Search result for

*ปลดเปลื้อง*

(102 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ปลดเปลื้อง, -ปลดเปลื้อง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลดเปลื้อง[V] release, See also: liberate, remove, relieve, ease, alleviate, lessen, emancipate, Syn. ทำให้หลุดพ้น, บรรเทา, ช่วยเหลือ, Example: ฝูงชนรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปลดเปลื้องความทุกข์ร้อนของพวกเขา, Thai definition: ทำให้หลุดพ้นเพื่อแบ่งเบาหรือให้หมดไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปลดเปลื้อง(-เปฺลื้อง) ก. ทำให้หลุดพ้นเพื่อแบ่งเบาหรือให้หมดไป, เปลื้อง ก็ว่า.
แก้ตัวก. พูดหรือทำเพื่อปลดเปลื้องความผิดหรือข้อผิดพลาดของตน.
คดีมโนสาเร่น. คดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ไม่เกินสามแสนบาท หรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา และคดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละสามหมื่นบาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา.
ดิ้น ๑โดยปริยายหมายความว่า แก้ข้อหา, ปลดเปลื้องข้อหา, ในคำว่า ดิ้นไม่หลุด
ไถ่ถอนก. ชำระหนี้เพื่อปลดเปลื้องพันธะในทรัพย์สินที่จำนองไว้ให้หลุดจากการเป็นประกัน.
ปลงช้างก. ปลดเปลื้องของหนักบนหลังช้างแล้วปล่อยให้พัก.
เปลื้อง(เปฺลื้อง) ก. เอาออก (ใช้แก่เครื่องแต่งตัวที่นุ่งห่มหรือคลุมอยู่), ทำให้หลุดพ้นเพื่อแบ่งเบาหรือให้หมดไป เช่น เปลื้องทุกข์ เปลื้องหนี้, ปลดเปลื้อง ก็ว่า.
โปรด(โปฺรด) ก. ถูกใจหรือพอใจมาก เช่น โปรดสิ่งสวยงาม, แสดงความเมตตากรุณาโดยปลดเปลื้องความเดือดร้อนเป็นต้น เช่น โปรดข้าพเจ้าสักครั้ง, ใช้ประกอบหน้ากริยา แสดงความขอร้องอย่างสุภาพ เช่น โปรดนั่งนิ่ง ๆ.
ยกภูเขาออกจากอกก. โล่งอก, หมดวิตกกังวล, ปลดเปลื้องภาระที่หนักอกหนักใจให้หมดไป.
ลอยตัวก. หมดภาระ, หมดปัญหายุ่งยาก, เช่น เมื่อปลดเปลื้องหนี้สินได้หมดแล้ว เขาก็ลอยตัว
ลอยบาปก. ปลดเปลื้องบาปให้ลอยไปในแม่น้ำคงคาตามลัทธิศาสนาพราหมณ์.
โล่งอกก. รู้สึกปลอดโปร่งใจเพราะปลดเปลื้องภาระหนักได้แล้ว.
วิกขัมภนะ(วิกขำพะ-) น. การปลดเปลื้อง, การเลิกถอน
ออกตัวปลดเปลื้องสิ่งที่ตกหนักแก่ตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relinquishmentการสละ, การปลดเปลื้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
release from liabilitiesการปลดเปลื้องความรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redress๑. บรรเทา, ปลดเปลื้อง๒. ชดใช้, ทดแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
releaseการปลด, การปลดเปลื้อง, การปล่อยชั่วคราว, การถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abreactionปฏิกิริยาปลดเปลื้อง (จิต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disvestitureการปลดเปลื้องสิทธิ์ (ในทรัพย์สิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gratificationการปลดเปลื้องความใคร่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I am returning to Trinidad... to liberate my brothers and sisters from the enslavement of the British colonialists.- ผมกำลังจะกลับไปตรินิแดด... เพื่อปลดเปลื้องพี่น้องของผมให้เป็นอิสระ จากการตกเป็นทาส ของการล่าอาณานิคมของอังกฤษ The Bank Job (2008)
It's kind of exhilarating, isn't it?ฟังดูแล้วปลดเปลื้องหัวใจดีไหมละครับ Up in the Air (2009)
"and shake the yoke of inauspicious stars from this world-wearied flesh."ปลดเปลื้องพันธะชะตากรรม ที่น่าเบื่อหน่ายที่จะดำรงชีพ The Twilight Saga: New Moon (2009)
So we can go into the light unburdened.เพื่อเราจะได้ปลดเปลื้อง ความรู้สึกผิด Road Kill (2009)
"By late, much too often deceived, By too early a death now relievedที่ผ่านมาบ่อยครั้งไปที่ถูกหลอกลวง บัดนี้ความตายกลับถูกปลดเปลื้องเร็วไป You Don't Know Jack (2010)
May the lord who frees you from sin save you and in his goodness raise you up.ขอให้พระองค์ผู้ปลดเปลื้องบาปให้คุณ คอยปกป้องดูแลคุณ และเลี้ยงดูคุณ ภายใต้คุณความดีของพระองค์ Unearthed (2010)
Can't wait to see you and ever so slowly strip you of your..."ผมอยากเจอคุณเหลือเกิน.. แล้วจะปลดเปลื้องอาภรณ์ของคุณ.. ออกจากกายอย่างช้าๆ..." Basilone (2010)
"it was giuseppe salvatore who removed my fear."แต่ ครุยเซฟเฟ ซัลวาทอร์ ก็ได้ปลดเปลื้องความกลัว ของผมออกไป Children of the Damned (2010)
♪ You take the weight off of me ♪# เธอปลดเปลื้องความหนักใจของฉัน # Duets (2010)
* And he's good for relieving my tension **เขาเหมาะที่จะช่วยปลดเปลื้อง ความเครียดของฉัน* The Rocky Horror Glee Show (2010)
By this sign, you are anointed with the grace of the atonement of our Lord Jesus Christ and absolved of all past error and freed to take your place in the world he has prepared for us.ด้วยสัญลักษญ์นี้ ถือว่าคุณได้รับพระเมตตา จากการไถ่บาปโดยพระเยซูเจ้า ผู้ซึ่งปลดเปลื้องความผิดในอดีตทั้งมวล และให้คุณตื่นขึ้นในโลกที่พระองค์เตรียมไว้ให้เรา The Rite (2011)
He eased up on the accelerator, but the cityscape continued to whiz by.เขาปลดเปลื้องขึ้นไปบนคันเร่ง แต่ภูมิทัศน์ของเมืองยังคงหวือโดย Does Time Really Exist? (2011)
- And that's when I realized, in spite of everything he hid from me...-กล่องนิรภัยธนาคาร -นั่นปลดเปลื้อง ความโกรธเคืองทั้งหมดที่เขาปิดบังฉัน... Sad Professor (2011)
...must battle through waves of cybernetic asshats in order to sexually liberate the women of --ต้องต่อสู้กับเหล่าร้ายไซบอร์ เพื่อช่วยปลดเปลื้องเหล่าหญิงสาวแห่ง... . Bitten (2012)
Wouldn't it be a relief to stop lying?คุณไม่อยากจะปลดเปลื้องความทุกข์ ด้วยการหยุดโกหกเหรอ Q&A (2012)
May the Lord who frees you from sin save you and raise you up.ขอให้พระองค์ปลดเปลื้องท่านจากบาป ปกปักษ์ท่านและยกท่านขึ้นมา The Origins of Monstrosity (2012)
He says he wants to clear his conscience.เขาบอกเขาต้องการจะ ปลดเปลื้อง มโนธรรมส่วนตัว Sunshine and Frosty Swirl (2012)
And then I started thinking about stripping, um, out all that extra noise to get to the essence of the song.จากนั้นฉันก็เริ่มนึกถึงการปลดเปลื้อง อื้มมม เอาพวกเสียงพิเศษออก Lights Out (2013)
No, you're one of the good things.ไม่ใช่เลย นายเป็นคนปลดเปลื้องทุกข์ให้ฉันต่างหาก Episode #1.11 (2013)
People of Xandar, the time has come to rejoice and renounce your paltry gods!พลเมืองแห่งแซนดาร์ ถึงวาระสำคัญ จงปลาบปลื้ม และปลดเปลื้อง Guardians of the Galaxy (2014)
It actually helps me turn my brain off.มันช่วยปลดเปลื้องความเครียดได้ดี The Magician (2014)
_ข้าปลดเปลื้องท่าน ดังเช่นที่ท่านทำกับเรา The House of Black and White (2015)
She comes before you with a solemn heart, shorn of secrets, naked before the eyes of gods and men... to make her walk of atonement.นางยืนอยู่เบื้องหน้าท่าน ด้วยหัวใจเคร่งขรึม ปลดเปลื้องความลับ เปลือยเปล่าต่อหน้าทวยเทพและมนุษย์... Mother's Mercy (2015)
The time has come to cast aside these bonds and to elevate our consciousness to a higher plane.เวลาที่จะปลดเปลื้องเพื่อยกระดับ ความรู้สึกนึกคิดของเรา. Ghost in the Shell (1995)
And turn me onแล้วมาปลดเปลื้องฉัน Love Actually (2003)
And turn me onแล้วมาปลดเปลื้องฉัน Love Actually (2003)
Turn me onปลดเปลื้องฉัน Love Actually (2003)
But I changed. I let them take away my pain.-แต่ข้าเปลี่ยนใจ ยอมให้เขาปลดเปลื้องความเจ็บปวด The Chronicles of Riddick (2004)
It was wrong, but stop being dramatic and at least take some of the responsibility.มันผิดก็จริง / แต่ก็เพื่อจะหยุดเรื่องนี้ และสุดท้ายก็ปลดเปลื้องความรับผิดชอบ The Notebook (2004)
I, um... Bernard... the dismantling thing with the whole... you know, all the poetry stuff... but I got it.เบอร์นาร์ดให้มาหยิบ บทกลอนปลดเปลื้องความเป็นตัวเรา I Heart Huckabees (2004)
You think you know what you're doing? You haven't even begun...คุณยังไม่ได้เริ่มปลดเปลื้อง ความเป็นตัวเองและความกลัวเลย I Heart Huckabees (2004)
This is the perfect opportunity to dismantle now.ที่จะปลดเปลื้องมันออกไป อย่ามายุ่งกับผม I Heart Huckabees (2004)
God, I loved that line: "The onrushing stripping of dignity and thought from British lives.""การปลดเปลื้องศักดิ์ศรี และความคิดจากชีวิตแบบอังกฤษ" The Holiday (2006)
You can choose to relive this hour over and over, or you can take advantage of our express checkout system.คุณสามารถเลือกที่จะปลดเปลื้องชั่วโมงนี้ ได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า หรือคุณสามารถใช้สิทธิ์ ในการเช็คเอ๊าท์ได้อย่างรวดเร็วทันใจ 1408 (2007)
A few remove themselves from the trailมีบ้างก็ปลดเปลื้องตัวเองออกจากขบวน Chapter Six 'Dying of the Light' (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลดเปลื้อง[v.] (plotpleūang) EN: release ; liberate ; remove ; relieve ; ease ; alleviate ; lessen ; emancipate   FR: libérer ; débarrasser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carry off[PHRV] ปลดเปลื้อง, See also: ยอมรับ
disentangle from[PHRV] ปลดเปลื้องจาก, See also: ทำให้คลี่คลาย, ทำให้คลาย
deprogram[VT] ทำให้หลุดพ้นจากอิทธิพลของคำสั่งสอนในลัทธิ, See also: ปลดเปลื้องให้พ้นจากคำสั่งสอนในลัทธิ, Syn. deprogramme
divest[VT] ปลดเปลื้อง, See also: ทำให้หมดไป
free[VT] ขจัด, See also: กำจัด, ปลดเปลื้อง
liberate[VT] ปล่อยให้เป็นอิสระ, See also: ปลดเปลื้อง, ทำให้เป็นอิสระ, ทำให้พ้นจากการกดขี่, Syn. emancipate, free
loose[VT] ปลดเปลื้องจากพันธะ, See also: ปลดเปลื้องจากข้อผูกมัด, Syn. loosen, unbind
loosen[VT] ปลดเปลื้องจากพันธะ
release[N] การปลดปล่อย, See also: การปลดเปลื้อง, การปล่อยเป็นอิสระ, Syn. liberation, setting free
relief[N] การผ่อนคลาย, See also: การปลดเปลื้อง, Syn. easing, easement, alleviation, softening
relieved[ADJ] ซึ่งปลดเปลื้อง
reprieve[VT] ทำให้บรรเทา, See also: ทำให้ผ่อนคลาย, ปลดเปลื้อง, Syn. abate, relieve
reprieve[N] การบรรเทา, See also: การปลดเปลื้อง, Syn. alleviation, relief
redeem from[PHRV] ปล่อยเป็นอิสระจาก, See also: ปลดเปลื้องจาก
relieve from[PHRV] ลด/ปลดเปลื้องจาก, See also: บรรเทาจาก, Syn. ease of, relieve of
unbind[VT] แก้, See also: ปลดเปลื้อง, คลาย, Syn. unloosen, Ant. fasten
unburden[VT] ปลดเปลื้องความรู้สึก, See also: ทำให้โล่งอก, Syn. confide, disburden, Ant. burden
unburdened[ADJ] ซึ่งทำให้โล่งอก, See also: ซึ่งปลดเปลื้อง, Syn. open, uncontrolled

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolve(แอบซอลว' , -ซอลว) vt. ปลดเปลื้อง ล้างบาป อภัยโทษ หลุดออกจาก
disarm(ดิสอาร์ม') v. ปลดอาวุธ,ลดอาวุธ,เอาอวัยวะป้องกันตัวออก,ขจัดอารมณ์,ปลดเปลื้อง., See also: disarmer n. ดูdisarm
disburdenvt. ปลดเปลื้องภาระ vi.เอาของบรรทุกลง, See also: disburdenment,n.
emancipate(อิแมน'ซะเพท) vt. ปลดเปลื้อง,ปล่อยให้อิสระ,ปล่อยทาส,เลิกทาส,ยุติการควบคุม, See also: emancipation n. ดูemancipate emancipative adj. ดูemancipate emancipator n. ดูemancipate emancipatory adj. ดูemancipate emanipated adj. ดูemancipate
excuse(v. เอคคิวซ',n. เอคคิวซ') vt. ขอโทษ,ขออภัย,ยกโทษ,แก้ตัว,ยอมรับคำแก้ตัว,ยกเว้น,ปลดเปลื้อง. n. คำขอโทษ,คำแก้ตัว,การให้อภัย,ข้อแก้ตัว,ข้ออ้าง,การปลดเปลื้อง., See also: excusableness n. ดูexcuse excusably adv. ดูexcuse excuser n. ดูexcuse
exonerate(อิคซอน'เนอเรท) vt. ทำให้ฟื้นจากความผิด,ปลดเปลื้องภาระ, See also: exoneration n. exonerative adj., Syn. acquit
liberate(ลิบ'บะเรท) vt. ปล่อยให้เป็นอิสระ,ปลดเปลื้อง,ปลดปล่อย., See also: liberation n. ดูliberate liberative adj. ดูliberate liberatory adj. ดูliberat liberator n. ดูliberate, Syn. free,deliver,release
quit(ควิท) vt.,vi.,n. (การ) หยุด,ยุติ,เลิก,ละทิ้ง,เพิกถอน,สลัด,ปลดเปลื้อง,ลบล้าง,ลาออก,ออกจาก,ชำระหนี้,ตอบแทน. adj. พ้นภาระหนี้หรือความผิด,เป็นอิสระ, Syn. stop,cease
relief(รีลีฟ') n. ความผ่อนคลาย,ความบรรเทา,ความโล่งอก,การผ่อนคลาย,การปลดปล่อย,การปลดเปลื้อง,การช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การบรรเทาทุกข์,เงินช่วยเหลือ,การเปลี่ยนเวร,การเปลี่ยนอารมณ์,สิ่งที่เปลี่ยนอารมณ์,ภาพนั้นแกะสลัก,ภาพนูน,ความเด่น,ความไม่เสมอกันของระดับพื้นดิน
removable(รีมูฟ'วะเบิล) adj. เอาออกได้,ย้ายได้,ถอดได้,ปลดเปลื้องได้,ลบได้,ยกไปได้, See also: removability n. removableness n. removably adv.
remove(รีมูฟว') vt. เอาออก,ย้าย,โยกย้าย,ถอด,ขนของ,ลบ,ขจัด,กำจัด,ปลด,ปลดเปลื้อง,ไล่ออก,ฆ่า,ลอบฆ่า vi. ย้าย,โยกย้าย,จากไป,หายไป n. การเอาออก, (ย้าย,โยกย้าย...) , ระยะทางที่อยู่แยกห่างจากกัน,การคั่นกลาง,การเลื่อนชั้น,ระดับความแตกต่าง, See also: remover n.

English-Thai: Nontri Dictionary
absolve(vt) ให้อภัย,พ้นจากบาป,ปลดเปลื้อง
disengage(vt) เลิก,ปล่อย,ปลดเปลื้อง,ปลด,ยก,วาง
disillusion(n) การทำให้รู้ความจริง,การปลดเปลื้อง,การเข้าใจถูก
divest(vt) ขจัด,กำจัด,ทำให้สิ้นไป,ปลดเปลื้อง,ละทิ้ง
emancipate(vt) ปลดปล่อย,ปลดเปลื้อง,เลิกทาส
exonerate(vt) ทำให้พ้นจากข้อครหา,ทำให้พ้นจากข้อกล่าวหา,ปลดเปลื้องภาระ
free(vt) ทำให้เป็นอิสระ,ทำให้เป็นไทย,ปลดเปลื้อง,ทำให้มีเสรีภาพ
liberate(vt) ปลดปล่อย,ปลดเปลื้อง,ทำให้มีเสรีภาพ
loose(vt) แก้,ถอด,คลาย,ผ่อน,ขยาย,ปลดเปลื้อง
quit(vt) ปล่อยไป,เลิก,ลบล้าง,ทิ้ง,ออกจาก,ปลดเปลื้อง,ยุติ
quittance(n) การปลดเปลื้อง,การจากไป,การปล่อย,การทิ้ง
removal(n) การเคลื่อนที่,การถอด,การปลดเปลื้อง,การไล่ออก
undo(vt) แก้ออก,ทำลาย,ลบล้าง,ปลดเปลื้อง,ยกเลิก,อธิบาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
waive (vt ) ปลดเปลื้อง

German-Thai: Longdo Dictionary
freimachen(vt) |machte frei, hat freigemacht, etw.(A)| ทำให้หลุดพ้น, ปลดเปลื้องจากพันธะ, แก้, ปล่อยให้เป็นอิสระ เช่น Ich sollte meinen Oberkörper freimachen., Bevor die Atmung eines Bewußtlosen kontrolliert wird, müssen die Atemwege freigemacht werden. , See also: S. frei werden von,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top