Search result for

*ทิ่มแทง*

(59 entries)
(0.4049 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ทิ่มแทง, -ทิ่มแทง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิ่มแทง[V] stab, See also: prick, Example: งาของช้างตัวหลังกำลังจะไปทิ่มแทงช้างตัวหน้า, Thai definition: ทิ่มให้ทะลุเข้าไป, อาการที่แทงซ้ำหลายๆ ครั้ง
ทิ่มแทง[ADV] sarcastically, Syn. เหน็บแนม, ถากถาง, เสียดสี, แดกดัน, Example: เธอพูดจาทิ่มแทงเพื่อนๆ จนไม่มีใครอยากพูดกับเธอ, Thai definition: อาการที่พูดเสียดสีให้เจ็บใจ
พูดทิ่มแทง[V] say sarcastically, See also: say satirically, say ironically, Syn. พูดถากถาง, พูดเหน็บแนม, พูดแทงใจดำ, Example: แม่ชอบพูดทิ่มแทงให้ฉันเจ็บใจเรื่องที่ฉันท้องไม่มีพ่อ, Thai definition: อาการที่พูดเสียดสีให้เจ็บใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทิ่มแทงก. ทิ่มให้ทะลุเข้าไป, อาการที่แทงซํ้าหลาย ๆ ครั้ง.
ทิ่มแทงว. อาการที่พูดเสียดสีให้เจ็บใจ เรียกว่า พูดทิ่มแทง.
บาดแผลน. เนื้อหนังที่แตกแยกออกเพราะถูกตีฟันทิ่มแทงเป็นต้น.
หนามยอกอกน. คนหรือเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกเหมือนมีอะไรมาทิ่มแทงอยู่ในอกตลอดเวลา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
penetration๑. การทิ่มแทง๒. การชอนลึก๓. การเข้าลึก๔. ความลึกโฟกัส (เลนส์) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fasciclesส่วนที่ใช้ทิ่มแทง,มัด,กลุ่มย่อย,ฟาสซิเคิล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're saying that just to screw with me.คุณพูดแบบนี้เพื่อทิ่มแทงฉัน Lucky Thirteen (2008)
Yeah, well, call that Nazi prick. Set a meeting.ใช่ เอาละ เรียกนั่นว่าหนามทิ่มแทงนาซี เรียกประชุม Pilot (2008)
And then, this prick lawyer moved in next door.และแล้วทนายความที่คอยทิ่มแทง / ได้ย้ายมาอยู่ข้างบ้าน Pilot (2009)
I guess "i'm sorry" doesn't begin to cover it?พ่ออยากพูดว่า "พ่อเสียใจ" คงไม่ทิ่มแทงใจอะไรนะ? Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
From hell's heart, I stab at thee."ข้าขอทิ่มแทงหัวใจแห่งอเวจี The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Your voice is grinding in my ear nobsเสียงแกมัน\ ทิ่มแทงในหูฉัน Monsters vs. Aliens (2009)
stepping on a three-year neo-Nazi sting.อยู่มาสามปีไม่มีผลงานอะไน เป็นลัทธินาซีคอยทิ่มแทงใจ So (2010)
Her scapula is also broken, which could have pierced the lung.กระดูกสะบักของเธอ ก็ยังหักด้วยเช่นกัน ซึ่งคงทิ่มแทงไปที่ปอด The Couple in the Cave (2010)
Were piercing my skull, and then it just stopped.ทิ่มแทงกระโหลกฉัน แล้วมันก็หยุดไป Founder's Day (2010)
She tends to say bitter words.เธอชอบพูดจาทิ่มแทงคนอื่น Episode #1.13 (2010)
As Leezar enters Belladonna, he will lower you onto that spike, thereby giving you a good poking as well.ขณะที่ลีซาร์เข้าสู่ร่างเบลลาดอนน่า เขาจะลดร่างท่านลงบนแท่นหนามนี่ ท่านจะได้โดนทิ่มแทงด้วยไงล่ะ Your Highness (2011)
I got fucked in the ass.แต่แล้วก้นฉันถูกทิ่มแทง The Hangover Part II (2011)
All those thoughts, they're like millions of needles in my brain.ความคิดของผู้คนมากขนาดนั้น มันเหมือนเข็มเป็นล้านเล่ม ทิ่มแทงมาที่สมองผม Concentrate and Ask Again (2011)
It's tingling' all through me.มันทิ่มแทงไปทุกส่วนของฉัน Soul of Fire (2011)
Slice 'em, dice 'em, rue 'em.สำนึกผิดที่ทิ่มแทงเฉือดเฉือน Something to Watch Over Me (2011)
Even if you're covered with spines like a hedgehog that stabs me.แม้ว่าคุณจะปกคลุมไปด้วยหนาม เหมือนเม่นที่คอยทิ่มแทงฉัน City Hunter (2011)
♪ Ring through my ears and sting my eyes ♪#กังวานมายังหูและทิ่มแทงดวงตาของฉัน The Spanish Teacher (2012)
♪ Ring through my ears and sting my eyes ♪#เสียงกังวานมาเข้าหูและทิ่มแทงดวงตาของฉัน The Spanish Teacher (2012)
♪ And sting my eyes#และทิ่มแทงดวงตาของฉัน The Spanish Teacher (2012)
♪ That you use against me ♪#มาิทิ่มแทงฉัน# Props (2012)
I was tortured by guilt every day.ความรู้สึกผิดมันทิ่มแทงฉันทุกวัน Tsugunai (2012)
I figured I'd kick off my shoes, get comfy, stab myself on your rug.ฉันคิดว่าฉันเตะรองเท้าออกไป สบาย ทิ่มแทงตัวเองเพราะคุณ Penance (2012)
Your words cut me more than hundreds of non-tempered glass shards could.คำพูดเธอบาดใจฉัน ยิ่งกว่าเศษแก้วที่ทิ่มแทงหัวใจ Heroic Origins (2013)
Pull a Lexi, bombard her with emotions till one of them sticks?ใช้วิธีเล็กซี่ โจมตีด้วยอารมณ์ให้ทิ่มแทงใจดำเหรอไง? Pictures of You (2013)
And drove a wedge between father and daughter.และยังทิ่มแทงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูก Arrow: Year One (2013)
You may miss him, and your heart may sting.คิดถึงเขาเหมือนหัวใจถูกทิ่มแทง Episode #1.12 (2013)
You, Avengers, you are my meteor.เจ้าคืออุกกาบาตของข้า คือดาบทิ่มแทงข้า Avengers: Age of Ultron (2015)
And if he still felt anything at the end, he surely felt the spear thrust up under his ribs to pierce his heart and lungs.และถ้ายังมีความรู้สึกอยู่... เขาจะรู้สึกถึงหอกแหลมทิ่มแทงใต้ซี่โครง ทะลุหัวใจและปอด Risen (2016)
And I'm telling you... water that cold... like right down there... it hits you like a thousand knives stabbing you all over your body.บอกอะไรให้ น้ำที่หนาวอย่างน้ำข้างล่างนั่น ยังกะมีดนับพันๆ เล่ม ทิ่มแทงทั่วร่างคุณ Titanic (1997)
The death of birth and it was a point of a spear into my chest and I read on and the spear went deeper and it became an epiphanal experience a total change of mindset for myself and a change of paradigm."ความตายของการกำเนิด" และมันเหมือนปลายหอกทิ่มแทงเข้าไปในอกผม ยิ่งผมอ่านต่อไป ปลายหอกก็ยิ่งทิ่มแทงลึกลงไป The Corporation (2003)
If we have no strength and are caught, our eyes will pierce the enemies.ถ้าเราไม่เหลือกำลังและถูกจับ เราก็จะใช้สายตาทิ่มแทงศัตรู Shadowless Sword (2005)
I can stand the sight of speared meat and chopped bones.ข้าสามารถทนดูหอกที่ทิ่มแทงเข้าไปที่เนื้อและตัดกระดูก Episode #1.9 (2006)
I'll find a way to sever Jones's hold on you, and not rest until this blade pierces his heart.ผมจะหาทางปลดหนี้ ของพ่อจาก โจนส์ ให้ได้ และจะไม่หยุดจนกว่า มีดเล่มนี้จะได้ทิ่มแทงหัวใจมัน Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Come.ซูสทิ่มแทงผืนนภา ด้วยอสุนีบาต 300 (2006)
- Sire?เราสู้รบดังเป็นหน่วยเดียว ที่มิมีอันใดทิ่มแทงได้ 300 (2006)
Go!เสียงกู่ร้องและสาปแช่ง ทิ่มแทงอย่างโหดร้าย 300 (2006)
A pen? You stab me with a goddamn pen?ปากกานี่ไง คุณใช้ปากกาทิ่มแทงความรู้สึกของผม Hollow Man II (2006)
After stabbing Nam-Kyung's heart, can you sleep in peace?หัวใจของ นัมยอง ถูกทิ่มแทง แกมีความสุขดีใช่มั๊ยที่ทำแบบนี้น่ะ? Flowers for My Life (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พูดจาทิ่มแทง[v. exp.] (phūtjā thimthaēng) EN: take a verbal poke at s.o.   FR: envoyer des piques à qqn. ; lancer des piques à qqn.
พูดทิ่มแทง[v. exp.] (phūt thimthaēng) EN: say sarcastically ; say satirically ; say ironically   
ทิ่มแทง[v.] (thimthaēng) EN: hurt   
ทิ่มแทง[adj.] (thimthaēng) EN: cutting ; sarcastic ; caustic   

English-Thai: Longdo Dictionary
go for the jugular(phrase) กะจะเอาให้ถึงตาย สู้ยิบตา, วิจารณ์หรือพูดจาทิ่มแทงใจ เช่น Hannity did not go for the jugular with this opening, but rather he explained the issue fairly objectively and pressed for an opinion.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lunge at[PHRV] ทิ่มแทง, See also: แทง
jab[N] การแทง, See also: การทิ่มแทง, การกระทุ้ง, Syn. poke, thrust
jab[VT] แทง, See also: จิ้ม, ทิ่มแทง, กระทุ้ง, แหย่, Syn. stab, poke, thrust
pierce through[PHRV] ทิ่มแทง, See also: เจาะผ่าน
poke at[PHRV] ทิ่มแทง, Syn. jab at, prod at
poke in[PHRV] แหย่, See also: กระตุ้น, ทิ่มแทง, Syn. put in, stick in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appel(อะเพล') n. การแตะเท้า (ในการฟันดาบ) การทิ่มแทง (tap of the foot)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top