Search result for

*ที่เป็นรู*

(117 entries)
(0.6883 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ที่เป็นรู, -ที่เป็นรู-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระเช้าผีมดชื่อไม้พุ่มอิงอาศัยชนิด Hydnophytum formicarum Jack ในวงศ์ Rubiaceae ชอบเกาะไม้ต้นในป่าดิบชื้นใกล้ฝั่งทะเล ลำต้นทรงกลมอวบนํ้า มีรูพรุนภายในเป็นที่อาศัยของมด ส่วนที่เป็นรูพรุนใช้ทำยาได้, หัวร้อยรู ก็เรียก.
กะลาซอน. กะลามะพร้าวที่มีปุ่มนูนเป็นรูปสามเส้า ใช้สำหรับทำซอสามสาย, เรียกลักษณะของหัวกะโหลกศีรษะที่เป็นรูปอย่างนั้น.
โกร่ง ๒ส่วนที่เป็นรูปโค้งเหนือคอระฆัง.
ค่าน. มูลค่าหรือราคาของสิ่งใด ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ที่มีประโยชน์ในทางใช้สอย แลกเปลี่ยน หรือทางจิตใจเป็นต้น บางอย่างก็ประเมินเป็นเงินได้ บางอย่างก็ประเมินเป็นเงินไม่ได้ เช่น ทองคำเป็นของมีค่า เวลามีค่ามาก
เครื่องหมายครุฑพ่าห์น. เครื่องหมายที่เป็นรูปครุฑ พระครุฑพาห หรือพระครุฑพ่าห์ ในอิริยาบถต่าง ๆ.
งอน ๑น. ส่วนปลายแห่งของบางอย่างที่เป็นรูปยาวเรียวและช้อยขึ้น เช่น งอนไถ.
ทะลุว. ที่เป็นรู เช่น หม้อทะลุ.
ทัศนศิลป์น. ศิลปกรรมประเภทหนึ่งซึ่งแสดงออกด้วยลักษณะที่เป็นรูปภาพหรือรูปทรง รับรู้ได้ด้วยการเห็นและสัมผัสได้ด้วยการจับต้อง เช่น ภาพจิตรกรรม ภาพพิมพ์ งานประติมากรรม งานสถาปัตยกรรม.
บุคลาธิษฐาน(บุกคะลาทิดถาน) ว. มีบุคคลเป็นที่ตั้ง, ที่ยกคนหรือสิ่งที่เป็นรูปธรรมอื่น ๆ ขึ้นมาเป็นหลักในการอธิบาย เช่น เปรียบกิเลสเหมือนพญามาร, คู่กับ ธรรมาธิษฐาน.
พรุน(พฺรุน) ว. ลักษณะที่เป็นรูเว้าหวำชอนไชไปทั่วแทบไม่มีชิ้นดี เช่น ผ้าถูกแมลงกัดกินพรุนไปหมด.
รื้อก. แยกออกหรือถอดออกเป็นต้นจากสิ่งที่เป็นรูปแล้วให้เสียความเป็นกลุ่มก้อนของรูปเดิม เช่น รื้อบ้าน รื้อหลังคา รื้อข้าวของกระจุยกระจาย
ละเมียบก. ตีแต่งเหล็กที่เป็นรูปอยู่แล้วให้เรียบเป็นมัน, ลำเมียบ ลำเลียบ หรือ ลำเวียน ก็ว่า.
ลำเมียบก. ตีแต่งเหล็กที่เป็นรูปอยู่แล้วให้เรียบเป็นมัน, ละเมียบ ลำเลียบ หรือ ลำเวียน ก็ว่า.
ลำเลียบก. ตีแต่งเหล็กที่เป็นรูปอยู่แล้วให้เรียบเป็นมัน, ละเมียบ ลำเมียบ หรือ ลำเวียน ก็ว่า.
ลำเวียนก. ตีแต่งเหล็กที่เป็นรูปอยู่แล้วให้เรียบเป็นมัน, ละเมียบ ลำเมียบ หรือ ลำเลียบ ก็ว่า.
วัตถุนิยมการให้คุณค่าแก่สิ่งที่เป็นรูปธรรมมากกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรม, สสารนิยม ก็ว่า.
สมมาตร(สมมาด) น. ลักษณะที่รูป ๒ รูปหรือรูปรูปเดียว แต่แยกได้เป็น ๒ ส่วน มีสมบัติว่า ถ้านำรูปแรกไปทับรูปที่ ๒ หรือพับส่วนแรกไปทับส่วนที่ ๒ ในกรณีที่เป็นรูปเดียวกันแล้ว ทั้ง ๒ รูปหรือ ๒ ส่วนนั้นจะทับกันสนิท, ถ้าเป็นรูปทรง ๓ มิติ เมื่อแบ่งครึ่งออกไป ๒ ซีกจะเหมือนกันทุกประการ.
สรีรวิทยา, สรีรศาสตร์น. วิชาว่าด้วยสมบัติและการกระทำหน้าที่ของอินทรีย์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนของสิ่งที่เป็นรูปร่างและมีชีวิต.
อุปสรรคคำสำหรับใช้เติมข้างหน้าคำนามหรือคำกริยาที่เป็นรูปคำบาลีหรือสันสกฤตให้มีความหมายแผกเพี้ยนไปจากเดิม หรือมีความหมายตรงข้ามกับความหมายเดิมเป็นต้น และถือเป็นคำเดียวกับคำนามหรือคำกริยานั้น เพราะตามปรกติจะไม่ใช้ตามลำพัง เช่น วัฒน์ = เจริญ อภิวัฒน์ = เจริญยิ่ง ปักษ์ = ฝ่าย ปฏิปักษ์ = ฝ่ายตรงข้าม, ข้าศึก, ศัตรู.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
physical factข้อเท็จจริงที่ปรากฏ, ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Madagascar Action Planแผนปฏิบัติการมาดากัสการ์ เป็นแผนพัฒนาประเทศมาดากัสการ์ที่เป็นรูปธรรมฉบับแรก นับตั้งแต่มาดากัสการ์ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2503 รัฐบาลมาดากัสการ์ ได้รับงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (ประมาณ 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) มาจากแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เป้าหมายหลักของ MAP ได้แก่ การพัฒนาระบบคมนาคม การพัฒนาชนบท การปรับปรุงระบบสาธารณสุข และการส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ [การทูต]
Foramenส่วนที่เป็นรูสำหรับหลอดโลหิต,รู [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's the t-shaped dealie I'm gonna whack you with if you don't hand it over.มันก็ไอ้นั่นที่เป็นรูปตัว T น่ะ ฉันจะฟาดเธอถ้าไม่ส่งมาให้ซักที Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
I'm thinking one paint can of gummy wormsฉันกำลังคิดถึงวุ้นที่เป็นรูปหนอน Gone with the Will (2009)
Full metal jacket or hollow point?หัวกระสุนปืนแบบเต็มหัวหรือหัวกระสุนที่เป็นรูงั้นเหรอ Balm (2009)
Hollow.หัวกระสุนที่เป็นรู Balm (2009)
If you look under your desk, you'll find a card with either a picture or a word on it.ถ้าคุณมองลงไปที่ไต้โต๊ะ เราจะพบการ์ดที่เป็นรูปไม่ก็เป็นคำบนนั้น Spanish 101 (2009)
The only thing concrete is the MO, which depicts an efficient, no-nonsense murderer.สิ่งที่เป็นรูปธรรมเพียงอย่างเดียว คือ M.O. ซึ่งอธิบายถึงความพึงพอใจ อย่างไม่มีเหตุผลของฆาตกร Reckoner (2009)
It looks quite morbid- Well, except for the flower that is.มันดูน่ากลัวจัง ยกเว้นส่วนที่เป็นรูปดอกไม้ You Don't Know Jack (2010)
Some kind of... small, conical canine.บางชนิดของ เขี้ยวที่เป็นรูปทรงกรวยและเล็ก The Predator in the Pool (2010)
Who's gonna see 'em?เวลาเธอไปเที่ยว เธอเอาโปสเตอร์แผ่นใหญ่ ที่เป็นรูปตัวเองไปด้วยหรือ And Then There Were Fewer (2010)
"A magistrate may issue a warrant authorising the search of a premises provided there are reasonable grounds for believing the location contains material with substantial evidentiary value".ผู้พิพากษาอาจออกหมายศาล" "ค้นสถานที่ด้วยเหตุอันควร เพราะเชื่อว่าสถานที่แห่งนั้นมีวัสดุ" "พร้อมกับหลักฐานที่เป็นรูปธรรมต่อการใช้พิสูจน์ข้อเท็จจริง Episode #1.1 (2010)
She doesn't leave evidence, just an evidence-shaped absence.เธอไม่ทิ้งหลักฐานเอาไว้ แค่ขาดหลักฐานที่เป็นรูปธรรม Episode #1.1 (2010)
There, the building with the dome.นั้นไง ตึกที่เป็นรูปโดม Transformers: Dark of the Moon (2011)
Yeah, but look at the pattern, sort of a zigzag?ใช่ แต่ดูจากรอยเลือด ที่เป็นรูปซิกแซก Sin of Omission (2011)
What you have to understand is what is this actual pattern of hot and cold spots that we're seeing on the sphere.สิ่งที่คุณต้องเข้าใจ คือสิ่งที่เป็นรูปแบบนี้เกิดขึ้นจริงของ จุดร้อนและเย็น ที่เราเห็นบนทรงกลม Is There an Edge to the Universe? (2011)
What, that Sour Patch Kids are justเรื่องที่เรายังไม่เคยได้พูดถึง อะไรขนมนั้นที่เป็นรูปหมี Pot O' Gold (2011)
Seeing as how he knows the details on how they smuggle it out,ยังมีข้อมูลที่เป็นรูปธรรมในวิธีการขนย้าย Poseidon (2011)
Five distinct objects that are moving in formation.วัตถุที่ชัดเจนห้าชิ้นเคลื่อนที่เป็นรูปกระบวน Battleship (2012)
But I need a concrete plan of attack, not a daily affirmation.แต่ฉันต้องการแผนการต่อสู้ที่เป็นรูปธรรม ไม่ใช่ทำมันไปวันๆ น่ะ The Ties That Blind (2012)
Yeah, a silver key ring in the shape of a boat.ใช่ พวงกุญแจสีเงิน ที่เป็นรูปเรือ It's Easy to Cry When This Much Cash is Involved (2012)
- The pinwheel ones... I love those.- อันที่เป็นรูปกังหัน--หนูชอบจัง Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
Now as soon as we have some concrete information, you'll be the first to know.ตอนนี้ ทันที่เรามี ข้อมูลที่เป็นรูปธรรม คุณจะเป็นคนแรกที่รู้ Big Feet (2012)
I-I-I pulled up the most recent photos we got on these guys.ผม-ผมดึงรูปถ่าย ที่เป็นรูปล่าสุด ของคนพวกนี้ ที่เรามีอยู่ มีสามคนมีรูปอยู่ในระบบ Happily Ever Aftermath (2012)
Um, angels in sculptures and paintings can fly, but not in scripture.เอิ่ม เทวทูตที่เป็นรูปเเกะสลักเเละที่เป็นรูปจิตรกรรมสามารถบินได้ เเต่ตามไบเบิ้ลบอกว่าไม่ Coquilles (2013)
They're slumming it for the cash. Stefan is the best concrete farmer I know.พวกเขากำลัง slumming มันเป็นเงินสด สเตฟานเป็นเกษตรกรที่เป็นรูปธรรมที่ดีที่สุดที่ฉันรู้ Locke (2013)
Yes, unfortunately I do, and that information is on your tablets in picture form.รู้ โชคไม่ดีเลยที่รู้ และข้อมูลนั้น อยู่ในแท็บเล็ทคุณอันที่เป็นรูปภาพน่ะ #6 (2013)
Unless you have undeniable concrete proof, this guy's never gonna go to jail.ถ้าคุณ มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมปฏิเสธไม่ได้ ผู้ชายคนนี้ไม่เคยจะไปเข้าคุก Bad Ass 2: Bad Asses (2014)
Even just tangible?เอาที่เป็นรูปร่างหน่อยก็ได้ The Rat (2006)
In particular, the image - which you took the time for Easter?หรืออะไรที่มันอยู่ในรถก็ได้ ที่เป็นรูปภาพหน่ะ แล้วจะดูเวลาที่นี้หรือเปล่าหล่ะ Paranormal Activity (2007)
See, I was thinking something a little more tangible.ฉันมาคิดถึงสิ่งที่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาหน่อย The Ex-Files (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลักฐานที่เป็นรูปธรรม[n. exp.] (lakthān thī pen rūp tham) EN: concrete evidence   
ผลที่เป็นรูปธรรม[n. exp.] (phon thī pen rūppatham) EN: concrete result   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ball[N] สิ่งที่เป็นรูปทรงกลม, See also: ลูกบอล, ก้อนกลม, ลูกลักษณะกลมๆ, Syn. sphere
classic[ADJ] ที่เป็นรูปแบบดั้งเดิม, Syn. classical
concrete[ADJ] ที่เป็นรูปธรรม, See also: ที่ทำให้เป็นจริงได้, Syn. particular, actual
conic[ADJ] ที่เป็นรูปทรงกรวย
conical[ADJ] ที่เป็นรูปทรงกรวย
conoid[ADJ] ที่เป็นรูปกรวย, Syn. conoidal
conoidal[ADJ] ที่เป็นรูปกรวย, Syn. conoid
cup[N] ส่วนของพืชที่เป็นรูปถ้วย
ell[N] ข้อต่อท่อน้ำที่เป็นรูปตัวแอล L, See also: สิ่งที่เป็นรูปตัวแอล L
escallop[N] ริมผ้าที่เป็นรูปคลื่น, See also: ขอบผ้าที่เป็นรูปคลื่น, Syn. scallop
fabric[N] โครงสร้าง, See also: โครงสร้างของสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น โครงสร้างของสังคม
finger post[N] ป้ายบอกทางที่เป็นรูปนิ้วมือ
hollow[ADJ] ที่เป็นโพรง, See also: ที่เป็นรู, กลวง, โหว่, โบ๋
incorporated[ADJ] ที่เป็นรูปบริษัท, See also: ซึ่งก่อตั้งเป็นบริษัทตามกฎหมาย, Syn. corporate
loop[VI] เคลื่อนที่เป็นรูปวงแหวน, Syn. curve
loop[VT] ทำให้เคลื่อนที่เป็นรูปวงแหวน, Syn. curve
oblong[ADJ] ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
oviform[ADJ] ที่เป็นรูปไข่, Syn. egg-shaped
pothook[N] เหล็กตะขอที่เป็นรูปตัวเอส
crater face[SL] ใบหน้าที่เป็นรูๆ, See also: ใบหน้าที่ขรุขระ
type[SUF] สิ่งที่เป็นรูปแบบ
turbinate[ADJ] ที่เป็นรูปกรวยคว่ำ
unciform[ADJ] ที่เป็นรูปตะขอ
vee[N] สิ่งที่เป็นรูปตัววี (V), See also: อักษรวี
zag[VI] เคลื่อนที่เป็นรูปฟันปลา, See also: เคลื่อนที่อย่างเร็ว
zigzag[VI] เคลื่อนที่เป็นรูปฟันปลา, See also: วกวน, เลี้ยวไปมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amphiaster(แอมฟีแอส' เทอะ) n. ส่วนที่เป็นรูปกระสวยในเซลล์ที่มีการแบ่งตัวแบบ mitosis
ankh(แองค) n. กางเขนที่เป็นรูปห่วงข้างบน เป็นสัญลักษณ์ของการกำเนิดของชีวิตหรือชีวิตนิรันดร์
arching(อาร์'คิง) n. สิ่งประดิษฐ์เป็นรูปโค้งงอ, ส่วนที่เป็นรูปโค้งหรืองอ (arched work)
bow(เบา) {bowed,bowing,bows} vi. โค้ง,ก้มศีรษะ,คำนับ,คำนับอำลา,น้อม,ยอม -n. การโค้ง,การคำนับ,การคำนับอำลา,การยอม,ธนู,ศร,คันธนู,คันศร,คันซอ,คันพิณ,หน้าไม้,ส่วนที่เป็นรูปคันศร,ส่วนโค้ง,โบ,หูกระต่าย,สายรุ้ง,ปีกแว่นตา,หัวเรือ,ส่วนหัวของบิน,มือพายข้างหน้า adj. เก
concrete(คอน'ครีท) ฐconcreted,concreting,concretes} adj. ชัดแจ้ง,ซึ่งเห็นประจักษ์,มีตัวตน,เป็นรูปธรรม,จริง ๆ n. สิ่งที่เป็นรูปธรรม,สิ่งที่มีตัวตน,คอนกรีต,ดินที่แข็งเป็นก้อน. vt. วางคอนกรีต,ใส่คอนกรีต,ทำให้เกาะตัวแน่น,ทำให้แข็ง., See also: concreteness n. ด
concrete nounn. นามที่เป็นรูปธรรม
conic(คอน'นิค,-เคิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) รูปกรวย,ส่วนตัดที่เป็นรูปกรวย., See also: conicalness n
conical(คอน'นิค,-เคิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) รูปกรวย,ส่วนตัดที่เป็นรูปกรวย., See also: conicalness n
corm(คอร์ม) n. ฐานต้นที่เป็นรูปกระเปาะ,หัวจำพวกต้นไม้จำพวกหอมกระเทียม, See also: cormmoid adj. ดูcorm cormous adj. ดูcorm
crescent(เครส'เซินทฺ) n. เสี้ยวพระจันทร์,ดวงจันทร์ครึ่งซีก,สัญลักษณ์ของตุรกีหรืออิสลาม,รูปพระจันทร์ครึ่งซีก,ศาสนาอิสลาม,บ้าน ถนนหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นรูปครึ่งวงกลม adj. เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก,เพิ่มหรือสูงขึ้นเป็นลำดับ, See also: crescentic adj. ดูcresc
dot matrix printerเครื่องพิมพ์แบบจุดส่วนมากเรียกกันสั้น ๆ ว่า dot matrix หรือ dot printer หมายถึง เป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น คุณภาพของเครื่องพิมพ์นั้น จึงวัดกันเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว ยิ่งเครื่องพิมพ์มีคุณภาพ ก็ต้องยิ่งมีจำนวนจุดต่อนิ้วมากมีความหมายเหมือน dot printer ดู printer ประกอบ
dot printerเป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น คุณภาพของเครื่องพิมพ์นั้น จึงวัดกันเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว ยิ่งเครื่องพิมพ์มีคุณภาพ ก็ต้องยิ่งมีจำนวนจุดต่อนิ้วมากมีความหมายเหมือน dot matrix printerดู printer ประกอบ
doughnut(โด'นัท) n. ขนมโดนัท,ขนมแป้งหมี่ทอดด้วยน้ำมันที่เป็นรูปกลมหนา,สิ่งที่เป็นรูปกลมหนา, Syn. donut
funnel(ฟัน'เนิล) n. กรวย,ปล่อง,สิ่งที่เป็นรูปกรวย,ท่อระบายลม,คนขี้เมา
globule(กลอบ'บิว) n. สิ่งที่เป็นรูปทรงกลมเล็ก ๆ, Syn. sphere
heart(ฮาร์ท) n. หัวใจ,หน้าอก,แก่น,ไส้,จุดสำคัญ,ความกล้าหาญ,ความรู้สึก,ความรัก,ส่วนในสุด,จิตใจ,สุขภาพจิต,สิ่งที่เป็นรูปหัวใจ, (ไพ่) โพแดง vt. ติดที่หัวใจ,สนับสนุน, Syn. love,courage,core,center
horseshoen. เกือกม้าเหล็กรูปตัวU,สิ่งที่เป็นรูปตัวU
jolly roger(รอจ'เจอะ) n. ธงสลักที่เป็นรูปหัวกะโหลกไขว้, Syn. black flag
loop(ลูพ) n. ห่วง,ขมวด,วง,บ่วง,รูห่วง,การตีลังกา,วงจรปิดของไฟฟ้าหรือแม่เหล็ก,ทางวงแหวน,ทางหลบรถ,เส้นกลับ,การกลับ,รูกำแพง,รูเล็ก ๆ หรือแคบ ๆ vt. กลายเป็นห่วง,ทำเป็นห่วง,ทำให้เคลื่อนที่เป็นรูปวงแหวน. vi. ทำให้เป็นห่วง,กลายเป็นห่วง -Phr. (the Loop ย่านธุรกิจในกรุงชิคาโก,ห่วงคุมกำเนิดที่ใช้ใส่เข่าไปในช่องคลอด
meniscus(มินัส'คัส) n. รูปวงเดือน,เลนส์ที่มีส่วนที่เป็นรูปวงเดือน
mold(โมลดฺ) n. รา,ขี้รา,เชื้อรามแม่พิมพ์,สิ่งที่เป็นรูปร่างจากแม่พิมพ์,รูปแบบ,ตัวอย่าง,ดินร่วน,ดิน,พื้นดิน vt. เกิดเชื้อรา,ก่อเป็นรูปร่างขึ้นจากแม่พิมพ์,ก่อร่างหล่อขึ้น,ฝึกฝน, See also: moldability n. moldable adj., Syn. m
moon(มูน) n. ดวงจันทร์,พระจันทร์,เดือน,ดวงจันทร์ของดาวนพเคราะห์,สิ่งที่เป็นรูปเสี้ยวพระจันทร์
mould(โมลดฺ) n. รา,ขี้รา,เชื้อรามแม่พิมพ์,สิ่งที่เป็นรูปร่างจากแม่พิมพ์,รูปแบบ,ตัวอย่าง,ดินร่วน,ดิน,พื้นดิน vt. เกิดเชื้อรา,ก่อเป็นรูปร่างขึ้นจากแม่พิมพ์,ก่อร่างหล่อขึ้น,ฝึกฝน, See also: moldability n. moldable adj.
oval(โอ'เวิล) adj.,n. มีรูปไข่,เป็นรูปกลมรี,สิ่งรูปไข่,ส่วนที่เป็นรูปไข่,ลูกฟุตบอล
round(เราดฺ) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) กลม,เป็นกิจวัตร,อ้อมกลับมา,มาก,เต็มที่,กลมกล่อม,อวบ,คล่องแคล่ว,ชัดเจน,ดังกังวาน,มีชีวิตชีวา,รุนแรง n. สิ่งที่เป็นวงกลม,สิ่งที่เป็นรูปวงแหวน,สิ่งที่เป็นรูปทรงกลม,รอบ,การหมุนรอบ,การตรวจ,การลาดตระเวณ, (การชกมวย) ยก,เกม, (กระสุน) นัด,ชุด,พัก,ครั้ง
scroll(สโครล) n. ม้วนกระดาษหรือหนัง (โดยเฉพาะที่มีคำจารึก) ,รายกาย,สมุดรายชื่อ,บัญชีหางว่าว,สิ่งที่เป็นรูปขดม้วน,ส่วนที่เป็นปลายขดม้วน,หัวรูปขดม้วน,ลายขดม้วน
sphere(สเฟียร์) n. รูปทรงกลม,รูปกลม,สิ่งที่เป็นรูปวงกลม,ดาวนพเคราะห์,ดาวฤกษ์,ระบบจักรวาล,ปริมณฑล,อาณาเขต,อาณาจักร,สิ่งแวดล้อม,บริเวณ,ขอบเขตความรู้,วง,วงอิทธิพล. vt. ล้อมรอบ,เป็นรูปวงกลม., Syn. ball,globe,scope,position
urn(เอิร์น) n. เหยือก,กา,โกศ,อ่าง,หม้อรูปโกศ,ส่วนที่เป็นรูปโกศ, Syn. urnlike
vee(วี) adj.,n. (สิ่ง) ที่เป็นรูปV
wire printerเครื่องพิมพ์แบบเข็มเป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์แบบกระทบ (impact printer) กล่าวคือ ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม มักจะเป็นขนาด 5x7, 7x7, หรือ 7x9 จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น บางทีเรียก wire matrix printer
zeppelin(เซพ'พะลิน) n. เรือบิน,ลูกบอลลูนที่เป็นรูปเรือบิน

English-Thai: Nontri Dictionary
cellular(adj) เกี่ยวกับเซลล์,ที่เป็นโพรง,ที่เป็นรู,โปร่ง,ปรุ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.

German-Thai: Longdo Dictionary
oval(adj) ที่เป็นรูปวงรี เช่น Die Brillengläser sind oval.
kubisch(adj) ที่เป็นรูปลูกบาศก์, เหลี่ยมลูกบาศก์, มีสามมิติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top