Search result for

*ประเด็นหลัก*

(24 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ประเด็นหลัก, -ประเด็นหลัก-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ธงข้อความที่อธิบายนำไว้เป็นตัวอย่าง, ประเด็นหลัก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
main issueประเด็นหลัก, ประเด็นสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Honorary Consulกงสุลกิตติมศักดิ์ " ได้แก่ บุคคลในท้องถิ่นผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายให้ดูแล ส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศและคนชาติในพื้นที่ในเขตอาณา และดำเนินการตรวจลงตราหนังสือเดินทางแก่บุคคลที่จะเดินทางเข้าประเทศที่ กงสุลกิตติมศักดิ์เป็นผู้แทน การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ และต้องยื่นสัญญาบัตร และได้รับอนุมัติบัตรเช่นเดียวกับผู้แทนฝ่ายกงสุลอาชีพ (career consular officer) ทั้งนี้ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์จะได้รับมอบหมายให้ดูแลเขตอาณาที่ครอบคลุมพื้นที่ กว้างกว่าและสำคัญกว่า ในส่วนของไทย กงสุลกิตติมศักดิ์แตกต่างจากกงสุลอาชีพใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) กงสุลกิตติมศักดิ์ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม หรือเป็นผู้นำที่มีความสัมพันธ์พิเศษกับไทย (2) กงสุลกิตติมศักดิ์ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสำนักงาน ได้แก่ สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์หรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ทั้งหมด (3) กงสุลกิตติมศักดิ์ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุลน้อยกว่ากงสุลอาชีพ ในการปฏิบัติงานของกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยจะมีคู่มือกงสุลกิตติมศักดิ์ เป็นระเบียบกฎเกณฑ์และข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงาน " [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But doesn't mean he's wrong about the end result.แต่ไม่ได้หมายความว่า ประเด็นหลักๆ จะผิดนี่ The Monster at the End of This Book (2009)
Would it be easier if I came in for a quick chat?มันจะง่ายกว่าไหม ถ้าเราจะเข้าประเด็นหลักกันเลย? Ourselves Alone (2009)
I just need to get to the heart of the matter.ผมอยากดิ่งตรงไปที่ ประเด็นหลักของเรื่อง A561984 (2009)
I've highlighted a few main points.ฉันไฮไลท์ประเด็นหลักไว้แล้ว Bride Wars (2009)
Of this upcoming race....ที่ฝ่ายรีพับริกันบอกว่าจะใช้เป็น ประเด็นหลักในการชิงชัยที่กำลังจะมาถึง You Don't Know Jack (2010)
- Would you believe that making you angrier was not the point of all this?คิดจริงๆเหรอว่าการยั่วโมโหนาย เป็นประเด็นหลักของเรื่องทั้งหมดนี่? There Goes the Neighborhood: Part 1 (2011)
So on top of everything else, he lied.ประเด็นหลักคือ เขาโกหก Secrets (2011)
Who can tell me three key points brought up there?ใครพอบอกผมถึง 3 ประเด็นหลัก ที่นำมาสู่เรื่องนี้ได้บ้าง? Geography of Global Conflict (2011)
Being attacked by a lion is the main thing.ถูกสิงโตตะปบ มันคือประเด็นหลัก Episode #18.2 (2012)
The thing is that we will run our butts off and you will be up to your ears in customers.ประเด็นหลักก็คือ พวกเราจะวิ่งก้นโด่งไป... ...แล้วคุณจะได้ยินเสียง ตอบรับจากลูกค้าที่เข้ามา De Marathon (2012)
The whole point being that I don't need anyone telling me what to do.ประเด็นหลักคือ ฉันไม่ต้องการยา ใครๆ ก็บอกให้ฉันทำตาม Uh... Oh... Ah... (2013)
So, look, we're overlooking our core issues.เรากำลังมองข้ามประเด็นหลักไป - แบรดยังไม่มา I Heart Huckabees (2004)
He knows how we work. Look how he hits every major theme.เขารู้ว่าเราทำงานยังไง ดูสิว่าเขาเข้าตรงจุดทุกประเด็นหลัก That Night, a Forest Grew (2007)
Now we're on the point system?ตอนนี้เรามาเข้าประเด็นหลักดีกว่ามั๊ย? 97 Seconds (2007)
Now that we disagree, we no longer present a united front and are thus un-teamed for the purposes of the invitation.ตอนนี้เราไม่ลงรอยกันแล้ว เราไม่ใช่ทีมเดียวกัน และเมื่อเราไม่ใช่ทีมเดียวกันซึ่งเป็นประเด็นหลักของคำเชื้อเชิญ Music and Lyrics (2007)
You're really missing the theme here, honey.คุณลืมประเด็นหลักจริงๆ ของที่นี่ ที่รัก Better Half (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประเด็นหลัก[n. exp.] (praden lak-lak) EN: main points   FR: points principaux [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crux of the matter[IDM] ประเด็นหลัก
significance[N] ความสำคัญ, See also: ประเด็นหลัก, ลักษณะที่สำคัญ, Syn. point, importance, Ant. unimportance, insignificance
theme[N] หัวข้อ, See also: ประเด็นหลัก, ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ, แก่นสาร, Syn. subject, topic

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
重要[じゅうよう, juuyou] (adj) ประเด็นหลัก,ความสำคัญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top