Search result for

*น่ามอง*

(54 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: น่ามอง, -น่ามอง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่ามอง[V] attractive, See also: appealing, alluring, charming, nice to look at/watch, Syn. ชวนมอง, น่าดู, Example: ภูเขาสีน้ำเงินเข้มเป็นทิวยาวด้านหน้า ดูสลับซับซ้อน งดงามและน่ามองอย่างยิ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So charming.น่ามองนักล่ะ Pilot (2008)
I guess I just know a con when I see one, huh?ฉันไม่น่ามองข้ามความรู้สึกไปในตอนเเรกที่เห็นเเก หึ The Art of the Deal (2008)
Yes, everyone wants a home with a lovely exterior,แน่นอน ทุกคนต้องการตกแต่งบ้านให้น่ามอง Home Is the Place (2009)
Oh, ok, so he's a little pretty.โอ้ โอเค เขาค่อนข้างน่ามองนิดหน่อย Pilot (2009)
- Pretty damn close.น่ามองตายหล่ะ Trouble (2010)
♪ Ain't that America ♪ ♪ Somethin' to see, baby ♪# ไม่ใช่อเมริกา ที่น่ามองLaryngitis (2010)
God, I should have never dismissed you as a shallow jock.พระเจ้า ฉันไม่น่ามองเธอไปผิดเลย ว่าเป็นคนบ้านนอกที่บ๊องตื้น Interpretive Dance (2010)
Not so glamorous, is it, feeling powerless?ไม่น่ามองเลยใช่ไหมการที่ไร้อำนาจ Rough Trade (2010)
From the first glance, he's been an eyesore.ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอ เขาเป็นคนไม่น่ามองซักกะนิด Finding Mr. Destiny (2010)
Frankly, there's nothing to see anyway.พูดตามตรงนะ ไม่มีอะไรที่น่ามองเท่าไหร่ Episode #1.6 (2010)
♪ Isn't she pretty?* เธอน่ะ สวยน่ามองProm Queen (2011)
When did you become so judgmental about practically naked women?โวว้! เมื่อไหร่กันที่คุณตัดสินว่า สาวๆที่เกือบเปลือยพวกนี้ไม่น่ามองHead Case (2011)
You think Jenna can see?เธอคิดว่าเจนน่ามองเห็นหรอ? Blood Is the New Black (2012)
Jenna can see now, she'll know we left before the cake.เจนน่ามองเห็นแล้วตอนนี้, เธอจะรู้ว่าเรากลับก่อนเป่าเค้ก That Girl Is Poison (2012)
There is nothing worth seeing, not anymore.มันไม่มีอะไรที่น่ามอง อีกต่อไปเเล้ว Sex and Drugs (2012)
Now dental assisting is not pretty.งานผู้ช่วยหมอฟันนี่ไม่ได้น่ามองนักหรอก The Safe (2012)
It's not gonna be pretty, right, but I can pay you cash.มันไม่ค่อยจะน่ามองนัก แต่ผมจ่ายเงินให้คุณได้ I'm So Lonesome I Could Die (2013)
And Santana figured it out and told Finn...และซานทาน่ามองออก แล้วไปบอกฟินน์ Guilty Pleasures (2013)
Mm, I may have mentioned a thing or two, that I met a man who's nice and funny, easy on the eyes.อืม, ฉันอาจบอกไปอย่างหรือสองอย่าง, นั้นคือฉันพบชายหนุ่มคนนึง เขาเป็นคนดี และตลก, เป็นคนน่ามอง Booked Solid (2013)
She's dead, so it may be disturbing.เธอตายแล้ว มันอาจไม่น่ามองสักหน่อย Red John's Rules (2013)
Now he's not so much to look at.เเต่ตอนนี้เขาไม่ค่อยน่ามองแล้ว Fallen (2016)
But you add some knowhow and some bullshit, and this lump of fucking plastic turns into something far more eyecatching.แต่ถ้าเราใส่ความรู้ความชำนาญ และเรื่องหลังฉากลงไป ไอ้ก้อนพลาสติกนี่ ก็จะกลายเป็นอะไรที่น่ามองกว่านั้น Salesmen Are Like Vampires (2017)
SMART.น่ามองมาก Betty's Wait Problem (2007)
If your sex organs are aesthetically pleasing,you're the yanks.ถ้าอวัยวะคุณ 6 อย่างสวยน่ามอง คุณ่ป็นอเมริกัน 97 Seconds (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนที่น่ามอง[n. exp.] (khon thī nāmøng) EN: nice-looking person   FR: jolie personne [f]
น่ามอง[adj.] (nāmøng) EN: nice-looking   FR: joli ; beau ; mignon

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beauteous[ADJ] ที่สวยงาม, See also: น่ามอง, Syn. beautiful, Ant. ugly
comely[ADJ] งดงาม, See also: สวย, น่ารัก, น่ามอง, Syn. pretty, handsome, beautiful, good-looking, personable, attractive, dainty, graceful, pleasing, Ant. unattractive
gaunt[ADJ] แข็งทื่อ, See also: ไร้ชีวิตชีวา, ซึ่งไม่น่ามอง, Syn. haggard, Ant. lively
glam[ADJ] น่าดู (คำไม่เป็นทางการ), See also: น่ามอง, ซึ่งมีเสน่ห์, Syn. beautiful, exquisite, Ant. ugly
glamorise[VT] ทำให้น่าดู, See also: ทำให้น่ามอง, Syn. glamorize
glamorize[VT] ทำให้น่าดู, See also: ทำให้น่ามอง, Syn. glamorise
glamorous[ADJ] น่าดู, See also: น่ามอง, ซึ่งมีเสน่ห์, Syn. beautiful, exquisite, Ant. ugly
ill-favored[ADJ] น่าเกลียด, See also: ไม่สวยงาย, ไม่น่ามอง, Syn. ugly, unattractive, Ant. attractive, beautiful
ill-favoured[ADJ] น่าเกลียด, See also: ไม่สวยงาย, ไม่น่ามอง, Syn. ugly, unattractive, Ant. attractive, beautiful
nice[ADJ] สวย, See also: น่าดู, น่ามอง
nice-looking[ADJ] น่ามอง, See also: น่าดึงดูดใจ, Syn. good-looking
prettily[ADV] อย่างน่ารัก, See also: อย่างน่ามอง, Syn. gently, pleasingly
prettiness[N] ความน่ารัก, See also: ความน่ามอง, Syn. beauty
pretty[ADJ] งดงาม, See also: น่ามอง, น่ารัก, สวย, สะสวย, Syn. lovely, good-looking
glitzy[SL] ชวนมอง, See also: น่ามอง, มีเสน่ห์, นำสมัย, เป็นที่นิยม
bit of awright[SL] ผู้หญิงที่น่าดึงดูด, See also: ผู้หญิงที่น่ามอง
bit of fluff[SL] ผู้หญิงที่น่าดึงดูด, See also: ผู้หญิงที่น่ามอง
bit of stuff[SL] ผู้หญิงที่น่าดึงดูด, See also: ผู้หญิงที่น่ามอง
dolly bird[SL] ผู้หญิงที่น่าดึงดูด, See also: ผู้หญิงที่น่ามอง
face-on-a-stick[SL] ผู้หญิงที่ผอมมากแต่น่ามอง
minger[SL] คนที่น่ามอง (โดยเฉพาะผู้หญิง)
sickly[ADJ] ซึ่งไม่น่ามอง, See also: น่าเกลียด
sightly[ADJ] น่ามอง, See also: น่าชม, น่าดู, Syn. beautiful
smart[ADJ] เนี้ยบ, See also: สะอาดและประณีต, น่ามอง, นำสมัย, Syn. fashionable, modern, Ant. out-of-date
unlovely[ADJ] ซึ่งไม่มีชีวิตชีวา, See also: ซึ่งไม่น่ามอง, Syn. ugly, tasteless

English-Thai: Nontri Dictionary
attractive(adj) ที่ดึงดูด,มีเสน่ห์,น่ามอง,ที่จูงใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
うっとり[うっとり, uttori] (vi vt adj colloq) うっとりさせるような:เป็นที่ดึงดูด, มีเสน่ห์, น่าหลงใหล, น่ามอง うっとりする:เคลิบเคลิ้ม(ไปกับ...), หลงใหล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top