Search result for

*ทำได้ดีกว่า*

(60 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ทำได้ดีกว่า, -ทำได้ดีกว่า-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I think I know how to beat Grievous at his own game.ข้าคิดว่าข้าทำได้ดีกว่ากรีวัสแน่ Downfall of a Droid (2008)
You can't get much more practical than that.ไม่สามารถจะทำได้ดีกว่านั้นแล้ว Episode #1.5 (2008)
Let's stop this while we can, Minister.หยุดมันในขณะที่เราสามารถจะทำได้ดีกว่า, ท่านเสนา Hong Gil Dong, the Hero (2008)
You deserve it. You're a better man than me. - You have an iron will.สมควรแล้วล่ะ นายทำได้ดีกว่าฉันมาก Bedtime Stories (2008)
- You better be. - I'm pushing!นายทำได้ดีกว่านี \ ฉันกำลังเข็นอยู่ High School Musical 3: Senior Year (2008)
He's a better you than you.เขาทำได้ดีกว่าคุณด้วยซ้ำ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
-My 3-year-oId is more capable of helping. -I am your friend.ลูกผม 3 ขวบยังทำได้ดีกว่านี้ / ฉันเป็นเพื่อนคุณนะคะ Julie & Julia (2009)
You know that guy with the cable-access show on Channel 83 does better.คุณรู้ไหม คนที่ทำรายการสาธารณะ ช่อง83ยังทำได้ดีกว่าเลย The Ugly Truth (2009)
That these women did that was so much better than mom.ผู้หญิงพวกนั้นทำได้ดีกว่าแม่มาก Pleasure Is My Business (2009)
He can do so much better than you.เขาสามารถทำได้ดีกว่าเธอ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Well, I can do you better than that.ที่จริงผมทำได้ดีกว่านั้น Marry Me a Little (2009)
I can do better.ฉันทำได้ดีกว่า Carrnal Knowledge (2009)
If you were any good at it, you would know I bring him breakfast.รู้ม่ะ ถ้าเธอทำได้ดีกว่านี้ เธอน่าจะรู้ไว้ ว่าฉันเอาอาหารเช้าไปให้เขา Remains of the J (2009)
Which is more than I can say for myself.ซึ่งคุณทำได้ดีกว่าผมซะอีก Bulletproof (2009)
Come on, we can do better than that.\เร็ว เข้า,เราทำได้ดีกว่าแน่. Pilot (2009)
Who's better at that?แล้วใครทำได้ดีกว่าล่ะ? Episode #1.7 (2009)
Of the two of us, I bet I've been with more of them.ระหว่างเรา 2 คน ฉันคิดว่าฉันทำได้ดีกว่าแน่นอน Rates of Exchange (2009)
I'm better at it than you.ผมทำได้ดีกว่าคุณ Dex Takes a Holiday (2009)
I do better when I understand things, how things happen.ฉันทำได้ดีกว่าตอนเข้าใจเรื่องต่างๆ ว่ามันเกิดขึ้นยังไง Good Mourning (2009)
- pierce will beat that in one minute. [watch beeps] - this is really nice of you.เดี๋ยวเพียร์ซจะทำได้ดีกว่านั้นใน 1 นาที คุณใจดีจริงๆเลย เมโม่เขียนว่า "เพื่อความฝัน" พวก นี่เราจะมาติวภาษาสเปน Introduction to Film (2009)
Mnh, they're okay. I always thought we could do better.\ อืม มันก็โอเค แต่ ฉันคิดว่า\ เราน่าจะทำได้ดีกว่านี้ The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
- Oh, you have to do better than that.โอ้ คุณทำได้ดีกว่านั้นแน่ Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
I have hands. - We would have been better if ...ฉันต้องการคนช่วย เราจะทำได้ดีกว่านี้ถ้า ... Astro Boy (2009)
- I know y'all can do better than that.ผมรู้ว่าคุณทำได้ดีกว่านั้น Bride Wars (2009)
I know you could do better than that, c'mon my parents used to be dancers and they started this place for people like themฉันรู้ว่าเธอทำได้ดีกว่านี้ มาสิ พ่อแม่ฉันเคยเป็นนักเต้น และพวกเขาเริ่มที่นี่เพื่อคนที่ชอบพวกเขา Step Up 3D (2010)
I know you can do better than that.ฉัน รู้ว่าคุณ สามารถทำได้ดีกว่า ที่ I Spit on Your Grave (2010)
I think we can do a little better than that, don't you?ฉันว่าเราน่าจะทำได้ดีกว่านั้น คิดเหมือนกันใช่ไหม Despicable Me (2010)
You can do better than that.คุณทำได้ดีกว่านี้ Sabotage (2010)
Even better than that.ทำได้ดีกว่านั่นด้วย Sabotage (2010)
You fucking better, because if you don't,แกทำได้ดีกว่า เพราะถ้าแกไม่ทำ Hitting the Ground (2010)
I hope you make a better impression than I did.ผมหวังว่าคุณจะทำได้ดีกว่าที่ผมทำนะ Incursion: Part 2 (2010)
No, we're not supposed to, really. Not publicly.แต่ถ้าคุณทำได้ คุณจะทำได้ดีกว่าเดวิดอีก The King's Speech (2010)
Remember, the red light will blink four times, then I've asked them to turn it off.ขอแสดงความยินดีด้วยพะยะค่ะ ฝ่าพระบาททำได้ดีกว่ากระหม่อมอีกพะยะค่ะ The King's Speech (2010)
Getting swept away in a little fantasy might do you some good every once in a while.นายอาจจะทำได้ดีกว่าทุกครั้งก็ได้นะ Warrior (2010)
And I think a different agent might have more success in training him.และฉันคิดว่าสายลับคนอื่น อาจทำได้ดีกว่า ในการฝึกเขา Chuck Versus the Three Words (2010)
I think you'll have to do better than that.-ผมนึกว่าคุณจะทำได้ดีกว่านี่ Batman: Under the Red Hood (2010)
More than you ever did.ทำได้ดีกว่าที่นายเคยทำได้ Batman: Under the Red Hood (2010)
As something that could be improved,ว่าบางทีมันอาจมีอะไรที่ทำได้ดีกว่านี้ Investigative Journalism (2010)
Well, then do the best of somebody better! You wanted to see me?งั้นก็ไปทำให้ดีกว่าคนที่ทำได้ดีกว่าคุณสิ! คุณอยากพบผมใช่ไหมครับ? The Devil You Know (2010)
The best of someone better.ดียิ่งกว่าคนที่ทำได้ดีกว่า The Devil You Know (2010)
I can do even better than that, Brian.ผมทำได้ดีกว่านั้นอีก ไบรอัน Excellence in Broadcasting (2010)
He's doing much better than I did after we broke up.เขาทำได้ดีกว่าผมตอนที่เราแยกทางกัน The Death of the Queen Bee (2010)
She says there's lots of people way better than me.เธอบอกว่ามีคนตั้งมากมายที่ทำได้ดีกว่าผม Epiphany (2010)
Oh, you could do better than that.โอ้ว นายน่าจะทำได้ดีกว่านั้นนะ The Third Man (2010)
If she could say such things, she would have done better than now.ถ้าเธอสามารถพูดแบบนั้นได้ ตอนนี้เธอจะทำได้ดีกว่านี้ From Me to You (2010)
I did it better than any of them.และผมก็ทำได้ดีกว่าที่พวกเขาทำ Double Identity (2010)
You're gonna have to do better than that.เธอควรจะทำได้ดีกว่านั้นนะ The Return (2010)
It couldn't have worked out better.มันคงไม่สามารถที่จะทำได้ดีกว่านี้ Intervention (2010)
- I certainly would've been better at it than you.- เขาให้ฉันยืม - ฉันทำได้ดีกว่าเธอแน่ Signals Crossed (2010)
That could have gone better.ฉันเคยทำได้ดีกว่านี้ Pilot (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beat someone at his own game[IDM] ทำได้ดีกว่าคนอื่นที่ทำกิจกรรมเดียวกัน
lay over[PHRV] แสดงดีกว่า, See also: ทำได้ดีกว่า
outstrip[VT] ทำได้ดีกว่า, Syn. outdo, excel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outgo(เอาทฺ'โก) n. การออกไป,นอกเขต,รายจ่าย,สิ่งที่ไหลออกไป,การกระทำได้ดีกว่า,การเดินทางได้ไกลกว่า -S.
transcend(แทรสเซนดฺ') vt.,vi. อยู่เหนือ,อยู่เลย,อยู่นอกเหนือ,ทำได้ดีกว่า,ชนะ,มีชัย,อยู่เหนือธรรมชาติ., See also: transcendingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
outdo(vt) เก่งกว่า,ทำได้ดีกว่า,ยอดเยี่ยมกว่า,เหนือกว่า
outstrip(vt) ผ่านไป,ทำได้ดีกว่า,เก่งกว่า
outwork(vt) ทำได้ดีกว่า,ทำได้เร็วกว่า
overtop(vt) อยู่สูงกว่า,เอาชนะ,ทำได้ดีกว่า
transcend(vt) อยู่เหนือ,เหลือ,ชนะ,ทำได้ดีกว่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top