Search result for

*มรณะ*

(82 entries)
(0.5329 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มรณะ, -มรณะ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มรณะ[ADJ] dying, See also: deceased, dead, funereal (e.g. atmosphere), Example: ญี่ปุ่นเคลื่อนย้ายทหารและเชลยศึก ไปสร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้ำแคว, Thai definition: เกี่ยวกับความตาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มรณะ[V] die, See also: pass away, Syn. ตาย, วายชนม์, มรณา, วางวาย, สิ้นบุญ, ล่วงลับ, เสีย, Ant. ชาตะ, Example: นายเก่าของผม เดี๋ยวนี้มรณะเสียแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มรณ-, มรณ์, มรณะ(มอระนะ-, มะระนะ-, มอน, มอระนะ) น. ความตาย, การตาย. (ป., ส.).
มรณ-, มรณ์, มรณะ(มอระนะ-, มะระนะ-, มอน, มอระนะ) ก. ตาย.
ประกันชีวิตน. ชื่อสัญญาประกันภัยชนิดหนึ่ง ซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้รับประโยชน์โดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง และในการนี้ผู้เอาประกันภัยตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัย ให้แก่ผู้รับประกันภัย, สัญญาประกันชีวิต ก็เรียก.
มรณันติก-ดู มรณ-, มรณ์, มรณะ.
มรณานต์ดู มรณ-, มรณ์, มรณะ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Book of the Deadคัมภีร์มรณะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deceased (E.); decedent (A.)ผู้ตาย, ผู้มรณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decedent (A.); deceased (E.)ผู้ตาย, ผู้มรณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expected mortalityจำนวนมรณะที่คาดหมาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Death Campค่ายคุมขังมรณะ [การแพทย์]
Death Rateอัตราตาย,อัตรามรณะ [การแพทย์]
Death Rate, Excessอัตรามรณะเกิน [การแพทย์]
Mortality Rateอัตรามรณะ, อัตราตาย, อัตราการตาย [การแพทย์]
Mortality Rate, Specificอัตรามรณะอย่างเฉพาะ, อัตราตายจำเพาะ [การแพทย์]
Mortality Ratioสัตส่วนอัตรามรณะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is the Valley of Death.มันคือแอ่งเขามรณะ The Road Warrior (1981)
Come on! Josh, it's starting to stink up the place!เลยปล่อยสายฟ้า มรณะจากคฑาน้ำเเข็ง Big (1988)
What the hell is this, your merry-go-round move?ท่าอะไร ลูกข่างมรณะเรอะ Nothing to Lose (1997)
Everyone's talking about this deadly video....ใครๆ ก็พูดถึง วีดีโอมรณะนั่น... . Ringu (1998)
In the land of Mordor, in the fires of Mount Doom the Dark Lord Sauron forged in secret a Master Ring to control all others.ณ ดินแดนแห่งมอร์ดอร์ ในไฟแห่งหุบเขามรณะ จอมโฉดซอรอนได้แอบ หลอมแหวนเอกธำมรงค์ เพื่อควบคุมแหวนวงอื่นๆ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
And on the slopes of Mount Doom, they fought for the freedom of Middle-earth.ณ ที่เนินหุบเขามรณะ พวกเขาต่อสู้เพื่ออิสรภาพแห่งมิ้ดเดิ้ลเอิร์ธ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
This is the One Ring forged by the Dark Lord Sauron in the fires of Mount Doom.นี่คือแหวนเอกธำมรงค์ หลอมโดยซอรอนจอมโฉด กลางไฟแห่งหุบเขามรณะ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I led Isildur into the heart of Mount Doom where the Ring was forged, the one place it could be destroyed.ข้านำเขาเข้าสู่ใจกลาง ของหุบเขามรณะ ที่ๆเเหวนถูกหลอม ที่เดียวที่จะทำลายมันได้ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The Ring was made in the fires of Mount Doom.แหวนสร้างขึ้นในเปลวเพลิงของหุบเขามรณะ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The Ring-bearer is setting out on the Quest of Mount Doom.ผู้ถือแหวนได้ถูกแต่งตั้งแล้ว เพื่อที่จะเดินทางไปยังภูเขามรณะ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Your demise?งานมรณะของคุณงั้นหรอ? Inspector Gadget 2 (2003)
And it was more or less as if we created a doom machine.ดูเหมือนเราสร้างเครื่องจักรมรณะขึ้นมา The Corporation (2003)
Five years ago, i took two people off that planet.5 ปีก่อน ข้าช่วยชีวิตคน 2 คนจากดาวมรณะ The Chronicles of Riddick (2004)
A poison stingerรูปดาวมรณะ Spygirl (2004)
15.000 perish on what would become known as the Bataan Death March.เชลยศึกกว่า 15,000 คนที่ต้องสูญชีวิตไป ใน "การเดินเท้ามรณะแห่งบาตัน" อันลือชื่อ The Great Raid (2005)
Five miles east of Cabanatuan City here, there's a Japanese POW camp holding about 500 survivors of the death march.เลยไปทางตะวันออก 5 ไมล์ จากเมืองคาบานาตวน.. เป็นที่ตั้งของค่ายกักกันเชลยศึกที่ญี่ปุ่นจับตัวไว้ เป็นทหารรอดชีวิตจากการเดินเท้ามรณะกว่า 500 นาย The Great Raid (2005)
It's La bloody Traviata. My God.เรื่องเสน่ห์มรณะ Match Point (2005)
Authorities are attempting to control its deadly spread.เจ้าหน้าที่พยายามที่จะควบคุม เชื้อมรณะที่กำลังแพร่กระจาย V for Vendetta (2005)
I compiled all the death certification for the burn victims, like you asked.ฉันรวบรวมใบมรณะบัตรของเหยื่อ ที่ถูกเผาอย่างที่คุณขอแล้ว The Key and the Clock (2006)
The dead man's chest." หีบมรณะPirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
A death certificate.ใบมรณะบัตร Little Miss Sunshine (2006)
Yesterday I spoke about death charts that are used to determine a person's time of death, and when their life force is vulnerable.เมื่อวานนี้ ข้าพูดถึงแผนภูมิมรณะ ซึ่งเคยถูกใช้เพื่อกำหนด วาระแห่งความตาย และวาระแห่งความเปราะบางของ พลังชีวิต Milarepa (2006)
- Death visions?- ลางมรณะ Simon Said (2006)
I told Mister the thing about the death call but he won't believe it at all.ฉันบอกอาจารย์เกี่ยวกับโทรศัพท์มรณะแล้ว แต่เขาไม่เชื่อ One Missed Call Final (2006)
By the way... some bored guys are spreading a rumor about the cellsแต่ว่า... . บางคน กลับกระจายข่าวลือเกี่ยวกับโทรศัพท์มรณะ One Missed Call Final (2006)
what should I do when death call comes?. แล้วผมจะทำไงถ้าโทรศัพท์มรณะมา? One Missed Call Final (2006)
I heard it too the story about the death call where did you hear?ผมเคยได้ยินมาเหมือนกัน เรื่องราวเกี่ยวกับโทรศัพท์มรณะ คุณไปรู้มาจากไหน? One Missed Call Final (2006)
He told me that... his girlfriend died because of the death call you mean...เขาบอกผมว่า... . แฟนของเขาตายเพราะโทรศัพท์มรณะ One Missed Call Final (2006)
"You mean the death call?""คุณหมายถึงโทรศัพท์มรณะใช่ไหม?" One Missed Call Final (2006)
"The death call""โทรศัพท์มรณะOne Missed Call Final (2006)
We're looking for the information about the death call on net.เรากำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มรณะจากอินเตอร์เน็ตน่ะ One Missed Call Final (2006)
Because he was afraid to hear that death ringtone?เพราะเขากลัวที่จะได้ยิน เสียงริงโทนของโทรศัพท์มรณะ One Missed Call Final (2006)
I heard if he could receive that death call for his girlfriend.ถ้าเขารับโทรศัพท์มรณะแทนแฟนของเขา One Missed Call Final (2006)
Send that death call to me.ส่งข้อความโทรศัพท์มรณะมาให้ฉัน One Missed Call Final (2006)
"Some of my classmates died after picking up the death call""เพื่อนร่วมชั้นของเราบางคนเสียชีวิต หลังจากรับโทรศัพท์มรณะOne Missed Call Final (2006)
"The death call has kill many of my friend, the deaths is increasing"..."โทรศัพท์มรณะฆ่าเพื่อนของเราหลายคน การตายรวมไปถึง... ." One Missed Call Final (2006)
"The death call will be stopped by us.""โทรศัพท์มรณะจะถูกยุติโดยพวกเรา" One Missed Call Final (2006)
I need fresh bodies in the hole.ฉันต้องการคนไปคอกมรณะ Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Come on, dude, not-not the hole.ไม่นะ ไม่เอาคอกมรณะ Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Okay, I'm stuck in the hole doing customer service. Ow!ฉันอยู่ในคอกมรณะดูแลลูกค้าอยู่ Chuck Versus the Alma Mater (2007)
I want out of the hole.ผมอยากไปจากคอกมรณะ Chuck Versus the Alma Mater (2007)
-What?ผมมีใบมรณะของคุณ Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
Well, the will stipulates that if after a period of two years from the date of death no heir appears,พินัยกรรมระบุไว้ ว่าภายใน 2 ปี จากวันมรณะกรรม ถ้าทายาทไม่ปรากฏตัว Ratatouille (2007)
All you have to do is conquer the Ball of Death.ที่ต้องทำคือ เพียงแค่คุณเอาชนะลูกบอลมรณะนี่ได้เ่ท่านั้น The Simpsons Movie (2007)
Women afraid to walk home alone people afraid of white powder in their mailbox darkness and night.พวกผู้หญิง กลัวที่จะเดินกลับบ้านลำพัง... ...ผู้คนหวาดกลัว... ...ผงมรณะใน จ.ม.และพัสดุ... The Brave One (2007)
Great, so, um, my gift to my fiancé is a ticket to death.เยี่ยม, แต่ อืม ของขวัญที่จะให้คู่หมั้นอย่างฉัน คือทริปมรณะเนี้ยนะ Chuck Versus Santa Claus (2008)
SEEN FIRSTHAND WHAT HE DID TO HIS VICTIMS. THAT'S WHEN SHE FELL IN LOVE WITH HIM,มันคือใบมรณะบัตร The Angel Maker (2008)
A deadly weapon unleashed,อาวุธมรณะเผยโฉม Shadow of Malevolence (2008)
You're familiar with the Death Race, and the driver the fans call Frankenstein?เคยได้ยินเรื่องการแข่งมรณะไหม นักแข่งที่คนเรียกว่าแฟรงเกนไสตน์น่ะ Death Race (2008)
Welcome to Death Race!ยินดีต้อนรับสู่การแข่งมรณะ Death Race (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มรณะ[n.] (mørana) EN: death   FR: mort [f]
มรณะ[v.] (mørana) EN: die ; pass away   FR: mourir
มรณะ[adj.] (mørana) EN: dying ; deceased ; dead ; funereal   FR: mortel ; de mort
มรณะเมื่อ ค.ศ. ...[v. exp.] (mørana meūa khø.sø. ...) FR: décédé en ... (+ année) ; mort en ... (+ année)
หมวกมรณะ[n. exp.] (mūak mørana) EN: dead cap   

English-Thai: Longdo Dictionary
killer bee(n) ผึ้งมรณะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decease[VI] ตาย, See also: มรณะ, เสียชีวิต, ถึงแก่กรรม, หมดอายุ, สิ้นอายุขัย, Syn. die, exit, expire, perish, pass away
demise[VI] ตาย, See also: สิ้นชีพ, มรณะ, Syn. extinction, end, Ant. exist, survive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
knell(เนล) n. เสียงระฆังมรณะ,ลางมรณะ,ลาแห่งความล้มเหลว. vi. ระฆังส่งเสียงแห่งยามมรณะ. vt. เคาะระฆังเรียกประชุม
obituary(โอบิช'ชุเออรี) n.,adj. ข่าวมรณะกรรม
passing belln. ระฆังมรณะ,สัญญาณการผ่านไปของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
decease(vi) ตาย,มรณะ,สิ้นชีพ,สิ้นชีวิต,ถึงแก่กรรม
knell(n) เสียงระฆังเวลาทำศพ,ลางมรณะ
obituary(n) ข่าวมรณะ,ข่าวร้าย

German-Thai: Longdo Dictionary
sterben(vi) |stirbt, starb, ist gestorben| ตาย, เสียชีวิต, สิ้นชีวิต, มรณะ, สิ้นใจ เช่น Er ist durch einen Unfall gestorben. เขาตายด้วยอุบัติเหตุ, See also: tot sein

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top