Search result for

*บำเรอ*

(45 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บำเรอ, -บำเรอ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บำเรอ[V] pander, See also: lavish attention on, entertain, amuse, tend, Example: เธอบำเรอเขาทุกอย่างเพราะรักเขาอย่างไม่ลืมหูลืมตา, Thai definition: ปรนนิบัติให้เป็นที่ชอบใจ
นางบำเรอ[N] concubine, See also: prostitute, partner, Syn. คู่ขา, Example: หล่อนเคยเป็นนางบำเรอให้กับเสี่ยใหญ่มาก่อน, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่ปรนเปรอเฉพาะชายคนใดคนหนึ่งในทางกามารมณ์โดยมิได้อยู่ในฐานะภรรยา
บำรุงบำเรอ[V] indulge, See also: gratify, entertain, Syn. บำเรอ, Example: เสี่ยใหญ่มีอีหนูคอยบำรุงบำเรออยู่ไม่ได้ขาด เพราะเงินแกหนาเหลือเกิน, Thai definition: ปรนนิบัติให้เป็นที่ชอบใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นางบำเรอน. หญิงที่ปรนเปรอเฉพาะชายคนใดคนหนึ่งในทางกามารมณ์โดยมิได้อยู่ในฐานะภรรยา.
บำเรอก. ปรนนิบัติให้เป็นที่ชอบใจ, เรียกหญิงที่ปรนนิบัติเช่นนั้นว่า นางบำเรอ
บำเรอบูชา เช่น บำเรอไฟ.
บำเรอเชอภักดิ์ก. ตั้งใจรับใช้ เช่น อันว่าอมิดดาก็อยู่บำเรอเชอภักดิ์ (ม. คำหลวง ชูชก).
ฝากบำเรอน. ประเพณีที่หญิงชายได้เสียกันเองในเวลาที่ผู้ชายยังอยู่ในระหว่างฝากตัวรับใช้พ่อแม่ผู้หญิง.
กล่อม ๓(กฺล่อม) น. ชื่อเพลงเครื่องปี่พาทย์ ทำตอนพระเข้าหานาง ซึ่งเรียกว่า โลม หรือตอนขับบำเรอ เรียกว่า กล่อมมโหรี อันใช้เป็นเครื่องสายประสมในภายหลัง และมีชื่อเป็นชนิดต่าง ๆ คือ กล่อมช้าง กล่อมพระยา กล่อมนารี และกล่อมในพิธีพราหมณ์ เรียกว่า ช้าหงส์ หรือ ช้าเจ้าหงส์, ชาวบ้านมักเรียกว่า กล่อมหงส์.
เชอก. เป็นคำใช้เข้าคู่กับคำ บำเรอ เช่น อันว่าอมิตดาก็อยู่บำเรอเชอภักดิ์ (ม. คำหลวง ชูชก), จำนำบำเรอเชอถนอม (สรรพสิทธิ์).
ถ้อก. โต้ตอบ เช่น ร้องเพลงถ้อกันไปมา (พงศ. เลขา), ใช้ ท่อ ก็มี เช่น สยงสารสงงคีตขับทรงท่อ นางรำบำเรอร่อรับงาน (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
นาง ๑น. คำประกอบหน้าคำเพื่อแสดงว่าเป็นเพศหญิง เช่น นางฟ้า นางบำเรอ นางละคร นางพระกำนัล
ปรนเปรอ(-เปฺรอ) ก. บำรุงบำเรอเลี้ยงดู, เลี้ยงดูด้วยการเอาอกเอาใจ.
ประดิทินว. ประจำวัน, ทุกวัน, เสมอไป, เช่น อนึ่งผู้อยู่ในราชการอันบรรดาจำบำเรอประดิทิน (กฎ. ราชบุรี).
ป้อยอก. ตามใจหรือเอาใจจนเกินไป, ยกย่องเยินยอจนเกินพอดี, บำรุงบำเรอจนเกินไป.
เปรอ(เปฺรอ) ก. บำเรอ.
พ่อเล้าน. ผู้ชายผู้เป็นหัวหน้าเลี้ยงหญิงสาวไว้บำเรอชาย.
แม่เล้าน. หญิงผู้เป็นหัวหน้าซ่องโสเภณี, ผู้หญิงผู้เป็นหัวหน้าควบคุมดูแลเลี้ยงหญิงสาวไว้บำเรอชาย.
ลูกสวาทน. ชายที่ประพฤติตนอย่างนางบำเรอ.
ศฤงคาร(สิงคาน, สะหฺริงคาน) น. สิ่งให้เกิดความรัก, บริวารหญิงผู้บำเรอความรัก เช่น สาวศฤงคารคนใช้ (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
สถานบริการน. สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในการค้า เช่น (๑) สถานเต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีคู่บริการ (๒) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายและบริการ โดยมีผู้บำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้า หรือมีบริการเกี่ยวกับดนตรีหรือบริการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด (๓) สถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า เว้นแต่การให้บริการการนวดบางประเภท.
สิงคาร(-คาน) น. ศฤงคาร, สิ่งให้เกิดความรัก, บริวารหญิงผู้บำเรอความรัก.
ฮาเร็มน. สถานที่ที่จัดไว้ให้เป็นที่อยู่ของบรรดานางสนมหรือนางบำเรอของพระเจ้าแผ่นดิน ผู้มีอำนาจ หรือเศรษฐีที่เป็นมุสลิม มักจะเป็นประเทศในแถบเอเชียตะวันออกกลางและอินเดียสมัยที่มุสลิมปกครองเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comfort womenสตรีบำเรอกาม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Peace, happiness... 2 virgins and 70 sluts.อันเกินกว่าจะจินตนาการเลยได้เลยทีเดียว สาวบริสุทธิ์สองนาง และนางบำเรออีกเจ็ดสิบคน . Lucifer Rising (2009)
Ah,but right before that, you were wondering whether you would choose lisbon or van pelt as your concubine in that little fantasy kingdom you like to go to sometimes.โอ้ แต่ก่อนหน้านั้น คุณกำลังคิดว่าจะเลือกลิสบอน หรือแวนเพล เป็นนางบำเรอในจิตนาการ ที่คุณชอบนึกถึงบ่อยๆ The Scarlet Letter (2009)
What, that i was the concubine of the upper east side?เรื่องไหนล่ะ ที่ว่าฉันเป็นนางบำเรอ ของอัพเพอร์ อีส ไซด์ น่ะหรอ The Sixteen Year Old Virgin (2010)
Because he has 127 wivesเพราะเค้ามีเมียและนางบำเรอ 127 คน 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Children feed their fat faces with candy and...พวกเด็กต่างบำเรอความอ้วนท้วน ให้ตัวเองด้วยขนมหวาน และ... And When I Die (2011)
In ancient times, they were highly-valued, usually kept prisoner, you know, like a concubine or a parakeet.แต่ก่อนนั้น พวกเขามีมูลค่าสูงมาก เลี้ยงไว้เหมือนนักโทษนะ เข้าใจไหม เหมือนนางบำเรอหรือไม่ก็เหมือนเลี้ยงนกแ้ก้วน่ะ The Thing with Feathers (2012)
I'm not taking orders from your pet whore, who thinks I won't smack her right back in the...ข้าจะไม่รับคำสั่งจากนางบำเรอของแก ที่คิดว่าข้าจะไม่กล้า... .. Riddick (2013)
I don't fuck guys.ข้าจะไม่รับคำสั่งจากนางบำเรอของแก ที่คิดว่าข้าจะไม่กล้า... .. Riddick (2013)
She'll be their entertainment tonight.นางจะบำเรอพวกเขาในคืนนี้ The Bear and the Maiden Fair (2013)
I'm on about you being the type of lassie who consorts with criminals.ผมกำลังพูดว่าคุณเป็นผู้หญิง ที่คอยบำเรอพวกอาชญากร Live by Night (2016)
What's the difference between a boy toy, a slave, and a fuck buddy and a boyfriend?อะไรคือความแตกต่างระหว่าง นายบำเรอ ทาส เพื่อนนอน และแฟนหนุ่ม After Porn Ends 2 (2017)
And the boy toys are just supposed to shut the fuck up, be cute and pretty and do as mistress mommy tells them to.และนายบำเรอแค่ควรจะสงบปาก ทำตัวน่ารักน่าเอ็นดู และทำสิ่งที่คุณหญิงแม่บอกให้ทำ After Porn Ends 2 (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy   FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: offer herself for sensual pleasure   
บำรุงบำเรอ[v. exp.] (bamrung-bamroē) EN: pander to ; indulge   FR: se prêter aux exigences de ; se plier à
นางบำเรอ[n.] (nāng bamroē) EN: mistress   FR: maîtresse [f] ; amante [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concubine(คอง'คิวไบน์) n. หญิงที่อยู่กินกับผู้ชายโดยไม่ได้สมรส,อนุภรรยา,เมียน้อย,นางบำเรอ, See also: concubinage n. ดูconcubine concubinage n. ดูconcubine
harem(แฮ'เรม) n. พระราชวังหลัง,พวกนางสนมหรือนางบำเรอ,ภรรยาและอนุภรรยา, Syn. haram,hareem

English-Thai: Nontri Dictionary
concubine(n) เมียน้อย,นางสนม,นางบำเรอ,อนุภรรยา,ภรรยาลับ
geisha(n) หญิงเกอิชา,นางบำเรอ
harem(n) ฮาเร็ม,นางสนม,นางบำเรอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top