Search result for

*ทางบ้าน*

(52 entries)
(0.0816 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ทางบ้าน, -ทางบ้าน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางบ้าน[ADJ] household, Example: เด็กคนนี้มีความอบอุ่นทางบ้าน จึงทำให้เขาเป็นเด็กที่ไม่มีปัญหาในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ทางบ้าน[N] folks at home, See also: people at home, Example: เนื่องจากทางบ้านกำลังมีปัญหา ทำให้เด็กดูเหม่อลอยไม่ตั้งใจเรียน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ของเลื่อนเตือนขันหมากน. สำรับคาวหวานเนื่องในการแต่งงาน ซึ่งฝ่ายเจ้าสาวนำไปให้ฝ่ายเจ้าบ่าวเพื่อเตือนบอกให้ทราบว่าทางบ้านเจ้าสาวเตรียมพร้อมที่จะรับขันหมากได้แล้ว.
พุทธจักรน. อำนาจปกครองคณะสงฆ์ทางพระพุทธศาสนา, คู่กับ อาณาจักร ซึ่งหมายความว่า อำนาจปกครองทางบ้านเมือง.
ศาสนจักร(สาสะนะจัก, สาดสะนะจัก) น. อำนาจปกครองทางศาสนา เช่น ไตรภูมิโลกวินิจฉัยเป็นวรรณกรรมฝ่ายศาสนจักร, ถ้าเป็นฝ่ายพระพุทธศาสนา เรียกว่า พุทธจักร, ถ้าเป็นฝ่ายคริสต์ศาสนา เรียกว่า คริสตจักร, คู่กับ อาณาจักร ซึ่งหมายความว่า อำนาจปกครองทางบ้านเมือง.
อาณาจักรอำนาจปกครองทางบ้านเมือง, คู่กับ ศาสนจักร ซึ่งหมายความว่า อำนาจปกครองทางศาสนา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Trouble at home, son?มีเรื่องทางบ้านเรอะ Casualties of War (1989)
Back home ? Everybody.ทางบ้านน่ะ Schindler's List (1993)
Brother Mo told me to ask you if your family needs any helpพี่เหมา ให้ผมมาถาม ทางบ้านต้องการความช่วยเหลือมั้ย Infernal Affairs (2002)
We're not allowed to call or go home in the holidays, and they're not allowed to visit.เราไม่มีสิทธิโทรกลับหรือไปเยี่ยมบ้านได้เลย และทางบ้านเราก็ห้ามเช่นกัน Latter Days (2003)
Our first request comes from a listener by the pen name Banana Boatค่ำคืนที่แสนยาวนาน request แรกจากผู้ฟังทางบ้านของเรา Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Kubo Gynecology Family money.คุโบนารีเวช เงินทางบ้าน... Swing Girls (2004)
Is there anybody you'd like to say hello to?- มีผู้ชมทางบ้านท่านใดที่คุณอยากจะทักทายบ้างไหมครับ Mr. Monk and the Game Show (2004)
No cards and letters to sweethearts. No phone calls to family back home.ไม่มีการ์ดหรือจดหมายถึงคนรัก ไม่มีการโทรถึงทางบ้าน Rescue Dawn (2006)
Your home life.- ชีวิตทางบ้านของเธอ Chapter Four 'The Kindness of Strangers' (2007)
Discuss this with your family when you're filling it in.ปรึกษากับทางบ้านดีๆ แล้วค่อยกรอก 5 Centimeters Per Second (2007)
SOME OF THESE HAVE BEEN IN MY FAMILYบางอย่างมาจากทางบ้านของฉันด้วย Mother Said (2008)
Since I've already been kicked out of the house for making a ruckus?ตั้งแต่ฉันทิ้งทางบ้าน ทิ้งครอบครัวไว้ข้างหลัง Beethoven Virus (2008)
So, how are things stateside, huh?ทางบ้านเราเป็นไงมั้งล่ะ Up (2009)
I understand.ผมเสียใจด้วยนะ ถ้าทางบ้านคุณมีปัญหา... Drag Me to Hell (2009)
Sorry, look, if you family problems, you might have to take time off today.. คุณน่าจะหยุดงานซักวัน ไปแก้ปัญหาทางบ้านและ... . Drag Me to Hell (2009)
Made sure I angled one right on your place, too.มันใจว่ามันฉายไปทางบ้านคุณด้วย Blinded by the Light (2009)
I drove by Eileen's, and I-I saw my little buddy standing out there.ฉันขับผ่านไปทางบ้านไอลีนพอดี และชั้นก็เห็นเพื่อนตัวน้อยของเรายืนอยู่ที่นั่น Would I Think of Suicide? (2009)
The family's not well-off, the father is a bus driver.ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีนัก พ่อเป็นคนขับรถ The Case of Itaewon Homicide (2009)
I'm walking straight... Ground! Why do you keep moving?ฉานนนเดินตรงแล้วนะ เฮ้ ไอ้ทางบ้านี่ เจ้าจะหมุนทำไม My Fair Lady (2009)
People watching this performance at home... with a huge question mark.ผู้ชมทางบ้านที่นั่งดูการแสดงนี้ ต่างก็มีคำถามใหญ่ในใจ Bride Wars (2009)
But then he gave me a ride to babysitting "on his way home."แต่แล้วเขาก็ส่งฉันไปบ้านเด็ก ในทางบ้านของเขา The Diaper Incident (2010)
You guys walk in, you hand me this turtle, and then you tell me to smile for the folks at home.พวกเธอก็เดินเข้ามา แล้วยื่นเต่าตัวนี้ให้ฉัน จากนั้นพวกเธอก็บอกฉันให้ยิ้ม ให้ผู้ชมทางบ้าน Aerodynamics of Gender (2010)
What folks at home? - Ohh. - Star-burn...ผู้ชมทางบ้านอะไร? พวกเธอรู้มั้ยว่าเต่าเป็นพาหะของเชื้อ Salmonella Aerodynamics of Gender (2010)
I want you to say hello to all the folks at home.ฉันอยากให้แกกล่าวทักทาย คนทางบ้าน Samaritan (2010)
- Separation of church and state. - Ah, yes.- เรื่องทางวัดกับทางบ้านต้องแยกกัน Friends with Benefits (2011)
We could really use a supply line from home, David.จากทางบ้าน เดวิด เอาล่ะ, ดาวดวงเดียวที่เรารู้ Gauntlet (2011)
So, no help from home.หมายความว่า ไม่มีความช่วยเหลือจากทางบ้าน ไม่ Gauntlet (2011)
I'm not sure what you mean by "home situation."ฉันไม่แน่ใจกับคำว่า " ทางบ้าน " ของคุณ The Tell (2011)
People will wanna stay in touch with their families.คนพวกนั้นจะต้องติดต่อกับทางบ้าน ของพวกเขาได้ Lockdown (2011)
Everyone goes off the rails at some point around here.ทุกคนก็มีออกนอกลู่นอกทางบ้านแหละ เวลาอยู่แถวนี้ The Jewel of Denial (2011)
I will make another marriage proposal to the Second State Councilor's household.ข้าจะไปจัดการเรื่องการแต่งงาน กับทางบ้านของท่านอำมาตย์รอง The Princess' Man (2011)
Fifty million more will watch from homes all across the country and around the globe.อีก 50 ล้านคนจะได้รับชมทางบ้าน ทั่วประเทศและทั่วโลก Tower Heist (2011)
You guys were just trying to help out, huh?พวกเธอพยายาม จะช่วยเหลือทางบ้านเหรอ True North (2012)
My wife's family had money.ทางบ้านภรรยาผมมีฐานะดี Pilot (2012)
Point this at the house.หันด้านนี้ไปทางบ้าน Root Cause (2012)
They're heading over to the Reeves place.พวกมันกำลังไปทางบ้านรีพ Sunset (2012)
Welcome back, all you night owls.ทรอย เปิดโทรศัพท์รับสายผู้ชมทางบ้านซิ Curriculum Unavailable (2012)
It's not that I'm dating someone, we were betrothed since we were young.เธอไม่ใช่แฟนของพี่ ทางบ้านหมั้นหมายพี่กับเธอเอาไว้ตั้งแต่พี่ยังเด็ก Episode #1.7 (2012)
You gonna carry my ass all the way the fuck home.คุณจะดำเนินตูดของฉัน ตลอดทางบ้านครับ. 2 Guns (2013)
The prodigal son returns.กลับมาทางบ้านให้อภัยแล้ว Iron Man 3 (2013)
...to leave this facility.ไม่มีคนใดในพวกเรา ได้รับเมล์ตอบกลับจากทางบ้าน Ender's Game (2013)
I think his family found out that he was in the broadcasting group.ฉันคิดว่าทางบ้านของเขารู้ ว่าเขามาเข้าร่วมกับกลุ่มนี้ Episode #1.3 (2013)
Come to think of it, you were somehow successful at keeping this a secret from your family for three years.พอนึกถึงเรื่องนี้แล้ว พี่เก่งจังที่ปกปิดเรื่องนี้ เป็นความลับกับทางบ้านมาสามปีแล้ว Episode #1.3 (2013)
When you have such a huge audience and you know that everyone is at home watching the game... they have their hopes pinned on you andเมื่อคุณอยู่ท่ามกลางผู้ชมจำนวนมาก และผู้ชมทุกคนทางบ้านกำลังดูการแข่งนี้อยู่... พวกเขาได้ฝากความหวังไว้ที่คุณ และ Free to Play (2014)
You've been haddled lately. You've been busy nesting?ระยะหลังคุณเก็บตัวจัง ยุ่งอยู่กับทางบ้านเหรอ London Has Fallen (2016)
I caught him crouched in the bushes, watching your house.ผมจับได้ว่าเขาหมอบอยู่ในพุ่มไม้ มองไปทางบ้านคุณ Elle (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top