Search result for

*ร่ำรวย*

(152 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ร่ำรวย, -ร่ำรวย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่ำรวย[ADJ] rich, See also: wealthy, well-to-do, well-off, loaded, Syn. มีเงินมีทอง, รวย, มั่งมี, มั่งคั่ง, Ant. จน, ขัดสน, ยากจน, Example: การแต่งตัวของเขาบ่งบอกว่าจะต้องเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวย
ร่ำรวย[V] be rich, See also: be wealthy, Syn. มีเงินมีทอง, รวย, มั่งมี, มั่งคั่ง, Ant. จน, ขัดสน, ยากจน, Example: นักการเมืองท่านนี้ร่ำรวยผิดปกติ ผิดวิสัยของผู้ประกอบอาชีพโดยสุจริต
ความร่ำรวย[N] wealth, See also: richness, affluence, opulence, Syn. ความรวย, ความมั่งมี, ความมั่งคั่ง, Ant. ความยากจน, Example: กลุ่มคนบางกลุ่มก็ใช้ยี่ห้อรถยนต์เป็นเครื่องแสดงความร่ำรวย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ร่ำรวยว. รวยมาก, รุ่มรวย หรือ รวยรุ่ม ก็ว่า.
ร่ำรวยผิดปกติน. การมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติหรือการมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควร สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่.
กระเป๋าหนักว. มีเงินมาก, ร่ำรวย, เช่น วันนี้ยอมเป็นเจ้ามือเลี้ยงข้าว สงสัยจะกระเป๋าหนัก.
รวยรุ่มว. รวยมาก, รุ่มรวย หรือ ร่ำรวย ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affluent consumersผู้บริโภคที่ร่ำรวย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You sat in a cell for five years while Clay and the others got rich.คุณอยู่ในคุกห้าปี ในขณะที่เคลย์และคนอื่นๆร่ำรวยกัน Pilot (2008)
A good man died in your quest for riches, Tauren.คนดีต้องตาย เพราะความอยากร่ำรวยของท่าน ทอเรน To Kill the King (2008)
But we did not want the gold to line our pockets.แต่เราไม่ได้ต้องการทองคำ เพื่อความร่ำรวยของเรา To Kill the King (2008)
I was born into money like you, and do whatever the hell I want.ว่าชั้นจะเกิดมาร่ำรวยเหมือนนาย และทำทุกอย่างที่ชั้นอยากทำ นายรู้มั๊ย? Baby and I (2008)
What could you want with the sole heir to the richest landowner in England?หรือว่าเพียงเพราะเขาเป็นบุตรคนเดียว ของเจ้าของที่ดินอันร่ำรวยที่สุดในอังกฤษ? The Other Boleyn Girl (2008)
You imagine the riches and influence that would give us?ลองคิดถึงความร่ำรวยและอำนาจที่เราจะได้มาสิ The Other Boleyn Girl (2008)
You've had position and wealth all your life.ในเมื่อเจ้าเติบโตมากับความร่ำรวยอยู่แล้ว The Other Boleyn Girl (2008)
Dong Chul, I heard that Dok Sa is rather well-to-do these days.ดงชอล, ฉันได้ยินมาว่าด็อกซา ค่อนข้างจะร่ำรวย ผิดปกติ ในทุกวันนี้ Episode #1.5 (2008)
Do you belong to a rich family?แล้ว คุณเป็นคนของครอบครัวที่ร่ำรวยหรือ? Episode #1.8 (2008)
Thank you for the wonderful, enriching opportunity..."ขอบคุณสำหรับ โอกาสแห่งความร่ำรวยที่มอบให้ผม Five the Hard Way (2008)
It's the way of life of 1,5 billion people, more than the combined population of all the wealthy nations.มันคือวิถีชีวิตของ ประชากร 1.5 พันล้านคน, มากกว่าประชากรของชาติร่ำรวยทั้งหมดรวมกัน Home (2009)
Half the world's poor live in resource-rich countries.คนจนครึ่งหนึ่งของโลก อยู่ในประเทศที่ร่ำรวยทรัพยากร Home (2009)
Wealthy countries will not be spared.บรรดาประเทศร่ำรวยก็หนีไม่พ้น Home (2009)
Ms. Roth, your child has been exceedingly well placed, the new family is very wealthy, she won't have to work for anything.คุณรอส.. ลูกสาวคุณ ไปอยู่ในที่ๆดีแล้วนะ ครอบครัวใหม่ร่ำรวยมาก Nคงให้ลูกคุณได้ทุกอย่าง.. Gamer (2009)
You never know when great riches are going to turn up unexpectedly.เมื่อความร่ำรวย กำลังจะเปลี่ยนไปอย่างที่ไม่ได้คาดไว้ Confessions of a Shopaholic (2009)
Pretty wealthy guy, right?ผู้ชายที่ร่ำรวย,ถูกมั๊ย? I Lied, Too. (2009)
He's not just looking for a roll in the sack.เขาไม่ได้แค่จะมองหาความร่ำรวย A Pretty Girl in a Leotard (2009)
And he made them a fortune.และทำให้พวกเขาร่ำรวย Peekaboo (2009)
Little rich girl just adding to your millions.แัน เอลเลียต สาวน้อยผู้ร่ำรวย หาเงินเพิ่มได้เป็นล้านๆ Peekaboo (2009)
Most people want to know why they suddenly got rich.ผู้คนส่วนใหญ่อยากรู้สาเหตุ ว่าทำไมจู่ๆพวกเขาถึงร่ำรวย 4 Days Out (2009)
Well, all 3 of our dearly departed rich guysก็ ชายผู้ร่ำรวยทั้งสามคนที่ตายไปนั้น Pleasure Is My Business (2009)
Well, clearly, i like to think of myself As a rich person even more.ถ้าอย่างนั้น เห็นๆอยู่ว่าฉันอยากที่จะคิดว่าตัวเองร่ำรวยมากกว่า Bargaining (2009)
Apologizing for the privilege and the wealthเสียใจกับสิทธิพิเศษและความร่ำรวย The Grandfather (2009)
He can tie the dirty deeds of his organization to the rich and mighty... judges, clergymen, a few senators... as well as naming the aryan shot-callers.เขาต้องเอาตัวเข้าไปคลุกคลีกับสิ่งสกปรก เพื่อให้องค์กรของเขาร่ำรวยและยิ่งใหญ่ให้กับ ... ผู้พิพากษา บามหลวง สมาชิกวุฒิสภาบางคน... Na Triobloidi (2009)
It shouldn't be a problem for someone so obviously wealthy as yourself.มันคงจะไม่มีปัญหาสำหรับบางคน ที่ร่ำรวยอย่างเห็นได้ชัดเฉกเช่นท่าน Dooku Captured (2009)
Aristocratic Elite School Shinhwa High School's Murder?การฆาตกรรมในโรงเรียนร่ำรวยชั้นสูงชินฮวา? Episode #1.1 (2009)
Who saved the student being severely bullied by his school at Shinhwa High is... not rich nor comes from a family with a title...คนที่ช่วยนักเรียนไว้จากการถูกรังแกอย่างหนัก จากโรงเรียนมัธยมชินฮวาของเขา คือ ... ไม่ได้ร่ำรวยหรือมาจากครอบครัวชั้นสูง [ข่าววันนี้ : Episode #1.1 (2009)
Good looking, tall, smart and wealthy.ทั้งดูดี, สูง, ฉลาด และร่ำรวยEpisode #1.1 (2009)
It may be the rich and wealthy who supports the world, but to make this world more rich and exciting, you'll need depend on a maniac like me.มันอาจจะมีค่าและเป็นคนรวยที่สนับสนุนโลก แต่ทำเพื่อโลกนี้มากกว่าความร่ำรวยหรือตื่นเต้น แล้วพ่อแม่ก็จะบ้าเหมือนกับผม Episode #1.2 (2009)
Godric has protected you, made you rich, and you stand here spitting and scratching like infants.ก๊อดดริกปกป้องพวกแก ทำให้พวกแกร่ำรวย พวกแกมัวแต่ยืนถ่มน้ำลายเหมือนเด็กทารก Never Let Me Go (2009)
you do with your depressing little group of kids what I did with my wealthy, elderly mother:นายจัดการกับเด็กๆ แบบที่ฉัน ทำกับแม่แก่ๆผู้ร่ำรวยของฉัน Showmance (2009)
Each of these crime scene locations are a representation of new wealth and status, but the area surrounding the crime scenes are still populated by long-time residents who are slowly being pushed out.สถานที่เกิดเหตุแต่ละที่ เป็นตัวแทน ของคนกลุ่มใหม่ที่ร่ำรวย และมีฐานะทางสังคม แต่พื้นที่โดยรอบของที่เกิดเหตุ Hopeless (2009)
No wonder the riches are so great.ไม่แปลกใจเลยที่จะร่ำรวยขนาดนั้น The Curse of Cornelius Sigan (2009)
Wealthy, assertive, arrogant, got manicures all the time.ร่ำรวย ความมั่นใจสูง หยิ่ง ชอบทำหน้าทำผมอยู่ตลอด Home Economics (2009)
A promise of wealth.ก็แค่สัญญาเพื่อความร่ำรวย Shadow Games (2010)
A wealthy woman of status visiting a ludus.การเยี่ยมชมลูดัสของหญิงที่มีสถานะร่ำรวย Whore (2010)
I want to play a game.คุณมีทั้งความร่ำรวย ชื่อเสียง และฉาวโฉ่ Saw 3D: The Final Chapter (2010)
According to the State of Louisiana, should Mr. Northman meet the true death, you will become a very wealthy vampire.ภายใต้กฎหมายรัฐหลุยเซียน่า ถ้าคุณนอร์ทแมน ถึงแก่ความตายที่แท้จริง คุณจะกลายเป็นแวมไพร์ผู้ร่ำรวย I Smell a Rat (2010)
I'd give anything to be adopted, grow up with rich, normal parents instead of these freaks.พวกโรงเรียนเพ้อฝัน ใช่ไหม ฉันยอมแลกทุกอย่าง เพื่อถูกรับเลี้ยงบ้าง ร่ำรวย มีพ่อแม่ปกติ ไม่ใช่พวกประหลาด Beautifully Broken (2010)
¶¶My body is healthy, my rhymes make me wealthy ¶¶# ร่างกายฉันแข็งแรง บทกวีทำให้ฉันร่ำรวยFunk (2010)
The Walkers and I shall be rich.วอล์คเกอร์และผมจะร่ำรวย The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
As rich as Midas.ร่ำรวยอย่างไมดาส The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Right. It's also in keeping with the victimology and abduction sites.เป้าหมายร่ำรวยและผู้ทำผิดก็มนุษยสัมพันธ์ดี Solitary Man (2010)
Lucien Burgess. Burgess is a rich kid.ลูเซียน เบอร์เกส เบอร์เกสเป็นเด็กที่ร่ำรวย Episode #1.3 (2010)
Burgess gets rich on government compensation.เบอร์เกสร่ำรวย จากเงินค่าชดเชยของรัฐบาล Episode #1.3 (2010)
Wherever there's a rich white guy in need of another tax break, I'll be there.ที่ไหนก็ตามที่มี คนขาวผู้ร่ำรวย ที่ต้องการงดภาษีอีกครั้ง ผมจะอยู่ที่นั่น Excellence in Broadcasting (2010)
Yes, but now I'm a wealthy author and a successful scientist.ใช่ แต่ตอนนี้ ฉันเป็นนักเขียนที่ร่ำรวย และเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จ The Death of the Queen Bee (2010)
Well, I tried to change their perception of me by telling them how rich and successful I'd become, but they still didn't like me.เอ่อ ฉันพยายามที่จะเปลี่ยนความรู้สึกของพวกเขาที่มีต่อฉัน ด้วยการบอกถึงความร่ำรวยและความสำเร็จที่ฉันได้มา แต่พวกเขาก็ยังไม่ชอบฉัน The Death of the Queen Bee (2010)
You are a wealthy man now.ตอนนี้คุณเป็นคนที่ร่ำรวยแล้ว Abiquiu (2010)
She's a constituent. And a rich one, from the looks of it.เธอมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ฐานะร่ำรวย ดูจากการแต่งตัวสิ Let the Right One In (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีทรัพย์สมบัติมั่งคั่งร่ำรวย [xp] (mī sapsombat mangkhang ramrūay) EN: ?   FR: ?
ร่ำรวย [v.] (ramrūay) EN: be rich ; be wealthy   
ร่ำรวย [adj.] (ramrūay) EN: rich ; wealthy ; well-to-do ; well-off ; loaded   FR: riche ; nanti

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affluence[N] ความมั่งคั่ง, See also: ความร่ำรวย, Syn. wealth, opulence
affluent[N] ผู้ที่ร่ำรวย, See also: ผู้ที่มั่งคั่ง
affluent[ADJ] ร่ำรวย, See also: มั่งคั่ง, Syn. wealthy, prosperous
bag[N] ความมั่งคั่ง, See also: ความร่ำรวย, ความล่ำซำ
beau monde[N] สังคมชั้นสูง, See also: สังคมคนร่ำรวย, Syn. high society, Ant. lower class
beautiful people[N] คนสังคมชั้นสูง, See also: พวกคนร่ำรวย, พวกไฮโซ, Syn. beau monde
bonanza[N] แหล่งหรือสิ่งที่ทำให้ร่ำรวยขึ้นในพริบตา, Syn. windfall
be in the money[IDM] เป็นเศรษฐีใหม่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ร่ำรวยขึ้นมาไม่นาน
be well-off[IDM] ร่ำรวย, See also: มั่งคั่ง
capital[N] คนร่ำรวย
capitalist[N] คนร่ำรวย, Syn. richer
chalet party[N] ช่วงวันหยุดสำหรับการเล่นสกี (โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เป็นโสดและมีฐานะร่ำรวย)
comfortable[ADJ] มั่งคั่ง, See also: ร่ำรวย, มีเงินมาก, มีอันจะกิน, Syn. luxurious, affluent, prosperous, rich, Ant. miserable, wretched
comfortably[ADV] อย่างมั่งคั่ง, See also: อย่างร่ำรวย, อย่างมีเงินมาก, อย่างมีอันจะกิน, Syn. luxuriously, affluently, prosperously, richly, Ant. poorly
enrich with[PHRV] ทำให้ร่ำรวยยิ่งขึ้น (ด้วยเงินทองหรือสิ่งอื่น)
fling one's money about[IDM] ใช้เงินอย่างโง่ๆ (เพื่ออวดความร่ำรวย)
elite[N] กลุ่มคนที่ร่ำรวยกว่าคนอื่น, See also: กลุ่มคนที่ฉลาดกว่าคนอื่น, Syn. ruling class, upper class
elitism[N] การปกครองโดยกลุ่มคนที่ร่ำรวยและมีอภิสิทธิเหนือคนอื่น
ermine[N] ขนสีขาวของตัว ermine ซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวย หรูหรา สูงส่ง
fat[ADJ] มั่งคั่ง, See also: ร่ำรวย, อุดมสมบูรณ์, Syn. fruitful, profitable, rich
flush[ADJ] ร่ำรวยในช่วงเวลาสั้นๆ (คำไม่เป็นทางการ), See also: มั่งมี, มั่งคั่ง, Syn. wealthy, rich, well-off, Ant. poor
highborn[ADJ] ซึ่งเกิดมาในตระกูลสูง (ทางวรรณคดี), See also: ซึ่งเกิดมาในตระกูลซึ่งเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวย, Syn. wellborn, Ant. common, plebeian
well off[IDM] มั่งคั่ง, See also: ร่ำรวย, มีเงินพอ
well-heeled[IDM] มั่งคั่ง, See also: ร่ำรวย, มีเงินพอ
jet set[N] กลุ่มคนร่ำรวยที่ชื่นชอบการเดินทางโดยเครื่องบินไอพ่น, Syn. wealthy people
loaded[ADJ] ร่ำรวย (คำสแลง), See also: รวย, Syn. rich, Ant. poor
megalomania[N] ความหลงเพ้อไปกับความร่ำรวย, See also: โรคทางจิตที่มีอาการหลงเพ้อถึงความร่ำรวย ความหรูหรา หรือความยิ่งใหญ่ต่างๆ, Syn. mental disorder, insanity, lust for power
moneybags[N] คนร่ำรวย
moneyed[ADJ] ร่ำรวย, See also: มั่งคั่ง, ซึ่งมีเงินมาก
nabob[N] คนร่ำรวยหรือคนมีอำนาจมาก (คำไม่เป็นทางการ), Syn. biggie, bigwig, dignitary
nawab[N] คนร่ำรวย, See also: มหาเศรษฐี, Syn. nabob
nouvear riche[N] เศรษฐีใหม่ที่ชอบอวดร่ำรวย
nouvear riche[ADJ] ซึ่งอวดร่ำรวย
opulence[N] ความมั่งคั่ง, See also: ความร่ำรวย, Syn. wealth, richness, Ant. poverty, destitution
opulent[ADJ] มั่งคั่ง, See also: ร่ำรวย, Syn. rich, lavish, wealthy, Ant. poor, insolvent
parvenu[N] ผู้ร่ำรวยทันทีทันใด, See also: คนที่เพิ่งร่ำรวย
parvenu[ADJ] เกี่ยวกับผู้ร่ำรวยทันทีทันใด, Syn. upstart
plutocrat[N] ผู้มีอำนาจเพราะร่ำรวย, Syn. aristocrat
rich[ADJ] รวย, See also: ร่ำรวย, มั่งคั่ง, Syn. prosperous, wealthy, Ant. poor
riches[N] ความร่ำรวย, See also: ทรัพย์สิน, Syn. assets, plenty, wealth
wadded[SL] ร่ำรวย
swanky[ADJ] อวดร่ำรวย, See also: โอ้อวด, ทำหรูหรา, Syn. dandy, ritzy, showy
strike it rich[PHRV] ร่ำรวย, See also: โชคดีมากเรื่องเงิน
tycoon[N] นักธุรกิจที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลมาก
upstart[N] ผู้ที่ร่ำรวยหรือมีอำนาจอย่างรวดเร็ว, Syn. parvenu, nouveau riche
upstart[ADJ] ซึ่งร่ำรวยอย่างรวดเร็ว, Syn. newly rich
wealth[N] ความมั่งคั่ง, See also: ความร่ำรวย, ความมั่งมี, Syn. affluence, prosperity, richness, Ant. destitution, poverty
wealthy[ADJ] ร่ำรวย, See also: รวย, มั่งคั่ง, มั่งมี, Syn. affluent, prosperous, rich, Ant. destitute, indigent, poor
wellborn[ADJ] ที่กำเนิดในตระกูลสูงศักดิ์, See also: ที่กำเนิดในตระกลูผู้ดี, ที่กำเนิดในตระกลูที่ร่ำรวย, Syn. highborn
wellborn[N] ผู้ที่กำเนิดในตระกูลสูงศักดิ์, See also: ผู้ที่กำเนิดในตระกลูผู้ดี, ผู้ที่กำเนิดในตระกลูที่ร่ำรวย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affluence(แอฟ' ฟลูเอินซฺ) n. ความมั่นคง, ความร่ำรวย, ความหลากหลาย (ความคิด, คำพูดและอื่น), Syn. wealth, plenty ###A. poverty)
affluent(แอฟ' ฟลูเอินทฺ) adj. มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มากมาย. -n.สายน้ำแยก, Syn. abounding, wealthy ###A. poor, needy, insolvent)
bill gateเจ้าของบริษัทไมโครซอพต์ เมื่อปี พ.ศ.2542 เขาเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลก
clover(โคล'เวอะ) n. ต้นไม้จำพวก Trifolium มีใบ 3 ใบ -Phr. (in clover ร่ำรวย,สุขสมบูรณ์,อยู่ดีกินดี)
enrich(เอนริชฺ') vt. ทำให้ร่ำรวย,ทำให้อุดมสมบูรณ์,ประดับ,ตกแต่ง,เพิ่มคุณค่า,เพิ่มความสำคัญ,ทำให้คุณภาพดีขึ้น, See also: enricher n. ดูenrich enrichingly adv. ดูenrich, Syn. improve
enrichment(เอนริชฺ'เมินทฺ) n. การทำให้ร่ำรวย,การทำให้อุดมสมบูรณ์,การประดับ,การตกแต่ง,การเพิ่มคุณค่า,ภาวะที่ดีขึ้น,สิ่งที่เพิ่มคุณค่า, Syn. adornment,decoration
fatness(แฟท'นิส) n. ความอ้วน,ความพุงพลุ้ย,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์, Syn. obesity
loaded(โล'ดิด) adj. มีของบันทึก,มีสินค้าบรรทุก,มีกระสุน,มีวัตถุระเบิด,แฝงอารมณ์ไว้,เมาเหล้า,ร่ำรวยมาก,ถ่วงด้วยดีบุก,เพิ่มน้ำหนัก, Syn. wealthy
parvenu(พาร์'วะนู) n. ผู้ร่ำรวยอย่างฉับพลัน,คนที่เพิ่งร่ำรวย,ผู้ดีใหม่.
purse prideความหยิ่งยโสหรือโอหังที่เนื่องจากร่ำรวย, See also: purseproud adj.
rich(ริชฺ) adj. รวย,มีค่า,อุดม,อุดมสมบูรณ์,มีผลิตผลมาก,สวยงาม,หรูหรา, (รส) จัด, (รส) เข้มข้น, (สี) เข้ม, (เสียง) นิ่มนวล, (กลิ่น) หอมมาก,ขบขัน,น่าหัวเราะ,ชอุ่ม n. คนร่ำรวยทั้งหลาย, See also: richly adv. richness n., Syn. wealthy,abu
riches(ริช'ชิซ) n.,pl. ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์,ทรัพย์สิน -Id. (Riches have wings มีทรัพย์สินมักหมดไปได้ง่าย), Syn. wealth
silver spoonn. ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง
strong(สทรอง) adj.,adv. แข็งแรง,มีกำลัง,เข้มแข็ง,แข็งแกร่ง,แน่นหนา,มั่นคง,กล้าหาญ,มีอำนาจ,มีอิทธิพล,ร่ำรวย,เด็ดเดี่ยว,ไม่เปลี่ยนแปลง,ชัดเจน,รุนแรง, (เสียง) จัด, (กลิ่น) ฉุนหรือแรง,เต็มที่,เข้มข้น,เน้นเสียง, (ราคา) ขึ้นเรื่อย,มีอำนาจหักเหแสงสูง.
tycoon(ไท'คูน) n. นักธุรกิจที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลมาก,โซกุน (ของญี่ปุ่น), Syn. financier
upstart(อัพ'สทาร์ท) n. ผู้ที่ร่ำรวยหรือเฟื่องฟูขึ้นอย่างรวดเร็ว,คนเห่อคนห่าม,คนทะลึ่ง. adj. ร่ำรวยหรือเฟื่องฟูหรือมีอำนาจขึ้นอยู่อย่างฉับพลัน. vt.,vi. กระโดดขึ้น,พุ่งพราด,ลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว,ปรากฎขึ้น,ทำให้เริ่มขึ้น, Syn. parvenu
wealthy(เวล'ธี) adj. มั่งคั่ง,มั่งมี,มากมาย,รวย,ร่ำรวย,อุดมสมบูรณ์, See also: wealthiness n.
well-fixed(เวล'ฟิคซฺทฺ') adj. ร่ำรวย,มั่งคั่ง,มีทรัพย์สินมาก, Syn. well-to-do
well-heeled(เวล'ฮีลดฺ') adj. ร่ำรวย,มั่งคั่ง
well-to-do(เวล'ทะดู') adj. รุ่งเรือง,ร่ำรวย

English-Thai: Nontri Dictionary
affluence(n) ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง,การไหลบ่า
affluent(adj) สมบูรณ์,ร่ำรวย,มั่งคั่ง,ไหลบ่า
enrichment(n) การทำให้บริบูรณ์,การทำให้ร่ำรวย,การประดับ,การทำให้งดงาม
fatness(n) ความอ้วน,ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
lucrative(adj) มีกำไร,ร่ำรวย
prosper(vi) รุ่งเรือง,เจริญ,มั่งคั่ง,เฟื่องฟู,ร่ำรวย
prosperity(n) ความรุ่งเรือง,ความเจริญ,ความร่ำรวย,ความเฟื่องฟู
prosperous(adj) เจริญ,รุ่งเรือง,มั่งคั่ง,ร่ำรวย,เฟื่องฟู
riches(n) ทรัพย์สมบัติ,ความมั่งคั่ง,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
richness(n) ทรัพย์สมบัติ,ความมั่งคั่ง,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
wealthy(adj) มั่งคั่ง,มั่งมี,มากมาย,ร่ำรวย,อุดมสมบูรณ์
WELL-TO-well-to-do(adj) มีทรัพย์,ร่ำรวย,มีอันจะกิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
loaded (slang ) ร่ำรวย มีเงินทองเหลือเฟือ
the rich and famous (n ) บุคคลที่ร่ำรวยและโด่งดังในวงสังคม; กลุ่มคนดังกล่าว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
富む[とむ, tomu] (vt) ร่ำรวย,มั่งคั่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
金持ち[かねもち, kanemochi] (n) คนรวย, ร่ำรวย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
富む[とむ, tomu] Thai: ร่ำรวย English: to become rich

German-Thai: Longdo Dictionary
bei(prep) ด้วยหรือโดย (ที่ใช้บ่งเหตุผล) เช่น Bei seinem Reichtum kann er immer wieder ein neues Auto kaufen. เขาสามารถซื้อรถใหม่คันแล้วคันเล่าด้วยความร่ำรวยของเขา
Bodenschätze(n) |nur Pl.| ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในดิน เช่น Thailand ist reich an Bodenschätze. ประเทศไทยร่ำรวยทรัพย์สินในดิน
wohlhabend(adj) ที่เจริญรุ่งเรือง, ที่ร่ำรวย เช่น die wohlhabenden Staaten ประเทศที่เจริญแล้ว

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wohlhabend {adj} (adj ) มั่งคั่ง, ร่ำรวย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top