Search result for

*ยืดยาว*

(104 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ยืดยาว, -ยืดยาว-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยืดยาวว. ยาวมาก เช่น พูดเสียยืดยาว พรรณนาสรรพคุณเสียยืดยาว.
ไกล(ไกฺล) ว. ห่าง, ยืดยาว, นาน.
เทศน์, เทศนา(เทด, เทสะนา, เทดสะหฺนา) ก. แสดงธรรม เช่น พระเทศน์, (ปาก) โดยปริยายหมายความว่า ดุด่าว่ากล่าวอย่างยืดยาว เช่น วันนี้ถูกแม่เทศน์เสียหลายกัณฑ์.
เป็นคุ้งเป็นแควว. อาการที่เล่าเป็นเรื่องเป็นราวยืดยาวติดต่อกันเหมือนกับรู้เห็นมาด้วยตนเอง.
ยาวความว. ต่อความให้ยืดยาวออกไปโดยไม่จำเป็น เช่น อย่าพูดให้ยาวความ.
ราวเรื่องน. เรื่องที่ต่อเนื่องกันยืดยาว.
เรื่อยเจื้อยว. อาการที่พูดยืดยาว แต่มีสาระน้อย, เลื้อยเจื้อย ก็ว่า.
เลื้อยเจื้อยว. อาการที่พูดยืดยาวแต่มีสาระน้อย, เรื่อยเจื้อย ก็ว่า.
สาระน. ส่วนสำคัญ, ข้อใหญ่ใจความ, เช่น เขียนมายืดยาวแต่มีสาระน้อย ทำดีย่อมได้ดีเป็นสาระสำคัญของเรื่องนี้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Permanent setการเสียสภาพถาวรหลังจากชิ้นงานถูกดึงยืดตามเวลาที่กำหนดและปล่อยออก ชิ้นงานนั้นไม่สามารถกลับคืนสู่ความยาวเดิมได้ โดยมีส่วนที่ยืดยาวออกมามากกว่าความยาวก่อนการดึงยืด ความยาวส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้คำนวณเป็นร้อยละของความยาวเดิม [เทคโนโลยียาง]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There will be a series of tests from tomorrow.ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจะมีการทดลองยืดยาวเป็นขบวน Death Note: L Change the World (2008)
It's not too big a stretch.เรื่องจะได้ ไม่ยืดยาวมากไป Lost Girls (2009)
Extend it by a lifetime.ให้ชีวิตมันยืดยาวไป Shadow Games (2010)
-I don't want to havesome big talk.ฉันไม่อยากคุยอะไรยืดยาว I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
I know that you don't want to have some big talk,ฉันรู้ว่าเธอไม่อยากคุยอะไรยืดยาว I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
For it prolongs the torment of man."เพราะมันทำให้ความทรมาน ยืดยาวออกไป" Mosley Lane (2010)
The angelfish died from a generic organic protein-based neurotoxin that's found in lots of different yummy places, like the flagellum of bacteria.จากอวัยวะจำพวกหลอดโปรตีนได้รับสารพิษที่เส้นประสาท พบอย่างมากในที่รสชาติแตกต่างกัน เหมือนกับส่วนที่ยืดยาวออกมาจากเซลล์ของแบคทีเรีย The Predator in the Pool (2010)
But the story won't hold up.แต่เรื่องมันจะไม่ยืดยาว ไปนานนักหรอก Need to Know (2010)
Don't make any long explanations and just get to the point.ไม่ต้องอธิบายให้มันยืดยาว แค่พูดออกมาให้ตรงประเด็น Episode #1.14 (2010)
- He didn't come to see one of your endless, boring shows.สาธุคุณไม่ได้มาดูการแสดง ยืดยาวน่าเบื่อของลูก The Prom (2011)
Endless and boring? Well, I guess the reviews are in.ยืดยาว น่าเบื่อ คำวิจารย์มาแล้วสินะ The Prom (2011)
And that's when it got boring and endless.นั่นทำให้มันน่าเบื่อและยืดยาว The Prom (2011)
Just as I'm sure you understand how there are a lot of things you do that I find boring and endless.เหมือนที่ผมแน่ใจ พ่อเข้าใจว่ามีหลายสิ่งที่พ่อทำ ที่ผมคิดว่าน่าเบื่อและยืดยาว The Prom (2011)
As I said, My Lord, a ponderous read.อย่างที่ข้าบอก ใต้เท้า ตำราที่ยืดยาว Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
This is a long-term commitment.นี่เป็นข้อผูกมัดที่ยืดยาวเลยล่ะ I Am Unicorn (2011)
Look, Penny, you're great, but I had a long talk with my parents, and they said if I date an Indian girl, I get a Maserati.ฟังนะ เพ็นนี เธอดีมาก แต่ฉันคุยกับพ่อแม่ซะยืดยาว แล้วเค้าบอกว่า ถ้าฉันคบสาวอินเดีย ฉันจะได้ Maserati The Wiggly Finger Catalyst (2011)
Don't give me the big speech.ไม่ต้องอธิบายยืดยาวก็ได้ Wrath of the Titans (2012)
Your explanations take forever. Just spell it.เธออธิบายยืดยาวซะจนลิงหลับ สะกดมาก็พอ Who Can Say What's True? (2012)
This thread may stretch or tangle, but it'll never break.เชือกอาจจะยืดยาว หรือยุ่งเหยิง แต่มันจะไม่หยุด Pilot (2012)
Anyway, that's the long answer to your question about how I got here.ยังไงมันก็เป็น การตอบคำถามที่ยืดยาว สำหรับคำถามของคุณ ที่ว่า ผมมาที่นี้ได้ยังไง Lucky (2012)
Why did you have to go so far...ทำไมปล่อยให้เรื่องมันยืดยาวมาถึงขนาดนี้ล่ะคะ? The After-Dinner Mysteries (2013)
Kol's sire line must stretch to the moon by now.สายแวมไพร์ของโคลยืดยาวไปถึงพระจันทร์แล้วมั้ง A View to a Kill (2013)
The school year seems like it's never ending, and now we're wasting two whole weeks on a band from the 1940s?โรงเรียนมันยืดยาวยังกะไม่จบไม่สิ้น แลัวเรายังต้องมาเสียเวลาตั้งสองอาทิตย์ กับวงตั้งแต่ยุค 40 เหรอ Love, Love, Love (2013)
No one has ever spoken across a longer stretch of time's river than this Akkadian princess, daughter of the first emperor in history, and priestess of the Moon-- Enheduanna.ไม่มีใครได้เคยพูด ทั่วยืดยาวของแม่น้ำเวลา กว่าเจ้าหญิงอัคคาเดียนี้ The Immortals (2014)
- No, it's just copious examples of how this group was evil and used Will as a blood offering.ไม่ มีแต่ตัวอย่างยืดยาวว่ากลุ่มนี้ชั่วร้าย และใช้วิลไปสังเวยเลือด Many Heads, One Tale (2015)
Enough of your incessant jabbering!เลิกพูดเยิ่นเย้อยืดยาวนะ! Alice Through the Looking Glass (2016)
-There's no reason to labor the point.จะเถียงกันให้ยืดยาวก็ไม่มีประโยชน์ Morgan (2016)
Well, I guess saying I'm Kei's boyfriend might be stretching it a bit.เออ.. ฉันเดาว่าฉันกำลังพูดว่าเป็น แฟนเคย์ อาจจะยืดยาวสักเล็กน้อย Akira (1988)
It's the longest damn stretch I ever heard of.มันยืดยาวที่สุดยี้ผมเคยได้ยิน The Shawshank Redemption (1994)
This sound like a long term case to me, the way you described it.ดูท่าจะยืดยาวตามที่คุณอธิบาย Don Juan DeMarco (1994)
I would rather share one lifetime with you than face all the Ages of this world alone.ข้าขอใช้ชีวิตชาติเดียวร่วมกับท่าน... ...เเทนการเผชิญโลกยืดยาวเพียงลำพัง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Soon as I finished my dissertation, he hired me.หลังจากที่ฉันอ้อนวอนอะไรซะยืดยาว เขาถึงยอมจ้างฉัน Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Twenty. Twenty credit extensions. Who on earth gets 20?20 20 สินเชื่อที่ยืดยาวออกไป ใครลำดับ 20 รู้มั้ย The Astronaut Farmer (2006)
This is the best quality of yours.นี่เป็นคุณสมบัติที่ดีของคุณ ผมอ่ะ พูดซ่ะยืดยาว และ... Om Shanti Om (2007)
Each finger has to be pulled until it gets long.นิ้วทุกนิ้วต้องถูกดึงจนมันยืดยาว Like Stars on Earth (2007)
Department's not a massive fan of office romance. The policy seminar was endless, wasn't it? I kept finding myself staring at you.นายเราไม่นิยมรักในที่ทำงานด้วย งานสัมมนาก็ยืดยาวไม่รู้จบ Pilot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยืดยาว[v.] (yeūtyāo) EN: last long   
ยืดยาว[adj.] (yeūtyāo) FR: prolixe

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
copiously[ADV] อย่างยืดยาว
descant on[PHRV] พูดยืดยาวเกี่ยวกับ, See also: วิพากษ์วิจารณ์อย่างยืดยาว
descant upon[PHRV] พูดยืดยาวเกี่ยวกับ, See also: วิพากษ์วิจารณ์อย่างยืดยาว
dwell on[PHRV] พูดหรือเขียนยืดยาวเกี่ยวกับ
dwell upon[PHRV] พูดหรือเขียนยืดยาวเกี่ยวกับ
diffuse[ADJ] (พูดหรือเขียน) เยิ่นเย้อ, See also: ยืดยาว, อ้อมค้อม, พูดน้ำท่วมทุ่ง, Syn. discursive, prolix, wordy
dilate[VI] พูดหรือเขียนยืดยาว
elongate[ADJ] ซึ่งยืดออกไป, See also: ซึ่งยืดยาวขึ้น, ยาว, Syn. long
elongate[VT] ทำให้ยาวขึ้น, See also: ทำให้ยืดยาว, Syn. lengthen, prolong, stetch
elongated[ADJ] ซึ่งยืดออกไป, See also: ซึ่งขยายออก, ซึ่งยืดยาวขึ้น, ยาว, Syn. long
hold forth[PHRV] พูดยืดยาว (อย่างผิดๆ), See also: ร่ายยาว
keep on[PHRV] พูดยืดยาว, See also: ร่ายยาว, Syn. be off, be on about, go on
laundry list[N] รายการอันยืดยาว
lengthy[ADJ] ที่ยืดยาว (คำพูด), See also: ที่ยืดเยื้อ, Syn. prolonged, Ant. precise
long[ADJ] ยืดยาว (รายการต่างๆ)
long-drawn-out[ADJ] ยืดยาว, See also: ยืดเยื้อ, Syn. prolonged, long, overlong, Ant. shortened, truncated
long-winded[ADJ] พูดหรือเขียนยืดยาว, See also: ยืดยาวจนน่าเบื่อ, Syn. wordy, diffuse, verbose, Ant. shortened, truncated
padding[N] คำพูดหรือข้อเขียนยืดยาวแต่ไม่น่าสนใจ, See also: คำพูด / ข้อเขียนน้ำท่วมทุ่ง, Syn. redundancy
porlix[N] ยืดยาว
preachy[ADJ] ซึ่งสั่งสอนยืดยาว, See also: ซึ่งเทศนา, Syn. sanctimonious
screed[N] ข้อเขียนยืดยาวและไม่น่าสนใจ, See also: บทความยืดยาวและไม่น่าสนใจ
sesquipedalian[ADJ] ซึ่งเป็นคำที่ยาวมาก, See also: ซึ่งยืดยาว
sesquipedalian[ADJ] ซึ่งใช้ถ้อยคำยืดยาวมาก, Syn. long, lengthy, polysyllabic, Ant. short
sesquipedalian[N] ี่ถ้อยคำยืดยาวมาก
talk off[PHRV] พูดสาธยาย, See also: พูดยืดยาว
wordily[ADV] อย่างใช้คำยืดยาว, See also: อย่างใช้คำมากเกินไป, Syn. redundantly, verbosely
yack[VI] พูดจาเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ), See also: พูดยืดยาวและไร้สาระ
yammer[VI] พูดคุยเสียงดังและยืดยาว
yammer[N] การพูดเสียงดังและยืดยาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
copious(โค'เพียส) adj. มากมาย,จำนวนมาก,อุดมสมบูรณ์,ยืดยาว,น้ำท่วมทุ่ง (ลักษณะคำพูด), See also: copiousness n. ดูcopious copiosity n. ดูcopious
descant(เดส'เคินทฺ) n. เสียงสูง,ท่วงทำนองเพลง,ความผันแปร adj. มีเสียงสูง vi. (เดสแคนทฺ') ร้องเพลง,วิจารณ์หรือพูดเสียยืดยาว, Syn. discant
dilate(ไดเลท') vt. ทำให้กว้างออก,พูดหรือบรรยายเสียยืดยาว. vi. ขยายออก,ถ่างออก
jobation(โอเบ'เชิน) n. คำสั่งยืดยาว,คำติ
laundry listรายการอันยืดยาว
lengthy(เลง'ธี) adj. ยาวมาก, (คำพูด) ยืดยาวเกินไป,น้ำท่วมทุ่ง., See also: lengthily adv. lengthiness n. ดูlengthy, Syn. interminable
longing(ลอง'กิง) adj. ยืดยาว,ไม่หยุดหย่อน,เฝ้าปรารถนา. n. ความต้องการ,ความปรารถนา., See also: longingness n. ดูlonging
monolog(มอน'นะลอก,-ลอก) n. การพูดเสียยืดยาวโดยคน ๆ เดียว,บทประพันธ์ที่ใช้คน ๆ เดียวพูด
monologue(มอน'นะลอก,-ลอก) n. การพูดเสียยืดยาวโดยคน ๆ เดียว,บทประพันธ์ที่ใช้คน ๆ เดียวพูด
perorate(เพอ'ระเรท) vi. พูดเสียยืดยาว,กล่าวคำปราศรัย,กล่าวคำสรุป., See also: perorator n.
prolix(โพรลิคซฺ',โพร'ลิคซฺ) adj. ยืดยาว,น้ำท่วมทุ่ง,พูดหรือเขียนเสียยืดยาวอย่างน่าเบื่อ., See also: prolixity,prolixness n.
saga(ซา'กะ) n. นิยายเล่าลือเกี่ยวกับการผจญภัยและความกล้าหาญ,นิยายลำดับเหตุการณ์สมาชิกครอบครัวหรือวงค์ตระกูลหรือกลุ่มของสังคม ,การเล่าอย่างยืดยาว
sermon(เซอ'เมิน) n. การเทศนา,การเทศน์,การสอน,การให้โอวาท,การพูดยืดยาวที่น่าเบื่อ., Syn. homily,lecture
tirade(ไท'เรด) n. การพูดประณามที่ยืดยาวและเผ็ดร้อน,การปราศรัยที่ดุเดือด,ข้อความที่มีข้อคิดเห็นเดียว, Syn. harangue
voluminous(วะลิว'มิเนิส) adj. มากมาย,มโหฬาร,เล่นตัว,เรื่องยาว,พูดเสียยืดยาว,พันหลายรอบ, See also: voluminousness n., Syn. prolific,abundant,lavish ###A. deficient
yackety ###SW. yak (แยค'คีทีแยค') vi.,n. (การ) ซุบซิบ,คุยกัน (โดยเฉพาะที่ยืดยาวและไร้สาระ), Syn. yackety, See also: yack,yakety yak,yak
yammer(แยม'เมอะ) vi.,vt.,n. (การ) คราง,บ่น,สะอื้น,พูดอย่างสะอื้น,พูดเสียงดังและยืดยาว

English-Thai: Nontri Dictionary
descant(vi) พูดยืดยาว,ร้องเพลง
expatiate(vi) พูดยืดยาว,สาธก,พูดขยายความ
lengthy(adj) ยาว,ยืดยาว
LONG-long-winded(adj) ทนทาน,เยิ่นเย้อ,ยืดยาว
prolix(adj) ยืดยาว
prolixity(n) ความยืดยาว
tirade(n) คำด่าว่า,คำพูดยืดยาว
voluminous(adj) ใหญ่โต,มโหฬาร,มากมาย,ยืดยาว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lenghty[เลง' ธี] (adj ) ยาวมาก,ยืดยาวเกินไป

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
長々[ながなが, naganaga] Thai: ยืดยาว English: long

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top