Search result for

*บ้านเกิด*

(93 entries)
(0.4619 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บ้านเกิด, -บ้านเกิด-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้านเกิด[N] homeland, See also: hometown, native village, birthplace, Syn. รกราก, ถิ่นฐานบ้านช่อง, ภูมิลำเนา, มาตุภูมิ, ปิตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด, Example: เขาต้องการจะไปเป็นหมอชนบทที่บ้านเกิด ซึ่งต่างกับเพื่อนร่วมวิชาชีพคนอื่นที่ต้องการไปอยู่ในที่เจริญแล้ว, Thai definition: ประเทศหรือถิ่นซึ่งเป็นที่เกิด
บ้านเกิดเมืองนอน[N] homeland, See also: motherland, fatherland, Syn. ปิตุภูมิ, มาตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด, Example: หล่อนได้มีโอกาสเดินทางกลับยังกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง หลังจากที่ได้พลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนมาเป็นเวลาร่วมสิบปี, Thai definition: ประเทศหรือถิ่นซึ่งเป็นที่เกิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บ้านเกิดเมืองนอนน. ประเทศหรือถิ่นซึ่งเป็นที่เกิด.
ซมซานก. ไปหาที่พึ่งหรือที่พักพิง เพราะความบอบช้ำ หมดแรงหรือหมดหนทาง เช่น ในที่สุดเขาก็ซมซานกลับบ้านเกิด, ซาน หรือ ซานซม ก็ว่า.
ซานซมก. ไปหาที่พึ่งหรือที่พักพิง เพราะความบอบช้ำ หมดแรงหรือหมดหนทาง เช่น ในที่สุดเขาก็ซานซมกลับบ้านเกิด, ซาน หรือ ซมซาน ก็ว่า.
ประเทศชาติน. บ้านเกิดเมืองนอน.
ปิตุภูมิ(-พูม) น. บ้านเกิด, เมืองเกิด.
โพ้นทะเลว. ห่างไกลจากประเทศบ้านเกิดเมืองนอนโดยมีทะเลกั้น, เรียกชาวจีน ที่อยู่นอกประเทศออกไปโดยมีทะเลกั้น ว่า จีนโพ้นทะเล.
มาตุภูมิน. บ้านเกิดเมืองนอน.
รกรากน. ภูมิลำเนาเดิม, บ้านเกิด, หลักแหล่ง, เช่น คุณมีรกรากอยู่ที่ไหน
ศึกสงครามน. สงคราม เช่น ประเทศเพื่อนบ้านเกิดศึกสงคราม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
homelandบ้านเกิดเมืองนอน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ma la cosa terribile que esiste in la patria mia.แต่ที่บ้านเกิดฉัน แย่กว่านั้นอีกนะ An American Tail (1986)
If you think things were bad in Russia, you should see things in my country.ถ้าพวกนายคิดว่า ที่รัสเซียแย่แล้วนะ พวกนายควรจะได้เห็น ที่บ้านเกิดของฉัน An American Tail (1986)
To become a member of a crew, you've got to be 100% Italian... so they can trace your relatives back to the old country.การจะเป็นสมาชิกของแก๊งค์ คุณต้องเป็นอิตาเลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อจะสืบถึงเทือกเขาเหล่ากอ ของคุณที่บ้านเกิดได้ Goodfellas (1990)
You know, when I was back in Squirrel Hill I started betting my friends 50 bucks each that someday I'd win an Oscar.ที่บ้านเกิดฉัน.. ฉันพนันกับเพื่อนไว้ 50 เหรียญ ว่าซักวัน ฉันจะได้รับตุ๊กตาทอง The Bodyguard (1992)
Or how about where you were born?หรือบ้านเกิดแกน่ะ จำได้รึเปล่า? Ghost in the Shell (1995)
Go back to your homeland and kill them there.กลับไปที่บ้านเกิดของคุณและฆ่าพวกเขามี Princess Mononoke (1997)
They were destroying the village I was born in, Takster in Amdo.พวกนั้นกำลังทำลาย บ้านเกิดของเรา ทักสเทอร์ ที่อัมโด Seven Years in Tibet (1997)
Coming from his hometown in Tochigi to the Capital with just his Boston bag received his degree from Tokyo university shaking off various professional temptations single-mindedly pushed forward to a teaching career everybody will speak good of meมาจากบ้านเกิดของเขาในเมืองโตชิกิ ไปเมืองกลวงด้วกระเป๋าบอสตัน ได้รับปริญญาของเขาจากมหาวิทยาลัยโตเกียว สลัดความเย้ายวนวิชาชีพต่างๆ GTO (1999)
Her hometown?บ้านเกิดเธอละอยู่ไหน Failan (2001)
Aso is your hometown. Right?บ้านเกิดคุณคืออาโซใช่มั้ย Yomigaeri (2002)
Images of Hope: Birthplace of American Art.เอาเป็น ภาพแห่งเมืองโฮป ศิลปะบ้านเกิดของอเมริกา Hope Springs (2003)
But how is Hope the birthplace of American art?แต่ทำไมเมืองโฮปถึงเป็น ศิลปะบ้านเกิดของอเมริกาล่ะครับ Hope Springs (2003)
"Birthplace of American Art.""ศิลปะบ้านเกิดแห่งอเมริกา" Hope Springs (2003)
I reside in Hanyang and I'm going back after a visit to my sick parentsเราเป็นชาวเมืองฮันยาง พ่อแม่สูงอายุไม่สบาย เลยมาเยี่ยมที่บ้านเกิดหนะค่ะ The Great Jang-Geum (2003)
She loves talking about her hometownเธอรักที่จะพูดถึงบ้านเกิดตัวเองมาก Paris ei yeonin (2004)
- Back to your roots, clean air, wide open spaces! - Well I hear they have wide open spaces in Connecticut.กลับไปสู่บ้านเกิด อากาศบริสุทธ์ พื้นที่กว้างใหญ่ ชั้นได้ยินมาว่ามีพื้นที่กว้างใหญ่ใน Connecticut Madagascar (2005)
I just can't bear people in my hometown to think I've failed.ฉันไม่สามารถทำให้คนชื่นชมได้ คนที่บ้านเกิดฉันก็คิดว่าฉันล้มเหลว Match Point (2005)
Are you going to continue traveling without belonging to any country?อยากเดินทางไปเรื่อย โดยไม่มีบ้านเกิดของตัวเอง Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Coming back to my hometown, I thought we'd have Sashimi...กลับมาบ้านเกิด ฉันก็ต้องมากินซาซิมิ My Girl and I (2005)
My home town...บ้านเกิดของฉัน... Last Order: Final Fantasy VII (2005)
Now she's all alone, away from her clan.ตอนนี้นางอยู่อย่างโดดเดี่ยว ไกลจากบ้านเกิดเมืองนอน Episode #1.42 (2006)
What are you doing here in BuYeo after you abandoned your clan?เจ้ามาทำอะไรในพูยอ หลังจากเจ้าทิ้งบ้านเกิดเจ้า? Episode #1.42 (2006)
Hae Mo-Su left a will to be eaten by eagles and to fly over his old country.แฮโมซูตั้งใจทิ้งร่างให้เหยี่ยวกิน เพื่อที่จะบินกลับไปบ้านเกิดของเขา Episode #1.43 (2006)
Hae Mo-Su left a will to be eaten by eagles and to fly over his old country. That was his wish.แฮโมซูตั้งใจที่จะให้นกพวกนี้จิกกิน เพราะเค้าจะได้บินไปเหนือประเทศบ้านเกิดของเขา นั่นเป็นคำขอของเขา Episode #1.43 (2006)
You know, family crap - hometowns, college stories, old girlfriends, old guy stuff.อย่างเรื่องในครอบครัว ชื่อบ้านเกิด มหาวิทยาลัย ชือแฟนเก่า ไม่ก็เรื่องพ่อ Big Momma's House 2 (2006)
- Long Island, New York. Birthplace of Mariah Carey.ลองไอส์แลนด์ นิวยอร์ก บ้านเกิดมารายห์ เเคร์รี่ Big Momma's House 2 (2006)
"America is my country, and Paris is my hometown."อเมริกาเป็นประเทศของผม และปารีสเป็นบ้านเกิดของผม The Devil Wears Prada (2006)
Hometown of your heart.บ้านเกิดที่รัก A Millionaire's First Love (2006)
My parents didn't want me to forget where I was from.แม่ผมแค่ไม่อยากให้ผมลืมบ้านเกิดตัวเองครับ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
How can the only grandson ever turn his back on his hometown?หลานคนเดียวจะทิ้งบ้านเกิดไปได้ไง The City of Violence (2006)
This is your own hometown, man.นี่มันบ้านเกิดของคุณนะ The City of Violence (2006)
Your hometown's a tourist city...บ้านเกิดของคุณเป็นเมืองท่องเที่ยว... The City of Violence (2006)
Anna, this is the Parcheesi of my people. Don't question, hand over the cash.แอนนา นี่มันเกมบ้านเกิดฉัน อย่าเถียง ส่งเงินมา Chuck Versus the Crown Vic (2007)
Our house is his homeland.บ้านของเราคือบ้านเกิดของเค้า Flowers for My Life (2007)
He is just... unwilling to lose his homeland.คุณอาก็แค่ กลัวว่าจะเสียบ้านเกิดของเค้าไปน่ะ Flowers for My Life (2007)
He was found near the castle Hannibal came from.ถูกพบอยู่ใกล้บ้านเกิดของฮันนิบาล Hannibal Rising (2007)
Hampshire, your home county.แฮมเชียร์ บ้านเกิดคุณไง Becoming Jane (2007)
In the town where I'm from, a ventriloquist dummy is a bad omen.ในเมืองบ้านเกิดผม หุ่นพากษ์ถือเป็นสัญลักษณ์ Dead Silence (2007)
Back home they gave young boys guns.ที่บ้านเกิดฉัน... ...แจกปืนให้กับพวกเด็กผู้ชาย The Brave One (2007)
Neighbors were alerted when a man ran from the premises wearing only a dog collar.เพื่อนบ้านเกิดเอะใจเมื่อเห็น ชายผู้หนึ่งวิ่งออกจากที่เกิดเหตุ โดยสวมปลอกคอสุนัขอย่างเดียว No Country for Old Men (2007)
I stay away from my country but my country is still in my heart.ผมจากบ้านเกิดมา แต่บ้านเกิดยังอยู่ในหัวใจ Heyy Babyy (2007)
But our country is amazing.แต่บ้านเกิดของเราน่าอัศจรรย์ Heyy Babyy (2007)
Visit the homeland?ไปเยี่ยมบ้านเกิด Sona (2007)
Now, I am trying to control the information, but it's not safe here anymore.กำลังลงเรือประจำตำแหน่ง เพื่อเดินทางไปบ้านเกิด นิวยอร์ค Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
Now I remember. This was your home planet, wasn't it?ข้าจำได้แล้ว ที่นี่เคยเป็นบ้านเกิดของเจ้าใช่รึไม่? Star Wars: The Clone Wars (2008)
When you came home, it was like some kind of sign to me.ตอนที่คุณกลับมาบ้านเกิด มันเหมือนผมเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่าง The Revelator (2008)
Maybe he's just a little paranoid some of his country club cronies are gonna see him talking to the outlaw.บางทีเขาแค่น่าจะเป็นโรคจิตนิดๆ บางคลับของเพื่อนที่อยู่ในบ้านเกิดเขา ต่างต้องไปเห็นเขานั่งคุณกับพวกนอกกฏหมาย Fun Town (2008)
Old Town. Pretty nice, I think.บ้านเกิด ดีที่เดียวละ ฉันคิดว่านะ Patch Over (2008)
She fears for her life, so she comes back home to the only man she knows loves her enough to protect her.ชีวิตของเธออยู่ในความหวาดกลัว ดังนั้นเธอจึงกลับมาอยู่บ้านเกิด มาหาผู้ชายคนเดียวเท่านั้น ที่รักเธอมากพอที่จะปกป้องเธอได้ Old Bones (2008)
Ox didn't mean Orellana's birthplace.อ็อกไม่ได้หมายถึงบ้านเกิดของออเรลลานา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland   FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
บ้านเกิดเมืองนอน[n. exp.] (bānkoēt-meūangnøn) EN: hometown ; native town   FR: ville natale [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
birthplace[N] สถานที่เกิด, See also: บ้านเกิด
come[VI] มาจาก (ภูมิลำเนา, บ้านเกิด), See also: เกิดใน, Syn. issue, emanate, arise, originate, appear
fatherland[N] บ้านเกิดเมืองนอน, See also: เมืองเกิด, Syn. mother country, homeland
homeland[N] บ้านเกิด, See also: รกราก, ถิ่นฐานบ้านช่อง, ภูมิลำเนา, มาตุภูมิ, ปิตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด, บ้านเกิดเมืองนอน, Syn. fatherland, motherland
hometown[N] บ้านเดิม, See also: บ้านเกิด
mother country[N] บ้านเกิด
motherland[N] บ้านเกิดเมืองนอน, See also: มาตุภูมิ, แผ่นดินเกิด, Syn. homeland, mother country
motherland[N] บ้านเกิด, Syn. homeland
returnee[N] ผู้กลับคืนสู่บ้านเกิด, See also: ผู้คืนถิ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
country(คัน'ทรี) n. ประเทศ,แผ่นดินของประเทศ,รัฐ,ประชากรของท้องถิ่น,รัฐหรือชาติ,ถิ่นบ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่ adj. ชนบท,บ้านนอก,เกี่ยวกับประเทศ,เกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอน. --Phr. (across the country ข้ามทุ่งนาทุ่งไร่.) --Phr. (go to the country ยุบรัฐสภาเพื่อเลือกต
fatherlandn. ประเทศบ้านเกิดเมืองนอน,ปิตุภูมิ
home(โฮม) n.,adj. (เกี่ยวกับ) บ้าน,เรือน,ที่พัก,ที่อยู่อาศัย,ปิตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน,ประเทศของตน,ถิ่นกำเนิด,สถานสงเคราะห์,ฐาน,ศูนย์กลาง. adv. ไปบ้าน, Syn. residence,centre
homelandn. มาตุภูมิ,ปิตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน
hometown(โฮม'เทาน์) n. บ้านเกิดเมืองนอน adj. เกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอน
mother countryมาตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน
motherlandมาตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน
old countryบ้านเกิดเมืองนอนของคนอพยพ
zion(ไซ'เอิน) n. ชาวยิว,ดินแดนปาเลสไตน์อันเป็นดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนของชาวยิวและเป็นสัญลักษณ์ของศาสนายิว,สวรรค์., Syn. Sion

English-Thai: Nontri Dictionary
birthplace(n) ที่เกิด,แหล่งกำเนิด,ภูมิลำเนา,บ้านเกิด
country(n) ประเทศ,รัฐ,บ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่,ภูมิลำเนา,บ้านเกิดเมืองนอน
domicile(n) บ้านเกิด,ที่อยู่อาศัย,ที่พัก,ภูมิลำเนา,บ้าน,ถิ่นที่อยู่
fatherland(n) ปิตุภูมิ,แผ่นดินเกิด,บ้านเกิดเมืองนอน
homeland(n) บ้านเกิดเมืองนอน,ถิ่นฐาน,ภูมิลำเนา
hometown(n) บ้านเกิดเมืองนอน,ถิ่นกำเนิด,ภูมิลำเนา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
帰省[きせい, kisei] (n vt) กลับบ้านเกิด
帰郷[ききょう, kikyou] (n vt) กลับบ้านเกิด (บ้านของบรรพบุรุษ)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
田舎[いなか, inaka] บ้านนอก บ้านเกิด(ของคนที่เกิดต่างจังหวัด) ต่างจังหวัด
愛郷[あいきょう, aikyou] (n) ความรักในบ้านเกิด , See also: S. 愛郷心,

German-Thai: Longdo Dictionary
Heimat(n) |die, pl. Heimaten| ภูมิลำเนา, บ้านเกิด เช่น Im Juli 1998 besuchte ich, gemeinsam mit meinen Eltern, zum ersten Mal unsere alte Heimat im ehemaligen Sudetenland (heute Tschechei).

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top