Search result for

*ปืนใหญ่*

(138 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ปืนใหญ่, -ปืนใหญ่-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปืนใหญ่[N] cannon, See also: artillery, ordnance, Example: ข้าศึกใช้ปืนใหญ่ยิงคลังน้ำมัน, Count unit: กระบอก,ลำ, Thai definition: ปืนขนาดใหญ่ใช้ในการรบ
ทหารปืนใหญ่[N] artilleryman, See also: artillerist, Example: เมื่อฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพลในอินโดจีน รัฐบาลจึงได้เพิ่มเติมกำลังทหารม้าและทหารปืนใหญ่, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ทหารที่ได้รับการฝึกให้ใช้ปืนใหญ่เป็นอาวุธ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปืนใหญ่น. ปืนที่มีปากลำกล้องกว้างตั้งแต่ ๒๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป.
ลูกปืนใหญ่น. ชื่อไม้ต้นชนิด Couroupita guianensis Aubl. ในวงศ์ Lecythidaceae ดอกออกเป็นช่อยาวตามลำต้น ผลกลมใหญ่, สาละลังกา ก็เรียก.
กลางช้างน. ตำแหน่งเจ้าพนักงานประจำปืนใหญ่บนสัปคับที่ตั้งกลางหลังช้าง, ขุนนางซึ่งนั่งประจำที่บนสัปคับที่ตั้งกลางหลังช้างพระที่นั่ง คอยรับพระราชดำรัสสั่งให้สัญญาณแก่ไพร่พลเพื่อให้รุก รับ หรือถอย และส่งศาสตราวุธถวายพระเจ้าอยู่หัวเมื่อประทับตรงคอช้าง.
กองทัพน. หน่วยทหารที่ประกอบด้วย ทหาร ๓ กองพล และมีทหารหน่วยอื่น ๆ เช่น หน่วยทหารช่าง หน่วยทหารสื่อสาร หน่วยทหารรถถัง หน่วยทหารปืนใหญ่ เป็นส่วนประกอบ มีแม่ทัพเป็นผู้บังคับบัญชา.
กองพลน. หน่วยทหารซึ่งมีทหารราบ ๓ กรม เป็นหลัก มีทหารหน่วยอื่น ๆ เช่น หน่วยทหารปืนใหญ่ หน่วยทหารรถถัง หน่วยทหารซึ่งมีทหารราบ ทหารขนส่ง หน่วยทหารสารวัตร เป็นส่วนประกอบ มีผู้บัญชาการกองพลเป็นผู้บังคับบัญชา.
ครกชื่อปืนใหญ่ขนาดสั้นใช้สำหรับยิงโดยมีวิถีกระสุนโค้งมาก, เครื่องยิงลูกระเบิด มีลำกล้องขนาดใหญ่และสั้น ผิวลำกล้องเป็นเกลียวหรือเรียบก็ได้ บรรจุลูกระเบิดทางปากกระบอก ใช้สำหรับยิงลูกระเบิดโดยมีวิถีกระสุนโค้งมาก.
ตูม ๓, ตูม ๆว. เสียงดังเช่นนั้น เช่น โดดนํ้าดังตูม เสียงปืนใหญ่ดังตูม ๆ.
เต้าปืนน. ฐานชนวนปืนใหญ่โบราณที่มีลักษณะนูนขึ้น สำหรับโรยดินหู.
ถล่ม(ถะหฺล่ม) ก. ยุบหรือทำให้ยุบลง เช่น แผ่นดินถล่ม, ทำให้พังทลายหรือล่มจม เช่น ถล่มด้วยปืนใหญ่.
ท้ายสังข์น. ท้ายสุดของปืนใหญ่แบบไทย มีลักษณะงอนคล้ายก้นของหอยสังข์.
บาเรียมน. ปืนใหญ่โบราณชนิดหนึ่ง.
ปืนครกน. ปืนใหญ่ที่มีลำกล้องสั้นลักษณะคล้ายครก.
รางปืนน. ไม้เนื้อแข็งที่ทำเป็นร่องสำหรับรองรับลำกล้องปืนประเภทประทับบ่า เช่น ปืนนกสับ ปืนคาบศิลา หรือตัวปืนใหญ่ในสมัยโบราณเป็นต้น.
เรือพิฆาต ๒น. เรือรบที่มีความเร็วสูง ระวางขับน้ำประมาณ ๓,๘๐๐-๕,๕๐๐ ตัน มีหน้าที่หลักในการป้องกันภัยจากเรือดำน้ำและอากาศยาน และอาจทำหน้าที่อื่น ๆ เช่น เฝ้าตรวจการรุกล้ำทางผิวน้ำและอากาศ ตรวจการรุกล้ำของเรือดำน้ำ มีอาวุธสมัยใหม่ทั้งปืนใหญ่ อาวุธนำวิถี และอาวุธปราบเรือดำน้ำ.
ลำบุน. ปืนใหญ่, เขียนเป็น ละบู ก็มี.
สะท้านดังลั่น, ดังก้อง, สั่นสะเทือน, เช่น เสียงปืนใหญ่ดังสะท้านก้องไปทั้งกรุง.
สาละลังกาดู ลูกปืนใหญ่.
หล่อก. เทโลหะเหลวหรือขี้ผึ้งเหลวเป็นต้นลงในแม่พิมพ์ แล้วทิ้งให้แข็งเป็นรูปตามแบบ (มักใช้ในงานประติมากรรมและอุตสาหกรรม) เช่น หล่อพระพุทธรูป หล่อกระทะ หล่อกระบอกปืนใหญ่
หามแล่นน. ชื่อปืนใหญ่ชนิดหนึ่งใช้คนหามไป.
เหล่า(เหฺล่า) น. พวก, ก๊ก, เช่น เหล่ามนุษย์ เหล่าสัตว์ เหล่าอันธพาล, กำลังพลของทหารซึ่งประกอบกับคำอื่นมีลักษณะเฉพาะของงาน เช่น เหล่าทหารปืนใหญ่ เหล่าทหารราบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artilleryปืนใหญ่ [TU Subject Heading]
Artillery operationsปฏิบัติการปืนใหญ่ [TU Subject Heading]
Artillerymenทหารปืนใหญ่ [TU Subject Heading]
Cluster munitionsระเบิดพวง เป็นลูกระเบิดชนิดที่ปล่อยจากเครื่องบินหรือลูกกระสุน ปืนใหญ่ที่ภายในบรรจุลูกระเบิดขนาดเล็ก (submunition) ไว้จำนวนมาก อาจมีจำนวนถึงหลายร้อยลูก ซึ่งจะระเบิดกลางอากาศและปล่อยลูกระเบิดขนาดเล็ก และสะเก็ดระเบิดกระจายเป็นวงกว้าง มีอัตราความคลาดเคลื่อนผิดพลาดจากเป้าหมายสูงและบางครั้งอาจไม่ระเบิดใน ทันที และตกค้างบนพื้นดิน ซึ่งมีผลทำลายล้างเหมือนกับทุ่นระเบิด [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Guys with even bigger guns?คนที่มีปืนใหญ่กว่านี้ Last Resort (2008)
We tracked the mystery weapon to this system, that is when we found out it was an ion cannon.เราสืบหาร่องรอยของอาวุธลึกลับจนมาถึงระบบนี่ ซึ่งเราพบว่ามันคือปืนใหญ่ไอออน Rising Malevolence (2008)
An ion cannon?ปืนใหญ่ไอออน? Rising Malevolence (2008)
Now the Republic will learn of our ion cannon.ตอนนี้ พวกสาธารณรัฐก็รู้ความลับ เรื่องปืนใหญ่ไอออนของเราแล้ว Rising Malevolence (2008)
Before the battleship Malevolence could destroy an Outer Rim clone medical base, a Republic strike force, under the command of Jedi Anakin Skywalker, crippled the warship, disabling its dreaded ion cannon.ก่อนที่ยานเมลโวแลนซ์จะสามารถ ทำลายฐานพยาบาลโคลนที่ขอบนอกอวกาศได้ หน่วยจู่โจมของสาธารณรัฐภายใต้การนำของ อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ ได้สร้างความเสียหายให้กับยานนี้อย่างหนัก และสามารถทำลายปืนใหญ่ไอออนลงได้ Destroy Malevolence (2008)
But the ship is so massive, it can take all the fire our cannons can give it.แต่ยานลำใหญ่มาก มันสามารถ ทานอำนาจการยิงของปืนใหญ่เราได้ทั้งหมด Destroy Malevolence (2008)
Gunners, stand down.ปืนใหญ่ หยุดยิง Destroy Malevolence (2008)
All batteries, open fire!ปืนใหญ่ทุกหน่วย ยิงได้! Destroy Malevolence (2008)
Forward cannon, let 'em have it.ปืนใหญ่ด้านหน้า จัดการมันเลย Downfall of a Droid (2008)
All batteries, target that command bucket.ปืนใหญ่ทุกหน่วย ยิงไปที่ยานบัญชาการนั่น Downfall of a Droid (2008)
Fire ion weapon.ยิงปืนใหญ่ไอออน Shadow of Malevolence (2008)
Big gun doesn't make a big man.ปืนใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าอะไรจะใหญ่ตาม Rookies (2008)
I believe its squadron bombers cannot move their ion weaponและฝูงบินโจมตีของเรา ก็คงไม่สามารถทำอะไรปืนใหญ่ไอออนได้ Shadow of Malevolence (2008)
Our bombers will attack at high speed to evade the enemy's ion weapon.ฝูงบินของเราจะจู่โจมอย่างรวดเร็ว เพื่อหลบเลี่ยงปืนใหญ่ไอออนของศัตรู Shadow of Malevolence (2008)
Charge the ion cannon and prepare to fire.ประจุปืนใหญ่ไอออน เตรียมยิง Shadow of Malevolence (2008)
This flak is heavy.ปืนใหญ่นี่รุนแรงมาก Shadow of Malevolence (2008)
Let them come. Prepare the ion cannon.ปล่อยมันมา เตรียมปืนใหญ่ไอออน Shadow of Malevolence (2008)
Ion cannon ready.ปืนใหญ่พร้อมแล้ว Shadow of Malevolence (2008)
Start the ion cannon acceleration.เดินเครื่องปืนใหญ่ไอออนได้ Shadow of Malevolence (2008)
If we can do enough damage, the weapon may overload when Grievous tries to fire.ถ้าเราทำให้ปืนนั่นเสียหาย บางที ปืนใหญ่นั่นอาจจะโอเวอร์โหลดตอนที่กรีวัสสั่งยิง Shadow of Malevolence (2008)
We're taking out the starboard ion cannon.ไปที่ปืนใหญ่ไอออนทางกราบขวา Shadow of Malevolence (2008)
Ion cannon 75% charged.ปืนใหญ่ไอออนประจุแล้ว 75 % Shadow of Malevolence (2008)
There was a man assigned to us. The Chief Gunner loved the Navy.เขามอบหมายคนหนึ่งมาให้เรา เป็นหัวหน้าปืนใหญ่ซึ่งรักกองทัพเรือ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
All right, Snake, the cannon control room should be right there, where all the laser conduits converge.ห้องควนคุมปืนใหญ่อยู่ตรงนั้น ท่อเลเซอร์มาบรรจบกันทั้งหมด G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Tyler was charmed by Lisa, and at home,ฉันคงต้องเอาปืนใหญ่เข้าไป V (2009)
blasters, cannons, that glowy thing.มีทั้งบลาสเตอร์, ปืนใหญ่ และอะไรที่มันแวววาว Dooku Captured (2009)
How's that cannon coming, boys?ปืนใหญ่นั่นใช้ได้รึยัง พวก? The Hidden Enemy (2009)
We managed to save the heavy cannons, though.อย่างไรก็ดี เรายังรักษาปืนใหญ่อาวุธหนักเอาไว้ได้ The Hidden Enemy (2009)
Our new proton cannon are in the optimum position to prevent that, sir.ปืนใหญ่โปรตอนอันใหม่ของเราอยู่ในตำแหน่งดีที่สุด ที่จะขัดขวางพวกมันแล้วครับ Innocents of Ryloth (2009)
What if they focus the attack on your cannon?แล้วถ้าพวกมันพุ่งเป้าโจมตี มาที่ปืนใหญ่ของเจ้าล่ะ? Innocents of Ryloth (2009)
The wall is secure, sir. Are we moving on to the guns?กำแพงปลอดภัยแล้วครับ เราจะเคลื่อนพลเข้าหาปืนใหญ่เลยมั้ยครับ? Innocents of Ryloth (2009)
Great job getting rid of those cannons.จัดการปืนใหญ่พวกนั้นได้ดีมาก Innocents of Ryloth (2009)
Now order our cannon to target their rear units.สั่งปืนใหญ่ของเราให้เล็งไปที่ทัพหลังของพวกมัน Liberty on Ryloth (2009)
Prepare all cannons and send the droids to their battle stations.เตรียมปืนใหญ่ทั้งหมด และส่งดรอยด์ไปประจำสถานีรบ Storm Over Ryloth (2009)
All canons, fire! Fire!ปืนใหญ่ทุกกระบอกยิง ยิงเข้าไป Storm Over Ryloth (2009)
That is a big gun.นั่น ปืนใหญ่มาก Air: Part 1 (2009)
With a small cannon in his hands.ที่มีปืนใหญ่กระบอกน้อยอยู่ในมือ Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
I think only Kenobi's forces made it through the flakข้าคิดว่ามีเพียงหน่วยของเคโนบีเท่านั้น ที่ผ่านแนวปืนใหญ่ Landing at Point Rain (2009)
- We're gonna rush the guns.- เราจะโจมตีพวกปืนใหญ่ Landing at Point Rain (2009)
Anakin, you'll need to take a small squad through the shield, as close as you can get to their gun emplacements.อนาคิน เจ้านำทหารหมู่เล็กๆ ผ่านเกราะเข้าไป เข้าไปใกล้ปืนใหญ่ของพวกมัน ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ Landing at Point Rain (2009)
Because it's only after we neutralize the gunsเพราะว่าการทำลายปืนใหญ่เป็นหนทางเดียว Weapons Factory (2009)
Seriously, this hardly seems like a fair fight.ขณะที่คุณหยิบปืนใหญ่ ที่ติดเทปไว้ที่หลังคุณนะ Environmental Science (2009)
Fire phaseoid's cannonยิงปืนใหญ่ Monsters vs. Aliens (2009)
Got you. -Where do you want to be?ให้ปืนใหญ่สุดซุ่มบนสันเขา ได้เลย Iron Man 2 (2010)
You have a big gun. You are not the big gun. -Tony, don't be jealous.หมายถึงฉัน ปืนใหญ่ แต่ไม่ใช่พลังสูงสุด Iron Man 2 (2010)
Then, by the time we hit the bottom level, we bring out the big guns.จากนั้นเมื่อถึงเวลาที่เราตีระดับล่างที่เรานำมาออกที่ปืนใหญ่ Inception (2010)
Heavy fucking artillery.ปืนใหญ่หนักร่วมเพศ Death Race 2 (2010)
Fire all forward canons.ระดมยิงปืนใหญ่ด้านหน้าทั้งหมด Cat and Mouse (2010)
And let the canons reset to a full charge.รีเซ็ทปืนใหญ่ แล้วชาร์จให้เต็มซะ Cat and Mouse (2010)
Torpedoes and anti-aircraft canons, Sir.ตอร์ปิโดกับปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานครับ Cat and Mouse (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองร้อยปืนใหญ่[n. exp.] (køngrøi peūnyai) EN: battery of artillery   
ปืนใหญ่[n.] (peūnyai) EN: cannon ; artillery ; ordnance   FR: canon [m] ; pièce d'artillerie [f] ; artillerie [f]
ยิงปืนใหญ่กั้นกาง[xp] (ying peūnyai kankāng) EN: put up an artillery barrage   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artillerist[N] ทหารปืนใหญ่, Syn. artilleryman
artillery[N] ปืนใหญ่
artilleryman[N] ทหารปืนใหญ่, Syn. artillerist
bombardier[N] ปืนใหญ่
cannon[N] ปืนใหญ่
cannonade[N] การยิงต่อเนื่องของปืนใหญ่, Syn. drumfire
cannoneer[N] ทหารที่ยิงปืนใหญ่, Syn. artilleryman, gunner
emplacement[N] ตำแหน่งที่จัดไว้ตั้งปืนใหญ่, Syn. banquette, barbette
gunnery[N] วิชาปืนใหญ่, See also: วิชาว่าด้วยการสร้างและใช้ปืน, การยิงปืนใหญ่, Syn. bettery, artillery
limber[VI] ใช้รถสองล้อที่ใช้ลากปืนใหญ่
limber[VT] ใช้รถสองล้อที่ใช้ลากปืนใหญ่และกระสุนปืนลาก
limber[N] รถสองล้อที่ใช้ลากปืนใหญ่และกระสุนปืน
mount[VT] ติด (ภาพ), See also: ตั้ง (ปืนใหญ่), จัดตั้ง, Syn. fix, puton
platform[N] แท่นปืนใหญ่, See also: แท่นยิง, ฐานปืน
salvo[N] การยิงปืนครั้งเดียวหลายกระบอกพร้อมกัน, See also: การระดมยิงปืนใหญ่, การระดมยิง, Syn. burst, fire, gunfire
shellfire[N] การยิงปืนใหญ่, See also: การะดมยิงด้วยปืนใหญ่
shellproof[N] ก้นกระสุนปืนใหญ่
spotter[N] ผู้ระบุเป้าหมายการยิงให้ทหารปืนใหญ่, See also: ผู้ระบุตำแหน่งของข้าศึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annoneer(แคนนะเนียร์) n. ทหารปืนใหญ่, See also: cannoneering n. ดูannoneer, Syn. artilleryman
antiaircraft(แอนทีแอร์' คราฟทฺ) adj.,n. ต่อต้านอากาศยาน,ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
armored forcesหน่วยรถถังที่มีทหารราบและปืนใหญ่ (armoured troops)
armoured forcesหน่วยรถถังที่มีทหารราบและปืนใหญ่ (armoured troops)
artillery(อาร์ทิล'เลอรี) n. ปืนใหญ่กองทหารปืนใหญ่,วิชาเกี่ยวกับการใช้ปืนใหญ่
artilleryman(อาร์ทิล'ละรีเมิน) n. ทหารปืนใหญ่,ผู้ยิงด้วยปืนใหญ่, Syn. artillerist)
battery(แบท'เทอรี) n. แบตเตอรี่,หม้อกำเนิดไฟฟ้า,กองร้อยทหารปืนใหญ่,ชุดปืนเรือ,กลุ่มอาวุธยุทธภัณฑ์,การทุบตี,การทำโจมตี, Syn. troop
bombardier(บอมบาเดียร์') n. มือทิ้งระเบิดบนเครื่องบิน,พลทิ้งลูกระเบิด,ทหารปืนใหญ่
cannon(แคน'เนิน) {cannoned,cannoning,cannons} n. ปืนใหญ่,ปืนครก,ปืน,ขโมย. vi.,vt. ระดมยิง
cannon foddern. ทหาร,ซากที่ยิงด้วยปืนใหญ่
cannonade(แคน'นะเนด') {cannonaded,cannonading,cannonades} n. การระดมยิงด้วยปืนใหญ่ . vt. vi. โจมตีด้วยปืนใหญ่
cannonry(แคน'นันรี) n. การยิงด้วยปืนใหญ่,ปืนใหญ่
cannonshotn. ลูกปืนใหญ่,รัศมีกระสุนปืนใหญ่
crater(เคร'เทอะ) n. ปากปล่องภูเขาไฟ,แอ่งบนพื้นผิวดาวนพเคราะห์ที่เกิดจากลูกอุกกาบาตชนหลุมกระสุนปืนใหญ่
crump(ครัมพฺ) {crumped,crumping,crumps} vt. เคี้ยว,ขบด้วยฟัน vi. (ลูกปืนใหญ่) ตกลงและระเบิดด้วยเสียงสนั่นหวั่นไหว,ทำเสียงกระทืบ,ระเบิดขนาดใหญ่ adj. เปราะ,แตกง่าย
emplacementn. ที่ตั้งปืนใหญ่,แท่นปืน,การวางแถว,การวางเข้าที่,การจัดวาง, Syn. position
gun carriagen. โครงตั้งปืน,โครงตั้งปืนใหญ่,ราวและล้อที่รับตัวปืน
gunner(กัน'เนอะ) n. มือปืน,มือปืนใหญ่,มือปืนล่าสัตว์, See also: gunnership n.
gunpit(กัน'พิท) n. ที่กำบังปืนใหญ่
howitzer(เฮา'วิทเซอะ) n. ปืนใหญ่กระบอกสั้นที่ใช้ยิงลูกกระสุนให้สูงโด่งลงสู่สนามเพลาะได้,ปืนครก, Syn. cannon
mount(เมาน์ทฺ) v.,n. (การ) ขึ้น,ปีนขึ้น,ลุกขึ้น,ขึ้นม้า,ยกขึ้น,ตั้งปืนใหญ่,วางยาม,ติดภาพ,ติดตัวอย่าง,เตรียมตัวอย่างเพื่อส่องกล้องจุลทรรศน์,เตรียมส่องกล้องจุลทรรศน์,สิ่งค้ำจุน,เนินเขา,ภูเขา, See also: mountable adj.
ordnance(ออร์'เนินซฺ) ปืนใหญ่,อาวุธยุทโธปกรณ์,สรรพาวุธทางทหาร,กรมสรรพาวุธ,หน่วยงานยุธสัมภาระ, Syn. arms,armaments
piece(พีส) n. ชิ้น,อัน,แผ่น,ท่อน,ก้อน,ผืน,ตอน,พับ,ม้วน,ผลงาน,รายการ,อย่าง,ปืนของทหาร,ปืนใหญ่,ระยะทาง,เหรียญกษาปณ์,ตัวหมากรุก,เม็ดละมุด (clitoris) ของหญิง vt. ซ่อม,ซ่อมแซม,ปะ,ต่อ,รวบรวม -Phr. (go to pieces ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้) -Phr. (of a piece ชนิดเดียวกัน]
platform(แพลท'ฟอร์ม) n. แท่น,ชานชลาสถานี,เวทีสำหรับกล่าวคำปราศัย,ยกพื้น,ดาดฟ้า,แท่นยิง,แท่นปืนใหญ่,นโยบายของพรรคการเมือง,คำแถลงการณ์,การปราศรัยต่อมวลชน,การแสดงปาฐกถา
salvo(แซล'โว) n. การระดมยิงปืนใหญ่,การระดมยิง,เสียงดังสนั่นของการยิงสลุต,เสียงกราว,เสียงเชียร์ดังก้อง,เสียงตบมือดังก้อง
shell(เชล) n. ลูกปืนใหญ่,ลูกปืนล่าสัตว์,เปลือกหอย,เปลือก,ฝัก,กระดอง,คราบ,ปลอก,ปลอกกระสุน,โกร่งดาบ,โฉมภายนอก,โลงศพภายใน,รองในโลงศพ,ชั้นหินผ้าบาง,แก้วเบียร์เล็ก ๆ vt. เอาเปลือกออก,ปอกเปลือก,ใส่ปลอก,ระดมยิง. vi. หลุดออกเป็นแผ่น (เปลือก) หลุด,ร่วง
shell gunn. ปืนใหญ่
shell holen. หลุมกระสุนปืนใหญ่
shellfire(เชล'ไฟเออะ) n. การยิงปืนใหญ่,การระดมยิงด้วยปืนใหญ่
shellproof(เชล'พรูฟ) adj. ก้นกระสุนปืนใหญ่
stern chasern. ปืนใหญ่ท้ายเรือที่หันไปทางหลัง
undercarriage(อัน'เดอะแค'ริอิจฺ) n. โครงล่าง,ส่วนล่างของลำเครื่องบิน,ช่วงล่างของรถยนต์,แท่นรับปืนใหญ่หรืออาวุธที่เคลื่อนที่ได้อื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
artillery(n) ปืนใหญ่,เหล่าทหารปืนใหญ่,กองปืนใหญ่
battery(n) กองปืนใหญ่,แบตเตอรี,หม้อกำเนิดไฟฟ้า
cannon(n) ปืนใหญ่,ปืนครก
cannonade(n) การระดมยิงปืนใหญ่
cannonade(vt) ยิงด้วยปืนใหญ่
cannonball(n) ลูกกระสุนปืนใหญ่
gunner(n) คนทำปืน,นักล่าสัตว์,ทหารปืนใหญ่,มือปืน
ordnance(n) ปืนใหญ่,อาวุธยุทโธปกรณ์
shell(n) กระสุนปืนใหญ่,กระดอง,เปลือก,คราบ,ฝัก,ปลอก,ชั้นหิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top