Search result for

*มุ่งไป*

(108 entries)
(0.6541 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มุ่งไป, -มุ่งไป-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจาะ ๒, เจาะจงก. ตั้งใจเฉพาะ, มุ่งไปที่, เช่น นักข่าวเจาะข่าวเรื่องยาเสพติดในโรงเรียน หัวหน้าเจาะจงให้เขาทำงานชิ้นนี้.
ทิศทางน. แนว, ทางที่มุ่งไป.
ที่หมายน. ที่ที่มุ่งไปให้ถึง, จุดที่ตั้งใจจะให้บรรลุถึง.
หมกมุ่นก. ฝังใจมุ่งไปทางเดียว เช่น เขาหมกมุ่นอยู่กับงาน.
อาชีวศึกษาน. การศึกษาที่มุ่งไปในทางช่างฝีมือ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The loser ran off alone, but the winner followed those footprints toward Guilder.ผู้แพ้หนีไปฝ่ายเดียว... ขณะที่ผู้ชนะ... ตามรอยเท้าพวกนั้น มุ่งไปกิลเดอร์ The Princess Bride (1987)
Unless I am wrong, and I am never wrong, they are headed dead into the Fire Swamp.ถ้าฉันเดาไม่ผิด และฉันไม่เคยผิด... พวกเขากำลังมุ่งไปสู่ ดงกับดักไฟ The Princess Bride (1987)
He went to where Akira is.เขามุ่งไปยังที่อยู่ของ อากิระ Akira (1988)
The horizon and never returned. Got me banished here. I'm not like him.มุ่งไปสู่ขอบฟ้าแล้วไม่ต้องกลับมาอีก ทำให้ข้าเนรเทศมาอยู่นี่ Rapa Nui (1994)
Target has deviated from route and is heading to our next designated point at increased speed.เป้าหมายกำลังออกนอกเส้นทาง กำลังเพิ่มความเร็วมุ่งไปที่จุดต่อไป Ghost in the Shell (1995)
They had the go-ahead to use the gravity drive to open the gateway to Proxima Centauri and then, they just disappeared.พวกขับเคลื่อนเครื่องปั่นแรงดึงดูด แล้วมุ่งไปข้างหน้า จากนั้นก็หายวับไปอย่างไร้ร่องรอยจนถึงตอนนี้ Event Horizon (1997)
Edge her four degrees to port and we' re dead-on.หันที่ 4 องศา ไปท่าเรือ มุ่งไปเลย Dark Harbor (1998)
My call, Tina's already on a bus to Metropolis.ให้ฉันเดาบ้าง ตอนนี้ทีน่าน่าจะอยู่บนรถบัสมุ่งไปเมโทรโพลิสแล้ว X-Ray (2001)
Trinity, I got some serious activity headed your way.ทรินิตี้ มีไอ้ตัวร้ายมุ่งไปทางคุณแล้ว The Matrix Reloaded (2003)
She and her father went up North Shore to get a pineapple.เธอกับพ่อมุ่งไปทางชายฝั่งตอนเหนือเพื่อเก็บสับประรด 50 First Dates (2004)
Yeah, six hours in. He turned around and headed for Fiji.ใช่ หกชั่วโมงหลังจากขึ้นบิน แล้วเขาก็กลับลำมุ่งไปฟิจิ Tabula Rasa (2004)
Head to the gate. Head to the gate.มุ่งไปหน้าประตู The Great Raid (2005)
General. Prepare your troops for battle.ท่านนายพล, คุณไปเตรียมทหารไว้ เพื่อมุ่งไปสนามรบ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
I'm still looking.Focus on the girl.-ผมหาอยู่/N - มุ่งไปที่เด็กนั่น Compulsion (2005)
They just go right for the vault with 12 million in diamonds in it.พวกมันไม่เอาเพชรถูก ๆ มันมุ่งไปที่ 12 ล้านเหรียญ The Marine (2006)
A vehicle matching that description was just seen... five miles north of Rita's Marina, heading southbound... on Route 16.เป็นรถบรรทุกสำหรับลากจูง มีรายงานว่าพบห่างออกไปทางเหนือ... ท่าเทียบเรือริต้า 5 ไมล์ กำลังมุ่งไปทางใต้... ตามถนนสาย 16. The Marine (2006)
Climbing again 280 west. We're heading into Laos.ไต่ขึ้น 280 ตะวันตก เรากำลังมุ่งไปลาว Rescue Dawn (2006)
And then he projected into the future where this was headed unless we made some adjustments.แล้วท่านก็ต่อเส้นไปในอนาคตตามแนวที่มันมุ่งไป เว้นแต่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่าง An Inconvenient Truth (2006)
The new one focuses on more cases related to women.คนใหม่มุ่งไปที่คดีเกี่ยวกับผู้หญิง Death Note: The Last Name (2006)
For now, we're going to focus only on the fundamentals.จากนี้ เราจะมุ่งไปเฉพาะที่พื้นฐานก่อน Fly, Daddy, Fly (2006)
I think... until we get a confession, we gotta keep our eyes on the prize.ฉันคิดว่า... จนกว่าเราจะได้รับคำสารภาพ เราควรจะมุ่งไปที่รางวัล American Duos (2007)
She's heading for the rocks!เรือกำลังมุ่งไปที่โขดหิน! 1408 (2007)
We're heading north. The roads are empty here.เรากำลังมุ่งไปทางเหนือ ถนนว่างเปล่าไม่มีอะไรเลย Prey (2007)
Pitch camp. Tomorrow we head west.ตั้งแคมป์ พรุ่งนี้เราจะมุ่งไปทางตะวันตก Prey (2007)
And the idea is you wanna drive this knee into his sack about as hard as you canแล้วก็มุ่งไปยังจุดที่นายจะจัดการ อย่างหัวเข่านี่ แล้วก็เข้าไปที่เป้า ให้หนักที่สุดเท่าที่จะทำได้ Bobby Z (2007)
Sir Romulus rode with his two companions, northwards, drawing ever closer... to an effulgent sea.เซอร์ โรมูลัส เดินทางไปกับผู้ร่วมทาง 2 คน มุ่งไปทางเหนือ เคลื่อนตัวเข้าไปใกล้ ยังมหาสมุทร Atonement (2007)
Well,it looks like we have blood drops heading towards Happy's trailer.ดูเหมือนว่าเราเจอหยดเลือดที่มุ่งไปยังรถพ่วงของแฮปปี้นะ Ending Happy (2007)
Suspect in a Porsche Cayenne heading west on Grand.ในรถพอร์ช คาเยนน์ มุ่งไปทางตะวันตก ถนนแกรนด์ Eagle Eye (2008)
Death doesn't mean the end, but leaving the present, heading for the next stage.ความตายไม่ได้หมายถึงจบ แต่คือการลาจากปัจจุบัน แล้วมุ่งไปยังด่านต่อไป Departures (2008)
Take a hard look at the last couple of weeks of your life, and you will see that role coming into focus.ตั้งใจหน่อย ช่วงสองอาทิตย์หลังนี่ แล้วก็จะเห็นบาทบาทของตัวเอง มุ่งไปที่จุดสนใจ Chapter Nine 'It's Coming' (2008)
Your brother is headed down a dangerous road, Dean.น้องชายเจ้ากำลังมุ่งไปสู่ เส้นทางที่อันตราย ดีน In the Beginning (2008)
Okay, okay, we're going to head in that direction.ได้ ได้ เรากำลังจะมุ่งไปในทิศทางนั้น Veritas (2008)
Surveillance cameras on the GW Bridge spotted our car going west into Fort Lee.ตำแหน่งรถของเราอยู่ทางทิศตะวันตก มุ่งไปที่ฟอร์ทลี Veritas (2008)
That may have been our best and last chance of IDing this Joe character.นั่นบางทีโอกาสสุดท้ายของเราอาจจะมุ่งไปที่ลักษณะนิสัยของโจ Veritas (2008)
And head to the dewey square exit.มุ่งไปทางออกฝั่ง Dewey Square The Ghost Network (2008)
We are headed east on Eighth and Prentiss.เรามุ่งไปทางตะวันออกบนถนนแปดตัดกับเพรนติส Won't Get Fueled Again (2008)
Are we looking for something specific?เราำกำลังมุ่งไปที่ใครเป็นพิเศษ? Wrecking Crew (2008)
When the criminal is a substance abuser.ถ้าเป็นอาชญากรรมที่มุ่งไปที่การทำร้ายคน Catching Out (2008)
- We need to focus on the medicine.เราต้องมุ่งไปที่ยา Birthmarks (2008)
'To the north of the Great Seas of Meredor, you will find a lake.'มุ่งไปทางเหนือโพ้นทะเลแห่งเมอดอร์ เจ้าจะพบทะเลสาป Le Morte d'Arthur (2008)
In any case, we should focus on the explosion.ในกรณีนี้ เราควรจะมุ่งไปที่การระเบิด Hong Gil Dong, the Hero (2008)
But we're all goin' the same way.แต่เราทุกคนล้วนมุ่งไปทางเดียวกัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The competition is down to 2 competitors. A tree...การแข่งขัน มุ่งไปที่ 2 ผู้เข้าแข่ง Made of Honor (2008)
Striker 2829, descend and maintain 2,000 to established vectors to the target area.สไตรค์เกอร์ 2829 ลดระดับอยู่ที่ 2,000 เตรียมมุ่งไปยังเป้าหมาย The Day the Earth Stood Still (2008)
Let's get one thing straight.มามุ่งไปที่จุดหมายเดียวกันเถอะ Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Be prepared then, 'cause I pointed him in your direction.งั้นก็ต้องระวังตัว เพราะผมมุ่งไปที่เค้าตามคำแนะนำของคุณ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Unarching their course, somewhere heading to New York and Philadelphia.ไม่ตอบกลับวิทยุ , แต่มุ่งไปทางนิวยอร์ค กับฟิลาเดเฟีย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
They're 600 minutes away and they're heading right for the pillars.ตอนนี้อยู่ห่าง 600 เมตร มุ่งไปที่หน่วยสอง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
But whoever it is, they're southbound on Connecticut at 30 miles an hour.กำลังมุ่งไปทางใต้ บน ถ.คอนเนคติกัท ด้วยความเร็ว 30 mph Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Near bethesda, moving south, about seven miles from you.ใกล้บีเทสด้า กำลังมุ่งไปทางใต้ อยู่ห่างจากคุณประมาณ 7 ไมล์ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)

English-Thai: Longdo Dictionary
RWY(abbrev) อักษรย่อของ runway ทางวิ่งของเครื่องบิน โดยทั่วไปแล้วจะมีตัวเลข 2 หลักแสดงต่อทางด้านหลังเพื่อแสดงทิศที่มุ่งไป, R. TWY

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aim at[PHRV] มุ่งหมายเพื่อ, See also: มุ่งไปยัง, มุ่งมั่นเพื่อ, Syn. drive at, drive for
channel[VT] มุ่งไปยัง, See also: ใช้ไปในทาง, Syn. direct
concentration[N] การมุ่งไปยังศูนย์กลาง
center in[PHRV] มีจุดสำคัญอยู่ที่, See also: รวมอยู่ที่, มุ่งไปที่, Syn. centre in
center on[PHRV] รวมอยู่ที่, See also: มุ่งไปที่, Syn. centre on, centre round, centre upon
center round[PHRV] รวมอยู่ที่, See also: มุ่งไปที่, Syn. center on
center upon[PHRV] รวมอยู่ที่, See also: มุ่งไปที่, Syn. center on
centre in[PHRV] มีจุดสำคัญอยู่ที่, See also: รวมอยู่ที่, มุ่งไปที่, Syn. center in
centre on[PHRV] รวมอยู่ที่, See also: มุ่งไปที่, Syn. center on, center round, center upon
centre round[PHRV] รวมอยู่ที่, See also: มุ่งไปที่, Syn. centre on
centre upon[PHRV] รวมอยู่ที่, See also: มุ่งไปที่, Syn. centre on
concentrate at[PHRV] มุ่งไปที่, See also: เพ่งเล็งไปที่
concentrate on[PHRV] รวมรวมไปที่, See also: มุ่งไปที่, รวมศูนย์ไปที่, Syn. concentrate upon, focus on
concentrate upon[PHRV] รวมรวมไปที่, See also: มุ่งไปที่, รวมศูนย์ไปที่, Syn. concentrate on, focus on
converge on[PHRV] บรรจบกันที่, See also: มุ่งไปที่
dead ahead[IDM] ตรงไปข้างหน้า, See also: มุ่งไปข้างหน้า
fire at[PHRV] ยิงไปที่, See also: เล็งไปที่, มุ่งไปที่
get along[PHRV] ดำเนินต่อไป, See also: มุ่งไปข้างหน้า, ไปข้างหน้า, Syn. get along with, get on with, go along with
get along with[PHRV] เดินไปข้างหน้าพร้อมกับ, See also: มุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับ, Syn. get along, get on with, go along with
go ahead[PHRV] เดินต่อไป, See also: ทำต่อไป, มุ่งไปข้างหน้า, Syn. go forward, go on
go towards[PHRV] มุ่งไปยัง, See also: ไปยัง, มุ่งหน้าสู่
go west[PHRV] ไปทางตะวันตก, See also: มุ่งไปทางทิศตะวันตก
home in on[PHRV] มุ่งไปที่, See also: เล็งไปที่, พุ่งเป้าไปที่, Syn. range in, zero in on
home onto[PHRV] มุ่งไปที่, See also: เล็งไปที่, พุ่งเป้าไปยัง, Syn. range in, zero in on
head[VI] มุ่งหน้าไป, See also: มุ่งไปทาง
home[ADV] มุ่งไปที่บ้าน
keep one's mind on[IDM] มีสมาธิกับ, See also: สนใจ, มุ่งไปที่, เน้นที่, Syn. concentrate on, focus on
landward[ADV] เข้าหาแผ่นดิน, See also: มุ่งไปยังแผ่นดิน, Syn. landwards
landwards[ADV] เข้าหาแผ่นดิน, See also: มุ่งไปยังแผ่นดิน, Syn. landward
one-track[ADJ] ซึ่งมุ่งไปที่จุดเดียว, See also: ซึ่งมุ่งไปที่ประเด็นเดียว
orient[VT] มุ่งไปยัง, Syn. direct, aim
outward[ADJ] ที่มุ่งไปด้านนอก, Syn. outer, outside, Ant. inward
outwards[ADV] มุ่งไปด้านนอก, Ant. inwards
point out[PHRV] มุ่งไปที่, See also: สนใจที่, มองไปที่
press towards[PHRV] มุ่งไปทาง, Syn. push towards, thrust towards
push towards[PHRV] มุ่งไปในเรื่อง, See also: มุ่งไปทาง, Syn. press towards, thrust towards
reach forward[PHRV] มุ่งไปที่, See also: หมกมุ่นกับ
rivet on[PHRV] จ้องมองที่, See also: มุ่งไปที่
run to[PHRV] มีไปถึง, See also: มุ่งไปทาง, Syn. run down to
pop[SL] เพลงป๊อบ, See also: เพลงที่นิยมกันทั่วไป (มุ่งไปที่คนทั่วไปหรือเด็กวัยรุ่น)
seaward[ADV] ซึ่งหันไปสู่ทะเล, See also: หันไปทางทะเล, มุ่งไปสู่ทะเล, Syn. offshore, out to sea, Ant. inland, landward
seaward[ADJ] หันไปสู่ทะเล, See also: ไปยังทะเล, หันไปทางทะเล, มุ่งไปทางทะเล
settle down to[PHRV] มุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่, See also: มุ่งไปที่, มุ่งมั่นเพื่อ, มุมานะกับ
shove towards[PHRV] มุ่งไปในเรื่อง, See also: มุ่งไปทาง, Syn. push towards, press towards, thrust towards
take at[PHRV] มุ่งไปทาง, See also: พุ่งไปทาง
work towards[PHRV] ทำงานในทาง, See also: มุ่งไปทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
presentation graphicsภาพเพื่อการนำเสนอหมายถึง ซอฟต์แวร์ประเภทที่มุ่งไปในด้านการนำเสนอผลงานที่ชวนให้ประทับใจ โดยเฉพาะ เพื่อนำไปใช้ประกอบการบรรยาย หรืองานประชาสัมพันธ์ เป็นต้นว่า จะต้องสามารถแปลงตัวเลขใน ตารางจัดการ เป็นผังงาน กราฟ ฯ แล้วสามารถนำข้อความ ภาพ และเสียง หรือที่เรียกว่า สื่อหลายแบบ (multimedia) มาจัดเสนอในรูปแบบที่จะดึงดูดใจให้ดูน่าเชื่อถือ กับทั้งอาจจัดทำเป็น สไลด์ หรือแสดงบนจอภาพแล้วถ่ายทอดออกทางเครื่องฉายข้ามศีรษะ (overhead projector) ได้ นับเป็นการแสดงถึงเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างหนึ่ง โปรแกรมที่ใช้กันมาก ก็มี Freelance, HiJack ฯ
seaward(ซี'เวิร์ด) adv. สู่ทะเล,ไปยังทะเล adj. หันไปทางทะเล,มุ่งไปทางทะเล,มาจากทะเล. n. ทิศทางสู่ทะเล,ทิศทางจากแผ่นดิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
revolve aroundมุ่งไปที่, focus on

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
向かう[むかう, mukau] (vt) มุ่งไป
目指す[めざす, mezasu] (vt) มุ่งไป

German-Thai: Longdo Dictionary
gegenตรงไปที่(เป็นคำบุพบทใช้บ่งทิศทางที่มุ่งไป)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top