Search result for

*ปูด้วย*

(32 entries)
(0.4109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ปูด้วย, -ปูด้วย-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรือกน. ไม้ไผ่หรือไม้รวกเป็นต้นที่ผ่าออกเป็นซีก ๆ แล้วถักด้วยหวายสำหรับปูพื้นหรือกั้นเป็นรั้วเป็นต้น, พื้นที่ลาดหรือปูด้วยไม้ถักด้วยหวาย, เรียกสะพานชั่วคราวที่ทำด้วยไม้ไผ่ผ่าซีกถักด้วยหวายหรือเชือก ว่า สะพานเรือก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is paved with cruel intentions.จะถูกปูด้วยเจตนาร้ายๆนะ The Debarted (2009)
My sheets. Put a towel down.ผ้าปูที่นอนฉัน เอาผ้าขนหนูปูด้วย Easy A (2010)
It's got marble countertops, a breakfast nook, and have you ever seen a pasta arm?เคาเตอร์ปูด้วยหินอ่อน ชุดโต๊ะสำหรับอาหารเช้า คุณเคยเห็นตู้ผสมแป้ง ทำพาสต้าไหม Afterbirth (2011)
♪ But it's been no bed of roses ♪#แต่มันไม่ได้มีเตียงที่ปูด้วยกลีบกุหลาบ # Nationals (2012)
And over here we have slab granite countertops in your gourmet kitchen.บริเวณนี้ เคาเตอร์ทั้งหมดปูด้วยแกรนิต ในครัวสุดหรู Black Cherry (2012)
It's got hardwood floors, some wainscoting.พื้นปูด้วยไม้เนื้อแข็ง Safe Haven (2013)
You proved yourself more one than Crixus, when streets unfortunate with unfortunate blood.เจ้าพิสูจน์ตัวเองว่าอยู่เหนือคริกซัส ยามหนทางแห่งหายนะปูด้วยหยาดเลือดอันอับโชค Blood Brothers (2013)
#And the streets are paved with cheese #และตามท้องถนน ก็ปูด้วยเนยแข็ง An American Tail (1986)
#And the streets are paved with cheese #และตามท้องถนน ก็ปูด้วยเนยแข็ง An American Tail (1986)
#And the streets are paved with cheese #และตามท้องถนน ก็ปูด้วยเนยแข็ง An American Tail (1986)
- Do they sell hard-shells?- ที่นี่ขายปูด้วยหรือครับ As Good as It Gets (1997)
They sleep on a bed of dead insects.พวกมันนอนบนเตียงที่ปูด้วยแมลงที่ตายแล้ว Everybody Loves a Clown (2006)
I heard some humans eat nails tooฉันได้ยินมาว่ามนุษย์กินตะปูด้วยนะ Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
It's eating nails!มันกินตะปูด้วยล่ะ! Yobi, the Five Tailed Fox (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปูด้วยหิน[v. exp.] (pū dūay hin) FR: paver ; daller

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carpet[VT] คลุมด้วยพรม, See also: ปูด้วยพรม
cover[VT] ปู, See also: พอก, ปะ, โปะ, ปูด้วย, เททับด้วย
face with[PHRV] คลุมด้วย, See also: ปูด้วย, ฉาบด้วย
flag[VT] ปูด้วยแผ่นหินแบน
hammer down[PHRV] ตอก (ตะปูด้วยค้อน) ยึด, See also: ใช้ค้อนตอกเพื่อยึด
slab[VT] ปูด้วยแผ่นวัสดุหนา, See also: ปูด้วยแผ่นไม้หนา, ปูด้วยแผ่นไม้หนา
strew with[PHRV] ปูด้วย, See also: คลุมด้วย, Syn. pave with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cobbly(คอบ'บลี) adj. ปูด้วยหินกลม,ปูด้วยกรวดขนาดกลาง
flagging(แฟลก'กิง) adj. อ่อนกำลัง,อ่อนปวกเปียก,หย่อนยาน,ห้อยย้อย., See also: flaggingly adv. n. หินแบนหรือหินแผ่นสำหรับปูพื้น,พื้นที่ปูด้วยแผ่นหินแบนหรือหินแผ่น
parquet(พาเค'-,เคท) n. ไม้ปาร์เก้ปูพื้น vt. ปูด้วยไม้ปาร์เก้
scarf(สคาร์ฟ) n. ผ้าพันคอชนิดยาว,ผ้าโพกหัวหรือสะพายไหล่ของสตรี,เน็คไท,ผ้ายาวแคบที่ใช้ปูโต๊ะและอื่น ๆ vt. พันด้วยผ้าดังกล่าว,คลุมหรือปูด้วยผ้าดังกล่าว, Syn. neckpiece, band
slab(สแลบ) n. แผ่นแบนกว้างที่ค่อนข้างหนาที่ทำด้วยวัตถุแข็ง,แผ่นหนา,แผ่นไม้ซุงที่เลื่อยตามขวางและมีเปลือกติดอยู่รอบนอก vt. ทำให้เป็นแผ่น,ปูด้วยแผ่นดังกล่าว,เลื่อยไม้ซุงตามขวางออกมาเป็นแผ่นหนา, Syn. plank,slice
slate(สเลท) n. กระดานชนวน,หินชนวน,สีหินชนวน,สีเทาอมน้ำเงินเข้ม,รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง,รายชื่อผู้ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือก, -Phr. (clean slate ประวัติความประพฤติที่ขาวสะอาด) vt. ปูด้วยหินชนวน,ปูด้วยแผ่นหิน,เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง,กำหนดรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับพิจารณาได้รับเลือก
sward(สวอร์ด) n. พื้นหญ้า,สนามหญ้า,การเจริญเติบโตของหญ้า. vt. ปูด้วยหญ้า,คลุมเสื้อหญ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
felt(adj) ทำด้วยสักหลาด,บุด้วยสักหลาด,หุ้มสักหลาด,ปูด้วยสักหลาด
shingle(vt) มุงหลังคา,ปูด้วยไม้บางๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top