Search result for

*ต้องใจ*

(69 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ต้องใจ, -ต้องใจ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้องใจ[V] satisfy, See also: please with, enamour with, Syn. ถูกใจ, ชอบ, พึงพอใจ, Example: ท่านขุนต้องใจในความงดงามผ่องใสของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้เป็นอันมาก, Thai definition: มีความพอใจในสิ่งนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ต้องใจก. ชอบ, ถูกใจ.
เจริญตาเจริญใจว. งาม, ต้องตาต้องใจ.
ต้องก. ถูก เช่น ต้องชะตา ต้องใจ
ตาเป็นมันว. อาการที่จับตามองจ้องดูสิ่งที่ต้องใจอย่างจดจ่อ.
ตีคอก. พูดให้ต้องใจหรือให้ถูกอกถูกใจเพื่อหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่ง.
ถูกใจก. ชอบ, ต้องใจ, ถูกอกถูกใจ ก็ว่า.
ถูกปากก. มีรสต้องใจ.
ถูกอกถูกใจก. ชอบ, ต้องใจ, ถูกใจ ก็ว่า.
พบไม้งามเมื่อขวานบิ่นก. พบหญิงสาวที่ต้องใจเมื่อแก่, ใช้ว่า พบไม้งามเมื่อยามขวานบิ่น ก็มี.
อำนิฐ, อำนิษฐ์(-นิด) ว. น่าปรารถนา, เป็นที่พอใจ, ต้องใจ, น่ารัก.
อิฏฐ-, อิฐ- ๑(อิดถะ-) ว. น่าปรารถนา, เป็นที่พอใจ, ต้องใจ, น่ารัก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diplomatist หรือ Diplomatใช้กับราชการทุกคนที่ประจำทำงานในด้านทางการทูต ไม่ว่าจะประจำอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศ หรือในราชการต่างประเทศ คือ ในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือในสำนักงานทางทูตอื่นๆในทรรศนะของ เซอร์แฮโรลด์ นิโคลสัน นักการทูตยอดเยี่ยมคนหนึ่งของอังกฤษ ได้ระบุไว้ว่า นักการทูตหรือ Diplomat จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ ยึดถือความเป็นจริง มีความแม่นยำ สงบเยือกเย็น มีความอดกลั้น อารมณ์ดี มีความสงบเสงี่ยมและมีความจงรักภักดี ทั้งยังจะต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญา มีความรู้ มองเห็นการณ์ไกล มีความสุขุมรอบคอบ ใจดีกับแขกและผู้แปลกหน้า มีเสน่ห์ มีความอุตสาหะวิริยะ มีความกล้า และมีปฏิภาณในทำนองเดียวกัน Francoise de Callieres (1645-1717) นักการทูตชั้นเยี่ยมของฝรั่งเศส ซึ่งเคยเป็นเอกอัครราชทูตประจำโปแลนด์ ซาวอย ฮอลแลนด์ บาวาเรีย และลอเรน ได้เขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งชื่อว่า De la miniere avec les souverains เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเจรจาทางการทูต ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังเป็นที่รับรองกันทั่วไปว่าเป็นหนังสือที่ดีเยี่ยมเล่ม หนึ่ง หรือเป็นจินตกวีนิพนธ์เรื่องการดำเนินการทูตกับเจ้าผู้ครองนคร (Princes) สมัยนั้นCallieres ได้วางมาตรฐานของนักการทูตไว้สูงมากเพราะเขาเห็นว่า ไม่มีงานราชการใด ๆ ที่จะยากยิ่งไปกว่าการเจรจา ในการเจรจานั้น ผู้เจรจาจะต้องสามารถมองเห็นเหตุการณ์ทะลุปรุโปร่ง หรือมีสติปัญญาเฉียบแหลม มีความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง มีความละมุนละไม มีความรอบรู้และความเข้าใจอย่างกว้างขวาง ตลอดจนข้อสำคัญที่สุด ต้องเป็นผู้มีความสุขุมคัมภีรภาพ สามารถมองเห็นการณ์ไกลชนิดเจาะลึกทีเดียว นอกจากนี้ จะต้องเป็นผู้มีอารมณ์ขันอย่างสม่ำเสมอ ไม่โกรธง่าย มีจิตใจสงบเยือกเย็น มีความอดกลั้น พร้อมเสมอที่จะรับฟังทุกคนที่เขาพบด้วยความตั้งอกตั้งใจ พูดจาอย่างเปิดเผย และมีอารมณ์ร่าเริงไม่หน้าเง้าหน้างอ มีอัธยาศัยไมตรี รวมทั้งมีกิริยาท่าทางเป็นที่ต้องตาต้องใจกับทุกคน ในฐานะนักเจรจา (Negotiator) นักการทูตจะต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติตามที่กล่าวมานี้เป็นอย่างน้อย เนื่องจากมีการเจรจาเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของนักการทูตนั่นเอง [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You've got to take it easy. We're both hanging by a thread.นายต้องใจเย็นๆ ชีวิตเรากำลังแขวนอยู่บนเส้นด้าย Marley & Me (2008)
I knew you were going soft.ฉันรู้ว่านายจะต้องใจอ่อน Pineapple Express (2008)
I told you that would be it. You have got to chill out.ฉันบอกนายแล้วว่ามันแค่นั้น นายต้องใจเย็น The Happening (2008)
I suppose the kind thing for me to do is to offer you supper.ฉันว่าฉันต้องใจดีชวนคุณทานอาหารสินะ The Happening (2008)
Now that Danko has thrown Nathan from a building and watched him fly away, it all comes down to you, Noah.แล้วตอนที่แดนโก้เหวี่ยงเนธานออกมาจากตึก และจ้องมองเขาบินออกไป ทั้งหมดนี้คุณต้องใจเย็นมาก ๆ โนอาห์ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Let me go. You relax.ให้ฉันไปก่อน คุณต้องใจเย็นๆ Fighting (2009)
You got to relax, okay? Lay low.คุณต้องใจเย็น ,โอเค? I Lied, Too. (2009)
You have to lay low, Ellen.คุณต้องใจเย็นก่อน,เอลเลน I Knew You Were a Pig (2009)
Listen, you need to calm down tell her its not real.ฟังนะ คุณต้องใจเย็นก่อน Law Abiding Citizen (2009)
You have to calm yourself, because I cannot help you if you're all wound up.คุณจะต้องใจเย็น เพราะว่าฉันไม่สามารถช่วยคุณได้ถ้าคุณสติแตกแบบนี้ The Fourth Kind (2009)
It's a bold plan, Mr. White.มันเป็นแผนที่ต้องใจกล้าอย่างมาก คุณไวท์ Bit by a Dead Bee (2009)
Now, you just chill the fuck out.ตอนนี้แกต้องใจเย็นหน่อย Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
We got to wait.รอต้องใจเย็นรอ Smite (2009)
You guys got the steps down.พวกนายต้องใจเย็นลงหน่อย Acafellas (2009)
You need to chill yourself, all right?เธอต้องใจเย็นลงบ้าง ตกลงไหม? Pilot (2009)
Well, that's hard to tell.แต่ประชาชนต้องใจดีปล่อยให้ สิ่งที่สำคัญของ อาร์แอนด์ดี ดำเนินไป... Edge of Darkness (2010)
We need to convey calm. These people are relying on us, okay?เราต้องใจเย็น คนพวกนั้น ต้องการพวกเรา่น่ะ Devil (2010)
You have to calm down. And you need to save that battery.คุณต้องใจเย็นๆก่อน และต้องประหยัดแบตเตอรี่ด้วย Buried (2010)
So you've got to hold still.ดังนั้นคุณต้องใจเย็นๆ สงบสติอารมณ์เข้าไว้ The Edge (2010)
You need to just relax.เธอต้องใจเย็นๆ Questions and Antlers (2010)
Now, you just calm down. My name is not Alec.นั่นเป็นสิ่งที่เด็กควรจะเป็น ตอนนี้คุณต้องใจเย็นๆ ก่อนนะ Warrior (2010)
Hey, whoa, whoa, dude, listen, I know this is a lot for you to handle, but you gotta stay with me, you gotta pull together.เฮ้ เพื่อน ฟังนะ ชั้นรู้ว่านี่อาจจะมากเกินสำหรับนายที่จะรับได้ แต่นายต้องอยู่กับชั้น นายต้องใจเย็นเข้าไว้ Chuck Versus the Beard (2010)
You need to keep it together, son.นายต้องใจเย็นๆอย่าวู่วาม ลูกชาย June Wedding (2010)
You need to take it easy, baby.เธอต้องใจเย็นๆนะ ที่รัก Turning and Turning (2010)
You don't have to be mean.คุณไม่จำเป็นต้องใจร้าย The Large Hadron Collision (2010)
Look, everybody but Chris, just keep your pants on and let's figure a way out of this.เขาพูดถูก เราต้องใจเย็นๆไว้ ทั้งๆ ที่มีฆาตกร อยู่ในบ้านเรอะ! And Then There Were Fewer (2010)
911 Dispatch Center TALL TALLAHASSEE, Florida Ma'am, you need to calm down.คุณผู้หญิง คุณต้องใจเย็นก่อน ...A Thousand Words (2010)
Ma'am, you need to calm down and stop yelling.คุณคะ คุณต้องใจเย็น และหยุดตะโกน ...A Thousand Words (2010)
We gotta be patient.แค่ต้องใจเย็นๆ Exile on Main St. (2010)
No, you calm down!ไม่ คุณสิต้องใจเย็น! Never Been Kissed (2010)
The doctor said that you have to take it easy.หมอบอกว่าน้าต้องใจเย็นๆ Masquerade (2010)
You have to calm down, Eli.นายต้องใจเย็น ๆ อีไล Intervention (2010)
Okay, you need to chillax, or I need to start carrying a tranq gun.เธอต้องใจเย็นๆ ไม่งั้นฉันคงต้องพกปืนยาสลบ There's No Place Like Homecoming (2010)
Okay, listen, you just stay calm,โอเค คุณต้องใจเย็นก่อน To Keep Us Safe (2010)
I'd have trouble being so magnanimous.ฉันคงแย่ถ้าต้องใจบุญขนาดนั้น Protect Them from the Truth (2010)
And remember, we gotta stay visible so the bad guys know this kind of heat, people aren't themselves, but it's our job to keep our cool.รถพยาบาลงานล้นมือ จำไว้ว่า เราต้องให้คนร้ายเห็นว่า เราอยู่ที่นั่น ร้อนๆแบบนี้ ผู้คนโมโหง่าย แต่เราต้องใจเย็นๆ Hot & Bothered (2010)
Okay, listen, you gotta chill out.ฟังนะ นายต้องใจเย็น อยากโดนรายงานเหรอ? Hot & Bothered (2010)
Well, sometimes I have to be mean 'cause it's my job to protect you.ใช่ บางทีแม่ต้องใจร้าย เพราะเป็นหน้าที่ที่ต้องปกป้องลูก Remember Paul? (2010)
You need restraint now more than ever!ท่านต้องใจเย็นมากกว่าที่เคยนะ Dong Yi (2010)
Why don't we give him the night to stew over this and then you come visit him tomorrow alone?เพียงแต่คุณต้องใจเย็นๆ ทำไมเราจะให้เวลาเขาพักเคี่ยวให้ข้นไม่ได้ล่ะ แล้วพรุ่งนี้คุณค่อยมาหาเขาคนเดียว Practically Perfect (2010)
Daddy. But you really need to calm down.- แต่คุณต้องใจเย็นลงหน่อยครับ Reflection of Desire (2010)
We must be patient and wait for something to happen.เราต้องใจเย็น และรอให้มีบางอย่างเกิดขึ้น Trollhunter (2010)
I knew you'd give in like this, I'll go bring him back.ฉันรู้ว่าแกต้องใจอ่อนแบบนี้ ฉันจะไปลากมันกลับมาเอง Episode #1.3 (2010)
And we will. Relax. We're safe now.งั้นเราต้องใจเย็นๆ เราปลอดภัยแล้ว A Lonely Place to Die (2011)
Patiently waiting...เราต้องใจเย็นๆ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Wendy, you just have to be patient, okay?เว็นดี้ หนูต้องใจเย็นๆเอาไว้นะ The Divide (2011)
You don't have to be so mean about it.คุณไม่ต้องใจร้ายขนาดนั้นก็ได้ Friends with Benefits (2011)
You seemed calmed by the idea of thorpe as the buyer,เธอต้องใจเย็นกับความคิด ที่ว่าโทรปเป็นคนซื้อบริษัท The Kids Are Not All Right (2011)
Matt, you need to calm down now.แมท ตอนนี้เธอต้องใจเย็นก่อน Know Thy Enemy (2011)
Dude needs to take a chill pill, drink a brewsky, man--พี่แกต้องใจร่มๆ แล้ว กินเบียร์บ้างนะพี่ Original Skin (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สบเนื้อต้องใจ[v. exp.] (sop neūa tǿngjai) EN: fall in love with   
ติดเนื้อต้องใจ[v. exp.] (tit neūa tǿngjai) EN: be attracted (by) ; take a fancy (to s.o.) ; have the affection for ; be fond of ; be fascinated with/by   
ต้องใจ[v. exp.] (tǿngjai) EN: please the mind ; be pleased with ; be enamored with   FR: plaire ; charmer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uninspired[ADJ] ซึ่งไม่ถูกใจ, See also: ไม่ต้องตาต้องใจ, ไม่เตะตา, สามัญ, ธรรมดา, Syn. arid, unexceptional, lacklustre, pedestrian, unimagination, Ant. inspired

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meet(มีท) {met,met,meeting,meets} v. พบ,ประสบ,เผชิญ,กลายเป็น,ทำให้คุ้นเคยกับ,บรรจบ,สบตา,ขัดแย้ง,ต่อต้าน,ต้องใจ,ตกลง. n. การชุมนุม,การประชุม,ผู้ชุมนุม,สถานที่ชุมนุม adj. เหมาะสม,สมควร ., See also: meetly adv. meetness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
engaging(adj) น่ารัก,น่าเอ็นดู,ถูกใจ,ต้องตาต้องใจ,ติดอกติดใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top