Search result for

*ดินฟ้าอากาศ*

(28 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ดินฟ้าอากาศ, -ดินฟ้าอากาศ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดินฟ้าอากาศ[N] climate, See also: weather, Syn. อากาศ, สภาพอากาศ, ภูมิอากาศ, ลมฟ้าอากาศ, Example: กรมอุตุนิยมเป็นกรมที่มีหน้าที่ในการพยากรณ์ดินฟ้าอากาศในแต่ละวัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สภาพน. ความเป็นเองตามธรรมดาหรือตามธรรมชาติ เช่น สภาพความเป็นอยู่ สภาพดินฟ้าอากาศ, ลักษณะในตัวเอง
สภาว-, สภาวะ(สะพาวะ-) น. สภาพ เช่น สภาวะดินฟ้าอากาศ.
อากาศ, อากาศ-บางทีใช้หมายถึงสภาพดินฟ้าอากาศโดยทั่ว ๆ ไป เช่น เช้านี้อากาศดีจัง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Climateอากาศภูมิ,ดินฟ้าอากาศ [การแพทย์]
weatheringการผุพังอยู่กับที่, กระบวนการทางธรรมชาติที่ทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศและสิ่งมีชีวิต  เช่น การแตกระแหงของดินเนื่องจากความแห้งแล้ง การผุพังของหินเนื่องจากกระบวนการทางเคมี หรือการหยั่งรากของพืชเป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've laid in bed for hours, talking about my laugh, your laugh, the weather, rules of football, and not once did you mention that you slept with and killed-- I did not.ฉันนอนกับคุณเป็นชั่วโมง คุยกันแต่เรื่องตลก ดินฟ้าอากาศ ฟุตบอล แต่คุณไม่เคยพูดเรื่อง Nothing But the Blood (2009)
So let's just -- let's talk about the weather.เพราะงั้น คุยเรื่องดินฟ้าอากาศเถอะ Where There's a Will (2011)
Pretty soon we're gonna be talking about the weather.เดี๋ยวอีกซักพักเราก็จะ คุยเรื่องดินฟ้าอากาศกัน Slither (2011)
I was cold and she thought she knew weather patterns.ฉันว่าฉันหนาวนะ แถมเธอยังคิดว่าเธอรู้เรื่องดินฟ้าอากาศดีอีกด้วย And the Reality Check (2011)
- Climate control, wind, rain, They can even make it snow if they want to.- เป็นการควบคุมดินฟ้าอากาศ ลม ฝน / ทำหิมะได้ด้วยหากต้องการ Resident Evil: Retribution (2012)
It is raining, Master Dwarf and it will continue to rain until the rain is done.ถ้าคิดจะเปลี่ยนดินฟ้าอากาศ ท่านควรไปหาพ่อมดคนอื่น - แล้วมีอีกไหม - อะไร The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Mm-hmm.หรือไม่ก็เรื่องดินฟ้าอากาศ Liar, Liar (2013)
They're just things like weather, I mean, you can't make life decisions based on them.ก็แค่จดอะไรนิดหน่อย เหมือนเรื่องดินฟ้าอากาศทั่วไปน่ะค่ะ หนูหมายถึง พี่คงไม่ปล่อยให้การตัดสินครั้งสำคัญของชีวิตขึ้นอยู่กับไอ้ของพวกนี้ใช่มั้ยล่ะ Liar, Liar (2013)
Right, just stick to current events and the weather.ใช่ เราจะพูดคุยกันแค่เรื่องปัจจุบัน กับเรื่องดินฟ้าอากาศ / เรื่องพวกนั้นคุยได้บ่อยเท่าที่ต้องการเลยล่ะ Liar, Liar (2013)
Well, we can just stick to current events and weather.เอางี้มั้ย เราแค่พูดคุยกันเกี่ยวกับ เรื่องปัจจุบันและพวกเรื่องดินฟ้าอากาศทั่วๆไป Liar, Liar (2013)
Right, we're supposed to stick to current events and the weather.ใช่ เราควรจะพูดถึงแต่เรื่อง ปัจจุบันหรือไม่ก็เรื่องดินฟ้าอากาศทั่วๆไปใช่มั้ยล่ะ Liar, Liar (2013)
We're chatting about the weather and so on and finally...เราคุยกันเรื่องดินฟ้าอากาศ และอื่นๆ สุดท้าย... The Boy (2016)
Well, Rose, we've walked about a mile around this boat deck... chewed over how great the weather's been and how I grew up... but I reckon that's not why you came to talk to me, is it?เราเดินรอบดาดฟ้าเรือนี้เป็นไมล์ๆ คุยเรื่องดินฟ้าอากาศแจ่มใส ผมเติบโตยังไง แต่คุณคงไม่ได้มาคุยเรื่องนี้ใช่มั้ย Titanic (1997)
About anything you like Weather conditions?ที่คุณชอบดินฟ้าอากาศมั้ย The Legend of 1900 (1998)
But once we superimpose weather patterns for the past 10 years and then extrapolate...นี่เป็นครั้งเดียวในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ที่เราจะกะเกณฑ์สภาพดินฟ้าอากาศได้ ...และนี่ มันสุดขั้วเลยเชียว Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
""Whipped by the harsh season, they were in despair."""ดินฟ้าอากาศที่ไม่ปราณี ทำให้พวกเขาสิ้นหวัง" Voice (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินฟ้าอากาศ[n.] (dinfā-akāt) EN: climate ; weather ; elements   FR: temps [m] ; climat [m] ; éléments (climatiques) [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weatherman[N] ผู้พยากรณ์อากาศ, See also: ผู้รายงานสภาพดินฟ้าอากาศ, Syn. meteorologist, weather forecaster
weatherperson[N] ผู้พยากรณ์อากาศ, See also: ผู้รายงานสภาพดินฟ้าอากาศ, Syn. meteorologist, weather forecaster

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
all-terrain vehicleรถที่ใช้ได้กับทุกดินฟ้าอากาศ
jupiter(จู'พิเทอะ) n. เทพเจ้าแห่งสวรรค์และดินฟ้าอากาศ (หรือJove) ,ดาวพฤหัสบดี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
weathering (n vt adj adv ) การผุกร่อน (ตามสภาพดินฟ้าอากาศ) [โยธา] ; ลาดน้ำไหล, พื้นลาดเอียงระบายน้ำฝน [ช่างก่อสร้าง] ; การเปลี่ยนสภาพโดยลมฟ้าอากาศ[ป่าไม้]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top