Search result for

*ถอนพิษ*

(68 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ถอนพิษ, -ถอนพิษ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอนพิษ[V] detoxify, See also: counteract of a poison, Syn. ทำลายพิษ, Example: อย่างนี้คุณต้องใช้น้ำร้อนประคบเพื่อถอนพิษและลดการอักเสบ, Thai definition: ทำให้พิษหมด
การถอนพิษ[N] antidote, See also: detoxifying, counteraction (a poison), extracting (a poison), Syn. การขจัดพิษ, การทำลายพิษ, Example: เขาเคยศึกษาวิธีการถอนพิษงูจากชาวเขา, Thai definition: ทำให้พิษหมด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถอนพิษก. ทำให้พิษหมด.
คุลิก่าน. เม็ดกรวดที่อยู่ในกระเพาะสัตว์บดเอื้อง เมื่อนานเข้าก็มีเมือกเกาะเป็นเม็ดกลม ถือกันว่าเป็นยาถอนพิษ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
detoxicate; detoxifyขจัดพิษ, ถอนพิษ (สารเสพติด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detoxication; detoxificationการขจัดพิษ, การถอนพิษ (สารเสพติด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detoxification; detoxicationการขจัดพิษ, การถอนพิษ (สารเสพติด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detoxify; detoxicateขจัดพิษ, ถอนพิษ (สารเสพติด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Substance withdrawal syndromeกลุ่มอาการถอนพิษจากการใช้สาร [TU Subject Heading]
Detoxicationการถอนพิษ [การแพทย์]
Detoxificationการล้างพิษ,การถอนพิษยา,ขบวนการขจัดพิษ,กำจัดพิษ,การกำจัดพิษ,รูปที่ไม่มีฤทธิ์ยา,ทำลายสิ่งที่เป็นพิษ,การทำให้สารเป็นพิษลดน้อยลง,การถอนยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which means we have to find a better way to detox him.ซึ่งเราหมายความว่าเราจะหาวิธีที่ดีกว่าในการถอนพิษเขา Adverse Events (2008)
- Where is the antidote?ยาถอนพิษอยู่ไหน? บอกมา! Bolt (2008)
There's your antidote...นั่นไงยาถอนพิษของนาย... Bolt (2008)
Okay, if you want the food the antidote, you're gonna have to do exactly what I say.ง่ายๆนะ ถ้านายอยากได้อาหาร.. ม่ายๆ .. ฉันหมายถึง ยาถอนพิษน่ะ นายจะต้อง \ ทำตามที่ฉันบอกเปะๆ Bolt (2008)
Why haven't they got an antidote?ทำไมถึงไม่มียาถอนพิษ Loyal and True (2008)
Where's the antidote, Vindi?ยาถอนพิษอยู่ที่ไหน วินดี้ ? Mystery of a Thousand Moons (2009)
The fastest way to save senator Amidala and Ahsoka is to get Vindi back to the capital and find an actual antidoteวิธีที่เร็วที่สุด ที่จะช่วยท่านวุฒิฯ อมิดาล่า กับ อาโซก้า คือเราต้องพาวินดี้ไปยังเมืองหลวง และหายาถอนพิษที่แท้จริง Mystery of a Thousand Moons (2009)
Now we'll need to find an antidoteตอนนี้ เราต้องหายาถอนพิษ Mystery of a Thousand Moons (2009)
It's the perfect antidote to that absinthe.มันเป็นยาถอนพิษ แอ็บซินธ์ที่ดี The End (2009)
And only we would have the antidote.แล้วก็มีแค่เราที่มียาถอนพิษ Senate Spy (2009)
Lott Dod must have an antidote.ลอต ดอด ต้องมียาถอนพิษ Senate Spy (2009)
Return it, and I'll get the antidote from Lott Dod.เอามันคืนมา และข้าจะเอายาถอนพิษมาจาก ลอด ดอด Senate Spy (2009)
Injected in the correct order, they neutralize the toxin.ฉีดเข้าไปตามลำดับให้ถูกต้อง มันจะไปถอนพิษ Grey Matters (2009)
So I'd highly recommend you reacquaint yourself with the chapter on antidotes.ฉันแนะนำว่า ทำความเข้าใจ กับบทเรียนเรื่องการถอนพิษให้ดีล่ะ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
I'm the one holding the cure.ฉันมียาถอนพิษให้นาย Smoke and Steel (2010)
There's only one antidote for that poison, and I have it.หุบปาก มียาถอนพิษอยู่ขวดเดียว และมันอยู่ที่ฉัน Chuck Versus First Class (2010)
Antidote first.ยาถอนพิษก่อน Chuck Versus First Class (2010)
Do what I say.ทำตามที่ผมบอก ให้ยาถอนพิษกับสายลับของผม Chuck Versus First Class (2010)
If you get me out of here, I will consider taking you to the antitoxin.ถ้าเกิดแกพาฉันออกไป ฉันจะพาแกไป เอายาถอนพิษ Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
I don't want to see you like this so I'm just going to keep my eyes closed until we get the antidote.ไม่อยาก เห็นคุณแบบนี้ ผมจะหลับตา จนกว่าจะได้ยาถอนพิษมา Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
Well, thank God we got Wheelwright to give up that antitoxin before he went completely off the reservation.อย่างน้อยพวกเราก็ได้ยาถอนพิษจากวิลไรค์ ก่อนที่เขาจะกลายเป็นบ้าไปหลังจากนั้น Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
If I'm right, the antidote is fast-acting.ถ้าฉันคิดถูก ยาถอนพิษจะช่วยได้ Now What? (2010)
The antidote works quickly.ถ้าเราคิดถูก ยาถอนพิษจะทำงานเร็ว Now What? (2010)
As soon as the goblin's out of Gaius, you must give him the antidote.ทันทีที่ก๊อบลินออกจากร่างไกอัส เจ้าต้องให้ยาถอนพิษกับเขา Goblin's Gold (2010)
Leave his body while you still can. BUZZING Give him the antidote!ออกจากร่างซะ ขณะที่ยังทำได้ เอายาถอนพิษให้เขา Goblin's Gold (2010)
I don't know which one's the antidote. Which one is it?ข้าไม่รู้ว่าอันไหนเป็นยาถอนพิษ อันไหนกัน? Goblin's Gold (2010)
Are you sure that was the antidote?เจ้าแน่ใจว่านั่นเป็นยาถอนพิษหรือ? Goblin's Gold (2010)
Within a six hour efficacy will beใน 12 ชั่วโมงถ้าไม่ถอนพิษให้ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
At that time you will surviveแล้วข้าจะให้ยาถอนพิษกับเจ้า 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
With every mission I stop, every agent I neutralize...กับทุกภารกิจที่ฉันหยุดยั้ง จนท.ทุกคนที่ฉันถอนพิษให้ Free (2011)
Meaning you didn't stop them from getting the counteragent to him.แสดงว่าคุณไม่ได้หยุดพวกเขา ไม่ไห้เอายาถอนพิษไปให้เขา The Beginning of the End (2011)
The counteragent-- can it really reverse what happened to him?ยาถอนพิษนั้น... มันแก้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาได้จริงเหรอ? The Beginning of the End (2011)
But one of Blake's agents, Simon Lee, gave me an antidote to give to you.แต่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งของเบล้ค ไซม่อน ลี เอายาถอนพิษมาให้คุณ The Beginning of the End (2011)
He gave himself over to Klaus.เขาแลกตัวเองกับยาถอนพิษให้พี่ชาย The End of the Affair (2011)
The team hunted down east German defectors and neutralized them before they could talk.ทีมนี้ตามล่าพวก เยอรมันตะวันออกที่ติดเชื้อ (ทรยศ) และถอนพิษพวกเขาซะ ก่อนที่จะได้พูดอะไร Foe (2011)
"Neutralized.""ถอนพิษFoe (2011)
The liquid can cure illness, neutralize poison, it can even stave off the darkness from within.มันสามารถรักษา อาการป่วย ถอนพิษ จนถึงปัดเป่าความชั่วร้ายในจิตใจ Flesh and Blood (2012)
Undo the potion. All magic can be broken.ถอนพิษเสีย เวทมนตร์ทุกอย่างสามารถทำลายได้ Heart of Darkness (2012)
- There's an antidote.มียาถอนพิษ Love Sick (2012)
And therefore the antidote.และก่อนหน้านั้น ฉันช่วยถอนพิษให้เอเลน่า อย่างไรก็ตาม The Killer (2012)
I'm working on an antidote.ฉันทำอย่างถอนพิษอยู่ Faes Wide Shut (2013)
Anyway, look, I think I've found a remedy for the Fae secretion.ฉันว่าฉันได้ยาถอนพิษแล้วล่ะ Faes Wide Shut (2013)
I brought the antidote.ฉันเอายาถอนพิษมา ไวรัสอาจไม่ส่งผลกับเฟ Faes Wide Shut (2013)
Yeah, did you bring the antidote, too?ใช่ แล้วคุณเอายาถอนพิษมาด้วยหรือเปล่าล่ะ? In the Name of the Brother (2013)
Honey, I studied history, not how-to, but if there were such a thing as real witchcraft, and I somehow had the ability to use it, you would be the first person I would help.น้าทำมันออกมาได้ไม่ดีเท่าหลาน เจ้ากิ่งไม้นิ่งก็สามารถฆ่า คนธรรมทั่วไปได้ด้วยใช่มั้ยคะ? ไม่ว่าใครก็ตามที่แตะมัน.แต่ยาถอนพิษนี่จะช่วยชะลอ ฤทธิ์ของมันได้สองสามปี Pilot (2013)
Because the cure still exists, and I still want it.เพราะว่ายาถอนพิษมันยังมีอยู่น่ะสิ และฉันก็ยังอยากได้มันอยู่ Original Sin (2013)
Your blood is the cure, Katherine.เลือดของเธอคือยาถอนพิษนะแคทเธอรีน Original Sin (2013)
Anybody who touches it. But this antidote offers protection for a few years...ไม่ว่าใครก็ตามที่แตะมัน.แต่ยาถอนพิษนี่จะช่วยชะลอ ฤทธิ์ของมันได้สองสามปี Potentia Noctis (2013)
And this is the antidote to the poison.นี่คือยาถอนพิษ The Serpent (2013)
At first, I was hoping that I could find a cure for the poison.ตอนแรก ผมหวังว่า ผมจะเจอทางถอนพิษ Dark Hollow (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การถอนพิษ[n.] (kān thønphit) EN: antidote   
ถอนพิษ[v.] (thønphit) EN: detoxify ; counteract of a poison   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antidote[N] ยาถอนพิษ, See also: ยาแก้พิษ, Syn. antitoxin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neutralise(นิว'เทริลไลซ) vt. ทำให้เป็นกลาง,ทำให้ไม่ได้ผล,ต่อต้าน,ลบล้าง,ถอนพิษ,ประกาศตัวเป็นกลางvi. กลายเป็นกลาง, See also: neutralisation,neutralizer n., Syn. counterbalance,offset
neutralize(นิว'เทริลไลซ) vt. ทำให้เป็นกลาง,ทำให้ไม่ได้ผล,ต่อต้าน,ลบล้าง,ถอนพิษ,ประกาศตัวเป็นกลางvi. กลายเป็นกลาง, See also: neutralisation,neutralizer n., Syn. counterbalance,offset

English-Thai: Nontri Dictionary
neutralize(vt) วางตัวเป็นกลาง,ถอนพิษ,ลบล้าง,แก้,ต่อต้าน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
disintoxicatingช่วยถอนพิษ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top