Search result for

*ซ่อนเร้น*

(170 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ซ่อนเร้น, -ซ่อนเร้น-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซ่อนเร้น[V] conceal, See also: cover up, hide, keep secret, Syn. แอบแฝง, แฝง, ซ่อน, แอบ, ซุกซ่อน, ปกปิด, ปิดบัง, อำพราง, ซ่อนเร้นอำพราง, Ant. เปิดเผย, Example: ความมืดมักจะซ่อนเร้นสิ่งต่างๆ ได้อย่างมิดชิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซ่อนเร้นก. แอบหรือซ่อนอยู่ในที่ลับตา.
กลฉ้อฉล(กน-) น. การใช้อุบายหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือการจงใจปิดบังซ่อนเร้นข้อความจริงเพื่อให้ผู้อื่นหลงผิดจนเข้าทำนิติกรรม หรือจนคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งยอมรับข้อกำหนดอันเป็นภาระอันหนักขึ้นกว่าที่คู่กรณีฝ่ายนั้นจะยอมรับโดยปรกติ.
คุยห-(คุยหะ-) ว. ลับ, ซ่อนเร้น.
ไต๋น. กลเม็ด, ทีเด็ด, ความลับ, เจตนาแท้จริงซึ่งซ่อนเร้นไว้
แฝงว. เคลือบคลุม, ที่ซ่อนเร้น เช่น ความร้อนแฝง.
รับของโจรน. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำความผิด ถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก หรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์.
ลักก. เอาสิ่งของที่เขาไม่ให้ไปด้วยอาการซ่อนเร้น, ขโมย, เช่น ลักทรัพย์, แอบทำ, ลอบทำ, เช่น ลักกินขนมในห้องเรียน ลักสูบบุหรี่ในห้องน้ำ.
ลับลี้ที่ซ่อนเร้นอยู่ เช่น เก็บของซ่อนไว้เสียลับลี้จนตนเองหาไม่พบ, ลี้ลับ ก็ว่า.
ลี้ลับที่ซ่อนเร้นอยู่ เช่น บ้านอยู่ในซอกซอยลี้ลับทำให้หายาก, ลับลี้ ก็ว่า.
แอบแฝงก. ซ่อนเร้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surreptitiousปกปิด, ซ่อนเร้น, ลอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
occultลึกลับ, ซ่อนเร้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abanare (L.)เปิดเผยการกระทำความผิดอาญาที่ซ่อนเร้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clandestineซ่อนเร้น, ปกปิด, ลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crypticซ่อนเร้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
harbouringการให้ที่ซ่อนเร้นแก่ผู้กระทำความผิด (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subliminal perceptionการรับรู้แบบซ่อนเร้น [TU Subject Heading]
Subliminal projectionการส่งสารแบบซ่อนเร้น [TU Subject Heading]
Antigens, Sequesteredแอนติเจนซ่อนเร้น [การแพทย์]
Anxiety, Traitแนวโน้มวิตกกังวล, ความวิตกกังวลซ่อนเร้น [การแพทย์]
Depression, Maskedเศร้าซึม,อาการเศร้าแฝง,ภาวะซึมเศร้าชนิดซ่อนเร้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You realize he's a baby tiger that your enemy planted under your wings?เจ้าเกรงว่าเสือตัวน้อยอย่างเขา จะเป็นศัตรูซ่อนเร้นใต้ปีกเจ้าเหรอ Portrait of a Beauty (2008)
There's a lot of different agendas going on.มีวาระซ่อนเร้นต่างๆมากมายกำลังเกิดขึ้น Chapter Five 'Exposed' (2009)
Actually, I think the very fact they haven't found him yet bodes well.- โอ้ ให้ตายสิ - อะไร เราจะทำเป็นไม่สนใจ สิ่งที่ระแคะระคายซ่อนเร้นไม่ได้ แฮงค์ Grilled (2009)
You can find them almost anywhere-- friendly people with hidden agendas--คุณสามารถเจอพวกเขาในทุกๆที่ มิตรสหายที่มาพร้อมวาระซ่อนเร้น The Story of Lucy and Jessie (2009)
From now on,no hidden agendas.แต่นี้ต่อไป ไม่มีเรื่องซ่อนเร้น Rose's Turn (2009)
I completely agree about the power of unexpressed passion.ฉันเห็นด้วยอย่างแรงในเรื่องพลังแห่งความปรารถนาที่ซ่อนเร้น The Age of Dissonance (2009)
I completely agree about the power of unexpressed passion.ฉันเห็นด้วยอย่างแรงในเรื่องพลังแห่งความปรารถนาที่ซ่อนเร้น The Age of Dissonance (2009)
In Kabbalah, everything has a hidden meaning.ในคาปบาลาห์ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมี ความหมายที่ถูกซ่อนเร้นอยู่ 137 Sekunden (2009)
We're harboring a criminal now.เราปิดบังซ่อนเร้นนาย เป็นความผิดอาญาแล้วตอนนี้ Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
I'm calling it Our Hidden War.ฉันเรียกว่า สงครามซ่อนเร้นของพวกเรา The Bang Bang Club (2010)
Well, you have to get to the Sea of Hoolemere yeah, where the Tree is shrouded in ancient mists....เจ้าก็จะต้องไปที่ ทะเลฮูเลเมียร์ ที่ที่มีต้นไม้หมื่นปี ซ่อนเร้นอยู่ในสายหมอก Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
After, I started seeing things that people wanted to hide.หลังจากนั้นผมเริ่มเห็น สิ่งที่ผู้คนซ่อนเร้นไว้ แต่มะ... Evil Is Going On (2010)
And that is the truth the AVL wishes to conceal from you.และพวกอเมริกันแวมไพร์ก็มีความปรารถนาที่จะซ่อนเร้น(อำพราง)พวกคุณ เพราะว่า ต้องปล่อยให้เผชิญกับมันเอง Everything Is Broken (2010)
Without an ulterior motive, but you have to respectโดยไม่มีเหตุผลซ่อนเร้น แต่เธอก็ควรจะเคารพ Hell-O (2010)
It's that sneaky, rat-bastard, 24/7 voice.นั่นคือความซ่อนเร้นในใจ ไอ้ชาติชั่ว 24/7 เสียง No Más (2010)
They have a hidden agenda, sir.พวกเขามีวะระซ่อนเร้น ครับท่าน To Keep Us Safe (2010)
- They have a hidden agenda.- พวกเขามีวาระซ่อนเร้น A Matter of Life and Death (2010)
But we must remember the bad news that's delivered can sometimes be good news...แต่เราต้องรู้ว่าบางครั้งสิ่งที่ซ่อนเร้นในข่าวร้าย Remember Paul? (2010)
They're trying to manage perceptions trying to prove they don't have anything to hide.มันเป็นวิธีโต้ตอบ พวกนั้นพยายามจัดการการมองเห็น พยายามพิสูจน์ว่าพวกเขา ไม่มีอะไรซ่อนเร้น JJ (2010)
They've got something to hide.และควบคุมตัวเองได้ พวกเขาต้องมีบางอย่างซ่อนเร้น JJ (2010)
6 years ago, I was taken from prison and forced to become an assassin for a secret unit of the government... a black ops program called division that has now gone rogue.6 ปีก่อน ฉันถูกนำตัวออกจากคุกและถูกบังคับ ให้กลายเป็นมือสังหารให้หน่วยงานลับของรัฐบาล โครงการซ่อนเร้นที่เรียกว่า ดิวิชั่น ซึ่งกลายเป็นหน่วยงานอิสระ Kill Jill (2010)
Six years ago, I was taken from prison and forced to become an assassin for a secret unit of the governament... a black ops program called Division that has now gone rogue.6 ปีก่อน ฉันถูกนำตัวออกจากคุกและถูกบังคับ ให้กลายเป็นมือสังหารให้หน่วยงานลับของรัฐบาล โครงการซ่อนเร้นที่เรียกว่า ดิวิชั่น ซึ่งกลายเป็นหน่วยงานอิสระ Rough Trade (2010)
Well, he wasn't under covert status.ก็เขาไม่ได้อยู่ในสถานะซ่อนเร้น Dark Matter (2010)
Well, they have secrets, operational details on covert missions going back 5 administrations.ก็พวกเขากุมความลับ รายละเอียดของการปฏิบัติงาน ในภารกิจซ่อนเร้น ย้อนกลับไปถึง 5 กระทรวง Dark Matter (2010)
These men have plenty to hide. You there. What say you?ต้องมีอะไรซ่อนเร้นแน่ เจ้าคนนั้นน่ะ เจ้าว่าอะไร Ironclad (2011)
What started as a covert mission, tomorrow, mankind will know that mutants exist.เราเริ่มจากภารกิจซ่อนเร้น ..วันพรุ่งนี้มนุษย์ก็จะรู้ว่ามีพวกกลายพันธุ์ X-Men: First Class (2011)
Please believe me, there is nothing I would rather be doing right now than getting under the covers with you.ได้โปรดเชื่อฉัน ไม่มีอะไร ที่ฉันอยากจะทำในตอนนี้ มากกว่าการสำรวจสิ่งซ่อนเร้นกับคุณ Fright Night (2011)
Yeah, well, you want to talk about clandestine activity?ใช่ อ้อ นายอยากจะพูดถึง เรื่องซ่อนเร้นธุรกิจใช่ไหม Crawl Space (2011)
Palo is a secretive religion.พาโลเป็นศาสนาซ่อนเร้น Corazon (2011)
Because they've been hiding their true agenda.เพราะพวกเขาปิดบังวาระซ่อนเร้นมาตลอด And Then There Were More (2011)
My only agenda is to get closer to my daughter-- something you'll never understand.วาระซ่อนเร้นอย่างเดียวของฉันคือได้ใกล้ชิดกับลูกสาวของฉัน - - สิ่งสิ่งที่เธอไม่เคยเข้าใจ Rhodes to Perdition (2011)
"that we will never let money, power, or personal agendas get in the way of reporting the truth."พวกเราจะไม่ยอมให้เงิน อำนาจ หรือวาระซ่อนเร้นของใคร มาขัดขวางการรายงานความจริงได้ Rhodes to Perdition (2011)
Spies are secretive people.สายลับมีนิสัยชอบปิดปังซ่อนเร้น Sad Professor (2011)
We know how the US sometimes mixes the two up.พวกเรารู้นะว่าบางครั้งอเมริกา ก็มีวาระซ่อนเร้น Iron Sky (2012)
A peace that those in the shadows are plotting to shatter.สันติสุขที่กำลังจะถูกทำลายโดยแผนการของผู้ซ่อนเร้นเงามืด. Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
I never scheme or lie, Will.#ฉันไม่เคยมีสิ่งใดซ่อนเร้นหรือโกหก# Yes/No (2012)
No secrets, no hidden compartments.ไม่มีอะไรตุกติก ซ่อนเร้น Pulling Strings (2012)
And what boy doesn't secretly wish for hidden powers to lift him out of his dull life into a special one?และเด็กชายคนใดกันที่ไม่แอบหวัง ให้ตนมีพลังซ่อนเร้น ให้มาเปลี่ยนแปลงชีวิตที่น่าหน่าย สู่ชะตาอันแสนพิเศษ What Is Dead May Never Die (2012)
Although... some say that beauty most desired is the beauty concealed.ถึงแม้... บางคนจะบอกว่าความงาม ที่น่าปรารถนาที่สุด คือความงามที่ ซ่อนเร้น What Is Dead May Never Die (2012)
Kay Cappuccio's Guilty Pleasure-- make sure he's guilty of wanting you.กลิ่นความสุขแบบซ่อนเร้นของ เคย์ แคฟปูชิโน่ค่ะ ให้เขารู้สึกผิดที่ต้องการคุณ An Embarrassment of Bitches (2012)
If you think I have ulterior motives, join me on my yacht tonight?ถ้าคุณคิดว่า ผมมีแรงจูงใจอะไร ซ่อนเร้นไว้ มาร่วมกับผมที่เรือของผม คืนนี้ซิ A Test of Time (2012)
Well, take it from me, there are worse places in the world to have to carry out one's mission.งั้น เอามันไปจากฉัน มีสถานที่แย่สุดๆอยู่ในโลก ที่ต้องทำภารกิจของการซ่อนเร้นให้สำเร็จ Illusion (2012)
Emily drew funds from a buried account.เอมิลี่ได้รับแหล่งเงินจากบัญชีซ่อนเร้น Penance (2012)
Apparently she had quite the secret inner life.เห็นได้ชัดว่าเธอค่อนข้าง มีชีวิตส่วนตัวที่ซ่อนเร้นไว้ The Coat Hanger (2012)
'Sanputa', which means something that is hidden.'แซนพูทา' ที่แปลว่ามีบางสิ่งซ่อนเร้น Life of Pi (2012)
I just wish all of them were behind me.ผมก็คิดว่าทุกอย่างนั่น มันยังคงซ่อนเร้นในตัวผม The Friend in Need (2013)
Yeah, I'm sure there's no hidden agendas in there.ฉันแน่ใจว่าไม่มีวาระซ่อนเร้น Sacrifice (2013)
Not a soul, but the potential for one.ไม่มีแม้แต่จิตวิญญาณ แต่มีอำนาจซ่อนเร้นส่องประกายอย่างเหลือเชื่อ I, Frankenstein (2014)
Shine the light of your sympathy into the darkest corners of his mind, and maybe then you'll find what he so desperately wants to keep hidden from you and from himself.ส่องแสงแห่งความเห็นใจของคุณ สู่มุมมืดลึกสุดใจเขา แล้วคุณอาจพบสิ่ง ที่เขาต้องการซ่อนเร้นจากคุณ และตัวเขาเอง Stonehearst Asylum (2014)
Shine the light of your sympathy into the darkest corners of his mind, and maybe then you'll find what he so desperately wants to keep hidden from youส่องแสงแห่งความเห็นใจของคุณ สู่มุมมืดลึกสุดใจเขา แล้วคุณอาจพบ สิ่งที่เขาต้องการซ่อนเร้นจากคุณ Stonehearst Asylum (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซ่อนเร้น[v.] (sǿnren) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret   FR: déguiser
ซ่อนเร้นอำพราง[] (sǿnrenamphrāng) EN: conceal   
วาระซ่อนเร้น[n. exp.] (wāra sønren) EN: hidden agenda   
อย่างซ่อนเร้น[adv.] (yāng sønren) FR: en cachette

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
behind[PREP] ซ่อนเร้นอยู่ภายใน, See also: ไม่เปิดเผย, แฝง
cover[VT] ปิดบัง, See also: ซ่อนเร้น, Syn. conceal, hide
covert[ADJ] ซึ่งซ่อนเร้น, See also: ที่เป็นความลับ, Syn. secret, clandestine
covertly[ADV] อย่างซ่อนเร้น, Syn. secretly
conceal from[PHRV] ปกปิดจาก, See also: ซ่อนเร้นจาก, Syn. hide from
disguise in[PHRV] ซ่อนเร้นด้วยหรือซ่อนอยู่ใน, See also: ซ่อนด้วย
disguise with[PHRV] ปิดบังด้วย, See also: ซ่อนเร้นด้วย
dark[ADJ] ลึกลับ, See also: คลุมเครือ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น, ไม่ชัดเจน, Syn. mysterious, hidden
dissemble[VI] อำพราง, See also: ปิดบัง, ปกปิด, ซ่อนเร้น, แสร้างทำกลบเกลื่อน, Syn. disquise, camouflage, Ant. reveal
harbor[VT] เก็บไว้ในใจ, See also: ปิดบัง, ซ่อนเร้น
rear its ugly head[IDM] แสดงความไม่ดีออกมา, See also: เห็นความเลวร้ายหลังจากที่ซ่อนเร้นไว้
latency[N] การซ่อนเร้นอยู่ภายใน, See also: การแฝงอยู่, ศักยภาพ
latent[ADJ] ที่ซ่อนเร้น, See also: ที่แฝงอยู่, Syn. potential, dormant, Ant. active, actual
latent period[ADJ] ระยะซ่อนเร้น, See also: ระยะแฝงของโรคก่อนที่จะมีอาการโรคปรากฏ, Syn. incubation period
masked[ADJ] ซึ่งซ่อนเร้น (ทางการแพทย์), See also: ซึ่งไม่ค้นพบ, Syn. occult, mysterious
occult[ADJ] ลึกลับ, See also: ลี้ลับ, ซ่อนเร้น, Syn. mystical, concealed, secret, Ant. clear, manifest
potentiality[N] ความสามารถที่ซ่อนเร้น, See also: ศักยภาพ, Syn. ability, capacity, possibility
whitewash[SL] ปกปิดสิ่งไม่ดี, See also: ซ่อนเร้น
screen[VT] ปกปิด, See also: ซ่อนเร้น, Syn. conceal, mask, veil
secret[ADJ] เป็นความลับ, See also: ซ่อนเร้น, ปิดบัง, ลึกลับ, แอบซ่อน, หลบ, Syn. inexpressive, private, incommunicable, hidden, underground, Ant. known, revealed
secrete[VT] ซ่อนเร้น, See also: หลบเร้น, ปิดบัง, แอบซ่อน, Syn. hide, conceal, cover
secretive[ADJ] ซึ่งปิดปาก, See also: ไม่พูด, ปิดเป็นความลับ, ซ่อนเร้น, ลี้ลับ, แอบแฝง, ลับๆ ล่อๆ, Syn. close, reticent, incommunicative
subterranean[ADJ] ลึกลับ, See also: ซึ่งซ่อนเร้นอยู่, ซึ่งแอบแฝงอยู่, Syn. concealed, furtive, hidden;secret
surreptitious[ADJ] ลับๆ ล่อๆ, See also: ซึ่งแอบทำ, ซึ่งทำลับๆ ล่อๆ, ซ่อนเร้น, Syn. stealthy, secret, furtive, covert
ulterior[ADJ] ซึ่งลี้ลับ, See also: ซึ่งซ่อนเร้น, ซึ่งแอบแฝง, Syn. concealed
ulteriorly[ADJ] อย่างลี้ลับ, See also: อย่างซ่อนเร้น, อย่างแอบแฝง
underground[ADJ] ลับ, See also: ที่เป็นความลับ, ที่ซ่อนเร้น, Syn. hidden, secret
undertone[N] ความหมายซ่อนเร้น, See also: ความรู้สึกซ่อนเร้น, Ant. overtone
undisguised[ADJ] ซึ่งไม่ได้ซ่อนเร้น, See also: ซึ่งไม่ปิดบัง, โจ่งแจ้ง, Syn. open, frank, Ant. disguised

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstruse(แอ็บสทรูส') adj. ยากที่จะเข้าใจ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น -abstrusity, abstruseness n., Syn. obscure, complicated)
angle 1(แอง' เกิล) n.,vi. มุม, รูปที่มีมุม, จำ-นวนองศาของมุม, ข้อคิดเห็น,จุดประสงค์ที่ซ่อนเร้น, เป็นมุม, ทำให้เป็นมุม, รายงานข่าว, angle for ล่า, Syn. viewpoint, aspect)
blind(ไบลนดฺ) adj.,adv.,vi.,vt.,n. (ทำให้,สิ่งที่ทำให้) ตาบอด,ไม่สามารถเข้าใจ,ไร้เหตุผล,ไร้สติ,เมาเหล้า,มืด,ไม่บังเกิดผล,ซ่อนเร้น,ลึกลับ,ดูไม่ออก,เข้าใจยาก,อุดตัน,ไม่มีทางออก,ตัวล่อ,นกต่อ, See also: blindness n. ดูblind, Syn. s
censorship(เซน'เซอชิพ) n. การเซนเซอร์,การตรวจสอบ,อำนาจการตรวจสอบ,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยับยั้ง,พลังจิตข่มซ่อนเร้นอยู่ในใจ
covert(คัฟ'เวิร์ท) adj. ซึ่งหลบซ่อน,ซึ่งซ่อนเร้นอย่างลับ ๆ ,แอบแฝง,ภายใต้การคุ้มครองของสามี n. สิ่งปกคลุม,ที่กำบัง,ที่หลบซ่อน,การปิดบัง,การปลอมตัว,พุ่มไม้สำหรับสัตว์ที่จะล่า, See also: covertness n. ดูcovert, Syn. clandestine,hid
coverture(คัฟ'เวอะเชอ) n. สิ่งปกคลุม,การซ่อนเร้น
cryptic(คริพ'ทิค,-เคิล) adj. ลึกลับ,ซ่อนเร้น,ลับ,คลุมเครือ,เกี่ยวกับรหัส,สั้น, Syn. hidden,obscure
cryptical(คริพ'ทิค,-เคิล) adj. ลึกลับ,ซ่อนเร้น,ลับ,คลุมเครือ,เกี่ยวกับรหัส,สั้น, Syn. hidden,obscure
dark(ดาร์ค) adj. มืด,มืดมน,มัว,ดำคล้ำ,ซ่อนเร้น,เร้นลับคลุมเครือ,ชั่วช้า n. ความมืด,กลางคืน,ที่มืด,สีดำ -Phr. (in the dark ไม่รู้ เป็นความลับ) vi. มืด., See also: darkish adj. ดูdark darkishness n. ดูdark, Syn. dim,
darkly(ดาร์คฺ'ลี) adv. คลุมเครือ,ซึ่งปรากฎในที่มืด,ลึกลับ,ซ่อนเร้น,ไม่สมบูรณ์
delitescent(เดล'ลิทส'เซินทฺ) adj. ซึ่งปิดบัง,ซ่อนเร้น,แฝง, See also: delitescence n. ดูdelitescent delitescency n. ดูdelitescent
disguise(ดิสไกซ') vt. ปลอมตัว,ปลอมแปลง,ซ่อนเร้น,ปิดบัง,แกล้งทำ,แสร้ง. n. สิ่งที่ปลอมแปลง,เครื่องแต่งกายที่ปลอมแปลง,การแกล้งทำ, การซ่อนเร้น., See also: disguiser n. ดูdisguise disguisement n. ดูdisguise, Syn. mask,change,camouf
dissimulatevt. ซ่อนเร้น,อำพราง,แกล้งทำ. vi. อำพราง., See also: dissimulative adj. ดูdissimulate dissimulator n. ดูdissimulate
dissimulationn. การอำพราง,การซ่อนเร้น,การแกล้งทำ, Syn. feigning
hidden(ฮิค'ดัน) adj. ซึ่งปิดบังอยู่,ซ่อนเร้น,ลี้ลับ, See also: hiddenness n., Syn. concealed
hideawayn. ที่ซ่อน,ที่หลบภัย adj. ซ่อนเร้น,หลบอยู่, Syn. hidden
inner(อิน'เนอะ) adj. ภายใน,ข้างใน,ส่วนตัว,ลับเฉพาะ,คลุมเครือ,ไม่ชัดเจน,ซ่อนเร้น., See also: innerness n., Syn. internal
invisible(อินวิช'ซิเบิล) adj. มองไม่เห็น,ไม่ปรากฎ,ซ่อนเร้น,เล็กจนมองไม่เห็น., See also: invisibility,n. invisibly adv., Syn. concealed,unseeable ###A. visible
latency(เลท'เทินซี) n. การซ่อนเร้นอยู่ภายใน,การแฝงอยู่,ศักยภาพ,ระยะแฝง,สิ่งที่แฝงอยู่,ปัจจัยที่แฝงอยู่, Syn. abeyance
latent(เลท'เทินทฺ) adj. แฝงอยู่,ซ่อนเร้น,แอบแฝง,ศักยะ.
latent periodn. ระยะซ่อนเร้น,ระยะแฝงของโรคก่อนที่จะมีอาการโรคปรากฎ,ระยะเวลาการกระตุ้นกับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น., Syn. latency
masked(แมสคฺทฺ,มาสคฺทฺ) adj. สวมหน้ากาก,ใช้หน้ากาก,ปลอมแปลง,ซ่อนเร้น,คล้ายหน้ากาก
masquerade(แมสคะเรด') n. การรื่นเริงสวมหน้ากาก,หน้ากากที่สวมในงานดังกล่าว,การเสแสร้ง,การปิดบัง,การซ่อนเร้น,การปลอมตัว. vi. ปลอมตัว,เข้าร่วมงานรื่นเริงสวมหน้ากาก., See also: masquerader n.
obscure(อับสเคียว'เออะ) adj. คลุมเครือ,ไม่ชัดแจ้ง,มืดมัว,มัว,ไม่มีชื่อเสียง,เล็กน้อย,ห่างไกล,ไกลลิบลับ vt. ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ทำให้สับสน,ทำให้มืดมน,ทำให้มืดมัว,ทำให้คลุมเครือ,ทำให้ด้อยลง. n. ความมืดมัว,ความไม่ชัดแจ้ง.
occult(อะคัลทฺ',ออค'คัลทฺ) adj. ลึกลับ,ลี้ลับ,ไม่เปิดเผย,ซ่อนเร้น,แอบแฝง,เข้าใจยาก, Syn. mysterious
occultation(ออคคัลเท'เชิน) n. การหายไป,การแอบแฝง,การซ่อนเร้น,การปิดบัง
potential(โพทัน'เชิล) adj. เป็นไปได้,เป็นได้,กลายเป็นได้,มีความสามารถซ่อนเร้นอยู่,ซ่อนแฝง. n. ความเป็นไปได้,ความสามารถหรือำนาจที่ซ่อนเร้นอยู่,ศักยะทางไฟฟ้า หลุมลึก
potentiality(พะเทนชิแอล'ลิที) n. ศักยภาพ,สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่,ความเป็นไปได้,ขีดความสามารถ
privy(พริฟ'วี) adj. ส่วนตัว,เฉพาะตัว,ลับตา,ที่ลับ,ซ่อนเร้น,ส่วนพระองค์. n. ห้องส้วม,บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน, Syn. private
screen(สครีน) n. จอ,ม่าน,ฉาก,ที่บัง,เครื่องบัง,สิ่งปกปิด,ของอำพราง,จอภาพยนตร์,จอแก้ว (โทรทัศน์) ,ภาพยนตร์,กองกำลังคุ้มกัน,ม่านคุ้มกัน,ม่านควัน,ตะแกรงร่อน,ตะแกรงกรอง,แผ่นตาข่าย,ป้ายปิดประกาศ vt. ปกคลุม,ป้องกัน,ซ่อนเร้น,คุ้มกัน,เลือก,เรียบเรียง,ร่อนด้วยตะแกรง,กรอง,
secrete(ซีคริท') vt. ปล่อยออก,คัดหลั่ง,ซ่อน,ซ่อนเร้น,ปิดบัง
shield(ชีลด) n. โล่,ตราประจำตระกูล,สมาคมหรือโรงเรียน,เกราะหรือกระดองที่หน้าอก,ตราตำรวจหรือนายอำเภอ,ผู้ปกครอง,สิ่งคุ้มครอง,ฝาครอบกะบัง vt. ปกป้อง,ป้องกัน,คุ้มครอง,ซ่อน,ซ่อนเร้น. vi. เป็นโล่ป้องกัน., See also: shielder n. -S...
shroud(ชเราดฺ) n.,vt. (คลุมด้วย) ผ้าห่อศพ,ผ้าตราสัง,สิ่งที่ใช้ปกคลุม,สิ่งที่ใช้ห่อหุ้ม,ฝาครอบ,ที่ครอบ,เชือกหรือลวดขึงค้ำเสากระโดงเรือ,ปลอกสวม vi. ซ่อนเร้น,เข้าที่หลบภัย., Syn. sheet,cover
sneaking(สนีค'คิง) adj. ลับ ๆ ล่อ ๆ ,ซ่อนเร้นในใจ,ไม่เปิดเผย,น่าดูถูก,ส่อเสียด,ดื้อรั้น., See also: sneakingly adv. sneakingness n.
sneaky(สนีค'คี) adj. ลับ ๆ ล่อ ๆ ,ไม่เปิดเผย,ซ่อนเร้นในใจ,ขี้โกง,หลอกลวง, See also: sneakily adv. sneakiness n., Syn. cowardly
snug(สนัก) adj. อบอุ่น,อยู่สบาย,อุ่นสบาย,เหมาะกับตัว,อุตุ,เล็กดี,จุ๋มจิ๋ม,น่าอยู่, (เรือ) ต่อได้ดี,พอสบาย,เป็นความลับ,ซ่อนเร้น. vi. อิงแอบ,นอนสบาย,นอนอุตุ,แนบ,ซุก vt. ทำให้อบอุ่น,ทำให้อุ่นสบาย,ทำให้สบาย,ทำให้เหมะกับตัว,ชักใบเรือลง (เพื่อเตรียมรับพายุ) adv. อย่างสบาย
surreptitious(เซอเรพทิช'เชิส) adj. ลับ ๆ ล่อ ๆ ,ซ่อนเร้น,แอบทำ,ลอบทำ,มีเลศนัย., See also: surreptitiousness n., Syn. stealthy,furtive,sneaky
underground(อัน'เดอะเกราน์ด') adj. ใต้ดิน,ไม่เปิดเผย,ซ่อนเร้น,n. บริเวณใต้ดิน,องค์การลับ,รถไฟใต้ดิน
underhand(อัน'เดอะแฮนดฺ) adj.,adv. ไม่เปิดเผย,ทำอย่างลับ ๆ ,เกี่ยวกับงานใต้โต๊ะ,โดยทอดแขนลงข้างล่าง,อย่างซ่อนเร้น, Syn. furtive,sly,crafty
underneath(อันเดอะนีธ') prep.,adv.,adj. ข้างใต้,ข้างล่าง,อยู่ข้างใต้,ซ่อนอยู่,ซ่อนเร้น. n. ฐาน,ส่วนล่างสุด,ข้างใต้, Syn. beneath,under
undisguised(อัน'ดิสไกซดฺ) adj. ไม่ได้ปลอมแปลง,ไม่ได้ซ่อนเร้น,ไม่ได้อำพราง,ปิดบัง

English-Thai: Nontri Dictionary
conceal(vt) ซ่อน,ปิดบัง,บัง,ซ่อนเร้น,ปกปิด
concealment(n) การซ่อน,การปิดบัง,การปกปิด,การซ่อนเร้น
covert(adj) กำบัง,แอบแฝง,อย่างลับๆ,ซึ่งซ่อนเร้น,ซึ่งหลบซ่อน
coverture(n) การปิดบัง,การหลบซ่อน,การซ่อนเร้น
cryptic(adj) ลึกลับ,ลับ,ซ่อนเร้น,คลุมเครือ
dissimulate(vt) เสแสร้ง,แกล้งทำ,ปิดบัง,ซ่อนเร้น,อำพราง
dissimulation(n) การอำพราง,การปิดบัง,การแกล้งทำ,การซ่อนเร้น
harbour(vt) ให้ที่พัก,รับเข้าไว้,ปิดบัง,ซ่อนเร้น
inner(adj) ข้างใน,ภายใน,ลับเฉพาะ,ส่วนตัว,ซ่อนเร้น
latent(adj) ที่ซ่อนอยู่,ที่ซ่อนเร้น,ที่แอบแฝง
obscure(vt) ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ทำให้คลุมเครือ,ทำให้มืดมน
occult(adj) ซ่อนเร้น,ลึกลับ,เกี่ยวกับเวทมนตร์,เกี่ยวกับผีสาง,ลี้ลับ
recess(n) ซอก,ที่ซ่อนเร้น,อ่าว,เวิ้ง,โพรง,ตอนใน,การปิดภาคเรียน
screen(vt) ฉายหนัง,กั้นฉาก,ปกคลุม,ซ่อนเร้น,ติดมุ้งลวด
secrete(vt) ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ซุกซ่อน,ปล่อยออก
secretive(adj) ลับ,ซ่อนเร้น,ปิดบัง
shroud(vt) ห่อหุ้ม,ห่อศพ,ปกคลุม,ครอบ,ซ่อนเร้น
subterranean(adj) ใต้พื้นโลก,ใต้ดิน,ซ่อนเร้น,ลึกลับ
surreptitious(adj) ซ่อนเร้น,ปิดบัง,ปกปิด,แอบ,ลับๆล่อๆ
ulterior(adj) ห่างออกไป,ลี้ลับ,ไกลโพ้น,ซ่อนเร้น
underground(adj) ใต้ดิน,ซ่อนเร้น,เป็นความลับ,ในขั้นทดลอง
underground(adv) ใต้ดิน,อย่างซ่อนเร้น,อย่างเป็นความลับ
underhand(adj) ลี้ลับ,ซ่อนเร้น,โกง,ใช้เล่ห์เหลี่ยม

German-Thai: Longdo Dictionary
verbergen(vt) |verbarg, hat verborgen| ปิดบัง, ซ่อนเร้น เช่น Sie konnte diese Tatsache vor uns nicht verbergen. หล่อนไม่สามารถปิดบังความจริงนี้ต่อพวกเราได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top