Search result for

*ยืดเวลา*

(71 entries)
(0.0224 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ยืดเวลา, -ยืดเวลา-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยืดเวลา[V] prolong, See also: lengthen, extend, continue, draw out, drag out, spin out, stretch, Syn. ขยายเวลา, Ant. ร่นเวลา, Example: การเปิดฉากบุกทางภาคพื้นดินควรจะยืดเวลาออกไปสัก 3-4 สัปดาห์, Thai definition: ทำให้นานออกไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยืดก. ขยายตัวให้ยาวออกไปได้ เช่น ยางยืด ผ้ายืดออกไป, ขยายเวลาให้นานออกไป เช่น ยืดเวลา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everyone's been kind and deferred fees.ทุกคนล้วนใจดีแล้วก็ ยืดเวลาชำระออกไป Frost/Nixon (2008)
It's just, I think that's why we can afford to be big.ผมว่าน่าจะยืดเวลาออกไป Burn After Reading (2008)
Perhaps a drunken performance, a moronic liquor-store robbery, a selfish heroic act, a delayed reap, can create genocide in the Sudan.บางทีนักแสดงขี้เมา ไอ้ปัญญาอ่อนที่ปล้นร้านขายเหล้า ผู้กล้าที่เห็นแก่ตัวยืดเวลาเก็บวิญญาณ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Your consult might buy us some time.คุณในฐานะที่ปรึกษา อาจพอยืดเวลาให้พวกเราได้ Pleasure Is My Business (2009)
The Lieutenant is holding over the shift because of these murders that are in all the papers.ร้อยโทยืดเวลาทำงาน เพราะการฆาตกรรม 3 คดี ที่ออกข่าวในหนังสือพิมพ์ Remains to Be Seen (2009)
And I'm gonna do something productive while I'm here...ที่เซรีน่ายืดเวลาออกไปหนึ่งปี\และฉันกำลังจะทำบางอย่าง\ที่ให้ผลเยี่ยมขณะที่ฉันอยู่ที่นี่ Dan de Fleurette (2009)
It's not a good idea to drag it out for so long.ถ้ามัวยืดเวลามันจะไม่ดีนะ The Accidental Couple (That Fool) (2009)
We can't unplug them but maybe we can buffer the operators.เราถอดปลั๊กพวกเขาไม่ได้ แต่ยืดเวลาที่จะทำได้ Surrogates (2009)
Couldn't you have a longer engagement?คุณยืดเวลาหมั้น อีกไม่ได้หรือคะ? Sherlock Holmes (2009)
She was concerned that the delay in regressing Milo might compromise the results.เธอเป็นห่วงว่าการที่ยืดเวลา ในการทำให้ไมโลกลับไปเป็นเหมือนเดิมนั้น อาจส่งผลเสียต่อผลการทดลองได้ The Plateau (2010)
We do not have to give him anything but it could buy us valuable time.เราจะไม่มอบอะไรให้กับเขา แต่คงช่วยให้เรายืดเวลาออกไปได้บ้าง The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
Either way, you'll give us your final product, and re-sign with us.มันก็จะเป็นจุดจบของสินค้า และถ้าคุณกลับมา คุณก็จะยืดเวลาสัญญาของคุณกับฉัน Episode #1.8 (2010)
There's no need to prolong the disappointment.คงไม่ต้องการยืดเวลาความผิดหวังออกไปอีกหรอกนะ Letters to Juliet (2010)
But without the werewolf, he can't perform the ritual tonight, which means I would have bought her one month before the next full moon.แต่ถ้าไม่มีมนุษย์หมาป่า คืนนี้เขาก็จะทำพิธีกรรมไม่ได้ ซึ่งมันก็หมายความว่าฉันยืดเวลาให้เธออีกเดือน The Last Day (2011)
I just need to delay this thing.ฉันแค่ต้องการยืดเวลาออกไป The Last Day (2011)
Part of me thinks she's dragging it out so I'll screw around before it's over... so she can say I'm no better than her.ผมคิดว่า เธอคงตั้งใจยืดเวลาออกไป เพื่อให้ผมไปมีชู้ ก่อนจะหย่า เพื่อให้เธอพูดได้ว่า ผมไม่ได้ดีไปกว่าเธอ And Lots of Security... (2011)
Defer your imminent coma.ยืดเวลาออกไปอีกนิด Something Wicked This Fae Comes (2011)
No way you could delay the ceremony?ไม่มีทางที่คุณจะช่วยยืดเวลาพิธีการนี้ออกไปใช่ไหม Pilot (2011)
They extended your dad's assignment,เขายืดเวลางานของพ่อออกไป For Whom the Bell Tolls (2011)
Our friend Salvador liked to stretch time but not canvases.ซัลวาดอร์เพื่อนของเรา ชอบยืดเวลา แต่ผืนผ้าใบไม่ได้ On Guard (2011)
I know. I just bought us a couple of hours.ผมรู้ ผมแค่อยากยืดเวลาอีกไปอีก 2 ชั่วโมง Strain (2011)
If nothing else, it could hold this off long enough for him to recover.ถ้ามีอะไรไปบ้าง ก็คงยืดเวลาให้ปธน.ฟื้นขึ้นมาได้ ถ้าคุณเข้าไปในนั้น Strain (2011)
Not a second longer.จะไม่มีการยืดเวลาอีกแม้แต่วินาทีเดียว Grace (2011)
Listen, I need you to get Bonnie to hold off on sending the ghosts back.ฟังนะ ฉันอยากให้เธอ บอกบอนนี่ให้ยืดเวลา เรื่องส่งพวกผีกลับไปเอาไว้ก่อน Ghost World (2011)
Your mom and I stretched "Happy Hour" into a whole night, and she didn't want me to drive.แม่ของลูกกับพ่อยืดเวลาแห่งความสุขออกไปตลอดทั้งคืน และเธอก็ไม่ต้องการให้พ่อขับรถ Save the Date (2011)
All right, then we bide our time, wait until they get in touch with us.งั้นเราก็ยืดเวลาออกไป รอจนมันติดต่อหาเรา Seven Psychopaths (2012)
Well, I think I bought us another day or two, but not much more.ฉันคิดว่าฉันยืดเวลาให้เราได้อีกวันสองวัน Raiders of the Lost Art (2012)
I just had to use a pay phone to ask my dad to buy us more time.เพื่อให้พ่อช่วยยืดเวลาไว้หน่ะ The Backup Dan (2012)
You've only prolonged the inevitable.นายแค่ยืดเวลาออกไป Fae-nted Love (2012)
Come on. You're a rich guy. You can afford to give them timeไม่เอาน่า คุณรวยอยู่แล้ว คุณยืดเวลาให้พวกเขาได้ Dreamy (2012)
not "dragging it out to eternity,"จะไม่มีการยืดเวลาอีกต่อไป Any Moment (2012)
If you want Mr. Hibbard to give you an extension, all you need is a sympathetic excuse.ถ้าพวกเธอต้องการให้ คุณฮิบบาร์ดยืดเวลาให้ ที่พวกเธอต้องทำ คือหาข้ออ้างที่น่าสงสาร Reckoning (2012)
But Chris is gonna be too focused on getting aid to his brother to delay long enough for her to check the bag, too.แต่คริสคงจะสนใจแค่ ให้รักษาน้องชายเขา คงจะยืดเวลาให้เธอเช็กกระเป๋าคุณ ออกไปได้นานพอ Hit (2012)
_ Olivia wants to extend the trial separation another six months.ถ้าหมายเลขคุณปรากฎ เราจะตามหาคุณ โอลิเวียอยากยืดเวลาแยกกันอยู่ The High Road (2012)
Mike needs an extension on a $1/4 billion loan.ไมค์ต้องการยืดเวลาการชำระหนี้ 1ส่วน4พันล้าน The Choice (2012)
It's why I'm meeting with the bank later today to hopefully extend our credit line.มันเป็นเหตุให้ผมไปพบที่ธนาคารภายหลังในวันที่ เพื่อหวังว่าเขาจะยืดเวลาเครดิตให้ Portrait of a Lady Alexander (2012)
It's just gonna be a little while longer.อย่างมากมันก็แค่ยืดเวลาได้นิดหน่อย Red, White and Blue (2013)
And the best thing I can do is slow it down, but that will only delay the inevitable.และสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันสามารถทำได้ ก็คือทำให้มันช้าลง แต่มันก็แค่ทำให้ยืดเวลาออกไป And Straight on 'til Morning (2013)
We can do what we can to delay things here, but we got to get Jeremy to the morgue before it gets ugly.เราทำให้สิ่งที่เราพอจะทำได้เพื่อยืดเวลาที่นี่ไปเรื่อยๆ แต่เราต้องมาเจเรมี่ไปที่ห้องเก็บศพก่อนที่จะดูแย่ไปกว่านี้ Stand by Me (2013)
Yes.เพราะว่าเค้าต้องการยืดเวลาการพิจารณาคดีออกไป Back from the Dead (2013)
Thank you so much.จะยืดเวลาเพื่อให้ถ่ายหนังจบรึเปล่าครับ Back from the Dead (2013)
Okay, so is two days standard, then, or are we thinking Derek's on, like, some extended getaway?โอเค มีเวลาอีก 2 วันสินะ หรือเราคิดว่าเดเร็กกำลังแบบ ยืดเวลาพักผ่อนนานขึ้น? Visionary (2013)
He spares Will a guilty verdict and his life for the moment.เขายืดเวลาพิจารณาคดีของวิลล์ และชีวิตของวิลล์ไปอีกพักหนึ่ง Hassun (2014)
Each person's landing pod had enough life support for two years.แต่พวกเค้ามีไฮเบอร์เนต(โหมดจำศีล) ยืดเวลาได้กว่านั้น Interstellar (2014)
I need you to buy me some time.ผมต้องการให้คุณยืดเวลาให้ Coup de Grâce (2015)
We just have to hold out till they get here.พวกเราแค่ต้องยืดเวลาจนกว่าพวกเขาจะมาถึง Rise of the Villains: A Bitter Pill to Swallow (2015)
A six-month extension on your application for heritage protection for the archives building...สำหรับแบบคำร้องเรื่อง ยืดเวลารื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ไปอีก 6 เดือนนี้... Blood and Fear (2015)
Maybe this is the way to make it longer.มันอาจวิธียืดเวลานานขึ้น Criminal (2016)
She felt strongly that it would be best to delay it.เธอยืนยันว่าเราควรจะยืดเวลามันออกไป Trace Decay (2016)
To that end, the expansive access and oversight granted to QA will need to be reined in until a new, more principled team can be installed.และในที่สุดแล้ว การขยายการเข้าถึง และการอนุญาตจากฝ่ายประกันต้องถูกใช้เพื่อยืดเวลาออกไป จนกว่าทีมที่มีจริยธรรมมากว่านี้จะถูกจัดตั้งขึ้นมาใหม่ Trace Decay (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การยืดเวลา[n. exp.] (kān yeūt wēlā) EN: deferral ; prolongation ; postponement ; extension   
การยืดเวลาการชำระหนี้[n. exp.] (kān yeūt wēlā ān chamra nī) EN: deferral of payment   
ยืดเวลา[v. exp.] (yeūt wēlā) EN: prolong ; lengthen ; extend ; continue ; draw out ; drag out ; spin out ; stretch   FR: prolonger ; faire durer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drag on[PHRV] ยืดเวลาออกไปโดยไม่จำเป็น, Syn. drag out
drag out[PHRV] ยืดเวลาออกไปโดยไม่จำเป็น, Syn. drag on
defer[VT] ยืดเวลา, See also: เลื่อนออกไป, ถ่วงเวลา, เหนี่ยวรั้ง, Syn. delay, put off
deferred[ADJ] ยืดเวลา, See also: ยอมผ่อนผัน, ยอมอนุโลม, เลื่อนไปก่อน, Syn. ignore, postpone, waive
delay[VI] ล่าช้า, See also: หยุดยั้ง, ยืดเวลา, เลื่อนเวลา, ถ่วงเวลา, Syn. defer, hinder, postpone, Ant. hasten, hurry
extend[VT] ทำให้ยืดออกไป, See also: ยืดเวลาออกไป
playoff[N] การยืดเวลาการแข่งขัน
prolong[VT] ยืดเวลา, Syn. extend, prolongate
respite[N] การยืดเวลาออกไป, Syn. delay

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
respite(เรส'พิท) n. การพักผ่อน,การหยุดชั่วคราว,การทุเลา,การยืดเวลาออกไป vt. บรรเทา,ทุเลาชั่วคราว,ยืดเวลาออกไป, Syn. delay,rest,recess

English-Thai: Nontri Dictionary
delay(vi,vt) ช้าไป,เลื่อน,รีรอ,ชักช้า,ถ่วงเวลา,ยืดเวลา,ผัดผ่อน
extension(n) การขยายออก,การยืดเวลา,โทรศัพท์สายพ่วง,การแผ่ออก,คำสั่งยึดทรัพย์ร
postpone(vt) ยืดเวลา,เลื่อนกำหนด,ถ่วงเวลา
postponement(n) การยืดเวลา,การเลื่อนกำหนด,การถ่วงเวลา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
延ばす[のばす, nobasu] Thai: ยืดเวลาออกไป

German-Thai: Longdo Dictionary
verlängern(vt) |verlängerte, hat verlängert| ทำให้ยาวขึ้น, ยืดเวลา เช่น den Aufenthalt verlängern, das Visum verlängern ต่ออายุวีซ่า, See also: Ant: verkürzen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top