Search result for

*รุ่นก่อน*

(22 entries)
(0.4616 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: รุ่นก่อน, -รุ่นก่อน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนรุ่นก่อน[N] older generation, Syn. คนรุ่นเก่า, Ant. คนรุ่นใหม่, Example: เรื่องนี้เป็นความเชื่อของคนรุ่นก่อนที่เราไม่ควรลบหลู่, Count unit: คน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บรรพชนน. บุคคลรุ่นก่อน ๆ แต่โบราณ ซึ่งเป็นต้นเผ่าพันธุ์หนึ่ง ๆ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neutron generationรุ่นนิวตรอน, นิวตรอนที่เกิดขึ้นจากการแบ่งแยกนิวเคลียสในแต่ละรุ่น โดยนิวตรอนที่เกิดและปล่อยออกมาในรุ่นก่อน จะเกิดการเทอร์มัลไลซ์ และถูกดูดกลืนโดยวัสดุฟิสไซล์แล้วเกิดการแบ่งแยกนิวเคลียสให้นิวตรอนรุ่นถัดมา และเกิดตามกระบวนการนี้ไปเรื่อยๆ
ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์กำลังทั่วไป จะมีนิวตรอนเกิดขึ้นประมาณ 40,000 รุ่นในทุก ๆ วินาที

(ดู thermalization ประกอบ)

[นิวเคลียร์]
Multiplication factor, kตัวประกอบพหุคูณ, อัตราส่วนของจำนวนนิวตรอนในรุ่นใดรุ่นหนึ่งที่เกิดในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ต่อจำนวนนิวตรอนที่เกิดในรุ่นก่อนหน้ารุ่นนั้น
(ดู effective multiplication factor ประกอบ)
[นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- What Is it? - A list of past Due members.นี่คืออะไร รายชื่อของสมาชิกรุ่นก่อนๆ Heartbreak Library (2008)
A former student, a criminal...นักเรียนรุ่นก่อน เป็นผู้ค้ายา Gokusen: The Movie (2009)
A few years ahead of you. Well, maybe more than a few.รุ่นก่อนหน้านาย อาจจะก่อนหน้านาย 2-3ปี Avatar (2009)
Yeah. It's an earlier model.ใช่ มันเป็นรุ่นก่อนหน้านั้นนะ Pilot (2010)
We think that means the generation before.เราคิดว่าน่าจะเป็น คนรุ่นก่อนหน้านั้น Slither (2011)
Henry's an elder, isn't he?เฮนรี่เป็นวงเวทย์รุ่นก่อนใช่มั้ยค่ะ? Masked (2011)
Well, I just thought that you didn't want to tell anyone that we'd bound the circle, especially elders.หนูคิดว่ายาย คงไม่อยากบอกใคร ว่าพวกเราเชื่อมวงเวทย์แล้ว โดยเฉพาะพวกรุ่นก่อน Masked (2011)
Two elders, together.2 แม่มดรุ่นก่อน อยู่ด้วยกัน Beneath (2011)
Someone killed an elder--มีบางคนฆ่าพ่อมดรุ่นก่อน Beneath (2011)
Remember the early Fiat Panda, the boxy one that Giugiaro designed, whenever I walk past one of those with a group of friends, we always picked it up and turned it around.จำเฟียตแพนด้ารุ่นก่อนได้มั้ย รุ่นกล่องๆที่ออกแบบโดยกุยไกโร เวลาที่ผมเดินผ่าน พร้อมกับกลุ่มเพื่อนๆ เราจะยกมันแล้วหันอีกทางประจำ Episode #18.2 (2012)
Carl Sagan was a member of Voyager's imaging team, and it was his idea that Voyager take one last picture.คาลเสเกน เป็นสมาชิกคนหนึ่ง ของทีมงานถ่ายภาพรอบโลก, และมันก็เป็นความคิดของเขาที่เดิน ทางรอบโลกใช้เวลาหนึ่งภาพล่าสุด รุ่นก่อนUnafraid of the Dark (2014)
The earlier models had a design flaw.รุ่นก่อนหน้านี้... มีจุดอ่อน. The Man from U.N.C.L.E. (2015)
Each one more adorable than the last.ทุกตัวเพิ่มความน่ารักกว่ารุ่นก่อนหน้า The Boss Baby (2017)
Grandma and Grandpa weren't half-brother and sister?ยาย ยายกับตา หรือรุ่นก่อน ๆ นั้นน่ะ Mannequin (1987)
Orginal Order of the Phoenix.ภาคีนกฟีนิกซ์รุ่นก่อน Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
legacy[N] สิ่งที่สืบทอดจากคนรุ่นก่อน, See also: สิ่งที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parti prisn. ความคิดเห็นของคนรุ่นก่อน,ความคิดที่เป็นอคติ
upward compatibleเข้ากันได้กับรุ่นหน้าหมายถึง การออกแบบที่มุ่งให้ปรับขยายให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต เช่น การออกแบบเอกสารหรือแฟ้มงานใดที่สามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นใหม่ที่จะออกมาสู่ตลาดในอนาคตการออกแบบโปรแกรมที่ทำให้สามารถเรียกแฟ้มข้อมูลที่สร้างไว้ด้วยโปรแกรมรุ่นก่อนออกมาใช้ได้ เรียกว่า downward compatible หรือเข้ากันได้กับรุ่นก่อน เช่น โปรแกรม PageMaker 5.0 จะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญอันนี้ นั่นคือ สามารถเรียกแฟ้มข้อมูลของ PageMaker รุ่นก่อนหน้านั้น มาแสดงบนจอภาพหรือนำมาแก้ไขได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top