Search result for

*ฟ้อง*

(385 entries)
(0.0641 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ฟ้อง, -ฟ้อง-
Longdo Dictionary ภาษาเกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
동방신기[ทงบังชินกิ] (n uniq ) เป็นบอยแบนด์จากเกาหลีใต้ ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 2003 ในสังกัดเอสเอ็มเอ็นเตอร์เทนเมนต์ชื่อวงแปลว่า "เหล่าเทวาผู้เจิดจรัสแห่งบุรพทิศ" แรกก่อตั้ง วงประกอบด้วยสมาชิก 5 คน คือ ยูโน ยุนโฮ หัวหน้าวง, ชเวคัง ชางมิน, ยองอุง แจจุง, มิกกี ยูชอน และซีอา จุนซู กระทั่งเดือนกรกฎาคม 2009 แจจุง ยูชอน และจุนซู ฟ้องร้องตันสังกัด กิจกรรมต่าง ๆ ของวงจึงหยุดเป็นเวลา 2 ปี 3 เดือน ภายหลัง สมาชิกทั้งสามลาออกไปตั้งวงใหม่ชื่อ เจวายเจ (JYJ) สังกัดซีเจสเอนเตอร์เทนเมนต์ (C-JeS Entertainment) ทงบังชินกีจึงกลายเป็นกลุ่มนักร้องคู่โดยเหลือสมาชิกคือ ยุนโฮ และ ชางมิน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟ้อง[V] indicate, See also: show, inform, Example: ผลงานที่ผ่านมาในรอบปีฟ้องให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรมตำรวจที่ตกต่ำลง, Thai definition: แสดงให้รู้
ฟ้อง[V] complain, See also: accuse, tell on, inform against, Example: เขามักจะไปฟ้องแม่ว่าเพื่อนๆ ที่โรงเรียนชอบแกล้งเขา, Thai definition: กล่าวหา, กล่าวโทษ
ฟ้อง[N] accusation, See also: charge, Syn. คำฟ้อง, Example: นายทหารใหญ่ยึดอำนาจจากเขาโดยอาศัยรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือ หนำซ้ำยังยื่นฟ้องพวกเขาต่อศาลพิเศษด้วย, Thai definition: ข้อกล่าวหาที่โจทก์เสนอต่อศาล กล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา
ฟ้อง[V] charge, See also: sue, prosecute, Syn. ฟ้องร้อง, Example: อัยการเตรียมฟ้องหล่อนและทายาทในข้อหาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 10 ข้อหา, Thai definition: กล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา
คำฟ้อง[N] accusation, See also: charge, indictment, plaint, Example: เขาขอให้ทางราชการรับผู้ยื่นคำฟ้องกลับเข้ารับราชการตามเดิม, Thai definition: ข้อกล่าวหาที่โจทก์เสนอต่อศาล กล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา, Notes: (กฎหมาย)
ยกฟ้อง[V] dismiss, See also: acquit, Example: ศาลยกฟ้องเธอเพราะหลักฐานไม่เพียงพอ, Thai definition: พิพากษาให้คดีตกไป โดยไม่บังคับให้เป็นไปตามคำฟ้องของโจทก์
ถอนฟ้อง[V] withdraw one's case, See also: withdraw a legal charge, Example: ประชาถอนฟ้องพิสิฐ เพราะอ้างว่าไม่ต้องการสร้างศัตรู, Thai definition: รับคำฟ้องกลับคืน ไม่เอาความหรือดำเนินคดีต่อไป
ถอนฟ้อง[V] withdraw one's case, See also: withdraw an accusation, Example: ผู้กระทำความผิดรอดพ้นจากการถูกลงโทษ เนื่องจากเอกชนบางรายถอนฟ้อง, Thai definition: ยกเลิกการฟ้อง
ฟ้องคดี[V] prosecute, Syn. ฟ้อง, ฟ้องร้อง, Example: เขาน่าจะฟ้องคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายกับผู้สั่งยิงประชาชนในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ, Thai definition: กล่าวโทษผู้อื่นต่อศาลสถิตยุติธรรม
ฟ้องศาล[V] sue, See also: process, Example: ทนายความยื่นฟ้องศาลดำเนินคดีกับน้องชายต่างบิดาแล้วในข้อหานิติกรรมอำพราง, Thai definition: ยื่นข้อกล่าวหาผู้กระทำผิดต่อศาล
ทิ้งฟ้อง[V] discontinue, See also: abandon a legal case, Example: เขาจำเป็นต้องทิ้งฟ้องคดีนี้, Thai definition: การที่โจทก์เพิกเฉยไม่ร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ส่งหมายเรียกให้แก้คดีแก่จำเลย และไม่แจ้งให้ศาลทราบเหตุแห่งการเพิกเฉยเช่นว่านั้น ภายในกำหนด 7 วันภายหลังที่ได้เสนอคำฟ้องแล้ว, Notes: (กฎหมาย)
ฟ้องร้อง[V] sue, See also: accuse, charge, file, make a prosecution, bring charge against, Syn. กล่าวโทษ, ฟ้อง, ฟ้องคดี, Example: เขาถูกฟ้องร้องกรณีหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้ ซึ่งศาลได้พิจารณาปรับเป็นเงินหนึ่งล้านบาท, Thai definition: กล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา
ฟ้องหย่า[V] enter a claim for divorce, See also: enter suit for divorce, Example: เธอแน่ใจแล้วหรือที่จะฟ้องหย่าสามีของเธอ, Thai definition: ยื่นคำขอต่อศาลเพื่อขอยกเลิกภาวะสมรส
ฟ้องแย้ง[N] counter-claim, See also: counter-prosecution, countercharge, Syn. คำฟ้องแย้ง, Example: เขาฟ้องแย้งว่าอีกฝ่ายหนึ่งว่าผิดสัญญาก่อน, Thai definition: การที่จำเลยฟ้องโจทก์มาในคำให้การในเรื่องที่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมของโจทก์, Notes: (กฎหมาย)
ประทับฟ้อง[V] accept the charge, Syn. รับฟ้อง, Example: เจ้าพนักงานประทับฟ้องคดีนี้, Thai definition: รับคำฟ้องไว้พิจารณาต่อไป, Notes: (กฎหมาย)
ฟ้องตัวเอง[V] act contrarily, Example: คนผิดฟ้องตัวเองว่าทำผิดจริงโดยไม่ต้องหาหลักฐานใดๆ อีก, Thai definition: แสดงความผิดของตนออกมาให้ผู้อื่นรู้โดยไม่ได้ตั้งใจ, แสดงความเท็จออกมาให้ปรากฏ, Notes: (กฎหมาย)
การฟ้องร้อง[N] accusation, See also: prosecution, charge, informing against, suing, bringing a suit against, filing a suit agai, Syn. การร้องทุกข์, Example: กฎหมายของฟิลิปปินส์ได้ระบุชัดไว้ว่าการฟ้องร้องจะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนำตัวจำเลยมาขึ้นศาลด้วยเท่านั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
การไต่สวนมูลฟ้องน. กระบวนไต่สวนของศาลเพื่อวินิจฉัยถึงมูลคดีที่จำเลยต้องหา.
แก้ฟ้องก. แก้ไขคำฟ้องตามที่ศาลสั่งในกรณีที่คำฟ้องไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
แก้ฟ้องยื่นคำให้การเป็นข้อต่อสู้คดีเพื่อแก้คำฟ้อง.
คำฟ้องน. กระบวนพิจารณาใด ๆ ที่โจทก์ได้เสนอข้อหาต่อศาลไม่ว่าจะเสนอด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือ.
คำฟ้องแย้งน. คำฟ้องที่จำเลยฟ้องโจทก์มาในคำให้การในเรื่องที่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมของโจทก์, ฟ้องแย้ง ก็ว่า เช่น ยกฟ้องแย้ง.
ไต่สวนมูลฟ้องดู การไต่สวนมูลฟ้อง.
ถอนคำฟ้อง, ถอนฟ้องก. ยื่นคำร้องหรือคำบอกกล่าวต่อศาลแสดงความประสงค์ว่าจะไม่ดำเนินคดีที่ยื่นฟ้องไว้อีกต่อไป ในคดีแพ่งและคดีปกครองเรียกว่า ถอนคำฟ้อง ในคดีอาญาเรียกว่า ถอนฟ้อง.
ทิ้งฟ้องก. การที่โจทก์เพิกเฉยไม่ร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ส่งหมายเรียกให้แก้คดีแก่จำเลย และไม่แจ้งให้ศาลทราบเหตุแห่งการเพิกเฉยเช่นว่านั้นภายในกำหนดเจ็ดวัน นับแต่วันยื่นคำฟ้อง หรือการที่โจทก์เพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาที่ศาลเห็นสมควรกำหนดไว้เพื่อการนั้นโดยได้ส่งคำสั่งให้แก่โจทก์โดยชอบแล้ว.
ประทับฟ้องก. รับฟ้องคดีอาญาไว้พิจารณาต่อไป ในคดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจทก์ศาลจะต้องไต่สวนมูลฟ้องเสียก่อนและถ้าปรากฏว่าคดีมีมูลแล้ว ศาลจึงจะประทับฟ้องไว้พิจารณาต่อไป.
ฟ่องว. อาการที่ลอยสูง เด่น หรืออยู่ตามลำพัง, มักใช้เข้าคู่กับคำ ลอย เป็น ลอยฟ่อง, เช่น หมาตายลอยฟ่อง ลูกโป่งลอยฟ่องอยู่บนท้องฟ้า.
ฟ่องฟูก. ฟูฟ่อง.
ฟ้องก. กล่าวหาหรือกล่าวโทษต่อผู้ใหญ่หรือต่อศาล เช่น ฟ้องครู ฟ้องศาล, แสดงให้รู้ เช่น มีหลักฐานฟ้องอยู่ในตัว
ฟ้องโดยปริยายหมายความว่า ขัดกัน, ไม่ตรงกัน, เช่น ข้อความข้างต้นกับข้างปลายฟ้องกันเอง.
ฟ้องน. คำฟ้อง.
ฟ้องกลับก. ฟ้องให้โจทก์กลับตกเป็นจำเลยในคดีอาญาด้วยเรื่องที่โจทก์ฟ้องมาก่อน เช่น ฟ้องกลับว่าฟ้องเท็จหรือเบิกความเท็จ.
ฟ้องตัวเองก. แสดงความผิดของตนออกมาให้ผู้อื่นรู้โดยไม่ได้ตั้งใจ, แสดงความเท็จออกมาให้ปรากฏ.
ฟ้องแย้งก. การที่จำเลยฟ้องโจทก์มาในคำให้การในเรื่องที่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมของโจทก์.
ฟ้องแย้งน. คำฟ้องแย้ง.
ฟ้องร้องก. กล่าวโทษ, กล่าวหา.
ฟูฟ่องก. กระเตื้องขึ้น, ดีขึ้น, เจริญขึ้น, ฟุ้งกระจายไปด้วยความดี, ฟ่องฟู ก็ว่า.
ยกฟ้องก. พิพากษาให้คดีตกไป มีผลให้ผู้ฟ้องแพ้คดี.
รับฟ้องก. รับว่ามีหลักฐานฟ้องได้ (ใช้แก่ศาล) เช่น ศาลประทับรับฟ้อง.
กล่าวหาก. ฟ้อง, กล่าวโทษ.
แก้เกี้ยวก. แก้อย่างย้อนรอยให้หายกัน เช่น พูดแก้เกี้ยว ฟ้องแก้เกี้ยว.
ขึ้นโรงขึ้นศาลก. ฟ้องเป็นคดีความที่ศาลยุติธรรม.
ขุนการ, ขุนกาลน. เจ้าหน้าที่รับจดคำฟ้อง เช่น หญิงชายทำหนังสือร้องฟ้องนั้น มีชื่อหลายคน พึงให้ขุนการเอามาจนถ้วนคน อนึ่ง ถ้าความนั้นข้องขัดจะพิพากษาบังคับบัญชายากไซร้ให้ขุนกาลชุมนุมจตุสดมให้ช่วยว่า (สามดวง).
คดีเรื่องหรือความที่ฟ้องร้องหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย ซึ่งต้องดำเนินการตามกระบวนวิธีพิจารณาความตามที่กฎหมายกำหนด เช่น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง.
คดีดำน. คดีหมายเลขดำ ซึ่งหมายถึง คดีที่ฟ้องร้องต่อศาลและศาลได้ลงทะเบียนคดีในสารบบความของศาล โดยเริ่มตั้งแต่เลข ๑ ทับเลขปี พ.ศ. เรียงเป็นลำดับไปจนสิ้นปี เมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความหรือมีคำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราว ศาลจะให้หมายเลขคดีใหม่เรียกว่าคดีหมายเลขแดง ควบคู่ไปกับคดีหมายเลขดำที่ให้ไว้เดิม เช่น คดีหมายเลขดำที่ ๑/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ ๑/๒๕๕๑ หรือกล่าวโดยสรุป คดีดำ หมายถึง คดีที่ศาลยังมิได้ตัดสินหรือจำหน่ายคดี ส่วนคดีแดง คือ คดีที่ศาลได้ตัดสินหรือจำหน่ายคดีแล้ว.
คดีแพ่งน. คดีที่ฟ้องร้องเกี่ยวกับสิทธิในทางแพ่ง.
คดีมโนสาเร่น. คดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ไม่เกินสามแสนบาท หรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา และคดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละสามหมื่นบาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา.
คดีอนาถาน. คดีแพ่งที่โจทก์หรือจำเลยได้รับอนุญาตจากศาลให้ฟ้องหรือต่อสู้คดีได้ โดยไม่ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วน.
คดีอุทลุมน. คดีที่บุคคลฟ้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา ซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า ผู้ใดจะฟ้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาไม่ได้.
คร่า(คฺร่า) ก. ฉุดลากไปอย่างไม่ปรานี เช่น ถ้าเจรจาถึง ๒ ครั้งไซ้ให้คร่ามือออกไปจากพระโรงแลให้ห้ามเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สามดวง), ท่านให้มาว่ากล่าวร้องฟ้องณะโรงสานตามกระบินเมืองอย่าให้ตีด่าฉุดคร่าเอาโดยกำลังเองศักอันเลย (สามดวง)
ความคดีที่ฟ้องร้องกันในโรงศาล
ความผิดอันยอมความได้น. ความผิดที่มีผลต่อผู้เสียหายเป็นการเฉพาะตัวโดยตรง และมีกฎหมายกำหนดให้เป็นความผิดอันยอมความได้ ในการดำเนินคดีอาญาในความผิดอันยอมความได้ ผู้เสียหายต้องฟ้องหรือร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดและเมื่อฟ้องแล้วจะถอนฟ้อง หรือยอมความในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้.
ค่าขึ้นศาลน. ค่าธรรมเนียมศาลในการยื่นคำฟ้อง.
คำคู่ความน. บรรดาคำฟ้อง คำให้การหรือคำร้องทั้งหลายที่ยื่นต่อศาล เพื่อตั้งประเด็นระหว่างคู่ความ.
คำพิพากษาน. คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลในประเด็นแห่งคดีที่ฟ้องต่อศาล.
คำให้การน. ถ้อยคำหรือข้อความที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้อง รับ ภาคเสธ ปฏิเสธ หรือแก้ข้อหาในคดีที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องในคดีอาญา หรือที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยกเป็นข้อต่อสู้ในคดีแพ่งหรือในคดีปกครอง.
คุ้มกันก. คอยป้องกันให้ปลอดภัย, คุ้มครองให้พ้นจากบางสิ่งบางอย่าง เช่น คุ้มกันโรค คุ้มกันไม่ให้ถูกฟ้องร้อง.
คู่ความน. บุคคลผู้ยื่นคำฟ้องหรือถูกฟ้องต่อศาล.
จำโนทย์ก. ฟ้อง, ร้องขอ, กล่าวหา.
จำเลยน. บุคคลซึ่งถูกฟ้องต่อศาลแล้ว
จำเลยผู้ถูกฟ้องความ.
แจ้นก. รีบไปหา (มักใช้ในทางไม่ดี) เช่น แจ้นไปหา แจ้นไปฟ้องครู แจ้นมาแต่เช้า.
โจท(โจด) ก. ฟ้อง เช่น ทาสโจทเจ้าว่ามิได้เปนทาสก็ดีว่าได้ส่งเงินค่าตัวแล้วก็ดี (สามดวง).
โจทก์(โจด) น. บุคคลผู้ฟ้องคดีต่อศาล
โจทก์พนักงานอัยการ หรือผู้เสียหายซึ่งฟ้องคดีอาญาต่อศาลหรือทั้งคู่ในเมื่อพนักงานอัยการและผู้เสียหายเป็นโจทก์ร่วมกัน
โจทนา(โจดทะนา) น. การทักท้วง, การฟ้องหา
โจทนาคำฟ้องหา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prosecutionการฟ้องคดีอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecutionการฟ้องคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possessory actionการฟ้องคดีเพื่อเอาการครอบครองคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
petition of rightsคำร้องขอสิทธิฟ้องร้องรัฐ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosecution clauseข้อกำหนดการฟ้องคดี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plenary confession๑. การรับสารภาพตลอดข้อหา (ป. วิ. อาญา)๒. การยอมรับเต็มตามคำฟ้อง (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peremptory exceptionsการปฏิเสธคำฟ้องโดยสิ้นเชิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal actionคดีฟ้องเกี่ยวกับหนี้เหนือบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleaคำให้การแก้ฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preliminary examination; preliminary hearingการไต่สวนมูลฟ้อง (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preliminary hearing; preliminary examinationการไต่สวนมูลฟ้อง (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plene administravit (L.)คำให้การแก้ฟ้องโดยผู้จัดการมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paternity suitการฟ้องคดีเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penal actions๑. คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา [ดู civil and penal actions]๒. การฟ้องคดีอาญาเกี่ยวเนื่องกับคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plaintคำฟ้อง (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal cruelty๑. การกระทำทารุณโหดร้าย (ก. อาญา)๒. การกระทำทารุณ (ที่เป็นเหตุฟ้องหย่า) (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
law of the caseหลักว่าด้วยการไม่รับฟ้องคดีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
laying an informationการฟ้องกล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limitation of actionsการจำกัดอายุความฟ้องคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
litigationการฟ้องร้องคดี, การเป็นความ, คดีความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remedical actionการฟ้องให้ชดใช้ความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
representative actionการฟ้องคดีโดยผู้แทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
right of actionสิทธิฟ้องร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rights, petition ofคำร้องขอสิทธิฟ้องร้องรัฐ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
repleadingการทำคำฟ้องใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
replevinการฟ้องเรียกเอาทรัพย์คืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
replicationคำให้การ (ของโจทก์) แก้ฟ้องแย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
replyคำให้การแก้ฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recriminationการฟ้องกล่าวโทษกลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
separation as ground for divorceการแยกกันอยู่ที่เป็นเหตุฟ้องหย่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statute-barred debtหนี้ที่พ้นกำหนดฟ้องร้องตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
several actionsการฟ้องแยกคดีกัน [ดู joint action ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
severance of actionsการแยกฟ้องเป็นหลายคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
split cause of actionมูลคดีที่แยกฟ้องได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sueฟ้องคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sue for damagesฟ้องเรียกค่าเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sue in forma pauperisฟ้องคดีอย่างคนอนาถา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
submission of a plaintการเสนอคำฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statement of claimคำฟ้องเรียกค่าเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplementary chargeคำฟ้องเพิ่มเติม (คดีอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sounding in damagesการฟ้องเรียกค่าเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplementary plaintคำฟ้องเพิ่มเติม (คดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subsequent pleadingsการฟ้องแย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oral pleadingการฟ้องด้วยวาจา, คำฟ้องด้วยวาจา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
objection to indictmentคำคัดค้านคำฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of a plaintการทิ้งฟ้อง (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
action for recourseคดีฟ้องไล่เบี้ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
action for repudiation of a childคดีฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
action in personamคดีฟ้องเกี่ยวกับสิทธิเหนือบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
action๑. อรรถคดี๒. การฟ้องคดี๓. การกระทำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Citizen suits (Civil procedure)การฟ้องคดีแพ่ง [TU Subject Heading]
Class actions (Civil procedure)การฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล (วิธีพิจารณาความแพ่ง) [TU Subject Heading]
Dismissal and nonsuitการยกฟ้อง [TU Subject Heading]
Double jeopardyฟ้องซ้ำ [TU Subject Heading]
Exhaustion of administrative remediesการแก้ไขความเสียหายให้ครบขั้นตอนก่อนฟ้องคดีปกครอง [TU Subject Heading]
Impeachmentsการฟ้องเจ้าพนักงานระดับสูงของรัฐ [TU Subject Heading]
Indictmentsคำฟ้อง [TU Subject Heading]
Parties to actionsผู้มีส่วนได้เสียในการฟ้องคดี [TU Subject Heading]
Pleas (Criminal procedure)คำให้การแก้ฟ้อง (วิธีพิจารณาความอาญา) [TU Subject Heading]
Preliminary examinations (Criminal procedure)การไต่สวนมูลฟ้อง (วิธีพิจารณาความอาญา) [TU Subject Heading]
Prosecutionการฟ้องคดีอาญา [TU Subject Heading]
Replevinการฟ้องเรียกเอาทรัพย์คืน [TU Subject Heading]
Set off and counterclaimฟ้องแย้ง [TU Subject Heading]
Stockholders' derivative actionsการฟ้องคดีของผู้ถือหุ้น [TU Subject Heading]
Trials, litigation, etc.การพิจารณาและตัดสินคดี, การฟ้องร้อง, ฯลฯ [TU Subject Heading]
Agreementการที่รัฐที่ผู้จะไปประจำตำแหน่งในรัฐนั้นได้ตกลง เห็นชอบกับบุคคลที่รัฐผู้ส่งเสนอชื่อให้เป็นผู้แทนทางการทูต อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้ บัญญัติไว้ว่า1. รัฐผู้ส่งไม่จำเป็นต้องทำให้เป็นที่แน่นอนว่า รัฐผู้รับได้ให้ความเห็นชอบแล้ว สำหรับบุคคลที่รัฐผู้ส่งเสนอจะแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไปยังรัฐนั้น2. รัฐผู้รับไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลแก่รัฐผู้ส่งในการปฏิเสธไม่ให้ความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตซึ่งรอการถวายสารตราตั้งจะต้องเริ่มดำเนิน การเพื่อเดินทางไปยังรัฐผู้รับในเรื่องนี้ มีตัวอย่างไม่น้อยที่รัฐผู้รับปฏิเสธไม่ให้ความเห็นชอบด้วยเหตุผลบางอย่าง นับตั้งแต่อ้างว่า การเสนอชื่อผู้รับการแต่งตั้งได้กระทำกะทันหันเกินไป และมิได้แจ้งข้อเท็จจริงมาก่อน หรือว่าผู้ที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้แทนทางการทูตผู้นั้นเคยกล่าวตำหนิ วิพากษ์รัฐผู้รับ หรือผู้รับการเสนอชื่อมมีภรรยาเป็นชาวยิว หรือผู้รับการเสนอชื่อถือศาสนาโรมันคาทอลิก หรือผู้นั้นเคยปฏิบัติไม่ดีต่อชนชาติของรัฐผู้รับ หรือผู้นั้นในขณะนั้นกำลังอยู่ในระหว่างถูกฟ้องร้อง ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง เป็นต้นกล่าวโดยย่อ agr?ment คือ การให้ความเห็นชอบของรัฐผู้รับ แก่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากรัฐผู้ส่งให้เป็นผู้แทนทางการทูตนั่นเอง [การทูต]
Heads of Stateผู้แทนที่สำคัญที่สุดของรัฐ หรือประมุขของรัฐ ในบางกรณีอาจทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐ ในการเจริญความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ โดยมีอำนาจเต็มที่จะประกอบการใด ๆ ได้ ประมุขของรัฐนั้นอาจได้แก่ พระจักรพรรดิ (Emperor) พระเจ้าแผ่นดิน (King) พระราชินี (Queen) และประธานาธิบดี (President)ประมุขของรัฐย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเคารพ และการยอมรับนับถือจากประเทศอื่นๆ ในสังคมนานาประเทศ ในแง่พิธีการทูต ผู้ที่เป็นกษัตริย์อาจได้รับเกียรติแตกต่างกับผู้ที่เป็นประธานาธิบดี แต่ความแตกต่างเช่นนี้หามีความสำคัญในแง่กฎหมายอย่างใดไม่ เมื่อประมุขของรัฐเดินทางไปเยือนต่างประเทศ ตัวประมุขพร้อมด้วยบุคคลในครอบครัวและบริวารทั้งหลาย ตลอดจนถึงทรัพย์สินของประมุขจะไดรับความคุ้มกัน (Immunity) ทั้งในทางแพ่งและอาญาคำว่าประมุขของรัฐอาจหมายถึงหัวหน้าของรัฐบาลก็ได้ เช่น ในกรณีสหรัฐอเมริกา แต่ในบางประเทศ เช่น อังกฤษ ประมุขของรัฐมิได้เป็นหัวหน้าของรัฐบาล ผู้ที่เป็นหัวหน้าของรัฐบาลได้แก่ นายกรัฐมนตรี (Prime Minister) ในประเทศที่มีการปกครองในรูปสาธารณรัฐ (Republic) ถือว่าอำนาจอธิปไตยตกอยู่กับประชาชน แม้แต่ตัวประธานาธิบดีของประเทศก็ไม่มีอำนาจอธิปไตย หากแต่เป็นประชาชนพลเมืองคนหนึ่ง ซึ่งได้รับการเลือกตั้งให้เข้าไปบริหารประเทศตามกำหนดระยะเวลาหนึ่งภายใต้ รัฐธรรมนูญ และตัวประธานาธิบดี เช่น ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ก็อาจถูกฟ้องให้ขับออกจากตำแหน่งโดยรัฐสภา หรือสภานิติบัญญัติได้ เรียกว่า Impeachment [การทูต]
Immunity from Jurisdiction of Diplomatic Agentsความคุ้มกันจากอำนาจศาลของตัวแทนทางการทูต ในเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในมาตรา 31 ว่า?1. ให้ตัวแทนทางการทูตได้อุปโภคความคุ้มกันจากอำนาจศาลทางอาญาของรัฐผู้รับ ตัวแทนทางการทูตยังจะได้อุปโภคความคุ้มกันจากอำนาจศาลทางแพ่ง และทางการปกครองของรัฐผู้รับด้วย เว้นแต่ในกรณีของก) การดำเนินคดีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว ที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของรัฐผู้รับนอกจากตัวแทนทางการทูตครอบครองไว้ในนามของ รัฐผู้ส่งเพื่อความมุ่งประสงค์ของคณะผู้แทนข) การดำเนินคดีเกี่ยวกับการสืบมรดกซึ่งเกี่ยวพันถึงตัวแทนทางการทูตในฐานะผู้ จัดการมรดกโดยพินัยกรรม ผู้จัดการมรดกโดยศาลตั้งทายาท หรือผู้รับมรดกในฐานะเอกชน และมิใช่ในนามของรัฐผู้ส่งค) การดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจกรรมใดในทางวิชาชีพ หรือพาณิชย์ ซึ่งตัวแทนทางการทูตได้กระทำในรัฐผู้รับ นอกเหนือจากการหน้าที่ทางการของตน 2. ตัวแทนทางการทูตไม่จำเป็นต้องให้การในฐานะพยาน 3. มาตรการบังคับคดี ไม่อาจดำเนินได้ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวแทนทางการทูต เว้นแต่ในกรณีซึ่งอยู่ภายใต้อนุวรรค (ก) (ข) และ (ค) ของวรรค 1 ของข้อนี้ และโดยมีเงื่อนไขว่ามาตรการที่เกี่ยวข้องอาจดำเนินไปได้โดยปราศจากการละเมิด ความละเมิดมิได้ในตัวบุคคลของตัวผู้แทนทางการทูต หรือที่อยู่ของตัวแทนทางการทูต 4. ความคุ้มกันของตัวแทนทางการทูตจากอำนาจศาลของรัฐผู้รับ ไม่ยกเว้นตัวแทนทางการทูตจากอำนาจศาลของรัฐผู้ส่ง?เกี่ยวกับความคุ้มกันตัว แทนทางการทูตจากขอบเขตของอำนาจศาลทางแพ่ง อาจกล่าวได้อย่างกว้างๆ ว่า ตัวแทนทางการทูตนั้นได้รับการยกเว้นจากอำนาจของศาลแพ่งในท้องถิ่นคือตัวแทน ทางการทูตนั้นได้รับการยกเว้นจากอำนาจของศาลแพ่งในท้องถิ่นคือตัวแทนทางการ ทูตจะถูกฟ้องมิได้ และถูกจับกุมมิได้เกี่ยวกับหนี้สิน รวมทั้งทรัพย์สินของเขา เช่น เครื่องเรือน รถยนต์ ม้า และสิ่งอื่นๆ ทำนองนั้นก็จะถูกยืดเพื่อใช้หนี้มิได้ ตัวแทนทางการทูตจะถูกกีดกันมิให้ออกไปจากรัฐผู้รับในฐานะที่ยังมิได้ชดใช้ หนี้สินของเขานั้นก็มิได้เช่นกัน อนึ่ง นักกฎมายบางกลุ่มเห็นว่า ตัวแทนทางการทูตจะถูกหมายศาลเรียกตัว (Subpoenaed) ไม่ได้ หรือแม้แต่ถูกขอร้องให้ไปปรากฎตัวเป็นพยานในศาลแพ่งหรือศาลอาญาก็ไม่ได้ อย่างไรก็ดี ถ้าหากตัวแทนทางการทูตสมัครใจที่จะไปปรากฏตัวเป็นพยานในศาล ก็ย่อมจะทำได้ แต่จะต้องขออนุมัติจากรัฐบาลในประเทศของเขาก่อน [การทูต]
Judicial Settlementการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐโดยศาลตุลาการ ก่อนที่จะเกิดองค์การสหประชาชาติ รัฐทั้งหลายที่มีกรณีพิพาทระหว่างประเทศจะฟ้องร้องต่อศาลระวห่างประเทศแห่ง หนึ่ง มีชื่อว่าศาลประจำยุติธรรมระหว่าประเทศ (Permanent Court of International Justice) ซึ่งองค์การสันนิบาตชาติ (League of Nations) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1920 ได้ประชุมกันเป็นครั้งแรก ณ กรุงเฮก เมื่อวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1922 หลังจากนั้นเป็นเวลา 23 ปี ผู้พิพากษาของศาลก็ได้ลาออกในปีค.ศ. 1946 และสันนิบาตชาติได้ยุบศาลนี้ในปีเดียวกันเมื่อมีการสถาปนาองค์การสหประชา ชาติขึ้น ได้มีการจัดตั้งศาลระหว่างประเทศขึ้นใหม่ เรียกว่า ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice) ตามกฎบัตรสหประชาชาติ กฎบัตรนี้ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 92 ว่า ?ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจักเป็นองค์กรทางตุลาการอันสำคัญของสหประชาชาติ ศาลจักดำเนินหน้าที่ตามธรรมนูญผนวกท้าย ซึ่งยึดถือธรรมนูญของศาลประจำยุติธรรมระหว่างประเทศเป็นมูลฐาน และซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับกฎบัตรฉบับปัจจุบัน?ศาลยุติธรรมระหว่าง ประเทศนี้ ประชุมกันเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1946 [การทูต]
Personal Inviolability of Diplomatic Agentsหมายถึง ตัวบุคคลของตัวแทนทางทูตจะถูกละเมิดมิได้ กล่าวคือ มาตรา 29 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติในเรื่องนี้ไว้ว่า ?ตัวบุคคลของตัวแทนทางการทูตจะถูกละเมิดมิได้ ตัวแทนทางการทุตจะไม่ถูกจับกุมหรือกักขังในรูปใด ๆ ให้รัฐผู้รับปฏิบัติต่อตัวแทนทางการทูตด้วยความเคารพตามสมควร และดำเนินการที่เหมาะสมทั้งมวลที่จะป้องกันการประทุษร้ายใด ๆ ต่อตัวบุคคล เสรีภาพ หรือเกียรติของตัวแทนทางการทูต?ตัวบุคคลของตัวแทนทางการทูตจะถูกละเมิดมิได้ นั้น ได้ถือเป็นปัจจัยหลักในการที่ให้ผู้แทนทางการทูตได้รับสิทธิและความคุ้มกัน ทั้งมวล ถึงกับมีการพูดกันว่า ผู้ใดประทุษร้ายต่อตัวเอกอัครราชทูต จักถือว่าเป็นการทำร้ายต่อประมุขของประเทศซึ่งผู้แทนทางการทูตผู้นั้นเป็น ตัวแทนอยู่ ทั้งยังถือว่าเป็นการยังผลร้ายต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชาติทั้ง มวลด้วยตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 1964 ชายหนุ่มญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งมีจิตวิปลาส ได้ใช้มีดแทง นายเอ็ดวิน โอไรส์ชาวเออร์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศญี่ปุ่น ในเขตนอกสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ในกรุงโตเกียว รัฐมนตรีว่าการกระทวงมหาดไทยญี่ปุ่นได้ลาออกจากตำแหน่งทันทีและรุ่งขึ้นใน วันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1964 นายอิเคดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในสมัยนั้น ได้ทำการขอโทษต่อประชาชนชาวอเมริกันทางวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการดำเนินการในทำนองนี้ และการที่นายกรัฐมนตรีอิเคดะได้ปฏิบัติดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า การที่ตัวบุคคลของผู้แทนทางการทูตจะถูกละเมิดมิได้นั้น มีความสำคัญมากเพียงใดตัวแทนทางการทูตจะถูกจับ ถูกฟ้องศาล หรือถูกลงโทษฐานประกอบอาชญากรรมนั้นไม่ได้ เพราะถือว่าผู้แทนทางการทูตมิได้อยู่ในอำนาจศาลของรัฐผู้รับ อย่างไรก็ดี หากผู้แทนทางการทูตกระทำความผิดอย่างโจ่งแจ้ง รัฐผู้รับอาจขอให้รัฐผู้ส่งเรียกตัวกลับไปยังประเทศของเขาได้ในทันที [การทูต]
respondent stateรัฐที่ถูกฟ้อง [การทูต]
Waiver of Immunityการสละความคุ้มกันทางการทูต ในเรื่องนี้บางประเทศออกกฎไว้ว่า ความคุ้มกันจากอำนาจทั้งทางแพ่งหรืออาญาของผู้แทนทางการทูตที่ประจำอยู่ใน ประเทศผู้รับ ตามที่กฎหมายระหว่างประเทศได้มอบให้ รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ทางการทูตและบุคคลในครอบครัวของเขานั้น ย่อมสละมิได้ นอกจากจะได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง ประเทศของผู้นั้น เหตุผลของการออกกฎข้อนี้เป็นเพราะเขาถือว่า ความคุ้มกันนั้นมิได้เกี่ยวกับตัวเจ้าหน้าที่โดยตรงหากแต่เกี่ยวกับตำแหน่ง หน้าที่ของเขามากกว่าเรื่องการสละความคุ้มกันข้างต้น อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในมาตรา 32 ว่า?1. ความคุ้มกันจากอำนาจศาลของตัวแทนทางการทูตและของบุคคลที่อุปโภคความคุ้มกัน ภายใต้ขอ้ 37 อาจสละได้โดรัฐผู้ส่ง 2. การสละต้องเป็นที่ชัดแจ้งเสมอ 3. การริเริ่มคดีโดยตัวแทนทางการทูต หรือโดยบุคคลที่อุปโภคความคุ้มกันจากอำนาจศาลภายใต้ข้อ 37 จะกันตัวแทนทางการทูตหรือบุคคลนั้นจากการอ้างความคุ้มกันของอำนาจศาล ในส่วนที่เกี่ยวกับการฟ้องแย้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียกร้องสิทธิ สำคัญนั้น 4. การสละความคุ้มกันจากอำนาจศาลในส่วนที่เกี่ยวกับคดีแพ่งหรือคดีปกครอง ไม่ให้ถือว่ามีนัยเป็นการสละความคุ้มกันในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตาม คำพิพากษา ซึ่งจำเป็นต้องมีการสละต่างหากอีก? [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She knew that I'd sacrifice everything rather than stand up in a divorce court and give her away, admit that our marriage was a rotten fraud.หล่อนรู้ดีว่าผมยอมเสียสละทุกอย่าง ดีกว่าที่จะยื่นฟ้องหย่าในศาล ปล่อยหล่อนไป เเละยอมรับว่า การแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกลวง Rebecca (1940)
But those two witnesses were the entire case for the prosecution.แต่พยานทั้งสองเหล่านั้นทั้งหมดสำหรับกรณีการฟ้องคดี 12 Angry Men (1957)
This is 1874. You'll be able to sue her.นี่ปี 1874 คุณฟ้องเธอได้ Blazing Saddles (1974)
-Sue me.ฟ้องผมสิ Oh, God! (1977)
I shall rule, therefore, that the charge of slander be dismissed.ผมขอตัดสินว่า ข้อหาหมิ่นประมาทนั้นถูกยกฟ้อง Oh, God! (1977)
He was awaiting arraignment on charges relating to the slaying...การฟ้องร้องในข้อหา ที่เกี่ยวข้องกับการสังหารของ Mad Max (1979)
"A High Court judge confirmed that Mr. Gandhi would've been within his rights to prosecute for assault since neither he nor Mr. Khan resisted arrest.""ผู้พิพากษาศาลสูงยืนยันว่าคานธี มีสิทธิจะฟ้องร้องที่ถูกทำร้าย เพราะทั้งเขาและข่าน ไม่ได้ขัดขืนการจับกุม" Gandhi (1982)
We have extremely incriminating photos of you and that little....เรามีรูปของคุณที่จะนำออกมาฟ้องร้อง... ...รูปของคุณ และหุ่น... Mannequin (1987)
That'll do. And the clock's ticking, dude.ที่จะทำ และฟ้องนาฬิกาครับ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
So I cheat. Sue me!ถ้าฉันโกง ก็ฟ้องฉันสิ Mannequin: On the Move (1991)
I think you're entitled to since you've been fucking him for over a year.หน้าคุณมันฟ้องตั้งแต่ คุณได้กับเขามาเป็นปีแล้ว Basic Instinct (1992)
If I was informed correctly, the clock is ticking. Is that right, Jimmie?ถ้าผมได้รับแจ้งอย่างถูกต้องนาฬิกาจะฟ้อง เป็นสิทธิที่, จิมมี่? Pulp Fiction (1994)
I would never mention what goes on in here. I'd be as indictable as you for laundering money.ฉันจะไม่พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ ฉันจะเป็นฟ้องที่คุณสำหรับการฟอกเงิน The Shawshank Redemption (1994)
And I'd use your body to get to the top!เดี๋ยวฟ้องกลุ่มพิทักษ์สัตว์ซะให้เข็ด Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
This mountain is a ticking bomb. Come on. Let's go.ภูเขานี้เป็นระเบิดฟ้อง มา Let 's go Dante's Peak (1997)
-Ann´s divorce lawyer?ทนายฟ้องหย่าของแอน Nothing to Lose (1997)
- Get out. - Maybe I´ll just call Quality Design Group when we get back.ไม่งั้นฉันจะโทรฟ้องบริษัทแก Nothing to Lose (1997)
Indefinitely. - I'm being sued for divorce.อยู่ไปเรื่อย ๆ ฉันถูกฟ้องหย่าอยู่ Rushmore (1998)
I'm her divorce lawyer.และฉันเล่นเป็นทนายคดีฟ้องหย่าของเธอ Brokedown Palace (1999)
The charges must be dismissed, and these innocent, young girls must be freed.ข้อหานี้ต้องถูกยกฟ้อง และสาวอเมริกันผู้บริสุทธิ์... ...ต้องถูกปล่อยตัว Brokedown Palace (1999)
Wait until I tell Dad!รอก่อน เดี๋ยวจะฟ้องพ่อ! The Story of Us (1999)
He will sue you for the lost value of Andrew's income until the end of time.เขาจะฟ้องเรียกรายได้ที่หายไป... ของแอนดรูกันไม่เลิกเลย Bicentennial Man (1999)
Now that you've finally passed the bar, Lloyd I want you to sue them for information of the whereabouts of all NDR robots.และตอนนี้ คุณก็เป็นทนายความแล้ว ลอยด์ ผมต้องการฟ้องให้เขาเปิดเผย... ที่อยู่ของเอ็น.ดี.อาร์ทั้งหมด Bicentennial Man (1999)
I do not have time to help it pursue some ridiculous lawsuit.ผมไม่มีเวลาจะไปช่วย... มันฟ้องร้องคดีบ้าบอนั่น Bicentennial Man (1999)
- Are you going to sue me?- คุณจะฟ้องผมหรือไง? GTO (1999)
I can't believe the son of a bitch even pressed charges.เหลือเชื่อเลยว่าไอ้สันดานนั่นมันฟ้องฉัน Woman on Top (2000)
I'll tell our party secretary you won't let me go to the Fascist exercises.ผมจะฟ้องเลขาพรรค... ว่าพ่อไม่ให้ผมไปฝึกฟาสซิสต์ Malèna (2000)
Are you gonna tell?- พ่อจะฟ้องแม่เหรอ Unbreakable (2000)
What are you so happy about? You're on trial for murder.ทำไมมีความสุขจัง คุณกำลังถูกฟ้องข้อหาฆาตกรรมนะ Legally Blonde (2001)
Bailiff, take the witness into custody... where she will be charged for the murder of Heyworth Windham.เจ้าพนักงานศาล นำพยานไปคุมขัง เธอจะถูกฟ้องด้วยข้อหา ฆาตกรรมนายเฮย์เวิร์ธ วินด์แฮม Legally Blonde (2001)
No! We're just serving God's will. I'm telling Dad on you!ไม่ใช่ เรารับใช้พระประสงค์ ฉันจะฟ้องพ่อ Frailty (2001)
Your brother told me what you said last night.น้องมาฟ้องพ่อ ที่ลูกพูดเมื่อคืน Frailty (2001)
Sorry I told on you.ขอโทษที่ฟ้องพ่อ Frailty (2001)
- You print one word about that, I'll sue. - Lawsuits take years.ถ้านายเขียนข่าวพวกนั้นละก็, ฉันฟ้องนายแน่ กระบวนการศาลต้องใช้เวลา อาจจะเป็นปี X-Ray (2001)
- We can sue.- เราสามารถฟ้อง Showtime (2002)
- The network is suing for $10 million.- เครือข่ายจะฟ้องร้องสำหรับ $ 10,000,000 Showtime (2002)
-File for divorce?- ฟ้องหย่าค่ะ Mona Lisa Smile (2003)
I filed for a divorce this morning.หนูยื่นฟ้องหย่าเมื่อเช้านี้ Mona Lisa Smile (2003)
similar circumstantial evidence. Case was thrown out.พยานแวดล้อมลักษณะเดียวกัน คดีถูกยกฟ้อง Bringing Down the House (2003)
If you keep this up, I'll tell your dad!ถ้าเธอไป ฉันจะฟ้องพ่อเธอ! My Tutor Friend (2003)
Uh-huh, so it's his fault that I went bankrupt and nearly went to jail, and you married Caleb Nichol and later watched him drown in a pool, and Trey got shot.งั้นก็เป็นความผิดเขา ที่ผมโดนฟ้องล้มละลาย/เกือบเข้าคุก และคุณก็แต่งกับเคเล็บ นิโคล The O.C. (2003)
You know, even if Marissa was accused, she wouldn't go to jail.รู้มั้ยว่า ถึงแม้มาริซซ่าจะโดนฟ้อง เธอไม่ต้องเข้าคุก The O.C. (2003)
I accuse Mr. JOO Young-dal, a teacher at Kang High, of breaking his solemn promise!ผมขอฟ้องคุณ จู ยง-ดาล ,ครูที่โรงเรียน คัง ที่ไม่ยอมรักษาสัญญา Crazy First Love (2003)
288 of these brought by corporations 19 by African Americans.288 คดี เป็นการฟ้องร้องของบรรษัท มีแค่ 19 คดี ที่เป็นของชาวอเมริกันแอฟริกัน The Corporation (2003)
It can sue in court and be sued.สามารถฟ้องร้องและถูกฟ้องร้องในศาล The Corporation (2003)
Monsanto settled out of court paying $80 million in damages.สามารถฟ้องร้องมอนซานโตเพื่อเรียกค่าชดเชย มอนซานโตยอมความนอกศาล โดยจ่ายค่าเสียหายให้ 80 ล้านดอลลาร์ The Corporation (2003)
What Fox neglected to report is thisเจนฟ้องสถานีฟอกซ์ภายใต้กฎหมาย whistle blower The Corporation (2003)
And this time they freaked.กลัวว่าจะถูกฟ้อง The Corporation (2003)
So that gave us the whistleblower status that we needed in the state of Florida to file a whistleblower claim against our employer.นั่นจึงทำให้เรา มีสถานะเป็น whistle blower ตามกฎหมายของรัฐฟลอริดา เรามีสิทธิ์ฟ้องร้องนายจ้างตัวเอง The Corporation (2003)
You may recall that Jane Akre a former reporter here sued Fox 13 in a whistleblower lawsuit claiming that she was fired for refusing to distort her report;ท่านผู้ชมคงจำได้ว่า เจน เอเคร อดีตนักข่าวของฟอกซ์นิวส์ ยื่นฟ้องสถานีฟอกซ์ช่อง 13 ในคดีฟ้องร้องนายจ้างว่าทำผิดกฎหมาย โดยอ้างว่าเธอถูกไล่ออก The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟ่อง[adv.] (føng) EN: highly ; freely   FR: à la dérive
ฟ้อง[v.] (føng) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge   FR: accuser ; porter plainte
ฟ่องฟู[v.] (føngfū) EN: progress ; became better ; develop   FR: progresser
ฟ้องคดี[v. exp.] (føng khadī) EN: sue ; sue in a court of justice ; raise an action against   FR: ester en justice
ฟ้องคดีแพ่ง[v. exp.] (føng khadī phaeng ) EN: file a civil action   
ฟ้องกลับ[v. exp.] (føng klap) EN: countercharge ; turn the tables   
ฟ้องหมิ่นประมาท[v. exp.] (føng minpramāt) EN: bring an action for libel   
ฟ้องแพ่ง[v. exp.] (føng phaeng ) EN: file a civil action   
ฟ้องพินัยกรรม[v. exp.] (føng phinaikam) EN: challenge a will   
ฟ้องเรียกค่าเสียหาย[v. exp.] (føng rīek khāsīahāi) EN: bring an action for damages ; sue for damages   
ฟ้องร้อง[v.] (føngrøng) EN: sue ; accuse ; charge ; file ; make a prosecution ; bring charge against ; indict ; prosecute   FR: mettre en accusation ; mettre en examen ; poursuivre
ฟ้องศาล[v. exp.] (føng sān) EN: sue ; take a legal action ; process   FR: intenter un procès
ฟ้องฐานหมิ่นประมาท[v. exp.] (føng thān minpramāt) EN: bring an action for defamation   
ฟ้องเท็จ[X] (føng thet) EN: false accusation of crime   
ฟ้องต่อศาล[v. exp.] (føng tø sān) EN: go to court ; bring an action   
ฟ้องหย่า[v. exp.] (føng yā) EN: file a petition for divorce ; file for divorce ; file a divorce suit against   FR: intenter une action en divorce
ฟ้องแย้ง[v.] (føngyaēng) EN: counterclaim ; file a cross-action ; file a cross-suit ; countersue   
เหตุฟ้องหย่า[n. exp.] (hēt føng yā) EN: ground for divorce   FR: motif de divorce [m]
การฟ้อง[n.] (kān føng) EN: accusation ; prosecution ; charge ; suit ; informing against ; suing ; filing of an action ; bringing a suit against ; filing a suit against   FR: accusation [f] ; charge [f]
การฟ้องคดี[n. exp.] (kān føng khadī) EN: suit ; action   
การฟ้องคดีอาญา[n. exp.] (kān føng khadī āyā) EN: criminal prosecution ; criminal action ; prosecution   
การฟ้องคดีแพ่ง[n. exp.] (kān føng khadī phaeng) EN: civil action ; civil suit   FR: action civile [f]
การฟ้องคดีเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา[n. exp.] (kān føng khadī pheūa phisūt khwām pen bidā) EN: paternity suit   
การฟ้องขับไล่[n. exp.] (kān føng khaplai) EN: eviction   
การฟ้องกลับ[n. exp.] (kān føng klap) EN: counter-suit   
การฟ้องร้อง[n.] (kān føngrøng) EN: accusation ; prosecution ; charge ; suit ; informing against ; suing ; filing of an action ; bringing a suit against ; filing a suit against   
การฟ้องศาล[n. exp.] (kān føng sān) EN: indictment ; arraignment   
การฟ้องเท็จ[n. exp.] (kān føng thet) EN: malicious prosecution   
การฟ้องแย้ง[n. exp.] (kān føng yaēng) EN: cross-action ; cross-suit ; cross petition   
การทิ้งฟ้อง[n. exp.] (kān thing føng) EN: abandonment of an action ; abandonment of a plaint   
การถอนฟ้อง[n. exp.] (kān thøn føng) EN: withdrawal of an action   
การยื่นฟ้อง[n. exp.] (kān yeūn føng) EN: bringing of an action ; filing of an action   
การยกฟ้อง[n.] (kān yokføng) EN: acquittal ; dismissal of action   
การยกฟ้องคดีแพ่ง[n. exp.] (kān yokføng khadī phaeng) EN: dismissal of a civil action   
คำฟ้อง[n.] (khamføng) EN: accusation ; charge ; statement of claim ; indictment   
คำฟ้องเรียกค่าเสียหาย[n. exp.] (khamføng rīek khāsīahāi) EN: action for damages   
คำฟ้องตกไป[n. exp.] (khamføng tokpai) EN: charge ejected   FR: accusation rejetée [f]
คำฟ้องแย้ง[n. exp.] (khamføng yaēng) EN: counterclaim   
คำสั่งไม่ฟ้องคดี[n. exp.] (khamsang mai føng khadī) EN: nolle prosequi   
ลอยฟ่อง[v. exp.] (løi føng) EN: float up ; float highly ; float throughout   FR: partir à la dérive ; dériver
มูลฟ้อง[n. exp.] (mūn føng) EN: action ground   
พิพากษายกฟ้อง[v. exp.] (phiphāksā yokføng) EN: dismiss a case   
ผู้ฟ้องขับไล่[n. exp.] (phū føng khaplai) EN: evictor   
ประเด็นฟ้อง[n. exp.] (praden føng) EN: cause of action   
ประทับฟ้อง[v.] (prathapføng) EN: accept the charge   
รับประทับฟ้อง[v. exp.] (rap prathapføng) EN: accept an action   
สั่งยกฟ้อง[v. exp.] (sang yokføng) EN: dismiss a case   
ตัดสินยกฟ้อง[v. exp.] (tatsin yokføng) EN: dismiss an action   
ทิ้งฟ้อง[v. exp.] (thing føng) EN: abandon an action ; drop a charge   
ถอนฟ้อง[v. exp.] (thøn føng) EN: withdraw an accusation ; withdraw an action ; withdraw a legal charge ; drop an action   FR: retirer sa plainte

English-Thai: Longdo Dictionary
event(n) ผลการฟ้องร้อง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accuse[VT] ฟ้องร้อง, See also: ฟ้องศาล, Syn. charge
accused[ADJ] ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง, Syn. arraigned, indicted, blamed
accuser[N] ผู้กล่าวหา, See also: โจทก์, ผู้ฟ้อง, ผู้ฟ้องร้อง, Syn. prosecutor, plaintiff, objector
actionable[ADJ] ซึ่งฟ้องร้องได้
charge[VT] ฟ้อง, See also: ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี
corespondent[N] ชู้, See also: ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นชู้ในการฟ้องหย่า
criminate[VT] ฟ้อง, See also: กล่าวหา, ดำเนินคดี, Syn. accuse, impeach, incriminate
file[VT] ยื่นฟ้อง, See also: ฟ้องร้อง, ยื่นคำร้อง
impeach for[PHRV] กล่าวโทษ (ผู้บริหารระดับสูง), See also: กล่าวหา, ฟ้องร้อง
rat on[IDM] รายงานความผิด, See also: ฟ้องหรือบอกถึงความผิดของคนอื่น
impeach[VT] ฟ้องร้อง (ทางกฎหมาย), Syn. charge
impeachable[ADJ] ี่ที่สามารถฟ้องร้องได้, See also: ที่สามารถดำเนินคดีได้
impeachment[N] การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐว่าทำผิดศีลธรรมหรือจรรยาบรรณ, See also: การฟ้องร้อง
implead[VT] ฟ้องร้องในศาล, See also: ดำเนินคดีในศาล, Syn. prosecute
implead[VI] ฟ้องร้องในศาล, See also: ดำเนินคดีในศาล, Syn. prosecute
imputable[ADJ] ซึ่งถูกฟ้องร้องดำเนินคดีว่ามีส่วนร่วมในการทำผิดกฎหมาย
incriminate[VT] ฟ้องร้อง, See also: กล่าวหา, Syn. accuse, charge, inculpate
incrimination[N] การฟ้องร้อง, See also: การกล่าวโทษ, Syn. accusation, charge, inculpation
indict[VT] ฟ้องร้อง, See also: ฟ้อง, ดำเนินคดี, Syn. accuse, arraign, charge, Ant. acquit, absolve
indictment[N] ข้อกล่าวหา, See also: คำฟ้องร้อง, Syn. arraignment
litigable[ADJ] ฟ้องร้องได้, Syn. actionable
litigant[ADJ] เกี่ยวกับการฟ้องร้อง, See also: เกี่ยวกับการดำเนินคดี
litigant[N] ผู้ฟ้องร้อง
litigate[VI] ฟ้องร้อง, See also: ดำเนินคดี, ฟ้องศาล
litigate[VT] ฟ้องร้อง, See also: ดำเนินคดี, ฟ้องศาล
litigation[N] การฟ้องร้อง, See also: การดำเนินคดี
litigious[ADJ] เกี่ยวกับการฟ้องร้อง, See also: เกี่ยวการดำเนินคดี
plea[N] คำแก้ต่าง, See also: คำแก้ฟ้อง, ข้อแก้ตัว, Syn. defense, pleading
pleadings[N] การแก้ต่าง, See also: การแก้ตัว, การแก้ฟ้อง, การขอร้อง, การวิงวอน
prosecute[VT] ฟ้องร้อง, Syn. contest, bring to justice
prosecution[N] การฟ้องร้อง, See also: การดำเนินคดีตามกฎหมาย, Syn. pursuit, pursuance
prosecutor[N] ผู้ฟ้องร้อง, See also: โจทก์
prosecutor[N] โจทก์, See also: ผู้ฟ้องร้อง, ผู้กล่าวหา, Syn. accuser
recriminate[VI] กล่าวแย้ง, See also: ฟ้องกลับ, Syn. accuse, retort
recrimination[N] การฟ้องกลับ, See also: การแย้งกลับ
snitch[VI] ฟ้อง, See also: รายงาน, กล่าวโทษ, Syn. sneak
snitch[N] คนขี้ฟ้อง (คำสแลง), Syn. informer, canary
suable[ADJ] ซึ่งฟ้องร้องได้
sue[VT] ฟ้องร้อง, See also: ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี, Syn. indict, prosecute
suer[N] ผู้ฟ้องร้อง, See also: ผู้เรียกร้อง, Syn. courter, suitor
suit[N] การฟ้องร้องคดี, See also: คดี, ฎีกา, Syn. lawsuit, prosecution
suitor[N] ผู้ฟ้องร้อง, See also: โจทก์
sue for[PHRV] ฟ้องร้องค่าเสียหาย
sue to[PHRV] ฟ้องร้องค่าเสียหายต่อ
tell on[PHRV] ดุ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ฟ้องเกี่ยวกับ, Syn. inform against
unimpeachable[ADJ] ที่ไม่สามารถกล่าวหาได้, See also: กล่าวหาไม่ได้, ฟ้องร้องไม่ได้, Syn. blameless, reliable, impeccable, irreproachable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accusatory(อะคิว' ซะโทรี) adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งฟ้องร้อง, Syn. accusing, accusative
accused(อะคิวซดฺ') adj.,n. ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง,ผู้ถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
actionable(แอค' เชินนะเบิล) adj.ซึ่งฟ้องร้องได้
article(อาร์'ทิเคิล) n. สิ่งของ,ชิ้น,สินค้า,บทความ, มาตรา,ข้อ,ข้อบังคับ, รายการ,คำนำหน้านาม. -vt. กล่าวหา,ฟ้อง,ทำให้ข้อบังคับผูกมัด, Syn. item, object, piece,essay)
bill(บิล) {billed,billing,bills} n. ตั๋วเงิน,พันธบัตร,ธนบัตร,บิล,ใบเสร็จ,ใบแสดงรายงานซื้อขาย,พระราชบัญญัติ,ญัตติ,ร่างญัตติ,คำโฆษณา,รายการ,หนังสือยื่นฟ้อง,จะงอยปาก,ปากนก -Phr. (a Bill of Oblivion พระราชบัญญัติอภัยโทษ) -Id. (bill the bill สนองความต้องการทั้งหมด
bill of indictmentn. การฟ้องที่โจทก์ยื่นต่อคณะลูกขุน
brief(บรีฟ) {briefed,briefing,briefs} adj. สั้น,ชั่วคราว,รวบรัด,กะทัดรัด,สรุป. n. ข้อสรุป,ข้อความที่สั้น,สาระสำคัญ,การเป็นทนาย,สำนวนแก้ฟ้องต่อศาล. vt. สรุป,ย่อความ,กล่าวสรุป, Syn. little
case(เคส) {cased,casing,cases} n. เรื่อง,กรณี,สภาพ,ข้อเท็จจริง,หลักฐานพยาน,ตัวอย่างที่เป็นจริง,รูปการ,โรค,คนไข้,ราย,ข้อสนับสนุน,การฟ้องร้อง,คดี,กล่อง,ลัง,หีบ,ปลอกหุ้ม,ปลอก,ซอง,อุปกรณ์บรรจุ,ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง,หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม,ล้อม,ตรวจสอบดู -
cause(คอซ) {caused,causing,causes) n. สาเหตุ,จุดประสงค์,มูลฟ้อง,สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต vt. ทำให้เกิดขึ้น,ก่อให้เกิด,ให้,ทำให้, Syn. motive
charge(ชาร์ดจฺ) vt. บรรจุ,ประจุ,อัดไฟ,ทำให้เต็ม,วางเงื่อนไข,สั่ง,ตักเตือน,แนะนำ,กล่าวหา,ฟ้องร้อง,เรียกเก็บเงิน,โจมตี,เป็นภาระ บันทึกเป็นหนี้ -vi. พุ่งเข้าไป,พุ่งไปข้างหน้า,โจมตี,เรียกเก็บ,หมอบลง (ตามคำสั่ง) -n. การอัดประจุไฟฟ้า,กระแสไฟที่อัด,ปริมาณดินระเบิด,ภาระ
complain(คัมเพลน') {complained,complaining,complains} vi. บ่น,คร่ำครวญ,ร้องทุกข์,กล่าวหา,ฟ้อง,แสดงความข้องใจ, See also: complainer n. ดูcomplain, Syn. murmur,lament
complainant(คัมเพล'เนินทฺ) n. ผู้บ่น,ผู้ร้องทุกข์,ผู้ฟ้องร้อง
complaint(คัมเพลนทฺ') n. การบ่น,การร้องทุกข์,การแสดงความข้องใจ,มูลเหตุที่บ่นหรือร้องทุกข์,การฟ้องร้องคดีแพ่งในระยะแรกของโจทก์
cost(คอสทฺ) {cost,cost,costing,costs} n. ทุน,ต้นทุน,ทุนที่ซื้อมา,ค่าโสหุ้ย,ค่าใช้จ่าย,ค่าตอบแทน,ค่าเสียหาย,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าธรรมเนียมฟ้องร้อง. -at all costs โดยทุกวิถีทาง vt. เป็นมูลค่า,เป็นราคา,ต้องใช้,ต้องเสีย vi. หมดเปลือง,สิ้นเปลือง,หาค่าประเมิน -Conf.
criminate(คริม'มิเนท) vt. ดำเนินการฟ้องร้องว่ากระทำผิดทางอาญา,ตำหนิ,ประณาม,พิสูจน์ว่ามีความผิด,ลงโทษ, See also: criminative adj. ดูcriminate criminatory adj. ดูcriminate criminator n. ดูcriminate
discontinue(ดิสคันทิน'นิว) {discontinued,discontinuing,discontinues} vt. ทำให้หยุด,หยุดยั้ง,เลิก,ถอนฟ้อง. vi. หยุด,ชะงัก., See also: discontinuer n. ดูdiscontinue, Syn. cease,stop,drop
dismiss(ดิสมิส') vt. ไล่ออก,เลิก,บอกให้เลิกแถว,ไม่พิจารณา,แย้งกลับ,ไม่รับฟ้อง,ยกฟ้อง., See also: dismissible adj. ดูdismiss dismissive adj. ดูdismiss
dismissal(ดิสมิส'เซิล) วn. การไล่ออก,การบอกให้เลิก,การไม่พิจารณา,การยกฟ้อง, Syn. dismission
gravamen(กระเว'มัน) n.ข้อกล่าวหาที่หนัก,ประเด็นสำคัญในการฟ้อง,เรื่องคับแค้นใจ -pl. gravamina
impeach(อิมพีช') vt. กล่าวโทษ,ฟ้องร้อง,ทำคดีชั้นพิจารณา,กล่าวหา,ไม่เชื่อถือ., See also: impeacher n., Syn. charge, accuse, censure
impeachable(อิมพีช' ชะเบิล) adj. ฟ้องร้องได้, กล่าวโทษได้., See also: impeachability n.
impeachment(อิมพีช' เมินทฺ) n. การกล่าวโทษ, การฟ้องร้อง, การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารชั้นสูงของรัฐบาลโดยสภาผู้แทนราษฎรต่อสภาสูง (senate) ของสหรัฐอเมริกา, การไม่เชื่อถือ, ภาวะที่ถูกกล่าวโทษดังกล่าว
implead(อิมพลีด') vt. ฟ้องร้อง, ดำเนินคดีในศาล, กล่าวโทษ, กล่าวหา, ร้องทุกข์., See also: impleadable adj.
impleader(อิมพลีด' เดอะ) n. ผู้ฟ้องร้อง, วิธีการฟ้องร้องบุคคลที่สาม.
incriminate(อินคริม' มะเนท) vt. กล่าวโทษ, ใส่ร้าย, กล่าวหา, ฟ้องร้อง, ดำเนินคดีฟ้องร้อง., See also: incrimination n. incriminator n. incriminatory adj., Syn. accuse
indict(อินไดทฺ') vt. ฟ้อง, ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี, กล่าวหา,กล่าวโทษ., See also: indectable adj. indict- ably adv. indicter, indictor n., Syn. accuse
indictment(อินไดทฺ' เมินทฺ) n. การฟ้องร้อง,
inform(อินฟอร์ม') v. บอก,แจ้ง,ทำให้เต็มไปด้วย,ดลใจ,ฟ้องร้อง., See also: informble adj. informedly adv. informingly adv., Syn. apprise,advise
instance(อิน'สเทินซฺ) n. กรณี,ตัวอย่าง,การฟ้องร้องคดี,ความรีบด่วน. -at the instance of โดยการดลใจหรือการแนะนำของ. -for instance ตัวอย่างเช่น. vt. ยกตัวอย่าง,ยกอุทาหรณ์
joinder(จอย'เดอะ) n. การร่วมกัน,การร่วมมือกัน,การร่วมฟ้อง,การเชื่อมต่อกัน
law(ลอ) {lawed,lawing,laws} n. กฎหมาย,กฎ,กฎข้อบังคับ,คำสั่ง,วิชากฎหมาย,ความรู้ทางกฎหมาย,อาชีพกฎหมาย,หลักความประพฤติ,กฎทางคณิตศาสตร์ -Phr (the Law บัญญัติสิบประการของโมเซส,คำสั่งสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล) . vi.,vt. ดำเนินคดี,ฟ้องร้อง
lawsuit(ลอ'ซูท) n. การฟ้องร้องคดี, Syn. suit
litigable(ลิท'ทะกะเบิล) adj. ฟ้องร้องได้,ให้ศาลตัดสินได้,เอาเรื่องได้
litigant(ลิท'ทะเกินทฺ) n. ผู้ฟ้องร้อง,ผู้ดำเนินคดี adj. เกี่ยวกับการฟ้องศาล,เกี่ยวการดำเนินคดี
litigate(ลิท'ทะเกท) vt.,vi. ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,โต้แย้ง., See also: litigator n.
litigation(ลิททะเก'เชิน) n. การฟ้องร้อง,การดำเนินคดี
litigious(ลิทิจ'เจิส) adj. เกี่ยวกับการฟ้องร้อง,เกี่ยวกับการดำเนินคดี,ชอบฟ้องร้อง,ชอบโต้แย้ง,ชอบถกเถียง., See also: litigiousness n. ดูlitigious litigiosity n. ดูlitigious, Syn. quarrelsome
plea(พลี) n. คำแก้ตัว,คำแก้ต่าง,คำแก้ฟ้อง,ข้อต่อสู้ในอรรถคดี,คำขอร้อง,การขอร้อง,การวิงวอน
plead(พลีด) vt.,vi. แก้ต่าง,แก้ฟ้อง,ขอร้อง,วิงวอน., See also: pleadable adj. pleader n. pleading n.
practice(แพรค'ทิส) n. การปฏิบัติ,การดำเนิน,กิจวัตร,กิจการ,พิธีการ,การฟ้องร้อง,ความเป็นจริง,การวางแผน,เล่ห์. vt.,vi. ปฏิบัติ,ประกอบพิธี,ฟ้องร้อง,ฝึกหัด., See also: practicer n., Syn. operation,
present(เพรส'เซินทฺ) adj. มีอยู่,ปรากฎอยู่,ปัจจุบัน,เดี๋ยวนี้,ต่อหน้า,เข้าร่วม n. เวลาปัจจุบัน,ขณะนี้,กริยาปัจจุบัน vt. เสนอ,ให้,ยื่น,มอบ,แนะนำ,นำเข้าพบ,บรรยาย,แสดงให้เห็น,เล็ง (ปืน) ,ฟ้องร้อง n. ของขวัญ, See also: presents n. เอกสารปัจจุบัน -Phr. (at pres
prosecute(พรอส'ซิคิวทฺ) vt. ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,ปฏิบัติ,ดำเนินถึงที่สุด. vi. ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,ทำหน้าที่เป็นอัยการ., See also: prosecutability adj., Syn. pursue,sue
prosecution(พรอสซิคิว'เชิน) n. การฟ้องร้อง,การดำเนินคดี,การดำเนินถึงที่สุด
prosecutor(พรอส'ซะคิวเทอะ) n. อัยการ,ผู้ฟ้องร้อง,โจทก์
recharge(รี'ชาร์จฺ) v.,n. (การ) อัดกระแสไฟใหม่,บรรจุใหม่,จู่โจมใหม่,ฟ้องร้องใหม่,กล่าวหาใหม่,
recriminate(รีคริม'มิเนท) vi. ฟ้องแย้ง,กล่าวหาแย้ง,ด่ากลับ,, See also: recrimination n. recriminative n. recriminatory adj. recriminator n.
rejoin(รีจอยน์') vt.,vj. รวมกันอีก,กลับมารวมกันอีก,ผนึกกันใหม่,ตอบ,โต้ตอบ,โต้แย้ง,แก้ฟ้อง, Syn. reunite
report(รีพอร์ท') n. รายงาน,คำแถลง,คำประกาศ,ข่าวลือ,เรื่องซุบซิบ,บันทึก,บันทึกการบรรยาย,ชื่อเสียง,เสียงดังระเบิด vt.,vi. รายงาน,เขียนรายงาน,ทำรายงาน,ทำบันทึก,เขียนข่าว,ฟ้องร้อง,จดคำบรรยาย,บอก,เล่า, See also: reporter ผู้สื่อข่าว
suable(ซู'อะเบิล) adj. ฟ้องร้องได้., See also: suability n. suably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
accuser(n) โจทก์,ผู้ฟ้องร้อง
actionable(adj) ซึ่งฟ้องร้องได้
arraign(vt) ออกหมายเรียกตัว,กล่าวหา,นำตัวมาขึ้นศาล,ฟ้องร้อง
arraignment(n) การออกหมายเรียกตัว,การฟ้องร้อง,การกล่าวหา
charge(n) หน้าที่,ความรับผิดชอบ,ภาระ,ค่าธรรมเนียม,มูลค่า,การฟ้องร้อง
charge(vi) คิดราคา,กล่าวหา,ฟ้อง,บรรจุ,มอบหมาย,มอบให้ทำ
chargeable(adj) อาจถูกฟ้องได้
charger(n) ม้าศึก,เครื่องอัดไฟ,ผู้กล่าวหา,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้เรียกเก็บเงิน
complain(vi) บ่น,ร้องทุกข์,คร่ำครวญ,ฟ้อง,กล่าวหา
complainant(n) ผู้ร้องทุกข์,โจทก์,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้บ่น
complaint(n) การบ่น,การร้องทุกข์,การคร่ำครวญ,การฟ้องร้อง
dismiss(vt) ปล่อยไป,ไล่ออก,เลิก(แถว),ยกฟ้อง,ยกเลิก
dismissal(n) การปล่อยไป,การไล่ออก,การยกฟ้อง,การยกเลิก
divorce(vt) หย่าร้าง,ฟ้องหย่า,ตัดขาด,แยกทางกัน
impeach(vt) ฟ้องร้อง,กล่าวหา
impeachment(n) การกล่าวหา,การฟ้องร้อง
inculpate(vt) ติเตียน,กล่าวหา,ใส่ร้าย,ฟ้องร้อง
indict(vt) ฟ้องร้อง,กล่าวหา,ดำเนินคดี
indictment(n) การฟ้องร้อง,ข้อกล่าวหา,การดำเนินคดี
inform(vt) บอก,แจ้ง,ให้ความรู้,ฟ้อง,รายงาน
informer(n) ผู้บอก,ผู้แจ้งความ,คนฟ้องร้อง
instance(n) ตัวอย่าง,คำขอร้อง,กรณี,โอกาส,ความรีบด่วน,การฟ้องร้อง
lawsuit(n) คดีความ,การฟ้องร้องคดี
litigant(n) ผู้ฟ้องร้อง,คู่ความ,ผู้ดำเนินคดี
prosecute(vt) ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,เรียกร้องสิทธิ์
prosecution(n) การฟ้องร้อง,การดำเนินคดี,การเรียกร้องสิทธิ์
prosecutor(n) ผู้ฟ้องร้อง,อัยการ,โจทก์
recrimination(n) การกล่าวหากัน,การฟ้องแย้ง,การด่ากลับ
report(vi,vt) เล่า,รายงาน,เขียนข่าว,เขียนรายงาน,บอก,ฟ้องร้อง
sue(vi,vt) ขอร้อง,ร้องขอ,เกี้ยว,ฟ้องร้อง
surcharge(n) ภาระที่เพิ่มขึ้น,การฟ้องเพิ่ม,การเก็บเพิ่ม,น้ำหนักเกิน
surcharge(vt) เพิ่มภาระขึ้น,ฟ้องเพิ่ม,บรรทุกเกิน,เก็บเพิ่ม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
answer (n ) คำให้การ (ของจำเลยเพื่อแก้คำฟ้องของโจทก์)
filing a caseฟ้องคดี
nolo contendereแก้ฟ้องในความผิดที่ไม่ได้กระทำแต่ต้องโทษ
reply (n ) คำให้การโจทก์ (ตอบคำฟ้องแย้งของจำเลย)
respondent (n ) (กฎหมาย) จำเลย.ผู้ถูกกล่าวโทษ,ผู้แก้ต่าง (ในคดี เช่น การฟ้องหย่า, การทำผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ อาทิ การนำกำไรลูกค้าเข้าตัวเอง)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
不起訴[ふきそ, fukiso] (vt) ไม่ส่งฟ้อง
裁判[さいばん, saiban] (n) การฟ้องร้อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
起訴[] (n) การฟ้องร้อง
チクリ[ちくり, ] ขี้ฟ้อง
陳述[ちんじゅつ, ] การแถลง(ความรู้สึกนึกคิด),การกล่าวฟ้อง(ของโจทก์)
告口[つげぐち, ] (n) ฟ้อง (ฟ้องคุณครู,ฟ้องแม่,ฟ้องพ่อ,ฟ้องผู้ใหญ่)
嫌な奴[いやなやつ, ] (n) ไอ้ขี้ฟ้อง ไอ้น่ารังเกียจ (คนที่น่ารังเกียจในหมู่)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
訴える[うったえる, uttaeru] Thai: ฟ้องร้อง English: to sue (a person)
訴訟[そしょう, soshou] Thai: ฟ้องร้องดำเนินคดีในศาล English: litigation

French-Thai: Longdo Dictionary
poursuivre(vt) |poursuivre qq| ไล่ตาม; |poursuivre qq en justice| ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี; |pouruivre : chercher à obtenir qqch| แสวงหา, ค้นหา, มองหา เช่น poursuivre un idéal.;

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
poursuivre (vi) (poursuivre qq) ไล่ตาม (poursuivre qq en justice) ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี (pouruivre : chercher à obtenir qqch., ex, poursuivre un idéal) แสวงหา, ค้นหา, มองหา "Poursuivre le réel, c'est chercher l'introuvable." (V. Hugo)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top