Search result for

*ฝาด*

(112 entries)
(0.0277 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ฝาด, -ฝาด-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝาด[N] shore tree, Syn. ต้นฝาด, Example: สีที่ได้จากธรรมชาติ เช่น สีเขียวได้จากใบเตย สีแดงได้จากฝาดและกระเจี๊ยบแดง ส่วนสีเหลืองได้จากขมิ้น, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นในสกุล Lumnitzera วงศ์ Combretaceae ขึ้นตามป่าชายเลน ใช้ทำฟืน เปลือกใช้ฟอกหนัง มี 2 ชนิด คือ ฝาดขาวและ ฝาดแดง
ฝาด[ADJ] astringent, See also: puckery, acidulous, harsh, Syn. ขื่น, ปร่า, เฝื่อน, Example: พื้นที่ทำนาข้าวบางส่วนของภาคใต้มีปัญหาดินเค็มฝาด, Thai definition: รสชนิดหนึ่งอย่างรสหมากดิบทำให้ฝืดคอ กลืนไม่ลง น้ำลายแห้ง
ฝาด[V] be deceptive, See also: mistake one for another, Example: ถ้าตาฉันไม่ฝาด คนเมื่อสักครู่นี้เหมือนเพื่อนเก่าของฉันเลย, Thai definition: รับรู้ผิดไปจากปกติ เช่น หูฝาด ตาฝาด
ตาฝาด[V] see mistakenly, See also: have a visual illusion, mistake one for another, Example: เขาคิดว่าเขาตาฝาดที่เห็นผี, Thai definition: เห็นผิดพลาดไป, เห็นคลาดเคลื่อนไปจากของเดิม
เลือดฝาด[N] healthy complexion, See also: rosy complexion, ruddy health, Syn. เลือด, โลหิต, Example: สาวรุ่นมักจะมีเลือดฝาดดีหน้าตาจึงผ่องใส

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตาฝาดว. เห็นผิดพลาดไป, เห็นคลาดเคลื่อนไปจากของเดิม.
น้ำฝาดน. น้ำที่มีรสฝาด เกิดจากการเอาเปลือกไม้แก่นไม้เป็นต้นของไม้บางชนิดเช่นขนุนมาต้ม ใช้ย้อมสบงจีวร, ฝาด ก็ว่า เช่น ผ้าย้อมฝาด.
ฝาดน. ชื่อไม้ต้นในสกุล Lumnitzera วงศ์ Combretaceae ขึ้นตามป่าชายเลน ใช้ทำฟืน เปลือกใช้ฟอกหนัง มี ๒ ชนิด คือ ฝาดขาว ( L. racemosaWilld.) ดอกสีขาว และฝาดแดง [ L. littorea (Jack) Voigt] ดอกสีแดง.
ฝาดว. รสชนิดหนึ่งอย่างรสหมากดิบทำให้ฝืดคอ กลืนไม่ลง นํ้าลายแห้ง.
เลือดฝาดน. เลือดที่แสดงออกทางผิวพรรณ เช่น มีเลือดฝาดดี หมายความว่า มีผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวล.
หมากหน้าแก่, หมากหน้าฝาดน. ผลหมากอย่างดี เมื่อผ่าสดจะเห็นว่ามีเนื้อมาก สีออกส้มหรือน้ำตาลแดง มีวุ้นน้อย หน้าหมากมียางเยิ้มเป็นมัน มีลายเส้นในเนื้อมาก รสฝาด.
หูฝาด, หูเฝื่อนก. ได้ยินเสียงเพี้ยนไป.
อมเลือดอมฝาดว. มีผิวพรรณผุดผ่อง.
กะลุมพีน. ชื่อปาล์มชนิด Eleiodoxa conferta (Griff.) Burret. ในวงศ์ Palmae ขึ้นเป็นกอในป่าพรุและที่ชื้นแฉะทางภาคใต้ ผลเป็นช่อใหญ่และแน่น ปลายผลตัด ผิวเหลืองเกลี้ยงเป็นมัน ไม่มีหนาม เยื่อหุ้มเมล็ดขาว รสเปรี้ยว ๆ ฝาด ๆ กินได้ ยางในลำต้นเหนียวใช้ติดกระดาษแทนกาวได้, ลุมพี ก็เรียก, ปักษ์ใต้เรียก หลุมพี.
กาสาว-, กาสาวะ(กาสาวะ-) น. ผ้าย้อมฝาด, เขียนเป็น กาสาว์ ก็มี.
กาสาวพัสตร์น. ผ้าย้อมฝาด คือผ้าเหลืองพระ.
กำจาย ๒น. ชื่อไม้พุ่มชนิด Caesalpinia digyna Rottler ในวงศ์ Leguminosae ขึ้นในป่าเบญจพรรณ ต้นมีหนาม ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อตามง่ามใบ ฝักพองหนา มีรสฝาด ใช้ย้อมหนังได้ เมล็ดสีดำให้นํ้ามันจุดไฟ.
ขยัน ๒(ขะหฺยัน) น. ชื่อไม้เถาชนิด Bauhinia strychnifolia Craib ในวงศ์ Leguminosae เปลือกมีรสหวาน ๆ ฝาด ๆ ใช้กินกับหมาก.
ขี้อ้ายน. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Terminalia tripteraStapf ในวงศ์ Combretaceae เปลือกชั้นในสีแสด รสฝาด ใช้เคี้ยวกับหมาก, กำจาย ก็เรียก, จันทบุรีเรียก หอมกราย.
ขื่น ๑ว. รสฝาดเฝื่อนชวนให้คลื่นไส้ ไม่ชวนกิน
จืดไม่เข้ม เช่น หน้าจืด, ไม่ฝาด เช่น หมากจืด, ไม่ฉุน เช่น ยาจืด
ชำมะเลียงน. ชื่อไม้ต้นชนิด Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh. ในวงศ์ Sapindaceae ใบยาว ผลสุกสีม่วงดำ กินได้ รสหวานปนฝาด, พุมเรียง ก็เรียก.
ซีดว. ไม่สดใสเพราะสีจางไป เช่น รูปนี้สีซีด, ไม่มีเลือดฝาด เช่น มือซีด ปากซีด, ขาวอย่างไม่มีเลือดฝาด เรียกว่า ขาวซีด.
ซีดเซียวไม่มีเลือดฝาด.
ด่าง ๑สารประกอบจำพวกไฮดรอกไซด์ของโลหะแอลคาไล ซึ่งละลายนํ้าได้ดี มีรสฝาด ถูกมือลื่นคล้ายสบู่.
ตะครอง(-คฺรอง) น. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Ziziphus cambodiana Pierre ในวงศ์ Rhamnaceae กิ่งมีหนาม ผลกลม รสฝาด.
ตู้ ๑น. เครื่องเรือนสำหรับเก็บหรือใส่สิ่งของ มีรูปทรงสี่เหลี่ยม มีฝาด้านข้าง ด้านหลัง และด้านบน ด้านล่างมีพื้น ทางด้านหน้ามีบานปิดเปิดได้, โดยปริยายหมายถึงสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ตู้ยาม รถตู้.
เบญกานี ๑น. ชื่อเรียกก้อนแข็ง ๆ หรือปุ่มหูดที่เกิดตามใบของไม้ก่อชนิด Quercus infectoriaOliv. ในวงศ์ Fagaceae เกิดจากการวางไข่ของแมลงชนิด Cynips tinctoria ในวงศ์ Cynipidae รสฝาดจัด ใช้ทำยาได้ เรียกว่า ลูกเบญกานี.
ฝาหุ้มกลองน. ฝาด้านสกัดของเรือนฝากระดาน.
เฝื่อนว. รสที่เจือฝาดและขื่นอย่างรสดีเกลือ
มะกอกน. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Spondias pinnata (L.f.) Kurz ในวงศ์ Anacardiaceae ใบอ่อนมีรสเปรี้ยว ใช้เป็นผักดิบ ผลขนาดลูกหมากดิบ เมื่อสุกมีรสเปรี้ยวเจือฝาด ใช้ปรุงอาหาร รากและเมล็ดใช้ทำยาได้, มะกอกบ้าน หรือ มะกอกป่า ก็เรียก.
มะกอกน้ำน. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Elaeocarpus hygrophilus Kurz ในวงศ์ Elaeocarpaceae มักขึ้นริมนํ้า ผลเล็กรี รสเปรี้ยวฝาด ใช้ดองเป็นอาหาร.
มะขามป้อมน. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Phyllanthus emblica L. ในวงศ์ Euphorbiaceae ผลกลม รสเปรี้ยวฝาด เมล็ดแข็ง ผลใช้ทำยาได้.
มังคุดน. ชื่อไม้ต้นชนิด Garcinia mangostana L. ในวงศ์ Guttiferae ผลกลม เมื่อแก่สีแดงคลํ้า เปลือกมีรสฝาดใช้ทำยาได้ เนื้อในขาว รสหวานอมเปรี้ยว.
รกฟ้าน. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Terminalia alata Heyne ex Roth ในวงศ์ Combretaceae ขึ้นตามป่าเต็งรัง เปลือกให้นํ้าฝาดสีแดงใช้ย้อมสี ใช้ทำยาได้, กอง ก็เรียก.
ร่วมนอกพื้นที่ภายในอุโบสถ วิหาร มีความกว้างตั้งแต่ริมฝาด้านในจนถึงริมนอกของเสาร่วมใน และมีความยาวตลอดถึงฝาหุ้มกลองทั้ง ๒ ด้าน, ร่วมนอกประธาน ก็เรียก.
ร่วมนอกประธานน. พื้นที่ภายในอุโบสถ วิหาร มีความกว้างตั้งแต่ริมฝาด้านในจนถึงริมนอกของเสาร่วมใน และมีความยาวตลอดถึงฝาหุ้มกลองทั้ง ๒ ด้าน, ร่วมนอก ก็เรียก.
รสน. สิ่งที่รู้ได้ด้วยลิ้น เช่น เปรี้ยว หวาน เค็ม ฝาด, โดยปริยายหมายถึง ความไพเราะ เช่น กลอนบทนี้ไม่มีรส.
สารส้มน. เกลือเคมีประเภทหนึ่ง ทั่วไปรู้จักกันเฉพาะชนิดที่ใช้ประโยชน์ทำให้นํ้าใสสะอาด ชนิดนี้มีสูตร K2SO4·Al2(SO4)3·24H2O ลักษณะเป็นก้อนแข็ง สีขาว มีรสเปรี้ยวฝาด.
สีเสียด ๑ชื่อไม้ต้นชนิด Pentace burmanica Kurz ในวงศ์ Tiliaceae เปลือกรสขมฝาดใช้กินกับหมาก, สีเสียดเปลือก ก็เรียก.
หน้าแดงน. หน้าเต็มไปด้วยเลือดฝาดเพราะความกระดากอายหรือโกรธเป็นต้น.
หมาก ๑น. ชื่อเรียกปาล์มหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Palmae โดยเฉพาะชนิด Areca catechuL. ผลมีรสฝาด ใช้เคี้ยวกินกับปูน พลู ซึ่งรวมเรียกว่า กินหมาก และใช้ฟอกหนัง, ผลที่ยังไม่แก่เรียก หมากดิบ, ผลที่แก่จัดเรียก หมากสง, เนื้อหมากที่ฝานบาง ๆ ตากแห้ง ลักษณะคล้ายอีแปะ เรียก หมากอีแปะ, ผลแก่จัดที่เก็บไว้ทั้งเปลือกเพื่อไว้กินนาน ๆ เรียก หมากยับ.
หมากหน้าหวาน, หมากหน้าอ่อนน. ผลหมากอ่อน เมื่อผ่าสดจะเห็นว่าเนื้อมีสีเหลืองซีดหรือเกือบขาว มีวุ้นสีขุ่น ๆ อยู่ตรงกลางมาก มีลายเส้นในเนื้อน้อย รสไม่ฝาด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hub coverฝาดุมล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
รสชาติรส เช่น เปรี้ยว หวาน เค็ม ฝาด
คำที่มักเขียนผิด รสชาด [คำที่มักเขียนผิด]
Astringentsยากวาดสมาน, ยาสมาน, สารฝาดสมาน, ยาฝาดสมาน, ยาสมานผิว, ยาสมานแผล [การแพทย์]
Blood Pressure, Flush Method for Measurementการวัดความดันโดยวิธีสังเกตสีเลือดฝาด [การแพทย์]
Face, Plethoricหน้าอมเลือดฝาด [การแพทย์]
Flush Methodวิธีสังเกตเลือดฝาดที่มือ [การแพทย์]
Flushedผิวหนังแดงฝาด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's enough, stop!ตาข้าไม่ได้ฝาดไปใช่มั้ย Goemon (2009)
Are you sure? Well, I mean, I only glimpsed it for a moment. I could be wrong.เจ้าแน่ใจนะ ข้าหมายความว่า ข้าแค่ชำเลืองดู แค่แว็บเดียว ข้าอาจจะตาฝาดไป Beauty and the Beast (2009)
You're hearing things, you crazy old lady!หูฝาดไปแล้ว ยายแก่เสียสติเอ๋ย The Guitarist Amplification (2009)
As you know, my son Marcus is getting married, so I'm gonna be at Le Spot[กลิ่นไหม้มาจากไหนสักที่ ] ได้กลิ่นไหม้มั้ย? [กลิ่นไหม้มาจากไหนสักที่ ] ดูสิ เปิดฝาดู [กลิ่นไหม้มาจากไหนสักที่ ] Our Family Wedding (2010)
We couldn't afford frames, so my dad would put these on the wall with tape.เราไม่มีเงินซื้อกรอบรูป พ่อเลยแปะมันไว้กับข้างฝาด้วยสก๊อตเทป You Gotta Get a Gimmick (2010)
No, my eyes do not deceive me.ไม่ ตาฉันไม่ได้ฝาดไปหรอก Chuck Versus the Tooth (2010)
Bitterness. Yuck.กรดรสอ่อนสารให้ความฝาดในพืช แย่มาก Sunset (2010)
If you see Gorman and Eppley, you go blind. See the scene.ถ้าคุณเห็นกอร์แมนและเอ็ปลีย์ คุณคงตาฝาด ไปดูที่เกิดเหตุซะ Episode #1.2 (2010)
You're bad! Shamone... It hurts.นายนี่ร้ายไม่เบานะ! เบน คุณต้องเปลี่ยนท่าได้แล้ว นี่ฉันตาฝาดไปรึเปล่าเนี่ย? Accounting for Lawyers (2010)
I must have been seeing things, right?ชั้นต้องตาฝาดไปแน่ๆเลยใช่มั้ย? Episode #1.13 (2010)
Tell me I mistook what I saw.บอกชั้นสิว่าชั้นตาฝาดไปเอง Episode #1.13 (2010)
Did I just hear him right?นี่ฉันไม่ได้หูฝาดไปใช่มั้ย? Those Kinds of Things (2011)
- I am. - Am I hearing this right?เห็นแล้ว ฉันตาฝาดใช่ไหม Knightfall (2011)
I don't believe my eyes.ฉันคงไม่ได้ตาฝาดนะ Episode #1.20 (2011)
Am I hallucinating, or is that ice coming straight towards us?นี่ฉันตาฝาดไปหรือเปล่าที่เห็นก้อนน้ำแข็งกำลังใกล้เข้ามา Ice Age: Continental Drift (2012)
Nathaniel, are my ears playing tricks on me or did I hear you on the phone with a young lady earlier?นาธาเนียล หูฉันฝาดไปหรือว่า ฉันได้ยินนายคุยโทรศัพท์กับสาวจริงๆ? Despicable B (2012)
Wow. Be-caw! Be-caw.ว้าว นี่ฉันไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหม เธอเข้าวงเบลล่าส์? Pitch Perfect (2012)
No.ผมปล่าวดื่มนะ คุณตาฝาดแล้วล่ะ Pitch Perfect (2012)
My goodness gracious. Will you look at this?โอ้ นี่ผมไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมเนี่ย? Pitch Perfect (2012)
Let's just say, I'm saving it for a rainy day. Do my eyes deceive me, or is that the look of a believer?เอาเป็นว่า ข้าเก็บไว้ เผื่อวันที่มีฝนตก ตาของผมฝาดไป หรือนั่นคือสายตาของคนที่เชื่อ A Land Without Magic (2012)
"I quit." Did I hear you right?"ฉันขอเลิก" หูฉันไม่ฝาดไปใช่ไหม? De Marathon (2012)
"Did he say what I thought he just said?"ชั้นไม่ได้หูฝาดไปใช่มั้ย? Bad Grandpa (2013)
If he was a scum-sucking son of a bitch, I would.ถ้าเขาเป็นฝาดูด ลูกหมาผมจะ Bad Ass 2: Bad Asses (2014)
And do I hear correctly that as a Five, you felt you could park in handicap spots?ฉันไม่ได้หูฝาดใช่มั้ย ที่นายบอกว่าจอดรถ ในที่จอดของคนพิการได้ เพราะนายเป็นระดับ 5 App Development and Condiments (2014)
You heard that correctly.หูของคุณไม่ได้ฝาด Paper Towns (2015)
- Hmm... maybe I'm going deaf, 'cause I could've sworn you just said I'm gonna let you out.และปล่อยฉันไป นี่ฉันหูฝาดไปรึเปล่า สาบานได้ว่าฉันได้ยินว่า แกพึ่งพูดว่าฉันจะปล่อยแกออกมา The Sound and the Fury (2015)
Well, now, this is a sight for sore eyes.ว้าว นี่ฉันตาฝาดไปรึปล่าว A Wanted (Inhu)Man (2015)
Come on, you scum-sucking runt of a man.มาสิ, คุณฝาดูดแคระของชายคน หนึ่ง The Magnificent Seven (2016)
Am I seeing things?ตาฉันฝาดเหรอ The Bye Bye Man (2017)
Pilgrim wasn't just seeing things in the Mars soil.พิลกริมไม่ได้ตาฝาดเห็นบางอย่าง ในดินดาวอังคาร Life (2017)
Dost mine ears deceive me?หูข้าคงไม่ฝาดไป สามหรือ Aladdin (1992)
I must be goin' deaf in this ear, man.รึว่าหูฉันฝาดไปเอง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Wait a minute.เดี๋ยวนะ ฉันหู ฝาดรึเปล่า Nothing to Lose (1997)
Maybe you're mistaken, Junuh.ตาฝาดไปมั้ง The Legend of Bagger Vance (2000)
Are you sure your eyes weren't playing tricks on you?นายแน่ใจนะว่านายไม่ได้ตาฝาดไป? X-Ray (2001)
Did I miss something? I thought we saved the dock.ผมหูฝาดไปหรืองัย ผมนึกว่าเราป้องกันอู่ไว้ได้ The Matrix Revolutions (2003)
That was harsh.นี่ฉันหูฝาดไปหรือเปล่า A Cinderella Story (2004)
But what, I'm listening.เดี๋ยวนะ นี่ฉันหูฝาดไปเหรอ Eating Out (2004)
Nothing. Just seeing things, I guess.ช่างเหอะ, ฉันคงตาฝาดไป The Amityville Horror (2005)
I want to have rosy cheeks, be healthy and activeอยากมีสุขภาพดี แก้มมีเลือดฝาด My Lovely Sam-Soon (2005)
I'm not quite sure I heard that, Fish.ฉันหูฝาดรึเปล่าเนี่ย เด็กใหม่ Allen (2005)
No. No, I was delusional.ไม่ ไม่ ผมแค่ตาฝาดไปเอง Phantom Traveler (2005)
I just-- I-I like the--the tart, tangy dressing.ผมชอบรสฝาด ที่มันมีอยู่ในนั้น Pilot (2006)
I must be hearing things.สงสัยพ่อหูฝาดไปเอง American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Is that what you just said?หูผมไม่ได้ฝาดนะ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
I don't know who you're supposed to be, but that's the most kick-ass costume ever.นี่ฉันตาฝาดไปรึเปล่า ชุดนี้มันบรมห่วยเลย Chuck Versus the Sandworm (2007)
You must have imagined it in all the confusion.คุณอาจจะตาฝาดไปก็ได้ค่ะ The Orphanage (2007)
Did I just hear you right? You ought to be ashamed of yourself.นี่หนูหูฝาดป่าวเนี่ย พี่น่าจะอายปากตัวเองมั่งนะ Escape from Dragon House (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝาด[n.] (fāt) EN: shore tree   
ฝาด[adj.] (fāt) EN: astringent ; puckery ; acidulous ; harsh   FR: âpre ; âcre ; astringent ; acidulé
ฝาด[v.] (fāt) EN: be deceptive ; mistake one for another   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
color[N] ใบหน้าที่มีสีแดงเพราะสุขภาพดี, See also: ใบหน้ามีเลือดฝาด, Syn. blush, flush
colour[N] ใบหน้าที่มีสีแดงเพราะสุขภาพดี, See also: ใบหน้ามีเลือดฝาด, Syn. blush, flush
tannin[N] ยาฝาดสมาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acerbity(อะเซอ' บิที) n. รสเปรี้ยวและฝาด, ความรุนแรง, Syn. harshness, sourness)
alumroot(แอล' ลัมรูท) n. พืชจำพวก Heuchera ในอเมริการากของมันใช้เป็นยาฝาดสมาน
astrictive(แอสทริค'ทิฟว) adj. ฝาดสมาน
astringent(แอสทริน'เจินทฺ) adj. หดตัว,รัดแน่น, สมาน,เฉียบขาด,เข้มงวด,รุนแรง -n. ยาฝาดสมาน, ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด. -astringency n., Syn. contractile, constrictive)
harsh(ฮาร์ช) adj. หยาบ,สาก,ฝาด,บาด (ตา) ,แสบ (แก้วหู) ,ห้าว,ไม่น่าดู, See also: harshness n., Syn. rigorous,rough
zinc oxiden. ผงสีขาวจำพวก ZnO, ยาฝาดสมานและย่าฆ่าเชื้อโรค., Syn. zinc white

English-Thai: Nontri Dictionary
acerbity(n) รสฝาด,ความเผ็ดร้อน,ความเจ็บปวด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
渋い[しぶい, shibui] (adj ) ฝาด(รสชาติ), บูดเบี้ยว(หน้าบูด), สุขุม เคร่งขรึม(น้ำเสียง), เรียบ ดูดี มีรสนิยม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top