Search result for

*ดึงดัน*

(39 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ดึงดัน, -ดึงดัน-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดึงดันก. ดื้อรั้น, ดื้อ.
ตะบัน ๑ดึงดัน เช่น ตะบันเถียง.
สอย ๑ก. เอาไม้มีขอหรือมีง่ามหรือไม้จำปาเกี่ยว ดึงดัน หรือบิดเอาดอกไม้ลูกไม้เป็นต้นลงมา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, why do you keep eating those pot brownies?คุณจะดึงดันยัดเข้าไปทำไม There Might be Blood (2008)
You are really determined, aren't you?ยังจะดึงดัน ใช่ใหม? Odyssey (2008)
I tried, but he just took it.ข้าพยายามขวางไว้ แต่เขาก็ยังดึงดันเอามันไปใช้ Excalibur (2008)
I suppose if I hadn't been so determined to take everything with us...ผมคาดเอาเองผมดึงดันที่ จะเอาทุกอย่างติดไปกับเราด้วย Nights in Rodanthe (2008)
He's pulled two all-nighters in a row, working on this eulogy for the--the memorial service.เขาึดึงดันให้มีคนเฝ้าเวร กลางคืนไว้อย่างน้อยสองคน ทำงานเพื่อเขียนคำยกย่องชมเชย ประดับเกียรติยศความทรงจำ 137 Sekunden (2009)
God, time was this was a nice place to come to work.เขาคงไม่มีวันพยายามที่จะ ดึงดันเธออีกครั้งหรอก พระเจ้า นี่เป็นที่ๆดีที่จะมาทำงาน Everything Is Broken (2010)
Fuck. Fuck!ทำไม่ได้หรอก แต่เขาก็ดึงดันจะทำอยู่ดี The King's Speech (2010)
There will be no divorce, and if he tries to file for one, there will be delays, motions and appeals.จะไม่มีการหย่าใดๆทั้งสิ้น แล้วถ้าเขายังขืนดึงดัน ฉันก็จะทำให้มันยืดเยื้อ เรื้อรัง ไม่จบไม่สิ้น You Gotta Get a Gimmick (2010)
We could have a good life, see each other often, if only you wouldn't insist on us living together.เรามีชีวิตที่ดีได้ มาเจอกันบ่อยๆ เธอแค่เลิกดึงดันจะให้เรามาอยู่ด้วยกันซะให้ได้ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Don't push it.อย่าดึงดันนัก 25 to Life (2010)
I told you to continue treatment in Seoul but you insisted on staying.ผมบอกให้คุณกลับมารักษาต่อที่โซล แต่คุณกลับดึงดันที่จะอยู่ที่นั่น Episode #1.6 (2010)
Are you still saying you are from a rich dad and is supposed to be rich?นายยังดึงดันที่จะบอกว่า พ่อนายเป็นเศรษฐีอยู่อีกงั้นเหรอ? The Birth of the Rich (2010)
You believed that he was innocent from day one, and I jumped down your throat.แต่ฉันก็ยังดึงดันว่าเขาผิด Je Suis Une Amie (2011)
Always forces his way into every party, threatens to call the cops if we don't let him in.มักดึงดันเข้ามางานเลี้ยงให้ได้ทุกงาน โดยขู่ว่าจะเรียกตำรวจ หากไม่ให้เขาเข้ามา Free (2011)
But you will anyway.แต่เธอก็ยังดึงดันที่จะถามอยู่นั่น Ordinary People (2011)
Why do you insist on breaking the law on company property?ทำไมเธอยังคงดึงดันที่จะแหกกฎ บนทรัพย์สินของบริษัทนะ? The Girl with the Dungeons and Dragons Tattoo (2012)
Trust me, it does not end well.ถามหาความยุติธรรมที่แท้จริงน่ะเหรอ เชื่อมผมเถอะ ถ้ายังดึงดันมันไม่จบดีหรอก Pilot (2012)
And there are messier ways to do this, if you insist.และมันมีวิธีที่ยุ่งเหยิงกว่านี้นะ ถ้าคุณยังดึงดัน The Contingency (2012)
He was insistent.แต่เขาดึงดันจะไปให้ได้ The Death Song of Uther Pendragon (2012)
Oh, we can push and pull and stamp our feet, but the universe does have a will unto itself.เราจะดึงดัน ง้องแง้งยังไงก็ได้ แต่จักรวาลก็มีวิถีของมันเองอยู่ดี King's Castle (2013)
I think it might actually be dangerous for her if we try to push it.ฉันว่ามันอาจทำให้เธอเป็นอันตราย ถ้าเรายังดึงดัน One Angry Fuchsbau (2013)
Joff insisted on remaining at the battlements.จอฟฟ์ดึงดันว่าจะอยู่ที่แนวรบ The Laws of Gods and Men (2014)
As a friend, I'm telling you not to force an issue for the short-term emotional satisfaction it can have.ในฐานะเพื่อน ผมจะบอกว่าคุณไม่ควรดึงดัน ที่จะสนองอารมณ์ชั่ววูบเช่นนี้ Hassun (2014)
No, no, no, I'm not a cop.โว้ๆ ๆ นี่มันบ้า คุณพยายามดึงดันนะพวก Demolition (2015)
You knew I didn't want you to go there, but you deliberately went.คุณก็รู้อยู่ว่าผมไม่อยากให้คุณไปที่นั่น แต่คุณก็ยังดึงดันจะไปให้ได้ Rebecca (1940)
He insisted on coming- ค่ะ แล้วดึงดันจะเข้ามา The Time Machine (2002)
If you persist on espousing this insanity in your writing and in your classroom, they will strip you of your tenure.ถ้าคุณยังดึงดันที่จะสนับสนุนเรื่อง ที่บ้าบอในงานเขียนและในชั้นเรียนของคุณ พวกเขาจะถอดถอนคุณ Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
Seriously, though, thanks... thanks for pushing me.ผมขอบคุณพี่ที่ดึงดันให้ผมไปนะ Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Getting pushed and pulled, even dating is annoying.คอยดึงดันกับการดูตัว แม้ว่ามันจะน่ารำคาญแค่ไหนก็ตาม The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
I don't need a gun, do I, Mr. Bennet?คุณยังดึงดันที่จะโกหก คุณกำลังทำให้ผมโกรธ Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
I Don't Wanna Push It. Mom Was All Over Me Tonight.ไม่อยากดึงดันนะ แม่ถามฉันมากเลยคืนนี้ Opening Doors (2008)
I told him to go home, but he's hell-bent on proving he has cajones of steel.ฉันบอกให้เขากลับบ้าน แต่เขาก็ดึงดันจะ พิสูจน์ว่าตัวเองกระดูกเหล็กอยู่นั่นล่ะ I Had a Dream (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
determined[ADJ] ดื้อดึง, See also: ไม่ประนีประนอม, ดึงดัน, ซึ่งไม่ยอมเปลี่ยน, Syn. firm, strong-minded, stubborn
headstrong[ADJ] ซึ่งดึงดัน, See also: ซึ่งรั้น, หัวรั้น, ดันทุรัง, ดื้อรั้น, หัวแข็ง, ดื้อแพ่ง, Syn. hardheaded, stubborn, willful, Ant. compliant, easygoing
obduracy[N] ความดื้อดึง, See also: ความแข็งข้อ, ความดึงดัน, Syn. stubbornness, obstinacy, Ant. compliance, docility

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lug(ลัก) {lugged,lugging,lugs} vt.,vi. ลาก,ดึง,ฉุดคร่า,ดึงดัน,ดึงลาก. n. การลาก,การฉุดคร่า,หู,ใบหู,ส่วนที่โผล่ออกมา,ห่วงหนังของเครื่องบังเหียนม้า,คนงุ่มง่าม,คนทั่วไป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top