Search result for

*ผู้เข้าแข่งขัน*

(63 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผู้เข้าแข่งขัน, -ผู้เข้าแข่งขัน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เข้าแข่งขัน[N] competitor, See also: rival, contender, contestant, challenger, opponent, Syn. คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, ผู้เข้าชิง, ผู้ท้าชิง, Example: มีผู้เข้าแข่งขันร่วมแข่งขันในการวิ่งมาราธอนประมาณ 100 คน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นักกีฬาน. ผู้ชอบเล่นกีฬา, ผู้เข้าแข่งขันกีฬา
เส้นชัยน. เส้นที่กำหนดไว้ว่าผู้เข้าแข่งขันที่ไปถึงก่อนเป็นผู้ชนะ.
หลักชัย ๑น. หลักที่กำหนดไว้ว่าผู้เข้าแข่งขันที่ไปถึงก่อนเป็นผู้ชนะ, โดยปริยายหมายถึงบุคคลที่เป็นหลักยึดเหนี่ยวเพื่อชัยชนะ เช่น พระมหากษัตริย์ทรงเป็นหลักชัยของชาติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's it for our contestants.โอเค เราก็ได้ฟังผู้เข้าแข่งขันครบทุกคนแล้วนะครับ Scandal Makers (2008)
The only competition to Japanese chefs of 20-30 yrs is Mr. KIM.ผู้เข้าแข่งขันเขฟที่ญึ่ปุ่นเมื่อ20-30 มาแล้ว คือคุณคิม Heartbreak Library (2008)
There! (ALL exclaiming) diane:ดังนั้น ผู้เข้าแข่งขันคนแรก the 'D' เลเวลยาก D-nando ซึ่งซึ่งย่อมาจากเลเวล'Dumb'ซึ่งเป็นขั้นยาก Our Family Wedding (2010)
Or maybe something bad happened between you and a competitor?หรือบางทีอาจมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น ระหว่างคุณกับผู้เข้าแข่งขันPersonal Taste (2010)
I'm only taking competitors.\ ห้องพัก\ ข้ารับเฉพาะผู้เข้าแข่งขัน The Sorcerer's Shadow (2010)
Well, I am a competitor. Course you are.ข้าเป็นผู้เข้าแข่งขัน แน่นอน เจ้าใช่ The Sorcerer's Shadow (2010)
We need another contestant.เราต้องการผู้เข้าแข่งขันอีกคน I Am Number Nine (2011)
All examinees, please put on your audition number.ผู้เข้าแข่งขัน กรุณาใส่เลขออดิชั่นด้วย Dream High (2011)
I know that Shin's a contestant, so if he and I win, I'll become his girlfriend!ฉันรู้ว่าชินเป็นผู้เข้าแข่งขัน ถ้าฉันกับเขาชนะ ฉันก็จะเป็นแฟนเขา! Tekken: Blood Vengeance (2011)
Our next contestant:ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไป: Episode #1.1 (2011)
Celebrity Dance Off, Season Six. My man, Chris Ostreicher.ดาราเต้นกระจาย ปี6 ผู้เข้าแข่งขัน คริส ออสทรีเช่อร์ American Reunion (2012)
We'll need a list of the names of all of the contestants, along with anyone that might have had access to this room.เราต้องการรายชื่อ ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด และใครก็ตาม ที่เข้ามาในห้องนี้ได้นะคะ An Embarrassment of Bitches (2012)
And this one is going to be a very special contestant.และนี่จะเป็น \ผู้เข้าแข่งขันที่พิเศษสุด Last Grimm Standing (2012)
Ready to take on all challengers, defending his world title for the third time... the Beastmaster!พร้อมที่จะรับการท้าจากทุกผู้เข้าแข่งขัน เป็นการป้องกันตำแหน่งเป็นครั้งที่สามของเค้า เชิญพบกับ Beastmaster Safety in Numbers (2012)
Odette was my favorite contestant.โอเด็ตเป็นผู้เข้าแข่งขัน คนโปรดของฉัน A Dance with Death (2012)
And talk to the rest of the contestants.และคุยกับผู้เข้าแข่งขันทุกคน A Dance with Death (2012)
Uh, uh, she did mention someone, another contestant.เธอพูดถึงบางคนครับ ผู้เข้าแข่งขันอีกคน A Dance with Death (2012)
- Well, you have to understand, all the contestants are cast on this show to tell their unique yet familiar stories.ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดถูก คัดเข้าร่วมรายการ เพื่อเล่าเรื่องราวพิเศษ แต่ว่าพวกเขาคุ้นเคยกัน A Dance with Death (2012)
Well, according to the rules, when a contestant is unable to continue, the last eliminated dancer returns to take his or her place.ตามกฏของการแข่งขัน เมื่อผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถ แข่งต่อได้ นักเต้นที่ถูกคัดออกรายสุดท้าย A Dance with Death (2012)
The contestants are encouraged by producers to speak freely.ผู้เข้าแข่งขันจะถูกกระตุ้นให้ พูดได้เต็มที่ A Dance with Death (2012)
be looking for a contestant?ถึงต้องตามหาผู้เข้าแข่งขัน A Dance with Death (2012)
If Max Renfro found out that Brad Melville was in a relationship with one of the contestants, what would happen?ถ้าแม็กซ์ เรนโฟว์ รู้ว่า แบรด มิลวิลล์ มีความสัมพันธุ์กับ ผู้เข้าแข่งขันแล้วล่ะก็ อะไรจะเกิดขึ้น A Dance with Death (2012)
Next, we have contestant #4.ต่อไปผู้เข้าแข่งขันหมายเลข #4. Mr. Bear Chest 2012 (2012)
Contestant #1.ผู้เข้าแข่งขันคนที่ #1. Mr. Bear Chest 2012 (2012)
Contestant #2.ผู้เข้าแข่งขันคนที่ #2. Mr. Bear Chest 2012 (2012)
Contestant #3.ผู้เข้าแข่งขันคนที่ #3. Mr. Bear Chest 2012 (2012)
And contestant #4.ผู้เข้าแข่งขันคนที่ #4. Mr. Bear Chest 2012 (2012)
Let's here it for Contestant #1.ขอเสียงให้ผู้เข้าแข่งขันคนที่ #1. Mr. Bear Chest 2012 (2012)
For the next contestant, the world of show biz seems a million miles away.สำหรับผู้เข้าแข่งขันต่อไปของโลก ของการแสดงระยะยาวดูเหมือนล้านห่างออกไป. One Chance (2013)
Okay, contestants, final competition begins right now.โอเค ผู้เข้าแข่งขัน รอบสุดท้ายเริ่มแล้ว ณ บัดนี้ History 101 (2013)
One side per competitor.หนึ่งฝั่งต่อหนึ่งผู้เข้าแข่งขัน Diva (2013)
Okay, I'll be Contestant A.ได้ ฉันเป็นผู้เข้าแข่งขันThe Diamond in the Rough (2013)
So, we're checking the contestant list against the Bureau's files.เราตรวจรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน กับข้อมูลของFBI The Diamond in the Rough (2013)
All in all appears to be a perfect candidate.และจากทั้งหมด เขายังคงเป็นผู้เข้าแข่งขันที่ดีเยี่ยม Monster's Ball (2013)
Peeta and the other Tributes, Johanna Mason and Annie Cresta, will be rescued at the earliest opportunity.พีต้าและผู้เข้าแข่งขันคนอื่น ๆ โจฮานนา เมสัน และ แอนนี่ เครสต้า ต้องได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
And you come here, and you see the level of competition, and it's like...แต่พอเรามาถึงนี่ เห็นระดับผู้เข้าแข่งขัน เหมือน... CounterPunch (2017)
Some of the younger fishermen spoke of her as a contestant or a place or an enemy... ... but the old man had always thought of her as feminine... ... and as something that gave or withheld great favors.บางส่วนของชาวประมงที่อายุ น้อยกว่าพูดถึงเธอ เป็นผู้เข้าแข่งขันหรือสถานที่ หรือแม้กระทั่งศัตรู แต่ชายชราเคยคิดเสมอของเธอ The Old Man and the Sea (1958)
And our celebrity contestant, from KLAM in Portland,และผู้เข้าแข่งขันที่มีชื่อเสียงของเรา จากเค.แอล.เอ.เอ็ม.ในพอร์ตแลนด์ Stand by Me (1986)
Now, who will be our first contestants?ตอนนี้ใครจะเป็นผู้เข้าแข่งขันครั้งแรกของเราหรือไม่ Pulp Fiction (1994)
Now, ladies and gentlemen, let's bring our dancers out with a nice big round of applause,ณ บัดนี้ ท่านผู้มีเกียรติครับ เชิญผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่ฟลอร์ ด้วยการปรบมือดังๆเลยครับ Shall We Dance (2004)
As our dancers take their positions for their first dance, I'd like to remind the judges that you'll be recalling six couples for the final round,ขณะที่ผู้เข้าแข่งขันกำลังเลือกตำแหน่งอยู่ สำหรับการเต้นครั้งแรก ผมขอเตือนผู้ตัดสินว่า จะมีผู้เข้ารอบ 6 คู่นะครับ Shall We Dance (2004)
Contestant Krafft.ผู้เข้าแข่งขัน Krafft. Mean Girls (2004)
Contestants, find the limit of this equation.ผู้เข้าแข่งขัน, จงหาข้อจำกัดของสมการต่อไปนี้. Mean Girls (2004)
Contestant number two, Mrs. Jen Fanผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสอง คุณเจน ฟาน Rice Rhapsody (2004)
Ladies and gentlemen please welcome contestant number three, Mr. Lim Ah Leongท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษครับ โปรดให้การต้อนรับผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสาม คุณลิม เอ เลียง Rice Rhapsody (2004)
Now we have contestant number four, Mr. Tan Kim Chuiและผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสี่ คุณเทียน คิม ชุย Rice Rhapsody (2004)
Our final contestant this evening, Mr. Iskanda with Roti Prataผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของเราวันนี้ คุณอิสคาดา กับโรตีภารตะ Rice Rhapsody (2004)
You may now present your dishes to our panel of judgesถึงตอนนี้ ขอให้ผู้เข้าแข่งขัน นำอาหารให้คณะกรรมการตัดสินด้วยครับ Rice Rhapsody (2004)
Players for the quarter finals, please stand by.ผู้เข้าแข่งขันรอบ 8 ทีมสุดท้าย กรุณาเข้าประจำที่ Spin Kick (2004)
Players for the quarter finals, please stand by.ผู้เข้าแข่งขันรอบ 8 ทีมสุดท้าย กรุณาเข้าประจำที่ Spin Kick (2004)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
champion[ADJ] ซึ่งเป็นที่หนึ่งของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด, See also: ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, Syn. excellent, prizewinning, very good, well
dark horse[IDM] ม้ามืด, See also: ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่มีใครคาดว่าจะชนะได้
Olympian[N] ผู้เข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก
quarterfinalist[N] ผู้เข้าแข่งขันในรอบก่อนรอบสุดท้าย
ruck[N] กลุ่มผู้เข้าแข่งขันที่ถูกทิ้งตามหลังมา
seed[VT] จัดคู่แข่งขัน (ทางกีฬา), See also: จัดการแข่งขัน, จัดวิธีแข่งขัน, จัดอันดับผู้เข้าแข่งขัน, Syn. class, sort
semifinalist[N] ผู้เข้าแข่งขันกีฬารอบรองชนะเลิศ
vier[N] ผู้เข้าแข่งขัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entry(เอน'ทรี) n. การเข้า,ทางเข้า,สิทธิในการเข้า,การบันทึก,การจดบันทึก,การลงทะเบียน,การเข้าบัญชี,ผู้เข้าแข่งขัน,การครอบครองที่ดินโดยการเหยียบย่ำ, Syn. door,access

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top