Search result for

*พูดโกหก*

(62 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พูดโกหก, -พูดโกหก-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe she's a sweet young thing, not a screw-up lying through her teeth.บางทีเธออาจเป็นสาวน้อยที่น่ารัก ไม่ให้คำพูดโกหกเหลวไหล หลุดปากมาก็ได้ Emancipation (2008)
Don't worry.เขาพูดโกหก อย่างน้อยก็เรื่องยาเสพติด Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
The story is contained so far, but I would be lying to say I was not concerned.เรื่องราวมีมาไกลมาก, แต่ชั้นจะพูดโกหกว่า ชั้นไม่เกี่ยวข้อง. Princess Protection Program (2009)
You can't lie.ห้ามพูดโกหก Episode #1.19 (2009)
By stepping out of the race. I'm not gonna go stand in front of those cameras and lie.โดยการออกจากการเลือกตั้ง ฉันจะไม่ออกไปยืนตรงนั้นต่อหน้ากล้อง แล้วพูดโกหก The Grandfather: Part II (2009)
And don't ever doubt the word of an Auditore again.แล้วก็อย่ามาสงสัยว่า คนตระกูลออดิตอเรพูดโกหกอีก! Assassin's Creed: Lineage (2009)
I just feel betrayed.ด้วยการพูดโกหกตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผมเพิ่งรู้สึกว่าถูกหักหลัง Bad Blood (2010)
I'd appreciate you not telling lies about me to Colonel Young.ฉันจะขอบคุณมากถ้าไม่พูดโกหกเรื่องของฉันกับผู้พัน ยัง Pain (2010)
Save your lies for your current husband.เก็บคำพูดโกหกของแม่ไว้สำหรับสามีคนปัจจุบันเถอะค่ะ The Sixteen Year Old Virgin (2010)
Gibbons. You said D. Gibbons was a liar.แต่นายพูดว่า ดี.กิบบอนส์พูดโกหก Blowback (2010)
He is a liar!เขาพูดโกหกBlowback (2010)
The man you call D. Gibbons lied to you.ชายที่พูดถึง ดี.กิบบอนส์ พูดโกหกกับคุณ Better Angels (2010)
Bad people lie.คนไม่ดีพูดโกหก Better Angels (2010)
- on the refrigerator. - Bad people lie.ตรงตู้เย็นว่า คนไม่ดีพูดโกหก Better Angels (2010)
Well, I don't lie, and I'm not nice.อืมม ผมไม่ได้พูดโกหก และผมไม่ได้เป็นคนดี Better Angels (2010)
Earlier today... I... I lied to you.เมื่อตอนสายวันนี้ ผมพูดโกหกกับคุณ Better Angels (2010)
I don't know what you've been, but I do know one thing- you've been lying.ผมไม่รู้ว่านายมีอะไรบ้าง แต่ผมรู้อยู่อย่างหนึ่ง นายกำลังพูดโกหก Course Correction (2010)
Look, just because you feel guilty about lying on the news and want to save the world doesn't mean that we can actually make it happen.ฟังน่ะ เพียงเพราะนายรู้สึกผิดที่ไปพูดโกหก ในตอนให้สัมภาษณ์ข่าว และต้องการป้องกันโลกเอาไว้ ไม่ได้หมายความเลยว่าเราจะสามารถ ทำให้มันเกิดขึ้นมาได้ Course Correction (2010)
No more lying.ไม่พูดโกหกกันอีกแล้ว Course Correction (2010)
That free will is a lie?คือเจตจำนงในการพูดโกหกCourse Correction (2010)
No more lies, Simon.ไม่พูดโกหกกันอีกแล้ว ไซม่อน Course Correction (2010)
You've been stealing blood and lying,คุณได้ขโมยเลือด และกำลังพูดโกหก Miss Mystic Falls (2010)
That was Hodgins. Lupe lied.ฮอดจิ้นส์ โทรเข้ามา ลูเป้พูดโกหก The Couple in the Cave (2010)
Plus she's deceptively strong.รวมถึงว่าเธอ พูดโกหกเอาไว้มาก The Bones That Weren't (2010)
I didn't want to know 'cause I didn't want to have to lie to you, babe.ฉันไม่ต้องการที่จะรู้ เพราะว่าผมไม่ต้องการที่จะ พูดโกหกกับคุณ Chuck Versus the Subway (2010)
Why would you tell a lie like this?ทำไมคุณพูดโกหกแบบนี้? Episode #1.14 (2010)
But not when I have to lie all the time.เราต้องเปนคนโกหกทั้งคู่ และมันก็เป็นเรื่องยากที่จะพูดโกหก Episode #1.10 (2010)
For as long as you're with Dae-woong, he'll be the one having to make up lies all the time.ถ้าหากว่าเธออยู่กับชาแดวุง เป็นเขาต่างหากที่พูดโกหก และเขาก็จะต้องทนทุกข์กับมัน Episode #1.10 (2010)
Only one person could have told such a lie.มีเพียงคนเดียวที่พูดโกหกเรื่องนี้ Episode #1.14 (2010)
Okay. I thought I'd make a change and, yeah, move out to LA.เห็นไหมฉันสามารถบอกได้ ว่าเมื่อไหร่ที่คุณพูดโกหก และเมื่อไหร่ที่คุณพูดความจริง Just Go with It (2011)
Every dirty bit of it.เธอคือคนเดียวในชีวิต ที่ฉันไม่เคยพูดโกหก Just Go with It (2011)
And -- not that I'd have minded, but you kind of fibbed about your age, too.และ... ไม่แค่นั้น ฉันยังมีใจโอนเอียง แต่เธอพูดโกหกเกี่ยวกับอายุของเธอเหมือนกัน Let It Bleed (2011)
Why did you tell me to lie?ทำไมเธอถึงให้ฉันพูดโกหก Ghost World (2011)
- Yep.ฉันต้องการเพื่อนๆ ที่ยังพูดโกหกฉัน Bells (2011)
Since you've done nothing but lie for the past two days.ตั้งคุณไม่ทำอะไรเลย นอกจากพูดโกหกมา 2 วันแล้ว The Penelope Papers (2011)
You're bluffing.คุณพูดโกหก Guilt (2011)
And you saw with your own eyes... he was lying.และท่านก็เห็นด้วยตาท่านเองแล้ว เขาพูดโกหก The Secret Sharer (2011)
Are you BS-ing maybe?นายกำลังพูดโกหกหรือเปล่า Poseidon (2011)
Well, I did have a front row seat when your sister lied to you.งั้นเหรอ ฉันนั่งดูอยู่เก้าอี้ตัวหน้าสุดเลยนะ ตอนที่น้องสาวนายพูดโกหกนายน่ะ The New Deal (2012)
I have the ability to tell when anyone is lying.ความสามารถพิเศษของฉัน คือรู้ว่าใครกำลังพูดโกหก True North (2012)
It couldn't have been easy for you to lie like that.มันคงไม่ง่ายเลย ที่คุณต้องพูดโกหกแบบนั้น Contemporary Impressionists (2012)
I've told too many lies.ฉันพูดโกหกหลายอย่าง That Woman's Never Been a Victim Her Entire Life (2012)
I've told too many lies.คุณพูดถูก ฉันพูดโกหกหลายอย่าง That Woman's Never Been a Victim Her Entire Life (2012)
No.ไม่ ฉันรู้ได้ถ้ามีใครพูดโกหก และเดวิด... Dreamy (2012)
That's not an exaggeration, it's a lie.มันไม่ใช่คำคุยโตโอ้อวด มันเป็นคำพูดโกหก Crystal (2012)
I think that Sophia told a lot of lies.ฉันคิดว่าโซเฟีย พูดโกหกมากมาย Linchpin (2012)
I'm not gonna let you lie in court.พี่จะไม่ยอมให้นาย พูดโกหกในศาล Justice (2012)
Like telling a lie, or going too far, no matter who else gets hurt.อย่างเช่นพูดโกหก หรือทำเกินเหตุไป โดยไม่สนใจว่าจะมีใครได้รับบาดเจ็บ Proceed with Caution (2012)
Oh, right, right. People-- they never lie.โอ้,ใช่,ใช่ คนเรา--ไม่พูดโกหกกัน The Gunk in the Garage (2012)
Emma. What else did you lie about?เอ็มม่า เจ้าพูดโกหกเรื่องอะไรอยู่เนี่ย Into the Deep (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พูดโกหก[v. exp.] (phūt kōhok) EN: tell a lie   FR: mentir
พูดโกหก[adj.] (phūt kōhok) EN: untruthful   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fib[N] คำพูดโกหกเรื่องเล็กน้อย, See also: คำพูดโกหกที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน, Syn. lie, untruth, Ant. fact, truth
fib[VI] พูดโกหกเล็กๆ น้อยๆ, Syn. lie, deceive, perjure
lie[N] การหลอกลวง, See also: การพูดโกหก, Syn. imposture
lie[VI] โกหก, See also: พูดเท็จ, พูดไม่จริง, พูดโกหก, Syn. tell a lie, misspeak
shit[VT] พูดเกินความจริง (คำสแลง), See also: พูดโกหก, พูดเท็จ, ไร้สาระ
untruthful[ADJ] ที่พูดโกหก, Syn. lying, dishonest, deceitful, Ant. honest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fib(ฟิบ) n. คำโกหกเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ,พูดโกหกเล็ก ๆ น้อย ๆ, See also: fibber n.
lie(ไล) {lied,lying,lies;lay,lain,lies} n. คำเท็จ,คำโกหก,ความเท็จ,การหลอกลวง,การพูดโกหก,สิ่งที่หลอกลวง,แย้ง. vi. พูดโกหก,โกหก,นอน,หมอบ,นอนลง,เอนลง,เอกเขนก,วาง,พิง,พักแรม vt. ใช้วิธีการหลอกลวงแก่,ใช้วิธีการหลอกลวงทำให้ -Phr. (lie by หยุด) -S...fabrication

English-Thai: Nontri Dictionary
fable(vi,vt) เล่านิทาน,เล่านิยาย,พูดโกหก,พูดเท็จ,ปั้นน้ำเป็นตัว,แต่งเรื่องขึ้น
lie(n) คำเท็จ,คำโกหก,การพูดโกหก,การพูดเท็จ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top