Search result for

*ตั้งใจจริง*

(51 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตั้งใจจริง, -ตั้งใจจริง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งใจจริง[V] determine, See also: intend, mean, aim, have in mind, Syn. เอาจริง, เอาจริงเอาจัง, มุ่งมั่น, Ant. เหยาะแหยะ, เล่นๆ, Example: เขาตั้งใจจริงที่จะฟื้นฟูป่าให้กลับสู่สภาพเดิมให้ได้, Thai definition: มุ่งมั่นอย่างเป็นงานเป็นการ, ทำเป็นเรื่องเป็นราว
ตั้งใจจริง[ADV] seriously, See also: earnestly, in earnest, solemnly, gravely, Syn. เอาจริง, เอาจริงเอาจัง, มุ่งมั่น, Ant. เหยาะแหยะ, เล่นๆ, Example: น้องอ่านหนังสืออย่างตั้งใจจริง หวังจะสอบให้ติดคณะที่ต้องการให้ได้, Thai definition: อย่างเป็นงานเป็นการ, อย่างเป็นเรื่องเป็นราว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มานะ ๒น. ความพยายาม, ความตั้งใจจริง, ความพากเพียร, เช่น มีมานะอดทน มีมานะในการทำงาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't take my daughter's hand unless you mean it.อย่าจับมือลูกสาวฉันนอกจากว่าเธอตั้งใจจริงๆ The Happening (2008)
Something that you don't like?เขาไม่ได้ตั้งใจจริงๆ ผมบอกคุณแล้วว่าให้เปลี่ยนช่องคืน พวก Grilled (2009)
You didn't really mean that you want me...ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆ มีอะไรให้ผม... Albification (2009)
I would let you date a girl like that over my dead body, and I meant it.ถ้าแกคิดจะไปคบกับผู้หญิงแบบนั้น ต้องข้ามศพแม่ไปก่อน แม่ตั้งใจจริง Hard-Hearted Hannah (2009)
Believe me, I am completely focused.เชื่อเถอะ ผมตั้งใจจริงๆ Despicable Me (2010)
Did it satisfy its intent?นี่ตั้งใจจริงๆ งันเรอะ The Thing in the Pit (2010)
I was,ฉันตั้งใจจริง ๆ Unpleasantville (2010)
And he said he'd do his work with pure intentions.และเขาบอกว่าเขาจะทำงานด้วยความตั้งใจจริง Episode #1.6 (2010)
# This time I mean it ## ฉันตั้งใจจริงComeback (2011)
Good. If you mean that, you'll stay away from her.ดี ถ้าเธอตั้งใจจริง เธอต้องอยู่ห่างจากเธอไว้ It's Alive (2011)
I really didn't.ฉันไม่ตั้งใจจริงๆ Bound (2011)
We good? What do I have to do to get you to take me seriously? Hey.ฉันต้องทำอะไรให้คุณตั้งใจจริงเรื่องฉันล่ะ แน่สิ Always in Control (2011)
These are really, really, my true intentions from the bottom of my heart.นี่เป็นความตั้งใจจริงๆ มันเป็นความจริงใจจากเส่วนลึกของจิตใจฉัน Protect the Boss (2011)
This is my true intention.นี่เป็นความตั้งใจจริงของฉัน Protect the Boss (2011)
Using those around us to shake our will.พวกมันใช้คนรอบๆตัวเรา เบี่ยงเบนความตั้งใจจริงของเราอีกแล้ว Poseidon (2011)
Wow. For your boyfriend, you're really working diligently.คุณนี่ช่วยแฟนทำงานอย่างตั้งใจจริงๆนะครับ Episode #1.7 (2011)
I really did not mean to say anything, it just slipped out.หนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆ มันหลุดปากออกไป The Smile (2012)
What you said last night, you didn't mean it.ที่เธอพูดเมื่อคืน ไม่ได้ตั้งใจจริงๆใช่มั้ย? Argentina (2012)
Yeah, Dex, I meant it.ใช่เด็กซ์ ฉันตั้งใจจริงๆ Argentina (2012)
Are you really going to sit by and do nothing?คุณตั้งใจจริงๆหรือที่จะไม่ทำอะไรเลย Break Point (2012)
But I think he really means it.แต่ฉันว่าเขาตั้งใจจริงๆ Episode #1.1 (2012)
I didn't mean it.ฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆ De Marathon (2012)
There is not a single person suitable for a baseball career.ไม่มีใครที่ตั้งใจจริงเลยซักคน Operation Proposal (2012)
- I was in it for the long haul.- ว่าฉันตั้งใจจริงๆ The Ceremony (2013)
My son, though well-intentioned, is not ready for this acquisition.ลูกชายฉัน ด้วยความตั้งใจจริง ยังไม่พร้อมสำหรับการครอบครองธุรกิจ Collusion (2013)
How could I win when I don't mean it?การต่อสู้ที่ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆ... Episode #1.7 (2013)
I'm developing self-discipline and willpower.ฉันกำลังพัฒนาความมีวินัย และความตั้งใจจริง Harvey Dent (2014)
I mean, even if we could find someone willing,ฉันหมายถึง ถึงเรา จะหาคนที่ตั้งใจจริงได้ The Fury of Firestorm (2015)
I didn't mean that, sweetheart.แม่ไม่ได้ตั้งใจจริง ๆ ลูก As Good as It Gets (1997)
However, for those select few who possess the predisposition I can teach you how to bewitch the mind and ensnare the senses.ถึงอย่างไร ถ้าเธอเป็น คนที่มีความตั้งใจจริง ฉันสามารถสอนให้เธอสะกดจิตใจ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
I didn't mean anything.ชั้นไม่ได้ตั้งใจจริงๆ. 11:14 (2003)
I didn't mean it.ชั้นไม่ได้ตั้งใจจริงๆ. 11:14 (2003)
I'm sorry. I didn't mean to say it.ฉันขอโทษ ไม่ได้ตั้งใจจริงๆ Loving Annabelle (2006)
I thought if you were so into it, it must be pretty cool.ฉันนึกว่า ถ้าเธอตั้งใจจริง มันคงเจ๋งน่าดู Teeth (2007)
Lack of commitment, son. Was always your problem.การขาดความตั้งใจจริง เป็นปัญหาของแกตลอดมา The Ghost Network (2008)
More than yours truly, but, uh, you could come here instead.ไปมากกว่าที่เธอตั้งใจจริงๆ หรอกนะ แต่ เอ่อ เธอมาที่นี่ได้นะ The Magnificent Archibalds (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตั้งใจจริง[v. exp.] (tangjai jing) EN: determine ; intend ; mean ; aim ; have in mind   
ตั้งใจจริง[adv.] (tangjai jing) EN: seriously ; earnestly ; in earnest ; solemnly ; gravely   
ตั้งใจจริง[v. exp.] (tangjai jing-jing) EN: be all eyes and ears   FR: être tout ouïe

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
determined[ADJ] เด็ดเดี่ยว, See also: ตั้งใจจริง, ซึ่งมุ่งมั่น, แน่วแน่, ซึ่งตัดสินใจแล้ว, Syn. ambitious, eager, zealous, decided, Ant. apathetic, unambitious
hell-bent[ADJ] ซึ่งตั้งใจจริงอย่างไม่ยอมลดละ, Syn. determined, resolute
willpower[N] ความตั้งใจจริงและความมีวินัยในตัวเองที่นำไปสู่ความสำเร็จ, Syn. determination, resolution

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earnest(เอิร์น'นิสทฺ) adj. จริงจัง,เอาใจ,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้นจริง,สำคัญมาก,ซึ่งควรได้ความสนใจมาก. n. ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง, See also: earnestly adv. earnestness n. ดูearnest, Syn. serious

English-Thai: Nontri Dictionary
earnest(adj) เอาจริงเอาจัง,จริงจัง,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้น
earnestness(n) ความเอาจริงเอาจัง,ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง,ความมุ่งมั่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Girls' Generation[เกิล เจนเนอเรชัน] (n คำเฉพาะ ) ศิลปินกลุ่มหญิงที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในวงการเพลงเกาหลี มีผลงานออมามากมาย เริ่มต้น Debut ในกลางปี 2007 ด้วยเพลงเปิดตัว Into the new world ด้วยน้ำเสียงที่เข็มแข็ง ท่าเต้นทรงพลัง ทำให้ค่อยๆได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงแรก โดนกระแสต่อต้านมากมาย แต่พวกเธอทั้ง 9 ก็ สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถและความตั้งใจจริง จนกระทั่ง มีอัลบั้มออกมามากมาย ปี2007 อัลบั้ม Girls' Generation ปี2008 อัลบั้ม Baby Baby (Repackage) ปี 2009 มินิอัลบั้มที่ 1 Gee ซึ่งอัลบั้มนี้โด่งดังมาก เพลง Gee ขึ้นอันดับหนึ่งของรายการ Music Bank 9 สับดาห์ซ้อน ในปีเดียวกัน ได้ออกมินิอัลบั้มที่ 2 Genie ได้รับความนิยมมากเช่นกัน ปี 2010 อัลบั้ม Oh! Run Devik Run และล่าสุด Hoot ซึ่งยังได้รับความนิยมอย่างมากเช่นกัน มีคอมเสริตเดี่ยวในหลายๆประเทศแถบเอเชีย เช่น เกาหลี จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น ซึ่งกระแสตอบรับดีมาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
真剣[しんけん, shinken] (n) ความเอาจริงเอาจัง, ความตั้งใจจริง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
熱意[ねつい, netsui] Thai: ความตั้งใจจริง English: zeal

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top