Search result for

*ซาบซึ้ง*

(109 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ซาบซึ้ง, -ซาบซึ้ง-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
อภิเชษฐ์[อะ-พิ-เชด] (n vt ) ความซาบซึ้ง, รู้สึกซาบซึ้ง, รู้สึกขอบคุณเป้นอย่างยิ่ง
See also: S. appreciate,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซาบซึ้ง[V] appreciate, See also: be grateful, be thankful for, Syn. ประทับใจ, จับใจ, ปลื้มปิติ, Example: ราษฎรซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Thai definition: อาการที่รู้สึกจับใจอย่างลึกซึ้ง, อาการที่รู้สึกปิติปลาบปลื้ม
ซาบซึ้งใจ[V] be impressive, See also: be impressed, be satisfied, Syn. จับใจ, Example: เจ้านายซาบซึ้งใจที่ลูกน้องทุกคนจำวันเกิดของเขาได้, Thai definition: อาการที่รู้สึกจับใจอย่างลึกซึ้ง, อาการที่รู้สึกปีติ ปลาบปลื้ม
ซาบซึ้งใจ[ADJ] appreciative, See also: impressive, admiring, Syn. จับใจ, Example: คำขวัญนี้มีความหมายที่ซาบซึ้งใจ จึงได้รับรางวัลชนะเลิศ, Thai definition: ที่รู้สึกจับใจอย่างลึกซึ้ง, ที่รู้สึกปีติ ปลาบปลื้ม
ซาบซึ้งใจ[V] be deeply impressed (by), See also: be captivated (by), Syn. ซาบซึ้งตรึงใจ, Example: แม้พวกเขาจะอยู่ห่างไกล แต่ก็ยังส่งน้ำใจมาให้ พวกเราซาบซึ้งใจจริงๆ ครับ, Thai definition: รู้สึกจับใจลึกซึ้ง, รู้สึกปีติ ปลาบปลื้ม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซาบซึ้งว. อาการที่รู้สึกจับใจอย่างลึกซึ้ง, อาการที่รู้สึกปีติปลาบปลื้มมาก.
กินใจซาบซึ้งใจ.
เข้าถึงก. เข้าใจอย่างซาบซึ้ง เช่น เข้าถึงบท เข้าถึงวรรณคดี, เข้าใกล้ชิดสนิทสนมเพื่อจะได้รู้ซึ้งถึงชีวิตจิตใจและความต้องการเป็นต้น เช่น เข้าถึงประชาชน.
ดื่มด่ำว. ซาบซึ้ง.
ดูดดื่มก. ซาบซึ้ง.
รู้สึกก. รู้ตัว เช่น ย่องไปข้างหลังอย่าให้เขารู้สึก หลับเป็นตายปลุกเท่าไรก็ไม่รู้สึก, รู้ด้วยการสัมผัส เช่น รู้สึกร้อน รู้สึกหนาว, รู้สำนึก เช่น เขารู้สึกตัวว่าทำผิด, เกิดอาการที่รู้ว่าเป็นสุขหรือทุกข์ เช่น รู้สึกสนุก รู้สึกซาบซึ้ง รู้สึกมึนศีรษะ, เกิดสังหรณ์ขึ้นในใจ เช่น รู้สึกว่าจะมีใครมาหา, มีแนวโน้มให้สันนิษฐานหรือคาดคะเนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น เช่น รู้สึกว่าสินค้าเกษตรจะมีราคาตกต่ำในปีนี้ ในที่สุดต้องยกเลิกเรื่องบางเรื่องเพราะรู้สึกว่าจะไปไม่รอด.
วิจักษ์น. ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของศิลปกรรมและวรรณกรรม, ความนิยม, ความซาบซึ้ง, เช่น วรรณคดีวิจักษ์.
สอนนาคก. กล่าวคำทำขวัญนาคเพื่อสอนกุลบุตรที่จะอุปสมบทให้รู้สึกซาบซึ้งถึงพระคุณของพ่อแม่ และให้เห็นว่าการบวชนั้นเป็นการตอบสนองพระคุณพ่อแม่อย่างหนึ่ง.
สัทธาจริตน. ความประพฤติที่มีพื้นนิสัยหนักไปในทางมีจิตซาบซึ้ง ชื่นบาน น้อมใจเลื่อมใสโดยง่าย, เป็นจริต ๑ ในจริต ๖. (ป.). (ดู จริต).
สำนึกก. รู้สึกซาบซึ้ง เช่น สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์.
อรรถรส(อัดถะรด) น. รสแห่งถ้อยคำ, ถ้อยคำที่ทำให้เกิดความซาบซึ้ง, ถ้อยคำที่ทำให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ.
ออนซอน, อ่อนซอนเพราะพริ้ง, ซาบซึ้งตรึงใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I appreciate it. Okay.ฉันซาบซึ้งมันละ เอาละ There Might be Blood (2008)
Because I believe in the great goodness of Your Majestyเพราะกระหม่อมซาบซึ้งเป็นล้นพ้น ถึงพระเมตตาของฝ่าบาท Portrait of a Beauty (2008)
You know, I hope you appreciate the risk I'm taking here.รู้ไม๊ ฉันว่านายน่าจะซาบซึ้งใจกับสิ่งที่ฉันกำลังทำนะ คุ้ยขยะให้เนี้ย Bolt (2008)
He doesn't seem to like to be touched.ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้ซาบซึ้งไปกับมัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
How touchy feely, maybe you should have your own show.ซาบซึ้งจัง บางทีคุณควรมีโชว์ของคุณเองนะ Passengers (2008)
Thank you. Appreciate it. Appreciate it.ขอบคุณ ขอบคุณ ซาบซึ้งมาก ซาบซึ้งมาก Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- I really appreciate it. Thank you.- ฉันซาบซึ้งมันจริง ๆ ขอบใจนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- I really appreciate it.- ฉันซาบซึ้งจริง ๆ นะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
It's a very touching death scene. I cried when I wrote it.เป็นฉากตายที่ซาบซึ้งมากนะ เขียนไปยังร้องไห้ไปแน่ะ Inkheart (2008)
It doesn't feel like purely being touched.มันไม่ใช่ความรู้สึกที่ซาบซึ้งจริงๆ Episode #1.8 (2008)
I appreciate the gesture.ผมซาบซึ้งในสิ่งที่คุณแสดงออกมา Frost/Nixon (2008)
I am grateful.ฉันรู้สึกซาบซึ้งจังค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I appreciate what you do...ฉันรู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่คุณทำ... The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I am very grateful.ฉันซาบซึ้งมากๆค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
T ank you. I am ve y g ateful.ขอบคุณค่ะ ฉันซาบซึ้งมากค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Well, thanks for telling me, Harry. I really appreciate it.ขอบคุณนะที่บอก ฉันซาบซึ้งมาก Burn After Reading (2008)
- I don't appreciate that, but it's okay.- ฉันไม่ซาบซึ้งเลยแต่ก็ไม่เป็นไร Pineapple Express (2008)
I just want you both to know how much I really appreciate all you've done for me.หนูแค่อยากให้รู้ว่าหนูซาบซึ้งในทุกสิ่ง ที่พ่อกับแม่ทำมาให้กนู Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Well, you made quite an impression, little lady.ซาบซึ้งมากจ้ะ สาวน้อย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
That's sweet.ซาบซึ้งเหลือเกิน Gamer (2009)
Moving ceremony, I'm sure.ยิ่งซาบซึ้งยิ่งนัก,ชั้นก็ชอบ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Look, I appreciate this.หนูซาบซึ้งมากค่ะ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
He talked. A couple of words.เขาพูดหลายคำที่ดูกินใจและซาบซึ้ง Dead Like Me: Life After Death (2009)
And for that, i am deeply grateful.สำหรับสิ่งนี้, ฉันซาบซึ้งใจมาก Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
M-madam president, i appreciate this phone call.ท่าน ปธน. , ผมซาบซึ้งที่ได้คุยสายกับท่าน Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
I appreciate that, but, uh...ผมซาบซึ้งดี แต่ เอ่อ.. Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
So I'll leave you and your numbers, but thank you very much for seeing me, and I appreciate...งั้นฉันปล่อยคุณให้อยู่กับตัวเลขต่อนะคะ แต่ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่สละเวลาสัมภาษณ์ฉัน ฉันซาบซึ้งมากคะ.. Confessions of a Shopaholic (2009)
I would be so grateful if you and me my friends here could get.ฉันคงจะซาบซึ้งเธอมาก ถ้าเธอช่วยฉันกับเพื่อนๆ ขึ้นไป Dragonball: Evolution (2009)
Their bodies are littered with hidden metal and they never appreciate how little time they have left on earth.และพวกเขาไม่เคยซาบซึ้งเลยว่า พวกเขามีเวลาเหลืออยู่บนโลกอีกไม่นาน Up in the Air (2009)
I really appreciate everything that your generation did for me.ฉันซาบซึ้งทุกสิ่งที่คนรุ่นคุณปูทางเตรียมไว้ให้ฉัน Up in the Air (2009)
We really appreciate your loyalty.เราซาบซึ้งต่อความภักดีของคุณจริงๆครับ Up in the Air (2009)
Im glad you finally get to appreciate some of the effort I put into all of this.ผมดีใจมากที่สุดท้ายแล้วคุณก็ซาบซึ้ง ในสิ่งที่ผมพยายามทำลงไปทั้งหมดนี้ Law Abiding Citizen (2009)
They dont appreciate what I'm trying to say, Nick, but... they will.พวกเขาไม่ได้รู้สึกซาบซึ้งถึงสิ่งที่ผมพยายามจะพูด นิค แต่ว่า ... Law Abiding Citizen (2009)
Are you under the impression that family's supposed to make you feel good...นายยังซาบซึ้งอยู่มั๊ยล่ะ ที่ครอบครัวช่วยให้นายรู้สึกดี Lucifer Rising (2009)
I appreciate it. I really do.พ่อซาบซึ้งใจอย่างมาก พ่อซาบซึ้งใจจริงๆ Phoenix (2009)
And I know how much the clinic appreciates it.และฉันซาบซึ้งกับคลีนิคแห่งนี้ Saw VI (2009)
I appreciate that, but I think you should look after yourself first.ฉันซาบซึ้งนะ แต่นายดูแลตัวเองก่อนดีกว่า Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
I just want to tell you how helpful you've been to me over the years, and I'm really grateful.ฉันแค่อยากบอกคุณว่า คุณช่วยเหลือฉันมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ และฉันซาบซึ้งมาก Mama Spent Money When She Had None (2009)
Didn't it give you just the tiniest little thrill to tell me that that painting that I was so happy about was yours?มันไม่ได้ให้ความซาบซึ้งกับเธอสักนิดเลยหรอ บอกฉันซิว่า รูปวาดที่ฉันมีความสุขมาก เป็นของเธอหรือไง Crime Doesn't Pay (2009)
Okay,um,I really appreciate your concern,but how can I put this?ก็ได้ ผมซาบซึ้งที่คุณเป็นห่วง แต่จะให้ผมพูดยังไงดีล่ะ Rose's Turn (2009)
God knows I wish I'd appreciated mine more while I had it.พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าฉันหวังว่าจะซาบซึ้งกับบ้านของตัวเองมากกว่านี้ตอนที่ยังไม่เสียมันไป Marry Me a Little (2009)
You know, I really can't tell you how much I appreciate you doing this for me, Susan.รู้ไหม ผมบอกคุณไม่ได้จริงๆ ว่าผมซาบซึ้งมากแค่ไหนในสิ่งที่คุณทำให้ผม ซูซาน Marry Me a Little (2009)
- I appreciate the commitment to the game-ฉันซาบซึ้งที่นายเห็นเกมส์สำคัญกว่า\ The Grandfather (2009)
As much as I appreciate the concern, my downward spiral's on the upturn.ก็คงเท่าๆกับที่ฉันซาบซึ้งในความเป็นห่วงของเธอ เอส ความวกวนของฉันมันเทกะจาดไปแระ Remains of the J (2009)
We give Thee hearty thanks...เราซาบซึ้งในพระกรุณา Harry Brown (2009)
Appreciate it.รู้สึกซาบซึ้งอย่างมาก Smite (2009)
Appreciate the commercial opportunity...รู้สึกซาบซึ้งอย่างมาก โอกาสของนักธุรกิจ... Smite (2009)
I appreciate you looking after me Tara.ฉันรู้สึกซาบซึ้งมาก ที่เธอคอยดูแลฉัน ธาร่า Fa Guan (2009)
Appreciate it.ซาบซึ้งมาก Desert Cantos (2009)
You don't strike me as the sentimental type.คุณไม่ทำให้ผมคิดว่าคุณเป็นแบบซาบซึ้งสะเทือนใจ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซาบซึ้ง[v.] (sāpseung) EN: appreciate ; be grateful (for) ; be overwhelmed (by)   
ซาบซึ้ง[adj.] (sāpseung) EN: heartfelt ; sentimental   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depth[N] ความลึกซึ้ง, See also: ความรู้สึกซาบซึ้ง, ความรู้สึกสุดซึ้ง, ความซึมซาบ, Syn. abyss, intensity, profundity
gratefulness[N] ความกตัญญู, See also: ความตื้นตันใจ, ความซาบซึ้งใจ, Syn. appreciation, gratitude
gratitude[N] ความรู้สึกขอบคุณ, See also: ความรู้สึกซาบซึ้งใจ, ความรู้สึกสำนึกในบุญคุณ, ความกตัญญ, Syn. appreciation, thankfulness, Ant. ingratitude
impress[VT] ทำให้ประทับใจ, See also: ทำให้ซาบซึ้งตรึงใจ, ทำให้ติดอกติดใจ, Syn. affect, influence
impress[VI] ประทับใจ, See also: ซาบซึ้งใจ, จับใจ, ติดอกติดใจ, ตรึงใจ, Syn. affect, influence
impressible[ADJ] ที่ซาบซึ้งใจ, See also: ที่ประทับใจ, Syn. moved, susceptible, touched
impression[N] ความประทับใจ, See also: ความซาบซึ้ง, ความรู้สึกชื่นชม
impressive[ADJ] ซึ่งน่าประทับใจ, See also: ซึ่งจับใจ, น่าทึ่ง, น่าชื่นชม, น่าซาบซึ้งใจ, Syn. admirable, notable, striking
impressively[ADV] อย่างน่าประทับใจ, See also: อย่างน่าทึ่ง, อย่างน่าชื่นชม, อย่างน่าซาบซึ้งใจ, อย่างจับใจ, Syn. admirably
impressiveness[N] ความประทับใจ, See also: ความซาบซึ้งใจ, ความน่าชื่นชม, Syn. admiration
passionate[ADJ] ลึกซึ้ง, See also: ซาบซึ้ง, ดูดดื่ม, Syn. excited, impassioned, Ant. calm, cool
schmaltz[N] ความซาบซึ้งอย่างมากมาย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ความรู้สึกอ่อนไหวมากเกินไป
schmaltzy[ADJ] ซึ่งซาบซึ้ง
schmalz[N] ความซาบซึ้งอย่างมากมาย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ความรู้สึกอ่อนไหวมากเกินไป
schmalzy[ADJ] ซึ่งซาบซึ้ง
sentimental[ADJ] ซึ่งรู้สึกมากกว่าปกติ, See also: ซึ่งรู้สึกเกินควร, ซึ่งสะเทือนอารมณ์, ซึ่งซาบซึ้ง, Syn. emotional, idealistic, susceptible
touched[ADJ] ประทับใจ, See also: ซาบซึ้ง, จับใจ, Syn. moved, impressed
touchingly[ADV] อย่างซาบซึ้ง, See also: อย่างประทับใจ, อย่างจับใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appeal(อะพีล') n.,vi. อุทธรณ์,ร้องขอ,อ้อนวอน,เรียกร้อง,ใช้,อาศัย,ดึงดูดใจ,ซาบซึ้ง. -appealer n., Syn. request, call)
deep-felt(ดีพ'เฟลทฺ) adj. ซาบซึ้ง,รู้สึกอย่างลึกล้ำ
imbue(อิมบิว') vt. กระตุ้นจิต,ทำให้ซาบซึ้ง,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เปื้อน., See also: imbuement n.
imposing(อิมโพ'ซิง) adj. ประทับใจมาก, ซาบซึ้งใจมาก, เด่น, โอ่อ่า., See also: imposingly adv. imposingness n. (very impressive)
impressive(อิมเพรส' ซิฟว) adj. ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ, รุนแรง, เหลือขนาด., See also: impressively adv. impressiveness n., Syn. convincig, remarkabke, inspiring
intuition(อินทูอิช'เชิน) n. การรู้โดยสัญชาตญาณ,การรู้โดยความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองในใจ,การหยั่งรู้ความเข้าใจอันซาบซึ้ง,ความสามารถในการเข้าใจโดยสัญชาตญาณ,สหัชญาณ., See also: intuitional adj. intuitionly adv., Syn. feeling,sixth se
sentimental(เซนทะเมน'เทิล) n. รู้สึกมากกว่าปกติ,รู้สึกเกินควร,มีอารมณ์อ่อน ไหว,ซาบซึ้ง,สะเทือนอารมณ์ได้ง่าย,เห็นอกเห็นใจ, Syn. warm,sympathetic,loving
soppy(ซอพ'พี) adj. เปียกชุ่ม,เปียกโชก,เปียกชื้น,มีฝนตกมาก,มีอารมณ์อ่อนไหวมากเกินไป,ซาบซึ้งใจมากเกินไป,เศร้าหมอง., See also: soppiness n.
suffuse(ซะฟิวซฺ') vt. แผ่,กระจาย,ระบาย,ป้าย,ทำให้นอง,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้ซาบซึ้ง., See also: suffusedly adv. suffusion n. suffusive adj., Syn. pervade,spread

English-Thai: Nontri Dictionary
appreciate(vt) เห็นคุณค่า,เล็งเห็น,ยกย่อง,ชมเชย,สำนึกบุญคุณ,ซาบซึ้ง
beholden(adj) เป็นหนี้บุญคุณ,รู้สึกซาบซึ้ง,ได้รับความเมตตา
imbue(vt) ทำให้เต็ม,ทำให้ซาบซึ้ง,ทำให้ชุ่ม,ทำให้โชก
impress(vt) กด,พิมพ์,ทำให้ซาบซึ้ง,ประทับตรา,ยึด
impressive(adj) เร้าความรู้สึก,ประทับใจ,ซาบซึ้งใจ
sentimental(adj) ซาบซึ้ง,เห็นใจ,มีอารมณ์อ่อนไหว
sentimentality(n) ความซาบซึ้ง,ความเห็นอกเห็นใจ
thrill(n) ความเสียวซ่าน,ความตื่นเต้น,ความซาบซึ้ง
thrill(vi,vt) เสียวซ่าน,ซาบซึ้ง,ตื่นเต้น,สั่น
thrilling(adj) เสียวซ่าน,ซาบซึ้ง,น่าตื่นเต้น,เนื้อเต้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
感謝[かんしゃ, kansha] (n vt) ซาบซึ้ง, รู้สึกขอบคุณ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
感動[かんどう, kandou] (n) ความตื้นตันใจ,ความซาบซึ้ง
痛み入る[いたみいる, itamiiru] ซาบซึ้ง(ในความกรุณา)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top