Search result for

*รวมพล*

(69 entries)
(0.0317 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: รวมพล, -รวมพล-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รวมพลก. รวมกำลังพลเข้าด้วยกัน.
ประนังก. ประชุม, รวม, เช่น ประนังศัพท์ ว่า ประชุมเสียง, ประนังพล ว่า รวมพล.
รวมก. บวกเข้าด้วยกัน, ผสมเข้าด้วยกัน, เช่น รวมคะแนน รวมเงิน, เข้าร่วมกัน, คละปนกัน, เช่น รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย อยู่รวมกัน, ผนึกเข้าด้วยกัน เช่น รวมนํ้าใจ รวมพลัง.
สุมพลก. ประชุมพล, รวมพล, ชุมนุมพล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
multi-power weldingการเชื่อมรวมพลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're going to miss the rendezvous with the fleet if you don't hurry.เจ้าจะพลาดการรวมพลกับยานลำอื่นๆ ถ้าเจ้าไม่รีบ Rising Malevolence (2008)
General, we await the Malevolence at the rendezvous point.นายพล เรากำลังรอยานเมลโวแลนซ์อยู่ ณ จุดรวมพล Destroy Malevolence (2008)
I'm en route to the rendezvous point, General.ข้ากำลังไปยังจุดรวมพล ท่านนายพล Downfall of a Droid (2008)
Rendezvous at the south landing bay immediately for evacuation.ไปรวมพลที่ลานจอดทิศใต้ เดี๋ยวนี้ เพื่อเตรียมล่าถอย. Duel of the Droids (2008)
I'll transmit the coordinates for the rendezvous point.แล้วข้าจะส่งพิกัดจุดรวมพลไปให้ Lair of Grievous (2008)
Ahsoka, I'll meet you at the rendezvous pointอาโซก้า ข้าจะไปพบเจ้าที่จุดรวมพล Cloak of Darkness (2008)
This is it, all right?ตัดสินใจเดี๋ยวนี้ รวมพลังกันสู้ จะเอาหรือไม่เอา Jumper (2008)
We're rolling up nationals. We started ferrying people to the border.เรากำลังรวบรวมพลเรือนอเมริกัน แล้วเริ่มส่งพวกเขาข้ามชายแดนไปแล้ว 24: Redemption (2008)
Did you already mobilize the unit?การรวมพลเป็นยังไง? Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
There's no shame in retreating to regroup, sir.การถอยเพื่อตั้งหลักรวมพลไม่ใช่สิ่งที่น่าอายเลยนะครับ Killing Your Number (2009)
The precise amount of power necessaryความแม่นยำ ของผลรวมพลังงานจำเป็นมาก Air: Part 1 (2009)
If we pool our knowledge and resources, we should be able to stop it.ถ้าเรารวมพลังกัน เราน่าจะหยุดมันได้ครับ Summer Wars (2009)
While he consolidates his power.ในขณะที่เขารวบรวมพลัง ของเขาให้กลายเป็นหนึ่ง Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
- It means that you will collect a lot of powers.มันหมายถึงว่านายจะไป รวบรวมพลังไว้จำนวนมาก Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
We all gather to stop you.พวกเราจะรวมพลังกัน หยุดยั้งนาย Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
I've rounded up three brigades, sir. Where are we going?ข้ารวมพลมาได้สามกองพัน เรากำลังจะไปไหนกันครับ? Holocron Heist (2009)
These are the coordinates for the rendezvous.นี่เป็นพิกัดของจุดรวมพล Landing at Point Rain (2009)
And we will meet at the rendezvous point at 0700 exactlyและเราจะมารวมกันที่จุดรวมพลตอน 07.00 พอดี Landing at Point Rain (2009)
In the meantime, they'll press on to the rendezvous point.ในขณะเดียวกัน พวกเขาพยายามไปที่จุดรวมพล Landing at Point Rain (2009)
We need to mobilize now. Get the men together.เราต้องรวมพลเดี๋ยวนี้ เรียกทหารมารวมกัน Landing at Point Rain (2009)
Are you sure this is the shortest way to the landing zone?ท่านแน่ใจนะครับ ว่านี่เป็นทางที่สั้นที่สุดที่นำไปสู่จุดรวมพลLanding at Point Rain (2009)
And after we've delivered Poggle to Coruscant, we'll rendezvous with you for the voyage to Dantooine.และหลังจากที่เราส่งตัวพอคเกิล ไปที่คอรัสซังแล้ว เราจะมารวมพลกับพวกเจ้า เพื่อเดินทางไปยังแดนทูอีน Brain Invaders (2009)
Czechoslovakia, Poland and East Germany have mobilized their forces.เช็กโกสโลวาเกีย, โปแลนด์ และเยอรมันตะวันออก มีคำสั่งให้รวมพลกันแล้ว Watchmen (2009)
Recapping the top stories in Salem, Oregon, both pro- and anti-vampire advocates rallied in anticipation of the state's upcoming ratification vote on the Vampire Rights Amendment.ใน Salem, Oregon, ทั้งผู้สนับสนุน และต่อต้านแวมไพร์ การรวมพลัง ความคาดหวังของรัฐใกล้จะเป็นจริงแล้ว การลงคะแนนสัตยบันเรื่องการกำหนดสิทธิ์ของแวมไพร์ Everything Is Broken (2010)
Including a civilian with extensive military background?จะนับรวมพลเีิรือนที่มีความรู้ทางทหารอย่างกว้างขวางคนนี้มั้ย Chuck Versus the American Hero (2010)
Our battalion will join Hanneken's in our old position south of the airfield.หน่วยของเราจะไปรวมกับของ.. จอน แฮนนาเค่น ในจุดรวมพลเดิม.. Basilone (2010)
The quicker we eat, the quicker we get topside,ยิ่งกินเร็วเท่าไหร่.. ก็ยิ่งรวมพลเร็วเท่านั้น Guadalcanal/Leckie (2010)
Topside right now!ขึ้นไปรวมพล เร็ว! Guadalcanal/Leckie (2010)
Evybody topside for a pre-landing briefing.ทุกคนไปรวมพลเพื่อฟังการสรุปข้อมูล ก่อนยกพลขึ้นบก.. ! Guadalcanal/Leckie (2010)
Reassele at the fallen base!รวมพลที่ซากตึกตรงนั้น! Peleliu Airfield (2010)
Set rendezvous coordinates with the other pods at a safe distance from the cruiser.ตั้งพิกัดรวมพลกับยานลี้ภัยลำอื่น ไปที่ระยะปลอดภัยจากยานนี่ Death Trap (2010)
See you at Rendezvous-Mark-Six.เจอกันที่จุดรวมพล จุด 6 Death Trap (2010)
We missed the rendez-vous.เราเลยจุดรวมพลแล้ว Death Trap (2010)
Putting together a hunt.รวมพลก่อนออกล่าน่ะ Family Matters (2010)
Say we put our energy together.ว่ากันว่าเรารวมพลังกัน The Sacrifice (2010)
Come on, everyone.มารวมพลังกัน ทุกคน Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
Go, team.สั่งรวมพล Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
But I must have solitude to focus my creative energies.แต่ผมต้องอยู่คนเดียว เพื่อรวบรวมพลังงานด้านความสร้างสรรค์ Now What? (2010)
Well, I know how stressful mounting a rebellion can be rallying the troops, planning attacks, so I brought you a little something to ease the tension.ฉันรู้ว่าการรวบรวมพลก่อกบฏน่ะเครียดแค่ไหน ไหนจะต้องนำกองกำลังออกไป ไหนจะต้องวางแผนการโจมตี ฉันก็เลยเอาของเล็กๆน้อยๆ มาให้จะได้หายเครียด Shrek Forever After (2010)
Lanterns, I've called you here to this unprecedented gathering because we face an unprecedented danger.แลนเทรินทั้งหลาย ข้าไม่เคยเรียกรวมพลพวกเจ้าแบบนี้มาก่อน เหตุผลเพราะว่า เราได้พบกันอันตรายที่ไม่เคยเจอมาก่อน Green Lantern (2011)
Word of how you brought their ship down is going out to every army in every city.เรากำลังรวมพลให้มากพอแล้วส่งกลับเข้าไปในเมือง Battle Los Angeles (2011)
Hyperion's legions are gathering at Tartarus.ไฮเปอร์เรี่ยน กำลังรวมพลไปทาร์ทารัส Immortals (2011)
- If we all fight together... - Then the weapon would kill everyone.เราต้องรวมพลังกันสู้ แล้วมันจะฆ่าเราทุกคน Kung Fu Panda 2 (2011)
Greet your new boss? Missed you at the posse this morning.ทักทายเจ้านายใหม่เหรอ ไม่เห็นเจอนายตอนรวมพลเมื่อเช้า Frontierland (2011)
Now, this week, we are done with the backstabbing and the gossip, and we're channeling all that energy into working together.อาทิตย์นี้ เราจะยุติเรื่องหักหลังและซุบซิบนินทา และมาตั้งใจรวบรวมพลัง ทำงานร่วมกัน Rumours (2011)
Sports is the last chance we have of bringing our world together, bro.กีฬาคือ โอกาสสุดท้ายที่เราจะรวมพลังโลก Friends with Benefits (2011)
So I just wanted to shoot some photos that speak to that, to the unification of all people through sports.ผมอยากจะถ่ายรูปที่บอกเล่า การรวมพลังของทุกคนด้วยกีฬา Friends with Benefits (2011)
I mean, after all, every living thing is simply bundled energy.ฉันหมายถึง ที่สุดแล้ว สิ่งมีชีวิตทุกอย่างก็คือแหล่งรวมพลังงาน Stowaway (2011)
If you can find him, I can kill him.ว่าฉันสามารถ รวบรวมพลังได้มากแค่ไหน ถ้าเธอหาเขาเจอ ฉันก็ฆ่าเขาได้ The Last Dance (2011)
If Bonnie takes on Klaus, channeling all that energy's going to kill her.ถ้าบอนนี่กำจัดเคลาส์ เธอจะต้องรวบรวมพลังทั้งหมดที่มี\ และวิธีนั้นจะทำให้เธอตาย อะไรนะ? The Last Dance (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รวมพล[v. exp.] (rūam phon) EN: marshal forces   FR: masser ; rallier ; rassembler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assembly[N] สัญญาณรวมพล
buildup[N] การเสริมกำลัง, See also: การรวมพล, การสร้างเสียงสนับสนุน, Syn. accumulation
mobilize[VI] ระดมกำลัง, See also: ชุมนุมคน, รวมพล, Syn. assemble, gather, Ant. immobilize
mobilize[VT] ระดมกำลัง, See also: ชุมนุมคน, รวมพล, Syn. assemble, gather, Ant. immobilize
muster[N] การชุมนุม, See also: การรวมพล, การรวมแถว, Syn. conscription
muster[N] กลุ่มผู้ชุมนุม, See also: กลุ่มคนที่มารวมพล, กลุ่มคนที่มารวมแถว, Syn. crowd
summon up[PHRV] รวบรวมสติ, See also: รวบรวมกำลังใจ, รวบรวมพลัง, Syn. muster up, pluck up, screw up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assembly(อะเซม'บลี) n. ชุมนุมชน,การชุมนุม,การมั่วสุม,ที่ประชุมสภา,สมัชชา,สัญญาณรวมพล,การเคลื่อน (รถถังหรือทหาร) ,เข้าสู่บริเวณหนึ่ง,ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร, Syn. collection, meeting ###A. dispersal, separation)
concentration(คอนเซินเทร'เชิน) n. ความเข้มข้น,ระดับความเข้มข้น,ความตั้งอกตั้งใจ,ภาวะที่เข้มข้น,สิ่งที่เข้มข้น,การรวมพล,ความใส่ใจในสาขาวิชาหนึ่ง, Syn. convergence,mass ###A. scattering
slogan(สโล'เกิน) n. คำขวัญ,คติพจน์,คำพาดหัว,คำโฆษณา,เสียงร้องรวมพล,เสียงร้องรบ

English-Thai: Nontri Dictionary
buildup(n) การเตรียมตัว,การสะสม,การรวมพล,การพัฒนา,การเสริม
muster(n) การรวมพล,การรวบรวม,การชุมนุม
muster(vt) รวบรวม,รวมพล,ชุมนุม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top