Search result for

*ช่วงต้น*

(62 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ช่วงต้น, -ช่วงต้น-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่วงต้น[N] beginning, See also: commencing, starting, Syn. ตอนต้น, Ant. ตอนท้าย, ตอนปลาย, Example: การต่อโมโนโครมมอนิเตอร์สีเขียวหรือสีเหลืองอำพันเข้ากับ adapter แล้วใช้กราฟิกได้ด้วยนั้น ทำได้ช่วงต้นของปี พ.ศ. 2525, Count unit: ช่วง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระสุนพระอินทร์น. ชื่อกิ้งกือในสกุล Sphaerotherium วงศ์ Sphaerotheriidae ยาวประมาณ ๔ เซนติเมตร หัวแบนเล็ก ลำตัวโค้งนูน มี ๑๓ ปล้อง ผิวลำตัวเรียบมัน ด้านหลังสีน้ำตาล ดำ ครีม หรือเขียว เมื่อถูกกระทบจะม้วนเข้าสอดกับปล้องสุดท้ายจนกลมคล้ายลูกกระสุนดินปั้น พบชุกชุมช่วงต้นฤดูฝนตามพื้นที่สูงที่มีใบไม้ทับถมและชุ่มชื้น, ปักษ์ใต้เรียก มวนชิด.
ข้าวเบาน. กลุ่มพันธุ์ข้าวที่ได้ผลเร็วกว่ากลุ่มพันธุ์ข้าวอื่น ออกรวงในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม และเก็บเกี่ยวได้ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน เช่น พันธุ์ข้าวเหนียวหางยี ๗๑ พันธุ์ข้าวน้ำสะกุย ๑๙, พายัพและอีสานว่า ข้าวดอ.
แมงแงวน. ชื่อสัตว์น้ำขาปล้องหลายชนิด หลายสกุล ในวงศ์ Streptocephalidae ขนาดยาว ๑.๘ เซนติเมตร ลักษณะทั่วไปคล้ายไรน้ำเค็ม ลำตัวใส มีถุงไข่ที่ท้อง ๑ ถุง ไข่จม กินสาหร่าย พบตามแหล่งน้ำจืดโดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูฝนเขตภูเขาในจังหวัดขอนแก่น หนองบัวลำภู หนองคาย นำมาใช้ปรุงอาหาร เช่น แกงอ่อมหรือห่อหมก ตามธรรมชาติเป็นอาหารของสัตว์น้ำ ที่พบบ่อย เช่น ชนิด Streptocephalus sirindhornae Sanoamuang, Murugan, Weekers & Dumont. ซึ่งมีหางสีแดงเข้ม, แมงหางแดง แมงอ่อนช้อย หรือ ไรน้ำจืด ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
earlyช่วงต้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Limb, Proximalแขนขาช่วงต้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There are artifacts from every era of early history.นี่มันมาจากทุกยุคช่วงต้นประวัติศาสตร์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Listen, I hope you weren't planning on having an early lunch.ฟังฉันหวังว่าคุณไม่ได้วางแผนในการมีอาหารกลางวันในช่วงต้น Revolutionary Road (2008)
Look, we caught it early enough that, if we can repair the duct, there should be no long-term damage.ฟังนะ เราเจอมันช่วงต้นๆ ถ้าเราสามารถซ่อมท่อน้ำดีได้ มันจะไม่มีผลเสียระยะยาว New History (2009)
The early, happy glow is over, and the nerves begin to set in.ความสุขในช่วงต้นจบลงแล้ว อาการประสาทเริ่มเข้ามาแทนที่ Bride Wars (2009)
At the start of this year, Takenaka was hospitalised.พอช่วงต้นปี ทาเคนากะซังเข้ารักษาตัวโรงพยาบาล Confessions (2010)
At the start of February, 'A' made contact with 'B'.ช่วงต้นเดือนกุมภาพ เอ เริ่มติดต่อกับ บี Confessions (2010)
There are only 29 of these early '80s Bounders registered in the state.มีรถรุ่นี้ในช่วงต้นยุค 80 29 คันเท่านั้น ที่จดทะเบียนในรัฐ Green Light (2010)
That's all DMV had-- 29 early '80s Bounders registered in New Mexico.29 คัน รุ่นที่ผลิตในช่วงต้นยุค 80s ที่ลงทะเบียนในนิวเม็กซิโก Más (2010)
I tracked him to a scrap yard where he stored an early '80s camper, an RV.ผมสะกดรอยตามเขาไปที่โกดังเก็บรถเก่า เป็นที่ซ่อนรถตั้งแคมป์รุ่นช่วงต้นยุค '80s รถบ้านเคลื่อนที่ One Minute (2010)
Look at that. At the turn of the 16th century,เหมือนจะเป็นแบบนั้น ในช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ...A Thousand Words (2010)
Sometime in the early '70s,บางครั้งในช่วงต้น '70s, Is There a Creator? (2010)
LIKE THE ONES WE SEE. WHAT HAPPENS IF YOU TRY TO MAKE A GALAXY IN A COMPUTERกับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์คิดว่า จักรวาลที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นของ Beyond the Darkness (2010)
into family groups, and out of this, late '70s, early '80s, came the organization called a Standard Model.และออกจากนี้ในช่วง ปลายยุค 70 ในช่วงต้นยุค 80, องค์กรมาเรียกว่ารุ่นมาตรฐาน แต่มันเป็นกระบวนการที่ค่อยๆ What Are We Really Made Of? (2010)
Start with Pennsylvania.ในช่วงต้นของทศวรรษ 1990 เริ่มที่เพนซิลเวเนีย Into the Woods (2010)
The construction is almost done and will be complete by early December.การก่อสร้างก็เกือบเสร็จแล้ว\ น่าจะเสร็จสมบูรณ์ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ Episode #1.4 (2010)
In my raid of the Great Library earlier this year,ในการเข้ายึดหอคัมภีร์ใหญ่ ในช่วงต้นปี The Last Airbender (2010)
Sir? You're in early.เซอร์ คุณกำลังอยู่ในช่วงต้น The Beaver (2011)
I ordered early for August.ผมสั่งช่วงต้นเดือนสิงหาคม We Bought a Zoo (2011)
I think it was maybe early March,วันนั้นน่าจะเป็นช่วงต้นๆของเดือน มี.ค. Critical Film Studies (2011)
Why do you lose consciousness when you are in deep sleep early in the night?ทำไมคุณสูญเสียสติ เมื่อคุณอยู่ในการนอนหลับสนิท ในช่วงต้นคืน? Is There Life After Death? (2011)
She told us that Gellar was working on a theory about an early A.D. cult, the Enesserrette, who believed that the book of revelations was not only a biblical prophecy but some kind of code to bring about the end of the world.เธอบอกเราว่าเกลล่าร์ กำลังศึกษาทฤษฎี... เกี่ยวกับช่วงต้นคริสตศักราช พวกเอเนสเซอเรท ที่เชื่อว่า... พระธรรมวิวรณ์ ไม่ใช่แค่คำพยากรณ์ในไบเบิล... Just Let Go (2011)
The wounds on the thigh show hesitation marks.แผลที่ช่วงต้นขาแสดงถึงความลังเล. Big Sea (2011)
Yeah. Early in a relationship, it's better to experience a win.คือในช่วงต้นของความสัะมพันธ์ ชัยชนะจะเป็นประสบการณ์ที่ดีกว่า On the Fence (2011)
Okay, when this happened in the '50s, the people that disappeared...โอเค เรื่องนี้เกิดขึ้น ช่วงต้นทศวรรษที่ 50 ผู้คน หายตัวไป... . Silent Night (2011)
Come on, for Christ's sake. I want to get home early for a change.Come on, เพราะเห็นแก่พระคริสต์ ผมต้องการที่จะได้รับบ้านในช่วงต้นของการเปลี่ยนแปลง Killing Them Softly (2012)
Night. [Playing piano] So I, uh...ฝันดี ชั้นไปค้นบันทึกตระกูลเก่าๆ ในช่วงต้นๆ 1900s มา 1912 (2012)
...Who lost it in the early 1900s.-ใครหายตัวไปช่วงต้นปี1900บ้าง Of Grave Importance (2012)
Loosely comprised of early 20th-century modern artists who used wild brush strokes and bold colors while their subject matter exhibited a high degree of simplification and abstraction.เป็นการรวมตัวกันอย่างอิสระของ ศิลปินแนวใหม่ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งใช้ฝีแปรงที่ดุเดือดเพื่อ ลากเส้นและเน้นสี ขณะที่งานของพวกเขา ถูกจัดว่าอยู่ระดับสูงสำหรับ Tarantella (2012)
Amanda is the little girl who lived in my cottage back in the early '90s.อแมนด้าคือเด็กสาว ที่เคยอาศัยอยู่ที่บ้านของฉัน ในช่วงต้นยุค90 Duress (2012)
In the early 1950s, for example, roll cages were mandatory in NASCAR racing, but the drivers thought, well, the added weight was a bit wussy, having a roll cage, so they just fitted them with things...ยกตัวอย่างเช่นในช่วงต้นปี1950 มีการให้ติดตั้งโครงกันกระแทก ในการแข่งนาสคาร์ แต่กลายเป็นว่านักแข่งได้คิดว่า ใส่โครงกันกระแทก มันเพิ่มน้ำหนัก รถก็อุ้ยอ้ายสิ Episode #18.2 (2012)
Yeah.ใช่ เขาเป็นคนที่ทางซีไอเอให้ไปติดต่อด้วย ในช่วงต้นยุค 90 A Busy Solitude (2012)
Every morning I get here early and rub my private parts with a sea cucumber.ตอนเช้าผมได้รับที่นี่ในช่วงต้นของทุกคน และถูส่วนที่ส่วนตัวของฉัน ด้วยปลิงทะเล Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
And I just walked away so early.และฉันก็เดินออกไปดังนั้นในช่วงต้น Grudge Match (2013)
In those early years together,ในช่วงต้นปีที่อยู่ด้วยกัน The Invisible Woman (2013)
Lauda's starting to find the form that early in this race we believed he'd lost.เลาดาของการเริ่มต้นที่จะหารูปแบบ ว่าในช่วงต้นของการแข่งขันครั้งนี้เราเชื่อว่าเขาจะสูญเสีย Rush (2013)
Some sort of problem, we can't imagine what, so early in the race.การเรียงลำดับของปัญหาบางอย่างที่เราไม่สามารถจินตนาการสิ่งที่ ดังนั้นในช่วงต้นในการแข่งขัน Rush (2013)
Until the early 1800s, it was unheard of for most religions to let a stranger prepare and bury a loved one.จนกระทั่งในช่วงต้นของยุคปี 1800 มันเป็นเรื่อง ที่ไม่ค่อยได้ยินในหลายๆศาสนา ที่จะให้คนแปลกหน้ามาจัดการฝังศพคนที่รัก The Twist in the Plot (2013)
And then tonight she phoned and said the waters broke and it's two months early.แล้วคืนนี้เธอโทรมาหาและบอกว่าน้ำที่ยากจนและเป็นสองช่วงต้นเดือน ผม ... Locke (2013)
Uh, it would be Seattle, early September.อืม น่าจะเป็นที่ซีแอตเทิล ช่วงต้นเดือนกันยายน Brothers Hotchner (2013)
This week is all about the early years of the Beatles, when all they had was a belief in each other and a belief that together they could do anything.สัปดาห์นี้จะเกี่ยวกับช่วงต้นๆของเดอะบีเทิลส์ ในช่วงที่พวกเขาเชื่อมั่นในกันและกัน และเชื่อมั่นว่าหากอยู่ร่วมกัน พวกเขาทำได้ทุกอย่าง Love, Love, Love (2013)
An early Greek victory.ชัยชนะของกรีกในช่วงต้น 300: Rise of an Empire (2014)
Yeah. Yeah, I got out early.ใช่ใช่ฉันได้ออกในช่วงต้นAmerican Sniper (2014)
I'll come in early, I'll stay late!ฉันจะมาในช่วงต้นผมจะอยู่ที่สาย The Pirate Fairy (2014)
- Bighorn. - Little early in the season, isn't it?บิกโฮน น้อยในช่วงต้นฤดูกาล ไม่ได้หรือไม่ Beyond the Reach (2014)
I go to bed late and I wake up early.ผมไปนอนดึก และฉันตื่นขึ้นมาในช่วงต้น Bad Ass 2: Bad Asses (2014)
But Ortelius's observation remained nothing more than a hunch for the next couple of centuries... until an early 20th centuryยังคงไม่มีอะไรมากไปกว่าลางสังหรณ์ สำหรับคู่ต่อไปของศตวรรษ จนกระทั่งในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Even more curious were the discoveries of fossils of the same dinosaurs on both continents.ของไดโนเสาร์เดียวกันในทวีปทั้งสอง ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
NA'VI GOES AFTER SCYTHE AGGRESSIVELY IN EARLY GAMENA'VI ไล่กด SCYTHE ไปได้ในช่วงต้นเกม Free to Play (2014)
His firm was housed here, in the old Benediktbeuren Abbey.ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 Hiding in the Light (2014)
Perhaps as a result of his early and long-term exposure to the toxic chemicals of glassmaking.เขาทำสัญญาเจ็บป่วยร้ายแรง บางทีอาจจะเป็นผลมาจากในช่วงต้น และความเสี่ยงในระยะยาวของเขา Hiding in the Light (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วงต้น[n. exp.] (chūang ton) EN: beginning   

English-Thai: Longdo Dictionary
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
childhood[N] ช่วงต้น, See also: ระยะต้นๆ, Syn. early stage

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
初物[はつもの, hatsumono] (n) พืชผัก ผลไม้ หรือปลา ที่เก็บเกี่ยว หรือจับได้ในช่วงต้นฤดู

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
水上[みなかみ, minakami] (n) กระแสน้ำช่วงต้นน้ำ
春寒[しゅんかん, shunkan] อากาศหนาวในช่วงต้นฤดูหนาว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top