Search result for

*นึกถึง*

(135 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: นึกถึง, -นึกถึง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นึกถึง[V] think of, See also: remember, regard, Syn. คิดถึง, ระลึกถึง, รำลึกถึง, Example: ฉันอาจจะนึกถึงแฟนเก่า แต่ความรู้สึกก็ไม่วาบหวามใจเหมือนแต่ก่อน
นึกถึง[V] think of, See also: call to mind, Syn. นึกไปถึง, คิดถึง, Example: เมื่อพูดถึงจอภาพวีจีเอส่วนใหญ่จะนึกถึงแต่จอภาพแบบวีจีเอคัลเลอร์เท่านั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นึกถึงก. ระลึกถึง.
ขยะแขยง(ขะหฺยะขะแหฺยง) ก. เกลียดเมื่อได้เห็นหรือถูกต้องสิ่งที่สกปรก น่ารังเกียจ หรือน่าเกลียดน่ากลัว หรือเมื่อนึกถึงสิ่งนั้น, แขยง ก็ว่า.
แขยง ๒(ขะแหฺยง) ก. เกลียดเมื่อได้เห็นหรือถูกต้องสิ่งที่สกปรก น่ารังเกียจ หรือน่าเกลียดน่ากลัว หรือเมื่อนึกถึงสิ่งนั้น, ขยะแขยง ก็ว่า.
คิดถึงก. นึกถึง, นึกถึงด้วยใจผูกพัน.
นึกก. คิด เช่น นึกถึงความหลัง นึกถึงอนาคต นึกไม่ถึง, คิดขึ้นมาในฉับพลัน เช่น นึกขึ้นมาได้.
เนรคุณ(-ระคุน) ก. อกตัญญูไม่รู้คุณ, ไม่สำนึกถึงบุญคุณ.
ปล่อยปลาลงน้ำก. ปล่อยศัตรูไปแล้วเขาจะไม่นึกถึงบุญคุณ, มักใช้เข้าคู่กับ ปล่อยเสือเข้าป่า เป็น ปล่อยเสือเข้าป่า ปล่อยปลาลงนํ้า.
เพลิน, เพลิน ๆ(เพฺลิน) ก. อาการที่ปล่อยอารมณ์อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ชอบใจจนลืมนึกถึงสิ่งอื่น เช่น ทำงานเพลิน ฟังดนตรีเพลิน กินเล่นเพลิน ๆ.
ระลึกก. คิดถึงหรือนึกถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในอดีตได้ เช่น ระลึกถึงความหลัง, รำลึก ก็ว่า.
ลำเลิกก. กล่าวทวงบุญคุณ, กล่าวคำตัดพ้อต่อว่า โดยยกเอาความดีที่ตนทำไว้แก่อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้สำนึกถึงบุญคุณที่ตนมีอยู่กับผู้นั้น.
ลืมตนก. ขาดความระลึกถึงฐานะเดิมของตน, ลืมนึกถึงฐานะของตนไปชั่วคราว, เช่น ได้ดีแล้วอย่าลืมตน
ลืมตนลืมนึกถึงความจริงประการหนึ่งของโลกที่ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงอาจแปรเปลี่ยนได้ เช่น เหลิงอำนาจจนลืมตน.
สะกิดโดยปริยายหมายความว่า เตือนให้นึกถึง.
สะดุดหูก. กระทบหูชวนให้อยากฟัง หรือรู้สึกเคลือบแคลงใจเป็นต้น เช่น ได้ยินเสียงเพลงเขมรไทรโยค รู้สึกสะดุดหูทำให้นึกถึงความหลัง ได้ยินเสียงคนพาลพูดแขวะ รู้สึกสะดุดหูทันที.
สำนึกก. รู้สึกซาบซึ้ง เช่น สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sorry. Thing about a caf? - people weirdly want service.โทษที เกี่ยวกับร้านอาหารแล้ว คนจะนึกถึงบริการ There Might be Blood (2008)
You called thirteen a moron for thinking it was drugs.คุณเตือน 13 ให้นึกถึงศีลธรรมที่\ จะว่าเขาเสพยา ช่ายยย... Adverse Events (2008)
You're making me miss House's mocking.คุณทำให้ฉันนึกถึงเรื่องเลวๆของเฮาส์ Dying Changes Everything (2008)
The color reminded me of his eyes.สีของมัน ทำให้นึกถึงดวงตาคู่นั้น Dying Changes Everything (2008)
Every time I see you sittin'at this table... hell, I do a double take.ทุกครั้งที่ฉันเห็นนายนั่งอยู่ที่โต๊ะนี้... ให้ตายสิ มันทำให้ฉันนึกถึงเขา Pilot (2008)
We must defend the kingdom at all cost.ต้องนึกถึงการป้องกันอาณาจักรเป็นหลัก The Labyrinth of Gedref (2008)
They are all I can think of.พวกเขาคือสิ่งเดียวที่ข้านึกถึง The Labyrinth of Gedref (2008)
Can any of you imagine what it is like to be born a black man in this world?พวกคุณนึกถึงอะไรที่เหมือนกับ การเกิดเป็นคนดำในโลกนี้ได้มั้ย The Bank Job (2008)
Can any of you white women imagine what it would be like to bring a black baby into this world?พวกคุณสาวผิวขาวล่ะนึกถึงอะไรตอนที่คุณ... ให้กำเนิดเด็กผิวดำเกิดมาบนโลกนี้มั้ย The Bank Job (2008)
I'll take some of the soil here so that Gil Dong can look at it.ข้าจะเอาดินที่นี่ไปด้วย หากกิลดง ได้เห็นมันแล้ว จะได้นึกถึง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Come to think of it, your eyebrows remind me of that sergeant.ขอคิดดูก่อน คิ้วนายทำให้ฉันนึกถึงไอ้จ่านั่น My Sassy Girl (2008)
There's a lot of her that reminds me of you.หลายอย่างของเธอทำให้ฉันนึกถึงคุณ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
If you do what you're supposed to do your brother will be fine, but if you fail, then this will be the last thing you'll have to remember him by.ขอแค่นายทำตามที่สั่ง น้องชายนายจะปลอดภัย,แต่ถ้าพลาดละก็ นี่จะเป็นของระลึกชิ้นสุดท้าย ที่นายจะได้นึกถึงเขา Vantage Point (2008)
You know you remind me of my father.คุณก็รู้... เห็นแกแล้วฉันนึกถึงพ่อฉัน The Dark Knight (2008)
- I´ve been thinking about Megumi. - You know what ever happened to her?พอดีนึกถึงเม็กกุมิอะ เธอเป็นไงมั่ง Shutter (2008)
Imagine if you had a thousand.ลองนึกถึงหนู 1000 ตัวสิ Wanted (2008)
Oh, she so reminds me of her mother.เห็นแล้วก็นึกถึงแม่ของเธอนะ Inkheart (2008)
Just think about something else, hm?นึกถึงเรื่องอื่นสิ Body of Lies (2008)
"If you're not thinking about pussy, you're just not concentrating."ถ้าอยากมีสมาธิดีๆ ต้องนึกถึงเรื่องอย่างว่าเข้าไว้ Body of Lies (2008)
Now, having said that I admit that perhaps, possibly, I should have, from an operational standpoint...กำลังจะบอกนายว่า ฉันยอมรับว่าน่าจะนึกถึงปฏิบัติการมากกว่านี้ Body of Lies (2008)
What are you not thinking about?แกไม่ได้นึกถึงอะไร The Love Guru (2008)
I am not thinking about my chastity belt.ผมไม่ได้นึกถึง เข็มขัดพรหมจรรย์ของผม The Love Guru (2008)
Just thinking about it.เพียงแค่นึกถึงมัน เวลานั้นได้มาถึงแล้ว Bangkok Dangerous (2008)
I don't think about that.ฉันไม่เคยนึกถึงมัน Bangkok Dangerous (2008)
- Reminded him of a poodle.-ทำให้มันนึกถึงพุดเดิ้ล Marley & Me (2008)
I'm just trying to remember us from before.ผมจะพยายามนึกถึงเรา ก่อนหน้านี้ Marley & Me (2008)
And with your expertise in the field, we naturally thought of you.ด้วยความเชี่ยวชาญของคุณในงานสายนี้ เราจึงนึกถึงคุณทั้งสองก่อนใคร The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
When choosing a china pattern, you need to think about what type... of entertaining you're open to, foods you wanna cook...ถ้าเลือก ประเพณีแบบจีน คุณต้องนึกถึงอะไรทำให้บันเทิง อาหารที่จะต้องทำ Made of Honor (2008)
I'm not one for wearing perfume, but thank you, rra, for thinking of me.ฉันไม่ใช่คนที่ใช้น้ำหอมค่ะ แต่ขอบคุณค่ะพี่ชายที่นึกถึงฉันค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Okay, Private Miller, when you think of your superiors... what emotions do you feel?เอาละ พลทหารมิลเลอร์ เมื่อนึกถึงผู้บังคับบัญชา คุณรู้สึกถึงอารมณ์แบบไหน Pineapple Express (2008)
When you think of your superiors, what emotions do you feel?เมื่อนึกถึงผู้บังคับบัญชา คุณรู้สึกถึงอารมณ์แบบไหน Pineapple Express (2008)
She appreciate the fact that you've given up your life in order to be closer to her?เธอนึกถึงบุญคุณที่นายให้เธอได้ทุกวันนี้บ้างไม๊... ...คำสั่งภายเรื่องเข้าใกล้เธอน่ะเรอะ? Taken (2008)
Can you think of anyone doctor?คุณนึกถึงหมอคนไหนบ้างเปล่า Pathology (2008)
You know what it reminds me of?เธอรู้มั้ยว่ามันทำให้ฉันนึกถึงอะไร City of Ember (2008)
I'm thinking of Pizarro and the Incas, Columbus and the Native Americans...ฉันกำลังนึกถึง นายพลพิซาโร กับ พวกเผ่าอินคา โคลัมบัส กับ พวกชนพื้นเมืองอเมริกัน The Day the Earth Stood Still (2008)
It reminds me of this part of Judaism that I really like.มันทำให้ผมนึกถึงบทสวดของชาวยิวท่อนนึงที่ผมชอบมาก Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
I envision this kind of future and...ฉันลองนึกถึงอนาคต Loyal and True (2008)
That would be unimaginable. You can't--มันเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากจะนึกถึงมันด้วยซ้ำ คุณอย่า... I Love You, Beth Cooper (2009)
Oh, wine reminds me of Jesus.โอ้ ไวน์ทำให้ฉันนึกถึงพระเจ้า I Love You, Beth Cooper (2009)
Maybe I reminded him of you.บางทีผมอาจจะทำให้เขานึกถึงคุณ Chapter Three 'Building 26' (2009)
That's it, Emile. Feel it.นั้นมัน อีเมลล์ นึกถึงมัน Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Feel it.นึกถึงมัน Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
When I went to meet him, he listened.เห็นแล้วทำให้นึกถึงมงกุฎ รู้มั้ยเวลาเจอกัน The Girlfriend Experience (2009)
Thanks honey, I think him very much.ขอบคุณ ที่รัก \\ ที่ยังนึกถึงผม Drag Me to Hell (2009)
Can you imagine living like this?ลองนึกถึงชีวิตแบบนี้สิ Duplicity (2009)
I know. It's just this whole thing makes me think about Rome, and when I think about Rome, I think about you and...รู้แล้ว คำพูดพวกนี้ ทำให้ฉันนึกถึงโรม Duplicity (2009)
Let's just do it one more time.นึกถึงโรม ก็เลยนึกถึงคุณ เอาใหม่อีกที Duplicity (2009)
... whenI thinkaboutyou , I can barely enunciate.พอนึกถึงคุณ เลยพูดไม่ออก Duplicity (2009)
Which reminds me. Annabelle's blog. Have you read it lately?ซึ่งมันทำให้ฉันนึกถึง บลอกของแอนนาเบล เธอได้อ่านมันรึยัง? Julie & Julia (2009)
If she were in your position, tell me she wouldn't give you up in a heartbeat.ถ้าเธอเป็นคุณ เธอจะไม่นึกถึงคุณสักวินาที Look What He Dug Up This Time (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นึกถึง[v. exp.] (neuk theung) EN: think of ; remember ; regard ; call to mind   FR: penser à ; se souvenir de ; songer à

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banish from one's mind[PHRV] หยุดคิดเกี่ยวกับ, See also: ทำให้เลิกนึกถึง
bring back[PHRV] ทำให้หวนนึกถึง, See also: ทำให้ระลึกถึง, Syn. call up, come back, come back to summon up
call up[PHRV] ทำให้หวนนึกถึง, Syn. bring back, come back, come back to
carry back[PHRV] ทำให้หวนนึกถึง, Syn. go back, go back to, take back
cast up[PHRV] เตือนให้ระลึกถึง (สิ่งที่ไม่น่านึกถึง), See also: ย้ำเตือน, Syn. fling up, sling up, throw up
conceive of[PHRV] มีความคิดเกี่ยวกับ, See also: นึกถึง, เกิดขึ้นในใจ
direct one's attention to[IDM] นึกถึง, See also: จัดการ, ดำเนินการ, Syn. draw to
dream away[PHRV] คิดไร้สาระ, See also: ใช้เวลานึกถึงสิ่งที่ไร้ประโยชน์
dream of[PHRV] พิจารณา, See also: คิดถึง, นึกถึง, Syn. think of
flash on[PHRV] เป็นที่รู้จักทันทีโดย, See also: ทำให้นึกถึงขึ้นมา, ทำให้จำได้ทันที, Syn. flash upon
flash upon[PHRV] เป็นที่รู้จักทันทีโดย, See also: ทำให้นึกถึงขึ้นมา, ทำให้จำได้ทันที, Syn. flash on
food for thought[IDM] สิ่งที่ควรขบคิด, See also: สิ่งที่ควรนึกถึง
evoke[VT] ทำให้ระลึกความหลัง, See also: ทำให้ระลึกถึง, ทำให้นึกถึง
excite[VT] ทำให้ระลึกถึง, See also: ทำให้นึกถึง, Syn. evoke
feel[VI] รู้สึก, See also: รับรู้, ตระหนัก, รู้, เข้าใจ, สัมผัสได้, นึกถึง, สังหรณ์ใจ, Syn. experience, perceive
feel[VT] รู้สึกถึง, See also: รับรู้, ตระหนัก, รู้, เข้าใจ, สัมผัสได้, นึกถึง, สังหรณ์ใจ, Syn. sense
figure[VT] จินตนาการ, See also: ฝันถึง, นึกถึง, วาดรูป, วาดภาพ
hark back[VI] เตือนให้นึกถึง, See also: ทำให้นึกถึง
have something in mind[IDM] คิดถึงบางสิ่ง, See also: นึกถึงบางสิ่ง
ring a bell[IDM] คุ้นๆ หู, See also: เคยได้ยินหรือเคยรู้จัก, ทำให้นึกถึง, ทำให่จำได้
think a great deal of[IDM] นึกถึงในแง่ดี
think a lot of[IDM] นึกถึงในแง่ดี
think highly of[IDM] นึกถึงในแง่ดี
think little of[IDM] ไม่ได้นึกถึง
think much of[IDM] นึกถึงในแง่ดี
think nothing of doing something[IDM] ไม่ได้นึกถึง
walk all over someone[IDM] ปฏิบัติไม่ดีกับคนอื่น, See also: ไม่นึกถึงคนอื่น
memory lane[N] ช่วงเวลาที่นึกถึงหรือจดจำสิ่งในอดีต
moon[VI] คิดคำนึงถึง, See also: รำลึกถึง, นึกถึง, Syn. dream, fantasize, imagine
oblivious[ADJ] ซึ่งไม่ตระหนักถึง, See also: ซึ่งไม่นึกถึง, Syn. unaware of, unconscious of, Ant. aware of
recall[VT] ทำให้หวนคิดถึง, See also: ทำให้ระลึกถึง, ทำให้นึกถึง, Syn. call to mind, think of
recapture[VT] พบอีก, See also: ปะสบอีก, นึกถึงอีก, Syn. reexperience
relive[VT] หวนคิดถึงประสบการณ์ในอดีต, See also: หวนนึกถึง, หวนคิดถึง
remind[VT] เตือน, See also: ทำให้นึกถึง, เตือนความจำ, Syn. hint, prompt, warn
reminisce[VI] พูดหรือเขียนถึงอดีต, See also: รำลึกถึงอดีต, หวนนึกถึงอดีต, Syn. retrospect, write one's memoirs
reminiscent[ADJ] ซึ่งเตือนให้นึกถึง, Syn. evocative, recollective
retrace[VT] หวนนึกถึง, See also: หวนรำลึก, Syn. retrospect, think back
recur to[PHRV] หวนนึกถึง, See also: จำได้อีก
refer back to[PHRV] เอ่ยถึงอีก, See also: เตือนให้นึกถึง
reminisce about[PHRV] หวนพูดคุย / นึกถึงเกี่ยวกับ
run on[PHRV] คิดถึง, See also: นึกถึง, พูดถึง
run upon[PHRV] คิดถึง, See also: นึกถึง, พูดถึง
bring-down[SL] สิ่งเตือนให้นึกถึงความเป็นจริง
speak of the devil[SL] ใช้พูดเมื่อคนที่กำลังนึกถึงปรากฎตัวอย่างไม่คาดคิดมาก่อน (เช่น ตายยากจริงๆ)
suggest[VT] ทำให้นึกถึง, See also: เตือน, บอกเป็นนัย, Syn. hint, imply, remind
suggestive[ADJ] เป็นนัยถึงเรื่องทะลึ่ง, See also: ซึ่งชวนให้นึกถึงเรื่องอนาจาร, Syn. indecent, provocative, vulgar
sling up[PHRV] ทำให้หวนนึกถึง
summon up[PHRV] ทำให้ระลึกถึง, See also: ทำให้จดจำ, ทำให้นึกถึง, Syn. bring back, call up, come back, come back to
think of[VT] คิดถึง, See also: นึกถึง
think of[PHRV] คิดถึง, See also: คิดเกี่ยวกับ, นึกถึง, Syn. think about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mnemonic codeรหัสช่วยจำหมายถึง วิธีการเรียกชื่อย่อของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อช่วยให้นึกถึงชื่อเต็มของสิ่งนั้นได้ดี เช่น อาจจะกำหนดตัวอักษรตัวแรกของคำไว้ใช้เป็นข้อคำสั่ง เช่น การกดแป้น Alt + F + S เป็นรหัสช่วยจำแทนคำสั่งเรียกเมนู File และเลือกคำสั่ง Save ในการเขียนโปรแกรมบางทีก็ใช้วิธีการนี้ได้ เช่น ถ้าคำใดยาว ก็อาจใช้ตัวย่อได้ เช่น STO แทน store เป็นต้น
suggest(ซักเจสทฺ') vt. แนะนำ,ชักชวน,เสนอ,เสนอแนะ,บอกเป็นนัย,แย้ม,กระตุ้น,ชวนให้นึกถึง, See also: suggestible adj. suggestive adj. suggester n. suggestingly adv., Syn. propose,imply

English-Thai: Nontri Dictionary
consider(vt) คิด,คำนึงถึง,นึกถึง,พิจารณา,สนใจ
considerate(adj) เอาใจใส่,เอาอกเอาใจ,ที่นึกถึงผู้อื่น
inconsiderate(adj) ไม่นึกถึงผู้อื่น,ไม่เกรงใจ,ไม่สนใจ
oblivious(adj) หลงลืม,ลืมเลือน,ลบเลือน,ไม่นึกถึง
remind(vt) เตือนความจำ,เตือนใจ,ทำให้นึกถึง
retrospect(n) การหวนคิด,การพิจารณาย้อนหลัง,การนึกถึงอดีต
retrospection(n) การหวนรำลึก,การหวนคิด,การนึกถึงอดีต

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
connotation (n) ความหมายพิเศษของคำซึ่งมีอยู่กับผู้ใช้ภาษาแต่ละคน เช่น "แมว" บางคนอาจนึกถึงความสะอาดน่ารัก ขณะที่บางคนอาจนึกถึงการกินหนูซึ่งสกปรกน่ารังเกียจ
When it comes to (s/o,s/th) (phrase ) เมื่อพูดถึงคุณ, เมื่อกล่าวถึงคุณ, เมื่อนึกถึงคุณ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
配慮[はいりょ, hairyo] พิจารณา นึกถึง คำนึงถึง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
シアン[しあん, shian] (n) เป็นสีหนึ่งในหมวด CMYK (สีที่เกิดจากการผสมแสงสี ให้นึกถึงตราสัญลักษณ์ของช่อง 7)
Cyan (ภาษาฮอลลันดา) สีออกฟ้า = เกิดจากการผสมแสงสีเขียวกับสีน้ำเงิน
Magenta สีออกชมพูเข้ม = เกิดจากการผสมแสงสีแดงกับสีน้ำเงิน
Yellow สีเหลือง = เกิดจากการผสมแสงสีเขียวกับสีแดง
K เป็นสีดำ = เกิดจากการผสมแสงสีแดงกับแสงสีเขียวกับสีน้ำเงิน(เอา RGB มาผสมกันหมด)
マジェンタ[まじぇんた, majienta] (n) เป็นสีหนึ่งในหมวด CMYK (สีที่เกิดจากการผสมแสงสี ให้นึกถึงตราสัญลักษณ์ของช่อง 7)
Cyan (ภาษาฮอลลันดา) สีออกฟ้า = เกิดจากการผสมแสงสีเขียวกับสีน้ำเงิน
Magenta สีออกชมพูเข้ม = เกิดจากการผสมแสงสีแดงกับสีน้ำเงิน
Yellow สีเหลือง = เกิดจากการผสมแสงสีเขียวกับสีแดง
K เป็นสีดำ = เกิดจากการผสมแสงสีแดงกับแสงสีเขียวกับสีน้ำเงิน(เอา RGB มาผสมกันหมด)
マジェンタ[まじぇんた, majienta] (n) เป็นสีหนึ่งในหมวด CMYK (สีที่เกิดจากการผสมแสงสี ให้นึกถึงตราสัญลักษณ์ของช่อง 7)
Cyan (ภาษาฮอลลันดา) สีออกฟ้า = เกิดจากการผสมแสงสีเขียวกับสีน้ำเงิน
Magenta สีออกชมพูเข้ม = เกิดจากการผสมแสงสีแดงกับสีน้ำเงิน
Yellow สีเหลือง = เกิดจากการผสมแสงสีเขียวกับสีแดง
K เป็นสีดำ = เกิดจากการผสมแสงสีแดงกับแสงสีเขียวกับสีน้ำเงิน(เอา RGB มาผสมกันหมด) , See also: R. シアン
町内会[ちょうないかい, chounaikai] สมาคมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกัน(สมาคมแห่งนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกันแล้ว โดยทั่วไปแล้วทุกคนต้องเข้าร่วมและต้องจ่ายค่าสมาชิก โดยที่สมาคมจะเป็นคนกำหนดกฏเกณฑ์ภายในชุมชนแห่งนั้นเช่นการกำหนดสถานที่ิทิ้งขยะ และทำหน้าที่กระจายข่าวสารภายในชุมชน สมาคมแบบนี้จะมีอยู่ในทุกชุมชนทั่วประเทศญี่ปุ่น หากเทียบกับประเทศไทย ก็ให้นึกถึง "คณะกรรมการชุมชน" ก็น่าจะเทียบเคียงกันได้)

German-Thai: Longdo Dictionary
erheblich(adj) สำคัญ, มาก, ที่ต้องนึกถึง เช่น Es ist kein erhebliches Problem. มันไม่ใช่ปัญหาที่สำคัญนัก, In Thailand verdient man erheblich weniger als in Deutschland. ที่เมืองไทยผู้คนทำงานได้เงินเดือนน้อยกว่าที่เยอรมนีมาก , See also: S. wesentlich, viel,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top