Search result for

*พยาบาล*

(343 entries)
(0.4463 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พยาบาล, -พยาบาล-
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
admit (แอ็ดมิท) (vi ) เข้าเป็นผู้ป่วยใน (นอนค้างคืนที่โรงพยาบาล)

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
nurse practitioner (n ) พยาบาลเวชปฏิบัติ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (n org ) ...(ชื่อตำบล)..Subdistrict Health Promotion Hospital

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พยาบาล[V] nurse, See also: care for, look after, minister to, tend, Example: นพจ้างญาติผู้หญิงอีกคนหนึ่งเพื่อให้พยาบาลลูกเวลากลางคืน, Thai definition: ปรนนิบัติ ดูแลผู้ป่วย
พยาบาล[N] nurse, Syn. นางพยาบาล, Example: หมอและพยาบาลสมัยใหม่มักขาดความอบอุ่นเป็นกันเอง ทำให้คนไข้ไม่ได้รับความพอใจ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ดูแลคนไข้
รถพยาบาล[N] ambulance, See also: ambulance car, Example: เขารู้สึกปวดหัวใจอย่างรุนแรง จึงบอกภรรยาให้ติดต่อรถพยาบาลมารับตัวไปรักษา, Count unit: คัน
นางพยาบาล[N] nurse, See also: sister, Syn. พยาบาล, Example: เป็นที่รู้กันดีอยู่ว่านางพยาบาลที่แผนกนี้ดุคนไข้มาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ดูแลคนไข้
ปฐมพยาบาล[N] first aid, Syn. การดูแลเบื้องต้น, การรักษาเบื้องต้น, การพยาบาลเบื้องต้น, Example: เขาถูกปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะถูกส่งไปโรงพยาบาล, Thai definition: การรักษาพยาบาลขั้นต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนส่งต่อไปยังแพทย์
โรงพยาบาล[N] hospital, Syn. โรงหมอ, Count unit: โรง, แห่ง
สถานพยาบาล[N] clinic, Count unit: แห่ง
สถานพยาบาล[N] clinic, Example: โรงพยาบาลเต็มหมด เราจึงส่งเขาไปสถานพยาบาล, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานรักษาพยาบาลขนาดเล็ก
บุรุษพยาบาล[N] male nurse, Example: ทางโรงพยาบาลต้องการรับบุรุษพยาบาลมาช่วยงานที่ห้องฉุกเฉิน, Count unit: คน
รักษาพยาบาล[V] treat, See also: nurse, care for, Syn. เยียวยารักษา, รักษา, Example: เขามีความมุ่งมั่นที่จะไปรักษาพยาบาลคนในชนบท ตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นนักศึกษาแพทย์, Thai definition: เยียวยารักษาเพื่อให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วย
ค่ารักษาพยาบาล[N] medical fee, See also: medical treatment fee, medical treatment expense, Example: ทางราชการจะสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแก่ผู้ประสบภัย, Count unit: บาท
คณะพยาบาลศาสตร์[N] Faculty of Nursing, Example: ถ้าวิภาเรียนจบชั้นมัธยม 6 แล้ว เธอจะเข้าเรียนต่อในคณะพยาบาลศาสตร์, Count unit: คณะ, Thai definition: ภาควิชาที่ว่าด้วยการศึกษาการดูแลและปรนนิบัติคนไข้
โรงพยาบาลโรคจิต[N] mental hospital, Example: คนไทยตกงานเป็นล้านส่งผลให้คนไปใช้บริการโรงพยาบาลโรคจิตกันปีละเกือบล้านเช่นกัน
พยาบาลศาตรบัณฑิต[N] Bachelor of Nursing Science, See also: B.N.S., Syn. พย.บ.
พยาบาลศาตรมหาบัณฑิต[N] Master of Nursing Science, See also: M.N.S., Syn. พย.ม.

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปฐมพยาบาล(ปะถม-) น. การปฏิบัติขั้นต้นยามฉุกเฉินตามวิธีแพทย์ก่อนลงมือรักษาพยาบาล.
พยาบาล(พะยาบาน) ก. ดูแลคนไข้, ปรนนิบัติคนไข้
พยาบาลเอื้อเฟื้อเลี้ยงดู.
พยาบาล(พะยาบาน) น. ผู้ดูแลคนไข้.
รถพยาบาลน. รถยนต์ของสถานพยาบาลที่ใช้รับส่งผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน ระหว่างวิ่งเพื่อนำผู้ป่วยส่งสถานพยาบาลจะเปิดไซเรนขอทางให้ยวดยานอื่นหลีกทางให้
รถพยาบาลรถยนต์ขนาดใหญ่ มีแพทย์ พยาบาล และเวชภัณฑ์พร้อมสำหรับไปรักษาพยาบาลผู้ป่วยในท้องถิ่นต่าง ๆ คล้ายโรงพยาบาลเคลื่อนที่.
โรงพยาบาลน. สถานที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย คือทั้งตรวจ รักษา และป้องกันโรคให้แก่ประชาชน และมีเตียงสำหรับรับคนไข้เข้าพักรักษาตัวด้วย.
คนไข้นอกน. คนไข้ที่มารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล แต่ไม่ได้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล, ผู้ป่วยนอก ก็ว่า.
คนไข้ในน. คนไข้ที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล, ผู้ป่วยใน ก็ว่า.
คลินิกน. สถานรักษาพยาบาล โดยมากเป็นของเอกชน มักไม่รับผู้ป่วยให้พักรักษาตัวประจำ
คลินิกแผนกของโรงพยาบาลที่รักษาโรคเฉพาะทาง.
ดับจิตน. เรียกห้องเก็บศพของโรงพยาบาล ว่า ห้องดับจิต.
ดูใจดูผู้รักใคร่สนิทสนมที่กำลังจะสิ้นใจ เช่น รีบไปดูใจเพื่อนที่โรงพยาบาล.
ดูแลก. เอาใจใส่ให้เป็นไปด้วยดี เช่น พ่อแม่ดูแลลูก พยาบาลดูแลคนไข้
ธงน. ผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยม โดยมากเป็นสีและบางอย่างมีลวดลายเป็นรูปต่าง ๆ ที่ทำด้วยกระดาษและสิ่งอื่น ๆ ก็มี สำหรับ (๑) ใช้เป็นเครื่องหมายบอกชาติ ตำแหน่งในราชการ โดยมีกำหนดกฎเกณฑ์เป็นต้น เช่น ธงชาติ ธงแม่ทัพนายกอง. (๒) ใช้เป็นเครื่องหมายตามแบบสากลนิยม เช่น ธงกาชาด บอกที่ตั้งกองบรรเทาทุกข์, ธงขาว บอกความจำนนขอหย่าศึกหรือยอมแพ้, ธงเหลือง บอกเป็นเรือพยาบาลคนป่วยหรือเรือที่มีโรคติดต่ออันตราย, ธงแดง บอกเหตุการณ์อันเป็นภัย. (๓) ใช้เป็นเครื่องหมายเรือเดินทะเล คณะ สมาคม อาคารการค้า และอื่น ๆ. (๔) ใช้เป็นอาณัติสัญญาณ. (๕) ใช้เป็นเครื่องตกแต่งสถานที่ในงานรื่นเริง. (๖) ใช้ถือเข้ากระบวนแห่
ผู้ป่วยนอกน. ผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล แต่ไม่ได้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล, คนไข้นอก ก็ว่า.
ผู้ป่วยในน. ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล, คนไข้ใน ก็ว่า.
ฝากไข้ก. มอบหมายให้รักษาพยาบาลเมื่อเจ็บไข้.
เฝ้าไข้ก. คอยดูแล ปรนนิบัติ พยาบาลผู้ป่วยไข้.
พ่อบ้านน. ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัว, ชายผู้จัดการงานในบ้านเป็นต้น, ชายผู้จัดการงานธุรการในสถานที่เช่นโรงพยาบาลเป็นต้น, คู่กับ แม่บ้าน.
แม่บ้านน. ภรรยาของพ่อบ้าน,หญิงผู้จัดการงานในบ้านเป็นต้น, หญิงผู้จัดการงานธุรการในสถานที่เช่นโรงพยาบาลเป็นต้น, คู่กับ พ่อบ้าน.
รถฉุกเฉินน. รถดับเพลิงและรถพยาบาลของทางราชการ หรือรถอื่นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบหรือให้ใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่น.
รถหวอน. รถดับเพลิง รถตำรวจ หรือรถพยาบาลเป็นต้นที่ติดตั้งไซเรนเพื่อเตือนให้ยวดยานอื่นหลีกทางให้.
เรียกกำหนดเอา, ร้องเอา, เช่น หมอเรียกค่ารักษาพยาบาล โจทก์เรียกค่าเสียหาย รัฐบาลเรียกเก็บภาษี
วิธีการเพื่อความปลอดภัยน. มาตรการตามกฎหมายอาญาเพื่อป้องกันมิให้บุคคลกระทำความผิดหรือกระทำความผิดอีก อันได้แก่ วิธีการกักกัน ห้ามเข้าเขตกำหนด เรียกประกันทัณฑ์บน คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล หรือห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง.
สถาน ๑(สะถาน) น. ที่ตั้ง เช่น สถานเสาวภา สถานพยาบาล สถานพักฟื้น สถานบริบาลทารก, ถ้าใช้ประกอบคำอื่นหมายถึง ที่, แหล่ง, เช่น โบราณสถาน ศาสนสถาน ฌาปนสถาน ปูชนียสถาน สังเวชนียสถาน
สภากาชาดน. องค์การพยาบาลและบรรเทาทุกข์.
สวัสดิการน. การให้สิ่งที่เอื้ออำนวยให้ผู้ทำงานมีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบาย เช่น มีสถานพยาบาล ให้ที่พักอาศัย จัดรถรับส่ง.
สัตตาหกรณียะ(-กะระนียะ, -กอระนียะ) น. กิจที่พึงทำเป็นเหตุให้ภิกษุออกจากวัดไปพักแรมในที่อื่นในระหว่างพรรษาได้ไม่เกิน ๗ วัน เช่นเพื่อไปพยาบาลภิกษุสามเณรหรือบิดามารดาที่ป่วยไข้หรือเพื่อบำรุงศรัทธาของทายก.
สาธารณประโยชน์น. ประโยชน์ทั่วไปแก่ประชาชน เช่น บริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์.
เอกชน(เอกกะ-) ว. ส่วนบุคคล, ไม่ใช่ของรัฐ, เช่น โรงพยาบาลเอกชน.
แอบ, แอบ ๆเข้าไปชิด เช่น รถพยาบาลมาให้รถอื่นแอบเข้าข้างทาง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
policlinicโรงพยาบาลรัฐ, สถานพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
practical nurseผู้ช่วยพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
public health nursingการพยาบาลสาธารณสุข [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lunatic asylumโรงพยาบาลโรคจิต, สถานสงเคราะห์คนวิกลจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lunatic asylumโรงพยาบาลโรคจิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rehabilitation nursingการพยาบาลฟื้นสภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sick bayห้องพยาบาลในเรือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
science, nursingพยาบาลศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanatoriumสถานพยาบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sickness benefitค่ารักษาพยาบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
asylum, lunaticโรงพยาบาลโรคจิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
anaesthesia, nursingการพยาบาลวิสัญญี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cross infection๑. การติดเชื้อในโรงพยาบาล๒. การติดเชื้อข้ามคน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
camp infirmaryสถานพยาบาลเคลื่อนที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xenodochium๑. ที่พักคนเดินทาง๒. สถานพยาบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
discharge๑. ปลดปล่อย, ไหลออก๒. สิ่งปลดปล่อย, สิ่งไหลออก, สิ่งปล่อยไหล๓. จำหน่าย (ออกจากโรงพยาบาล) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
first aidปฐมพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expense for medical treatmentค่ารักษาพยาบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
infection, cross๑. การติดเชื้อในโรงพยาบาล๒. การติดเชื้อข้ามคน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infirmaryสถานพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infirmary, campสถานพยาบาลเคลื่อนที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
treatment๑. การปฏิบัติ๒. การรักษาพยาบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treat๑. ปฏิบัติ๒. รักษาพยาบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hospital and medical expenses insuranceการประกันภัยค่ารักษาพยาบาล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hospital cash insuranceการประกันภัยค่ารักษาพยาบาลแบบเงินสด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hospital orderคำสั่งศาลให้ส่งตัวเข้าสถานพยาบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hospitalisation; hospitalization๑. การให้เข้าโรงพยาบาล๒. ระยะเวลาอยู่โรงพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hospitalise; hospitalizeให้อยู่โรงพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hospitalization; hospitalisation๑. การให้เข้าโรงพยาบาล๒. ระยะเวลาอยู่โรงพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hospitalize; hospitaliseให้อยู่โรงพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nosocomial-เริ่มในโรงพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nursing๑. การพยาบาล๒. วิชาการพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nursing anaesthesiaการพยาบาลวิสัญญี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nursing scienceพยาบาลศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nursing specialtyการพยาบาลเฉพาะทาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nurse๑. พยาบาล, ผู้พยาบาล, ผู้ดูแลรักษา๒. ให้การพยาบาล๓. ให้นมเด็ก (จากเต้านม) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nurse, practicalผู้ช่วยพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hospital libraryห้องสมุดโรงพยาบาล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Dose limitขีดจำกัดปริมาณรังสี, ค่ากำหนดสูงสุดของปริมาณรังสียังผลหรือปริมาณรังสีสมมูลที่บุคคลอาจได้รับจากการดำเนินกิจกรรมทางรังสี ซึ่งคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านการป้องกันรังสี (International Commission on Radiation Protection, ICRP) ได้กำหนดขีดจำกัดปริมาณรังสีไว้ดังนี้ 1. ผู้ปฏิบัติงาน -ปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยไม่เกิน 20 มิลลิซีเวิร์ตต่อปีในระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน โดยในปีใดปีหนึ่งต้องได้รับปริมาณรังสียังผลไม่เกิน 50 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี -ปริมาณรังสีสมมูลที่เลนส์ตา ไม่เกิน 150 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี -ปริมาณรังสีสมมูลที่มือและเท้า หรือที่ผิวหนัง ไม่เกิน 500 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 2. บุคคลทั่วไป ปริมาณรังสียังผลไม่เกิน 1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี โดยไม่รวมปริมาณรังสีจากธรรมชาติและปริมาณรังสีจากการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ ทั้งนี้ในทางปฏิบัติต้องจำกัดให้ได้รับรังสีน้อยที่สุด (ดู sievert ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Ambulatory careการพยาบาลผู้ป่วยนอกสถานที่ [TU Subject Heading]
Communication in nursingการสื่อสารทางการพยาบาล [TU Subject Heading]
Community health nursingการพยาบาลอนามัยชุมชน [TU Subject Heading]
County hospitalsโรงพยาบาลชุมชน [TU Subject Heading]
Cross infectionการติดเชื้อในโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Day hospitalsโรงพยาบาลกลางวัน [TU Subject Heading]
Dental careค่ารักษาพยาบาลทางทันตกรรม [TU Subject Heading]
Dental serviceบริการทันตกรรมของโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Emergency nursingการพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน [TU Subject Heading]
Emergency service, hospitalบริการฉุกเฉินของโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Family nursingการพยาบาลในครอบครัว [TU Subject Heading]
First aidปฐมพยาบาล [TU Subject Heading]
Geriatric nursingการพยาบาลผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
History of nursingประวัติศาสตร์การพยาบาล [TU Subject Heading]
Holistic nursingการพยาบาลแบบองค์รวม [TU Subject Heading]
Home nursingการพยาบาลในเคหสถาน [TU Subject Heading]
Hospital administratorsผู้บริหารโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Hospital buildingsอาคารโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Hospital careบริการของโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Hospital housekeepingการดูแลความสะอาดโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Hospital laboratoriesห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Hospital librariesห้องสมุดโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Hospital mortalityอัตราการตายในโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Hospital patientsผู้ป่วยในโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Hospital pharmaciesเภสัชกรรมของโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Hospital purchasingการจัดซื้อของโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Hospital schoolsโรงเรียนในโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Hospital sizeขนาดของโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Hospital utilizationการใช้ประโยชน์จากโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Hospitalizationการอยู่โรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Hospitalization insuranceประกันภัยค่ารักษาพยาบาล [TU Subject Heading]
Hospitalsโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Hospitals, Proprietaryโรงพยาบาลเอกชน [TU Subject Heading]
Intensive care unitsหน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยหนัก [TU Subject Heading]
Length of stayระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Cost ofค่ารักษาพยาบาลทางทันตกรรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Hospitalบริการทันตกรรมของโรงพยาบาล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Maternal-child nursingการพยาบาลแม่และเด็ก [TU Subject Heading]
Medical care, Cost of ; Health care costsค่ารักษาพยาบาล [TU Subject Heading]
Models, nursingระบบการพยาบาล [TU Subject Heading]
Neonatal nursingการพยาบาลทารกแรกเกิด [TU Subject Heading]
Nurse admininstratorsผู้บริหารทางการพยาบาล [TU Subject Heading]
Nurse and patientพยาบาลกับผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Nurse anesthetistsพยาบาลวิสัญญี [TU Subject Heading]
Nurse practitionersพยาบาลเวชปฏิบัติ [TU Subject Heading]
Nursesพยาบาล [TU Subject Heading]
Nurses instructionแบบเรียนสำหรับพยาบาล [TU Subject Heading]
Nurses' aidesผู้ช่วยพยาบาล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nurse!พยาบาล Pathogen (2010)
The Jewish soldier suffered a loss of memory and remained in hospital for years, ignorant of the change in Tomainia.สมองเสื่อม และ อยู่ในโรงพยาบาลเกือบปี ผู้ไร้การศึกษาได้เปลี่ยนแปลง โทไมเนีย The Great Dictator (1940)
Well, yes. Mrs. Van Hopper's cold's turned into flu, so she's got a trained nurse.อาการไข้หวัดของคุณนายเเวน ฮอปเปอร์แย่ลง เลยต้องให้พยาบาลคอยดูเเล Rebecca (1940)
I'm sorry for the nurse. You keen on tennis?น่าสงสารคุณพยาบาล คุณเก่งเทนนิสรึครับ Rebecca (1940)
I'm getting rid of that nurse today. And from now on, you'll stick to your job.ฉะนั้นฉันจะเลิกจ้างพยาบาลตั้งเเต่วันนี้ แล้วเธอก็กลับมาทําหน้าที่ของเธอตามเดิม Rebecca (1940)
- Nurse?- พยาบาล Rebecca (1940)
I didn't see nothing. I don't want to go to the asylum.ผมไม่เห็นอะไรเลย ผมไม่อยากไปโรงพยาบาลบ้า Rebecca (1940)
Now, nobody's going to send you to the asylum.- ไม่มีใครจะส่งคุณไปโรงพยาบาลบ้าหรอก Rebecca (1940)
I don't know nothing. I don't want to go to the asylum.ผมไม่เห็นอะไรทั้งนั้น ผมไม่อยากไปโรงพยาบาลบ้า Rebecca (1940)
Rebecca threatened him with the asylum.รีเบคคาขู่มันว่าจะจับส่งโรงพยาบาลบ้า Rebecca (1940)
As a last resort, and with anguished hearts, they take the dying to the camp hospital.และในท้ายที่สุด ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้น พวกเขาพาเพื่อนที่ใกล้ตาย ไปยังโรงพยาบาลในแคมป์ Night and Fog (1956)
The building gave the illusion of a real hospital and hope of finding a real bed, but delivered the real risk of death by syringe.ไปยังตึกที่ดูเหมือนจะเป็นโรงพยาบาล เพื่อหวังจะได้นอนเตียงจริง แต่ต้องเสี่ยงกับความตาย ด้วยการถูกฉีดยา Night and Fog (1956)
A terrifying nurse.พยาบาลใจอำมหิต Night and Fog (1956)
Thus the SS managed to build the semblance of a real city, with its hospital, red-light district, residential district, and, yes, even a prison.แม้ว่าทางการจะพยายามสร้างที่แห่งนี้ ให้เหมือนกับเมืองๆหนึ่ง ที่มีทั้งโรงพยาบาล โซนอุตสาหกรรม และโซนที่อยู่อาศัย และมีแม้กระทั่ง คุก Night and Fog (1956)
Fine bleeding hospital this is.โรงพยาบาลมีเลือดออกที่ดีนี้คือ How I Won the War (1967)
When I went to the hospital, her nose was broken, her jaw was shattered, held together by wire.เมื่อผมไปโรงพยาบาลที่จมูกของเธอถูกทำลาย ขากรรไกรของเธอถูกทำลาย, จัดขึ้นร่วมกันโดยใช้ลวด The Godfather (1972)
Your mother is at the hospital with your father.คุณแม่อยู่ที่โรงพยาบาลที่มีคุณพ่อของคุณ The Godfather (1972)
-I'm going to the hospital...- ฉันจะไปที่โรงพยาบาล ... The Godfather (1972)
Your father had too many visitors. They interfered with hospital service.คุณพ่อของคุณมีผู้เข้าชมมากเกินไป พวกเขาแทรกแซงกับการให้บริการของโรงพยาบาล The Godfather (1972)
Nurse. Wait a minute. Stay here.พยาบาล รอสักครู่ อยู่ที่นี่ The Godfather (1972)
Sonny, I'm at the hospital. I got here late, there's nobody here.ซันนี่ฉันที่โรงพยาบาล ฉันมาถึงที่นี่ในช่วงปลายมีไม่มีใครที่นี่ The Godfather (1972)
Listen. Wait for me outside, in front of the hospital, all right?ฟัง รอฉันอยู่ข้างนอกด้านหน้าของโรงพยาบาลที่ถูกต้องทั้งหมดหรือไม่ The Godfather (1972)
-Stay away from this hospital!- อยู่ห่างจากโรงพยาบาลนี้! The Godfather (1972)
After the hospital thing, Sonny got mad.หลังจากสิ่งที่โรงพยาบาลซันนี่ได้บ้า The Godfather (1972)
This is the bill that will convert the State Hospital for the Insane into the William J. Le Petomane Memorial Gambling Casino for the Insane.เราจะเปลี่ยนโรงพยาบาลบ้า เป็นบ่อนพนันสำหรับคนบ้า Blazing Saddles (1974)
Your head's bleeding. First aid there.หัวคุณมีเลือดออก เครื่องมือปฐมพยาบาลอยู่นั่น Jaws (1975)
-They'll put me away.เขาคงจับผมเข้าโรงพยาบาลบ้า Oh, God! (1977)
Madame Blanc had to rush Albert to a first-aid centre to have stitches put in!มาดาม แบลงค์ รีบพา อัลเบิรต์ไป ศูนย์ปฐมพยาบาลเพื่อเย็บแผล! Suspiria (1977)
- Let's go to the first-aid centre.-รีบไปศูนย์ปฐมพยาบาลSuspiria (1977)
Hospital vouchers are available again.บัตรกำนัลโรงพยาบาลที่มีอยู่ อีกครั้ง Mad Max (1979)
Tell the captain to land. She must go to a hospital.บอกกัปตันให้นำเครื่องลง เธอต้องเข้าโรงพยาบาล Airplane! (1980)
A hospital! What is it?โรงพยาบาล มันคืออะไรคะ Airplane! (1980)
Unless we hospitalise those people quickly,นอกจากเราจะนำคนพวกนี้ ส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว Airplane! (1980)
All ambulances go to number three.รถพยาบาลทุกคนไปที่หมายเลข 3 Airplane! (1980)
I don't need a nurse. I just want to sleep.ผมไม่ต้องการพยาบาล. ผมแค่อยากนอน. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Goddamnit, get your belt on that fast! Where's the first-aid kit?ทำเข็มขัดที่รวดเร็วว่า ในกรณีที่ชุดปฐมพยาบาลที่ไหน First Blood (1982)
The nurse.พยาบาลIdemo dalje (1982)
She's full of milk. I asked her to nurse her.เธอเต็มไปด้วยนม ฉันขอให้เธอพยาบาลเธอ Idemo dalje (1982)
My husband is a physician at the university hospital.สามีของฉันเป็นแพทย์ ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 2010: The Year We Make Contact (1984)
Mon Dieu!จันทร์พยาบาลGreystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Dieu!พยาบาลGreystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Now, be a good girl, and do everything the doctor and the head nurse tell you, and I'll be back tomorrow, and we'll go home!เป็นเด็กดีนะจ๊ะ ทำตามที่คุณหมอและพยาบาลสั่งนะ แล้วป้าจะมาใหม่วันพรุ่งนี้ Return to Oz (1985)
I am a trained cardiovascular respiratory emergency assist technician.ผมเคยฝึกปฐมพยาบาลโรคหัวใจ Spies Like Us (1985)
we don't shave, sell the ambulance, sell our clothes, and go native. how far do we have to go on this bus?ไม่ต้องโกนหนวด เอารถพยาบาลไปขาย ขายเสื้อผ้านี้ ใส่ชุดพื้นเมือง Spies Like Us (1985)
Except for the loony up in Togus.ยกเว้นไอ้บ้าในโรงพยาบาล โทกัส Stand by Me (1986)
- Did you call an ambulance?- เรียกรถพยาบาลหรือยัง? Dirty Dancing (1987)
She said the hospital would call the police. She made me promise.เธอกลัวโรงพยาบาลจะแจ้งตำรวจ เธอให้ฉันรับปากว่าจะไม่เรียก Dirty Dancing (1987)
We gotta get him to a hospital!เราต้องพาเขาไปโรงพยาบาล Akira (1988)
- He needs an ambulance!- เขาต้องการรถพยาบาลAkira (1988)
They hurt your friend, so you lost your temper, which is why eight Clown members are now in the hospital.เพื่อนนายโดนทำร้าย พวกนายก็เลยแก้แค้น ทำให้สมาชิกแก๊งคลาวน์ แปดคนต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล Akira (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุรุษพยาบาล[n. exp.] (burut phayāban) EN: male nurse   FR: infirmier [m]
การเข้าโรงพยาบาล[n. exp.] (kān khao rōng phayābān) EN: being admitted to hospital   FR: admission à l'hôpital [f]
การออกจากโรงพยาบาล[n. exp.] (kān øk jāk rōng phayābān) EN: leaving hospital   FR: sortie de l'hôpital [f]
การปฐมพยาบาล[n. exp.] (kān pathom phayābān) EN: first-aide   FR: premiers soins [mpl]
การรักษาพยาบาล[n. exp.] (kān raksā phayābān) EN: medical treatment ; medical cares   FR: traitement médical [m] ; soins médicaux [mpl] ; prestations médicales [fpl]
การรับเข้ารักษาพยาบาล[n.] (kān rap khao raksā phayāban) EN: admission   FR: admission [f]
ค่ารักษาพยาบาล[n. exp.] (khā raksā phayāban) FR: frais hospitaliers [mpl]
เครื่องชี้วัดคุณภาพโรงพยาบาล[n. exp.] (khreūang chīwat khunnaphāp rōngphayābān) EN: hospital quality indicators   
นางพยาบาล[n.] (nāng phayābān) EN: nurse ; sister   FR: infirmière [f] ; soignante [f]
ปฐมพยาบาล[n.] (pathomphayāban) EN: first aid   FR: premiers secours [mpl] ; premiers soins [mpl]
พยาบาล[n.] (phayāban) EN: nurse   FR: infirmier [m] ; infirmière [f]
พยาบาล[v.] (phayāban) EN: nurse ; care for ; look after ; minister to ; tend   FR: soigner ; prendre soin de
โรงพยาบาล[adj.] (rōngphayābān) EN: hospital   FR: hôpital [m] ; clinique [f]
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์[TM] (Rōngphayābān Bamrung Rāt) EN: Bumrungrad International Hospital ; Bumrungrad Hospital ; Bumrungrad   FR: Bumrungrad International Hospital ; Bumrungrad Hospital ; Bumrungrad
โรงพยาบาลเฉพาะทาง[n. exp.] (rōngphayābān chaphǿ thāng) EN: clinic ; university hospital   FR: clinique [f]
โรงพยาบาลเด็ก[n. exp.] (rōngphayābān dek) FR: hôpital pour enfants [m]
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ = โรงพยาบาลจุฬาฯ[org] (Rōngphayābān Julālongkøn = Rōngphayābān Julā (inf.)) EN: Chulalongkorn Hospital ; King Chulalongkorn Memorial Hospital   
โรงพยาบาลกลาง[n. exp.] (rōngphayābān klāng) EN: central hospital   
โรงพยาบาลพญาไท[TM] (Rōngphayābān Phayāthai) EN: Phyathai Hospital   FR: hôpital Phyathai [m]
โรงพยาบาลปิยะเวท[TM] (Rōngphayābān Piyawēt) EN: Piyavate Hospital   FR: hôpital Piyavate [m]
โรงพยาบาลโรคจิต[n. exp.] (rōngphayābān rōk jit) EN: mental diseases hospital   FR: hôpital psychiatrique [m]
โรงพยาบาลโรคเรื้อน[n. exp.] (rōngphayābān rōk reūoen) FR: léproserie [f]
โรงพยาบาลโรคติดต่อ[n. exp.] (rōngphayābān rōk tittø) EN: contagious diseases hospital   
โรงพยาบาลเสนารักษ์[n. exp.] (rōngphayābān sēnārak) EN: military hospital   FR: hôpital militaire [m]
โรงพยาบาลตำรวจ[org] (Rōngphayābān Tamrūat) EN: Police General Hospital   
โรงพยาบาลทหาร[n. exp.] (rōngphayābānthahān) EN: military hospital   FR: hôpital militaire [m]
โรงพยาบาลหญิง[n. exp.] (rōngphayābān ying) EN: women's hospital   
รถพยาบาล[n.] (rot phayābān) EN: ambulance ; ambulance car   FR: ambulance [f]
สถานพยาบาล[n.] (sathān phayāban) EN: nursing home   FR: clinique [f] ; polyclinique [f]
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล[n. exp.] (uppakøn pathom phayābān) EN: first-aid kit   FR: équipement de premiers soins [m]
วชิรพยาบาล[TM] (Wachiraphayāban) EN: Vajira Hospital (Bangkok)   

English-Thai: Longdo Dictionary
nursing practice(n) ปฏิบัติการพยาบาล
nurse instructor(n) อาจารย์พยาบาล, S. nursing instructor
corpsman(n) ทหารเรือที่ทำหน้าที่เป็นเภสัชกรหรือผู้ช่วยในโรงพยาบาล, ทหารเสนารักษ์
admission(n) การรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล เช่น I just got back from another admission from the hospital. I had to be transported by ambulance to hospital because I was so sick and weak that I could not walk or even sit.
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambulance[N] รถพยาบาล, See also: ยานพาหนะส่งผู้ป่วย, Syn. hospital wagon, mobile hospital
chapel[N] โบสถ์เล็กๆ ในโรงเรียน โรงพยาบาล หรือคุก
chaplain[N] อนุศาสนาจารย์, See also: บาทหลวงในโรงเรียน, โรงพยาบาล, คุกหรือกองทัพ, Syn. clergyman
clinic[N] คลินิก, See also: สถานรักษาพยาบาล, Syn. infirmary, polyclinic
care for[PHRV] ดูแล, See also: เอาใจใส่, พยาบาล, Syn. look after, see after
efficacious[ADJ] ที่ให้ผลตามต้องการ (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล), Syn. efficient, effective, effectual, productive
Faculty of Nursing[N] คณะพยาบาลศาสตร์
field wagon[N] รถพยาบาล, Syn. ambulance
first aid[N] การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
hospital[N] โรงพยาบาล, See also: โรงหมอ, ร.พ., Syn. clinic, infirmary
ICU[ABBR] หน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยขั้นวิกฤต (คำย่อ intensive care unit), See also: หน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยอาการหนัก
infirmary[N] โรงพยาบาล, Syn. hospital, medical center
inmate[N] ผู้ถูกกักกัน, See also: ผู้ถูกกักบริเวณในเรือนจำหรือโรงพยาบาล, Syn. prisoner, inhabitant
institution[N] สถาบัน, See also: องค์กรสำคัญๆ เช่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ธนาคาร, Syn. academy, foundation, institute
institutional[ADJ] เกี่ยวกับสถาบัน, See also: เกี่ยวกับระบบ, เกี่ยวกับองค์กรสำคัญๆ เช่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ธนาคาร, Syn. convention, custom, practice
M.S.N.[ABBR] พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Science in Nursing)
madhouse[N] โรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยทางจิต
midwife[N] นางพยาบาลผดุงครรภ์, See also: หมอตำแย, Syn. nurse, obstetrician
Nightingale, Florence[N] พยาบาลผู้เริ่มก่อตั้งวิชาชีพพยาบาล
nurse[N] พยาบาล, See also: นางพยาบาล, ผู้ช่วยแพทย์, Syn. attendant, healthcar provider
nurse[VT] พยาบาล, See also: ดูแล, ปรนนิบัติ, เฝ้าไข้, Syn. aid, care for
nurse practitioner[N] พยาบาลฝึกให้ทำงานหลายอย่างที่เป็นงานของแพทย์
nursery nurse[N] พยาบาลผู้ดูแลเด็กเล็ก
nursing[N] การพยาบาล, Syn. fostering, attending
orderly[N] เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล (ที่ไม่มีความรู้ทางการแพทย์ เช่น คนขนส่งผู้ป่วย), Syn. medical orderly
padded cell[N] ห้องบุนวมสำหรับคนไข้โรคจิตในโรงพยาบาล
polyclinic[N] คลินิกรักษาหลายโรค, See also: โรงพยาบาล, โพลีคลีนิค, Syn. clinic, policlinic
practical nurse[N] ผู้ช่วยพยาบาล
put away[PHRV] จับเข้าโรงพยาบาลประสาท (คำสุภาพ), See also: ตัดสินว่าวิกลจริต, Syn. lock away, lock up
registered nurse[N] พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านสอบรับรองมาตรฐาน (คำย่อคือ RN)
booby hatch[SL] โรงพยาบาลประสาท, See also: โรงพยาบาลบ้า
funny-farm[SL] โรงพยาบาลโรคจิต, See also: โรงพยาบาลประสาท
loony bin[SL] โรงพยาบาลประสาท, See also: โรงพยาบาลบ้า
meat wagon[SL] รถพยาบาล
funny farm[SL] โรงพยาบาลโรคจิต, See also: โรงพยาบาลบ้า
sanatarium[N] โรงพยาบาลสำหรับผู้เป็นโรคเรื้อรัง (เช่น วัณโรคหรือโรคจิต), See also: สถานพักฟื้นของผู้ป่วย
sanatorium[N] โรงพยาบาลสำหรับผู้เป็นโรคเรื้อรัง, See also: สถานพักฟื้นสำหรับผู้ป่วย, Syn. health resort, sanatorium, hospital
sick bay[N] ห้องพยาบาลบนเรือ
scrub up[PHRV] ล้างทำความสะอาด (ตัวเอง) โดยเฉพาะพยาบาลและหมอ
ward[N] แผนกในโรงพยาบาลที่มีคนไข้ประเภทเดียวกัน, Syn. conton, department, parish, arrondissement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
almoner(แอล' มะเนอะ, อา' เมินเนอะ) n. เจ้าหน้าที่แจกของสงเคราะห์,นักสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล
amah(อา' มะ, แอม' มะ) n. นางพยาบาล, คนใช้หญิง (nurse, maidservant)
ambulance(แอม' บิวเลิน') n. รถพยาบาล, เรือหรือเครื่องบิน, โรงพยาบาลเคลื่อนที่
asylum(อะไซ'ลัม) n. สถานที่ดูแลคนตาบอด คนบ้า เด็กกำพร้า, ที่ลี้ภัย,การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศ,ที่พ้นภัย,โรงพยาบาลคนบ้า
bedlam(เบด'เลิม) n. โรงพยาบาลคนบ้า,เสียงวุ่นวาย,เสียงสับสน
bloodmobile(บลัด'มะบีล) รถพยาบาลที่รับบริจาคโลหิต
bughousen. โรงพยาบาลโรคจิต adj. บ้า
chapel(แชพ'เพิล) n. โบสถ์เล็ก,พิธีทางศาสนา,โรงพิมพ์,ห้องในโรงพิมพ์,โรงสวด,ห้องสวดมนต์ในโรงเรียน,โรงพยาบาล
clearing hospitaln. โรงพยาบาลสนามรบ
clearstationn. สถานที่รักษาพยาบาลทหารแนวหน้า
commit(คะมิท') {committed,committing,commits} vt. มอบ,มอบให้แก่,มอบหมาย (หน้าที่ ความไว้วางใจ) ,ส่งโรงพยาบาลโรคจิต,ให้คำมั่น,กระทำ,ทำผิด -Phr. (commit to memory ท่องจำ จดจำ), See also: committable adj.
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ,การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) ,การส่งให้พิจารณา,การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต,การส่งเข้าคุก,การให้คำมั่นสัญญา,คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก,การกระทำความผิด,การพัวพัน,การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal,delive
death watchn. การเฝ้าพยาบาลก่อนตาย
dock job'sn. โรงพยาบาล
extern(เอคซ'เทิร์น) n. นักเรียนหรือนักศึกษาที่ไม่ได้กินนอนอยู่ที่โรงเรียน,นักศึกษาแพทย์ที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลแต่ไม่ได้กินนอนในโรงพยาบาล
first aidn. การปฐมพยาบาล., See also: first-aid adj.
granny(แกรน'นี่) n. ย่า,ยาย,หญิงชรา,คนที่จู้จี้,พยาบาล,ผดุงครรภ์ adj. เกี่ยวกับหญิงชรา,ล้าสมัย,หัวโบราณ., Syn. grannie
hospital(ฮอส'พิเทิล) n. โรงพยาบาล
hospitalization(ฮอสพเทิลเซ'เชิน) n. การนำเข้ารักษาในโรงพยาบาล,ระยะเวลาที่รักษาในโรงพยาบาล
hospitalize(ฮอส'พิเทิลไลซ) vt. นำเข้ารักษาในโรงพยาบาล
hotel dieu(โอเทล'ได) n. โรงพยาบาล
infirmary(อินเฟอร์'มะรี) n. สถานที่พยาบาลคนเจ็บคนป่วย,โรงพยาบาล,สถานที่พยาบาล,ร้านขายยา, Syn. hospital,dispensary
inmate(อิน'เมท) n. ผู้ที่ถูกกักอยู่ในโรงพยาบาลคุกหรืออื่น ๆ ,ผู้ที่อยู่ด้วยกัน, Syn. occupant
inpatient(อิน'เพเชินทฺ) n. คนไข้ใน,คนไข้ที่อยู่และรับการรักษาในโรงพยาบาล
life kissn. การปฐมพยาบาลโดยใช้ปากดูดปากเพื่ออัดอากาศเข้าออก
lunatic asylumโรงพยาบาลคนบ้า,โรงพยาบาลโรคจิต
madhouse(แมด'เฮาซฺ) n. โรงพยาบาลบ้า,สถานที่หรือสถานการณ์ที่บ้าบอ
midwife(มิด'ไวฟฺ) n. หมอตำแย,นางพยาบาลผดุงครรภ์,สิ่งหรือผู้ที่ช่วยในการสร้างสรรค์ pl. -wives
nurse(เนิร์ซฺ) {nursed,nursing,nurses} n. นางพยาบาล,หญิงเลี้ยงเด็ก,แม่นม,ผึ้งงาน vt.,vi. พยาบาล,ดูแล,รักษา,ให้ (ทารก) กินนม,ถนอมอย่างดี,เลี้ยงดู.
orderly(ออร์'เดอลี) adj.,adv. มีระเบียบ,มีวินัย,รักษาวินัย,เกี่ยวกับคำสั่ง,ตามลำดับ,ตามขั้นตอน n. เจ้าหน้าที่ข่าวสาร,เจ้าหน้าที่ทั่วไป,ทหารที่ส่งคำสั่ง,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล., Syn. neat,proper
polyclinic(พอลลิคลิน'นิค) adj. คลีนิกหรือโรงพยาบาลที่รักษาหลายโรค
residency(เรส'ซิเดินซี) n. ที่อยู่อาศัย,ถิ่นที่อยู่,ฐานะหรือช่วยระยะการฝึกหัดความชำนาญสาขาใดสาขาหนึ่งของแพทย์ในโรงพยาบาล,จวน,ทำเนียบ, Syn. residence
resident(เรส'ซิเดินทฺ) n. ผู้อยู่อาศัย,แพทย์ที่กำลังฝึกหัดความชำนาญสาขาหนึ่งใดในโรงพยาบาล adj. ซึ่งอยู่อาศัย,ประจำอยู่,อยู่เป็นหลักแหล่ง,ในเนื้อแท้, See also: residentship n.
retreat(รีทรีท') vi. ล่าถอย,ถอย,เพิกถอน,ยกเลิก,หลบตัว,หลบหนี,สละสิทธิ, (แก้มหน้าผาก) ตอบ,เอียงลาด n. การถอย,แตรเลิก,แตรเย็น,สัญญาณถอย,ธงสัญญาณการยอมแพ้,การปลดเกษียณ,ความสันโดษ,สถานที่ลี้ภัยหรือพักฟื้น,โรงพยาบาลคนบ้า, See also: retreatal adj. retreatingn
sanatorium(แซนนะทอ'เรียม) n. โรงพยาบาลสำหรับผู้เป็นโรคเรื้อรัง (เช่นวัณโรคหรือโรคจิต) ,สถานพักฟื้นของผู้ป่วย pl. sanatoriums,sanatoria
sanitarium(แซนนิแท'เรียม) n. สถานีอนามัย,โรงส่งเสริมสุขภาพ,สถานที่พักฟื้นคนไข้,โรงพยาบาล. pl. sanitariums,sanitaria, Syn. sanatorium, Syn. sanatorium
shut-in(ชัท'อิน) adj. เก็บตัว,เก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน,โรงพยาบาลหรืออื่น ๆ (เนื่องจากโรค) n. ผู้เก็บตัว,ผู้ที่นอนป่วย
sister(ซิส'เทอะ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) น้องสาว,พี่สาว,นางชี,น้องสะใภ้,นางพยาบาล,หัวหน้าพยาบาล,คำทักทายที่ใช้เรียกสตรี,สัตว์ตัวเมียท้องเดียวกัน vt. กระทำต่อเหมือนพี่สาวหรือน้องสาว
steward(สทู'เอิด) n. เจ้าหน้าที่บริการในเครื่องบินหรือเรือโดยสารหรือรถไฟ,เจ้าหน้าที่จัดการอาหารของโรงแรม โรงพยาบาลเป็นต้น,ผู้พิ-ทักษ์ทรัพย์สินของผู้อื่น,มหาดเล็ก,พ่อบ้าน,ผู้จัดการแข่งขันงานเต้นรำ,งานชุมนุม. vt.,vi. เป็นเจ้าหน้าที่ดังกล่าว,จัดการ
ward(วอร์ด) n. ห้องคนไข้,ตึกคนไข้,แผนกในโรงพยาบาล,ห้องเรือนจำ,ผู้ที่อยู่ในความปกครองหรือความพิทักษ์,ความเป็นผู้ปกครอง,กลุ่มยามรักษาการณ์ vt. ปัดเป่า,ขับออก,ขจัด, Syn. precinct,protege

English-Thai: Nontri Dictionary
ambulance(n) รถพยาบาล,รถฉุกเฉิน
asylum(n) ที่พักอาศัย,ที่ลี้ภัย,โรงพยาบาลบ้า
bedlam(n) โรงพยาบาลบ้า
bughouse(n) โรงพยาบาลบ้า
clinic(n) คลินิก,สถานพยาบาล,ห้องรักษาโรค
clinical(adj) เกี่ยวกับคลินิก,เกี่ยวกับสถานพยาบาล
FIRST first aid(n) การปฐมพยาบาล,การพยาบาลเบื้องต้น
hospital(n) โรงพยาบาล,สถานพยาบาล,สถานสงเคราะห์
infirmary(n) โรงพยาบาล,สถานพยาบาล,ร้านขายยา
madhouse(n) โรงพยาบาลโรคจิต,โรงพยาบาลบ้า
midwife(n) พยาบาลผดุงครรภ์,หมอตำแย
nurse(n) นางพยาบาล,พี่เลี้ยง,แม่นม
pesthouse(n) โรงพยาบาลโรคติดต่อ
sanitarium(n) สถานีอนามัย,สถานพักฟื้นผู้ป่วย,สุขศาลา,โรงพยาบาล
sister(n) น้องสาว,พี่สาว,นางชี,พี่น้อง,หัวหน้าพยาบาล
ward(n) ผู้ที่อยู่ในความคุ้มครอง,ตึกคนไข้,ห้องพยาบาล,ท้องที่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
benefitสวัสดิการที่ได้รับบริษัท เช่น ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
hospital ship (n ) เรือโรงพยาบาล
hospitalers (n) สมาชิกคณะสงฆ์และทางทหารตั้งแต่สมัยสงครามครูเสด ผูสงเคราะห์คนเจ็บในโรงพยาบาล
Lifeguard[ชีพบาล (ชีบ-พะ-บาน)] น. ผู้ดูแลความปลอดภัยในการทำกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ และช่วบชีวิตคนตกน้ำ life - ชีวิต หรือ ชีพ guard - ผู้ดูแล ในที่นี้ขอใช้คำว่า " บาล " ที่มี ความหมายว่าผู้ดูแล รักษา ปกครอง เช่น รัฐบาล, นครบาล, โคบาล, พยาบาล
lifeguard[คำอ่าน :: ชีบ-พะ-บาน] (n ) lifeguard [1] - (N) - ชีพบาล คำอ่าน :: ชีบ-พะ-บาน คำหมาย :: ผู้ประกอบวิชาชีพดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ให้แก่ผู้ทำกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ เช่น สระว่ายน้ำ , สวนน้ำ, ชายหาด, ชายทะเล ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข็มข้น ทั้งทักษะการว่ายน้ำ ปฐมพยาบาล การกู้ชีพ กู้ภัยทางน้ำ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์หลากหลายที่เกี่ยวข้องการทำงาน บางพื้นที่ในต่างประเทศ ยังต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการงานฉุกเฉิน เช่น การกู้ภัยบนภูเขา การนำส่งผู้ประสพภัยฉุกเฉิน จากภัยพิบัติต่างๆ อ้างอิง :: life = ชีวิต, ชีพ guard = ยาม, ผู้ดูแล ในที่นี้ ขอใช้คำว่า บาล ซึ่งหมายถึงผู้ดูแล เช่น รัฐบาล, คชบาล, โคบาล, ทวารบาล, พยาบาล, อภิบาล, อนุบาล lifeguard [2] - (N) – ทหารรักษาพระองค์ (ทหารมหาดเล็ก) ในกองทัพ สหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ)
See also: R. Lifesaving,Lifesaver
lifesaver[ชีพ-พะ-รัก-สิก] (n ) ชีพรักษิก = ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องการช่วยชีวิตทางน้ำ การปฐมพยาบาล การนวดหัวใจผายปอด แต่มิได้เป็นที่ประกอบวิชาชีพ ชีพบาล โดยตรง
lifesaver[ชีบ-พะ-รัก-สิก ] lifesaver [1] - (N) - ชีพรักษิก คำอ่าน :: ชีบ-พะ-รัก-สิก คำขยาย :: อิก (สระ อิ + ก ไก่) หมายถึง คน หรือ ผู้(ที่เป็น) เช่น สถาปนิก สมาชิก ศาสนิก ปาราชิก ความหมาย :: อาสาสมัครที่ได้เรียนรู้ และได้รับการฝึกอบรมทักษะการว่ายน้ำ การปฐมพยาบาล การกู้ชีพ กู้ภัยทางน้ำ เบื้องต้น แต่ไมได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพดูแลความปลอดภัยทางน้ำ โดยตรง
See also: R. Lifesaving,Lifeguard
lifesaving[ชีบ-พะ-รัก] (n ) Lifesaving [1] – ชีพรักษ์ คำอ่าน :: ชีบ-พะ-รัก ความหมาย :: วิชาชีพเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ที่มีการการฝึกอบรมอย่างเข็มข้น ทั้งทักษะการว่ายน้ำ ปฐมพยาบาล การกู้ชีพ กู้ภัยทางน้ำ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์หลากหลายที่เกี่ยวข้องการทำงาน ให้แก่ผู้ทำกิจกรรมนันทนาการ เช่น สระว่ายน้ำ , สวนน้ำ, ชายหาด, ชายทะเล ที่ผ่าน บางพื้นที่ในต่างประเทศ ยังต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการงานฉุกเฉิน เช่น การกู้ภัยบนภูเขา การนำส่งผู้ประสพภัยฉุกเฉิน จากภัยพิบัติต่างๆ
nasogastric[นาซโซ-ก๊าซทริค] การรักษาพยาบาลโดยการเสียบท่อพลาสติกเข้าทางรูจมูก ผ่านลำคอ และลงไปถึงกระเพาะอาหาร (ในบางกรณีย์ ทีมแพทย์อาจใช้วิธีการนี้ในการดูดสารพิษออกจากกระเพาะผู้ป่วย ซึ่งเรียกกันว่า การล้างท้อง) Orogastric Intubation (อ่านว่า ออโร-ก๊าซทริค อินทูเบชั่น) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน คือการสอดท่อพลาสติกลงไปในกระเพาะอาหาร หากแต่เสียบท่อพลาสติกเข้าทางปาก ผ่านลำคอเพื่อลงไปสุดที่กระเพาะอาหาร
nasogastric[นาซโซ-ก๊าซทริค] การรักษาพยาบาลโดยการเสียบท่อพลาสติกเข้าทางรูจมูก ผ่านลำคอ และลงไปถึงกระเพาะอาหาร (ในบางกรณีย์ ทีมแพทย์อาจใช้วิธีการนี้ในการดูดสารพิษออกจากกระเพาะผู้ป่วย ซึ่งเรียกกันว่า การล้างท้อง) Orogastric Intubation (อ่านว่า ออโร-ก๊าซทริค อินทูเบชั่น) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน คือการสอดท่อพลาสติกลงไปในกระเพาะอาหาร หากแต่เสียบท่อพลาสติกเข้าทางปาก ผ่านลำคอเพื่อลงไปสุดที่กระเพาะอาหาร
See also: S. nasogastric intubation,
RSV (abbrev ) ไวรัส RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus เป็นสาเหตุของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจตั้งแต่ส่วนบนจนถึงส่วนล่าง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการหลอดลมฝอยอักเสบ (Acute bronchiolitis) และอาจทำให้ปอดอักเสบติดเชื้อได้ (Pneumonia) โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กที่มีโรคประจำตัว คลอดก่อนกำหนด ฯลฯ อาการเริ่มแรกเหมือนไข้หวัด คือ มีไข้ ไอ น้ำมูกไหล แต่จะมีไอมาก เสมหะเยอะและเหนียวข้น หายใจหอบเหนื่อย หน้าอกบุ๋ม อาจมีเสียหงายใจดังวี๊ดๆ ซึม ไม่กินน้ำ หงุดหงิด กระวุนกระวาย มีสีเขียวคล้ำบริเวณริมฝีปาก หรือ ปลายมือปลายเท้า เนื่องจากร่างกายขาดออกซิเจน หากมีอาการดังกล่าว ควรไปพบแพทย์ ที่มา: เอกสารแผ่นพับจากโรงเรียนอนุบาลชนานันท์ เรียบเรียงโดยก้านแก้ว จากการสัมภาษณ์ เรืออากาศเอกแพทย์หญิงหฤทัย กมลาภรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
入院[にゅういん, nyuuin] (n) การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
救急車[きゅうきゅうしゃ, kyuukyuusha] (n) รถพยาบาล รถฉุกเฉิน
看護婦[かんごふ, kangofu] (n) นางพยาบาล
退院[たいいん, taiin] (n) การออกจากโรงพยาบาล, See also: A. 入院,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
保健室[ほけんしつ, hokenshitsu] (n ) ห้องพยาบาล
病院[びょういん, byouin, byouin , byouin] (n ) โรงพยาบาล

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
病院[びょういん, byouin] Thai: โรงพยาบาล English: hospital
医療[いりょう, iryou] Thai: การรักษาพยาบาล English: medical treatment

German-Thai: Longdo Dictionary
Klinik(n) |die, pl. Kliniken| โรงพยาบาลที่รักษาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เช่น Frauenklinik, Hautklinik
Klinikum(n) |das, pl. Kliniken| โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยหลายๆ Klinik, See also: Klinik
Klinikum(n) |das, pl. Kliniken| การศึกษาภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลของนักศึกษาแพทย์
Krankenwagen(n) |der, pl. Krankenwagen| รถพยาบาล, รถฉุกเฉินบรรทุกคนป่วย

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hospitalisation (n) การรักษาภายในโรงพยาบาล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top