Search result for

*ตัดใจ*

(57 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตัดใจ, -ตัดใจ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดใจ[V] restrain one's passion, See also: make a decision against one's wish, control one's temper, part with (/give up) something o, Syn. ห้ามใจ, Example: เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในครอบครัวกำลังมีปัญหาเธอจึงตัดใจไม่ซื้อของใช้ฟุ่มเฟือย, Thai definition: ห้ามใจไม่ให้คิดในเหตุที่เกิดขึ้น
ตัดอกตัดใจ[V] restrain one's desire, See also: repress, suppress, make a decision against one's wish, Syn. ตัดใจ, Example: หากคุณรักใครสักคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วก็ให้ตัดอกตัดใจเสียแต่เนิ่นๆ, Thai definition: ห้ามใจไม่ให้คิดในเหตุที่เกิดขึ้น, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตัดใจก. ห้ามใจไม่ให้คิดในเหตุที่เกิดขึ้น.
ฟาดเคราะห์ตัดใจยอมเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเพื่อให้หมดเคราะห์ หรือตัดใจคิดว่าสิ่งที่เสียไปแล้วเป็นการทำให้หมดเคราะห์ ในความเช่น นึกว่าฟาดเคราะห์.
หักใจก. ตัดใจไม่คิดในเหตุที่เกิดขึ้น, มักใช้กับเหตุการณ์ที่ทำให้เสียใจหรือสูญเสียเป็นต้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I haven't made any decision yet.หนูยังตัดใจไม่ได้เลย My Sassy Girl (2008)
And you'd have to put him out of your mind.และคุณก็จะต้องตัดใจจากเขา Passengers (2008)
Jesse finally ends it with Karina once and for all.เจซซี่ตัดใจเลิกกับคารีน่าจนได้ในที่สุด Loyal and True (2008)
You gotta let go.นายต้องตัดใจ Public Enemies (2009)
The main thing is you're finally over mike.มันสำคัญตรงที่ว่าเธอตัดใจจากไมค์ได้แล้ว The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
I'm not over mike.ฉันยังไม่ได้ตัดใจจากไมค์ The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
I thought I was cut out for this,ฉันนึกว่า ฉันตัดใจได้แล้ว The Curious Case of Dean Winchester (2009)
You need to move on with your life. Move on with my life?- คุณต้องตัดใจและก้าวต่อไปได้แล้ว Home Economics (2009)
- I thought we agreed.-นึกว่าตัดใจได้แล้ว Sherlock Holmes (2009)
I will never give up this club.ชั้นจะไม่ยอมตัดใจจากคลับเด็ดขาด Burlesque (2010)
Well, then you've gotta do everything you can to blend in or decide not to care.งั้น เธอก็ต้องทำทุกอย่าง เพื่อจะได้ไปจอย... ...หรือตัดใจไม่แคร์หล่ะ Easy A (2010)
I can't decide if you're a genius or a lunatic.ฉันตัดใจไม่ได้ว่าเธอเป็นอัจฉริยะ หรือวิปลาส Easy A (2010)
It-it seemed like a good job, but I just...แต่ผมแค่... ตัดใจไม่ได้ Chuck Versus the Other Guy (2010)
We're both having trouble moving on.สรุปเราทั้งคู่ มีปัญหาเรื่องตัดใจ Touch of Eva (2010)
I can't give you up, either.ผมจะไม่ตัดใจเรื่องคุณกิล รา อิม Episode #1.7 (2010)
Oh, Sun-nyeo. You have to give up on him for good now.แต่เธอน่ะต้องตัดใจจากแดวุงซะทีนะ Episode #1.14 (2010)
I want her to give up on Dae-woong.ทำให้เธอตัดใจจากเค้า จากชาแดวุง Episode #1.11 (2010)
I should cut my ties... and go my own way now.ผมต้องตัดใจ แล้วไปตามทางของผม Episode #1.16 (2010)
Circumstances arose and forced a compelling insightมันมีสถานการณ์บังคับ ให้ข้าต้องตัดใจ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
If you want her around, then I have to wonder if maybe you're not ready to move on.ถ้าอยากให้เธออยู่ใกล้ๆ งั้นฉันคงต้องเริ่มสงสัยแล้วว่าเธอคงยังไม่พร้อมจะตัดใจ The Prestidigitation Approximation (2011)
If that's not moving on, what is?ถ้านี่ยังไม่เรียกว่าตัดใจ งั้นอะไรล่ะ The Prestidigitation Approximation (2011)
I'm sorry, my dear, but you need to give this up.แม่ขอโทษนะลูกรักแต่ ลูกคงต้องตัดใจแล้วละ The Wrong Goodbye (2011)
It's too hard.มันตัดใจยาก Salt Meets Wound (2011)
When Bree Van De Kamp decided to stop drinking, her recipe for sobriety was the 12 steps of alcoholics anonymous.เมื่อ บรี แวนดีแคมพ์ ตัดใจเลิกดื่มสุรา เธอพบวิธีกลับมามีสติ 12 ขั้นตอน ของการเลิกแอลกอร์ฮอ Moments in the Woods (2011)
But she knew how exhausted you were, and she couldn't bring herself to wake you up.แต่เธอรู้ดีว่า นายอ่อนล้าแค่ไหน เธอไม่อาจตัดใจไปปลุกนายได้ Prisoner of War (2011)
Carl got shot because I wouldn't cut bait.ที่คาร์ลต้องโดนยิงก็เพราะฉันไม่ยอมตัดใจ Bloodletting (2011)
I vow to serve you, obey you, to die for you if need be, but let him go, Khaleesi.ข้าสาบานว่าจะรับใช้ท่าน เชื่อฟังท่าน ตายเพื่อท่าน ถ้าจำเป็น แต่ ตัดใจเสียเถอะ คาลลิสี Fire and Blood (2011)
The sooner you let him go, the sooner you can be free.ยิ่งตัดใจจากเขาได้เร็วเท่าไหร่ เธอก็ยิ่งเป็นอิสระได้เร็วขึ้นเท่านั้น Wake (2011)
He said now that he's seen the real me, he needs to meditate on whether or not he can still marry me.เขาบอก เค้าเห็นตัวตนฉันแล้ว เค้าจะไปทำสมาธิเพื่อตัดใจ หรือไม่เค้าคงแต่งงานกับฉัน Watch While I Revise the World (2011)
You know, if he was that quick to run off, maybe he's not the guy.รู้ไหม ถ้าเค้าตัดใจเร็วแบบนี้ เค้าไม่ใช่สุภาพบุรุษเลยนะ Watch While I Revise the World (2011)
I trust you sorted things out with Joo-won by now.ฉันเชื่อว่าเธอจะตัดใจเรื่องจูวอนซะ Episode #1.17 (2011)
WE COULDN'T LET THAT GO.เราตัดใจจากมันไม่ได้ Skyfall (2012)
Those tickets being the hardest.ตั๋วพวกนี้เป็นอะไรที่ตัดใจยากที่สุด Upper West Side Story (2012)
Sometimes it's hard to move on.บางครั้งมันก็ยากเกิน ที่จะตัดใจจากบางสิ่ง Maniac (2012)
It's the kick in the pants I need to start dating again.ฉันต้องตัดใจ ฉันต้องเริ่มมองหา คนใหม่บ้างแล้ว What's the Good of Being Good (2012)
She may be doing away with an unpleasant memory... breaking up a once happy relationship... or making the necessary changes to prepare for a new one.บางครั้งอาจจะทำเพื่อลบ ความทรงจำที่เลวร้าย ตัดใจจากความสัมพันธ์ที่แม้ ครั้งหนึ่งจะเคยมีความสุข หรือเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพร้อมรับสิ่งใหม่ๆ What's the Good of Being Good (2012)
Sometimes, a woman meets a man that she just can't shake from her system no matter much she knows better.บางครั้งผู้หญิงก็เจอผู้ชาย ที่หล่อนไม่สามารถตัดใจได้ ไม่ว่าจะรู้สันดานเขาแค่ไหนก็ตาม Origins of Vampire Mythology (2012)
Be a man and make a clean break.ไว้ให้ดี โอเคนะ แมนๆ และตัดใจซะ Discovery (2012)
She call you up and tell you to beat it?เธอโทร.หานาย และบอกให้เธอตัดใจซะงั้นเหรอ I Helu Pu (2012)
♪ Should I give up ♪# ฉันควรตัดใจThe New Rachel (2012)
♪ Should I give up ♪# ฉันควรตัดใจThe New Rachel (2012)
♪ Should I give up ♪# ฉันควรตัดใจThe New Rachel (2012)
♪ Should I give up# ฉันควรตัดใจThe New Rachel (2012)
♪ Should I give up# ฉันควรตัดใจThe New Rachel (2012)
I can't do this.ตัดใจทําไม่ได" Evil Dead (2013)
Surely you can rule out the one single man in the world you're related to.เธอต้องตัดใจจากผู้ชายคนเดียว ในโลกที่เป็นญาติเธอได้แน่นอน August: Osage County (2013)
And I'm telling you, I'm done. (Sighing) Oh, God.และบอกไว้เลย ไม่เอาอีกแล้ว โอ้ พระเจ้า ในที่สุด ฉันก็ตัดใจได้ โอ้ ไม่เอาน่า ให้ฉันพักหน่อยไม่ได้เหรอ It's a Shame About Ray (2013)
So you're totally over him?แล้วเธอตัดใจจากเขาได้แล้วเหรอ Tattoo (2013)
Would I be going on a double date if I wasn't?ถ้าฉันตัดใจไม่ได้ แล้วจะไปเดทคู่อย่างนี้เหรอ Tattoo (2013)
Why are you holding back from such a man?ทำไมเจ้าจะตัดใจจากผู้ชายคนนั้น Frozen (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัดใจ[v.] (tatjai) EN: make a decision against one's wish ; put sth out of one's mind ; get over sth ; drop   FR: refréner = réfréner ; contenir

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*make a clean break* (phrase ) ตัดใจจาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top