Search result for

*ระแวง*

(101 entries)
(0.0406 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ระแวง, -ระแวง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ระแวง[ADJ] suspicious, See also: distrustful, doubtful, Syn. หวาดระแวง, ระแวง, Example: ผู้มีสุขภาพจิตไม่ดีส่วนใหญ่มีนิสัยขี้ระแวงไม่ไว้วางใจแม้แต่ตนเอง, Thai definition: ที่มีความสงสัยหรือเกิดแคลงใจขึ้นมา
ความระแวง[N] suspicion, See also: mistrust, doubt, Syn. ความแคลงใจ, ความระแวงสงสัย, Ant. ความไว้วางใจ, ความเชื่อมั่น, Example: โรคจิตทางอารมณ์มีความระแวงร่วมอยู่ด้วย
หวาดระแวง[V] be suspicious, See also: doubt, suspect, Syn. เคลือบแคลง, ระแวง, แคลงใจ, สงสัย, Ant. วางใจ, เชื่อใจ, ไว้ใจ, Example: เขารู้สึกหวาดระแวงกับความมืดยามค่ำคืน เพราะความมืดมักจะซ่อนเร้นสิ่งต่างๆ ไว้, Thai definition: หวั่นเกรงสงสัย
หวาดระแวง[ADV] suspiciously, See also: doubtfully, Syn. เคลือบแคลง, ระแวง, แคลงใจ, สงสัย, Ant. วางใจ, เชื่อใจ, ไว้ใจ, Example: ทุกคนเห็นผมเป็นตัวประหลาด สายตาของพวกเขามองดูผมอย่างหวาดระแวง, Thai definition: หวั่นเกรงสงสัย
ความหวาดระแวง[N] suspicion, See also: mistrust, distrust, Syn. ความสงสัย, ความระแวง, Example: ผู้นำตะวันตกปกปิดความหวาดระแวงพายุประชาธิปไตยในโซเวียตไว้อย่างมิดชิด, Thai definition: ความกลัวและไม่ไว้วางใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระแวง(คฺระ-) ก. เคว้ง, แคว้ง, หมุนไป.
ระแวงก. แคลงใจ, ชักจะสงสัย.
หวาดระแวงก. หวั่นเกรงสงสัยไปเอง.
กริ่ง ๒(กฺริ่ง) ก. นึกแคลง, นึกระแวง, นึกสงสัย.
กริ่งเกรงก. ระแวงกลัวไป.
กินแหนงก. สงสัย, ระแวง, ไม่แน่ใจ, มักใช้เข้าคู่กับคำ แคลงใจ เป็น กินแหนงแคลงใจ.
เคลือบแคลงว. สงสัย, แคลงใจ, ระแวง.
เฉลียว(ฉะเหฺลียว) ก. นึกระแวงขึ้นมา เช่น ไม่เฉลียวว่าเขาจะหักหลัง, มีไหวพริบ เช่น ฉลาดแต่ไม่เฉลียว.
เฉลียวใจก. นึกระแวงขึ้นมา, ชักจะสงสัย.
ตาแววว. ลักษณะของตาที่มีความไวในการเห็นภัยอันตราย, หวาดระแวง, เช่น กาตาแววเห็นธนู.
วัวสันหลังหวะน. คนที่มีความผิดติดตัวทำให้คอยหวาดระแวง, วัวสันหลังขาด ก็ว่า.
แหนง ๑(แหฺนง) ก. หมาง, ระแวง, เช่น แหนงกัน คือ หมางใจกัน แหนงความ คือ ระแวงความ.
แหนงใจก. หมางใจ, ระแวงแคลงใจ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paranoiaโรคจิตหวาดระแวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paranoid-หวาดระแวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paranoid disorderโรคหวาดระแวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disorder, paranoidโรคหวาดระแวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confidence Building Measuresมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ เป็นมาตรการเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง และการทหาร เพื่อลดความหวาดระแวง ลดความขัดแย้ง และสร้างความมั่นใจระหว่างสองฝ่ายหรือหลาย ๆ ฝ่าย อันจะเป็นการส่งเสริมการทูตเชิงป้องกัน ทั้งนี้ CBMs เป็นกระบวนการที่สำคัญในกรอบการประชุม ARF [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As a sociopath with paranoid delusions.ว่าเป็น โรคจิตหลอนหวาดระแวง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I had already grown more suspicious after this incident.หลังจากเกิดเรื่องมากมาย ผมก็เลยกลายเป็นพวกขี้ระแวง Beethoven Virus (2008)
I never should've doubted you, my friend.ฉันไม่น่าระแวงนายเลย/เพื่อน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Norman, I understand that you feel vulnerable right now... and paranoid feelings are common amongst people who have been through... what you've just been through, but.. uh...นอร์แมน,ฉันเข้าใจนะว่าตอนนี้คุณรู้สึก เจ็บปวด.. และหวาดระแวงซึงเป็นเรื่องปกติ ของคนที่ได้ผ่าน... เรื่องอะไรอย่างนั้นมา,แต่.. Passengers (2008)
He's a paranoid schizophrenic, former patient at Arkham.เขาเป็นโรคหวาดระแวง คนไข้เก่าที่อาร์คแฮม The Dark Knight (2008)
Jim here teaches at the University of North Carolina and is writing a book about the criminal dishonesty, corruption, paranoia and abuses of power of Richard Nixon.ส่วนจิมสอนหนังสืออยู่ มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา กำลังเขียนหนังสือเกี่ยวกับ อาชญากรรม ความไม่ซื่อสัตย์ คอรัปชั่น จิตระแวง และการใช้อำนาจในทางที่ผิด ของริชาร์ด นิกสัน Frost/Nixon (2008)
Cao is a master in the art of war but he is skeptical by natureโจโฉเก่งพิชัยสงคราม แต่นิสัยขี้ระแวง Three Kingdoms (2008)
It is obvious that he has his concernsนี่บอกว่าเขาเริ่มระแวง Three Kingdoms (2008)
Mom says your job made you paranoid.แม่บอกว่างานพ่อทำให้พ่อหวาดระแวง Taken (2008)
You're always so paranoid.นายมักหวาดระแวงเสมอ Fighting (2009)
Yeah, that's what I am, I'm paranoid. I'm paranoid.ใช่นั่นหล่ะฉันเป็นอะไร ฉันเป็นคนโรคจิต ฉันหวาดระแวง Fighting (2009)
But you think I'm paranoid, okay.แต่คุณคิดว่า ฉันเป็นคนมักหวาดระแวง โอเค Fighting (2009)
is that something to be paranoid about?มีอะไรอีก ที่ไม่ต้องกังวลหวาดระแวง Fighting (2009)
Then I realize we both think that way.ความจริงก็คือ เราต่างหวาดระแวงกันตั้งแต่แรก Duplicity (2009)
Are we good at what we do because we think like that?เราเอาตัวรอดมาได้ ด้วยความหวาดระแวง Duplicity (2009)
Everybody thinks like that. They just don't say it.ทุกคนระแวงกันหมด เพียงแต่ไม่ได้พูดออกมา Duplicity (2009)
She seems paranoid.เธอดูเหมือนหวาดระแวง I Agree, It Wasn't Funny (2009)
I may seem like an unlikely survivor with all my phobias and irritable bowel syndrom.ผมเริ่มรู้สึกหมดอาลัยตายอยาก ผมอยู่ด้วยความกลัวอย่างหวาดระแวงZombieland (2009)
Then again, since my folks are a couple of paranoid shut ins like meอีกครั้ง เนื่องจากพ่อแม่ผมค่อนข้างจะหวาดระแวงเหมือนผม Zombieland (2009)
No. Look, he's probably just being paranoid,ไม่รู้จัก เขาอาจจะแค่มีอาการหวาดระแวง Demonology (2009)
Too... too neurotic to live in the vague.ช่าง... ช่างระแวง มีชีวิตอยู่กับความคลุมเคลือ Albification (2009)
Sounding a little paranoid, aren't you?ฟังดูเหมือนนาย คงไม่ได้เป็นโรคหวาดระแวงไปเองหรอกนะ Smite (2009)
Yeah, I don't think she ever would have suspected that you're the real reason why.ใช่ ฉันไม่คิดว่าเธอเคยระแวง ว่าเหตุผลจริง ๆ คืออะไร Earth (2009)
Paranoia will destroy you, Ray.ความหวาดระแวงจะทำร้ายคุณ เรย์ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Secretive.หวาดระแวง Amplification (2009)
This paranoia, it's really quite unbecoming.ระแวงแบบนี้ ไม่น่าดูเลยนะ Frenzy (2009)
And now you're making your move.เธอต้องเลิกหวาดระแวงซะทีนะแบลร์ The Freshmen (2009)
This paranoia has got to stop, Blair. I am not paranoid.ฉันไม่ได้ระแวง ฉันพุดถูก The Freshmen (2009)
Both the victims he's killed have been hispanic men in their 40s.ผู้ตายทั้ง 2 คน เป็นชาย ขี้กลัว หวาดระแวง อายุประมาณ 40 ปี Faceless, Nameless (2009)
We know he's been killing hispanic males as surrogates.เรารู้ว่าเขาฆ่าชาย ที่มีลักษณะตื่นกลัว หวาดระแวง Faceless, Nameless (2009)
Paranoia... gives you an edge in the O.R.อาการหวาดระแวง... ทำให้คุณอยู่ใกล้ห้องผ่าตัด I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Paranoia is a surgeon's best friend.ความหวาดระแวง เป็นเพื่อนสนิทของศัลยแพทย์ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
He's a paranoid schizophrenic.เขาเป็นโรคหวาดระแวง I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
The patient is paranoid and hypervigilant, which means he's bound to pick up on the fact that dr.คนไข้เป็นโรคหวาดระแวง และตื่นตกใจง่าย ซึ่งหมายความว่า เขาพร้อมที่จะ รับรู้ความจริงที่ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
I want to know how a paranoid patient managed to get out of the E.R.ฉันอยากรู้ว่า ผู้ป่วยโรค หวาดระแวง ออกไปจากห้องฉุกเฉินได้ยังไง I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Because the only cure for paranoia...เพราะการรักษาเดียว สำหรับโรคหวาดระแวง... I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Stop being so paranoid.ดังนั้น หยุดหวาดระแวงไปได้แล้วน่า I Saw What I Saw (2009)
I've tested it extensively.ผมทำการทดสอบ ด้วยความระแวงระวังมาก Dream Logic (2009)
I believe the chips have the ability to turn on a dreaming state while the patient is awake, which would lead to paranoia, hallucinations, and a complete inability to differentiate between reality and dreams--ผมเชื่อว่าชิป ยังมีความสามารถ เปิดภาวะการฝัน ในขณะที่คนไข้ตื่น ซึ่งนำไปสู่อาการหวาดระแวง ภาพลวงตา Dream Logic (2009)
Um, i think that my paranoiaอืม ฉันคิดว่าฉันคงมี อาการหวาดระแวง You're Undead to Me (2009)
They ask if you've been behaving suspiciously.พวกเขาแค่ถามว่า ถ้าคุณเคยมีความประพฤติ ที่น่าหวาดระแวงมาก่อน Chapter Two 'Ink' (2009)
That stuff that happened to you really messed you up.เธอมันบ้า พวกหวาดระแวง Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
You're a crazy kind of paranoid.หวาดระแวงรึ? Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
- Paranoid? No, no, no, paranoid is-- this is a pattern.ไม่ ไม่ ไม่ หวาดระแวง มันคือรูปแบบหนึ่ง Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
Look, if you wanna be paranoid, go ahead. It's a free country.ถ้าคุณอยากหวาดระแวงก็เอาสิ ประเทศนี้มีอิสระ The Coffee Cup (2009)
He was a paranoid schizophrenic,เขามีความหวาดระแวง, จิตหลอน The Eyes Have It (2009)
When he was admitted, he was diagnosed with acute paranoid schizophrenia.ตอนที่เขาถูกรับตัวเข้ามา เขามีอาการ โรคจิตเภท แบบหวาดระแวง Grey Matters (2009)
It's absolutely useless for a paranoid schizophrenic.เห็นได้ชัดว่า ไม่มีประโยชน์เลย สำหรับคนไข้ที่เป็นโรคจิตเภท หวาดระแวง Grey Matters (2009)
A recluse. A paranoid.รักสันโดษ หวาดระแวง A561984 (2009)
I'm tired of being afraid.เบื่อชีวิตที่หวาดระแวงเต็มที Watchmen (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ระแวง[adj.] (khīrawaēng) EN: suspicious ; distrustful ; doubtful   FR: soupçonneux ; suspicieux
ความระแวง[n.] (khwām rawaēng) EN: suspicion ; mistrust ; doubt   FR: soupçon [m] ; suspicion [f]
ระแวง[v.] (rawaēng) EN: be suspicious ; doubt   FR: suspecter ; être soupçonneux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afraid of one's own shadow[IDM] ระแวงตลอดเวลา, See also: ตื่นตระหนกง่าย
frighten into[PHRV] ทำให้หวาดระแวงในเรื่อง, Syn. intimidate into, scare into, terrify into
frighten someone to death[IDM] ทำให้กลัวอย่างมาก, See also: หวาดระแวงอย่างมาก
look askance at[IDM] มองอย่างไม่ไว้ใจ, See also: มองอย่างระแวง
jealous[ADJ] หวาดระแวง, See also: ระแวง, ไม่ไว้ใจ, Syn. mistrustful, suspicious, vigilant, Ant. trustworthy, trusting
misgiving[N] ความสงสัย, See also: ความแคลงใจ, ความเคลือบแคลง, ความระแวง, ความหวั่นวิตก, Syn. suspicion, doubt, apprehension, mistrust, hesitation, Ant. confidence
paranoia[N] อาการทางจิตที่หวาดระแวง, Syn. mental disorder, fright, fear
noid[SL] คนหวาดระแวง
suspect[VT] สงสัย, See also: ระแวง, สงสัยว่ามีความผิด, Syn. doubt, distrust, mistrust
suspicion[N] ความคลางแคลงใจ, See also: ความระแวง, ความสงสัย, ความหวาดระแวง, ความไม่ไว้วางใจ, Syn. distrust, doubt, mistrust, wariness
suspicious[ADJ] หวาดระแวง, See also: ขี้สงสัย, ขี้ระแวง, Syn. doubting, nervous, wary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deeplaidadj. เกี่ยวกับจิตใจที่หวาดระแวง,เกี่ยวกับแผนการที่ลึกล้ำ
jealous(เจล'ลัส) adj. อิจฉา,ริษยา,ขี้หึง,หึงหวง,หวงแหน,ระแวง,เตรียม,พร้อม,ทนไม่ได้., See also: jealously adv. ดูjealous jealousness n. ดูjealous
paranoia(แพระนอย'อะ) n. ภาวะจิตบกพร่อง ที่มีอาการหวาดระแวง, See also: paranoid n. paranoiac adj. n.
paranoidหวาดระแวง
suspicion(ซัสพิช'เชิน) n. ความสงสัย,ความกังขา,ความระแวง,ร่องรอย,นัย vt. สง-สัย., Syn. doubt,distrust ###A. trust
suspicious(ซัสพิช'เชิส) adj. น่าสงสัย,เต็มไปด้วยความสงสัย,ขี้สงสัย,ขี้ระแวง, See also: suspiciousness n., Syn. doubtful,dubious
yellow(เยล'โล) adj. สีเหลือง,เกี่ยวกับชนชาติมองโกลอยด์,เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง,ซีดเหลือง,ขี้ขลาด,ตาขาว,ไว้ใจไม่ได้,เก่า,คร่ำครึ,หวาดระแวง n. สีเหลือง,ไข่แดง,สีย้อมสีเหลือง vt.,vi. ทำให้เป็นสีเหลือง,กลายเป็นสีเหลือง., See also: yellowness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sceptic(n) คนขี้สงสัย,คนช่างระแวง
sceptical(adj) ขี้สงสัย,ไม่เชื่อ,ขี้ระแวง
scepticism(n) ความสงสัย,ความแคลงใจ,ความระแวง,ความไม่เชื่อ
suspect(vt) ระแวง,สงสัย,ข้องใจ
suspicion(n) ข้อพิรุธ,ความสงสัย,ความระแวง,ร่องรอย
suspicious(adj) ขี้ระแวง,ขี้สงสัย,มีพิรุธ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
paranoid schizophrenia (n ) โรคจิตเภทแบบหวาดระแวง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top