Search result for

*ลู่ทาง*

(41 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ลู่ทาง, -ลู่ทาง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลู่ทาง[N] way, See also: means, method, avenue, path, Syn. ลาดเลา, ทาง, แนวทาง, Example: ผู้บริหารได้พัฒนาระบบการบริหารงานหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังมองไม่เห็นลู่ทางความสำเร็จ, Thai definition: ร่องรอยหรือแนวทางที่นำให้ดำเนินการต่างๆ ต่อไปยังจุดหมายได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลู่ทางน. ลาดเลา, ช่องทาง, เช่น ดูลู่ทางทำมาหากิน ผู้ร้ายหาลู่ทางเข้าไปโจรกรรม.
ชี้ช่องก. แนะลู่ทางให้.
ลาดเลาน. ลู่ทาง, เค้าเงื่อน, (มักใช้แก่กริยาดู) เช่น ตำรวจดูลาดเลาก่อนจับการพนัน.
ลู่ ๑น. ทาง, แนว, ช่อง, มักใช้เข้าคู่กับคำ ทาง เป็น ลู่ทาง, ในทางกีฬาหมายถึงทางวิ่งเป็นแนวเป็นช่อง เช่น วิ่งในลู่ที่ ๑, คู่กับ ลาน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Good Offices และ Mediationวิธีการที่จะระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐโดยฉันมิตร คำว่า Good Offices หมายถึง การช่วยเป็นสื่อกลาง ส่วน Mediation หมายถึง การไกล่เกลี่ยศัพท์ทั้งสองนี้หมายถึงวิธีการที่จะระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ โดยฉันมิตร กล่าวคือ ในกรณีข้อพิพาทซึ่งการเจรจากันทางการทูตไม่สามารถตกลงกันได้ง่าย ๆ ดังนั้น รัฐที่สามอาจยื่นมือเข้าช่วยเป็นสื่อกลาง หน้าที่ในการนี้มิใช่ออกความเห็นหรือวินิจฉัยชี้ขาดว่าใครถูกใครผิดในกรณี ข้อพิพาท หากเป็นแต่เพียงแสวงหาลู่ทางที่จะระงับข้อพิพาทจะต้องมีให้น้อยที่สุดเท่า ที่จะทำได้ และถือว่าเป็นกาดรกระทำฉันมิตร (Friendly act) คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจปฏิเสธข้อเสนอได้โดยไม่ถือว่าเป็นความผิดทางการ เมือง หรือคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจขอร้องให้ช่วยเป็นสื่อกลาง หรือให้ช่วยไกล่เกลี่ย ตามธรรมดาการช่วยเป็นสื่อกลางนั้นเป็นเพียงการเข้าช่วยงานพื้นฐาน หรือให้มีการเริ่มต้นการเจรจาเท่านั้น ส่วนงานเจรจาที่จะกระทำโดยตรงกว่าจะมีลักษณะเป็นการไกล่เกลี่ย แต่ในทางปฏิบัติไม่ค่อยมีการคำนึงกันนักถึงความแตกต่างจริงๆ ระหว่างวิธีทั้งสอง คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจปฏิเสธไม่ยอมรับการไกล่เกลี่ยไม่ว่าเวลาใดก็ได้ จะเห็นได้ว่า การช่วยเป็นสื่อกลางกับการไกล่เกลี่ยนั้นแตกต่างกัน คือ ในกรณีการช่วยเป็นสื่อกลาง ฝ่ายที่สามจะกระทำแต่เพียงช่วยให้มีการหันหน้าเข้าเจรจากันระหว่างคู่พิพาท ส่วนในกรณีการไกล่เกลี่ย ฝ่ายที่สามพยายามจัดให้มีการเจรจากันจริง ๆ ตามมูลฐานข้อเสนอของตน ฝ่ายที่เสนอช่วยเป็นสื่อกลางหรือช่วยไกล่เกลี่ยนั้น อาจจะมาจากประเทศที่สาม หรือจากองค์การระหว่างประเทศ หรือจากบุคคลธรรมดาคนหนึ่งก็ได้ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So I haven't been anywhere or done anything except come to Chicago and try to make my way.ฉันจึงไม่เคยได้ไปไหนไม่เคยทำอะไรนอกจากมาที่ชิคาโก มองหาลู่ทางให้ตัวเอง Public Enemies (2009)
We have got to keep him on track.เราต้องทำให้เขาอยู่ในลู่ทางที่ดี Everybody Says Don't (2009)
What is so great about the track?มันดีอะไรนักหนาที่ต้องอยู่ในลู่ทาง Everybody Says Don't (2009)
I was on it. I did everything I was supposed to.ผมเคยอยู่ในลู่ทาง ผมทำทุกอย่างที่ควรจะทำ Everybody Says Don't (2009)
I liked the bus rides and the bake sales, And I rocked a mean poster, but football's kind of...และฉันเขย่าลู่ทางทำโปสเตอร์ แต่ฟุตบอลเป็นอะไรที่... Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
I like the bus rides and the bake sales,และฉันเขย่าลู่ทางทำโปสเตอร์ แต่ฟุตบอลเป็นอะไรที่... Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
So I started looking for an avenue.ฉันจะเริ่มหาลู่ทางShining Inheritance (2009)
They were in and out in five minutes, gridlocked half the city to kill your response time, plus they had a perfect exit strategy.มีคนเข้าๆ ออกๆ ในห้านาที ทำครึ่งเมืองเป็นอัมพาต เพื่อให้เราเสียเวลา แล้วแถมมันยังมีลู่ทางหนี เด็ดๆ อีก Withdrawal (2010)
They were kids that had no direction in life, no hope.เขาเป็นเด็กที่ไม่มีลู่ทางชีวิต ไม่มีความหวัง God of Study (2010)
I've got a tiny advance to write this book.ฉันมีลู่ทางเขียนหนังสือแล้ว One Day (2011)
Maybe he's got a way to get back.บางทีเขาอาจจะมีลู่ทาง กลับไป The French Mistake (2011)
So, way I see it, we're good to go.ดังนั้น ลู่ทางที่ฉันเห็นก็คือ พวกเราเหมาะที่จะลงมือได้ Crawl Space (2011)
Because he saw the growth potential in his assets.เพราะเขาเห็นลู่ทางการทำเงินได้มากกว่า. Supply and Demand (2011)
If one chancellor can be swayed from the path, then why not two?หากหนึ่งในนายกรัฐมนตรีโดนอิทธิพลจากลู่ทาง ทำไมไม่เป็นสอง We'll Meet Again (2012)
Which is why I'd like to explore other avenues of reasonable doubt.ซึ่งเป็นสาเหตุที่ฉันต้องการ \ ในการสำรวจลู่ทางอื่น ๆ จากเหตุอันควรสงสัย Doubt (2012)
And you woke up this morning and called to say we were on the same track.และคุณตื่นขึ้นมาตอนเช้า และก็โทรมาพูดว่า.. เราอยู่บนลู่ทางเดียวกัน I'll Fly Away (2012)
I'm supposed to be keeping her on the straight and narrow, and I have no idea where she is.ฉันควรที่จะทำให้เธอ อยู่ในลู่ทาง และ ฉันไม่รู้เลยว่าเธออยู่ที่ไหน Dirty Rotten Scandals (2012)
A friend at the D.O.J. informed me that Donna Carlisle is looking to dump her father's company in advance of an indictment, and the lucky winner inherits the lawsuit.เพื่อนผมจากกระทรวงยุติธรรม บอกผม ว่า ดอนนา คาลิเสิล กำลังมองลู่ทางที่จะทิ้งบริษัทของพ่อเธอ ก่อนที่จะเกิดการฟ้องร้องบริษัท Collusion (2013)
We have a chance to catch a mass murderer.มันคือลู่ทางให้เราจับอาชญากรตัวเป้งครับ The Freelancer (No. 145) (2013)
Easy to lose track,ง่ายต่อการออกนอกลู่ทาง Boy Parts (2013)
I told them to find a direction within this week.ผมแจ้งพวกเขาให้หาลู่ทางไว้ภายในอาทิตย์นี้ครับ Episode #1.8 (2013)
You're wetting your beak, so to speak.หรือพูดอีกทีคือว่า คุณกำลังหมอหาลู่ทาง The Man from U.N.C.L.E. (2015)
But he's figuring it out, it's just been a little tricky lately.เขากำลังหาลู่ทาง ช่วงนี้ลำบากหน่อย La La Land (2016)
I talked to him, and he's looking into everything.คุยแล้ว เขากำลังหาลู่ทางอยู่ Goodfellas (1990)
I write, I get published, I work my way to editor and then I can run a magazine.ฉันเขียนบทความ ได้ตีพิมพ์ แล้วก็มีลู่ทางสู่การเป็น บก. แล้วฉัน ก็จะทำนิตยสารเองได้ Grin and Bear It (2007)
- Now I can see the potential.ฉันพอมองเห็นลู่ทางแล้ว Cassandra's Dream (2007)
Club's picking up on it.คลับเริ่มขยับขยายลู่ทางธุรกิจ Patch Over (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
avenue[N] วิธีการ, See also: ลู่ทาง, Syn. way, method, mode
room[N] โอกาส, See also: ลู่ทาง, ช่องทาง, Syn. chance, opportunity, scope
way[N] วิธีหรือแนวทาง, See also: แนว, รูปแบบ, ช่องทาง, ลู่ทาง, Syn. means, method, mode

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avenue(แอฟ'วะนิว) n. ถนนกว้างใหญ่,ถนนเอก,วิถีทาง,เส้นทาง,ลู่ทาง, Syn. thoroughfare, lane,approach,walk)
scope(สโคพ) n. ขอบเขต,วง,ลู่ทาง, ทัศนวิสัย,วิสัย,โอกาส,ความยาว ,กล้องส่อง, Syn. space

English-Thai: Nontri Dictionary
chance(n) โอกาส,หนทาง,ลู่ทาง,ช่องทาง,อุปัทวเหตุ,โชค,เหตุบังเอิญ
opening(n) ที่ว่าง,ช่อง,รู,การเปิด,ลู่ทาง,โอกาส
scope(n) ขอบเขต,ระยะ,วง,โอกาส,ลู่ทาง,ทัศนวิสัย,การมองปัญหา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top