Search result for

*พ่อบ้าน*

(73 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พ่อบ้าน, -พ่อบ้าน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ่อบ้าน[N] husband, See also: the head of the family, Syn. สามี, สวามี, ผัว, Ant. แม่บ้าน, Example: พ่อบ้านออกไปทำงานนอกบ้าน ขณะที่แม่บ้านอยู่ดูแลลูก, Count unit: คน, Thai definition: ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พ่อบ้านน. ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัว, ชายผู้จัดการงานในบ้านเป็นต้น, ชายผู้จัดการงานธุรการในสถานที่เช่นโรงพยาบาลเป็นต้น, คู่กับ แม่บ้าน.
แม่บ้านน. ภรรยาของพ่อบ้าน,หญิงผู้จัดการงานในบ้านเป็นต้น, หญิงผู้จัดการงานธุรการในสถานที่เช่นโรงพยาบาลเป็นต้น, คู่กับ พ่อบ้าน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patria potestas (L.)อาญาสิทธิ์พ่อบ้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
patriarchal societyสังคมอำนาจฝ่ายบิดา, สังคมแบบพ่อบ้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parens patriae (L.)พ่อบ้านพ่อเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
society, patriarchalสังคมอำนาจฝ่ายบิดา, สังคมแบบพ่อบ้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Househusbandsพ่อบ้าน [TU Subject Heading]
สุขภาพจิตชุมชนสุขภาพจิตชุมชน, การดำเนินงานสุขภาพจิตทุก ๆ มิติงาน โดยเน้นที่ชุมชน (สังคมเล็ก ๆ) ซึ่งมีกลุ่มคนหลากหลายวัยที่จะดำเนินงาน แตกต่างตามสถานะหรือบทบาทของกลุ่มคนนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น วัยเด็ก เยาวชน วัยรุ่น วัยทำงาน วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ วัยชรา หรือ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพ่อบ้าน กลุ [สุขภาพจิต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Buckman, could you pass this to miss serena?พ่อบ้าน ช่วยเอานี่ให้ เซรีน่าหน่อยนะ There Might be Blood (2008)
Explain yourself, steward!เฮ้! พ่อบ้าน อธิบายมาสิ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Wow, you're a servant? Like a butler?นายเป็นคนใช้งั้นรึ เหมือนพ่อบ้านใช่มั้ย Pineapple Express (2008)
The big lug and I are gonna go try that new restaurant over by UNM tonight.พ่อบ้านใหญ่และฉันจะไปลอง ทานอาหารร้านเปิดใหม่ ข้างนอกกันคืนนี้ Seven Thirty-Seven (2009)
Butler Lee, aren't you too picky?พ่อบ้านลี,คุณไม่คิดว่ามันเคร่งครัดเกินไปเหรอ อย่าเครียดเลยน่า Episode #1.3 (2009)
Butler Lee.พ่อบ้านลี Episode #1.7 (2009)
Butler Lee, this old man doesn't even bring me a snackพ่อบ้านบ้านี่ แม้แต่ของว่างก็ไม่คิดจะเอามาให้เลยหรือไงนะ? Episode #1.7 (2009)
Butler Lee.พ่อบ้าน ลี Episode #1.7 (2009)
Butler Lee,พ่อบ้าน ลี Episode #1.7 (2009)
Butler Lee...พ่อบ้าน ลี.. Episode #1.9 (2009)
Butler Lee!พ่อบ้าน ลี! Episode #1.9 (2009)
Bring him here.ไปตามเขาลงมา พ่อบ้านลี Episode #1.9 (2009)
There's dad, off to his weekly poker game. [car ignition starts] And if I were the delinquent son,เหล่าพ่อบ้าน มีนัดเล่นไพ่ในสัปดาห์นี้ และ ทิ้งลูกทั้งหมดเอาไว้ที่บ้าน Blinded by the Light (2009)
My father used to be the butler.พ่อผมเคยเป็นพ่อบ้าน Chapter Two 'Ink' (2009)
The reason Oppa entered Kang Hae Na's household was to seduce her.สาเหตุที่พี่เข้าไปเป็นพ่อบ้านของคังเฮนานั่นก็เพื่อหลอกเธองั้นหรือ? My Fair Lady (2009)
Butler Seo, Butler Seo...พ่อบ้านซอ พ่อบ้านซอ My Fair Lady (2009)
Butler Seo, back then you said this to me:พ่อบ้านซอ ครั้งก่อนคุณเคยบอกผมว่า My Fair Lady (2009)
If you get married, don't keep a butler.ถ้าคุณแต่งงาน คุณก็ไม่ต้องมีพ่อบ้านแล้ว My Fair Lady (2009)
If you quit being a butler, you'll come home, right?ถ้าพี่เลิกเป็นพ่อบ้านแล้ว พี่จะกลับบ้าน ใช่มั้ย My Fair Lady (2009)
Butler Seo!พ่อบ้านซอ My Fair Lady (2009)
Why would a worthless butler like me be so important to Princess Kang Hae Na?ทำไมพ่อบ้านที่ไม่มีค่าอย่างผมจะสำคัญอะไรมากกับองค์หญิงคังเฮนาครับ My Fair Lady (2009)
Still, there's no one as good for Hae Na as Butler Seo.ไม่มีใครเหมาะสมกับเฮนาเท่าพ่อบ้านซออีกแล้ว My Fair Lady (2009)
I fired Butler Seo.เรื่องพ่อบ้านซอ.. ฉันไล่เขาออกแล้ว My Fair Lady (2009)
Tae Yoon, you knew about Butler Seo, didn't you?คุณแทยุนรู้เรื่องพ่อบ้านซอ ใช่มั้ยคะ My Fair Lady (2009)
Since Butler Seo is no longer by your side, does it feel empty?พ่อบ้านซอไม่อยู่ข้างๆแล้ว คุณเหงาหรือเปล่า My Fair Lady (2009)
It's okay. He was just a mere butler anyway.ไม่เป็นไรหรอกค่ะ เขาก็เป็นแค่พ่อบ้านเท่านั้น My Fair Lady (2009)
I don't know if Butler Seo told you, but I asked him to disappear.ผมไม่รู้ว่าพ่อบ้านซอเขาบอกอะไรคุณ แต่ผมเป็นคนบอกให้เขาไป My Fair Lady (2009)
For Tae Yoon, for myself... and... for Butler Seo too.ทั้งคุณแทยุน ทั้งตัวฉันเอง และก็พ่อบ้านซอเองด้วย My Fair Lady (2009)
Oh, don't you have to find a new butler?อ้อ คุณหาพ่อบ้านคนใหม่หรือเปล่า My Fair Lady (2009)
Didn't you ask last time whether I really need a butler?ก็ครั้งก่อน คุณถามเองไม่ใช่เหรอว่าฉันต้องมีพ่อบ้านจริงๆเหรอ My Fair Lady (2009)
If you had that Butler Seo giving you useless ideas, it would be even harder for you.ถ้าไม่มีพ่อบ้านซอมาช่วยคิดอะไรไร้สาระ เธอคงลำบากน่าดู My Fair Lady (2009)
Butler Seo, if you were here, what would you have said?พ่อบ้านซอ ถ้านายอยู่ นายจะว่าอย่างไงนะ My Fair Lady (2009)
Because of Butler Seo?เป็นเพราะพ่อบ้านซอหรือ My Fair Lady (2009)
Oh! You're... Butler Seo.โอ๊ะ พ่อบ้านซอเหรอ ? My Fair Lady (2009)
It's Butler Seo! But what are you doing here?ใช่พ่อบ้านซอจริงๆด้วย นายมาทำอะไร My Fair Lady (2009)
I heard you asked them to call your butler so you could go home.ก็คุณขอให้เขาโทรไปเรียกพ่อบ้าน คุณจะได้กลับบ้าน My Fair Lady (2009)
Butler Seo, it's nice to see you again. Have a drink.ดีใจที่เจอนายอีกนะ พ่อบ้านซอ มาดื่มกัน My Fair Lady (2009)
Butler Seo, how have you been?พ่อบ้านซอ นายสบายดีมั้ย My Fair Lady (2009)
But, Butler Seo, ever since you left...แต่ พ่อบ้านซอ ตั้งแต่นายไปเนี่ย.. My Fair Lady (2009)
Butler Seo is a vagabond musician.พ่อบ้านซอ เป็นวณิพกพเนจร.. My Fair Lady (2009)
- Butler Seo is a vagabond musician.พ่อบ้านซอเป็นวณิพกพเนจร.. My Fair Lady (2009)
You're not my butler, it's not for you to know!นายไม่ใช่พ่อบ้านฉัน นายไม่ต้องรู้หรอก My Fair Lady (2009)
You're not my butler, so I'm not telling you anything.นายไม่ใช่พ่อบ้านฉัน ฉันจะไม่บอกอะไรนาย My Fair Lady (2009)
That's fine. Since I'm not your butler, I won't listen to anything.ก็ดี ผมไม่ใช่พ่อบ้านคุณ ผมก็จะไม่ฟังอะไรทั้งนั้น My Fair Lady (2009)
You're not my butler anymore, so don't ask questions.นายไม่ใช่พ่อบ้านฉันแล้ว ไม่ต้องมาถาม My Fair Lady (2009)
Alright. Since I'm not your butler, I won't ask you anything.ก็ได้ ในเมื่อผมไมใช่พ่อบ้านคุณ ผมจะไม่ถามอะไรอีก My Fair Lady (2009)
It seems Agasshi was very drunk and gave the wrong number for calling her butler.คุณหนูคงจะเมามาก เลยให้เบอร์โทรพ่อบ้านเธอผิดไปครับ My Fair Lady (2009)
Butler Seo.พ่อบ้านซอ My Fair Lady (2009)
Butler Jang.พ่อบ้านจาง! My Fair Lady (2009)
Butler Jang!พ่อบ้านจางอยู่ไหน! My Fair Lady (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พ่อบ้าน[n.] (phøbān) EN: head of the household ; head of the family   FR: chef de famille [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
butler[N] หัวหน้าคนใช้, See also: พ่อบ้าน, Syn. maid
husband[N] สามี, See also: พ่อบ้าน, ควบคุม
major-domo[N] พ่อบ้านดูแลบ้าน, See also: ผู้ดูแลบ้าน, หัวหน้าคนรับใช้ที่เป็นผู้ชาย, Syn. seneschal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
butler(บัท'เลอะ) n. หัวหน้าคนใช้,พ่อบ้าน
factotum(แฟคโท' ทัม) n. หัวหน้าคนใช้,พ่อบ้าน
major-domo(เมเจอโด'โม) n. พ่อบ้าน,เจ้ากรม
steward(สทู'เอิด) n. เจ้าหน้าที่บริการในเครื่องบินหรือเรือโดยสารหรือรถไฟ,เจ้าหน้าที่จัดการอาหารของโรงแรม โรงพยาบาลเป็นต้น,ผู้พิ-ทักษ์ทรัพย์สินของผู้อื่น,มหาดเล็ก,พ่อบ้าน,ผู้จัดการแข่งขันงานเต้นรำ,งานชุมนุม. vt.,vi. เป็นเจ้าหน้าที่ดังกล่าว,จัดการ

English-Thai: Nontri Dictionary
butler(n) หัวหน้าคนใช้,พ่อบ้าน
folk(n) ผู้คน,พ่อบ้าน,พลเมือง,ประชาชน
householder(n) เจ้าของบ้าน,พ่อบ้าน,หัวหน้าครอบครัว
husband(n) สามี,ผัว,พ่อบ้าน
steward(n) สจ๊วตเครื่องบิน,คนจัดการทรัพย์สิน,คนรับใช้ในเรือ,พ่อบ้าน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
housemaidพ่อบ้าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top