Search result for

*รายการโทรทัศน์*

(48 entries)
(0.4489 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: รายการโทรทัศน์, -รายการโทรทัศน์-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายการโทรทัศน์[N] television programmes, See also: programs

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกมโชว์น. รายการโทรทัศน์ประเภทจัดการแข่งขันที่เป็นการแข่งขันเพื่อความสนุกสนานเช่นแข่งตอบปัญหา แข่งทายชื่อนักร้อง มีรางวัลเป็นเงินหรือสิ่งของให้ผู้ชนะการแข่งขัน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audience participation television programsรายการโทรทัศน์ที่มีผู้ชมมีส่วนร่วม [TU Subject Heading]
Cultural television programsรายการโทรทัศน์ด้านวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Detective and mystery television programsรายการโทรทัศน์แนวสืบสวนและเรื่องลึกลับ [TU Subject Heading]
Dubbing of television programsการพากย์รายการโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Educational television programsรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา [TU Subject Heading]
Instructional television programsรายการโทรทัศน์เพื่อความรู้ [TU Subject Heading]
Reality television programsรายการโทรทัศน์แนวความเป็นจริง [TU Subject Heading]
Television criticismการวิจารณ์รายการโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Television producers and directorsผู้อำนวยการผลิตและผู้กำกับรายการโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Television program genresประเภทรายการโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Television programsรายการโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Television programs for childrenรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Television programs for womenรายการโทรทัศน์สำหรับสตรี [TU Subject Heading]
Television programs for youthรายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชน [TU Subject Heading]
True crime television programsรายการโทรทัศน์เรื่องจริงแนวอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Variety shows (Television programs)รายการวิพิธทัศนา (รายการโทรทัศน์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was at home with friends, and we were watching television at home.ผมอยู่ที่บ้านกับเพื่อน และพวกเรา กำลังชมรายการโทรทัศน์ Frost/Nixon (2008)
A TV show I hid because...รายการโทรทัศน์... ธอต้องเป็นพวกที่ทำรายการ ที่เข้ามากับพนักงานดับเพลิง [Rec] 2 (2009)
Sesame Street.Sesame Street [รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก] Momentum Deferred (2009)
Now, you put him on your TV show, not only could those animals kill him, but basically, he just advertises to Kane where the chief witness against him sleeps, and then he's a dead man.ตอนนี้คุณทำให้เขาออกรายการโทรทัศน์ของคุณ ไม่เพียง แต่สัตว์สามารถที่จะฆ่าเขา แต่โดยทั่วไปเขาเพียงแค่ลงโฆษณาให้เคน where พยานหัวหน้ากับเขาหลับ Death Race 2 (2010)
Listen, why don't you want to do a kids' show?อยากรู้จัง ทำไมคุณไม่อยากออก รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก? The Body and the Bounty (2010)
I wanna be on every television, in every paper, on every computer screen.ผมต้องการที่จะอยู่ในทุกรายการโทรทัศน์ ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ และทุกหน้าจอคอมพิวเตอร์ Supergirl (2010)
Now, if you're under 40, you may not remember a television show called The Sweeney.ถ้าคุณอายุไม่ถึงสี่สิบ คุณอาจจำไม่ได้ มีรายการโทรทัศน์ ชื่อว่า สวีนี Episode #18.3 (2012)
You watch that TV show last night?คุณดูรายการโทรทัศน์ที่เมื่อคืน? Grudge Match (2013)
I have what Access Hollywood calls street smarts.ฉันมีอะไรที่รายการ Access Hollywood (รายการโทรทัศน์) เรียก Street Smart Feud (2013)
You've been on television a long....คุณออกรายการโทรทัศน์มานาน Oh, God! (1977)
We have a distinguished panel of judges who are going to select one of our rising young comedians and give him an opportunity on a major network television show.คณะกรรมการจะเลือก... ...ดาวตลกดวงใหม่ของเรา... ...และให้โอกาสเขา ได้ออกรายการโทรทัศน์ Punchline (1988)
The way they pick TV shows is they make one show. That show's called a pilot.วิธีที่พวกเขาเลือกรายการโทรทัศน์ที่พวกเขาทำให้ใครคนหนึ่งแสดง แสดงให้เห็นว่าที่เรียกว่านักบิน Pulp Fiction (1994)
Some get chosen and become television programs. Some don't, become nothing'.บางคนได้รับการเลือกและกลายเป็นรายการโทรทัศน์ บางคนไม่ได้เป็นอะไร Pulp Fiction (1994)
Not me, brother, the TV show. I'm hosting a show called Framed.ไม่ใช่ผม, พี่ชาย, รายการโทรทัศน์ ผมโฮสติ้งการแสดงที่เรียกว่ากรอบ Showtime (2002)
Right. It's for public television. Um, about me.ถูกต้อง รายการโทรทัศน์เพื่อสาธารณะ เอ่อ เกี่ยวกับผม เกี่ยวกับพวกเราทุกคน Mr. Monk Gets Fired (2004)
and estimated 90 million people watching us tonightจากรายการโทรทัศน์ "เกมเศรษฐี" และมีการคาดคะแนว่าจะมีผู้ชมร่วม 90 ล้านคนรับชมในคืนนี้ Slumdog Millionaire (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รายการโทรทัศน์[n. exp.] (rāikān thōrathat) EN: television programmes ; programs   FR: programme de télévision [m] ; émission de télévision [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
Steve Irwin(name) ชื่อชาวออสเตรเลีย (1962 - 2006) เป็นผู้ชำนาญด้านสัตว์ป่าและมีผลงานรายการโทรทัศน์, มีสมญานามว่า นักล่าจระเข้, ชอบแสดงแบบเสี่ยงอันตรายกับสัตว์
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dub in[PHRV] ใส่เสียง, See also: อัดเสียงให้กับ (ภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์)
game show[N] รายการโทรทัศน์ประเภทเกมโชว์, Syn. quiz show, quiz program
kidvid[N] รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก (คำสแลง)
idiot card[SL] ใบปลิว เครื่องฉายหรือม้วนกระดาษยาวที่เขียนบทพูด (สำหรับผู้ดำเนินรายการ ผู้แสดงหรือแขกรับเชิญในรายการโทรทัศน์)
veejay[SL] ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ (โดยเฉพาะรายการมิวสิกวิดีโอ) (คำย่อของ video jockey), See also: วีเจ, Syn. V.J., video jock
video jokey[SL] ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ (โดยเฉพาะรายการมิวสิกวิดีโอ), Syn. veejay
television program[N] รายการโทรทัศน์
viewer[N] ผู้ดู, See also: ผู้ชม, ผู้ชมรายการโทรทัศน์, Syn. observer, onlooker, beholder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blip(บลิพ) n. ตำแหน่งแสงบนจอเรดาร์ที่แสดงตำแหน่งวัตถุในรัศมีเรดาร์,เสียงสั้นที่ดังชัด,สัญลักษณ์,เสียงขาดหายไประหว่างรายการโทรทัศน์,การหยุดในระยะเวลาสั้น -v. สับสวิตช์ออกและเข้าอย่างรวดเร็ว,ลบคำหรือข้อความหรือเสียงที่ไม่ต้องการออก -S...
panell discussionn. การอภิปรายหมู่ต่อหน้าชุมชน ในรายการโทรทัศน์ หรือวิทย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
reality showประเภทของรายการโทรทัศน์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
番組[ばんぐみ, bangumi] (n) รายการ (เช่น รายการโทรทัศน์)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top