Search result for

*ตรวจพบ*

(79 entries)
(0.4596 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตรวจพบ, -ตรวจพบ-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ติดยาเสพติดให้โทษน. เสพเป็นประจำติดต่อกันและตกอยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องพึ่งยาเสพติดให้โทษนั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นว่านั้นได้ตามหลักวิชาการ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
percussible-เคาะตรวจพบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physical signอาการแสดง, อาการตรวจพบ, กายนิมิต [มีความหมายเหมือนกับ sign ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sign, physicalอาการแสดง, อาการตรวจพบ, กายนิมิต [มีความหมายเหมือนกับ sign ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptom, objectiveอาการตรวจพบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
objective symptomอาการตรวจพบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
discovery coverความคุ้มครองเมื่อตรวจพบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
discovery periodระยะตรวจพบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
finding๑. สิ่งตรวจพบ๒. ภาวะตรวจพบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
radiolytic productsเรดิโอไลติกโปรดักส์, คือ สารประกอบทางเคมีที่เกิดขึ้นจากการฉายรังสีอาหาร เมื่อรังสีทะลุผ่านอาหาร รังสีจะถ่ายเทพลังงานให้โมเลกุลต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของอาหาร เช่น น้ำ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นโมเลกุลที่มีประจุไฟฟ้า และเกิดปฏิกิริยาเรดิโอไลซิส ได้อนุมูลอิสระซึ่งไม่เสถียร และไปทำปฏิกิริยากับสารที่เป็นองค์ประกอบของอาหาร ได้สารประกอบต่างๆ ที่มีโมเลกุลเล็กลง ซึ่งเรียกโดยรวมว่า เรดิโอไลติก โปรดักส์ การเกิดอนุมูลอิสระนอกจากจะเกิดจากการใช้รังสีแล้ว ยังเกิดจากการใช้ความร้อน เช่น การต้ม การทอด การอบ การย่าง และการปิ้ง และอนุมูลอิสระที่เกิดจากการใช้ความร้อนนี้ทำให้เกิดสารประกอบต่างๆ ที่มี โมเลกุลเล็กลงได้เช่นกัน แต่เรียกโดยรวมว่าเทอร์โมไลติกโปรดักส์ และเมื่อเปรียบเทียบกับเรดิโอไลติกโปรดักส์ พบว่า สารประกอบส่วนใหญ่เป็นชนิดเดียวกัน และเป็นสารประกอบที่ตรวจพบได้ในอาหารที่ไม่ได้ฉายรังสี [พลังงาน]
Acetates, Mildตรวจพบสารคีโตนได้น้อย [การแพทย์]
Anghelescu Signsอาการปวดหลังที่ตรวจพบในวัณโรค [การแพทย์]
Anterior Drawer Signการตรวจพบโดยการดึงขาใต้เข่ามาข้างหน้า [การแพทย์]
Cases, Activeมีอาการของโรคและตรวจพบเชื้อ [การแพทย์]
Dejerine's Signอาการตรวจพบในโรคหมอนกระดูกสันหลังโป่ง [การแพทย์]
Diagnosis, Presumptiveการตรวจพบเชิงแนะ,การวินิจฉัยโรคขั้นต้น,การสันนิษฐาน [การแพทย์]
Evidences of Pregnancy, Presumptiveอาการแสดงหรือสิ่งตรวจพบที่ส่อว่าอาจมีการตั้งครรภ์ [การแพทย์]
Evidences, Positiveสิ่งตรวจพบที่แสดงว่ามีการตั้งครรภ์อย่างแน่นอน [การแพทย์]
Evidences, Presumptiveอาการแสดงหรือสิ่งตรวจพบที่ส่อว่าอาจมีการตั้งครรภ์ [การแพทย์]
Evidences, Probableสิ่งตรวจพบที่แสดงว่าน่าจะเป็นการตั้งครรภ์ [การแพทย์]
Inclusion Bodies, Intranuclearการตรวจพบอินคลูชั่นบอดี้ [การแพทย์]
Langeria's Signการตรวจพบในคอกระดูกต้นขาหักมีลักษณะข้อตะโพกงอขา [การแพทย์]
Lasegue's Signอาการแสดงที่ตรวจพบความตึงผิดปกติของเส้นประสาท [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nine years ago the monolith was detected here.เก้าปีที่ผ่านมา หินใหญ่ก้อนเดียวที่ตรวจพบ ที่นี่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
And while you're at it, could you please check out a black spot on Jupiter that has been detected by satellite telescope.และในขณะที่คุณกำลังที่จะให้ คุณสามารถกรุณา ตรวจสอบจุดสีดำบนดาว พฤหัสบดีที่มี ถูกตรวจพบโดยกล้อง โทรทรรศน์ดาวเทียม 2010: The Year We Make Contact (1984)
She was pregnant, in her eight month and was in the last state of stomach cancer.และยังตรวจพบ มะเร็งกระเพาะ Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
Every time they detect a new civilization they fax construction plans from space.ทุกครั้งที่ตรวจพบอารยธรรมใหม่ พวกเขาแฟกซ์แผนการ ก่อสร้างจากอวกาศ Contact (1997)
Congratulations, sir. You did it. His spit was found in the dead director's eye.ยินดีด้วยครับ ท่าน เราทำสำเร็จ น้ำลายของเขาถูกตรวจพบจากนัยต์ตาศพของผู้อำนวยการ Gattaca (1997)
Whatever I find out, I promise you, from now on your son is going to feel a great deal better.ถ้าตรวจพบอะไรแล้ว ผมสัญญากับคุณได้เลยว่า... ...ตั้งแต่นี้ต่อไป ลูกชายคุณจะอาการดีขึ้นอีกเยอะ As Good as It Gets (1997)
We were living in Baja when she was diagnosed.เราใช้ชีวิตคนเดียวตอนเธอตรวจพบอาการ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
I understand, sir. lt's just that I'm scoping some serious sentinel activity up here.เรื่องนั้นผมทราบครับ เพียงแต่ผมเพิ่งจะตรวจพบว่า พวกเซนทิเนลกำลังพยายามทำอะไรบางอย่างอยู่ข้างบนนี้ The Matrix Reloaded (2003)
Look what Baxter found on me... a circuit override chip.ดูสิว่าแบ็กซ์เตอร์ตรวจพบอะไรที่ ตัวฉัน... ชิปลัดวงจร Inspector Gadget 2 (2003)
There is still no evidence of Tarsians.ยังไม่มีการตรวจพบเทรเชียน Hoshi no koe (2002)
QUASl-DEADS: We find energy.ตรวจพบพลังงาน The Chronicles of Riddick (2004)
We find Furyan energy.ตรวจพบพลังงานฟิวเรี่ยน The Chronicles of Riddick (2004)
He's located another two S.T.A.R.S. Members.เค้าได้ตรวจพบทีมสตาร์ อีกสองคน Resident Evil: Apocalypse (2004)
Primary target is identified.เป้าหมายหลังถูกตรวจพบ Resident Evil: Apocalypse (2004)
The heat bloom your satellite detected makes more sense now.คลื่นความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบทำให้รู้อะไรมากขึ้นตอนนี้ AVP: Alien vs. Predator (2004)
I think that's what your satellite detected. A power plant for this pyramid firing up.ผมคิดว่า สิ่งที่ดาวเทียมของคุณตรวจพบ เป็นพลังงานที่โรงไฟฟ้าของปิระมิดนี้จุดขึ้น AVP: Alien vs. Predator (2004)
as long a Monican can't be seen we can't be targeted.ตราบเท่าที่พวกเราไม่ถูกตรวจพบ ...เราก็ไม่ตกเป็นเป้าหมาย Æon Flux (2005)
Possible Monican activity suspected.ตรวจพบการเคลื่อนไหว/Nคาดว่าเป็นโมนิกัน ฉันคิดว่า เรามีวิธีแก้ปัญหา ที่ต่างกัน Æon Flux (2005)
It's a bit of a stretch. He's got no previous convictions.และเท่าที่ตรวจพบ เขาไม่มีดคีติดตัวมาก่อนด้วย Match Point (2005)
Eyes and ears have detected movement heading to Trafalgar Square.อุปกรณ์ตรวจพบการเคลื่อนไหว มุ่งหน้าไปจตุรัส ทาฟาลก้า. V for Vendetta (2005)
We have enemy contact.เราตรวจพบศัตรู. V for Vendetta (2005)
We've detected an error in the testing process.เราตรวจพบความผิดพลาดในกระบวนการทดสอบ Super Rookie (2005)
- Oh, no. - 'Oh, no'?"ตรวจพบผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต" Big Momma's House 2 (2006)
They spotted a group of Fokkers.ตรวจพบฟ็อกเกอร์ Flyboys (2006)
or a recently diagnosed tumor.หรือเรื่องเนื้องอกที่เพิ่งตรวจพบ Now You Know (2007)
But camille was diagnosed with ovarian cancer when she was 14.แต่คามิลถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งรังไข่ตอนเธออายุ14 The Heart of the Matter (2007)
Patrol found a guy saying he escaped the Bay Harbor Butcher.สายตรวจพบชายให้การว่าเขาหนีรอดจากจอมสับฯ Dex, Lies, and Videotape (2007)
Getting some crosstalk.ตรวจพบสัญญาณแปลกปลอม Chuck Versus the Truth (2007)
The unidentified data frequency wasn't detected in that area.คลื่นความถี่ไม่ถูกตรวจพบในพื้นที่ Appleseed Ex Machina (2007)
I'm registering riot Codes everywhere.ตรวจพบสัญญาณจลาจลทุกที่เลย Appleseed Ex Machina (2007)
Last week, a number they say was one of his... was tracked connecting to a cell phone... registered to your guy.อาทิตย์ก่อน_BAR_ ได้ตรวจพบว่า มีการติดต่อกันระหว่าง_BAR_ Rendition (2007)
We caught it early, so there's nothing to worry about.โชคดีที่ตรวจพบแต่เนิ่นๆ หมอคิดว่าไม่มีอะไรต้องห่วงแล้ว The Haunting of Molly Hartley (2008)
Warning: A lethal viral strain has been detected in the garden sector.คำเตือน ตรวจพบการแพร่ ไวรัสอันตรายที่เขตสวน Resident Evil: Degeneration (2008)
Warning: A lethal viral strain has been detected in the garden sector.คำเตือน ตรวจพบการแพร่ ไวรัสอันตรายที่เขตสวน Resident Evil: Degeneration (2008)
This is a fully integrated graphic representation of the radio communications matrix, networking the UK's transmitters.เครื่องนี้ถูกออกแบบมาอย่างสมบูรณ์ที่สุด สำหรับตรวจจับทุกคลื่นสัญญาณ เท่าที่ตรวจพบได้ในอเมริกา Episode #2.3 (2008)
If there was an anomaly, it'd have shown up.อย่างนั้นถ้ามีประตูมิติ ก็น่าจะตรวจพบแล้ว Episode #2.3 (2008)
We've tracked down Jack Burton.เราได้ตรวจพบ แจ๊ค เบอร์ตั้นแล้ว Chuck Versus the DeLorean (2008)
NSA just picked up a purchase on Jill's credit card.NSA เพิ่งตรวจพบว่ามีการซื้อ ผ่านบัตรเครดิตของจิลล์ Chuck Versus the Gravitron (2008)
To the presence of any breathing human beingถ้ามีการตรวจพบลมหายใจของสิ่งมีชีวิต The Legend (2008)
That first scanner that found my cancerเครื่องสแกนที่ ตรวจพบมะเร็งของฉัน Pilot (2008)
And the mass spec picked up kerosene, which leads me to believe that A.J. Watkins was buried at the beach near a bonfire.และเครื่องแมสเสป็ค ตรวจพบน้ำมันก๊าด ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่า เอเจวัตกิ้นส์ต้องถูกฝัง แถวชายหาด Wrecking Crew (2008)
She,uh,popped positive for GHB.ตรวจพบว่าโดนยา จีเอชบี Cheating Death (2008)
The scan revealed a tiny bone fragment that may be putting pressure on the optic nerves.ผลการตรวจพบกระดูกชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่ง ที่กดทับประสาทส่วนการมองเห็น Me and My Town (2008)
Hemopericardium can lead to cardiac tamponade, which can be detected by Beck's triad-- increased J.V.P., Hypotension and muffled heart sounds.ถุงหุ้มหัวใจมีเลือดอาจทำให้เกิดการบีบรัดหัวใจ ซึ่งสามารถตรวจพบได้ด้วย Beck's triad เพิ่ม J.V.P., ความดันเลือดต่ำ และเสียงหัวใจไม่ชัด Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Duncan Paley, age 8, recently diagnosedดังเคน พาเล่ อายุ8ปี เพื่งจะตรวจพบ Brave New World (2008)
I'm picking up a lot of encrypted chatter.ข้าตรวจพบ การสื่อสารมากมายเลย Duel of the Droids (2008)
We're getting sketchy reports that bodies are still being discovered, but a spokesman for the military has assured us that the flu-like virus has been fully contained.เราขอสรุปอย่างสั้นๆว่า ยังคงตรวจพบศพอยู่ทั่วไป แต่ผู้สื่อข่าวของทหารได้ยืนยันว่า Day of the Dead (2008)
Intrusion detected.** ตรวจพบ ผู้บุกรุก ** WarGames: The Dead Code (2008)
Gaming scenarios detected.** ตรวจพบ ฉากเกมส์ ** WarGames: The Dead Code (2008)
Intrusion detected.** ตรวจพบ ผู้บุกรุก ** WarGames: The Dead Code (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discover[VT] ค้นพบ, See also: เจอ, พบ, ค้นหา, ตรวจพบ, ทำให้รู้กันทั่ว, Syn. find, meet, encounter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detect(ดิเทคทฺ') vt. พบ,พบเห็น,สืบหา,สืบค้น,ตรวจพบ, See also: detectable,detectible adj.
detection(ดิเทค'เชิน) n. การพบ,การสืบหา,การตรวจพบ

English-Thai: Nontri Dictionary
detect(vt) สืบหา,สืบค้น,จับเค้า,ตรวจพบ,ค้นพบ,พบ
detection(n) การสืบหา,การสืบค้น,การตรวจพบ,การพบ,การค้นพบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
発覚[はっかく, hakkaku] (vi ) พบ, ตรวจพบ,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top