Search result for

*นามบัตร*

(60 entries)
(0.0272 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: นามบัตร, -นามบัตร-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นามบัตร[N] name card, See also: business card, Example: คุณสามารถติดต่อผมมาตามนามบัตรนี้ได้เสมอ, Count unit: ใบ, แผ่น, Thai definition: แผ่นกระดาษค่อนข้างแข็งและเล็กเป็นต้นที่พิมพ์บอกชื่อตัว นามสกุล หรือที่อยู่ ที่ทำงานไว้เพื่อแนะนำตัวเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นามบัตร(นามบัด) น. แผ่นกระดาษค่อนข้างแข็งและเล็กเป็นต้นที่พิมพ์บอกชื่อตัว นามสกุล หรือที่อยู่ที่ทำงานไว้เพื่อแนะนำตัวเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Place cardsนามบัตร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And it starts with a business card.และมันก็เริ่มต้นจากนามบัตร Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Here's my card.นี่ นามบัตรฉัน The Dark Knight (2008)
I'll give you my card.ผมจะให้นามบัตรไว้ The Ramen Girl (2008)
Here's my card.นี่นามบัตรฉัน New York, I Love You (2008)
Let me get you my card...ฉันจะเอานามบัตรให้คุณค่ะ... The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- She's going to get a card.-เธอไปหยิบนามบัตร -... The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I'd like to see a business card.ผมอยากจะดู นามบัตรหน่อย The Beginning of the End (2008)
And of course with his business card.แล้วมันก็ง่ายมาก นามบัตรเขาน่ะ Drag Me to Hell (2009)
I'm gonna put my home number on the back of my business card.ผมเขียนเบอร์โทรผมไว้ ในนามบัตร The Ugly Truth (2009)
It's like a calling card or a shout-out or something.มันเหมือนนามบัตร หรือเรียกว่าอะไรสักอย่างนี่แหล่ะ Breakage (2009)
I'll write that down on the back of my business card.ฉันจะเขียนราคา เอาไว้ตรงด้นหลังนามบัตรฉันนะ Better Call Saul (2009)
Can I take your cardขอนามบัตรของคุณได้มั้ย The No-Brainer (2009)
WE FOUND YOUR CARD ON THE VICTIM.เราเจอนามบัตรคุณในตัวเหยื่อ Zoe's Reprise (2009)
Well, if you ever do, uh, here's my card.งั้นถ้าคุณมีก็ นี่นามบัตรผมครับ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
If you have a extra card or two, I-I could hand them out.ถ้าคุณมีนามบัตรเหลืออยู่อีก ฉันจะช่วยไปแจกให้ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Susan, there's a business card on the dresser with an attorney's number.ซูซาน มีนามบัตรอยู่ในเสื้อ Marry Me a Little (2009)
If you need anything, here's my card.ถ้าคุณต้องการอะไร นี่นามบัตรของผม The Plain in the Prodigy (2009)
And here's my card.และนี่นามบัตรของผม Bone Voyage (2009)
Do you have a card?คุณมีนามบัตรมั้ย? Dream Logic (2009)
Do you have a business card?คุณมีนามบัตรมั้ย? Dream Logic (2009)
Dr. Nayak, do you have a business card?ดร.นาแยค คุณมีนามบัตรมั้ย? Dream Logic (2009)
You get the business cards?คุณได้นามบัตรมารึยัง? Dream Logic (2009)
Lay them out in front of you like you're playing Go Fish.วางนามบัตรทั้งหมดข้างหน้าคุณ เหมือนที่คุณเล่นเกมจับปลา Dream Logic (2009)
- Priests got cards now?- พระมีนามบัตรกันแล้วรึ? A Bright New Day (2009)
And f.y.i., leaving your card with people will get you killed.และเพื่อเป็นข้อมูลให้คุณรู้ไว้ การทิ้งนามบัตรเอาไว้กับคนอื่น อาจทำให้คุณโดนฆ่าได้ A Bright New Day (2009)
I'm gonna slip my business card into that busboy's back pocket, cupping his firm, right buttock as I do so.ฉันจะแอบไปใส่นามบัตร ที่กระเป๋าหลังเด็กเก็บโต๊ะ แล้วขยำก้นฟิตๆของเขาตอนทำยังงั้น The Maternal Congruence (2009)
You're gonna need some business cards, you know?พี่ควรทำนามบัตรซักใบนะ รู้มั้ย You Don't Know Jack (2010)
The fact is we don't know.โอเค นี่นามบัตรของฉัน มีเบอร์มือถืออยู่ด้วย โทรไปล่ะ Edge of Darkness (2010)
You were Northmoor's attorney, yet failed to disclose it.ไม่เป็นไร สบายใจได้ เธอมีนามบัตรหรืออะไรไหม ? Edge of Darkness (2010)
This time, you're gonna hand them a business card that says,คราวนี้ นายจะเป็นคนยื่น นามบัตรที่เขียนว่า The Social Network (2010)
Wait till you see my partner Vic's business card.งั้นต้องคอยดูนามบัตรของ วิค คู่หูผม You Gotta Get a Gimmick (2010)
Here's my card.นี่ค่ะนามบัตรฉัน Unearthed (2010)
I should give you her card.ฉันจะให้นามบัตรเธอกับนาย Más (2010)
All right, well, listen, if you hear of anything, here's my card.เอาล่ะ ฟังน่ะ ถ้าพวกคุณได้ข่าวอะไร นี่คือนามบัตรของผม The Bones That Weren't (2010)
All we have are these business cards.มีเหลือมาแค่นามบัตร Withdrawal (2010)
I found something on the card.ฉันเจออะไรในนามบัตรเข้าล่ะ Withdrawal (2010)
You gave us a heads-up. I'm returning the favor.คุณส่งนามบัตรเตือนผม ผมก็เลยตอบแทนคุณบ้าง Withdrawal (2010)
He dropped his business card!เค้าทิ้งนามบัตรเอาไว้! Vampires Suck (2010)
The card said you'II make her fall in love with me?ในนามบัตรบอกว่า\ คุณจะทำให้เธอตกหลุมรักผมได้ Cyrano Agency (2010)
This is my business card.นี่เป็นนามบัตรบริษัทของฉัน Dae Mul (2010)
I gave him my business card and told him Oska worked there and that Oska wanted to meet him too.ตอนแรก ผมให้นามบัตรเขา และพูดว่า "ฉันมาจากสำนักงานของออสกา" "ออสกาอยากพบคุณ" Episode #1.3 (2010)
I know you've gotten quite some offers.แล้วไง จะให้ฉันทำยังไง ฉันรู้นะว่านายเก็บนามบัตรไว้ Episode #1.4 (2010)
I'll send you my number.เดี๋ยวผมจะส่งนามบัตรให้คุณ Episode #1.7 (2010)
This is my business card.นี่เป็นนามบัตรของผมครับ Episode #1.3 (2010)
Ah, I think I gave you my name card...ฉันเคยให้นามบัตรคุณไปแล้วนี่ Episode #1.3 (2010)
You purposely approached me with a cup of coffee and spilled it on my clothes, gave me your business card on that pretext, waited for a phone call and came over.คุณสร้างสถานการณ์ ด้วยการแกล้งทำกาแฟหกใส่ผม เพื่อที่จะได้มีข้ออ้างในการให้นามบัตรกับผม คุณรอให้ผมโทรกลับไปหาคุณ แล้วคุณก็มาที่บ้านผม Episode #1.4 (2010)
From your business card, I see you run an investment firm.จากนามบัตรของคุณ คุณทำบริษัทสำหรับการลงทุน Episode #1.9 (2010)
Well, since he has my business card, whether or not he goes for the bait, we'll have to see.เพราะว่าเขามีนามบัตรของผมแล้ว เขาจะติดเบ็ดหรือไม่ เราต้องรอดู Episode #1.9 (2010)
If he was going to approach Kang Yoon Chul, then he would never have used his own name...ถ้าเขาวางแผนเข้าหา คัง ฮยุน ชุล เขาคงไม่ใส่ชื่อจริงบนนามบัตร... Episode #1.13 (2010)
Sounds like someone who has your business card.ดูเหมือนว่ามีใครบางคนโทรมาตามเบอร์ในนามบัตรนั่น Episode #1.13 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นามบัตร[n. exp.] (nāmbat) EN: name card ; business card ; visiting card   FR: carte de visite [f] ; bristol [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calling card[N] นามบัตร, Syn. visiting card

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calling cardn. นามบัตร,บัตรผู้มาเยี่ยม., Syn. visiting card

English-Thai: Nontri Dictionary
card(n) บัตร,นามบัตร,กระดาษแข็ง,สูจิบัตร,บัตรเชิญ,การ์ด,ไพ่,อุบาย,แผนการ
pasteboard(n) กระดาษแข็ง,นามบัตร,ตั๋วรถไฟ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
名刺[めいし, meishi] (n ) นามบัตร
名詞[めいし, meishi, meishi , meishi] (n ) นามบัตร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top