Search result for

*มั้ง*

(113 entries)
(0.4258 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มั้ง, -มั้ง-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระหมั่งว. กระมัง เช่น เครื่องค้าเหลือผู้ซื้อ กระหมั่ง (ลอ).
จั้งมั่งว. แข็งแรง, จังมัง ก็ว่า.
มั่งก. มี, มีมาก.
มั่งว. บ้าง เช่น ขอมั่งซี.
มั่งคั่งว. มีทรัพย์มากมาย, มีทรัพย์ล้นเหลือ, มีทรัพย์มาก.
มั่งมีว. มีเงินมาก.
มั่งมีในใจ แล่นใบบนบกก. คิดฝันในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้, คิดสมบัติบ้า, สร้างวิมานในอากาศ.
เยียมั่งก. ทำเป็นคนมั่งมี.
ละมั่งดู ละองละมั่ง.
ละองละมั่งน. ชื่อกวางชนิด Cervus eldi McClelland ในวงศ์ Cervidae เป็นกวางขนาดกลาง ตัวสีนํ้าตาลอ่อน คอยาวกว่ากวางชนิดอื่น ตัวผู้เขาโค้งปลายชี้ไปด้านหน้า ตัวเมียไม่มีเขา ลูกเกิดใหม่มีจุดขาวตามลำตัว กินหญ้าและใบไม้ เป็นสัตว์ป่าสงวนของไทย, บ้างเรียกเพศผู้ว่า ละอง เรียกเพศเมียว่า ละมั่ง.
กระฎุมพีน. คนมั่งมี, พ่อเรือน, มักนิยมใช้เข้าคู่กับคำ ไพร่ เป็น ไพร่กระฎุมพี หมายความว่า ชนชั้นต่ำ.
กระมัง ๑ว. คำแสดงความไม่แน่ใจ, คำแสดงความคาดคะเน, (ใช้ไว้ท้ายประโยค) เช่น เป็นเช่นนี้กระมัง, ในบทกลอนใช้ว่า กระหมั่ง ก็มี.
ขนหน้าแข้งไม่ร่วงว. ไม่กระทบกระเทือนถึงเดือดร้อน (ใช้แก่คนมั่งมีที่ต้องจ่ายเงินแม้จะมากแต่ก็ดูเหมือนเป็นจำนวนเล็ก ๆ น้อย ๆ ).
ขรัว(ขฺรัว) ว. เรียกคนที่มั่งมี ว่า เจ้าขรัว.
คิดสมบัติบ้าก. คิดมั่งมีอย่างเลื่อนลอย.
จมไม่ลงก. เคยทำตัวใหญ่มาแล้วทำให้เล็กลงไม่ได้ (มักใช้แก่คนที่เคยมั่งมีหรือรุ่งเรืองมาก่อน เมื่อยากจนหรือตกอับลงก็ยังทำตัวเหมือนเดิม).
เจ๊สัวน. คนที่มั่งมี (มักหมายถึงเศรษฐีจีน), เจ้าขรัว หรือ เจ้าสัว ก็เรียก.
เจ้าขรัวน. คนที่มั่งมี (มักหมายถึงเศรษฐีจีน), เจ๊สัว หรือ เจ้าสัว ก็เรียก.
เจ้าสัวน. คนที่มั่งมี (มักหมายถึงเศรษฐีจีน), เจ๊สัว หรือ เจ้าขรัว ก็เรียก.
ช่องว่างความไม่เข้าใจกันของคนที่มีความคิด ฐานะ หรืออื่น ๆ ที่แตกต่างกัน เช่น ช่องว่างระหว่างคนมั่งมีกับคนยากจน ช่องว่างระหว่างวัย.
ธนังน. ทรัพย์สิน เช่น มันก็ไม่รู้มั่งที่จะให้เกิดทุนธนัง (ม. ร่ายยาว ชูชก).
ธเนศ, ธเนศวร(ทะเนด, ทะเนสวน) น. เจ้าแห่งทรัพย์, คนมั่งมี
ธัญ ๑(ทัน) ว. รุ่งเรือง, มั่งมี, มีโชค, ดี, เลิศ, เช่น ธัญลักษณ์ ว่า มีลักษณะดี.
ผ้าขี้ริ้วห่อทองน. คนมั่งมีแต่แต่งตัวซอมซ่อ.
ผิดก(ผิ-ดก) ว. มั่งคั่ง, ผึ่งผาย.
ผิตะ, ผีตะว. มั่งคั่ง, ผึ่งผาย, กว้างขวาง.
ผีตะว. มั่งคั่ง, ผึ่งผาย, กว้างขวาง.
พฤฒิ, พฤฒิ-(พฺรึด, พฺรึดทิ-) น. ความเจริญ, ความมั่งคั่ง, ความสมบูรณ์, ความอวบ, พฤทธิ์ ก็ว่า.
พฤทธิ์(พฺรึด) น. ความเจริญ, ความมั่งคั่ง, ความสมบูรณ์, ความอวบ, พฤฒิ ก็ใช้
พสุทรัพย์, สมบัติ, ความมั่งมี.
พื้นเดิมน. รกรากเดิม เช่น พื้นเดิมเป็นคนมั่งมี.
พุฒิ(พุดทิ) น. ความเจริญ, ความมั่งคั่ง, ความสมบูรณ์.
ฟูเฟื่องว. เจริญ, มั่งคั่ง, รุ่งเรือง, เฟื่องฟู ก็ว่า.
เฟื่องฟูว. เจริญ, มั่งคั่ง, รุ่งเรือง, เช่น ฐานะกำลังเฟื่องฟู, ฟูเฟื่อง ก็ว่า.
ภูติ, ภูตี(พูติ, พูตี) น. ความรุ่งเรือง, ความมั่งคั่ง.
โภคิน, โภคีคนมั่งมี, คนมีสมบัติ
มหัทธนะ(มะหัดทะนะ) น. ผู้มั่งคั่ง, คนมั่งมี.
มหัทธนะ(มะหัดทะนะ) ว. มีทรัพย์มาก, มั่งมี.
ม่ายทรงเครื่องว. เรียกแม่ม่ายที่มั่งมี ว่า แม่ม่ายทรงเครื่อง.
มีอันจะกินว. ค่อนข้างมั่งมี.
แม่ม่ายทรงเครื่องน. แม่ม่ายที่มั่งมี.
ละองดู ละองละมั่ง.
ลำแข้งน. กำลังความสามารถในการทำมาหากินด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งใคร เช่น หากินด้วยลำแข้งของตนเองจนมั่งมี, ปลีแข้ง ก็ว่า.
ว่าอะไรว่าตามกันก. ปรองดองกัน, ไม่ขัดคอกัน, พูดเต็มว่า ว่าอะไรว่าตามกัน ได้เงินหม้อทองหม้อ หมายความว่า ว่าอะไรว่าตามกัน จะเกิดความเจริญมั่งคั่ง (มักใช้แก่คู่สามีภรรยา).
เศรษฐี(เสดถี) น. คนมั่งมี
สร้างวิมานในอากาศก. ใฝ่ฝันถึงความมั่งมี, คิดคาดหรือหวังจะมีหรือเป็นอะไรอย่างเลิศลอย.
เสฏฐีน. เศรษฐี, คนมั่งมี.
หน้าใหญ่ใจโตว. มีใจกว้างใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัวเพื่ออวดมั่งมี เช่น เขาชอบทำหน้าใหญ่ใจโตทั้ง ๆ ที่มีเงินน้อย.
หลักประกันสิ่งที่ยึดถือเพื่อความมั่นคง เช่น ถ้าไม่ใช่คนมั่งมี ก็ควรมีวิชาไว้เป็นหลักประกัน.
เห็นเขาขึ้นคานหาม เอามือประสานก้น, เห็นเขาขึ้นคานหาม เอามือประสานรัดก้นก. ทำเลียนแบบคนใหญ่คนโตหรือคนมั่งมีทั้ง ๆ ที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอ, มีความหมายอย่างเดียวกับ เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I guess.งั้นมั้ง Return (2012)
Oh, someone smarter and more sophisticated, I'm afraid.- คงจะดูฉลาดกว่าเเละสุขุมกว่านี้ละมั้งคะ Rebecca (1940)
For her murder, you mean? She was going to have a kid, wasn't she?หมายถึงการฆาตกรรมมากกว่ามั้ง หล่อนกําลังจะมีลูกใช่มั้ยล่ะ Rebecca (1940)
Play chess screw.- ไม่รู้สิ เล่นหมากรุกมั้ง... Blazing Saddles (1974)
I don't know. Spite, I suppose. Flowers have thorns just for spite.ฉันก็ไม่รู้ ไว้ทิ่มมั้ง ดอกไม้มีหนามแค่เพื่อไว้ทิ่ม The Little Prince (1974)
-Sink us?- จมเรามั้ง Gandhi (1982)
- Said Norge or something on the side. - That's Norwegian.ข้างลำเขียนว่า "นอร์ก" มั้ง ชาวนอร์เวย์ The Thing (1982)
- Hmm, stir-crazy, cabin fever, who knows ?อื่ม... เขาคงคลั่ง อยู่ในค่ายนานๆ แล้วคลั่งมั้งThe Thing (1982)
They may have mistaken you for someone else.พวกเค้าคงนึกว่าท่านเป็นใครบางคนละมั้งReturn of the Condor Heroes (1983)
We were going to stop work on the neurophysical, concentrate on something more practical.ฉันว่าเราหาวิธีอื่น ที่ได้ผลกว่าวิธีนี้ จะดีกว่ามั้ง Day of the Dead (1985)
Come on, Captain. Give me a break, will ya?ไม่เอาน่าหัวหน้า มากไปแล้วมั้งเนี่ย Day of the Dead (1985)
The resident surgeon has been burning the midnight oils.ศัลยแพทย์ของเราทำบูชายัญกันมั้ง Day of the Dead (1985)
- That's what I call plain carelessness.- คงมีใครไปทำหักละมั้ง Return to Oz (1985)
People will think I have a new statue.ใครเห็นคงคิดว่าเป็นของแต่บ้างละมั้ง Return to Oz (1985)
Whatever happens,คงไม่เป็นอะไรหรอกมั้ง Return to Oz (1985)
Yeah, I guess so.ก็คงไม่เป็นไรมั้ง An American Tail (1986)
Yeah, probably.ได้ มั้ง Stand by Me (1986)
Maybe he's dead.ตายแล้วมั้ง Stand by Me (1986)
- Try Southeast Asia, Ma. - Right.- บริจากให้เอเซียใต้ดีกว่ามั้งแม่ Dirty Dancing (1987)
I doubt you'll get such an offer from the eels.แต่หม่อมฉันว่า ท่านคงได้ข้อเสนออื่นจากปลาไหลทะเลด้วยล่ะมั้งThe Princess Bride (1987)
This would be what? Five years ago?คงจะซักประมาณ 5 ปีที่แล้วล่ะมั้งThe Princess Bride (1987)
And I suppose she's made it over the mountains on a bike by now?ฉันก็ว่า แม่นายป่านนี้ คงขี่จักรยานข้ามภูเขาไปแล้วมั้ง Akira (1988)
Sweet, sweet baby Sweet, sweet, don't let me goไม่ไหวละมั้ง ไม่เอาล่ะ เซ็นต์เจมส์ นะจอช ดูศักดิ์สิทธิ์ออก Big (1988)
- No, it doesn't.-เขาคงไม่มีหรอกมั้ง -ต้องมีซิ Big (1988)
8.30.ไม่รู้สิ ทำลูกบอลกระดาษมั้ง Big (1988)
- Are you OK?คงไม่แย่ขนาดนั้นมั้ง Big (1988)
- I didn't listen.- ฉันคงไม่ได้ฟัง, มั้ง Big (1988)
Mama, it's useless to call.แม่คะ, ไร้ประโยชน์ที่จะโทรไปมั้งCinema Paradiso (1988)
Come on, this is no good!ไม่เอาน่า... ไม่ดีมั้ง Rambo III (1988)
Tomorrow is a little too soonพรุ่งนี้จะเร็วไปหน่อยมั้ง My Neighbor Totoro (1988)
- Maybe he's queer.- แล้วอะไร - มันเป็นแต๋วมั้ง Casualties of War (1989)
Maybe they're just fishing.ตกปลามั้ง Casualties of War (1989)
Some kind of team sport.พวกกีฬาที่เล่นเป็นทีมมั้ง Field of Dreams (1989)
Get over here. I haven't seen you in six years.มานี่เลย ฉันไม่ได้เจอแก6ปีได้มั้ง Goodfellas (1990)
My, haven't we been hoarding the steroids.ตายจริง นี่เราคงต้องโดปสเตียรอยด์กันบ้างแล้วมั้ง Mannequin: On the Move (1991)
- Potty.- ห้องน้ำมั้ง Mannequin: On the Move (1991)
I just got back from a trip to Oz.คงกลับมาจากเมืองพ่อมดอ๊อซมั้ง Mannequin: On the Move (1991)
I can't believe it.ไม่จริงมั้ง Mannequin: On the Move (1991)
And to think I even gave you my flower.คิดว่าคงต้องไปเตรียมซื้อดอกไม้ไว้เยี่ยมแล้วมั้ง Mannequin: On the Move (1991)
On his way to the palace, I suppose.คงจะไปทางวังละมั้ง ฉันว่า Aladdin (1992)
- That's right.งั้นมั้ง The Bodyguard (1992)
Money.เงินมั้ง The Bodyguard (1992)
Maybe 18.สิบแปดมั้ง The Bodyguard (1992)
Probably dancing with the booze lady.มันกำลังเพ้อล่ะมั้ง The Lawnmower Man (1992)
Some kind of malfunction.วงจรขัดข้องมั้ง The Lawnmower Man (1992)
Probably Jack.กลิ่นแจ็คล่ะมั้ง The Cement Garden (1993)
Well... mistakes happen in Heaven.คงเกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นบนสวรรค์ละมั้ง The Joy Luck Club (1993)
Throw it away, I guess.คงเอาไปทิ้งมั้งคะ The Joy Luck Club (1993)
I guess I wasn't listening.สงสัยว่าพ่อคงไม่ได้ฟังให้ดีละมั้ง The Joy Luck Club (1993)
The war could end.- สงครามเลิกมั้ง Schindler's List (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกระจายความมั่งคั่ง[n. exp.] (kān krajāi khwām mangkhang) EN: division of wealth ; distribution of wealth   FR: répartition de la richesse [f]
คนมั่งมี[n. exp.] (khon mangmī) EN: rich man ; wealthy man ; man of wealth ; man of property   FR: personne riche [f]
ความมั่งคั่ง[n.] (khwām mangkhang) EN: wealth ; affluence   
ละมั่ง[n.] (lamang) EN: Eld's deer ; Brow-antlered Deer   FR: antilope [f]
มั่ง[adv.] (mang) EN: some   FR: quelque ; quelque peu
มั้ง[adv.] (mang) EN: perhaps   
มั่งคั่ง[v.] (mangkhang) EN: be rich ; be wealthy ; be loaded ; be well-off   FR: être très riche ; être fortuné ; être opulent
มั่งคั่ง[adj.] (mangkhang) FR: richissime ; opulent ; fortuné
มั่งมี[v.] (mangmī) EN: be rich ; be wealthy ; be loaded ; be well-off   FR: être riche ; être fortuné
มั่งมี[adj.] (mangmī) EN: wealthy ; affluent ; opulent   FR: riche ; fortuné ; aisé
มั่งมีขึ้น[v. exp.] (mangmī kheun) FR: s'enrichir ; faire fortune
มั่งเนี่ย[X] (mang nīa) FR: donc
มีทรัพย์สมบัติมั่งคั่งร่ำรวย [xp] (mī sapsombat mangkhang ramrūay) EN: ?   FR: ?

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top