Search result for

*มือขวา*

(83 entries)
(0.4488 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มือขวา, -มือขวา-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือขวา[N] right-hand man, See also: valuable assistant, Syn. คนสนิท, Example: หมอนี่ถือว่าเป็นมือขวาของเจ้าพ่อคนดัง เลยทำกร่างใหญ่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการหรือผู้ใกล้ชิดที่ไว้วางใจให้ทำหน้าที่แทนได้หรือเป็นกำลังสำคัญ
มือขวา[N] right hand, Syn. มือข้างขวา, Example: เขารู้สึกว่ามือขวาของเขามีอาการชาไม่หายเสียที, Count unit: ข้าง, มือ, Thai definition: อวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่ต่อแขนข้างขวา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มือขวาน. ความสันทัด เช่น การรบพุ่งชิงชัยมันเป็นมือขวาของเขานี่ครับ (ชิงนาง ร. ๖).
มือขวาว. ที่ใกล้ชิด, ที่เก่งกล้าสามารถ, ที่ไว้วางใจได้, เช่น สมุนมือขวา.
คันชีพ ๒น. จงกลเทียนหลายกิ่ง สำหรับพราหมณ์ถือแกว่งในมือขวา มือซ้ายแกว่งบัณเฑาะว์.
จับมือก. ทักทายตามธรรมเนียมตะวันตกโดยบุคคล ๒ คน ประสานมือขวาของกันและกันแล้วเขย่า, เรียกอาการที่ครูสอนโดยจับมือผู้เริ่มเรียนให้ทำตามในการสอนบางวิชาเช่น ฟ้อนรำ ดนตรี หรืองานฝีมือบางอย่าง เช่น จับมือรำ จับมือตีระนาด, โดยปริยายหมายถึงร่วมมือกัน เช่น ชาวบ้านจับมือกันพัฒนาแหล่งน้ำ.
ช้อนส้อมน. ช้อนและส้อมคู่กันทำด้วยโลหะ เช่น เงิน เงินชุบทอง สัมฤทธิ์หรืออะลูมิเนียม ช้อนมีรูปรี ส้อมมีลักษณะเป็นซี่ ๆ มีด้ามยาวสำหรับจับได้ถนัด ใช้มือขวาจับช้อนมือซ้ายจับส้อมตักอาหารรับประทาน.
ตบแผละ(-แผฺละ) น. การเล่นชนิดหนึ่ง มีคนเล่น ๒ คน นั่งหันหน้าเข้าหากัน แต่ละฝ่ายตบมือ ตบเข่าและตบมือของตัวเองก่อน จึงใช้มือซ้ายตบมือซ้ายของกันและกัน แล้วตบมือ ตบเข่า และตบมือ แล้วจึงใช้มือขวาตบมือขวาของกันและกัน แล้วเริ่มต้นใหม่.
ต่อมือก. ยื่นมือขวาออกไปรับของ โดยมือซ้ายประคองแขนขวา (ใช้แก่กิริยาที่ผู้น้อยทำต่อผู้ใหญ่ หรือฆราวาสชายทำต่อภิกษุเพื่อแสดงความนอบน้อม).
ถนัดขวาว. ที่ทำได้คล่องแคล่วด้วยมือขวา.
นางกวัก ๑น. เครื่องรางชนิดหนึ่ง ทำเป็นรูปหญิงนั่งพับเพียบ มือซ้ายถือถุงเงินวางบนตัก มือขวายกขึ้นเสมอตา แสดงอาการกวักมือ มักแกะสลักด้วยไม้โพ ที่ปั้นหล่อด้วยโลหะก็มี ทำขึ้นด้วยความเชื่อว่าทำให้ค้าขายดี.
เบิกแว่นเวียนเทียนก. เริ่มทำพิธีเวียนเทียนทำขวัญ โดยจุดเทียนที่ติดบนแว่นเทียน วักแว่นเทียนเข้าหาตัว ๓ ครั้ง ใช้มือขวาปัดควันออกไปข้างหน้า เพื่อให้สิริมงคลเข้าสู่บุคคลหรือสิ่งที่รับการเวียนเทียน แล้วส่งแว่นเทียนให้คนที่อยู่ถัดไปทางซ้ายต่อ ๆ ไปให้ครบรอบ.
พระรามโก่งศรน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือขวาจีบคว่ำ แขนตึง ระดับไหล่ มือซ้ายจีบหงายข้างเอวด้านขวา เอียงศีรษะข้างขวา.
มัจฉาชมสาครน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง มี ๒ แบบ คือ มือข้างหนึ่งจีบหงาย งอข้อศอก หักข้อมือเข้าหาแง่ศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งจีบหงาย แขนตึง ระดับไหล่ เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่แขนตึง หรือมือขวาตั้งวงสูงทำมือล่อแก้ว มือซ้ายตั้งวงต่ำ เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่ทำล่อแก้ว.
สีหไสยา, สีหไสยาสน์น. ท่านอนอย่างราชสีห์ คือ นอนตะแคงขวา แขนซ้ายพาดไปตามลำตัว เท้าซ้ายซ้อนบนเท้าขวา มือขวารองรับศีรษะด้านข้าง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dextromanual-ถนัดมือขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My old mum would give her right hand to be chosen.มือขวาของเธอที่ได้รับเลือก นี้คืออะไร? Help! (1965)
Whenever I should have had a gun in my right hand I thought of you!คราวไหนที่ฉันควรใช้ มือขวาถือปืน... ...ฉันคิดถึงแกทุกที! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Now raise your right hand for the pledge.ยกมือขวาขึ้นเพื่อกล่าวคำปฎิญาณ Blazing Saddles (1974)
-Raise your right hand, and say amen!- ยกมือขวาและพูดว่าอาเมน Oh, God! (1977)
You use your left hand or your right hand for that?แล้วนายจะใช้ มือซ้าย หรือมือขวาทำล่ะ? Stand by Me (1986)
If I use my right, over too quickly.ถ้าข้าใช้มือขวา มันก็จะจบเร็วเกินไป The Princess Bride (1987)
I do not mean to pry, but you don't by any chance happen to have six fingers on your right hand?ไม่ได้อยากจะละลาบละล้วงนะ แต่ มือขวาเจ้ามีหกนิ้วหรือเปล่า The Princess Bride (1987)
You have six fingers on your right hand.มือขวาเจ้ามี 6 นิ้ว The Princess Bride (1987)
Tell me about the light, Billy.(เสียงผู้ชาย) ถ้าคุณได้ยินผม ช่วยยกมือขวาขึ้น Deep Throat (1993)
Only if you count axes.อย่าลืมนับไอ้มือขวานด้วยล่ะ In the Mouth of Madness (1994)
Okay, Pheebs. Right hand, blue.โอเคฟีบี้ มือขวาสีฟ้า The One with George Stephanopoulos (1994)
Now, with your right hand only, your right hand only... take the package and throw it in here.ใช้มือขวาข้างเดียว หยิบห่อของโยนมานี่ Heat (1995)
For future reference, right-handed men don't hold it with their left.สำหรับอ้างอิงในอนาคต ด้วยมือขวา มนุษย์ ไม่ถือมันไว้ด้วยมือซ้าย Gattaca (1997)
Imagine the music I could play with two right armsลองนึกถึงเพลงที่ฉันเล่นด้วยมือขวา 2 ข้างได้สิ The Legend of 1900 (1998)
Fracture of the fifth metacarpal of the right hand... as well as multiple fractures of the sixth, seventh and eighth ribs.กระดูกมือขวาข้อที่ 5 หัก มีรอยแตกหลายแห่งบนซี่โครง ซี่ที่ 6-7-8 Unbreakable (2000)
Come on now, hurry up. Stick your hand over the broom and say, "Up."เร็วเข้า เร็ว ๆ หน่อย ยื่นมือขวา ออกมาเหนือไม้กวาด แล้วพูด ลอย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Victor, Jerry Siegel. Chris Marshall's right-hand.นี่ซีเกิล มือขวาคริส ทาร์แชล Maid in Manhattan (2002)
Know how precious the right arm is?ดูซิมือขวาที่สำคัญของฉันเป็นยังไง? My Tutor Friend (2003)
He was a big supporter of...เขาเป็นสมุนมือขวาของ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
She hid her right hand and unfolded one fingerเธอซ่อนมือขวาของเธอไว้ และกางนิ้วออกหนึ่งนิ้ว Windstruck (2004)
Lastly, on the right wrist of each victim... are identical tattoos.และสุดท้าย ที่มือขวาของ ผู้เคราะห์ร้าย มีรอยสักเหมือนกัน Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
He had six fingers on his right hand.มือขวาของเขามีนิ้วมือ 6 นิ้ว Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Are you right-handed or left-handed?คุณถนัดมือขวาหรือมือซ้าย Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
I'm right-handed.ผมถนัดมือขวา Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Now,place your right hand on my hip -Where?ที่นี่วางมือขวาของเธอที่สะโพกของครู Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Ju-Mong, you will be my right-hand man.จูมง เจ้าจะเป็นมือขวาของข้า Episode #1.42 (2006)
It seems he became the right arm to Prince Dae-So.ดูเหมือนเขาจะเป็นมือขวาขององค์ชายแดโซ Episode #1.43 (2006)
Soft hands, right? Soft hands.มือขวาใช่มั้ย มือขวา Alpha Dog (2006)
I'm Kyle, one of Jacob's right-hand men.ผมไคล์ เป็นมือขวาของ จาคอบครับ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
You're his right hand.- เธอเป็นมือขวาของเขา Resistance Is Futile (2007)
Right hand? just say it.- มือขวาเหรอ พูดตรงๆ ก็ได้ Resistance Is Futile (2007)
Oh.มือขวา สีเหลือง Koizora (2007)
Was he a left-handed or right-handed?เขาใช้มือซ้ายหรือมือขวา Attack on the Pin-Up Boys (2007)
He was right-handed.มือขวา Attack on the Pin-Up Boys (2007)
and tap my head with my right hand.และผมจะแตะหัวผมด้วยมือขวาผม Charlie Bartlett (2007)
You want me to tell lechero that his right hand man should die?นายต้องการให้ฉันบอกเลเชอโร ว่า มือขวาของเขาสมควรตายไหม Photo Finish (2007)
With the right, Danny, properly.ใช้มือขวาสิแดนนี่ เอาให้แรงๆ RocknRolla (2008)
No, no, no, come on, do it properly with the back of the right hand.ไม่ ไม่ ไม่เอาน่า เอาแบบแรงๆหน่อย ตบด้วยหลังมือขวาน่ะ RocknRolla (2008)
And me being the right hand to the A.M.Was what we always dreamed of.แล้วฉันเป็นมือขวา ไม่ใช่ที่เราฝันเอาใว้หรอ Chuck Versus the First Date (2008)
Your wingman?เป็นมือขวาลูกรึไง? Sí se puede (2008)
There was a three-Inch incision In evelina's right palm.มันมีรอยตัดยาวประมาณสามนิ้ว บนมือขวาของอีเวลิน่า The Ghost Network (2008)
- I became his right-hand man. - Douche.ฉันกลายเป็นมือขวาของเขาแล้ว Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Is he your right hand?เขาเป็นมือขวาของเธอหรือ? Episode #1.8 (2008)
You think my right hand man will be so funny looking?เธอคิดว่า มือขวาของฉันจะ หน้าตาตลกๆอย่างนี้หรือ? Episode #1.8 (2008)
MAN: Raise your right hand and repeat after me.ยกมือขวาขึ้น และพูดตามผม. 24: Redemption (2008)
She can do the pom pom, she can do the twist.เธอปรบมือซ้ายปรบมือขวา เธอปรบมือพร้อมๆกัน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Mustache. Six feet. Tattoo on right hand, moon and star.มีหนวด สูงหกฟุต รอยสักบนมือขวารูปดวงดาวและพระจันทร์ Taken (2008)
Beard. Six feet. Tattoo right hand, moon and star.ไว้เครา สูงหกฟุต รอยสักรูปดาวกับพระจันทร์มือขวา Taken (2008)
/ Put your right hand inเอามือขวาเข้ามา และเอามือขวาออกไป .. Bedtime Stories (2008)
/You put your right hand out /You put your right hand inแล้วเอามือขวาเข้ามา แล้วสะบัดด้วยกันแรงๆ! Bedtime Stories (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มือขวา[n. exp.] (meū khwā) EN: right hand   FR: main droite [f]
มือขวา[n.] (meūkhwā) EN: right-hand man ; valuable assistant   FR: bras droit [m] ; principal assistant [m]
ถนัดมือขวา[adj.] (thanat meū khwā) EN: right-handed ; dexterous   FR: droitier

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
right-hand[ADJ] มือขวา
right-handed[ADJ] ถนัดมือขวา
right-hander[N] ผู้ถนัดมือขวา
salaam[N] การคำนับโดยการเอามือขวาแตะที่หน้าผาก (มุสลิม)
salaam[VI] ทักทายด้วยมือขวาแตะหน้าผาก (มุสลิม), Syn. salute
salaam[VT] ทักทายด้วยมือขวาแตะหน้าผาก (มุสลิม), Syn. salute

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dexterity(เดคซฺเท'ริที) n. ความชำนาญ,ความแคล่วคล่อง,ความถนัดมือขวา,ความหลักแหลม, Syn. adroitness,skill
right handn. มือขวา,ด้านขวา,ปีกขวา,ตำแหน่ง (ผู้) ที่มีเกียรติหรือเป็นที่ไว้วางใจเป็นพิเศษ,ความเข้มแข็ง
right-handed(ไรทฺ'แฮนดิด) adj. ด้านขวา,ถนัดขวา,ใช้กับมือขวา,หันไปทางขวา,มีประโยชน์ที่สุด,มีประสิทธิภาพที่สุด,น่าไว้วางใจที่สุด,หมุนตามเข็มนาฬิกา, See also: right-handedness n.
right-handern. ผู้ถนัดขวา,ผู้ใช้มือขวาเล่น

English-Thai: Nontri Dictionary
dexterity(n) ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว,การถนัดมือขวา
dexterous(adj) ชำนาญ,คล่องแคล่ว,ถนัดมือขวา
dextrous(adj) ชำนาญ,คล่องแคล่ว,ถนัดมือขวา
RIGHT-right-handed(adj) ทำด้วยมือขวา,ถนัดมือขวา,หมุนขวา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top