Search result for

*ปรอย*

(67 entries)
(0.0237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ปรอย, -ปรอย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรอย[V] drizzle, See also: drop, shower, Syn. พรำ, ลงเม็ด, ตก, โปรยปราย, ปรอยๆ, Ant. หยุด, หาย, Example: น้ำตาปรอยลงมาเปื้อนมือของเธอ
ปรอย[V] be sad, See also: be downcast, be woebegone, be sorrowful, be melancholy, Syn. เศร้าสร้อย, ละห้อย, บอกบุญไม่รับ, หม่นหมอง, Ant. สดใส, แจ่มใส, สมชื่น, Example: เธอชอบทำตาปรอย, Thai definition: ที่แสดงอาการเศร้า (ใช้แก่ตา)
ปรอย[ADV] lightly, See also: in a drizzle, Syn. พรำๆ, หยิมๆ, ลงเม็ด, โปรยปราย, Ant. หาย, หยุด, Example: ฝนตกปรอยๆ เคราะห์ดีที่สวมเสื้อกันฝนมา
ตาปรอย[V] narrow one's eyes to slits, Example: สุนัขตาปรอยเมื่อเจ้าของเดินออกจากบ้าน, Thai definition: แสดงอาการตาเศร้าสร้อย, อย่างแสดงสายตาอ้อนวอน
ฝนปรอย[N] drizzle, Example: วันนี้ฉันไม่ได้ออกไปไหนเลยเพราะข้างนอกมีฝนปรอยลงมาทั้งวัน, Thai definition: ฝนที่ตกเป็นระยะๆ ไม่หนาเม็ด
กะปริดกะปรอย[ADV] tricklingly, Syn. กะปริบกะปรอย, ทีละน้อย, Ant. ทั้งหมด, Example: ฝนตกกะปริดกะปรอย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กะปริดกะปรอย(-ปฺริด-ปฺรอย) ว. มีอาการออกหรือไหลออกน้อย ๆ หยุดบ้าง ออกบ้าง, อาการที่ฝนตกน้อย ๆ ตก ๆ หยุด ๆ, โดยปริยายหมายถึงอาการที่ทำ ๆ หยุด ๆ ไม่เป็นลํ่าเป็นสัน, กะปริบกะปรอย ก็ว่า.
กะปริบกะปรอย(-ปฺริบ-ปฺรอย) ว. มีอาการออกหรือไหลออกน้อย ๆ หยุดบ้าง ออกบ้าง, อาการที่ฝนตกน้อย ๆ ตก ๆ หยุด ๆ, โดยปริยายหมายถึงอาการที่ทำ ๆ หยุด ๆ ไม่เป็นล่ำเป็นสัน, กะปริดกะปรอย ก็ว่า.
ปรอย, ปรอย ๆ ๑(ปฺรอย) ว. ที่แสดงอาการเศร้า (ใช้แก่ตา) เช่น ทำตาปรอย.
ปรอย ๆ ๒(ปฺรอย) ว. ที่ตกเป็นระยะ ๆ ไม่หนาเม็ด (ใช้แก่ฝนตก) เช่น ฝนตกปรอย ๆ.
ท้องเสียว. อาการที่ถ่ายอุจจาระบ่อยกว่าปรกติหรือถ่ายกะปริบกะปรอย.
ฝนทองน. เครื่องหมายรูปสระ เป็นรูปรอยขีดเดียวดังนี้  สำหรับเขียนบนสระ อิ เป็นสระ อี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
defaecation, fragmentary; defecation, fragmentaryอาการถ่ายอุจจาระกะปริดกะปรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
defecation, fragmentary; defaecation, fragmentaryอาการถ่ายอุจจาระกะปริดกะปรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fragmentary defaecation; defecation, fragmentaryอาการถ่ายอุจจาระกะปริดกะปรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fragmentary defecation; defaecation, fragmentaryอาการถ่ายอุจจาระกะปริดกะปรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bleeding, Break Throughเลือดออกกระปริบกระปรอยระหว่างกินยา,โลหิตออกทางช่องคลอด [การแพทย์]
Bleeding, Spottingเลือดออกกระปริบกระปรอย,เลือดออกกะปริดกะปรอย [การแพทย์]
fossilซากดึกดำบรรพ์, รูปรอยหรือซากของสิ่งมีชีวิตที่ถูกทับถมมาเป็นเวลาอันยาวนานมักจะพบในหินตะกอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
logarithmic equationสมการลอการิทึม, สมการที่ตัวแปรอยู่ในรูปลอการิทึม  ตัวอย่างเช่น   log x + 2 log 2x + 4 = 0 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hypervariable Regionบริเวณที่มีกรดอะมิโนเปลี่ยนแปรอย่างมาก [การแพทย์]
Menstrual Spottingเลือดออกกะปริดกะปรอยทางช่องคลอด [การแพทย์]
Metrorrhagiaการตกเลือดจากมดลูก; มดลูก, เลือดออกมาก; เลือดออกกะปริบกะปรอยนอกระยะประจำเดือน; มีระดูมากและนาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Drizzle!- ดริซเซิล! (ปรอยๆ) Throwdown (2009)
'Cause you know how awesome it is when it's just drizzling outside,but it's not really raining, so it smells like rain,but you don't need an umbrella to go outside.เธอก็รู้ มันเจ๋งออกเวลาฝนตกแค่"ปรอยๆ" เราได้กลิ่นฝน แต่ไม่ต้องถือร่มออกจากบ้าน Throwdown (2009)
Bartowski, I need your professional opinion.บาทาวสกี้ ฉันอยากได้ความเห็นของมือโปรอย่างนาย Chuck Versus the Fake Name (2010)
What? It's just a drizzle.อะไรกัน มันก็แค่ฝนตกปรอยๆ Unpleasantville (2010)
Hey, p.G., I'm gonna send you a photograph Of a tattoo.เฮ้ พีจี ฉันกำลังจะส่งรูปรอยสัก ไปให้คุณ ...A Thousand Words (2010)
Seriously, professionals like us!มือโปรอย่างพวกเราเนี่ยนะ! Personal Taste (2010)
The thing is, C-14 ratios in the atmosphere have varied dramatically, especially since the 1940s.ส่วนนี่คือ อัตราส่วน C-14 ที่ในชั้นบรรยากาศมี ความผันแปรอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ทศวรรษที่ 1940 Sudden Death (2010)
The British Ambassador said that winter, like today, had chilly winds and it was snowing.ฤดูหนาวครั้งนั้นก็เหมือนวันนี้ ลมเย็นพัดมาบาดผิวให้หนาวสั่น หิมะตกปรอยๆ 1911 (2011)
Hey, how the hell does a pro like you stand working with the rest of these Miami Homicide chuckleheads?ไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมมือโปรอย่างคุณ ถึงได้ทนทำงานกับ พวกไม่เอาไหน ในแผนกฆาตกรรมไมอามี่ได้นะ? The Angel of Death (2011)
Why would a professional like Andre be threatened by...ทำไมมือโปรอย่างอังเดรจะต้องมากลัว... Suspicion Song (2011)
(Whispers) Please don't speak to my boy like that.ได้โปรอย่าพูด กับลูกข้าอย่างนั้น Desperate Souls (2012)
So these are the spatter photos from the bodies you dug up.นี่คือรูปรอยหยดเลือด จากศพที่คุณพบ Do the Wrong Thing (2012)
Too rough, she cracks.หยาบเกินไปรอยแตกเธอ The Art of the Steal (2013)
Oh, my God.บางทีเราอาจจะไปรอยหินเทอร์คอยซ์ Ozymandias (2013)
A pro like you?มือโปรอย่างนาย Pilot (2013)
I've been staring at pictures of jeremy's tattooฉันนั่งมองรูปรอยสักของเจเรมี่แล้ว Into the Wild (2013)
Just email me photos of Jeremy's tattoo.ส่งอีเมล์ รูปรอยสักของเจอเรมี มาให้ฉัน Down the Rabbit Hole (2013)
More like when the rain went south and bad, that makes our shoe soggy.และยามที่ฝนซา เริ่มตกปรอยๆทั้งวัน ที่แย่คือทำให้รองเท้าเราเปียก Inside Out (2015)
It's a very light shower.มันตกปรอยๆ เอง Pilot (2004)
Fisk, make sure you get that print...- ฟิสก์ นายถ่ายรูปรอยเท้านั่นด้วย There's Something About Harry (2007)
O'Connor, Singer, make sure you take pictures of those footprints.โอคอร์เนอร์ , ซิงเงอร์ ถ่ายรูปรอยเท้าไว้ด้วยนะ Dex, Lies, and Videotape (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝนปรอย[v. exp.] (fon prøi) EN: drizzle   FR: bruiner ; il bruine
ฝนตกปรอย[v. exp.] (fontok prøi-prøi) EN: drizzle   FR: bruiner
ปรอย[v.] (prøi) EN: drizzle   FR: bruiner
ปรอย[adv.] (prøi) EN: drizzly ; mizzly ; misty   
ปรอย[X] (prøi-prøi) EN: drizzlingly   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drizzle down[PHRV] (ฝน) ตกพรำๆ, See also: ตกปรอยๆ
drizzle[VI] (ฝน) ตกปรอยๆ, See also: ตกพรำๆ, Syn. drop, sprinkle, spray
drizzle[N] ฝนตกปรอยปราย, Syn. mist, drip
drizzly[ADJ] ซึ่งตกปรอยๆ, Syn. moist, wet
flurry[VI] ตกปรอยๆ (หิมะ), Syn. fall
shower[N] ฝนตกปรอยๆ, See also: หิมะปรอยๆ, ลูกเห็บตก, สิ่งที่ตกลงมาเหมือนฝน (เช่น ดาวตก, ผีพุ่งไต้, ลูกปืน), Syn. drizzle, mist
showery[N] การมีฝนตกปรอย
sprinkle[VI] ตกปรอยๆ (ฝน), See also: ตกพรำๆ, Syn. drizzle
sprinkle[N] ฝนที่ตกปรอยๆ, See also: ฝนที่ตกพรำๆ, Syn. drizzle, raindrop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dribble(ดริบ'เบิล) {dribbled,dribbling,dribbles} vi.,n. (การ) หยุด,ไหลริน,ไหลหยด,ค่อย ๆ เคลื่อน,ค่อย ๆ หายไป,จำนวนหรือปริมาณเล็กน้อย,ฝนลงเล็กน้อย,ฝนตกปรอย
flurry(เฟลอ'รี) n. หิมะที่ตกปรอย ๆ ,ฝนตกลงมาอย่างประปราย,ความตื่นเต้นหรืองงงวยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน,ความเกรียวกราว,ความหวั่นไหวของตลาดหุ้น,ลมที่พัดมาอย่างกะทันหัน. vt. ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้ตื่นเต้น, Syn. fluster
shower(เชา'เออะ) n. ฝนหรือลูกเห็บหรือหิมะที่ตกลงมาปรอย ๆ ,การตกลงมาเป็นจำนวนมาก,การอาบน้ำโดยการใช้ฝักบัว ,ฝักบัว,ผู้แสดง,สิ่งที่แสดง vt. อาบน้ำด้วยฝักบัว,สาด,ราด,ให้อย่างมากมาย. vi. ฝนตกปรอย ๆ ,หิมะตกปรอย ๆ ,อาบน้ำฝัก-บัว., See also: showery n.

English-Thai: Nontri Dictionary
dribble(n) การไหลริน,ฝนปรอย
drizzle(n) ฝนปรอย,ฝนพรำ
drizzle(vi) ฝนปรอย,ฝนตกพรำ,ฝนตกประปราย
shower(vi) ตกปรอยๆ,โปรยปราย,อาบน้ำฝักบัว
sprinkle(vt) โปรย,พรม,ตกปรอยๆ,โรย,หว่าน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
thundershower (n) พายุฝนฟ้าคะนองที่ตกปรอย ๆ สั้น ๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top