Search result for

*ชะตา*

(203 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ชะตา, -ชะตา-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชะตา[N] destiny, See also: fortune, horoscope, fate, lot, luck, Syn. โชค, เคราะห์, ดวง, Example: ชะตาชีวิตของคนแต่ละคนแตกต่างกันไปตามวันเวลาที่ตกฟาก
ชะตาขาด[V] be destined to die, Example: หนุ่มจยย.ชะตาขาด ขี่รถอยู่ดีๆ ตายคาที่ด้วยกระสุนปริศนา, Thai definition: เกิดเหตุร้ายแรงถึงชีวิต
ดวงชะตา[N] fate, See also: luck, horoscope, fortune, destiny, Syn. ดวง, โชคชะตา, โชคชะตาราศี, ชะตากรรม, โชคเคราะห์, Example: โหรกำลังดูดวงชะตาของรัฐมนตรีผู้หนึ่ง
ถูกชะตา[V] hit it off, See also: click, get along well with, be compatible, Example: คนเรารักกันได้มากเพราะมีชะตาต้องกัน ถูกชะตากัน มันก็หนีกันไม่พ้น, Thai definition: ถูกใจกันแต่แรกเห็น
ถูกชะตา[ADV] compatibly, Example: ความที่รักในผีมือระนาดเอกซึ่งกันและกันทำให้ทั้งสองคนคบหากันอย่างถูกชะตา, Thai definition: ถูกใจกันแต่แรกเห็น
ชะตากรรม[N] fate, See also: destiny, lot, Syn. โชคชะตา, เคราะห์กรรม, Example: ครอบครัวของเขาประสบกับชะตากรรมที่ไม่มีใครคาดคิด, Thai definition: เหตุการณ์หรือเรื่องราวร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับบุคคลเป็นต้น
โชคชะตาราศี[N] fortune, See also: fate, Syn. โชคชะตา, ดวงชะตา, โชคเคราะห์, Example: โหรทำนายโชคชะตาราศีโดยใช้วิถีการโคจรของดาวเคราะห์เป็นหลัก, Thai definition: สิ่งที่บอกลักษณะดีงามหรือคุณสมบัติประจำตัวของดาวพระเคราะห์เดินถึงราศีนั้นๆ ในเวลาเกิดของคน เป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชะตาน. ลักษณะหรืออัธยาศัยบางอย่างที่ทำให้รู้สึกชอบหรือไม่ชอบตั้งแต่แรกพบกัน เช่น ถูกชะตากัน ไม่ถูกชะตากัน, ลักษณะที่บังเกิดสำแดงเหตุดีและร้าย เช่น ชะตาดีชะตาร้าย, ชาตา ก็ว่า.
ชะตากรรมน. ผลของกรรมที่ทำมาแล้ว ทำให้ต้องพบเหตุการณ์ในชีวิตตามผลของกรรมนั้น เช่น ทุกคนต้องรับทุกข์และสุขไปตามชะตากรรม
ชะตากรรมความเป็นไป, ความเป็นตายร้ายดี, มักใช้ในทางไม่ดี เช่น เขาหายไปนาน ไม่มีใครรู้ชะตากรรม.
ชะตาขาดก. ถึงที่ตาย เช่น เขาคงชะตาขาด เดินอยู่ดี ๆ รถก็พุ่งเข้ามาชนตาย.
ชะตาชีวิตน. ความเป็นไปในชีวิตที่เชื่อว่าถูกกำหนดไว้แล้ว เช่น ชะตาชีวิตเขาลุ่ม ๆ ดอน ๆ มาตลอด, ความเป็นไปในชีวิต เช่น พ่อแม่บางคนชอบกำหนดชะตาชีวิตลูก.
โชคชะตาน. ความเป็นไปของชีวิต.
ดวงชะตาน. ผังที่แสดงตำแหน่งของดาวพระเคราะห์ต่าง ๆ ในท้องฟ้าขณะที่เกิดเหตุการณ์บางอย่าง โดยเฉพาะดวงชะตากำเนิด ซึ่งกำหนดความเป็นไปในชีวิตของบุคคลต่าง ๆ ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์, เรียกสั้น ๆ ว่า ดวง.
ต่อชะตา, ต่อชาตาก. ทำพิธีเพื่อให้มีอายุยืนตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ, ต่ออายุ ก็ว่า.
ถูกชะตาก. ถูกใจกันแต่แรกเห็น.
กรรมเวรคำแสดงความรู้สึกเดือดร้อนเพราะกรรมหรือชะตากรรมในอดีต เช่น อายุตั้ง ๗๐ ปีแล้วยังต้องมาหาบขนมขายอีก กรรมเวรแท้ ๆ, เวร หรือ เวรกรรม ก็ว่า.
ขึ้น ๑มีโชค จะทำอะไรก็ประสบผล เช่น มือขึ้น ชะตาขึ้น
แข็งแรง เช่น วันแข็ง ชะตาแข็ง, เข้มแข็ง, ทนทาน, เก่ง, เช่น ทำงานแข็ง วิ่งแข็ง
ควณก. คำนวณ เช่น ขับควณทวนเทียบด้วยตำรา พิเคราะห์พระชันษาชะตาเมือง (อิเหนา).
คู่มิตรน. ผู้ที่มีชะตาถูกกัน เป็นมิตรกัน, ผู้ที่รักใคร่กัน ไม่เป็นภัยแก่กัน ตรงข้ามกับ คู่ศัตรู.
คู่ศัตรูน. ผู้ที่มีชะตาไม่ถูกกัน เป็นศัตรูกัน, ผู้ที่เป็นภัยแก่กัน, ตรงข้ามกับ คู่มิตร.
ชาตาน. ลักษณะหรืออัธยาศัยบางอย่างที่ทำให้รู้สึกชอบหรือไม่ชอบตั้งแต่แรกพบกัน เช่น ถูกชาตากัน ไม่ถูกชาตากัน, ลักษณะที่บังเกิดสำแดงเหตุดีและร้าย เช่น ชาตาดีชาตาร้าย, ชะตา ก็ว่า.
เซียมซีน. ใบทำนายโชคชะตาตามศาลเจ้าหรือวัดเป็นต้น มีเลขหมายเทียบกับเลขหมายบนติ้วที่เสี่ยงได้.
ดวงผังที่แสดงตำแหน่งของดาวพระเคราะห์ต่าง ๆ ในท้องฟ้าขณะที่เกิดเหตุการณ์บางอย่าง โดยเฉพาะดวงชะตากำเนิด ซึ่งกำหนดความเป็นไปในชีวิตของบุคคลต่าง ๆ ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ เช่น ผูกดวง, เรียกเต็มว่า ดวงชะตา, ความเป็นไปในชีวิตตามกำหนดของดวงชะตา เช่น ดวงขึ้น ดวงตก.
ดูทำนาย เช่น ดูโชคชะตาราศี.
ตกอับก. ถึงที่อับจน, ถึงคราวชะตาตก.
ตรวจ(ตฺรวด) ก. พิจารณาดูความเรียบร้อย เช่น ตรวจพล ตรวจราชการ, พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย เป็นต้น เช่น ตรวจบัญชี ตรวจแบบฝึกหัด ตรวจดวงชะตา, พิจารณาหาสมุฏฐาน เช่น ตรวจโรค, สำรวจ เช่น ตรวจพื้นที่.
ต่ออายุก. ทำพิธีเพื่อให้มีอายุยืนตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ, ต่อชะตา หรือ ต่อชาตา ก็ว่า.
ต้องก. ถูก เช่น ต้องชะตา ต้องใจ
ถึงฆาตก. ถึงที่ตาย เช่น ชะตาถึงฆาต.
ถูกโฉลกก. ถูกตามตำรับนับโฉลก, ถูกชะตากัน, เป็นมงคล.
ผูกดวงก. นำเครื่องหมายแทนพระเคราะห์มีอาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ศุกร์ เป็นต้น บรรจุลงในดวงตามช่องจักรราศีทั้ง ๑๒ ที่โคจรมาสถิตตามวัน เดือน ปี และเวลาตกฟากของเจ้าของชะตานั้น ดูว่าอาทิตย์ตกอยู่ในราศีใด แล้วเอาองศาอาทิตย์ของวันเกิดเจ้าของชะตามาคำนวณว่า เมื่อเวลา ๖.๐๐ นาฬิกา อาทิตย์อยู่ในราศีดังกล่าวมาแล้วนานเท่าใด เรียกว่า อดีตอุทัย และเวลาเหลืออีกนานเท่าใดจึงจะพ้นไปจากราศีนั้น เรียกว่า อนาคตอุทัย แล้วเอาเวลาตกฟากตั้งลบด้วย ๖.๐๐ นาฬิกา และอนาคตอุทัย ต่อไปเอาอันโตนาทีของราศีถัด ๆ ไปลบทีละราศี ถ้าเวลาหรือเลขที่เหลือไม่พอให้อันโตนาทีของราศีใดลบได้ ลัคนาก็อยู่ที่ราศีนั้น การผูกดวงนี้เพื่อทำนายโชคชะตาเป็นต้น.
ไพ่ป๊อกน. ชื่อไพ่ชนิดหนึ่ง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชุดหนึ่งมี ๕๒ ใบ ใช้เล่นการพนันได้หลายอย่าง เช่น บริดจ์ โป๊กเกอร์ หรือใช้ทำนายโชคชะตาได้ด้วย
มหาจักร ๓น. ดาว ๘ ดวง มีอาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ และราหู ซึ่งอยู่ในราศีนิยม เช่น จันทร์อยู่ราศีเมษ อาทิตย์อยู่ราศีกรกฎ ตามที่ท่านกำหนดไว้ ย่อมทรงคุณทำให้เจ้าของชะตาเด่นขึ้นหรือคุ้มโทษต่าง ๆ ได้.
มหาอุจน. ดาวพระเคราะห์ที่ทรงคุณสูงเด่น ทำให้เจ้าดวงชะตามีความเจริญรุ่งเรือง.
ยิปซีน. ชนเผ่าเร่ร่อน เชื้อสายคอเคซอยด์ ผิวคลํ้า เดิมอาศัยอยู่ในอินเดีย เข้าไปเร่ร่อนในยุโรปประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ ดำรงชีพด้วยการเล่นดนตรี ค้าม้า ทำนายโชคชะตา เป็นต้น.
ร่วมก. มีส่วนรวมอยู่ด้วยกัน เช่น ร่วมกิน ร่วมนอน, มีส่วนรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช่น ร่วมใจ ร่วมสามัคคี, มีส่วนรวมในที่แห่งเดียวกัน เช่น ร่วมโรงเรียน ร่วมบ้าน ร่วมห้อง ร่วมหอ, มีส่วนรวมในภาวะหรือสถานะเดียวกัน เช่น เพื่อนร่วมชาติ มีศัตรูร่วมกัน ทำบุญร่วมญาติ ร่วมเป็นร่วมตาย ร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมชะตากรรม.
ร้ายว. ดุ เช่น ใจร้าย, ชั่ว เช่น ปากร้าย คนร้าย, ไม่ดี เช่น เคราะห์ร้าย โชคร้าย ชะตาร้าย
ล่มหัวจมท้ายก. ร่วมโชคชะตาเดียวกัน เช่น สามีภรรยาต้องล่มหัวจมท้ายด้วยกัน.
ลัคน-, ลัคน์, ลัคนา(ลักคะนะ-, ลัก, ลักคะนา) น. ราศีที่ปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าทางทิศตะวันออกในเวลาเจ้าของชะตาเกิด เช่น นาย ก เกิดเวลา ๑๑.๐๐ น. ลัคนาสถิตราศีกันย์, ในดวงชะตาถ้าอาทิตย์อยู่ในราศีเดียวกับลัคน์ เรียกว่า อาทิตย์กุมลัคน์
ลูกแก้ว ๑น.เรียกสิ่งที่กลึงเป็นรูปกลม ๆ ตามหัวเม็ดและขาโต๊ะเป็นต้น, ลูกกลม ๆ ทำด้วยแก้ว คล้ายลูกหิน แต่เล็กกว่า, ลูกกลมทำด้วยแก้ว มีขนาดต่าง ๆ กัน หมอดูใช้ในการทำนายโชคชะตา
โลดเต้นโดยปริยายหมายความว่า ดำเนินไป เช่น โลดเต้นไปตามชะตาชีวิต.
โลดแล่นโดยปริยายหมายความว่า ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว เช่น โลดแล่นไปตามชะตาชีวิต.
เวร ๑คำแสดงความรู้สึกเดือดร้อนเพราะกรรมหรือชะตากรรมของตนในอดีต เช่น เวรของฉันแท้ ๆ ทำเงินเดือนหายไปทั้งเดือน, กรรมเวร หรือ เวรกรรม ก็ว่า.
เวรกรรมคำแสดงความรู้สึกเดือดร้อนเพราะกรรมหรือชะตากรรมของตนในอดีต เช่น ไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรต้องมาตกระกำลำบากเมื่อแก่, กรรมเวร หรือ เวร ก็ว่า.
ศิลาฤกษ์น. แผ่นหินที่จารึกดวงชะตาของสถานที่ที่จะก่อสร้างแล้ววางตามฤกษ์.
สมพงศ์น. การร่วมวงศ์หรือตระกูลกัน, (โหร) วิธีคำนวณว่าหญิงชายที่จะเป็นคู่ครองกันมีชะตาต้องกันหรือไม่.
สลับเรือนก. อาการที่ดาวพระเคราะห์สับเปลี่ยนเรือนเกษตรกันในดวงชะตาบุคคล เช่นเจ้าเรือนเกษตรพุธราศีกันย์มาครองเรือนเกษตรศุกร์ราศีตุลย์ และเจ้าเรือนเกษตรศุกร์ราศีตุลย์ไปครองเรือนเกษตรพุธราศีกันย์.
สู้ครูเรียกคนที่ดวงชะตามีพฤหัสอยู่ในราศีสิงห์มีอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนว่า พฤหัสสู้ครู ซึ่งหมายความว่า มีใจกล้า มีใจเข้มแข็งพอที่จะสู้กับผู้รู้หรือผู้ชำนาญชั้นครูได้.
เสี่ยงทายก. หาคำทำนายโชคชะตาของตนจากสลากหรือใบเซียมซีโดยการสั่นติ้วหรือโยนไม้เสี่ยงทายเป็นต้น.
หมอดูน. ผู้ทำนายโชคชะตาราศี.
โหรผู้ให้ฤกษ์และพยากรณ์โชคชะตาราศี.
อับ ๒ถึงที่อับจน, ถึงคราวชะตาตก, เช่น ตกอับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reversalชะตาผกผัน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
fatalismชะตานิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fatalisticตามชะตากรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fate dramaละครชะตากรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fortuneโชคชะตา [TU Subject Heading]
Fortune-tellingการทำนายโชคชะตา [TU Subject Heading]
Fortune-telling by birthdaysการทำนายโชคชะตาจากวันเกิด [TU Subject Heading]
Fortune-telling by cardsการทำนายโชคชะตาจากไพ่ [TU Subject Heading]
Fortune-telling by dreamsการทำนายโชคชะตาจากฝัน [TU Subject Heading]
Fortune-telling by molesการทำนายโชคชะตาจากไฝ [TU Subject Heading]
Fortune-telling by namesการทำนายโชคชะตาจากชื่อ [TU Subject Heading]
Fortune-telling by numbersการทำนายโชคชะตาจากตัวเลข [TU Subject Heading]
Fortune-telling by precious stonesการทำนายโชคชะตาจากหินมีค่า [TU Subject Heading]
Graphologyการทำนายโชคชะตาจากลายอักษร [TU Subject Heading]
Horoscopesดวงชะตา [TU Subject Heading]
Palmistryการทำนายโชคชะตาจากลายมือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She will learn her fate in the spring.เธอจะได้เรียนรู้ชะตากรรมของเธอเองในช่วงฤดูใบไม้ผลิ New Haven Can Wait (2008)
She's determined to become a woman on my watch,หล่อนทำตัวว่าเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตฉัน There Might be Blood (2008)
Is it too weird to think that maybe fate brought usมันแปลกเกินไปไหมที่จะคิดว่าโชคชะตาพาเรา There Might be Blood (2008)
Kal-El, you must save yourself, or your destiny will fall into the hands of another man.คาลเอล นายต้องช่วยตัวเอง ไม่งั้นชะตากรรมของนายจะไปตกที่มือของคนอื่น Odyssey (2008)
And we both know... that yours is a greater destiny.และเราทั้งคู่รู้ว่า นั้นเป็นชะตากรรมที่ยิ่งใหญ่ Odyssey (2008)
Unfortunately, we can't know when shortly before death isไม่ใช่โชคชะตาเราไม่รู้ว่า ใช้เวลาสั้นมากเท่าไหร่ก่อนตาย Not Cancer (2008)
Was causing the problem.อะไรทำให้เกิดปัญหา โชคชะตา.. Adverse Events (2008)
So he saves a fortune on karaoke machines and deodorant.ดังนั้นเค้าก็จะรักษาโชคชะตา/\ ไม่มีเครื่องคาราโอเกะและยาดับกลิ่น Adverse Events (2008)
Unfortunately, none of our other choices are any better.พวกเราไม่ทำตามโชคชะตา ตัวเลือกอื่นดีกว่า Lucky Thirteen (2008)
What's this density on his hip?เกิดอะไรในชะตากรรมนี้ บนสะโพกเขา The Itch (2008)
huh?นี่ๆ มันเป็นโชคชะตาที่เรามาพบกันใช่มั้ยล่ะ ฮ๊ะ? Akai ito (2008)
In a land of mith and a time of magic the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy.ในดินแดนแห่งตำนานและในช่วงเวลาแห่งมนตรา ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง The Labyrinth of Gedref (2008)
You can't die. This isn't your destiny.ท่านตายไม่ได้ นี่ไม่ใช่ชะตากรรมของท่าน The Labyrinth of Gedref (2008)
Where does it say my destiny includes murder?ตรงไหนที่ระบุว่าชะตาของข้าเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม The Labyrinth of Gedref (2008)
Our necks might very well depend on it.ชะตาของเราอาจขึ้นอยู่กับมันก็ได้ Downfall of a Droid (2008)
In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests of the shoulders of a young boy.ในดินแดนแห่งตำนานและในช่วงเวลาแห่งมนตรา ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง Valiant (2008)
I just came to tell you...ผมแค่จะมาบอกว่าท่านว่า ไม่ว่าอะไรก็ตาม ที่ท่านคิดเกี่ยวกับชะตากรรมของผม Valiant (2008)
DRAGON: If only it were so easy to escape one's destiny.คงไม่ใช่เรื่องง่ายในการหนีไปจากชะตาชีวิต Valiant (2008)
How can it be my destiny to protect someone who hates me?มันจะเป็นชะตาชีวิตผมได้ยังไงที่จะไปปกป้องคนที่เกลียดผม Valiant (2008)
In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy.ในดินแดนแห่งตำนานและในช่วงเวลาแห่งมนตรา ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง The Mark of Nimueh (2008)
In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy.ณ ดินแดนแห่งตำนานและในช่วงเวลาแห่งมนตรา ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง Lancelot (2008)
But destiny and deserts are not the same thing.แต่ ชะตากรรมกับการทอดทิ้ง มันไม่เหมือนกัน Lancelot (2008)
It is your destiny, Merlin.มันคือชะตาชีวิตของเธอ เมอร์ลิน Lancelot (2008)
It is not my destiny. You know.มันไม่ใช่ชะตาชีวิตของลุง เธอก็รู้ Lancelot (2008)
- Deciding my fate.ตัดสินชะตากรรมของข้าอยู่น่ะ Lancelot (2008)
Then, maybe one day, fate shall grant me another chance to prove myself a worthy knight of Camelot.บางทีวันนึงโชคชะตาอาจจะให้โอกาสกระหม่อมอีกซักครั้ง เพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าคู่ควรแก่การเป็นอัศวินแห่งคาเมลอต Lancelot (2008)
Your destinies were entwined.ชะตาชีวิตของเธออย่างยุ่งเหยิงนัก Lancelot (2008)
'the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy.ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง The Moment of Truth (2008)
'In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy.ในดินแดนแห่งตำนานและในช่วงเวลาแห่งมนตรา ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง Excalibur (2008)
That is your destiny, young warlock, not mine.มันเป็นชะตาของเจ้า ไม่ใช่ข้า Excalibur (2008)
I will have no destiny.ข้าก็จะได้ชะตากรรม Excalibur (2008)
In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy.ณ ดินแดนในตำนาน ช่วงเวลาของเวทมนต์คาถา ชะตากรรมของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ แขวนไว้บ่าของหนุ่มน้อย To Kill the King (2008)
The fate of Camelot rests in my hands.ชะตาของคาเมลอตอยู่ในมือข้า To Kill the King (2008)
Fulfil your destiny!ทำตามชะตาของเจ้า To Kill the King (2008)
Where does it say my destiny includes murder?ตรงไหนที่บอกว่าชะตาของข้า จะต้องฆ่าคนด้วย? To Kill the King (2008)
In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy.บนดินแดนแห่งเวทย์มนต์และคาถา ชะตากรรมของทั้งอาณาจักร แขวนไว้บ่าของหนุ่มน้อย Le Morte d'Arthur (2008)
It is my destiny to protect him.มันเป็นชะตาของข้าที่ต้องปกป้องเขา Le Morte d'Arthur (2008)
I have failed Arthur, failed in my destiny.ข้าทำให้อาเธอร์ต้องล้มเหลว ชะตากรรมของข้าก็ต้องล้มเหลว Le Morte d'Arthur (2008)
The Questing Beast chose Arthur. That means the Old Religion has decided his fate.อสูรปริศนาได้เลือกอาเธอร์เป็นเหยื่อ, ชะตากรรมเขาถูกเลือกไว้แล้ว Le Morte d'Arthur (2008)
Arthur was never destined to die at my hand.ชะตาเขาไม่ได้ถูกกำหนดให้ตายด้วยน้ำมือข้า Le Morte d'Arthur (2008)
Your destiny is to protect the young Pendragon until he claims his crown.ชะตากรรมของเจ้าคือต้องคุ้มครองอาเธอร์จนได้ขึ้นเป็นราชา Le Morte d'Arthur (2008)
My destiny?ชะตากรรมของข้าหรือ? Le Morte d'Arthur (2008)
'In contrast, Merlin, your life is destined for greatness.แต่เจ้า เมอลิน ชะตากรรมเจ้าที่กำหนดไว้นั้นยิ่งใหญ่นัก Le Morte d'Arthur (2008)
If I had allowed that fate of mine to weigh me down, how would I have achieved all this?ถ้าข้ายอมให้ชะตากรรมมาถ่วงชีวิตของข้า แล้วข้าจะบรรลุเป้าหมายทั้งหมดนี้ได้อย่างไร The Kingdom of the Winds (2008)
...one fateful night the moon blessed her, with an extraordinary gift with a tinge of the magic of the valley forever!ในคืนแห่งโชคชะตา.. ...พระจันทร์ได้ให้พรเธอ ด้วยของขวัญที่พิเศษเกินธรรมดา.. ..และได้ผสมผสานเวทมนตร์เล็กๆน้อยๆ ลงไป.. The Secret of Moonacre (2008)
Destiny!\ ชะตากรรมไงละ! Bolt (2008)
And leave their declawed cat behind to fend for herself!และทิ้งให้แมวตัวนึงอยู่อย่างลำพัง ปล่อยให้เผชิญชะตากรรมอยู่ตัวเดียว Bolt (2008)
If we were destined to meet,ถ้าเราถูกชะตาลิขิตให้มาคู่กัน My Sassy Girl (2008)
Know what fate is?รู้มั้ยว่าชะตาคืออะไร? My Sassy Girl (2008)
Thinking that I'd do something to change my circumstances.เอาแต่คิดว่าจะทำอะไรบางอย่าง เพื่อเปลี่ยนโชคชะตาของฉัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะตา[n.] (chatā) EN: horoscope ; fate ; fortune ; luck ; destiny ; lot   FR: destin [m] ; sort [m] ; horoscope [m]
ชะตาดี[n. exp.] (chatā dī) EN: good luck   FR: chance [f]
ชะตาร้าย[n. exp.] (chatā rāi) EN: bad luck   FR: malheur [m]
ชะตาตก[X] (chatā tok) EN: be down on one's luck   FR: la chance a tourné
โชคชะตา[n.] (chōkchatā) EN: destiny   FR: destinée [f]
ดวงชะตา[n.] (dūang chatā) EN: fate ; luck ; horoscope ; fortune ; destiny   FR: chance [f] ; destin [m] ; fortune [f] ; horoscope [m]
ไม่ถูกชะตา[X] (mai thūkchatā) EN: down on ; conflict   
ทำนายโชคชะตา[v. exp.] (thamnāi chōkchatā) FR: prédire le destin
ถูกชะตา[v.] (thūkchatā) EN: hit it off ; click   
ถูกชะตา[adv.] (thūkchatā) EN: compatibly   

English-Thai: Longdo Dictionary
give so. the creeps(colloq) ไม่ถูกชะตา, ให้ความรู้สึกที่ไม่ชอบ เช่น He really gives me the creeps.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bound[ADJ] เป็นพรหมลิขิต, See also: เป็นโชคชะตา, Syn. predetermined
card[N] ไพ่, See also: ไพ่ (ใช้เล่นเกม, แข่งขัน, หรือทำนายโชคชะตา)
cast[N] โชคชะตา, Syn. fortune, lot
cup[N] โชคชะตา
cast in with[PHRV] ตัดสินใจเข้าร่วม, See also: ร่วมชะตากรรม, Syn. fling in with, throw in with
destine for[PHRV] (โชคชะตา) กำหนดเพื่อ
doom to[PHRV] (ชะตา) กำหนดให้, See also: ตัดสินให้, พิพากษาให้, Syn. foredoom to, sentence to
destiny[N] ชะตากรรม, See also: เคราะห์กรรม, Syn. fortune, karma, doom
divination[N] การทำนายโชคชะตา, See also: การทำนายดวงชะตา
doom[VT] กำหนด, See also: ตัดสิน, ชี้ชะตา, Syn. condemn
doom[N] เคราะห์ร้าย, See also: เคราะห์กรรม, ความหายนะ, ชะตากรรม, ความตาย, Syn. fate, destiny
epilog[N] บทส่งท้ายของงานวรรณกรรม (ซึ่งมักจะกล่าวถึงชะตากรรมของตัวละคร), Syn. postscript, Ant. prologue
epilogue[N] บทส่งท้ายของงานวรรณกรรม (ซึ่งมักจะกล่าวถึงชะตากรรมของตัวละคร), Syn. postscript, Ant. prologue
fate[N] โชคชะตา, See also: ชะตา, ชะตากรรม, พรหมลิขิต, Syn. destiny, destination, fortune
fate[VT] กำหนดโดยโชคชะตา, Syn. predestine, destine
fated[ADJ] ซึ่งกำหนดโดยโชคชะตา, Syn. destined, inescapable, Ant. avoidable
fortune[N] โชคชะตา, Syn. destiny, fate, karma
fortunetelling[N] การพยากรณ์, See also: การทำนายโชคชะตา
fortunetelling[ADJ] ซึ่งเกี่ยวกับการทำนายโชคชะตา, See also: เกี่ยวกับการพยากรณ์
give to[PHRV] ถูก (โชคชะตา) กำหนดให้กับ (บางคน)
horoscope[N] ดวงชะตาราศี, See also: โชคชะตา, ชะตา
leave something to chance[IDM] ปล่อยไปตามโชคชะตา
karma[N] ชะตากรรม, Syn. fate, destiny
kismet[N] โชคชะตา, Syn. destiny, fate
lot[N] โชคชะตา, See also: พรหมลิขิต, ชะตากรรม, วาสนา, เคราะห์กรรม, Syn. destiny, fate, fortune
luck[N] โชคชะตา, See also: เคราะห์, ดวง, วาสนา, Syn. fate, chance
portion[N] ชะตา, See also: เคราะห์, Syn. fate, destiny
predestination[N] พรหมลิขิต, See also: โชคชะตา, Syn. doom, fortune, decree
quirk[N] การพลิกผันอย่างฉับพลัน (เโชคชะตา), See also: เหตุการณ์พลิกผัน
star-crossed[ADJ] ซึ่งโชคไม่ดี, See also: ซึ่งมีชะตาตก
uncertainty[N] ความไม่มั่นใจ (ต่อเหตุการณ์ ชะตาชีวิต ฯลฯ), See also: ความรู้สึกไม่แน่ใจ, ความรู้สึกไม่มั่นคง, Syn. hesitation, irresolution, indecision, ambivalence, Ant. certainty
weird[ADJ] เกี่ยวกับโชคชะตา (คำโบราณ)
wheel[N] กงล้อแห่งโชคชะตา
wretch[N] ผู้เคราะห์ร้าย, See also: ผู้น่าเวทนา, ผู้ที่ประสบกับชะตากรรมที่เลวร้าย, Syn. victim

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arbiter(อาร์'บิเทอะ) n. ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,คนชี้ขาด,ผู้กำชะตาชีวิต,อนุญาโตตุลาการ (judge)
destiny(เดส'ทินี) n. ชะตากรรม,โชคชะตา,เคราะห์กรรม,พรหมลิขิต, Syn. fate
dole(โดล) n. ทาน,สิ่งเล็กน้อยที่ให้เป็นทาน,เงินสงเคราะห์สำหรับผู้ว่างงาน,โชคชะตา,เคราะห์กรรม vt. ให้ทาน,ให้เล็กให้น้อย (share) ,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
doom(ดูม) n. เคราะห์ร้าย,ชะตาขาด,ความตาย,ความหายนะ,คำพิพากษา,วาระสุดท้าย,วาระที่โลกาวินาศ vi. กำหนด,ถึงวาระ,ประณาม,พิพากษา,ชี้ชะตากรรม, Syn. fate,adverse fate
fatal(เฟ'เทิล) adj. ซึ่งทำให้ตายได้,ถึงตาย,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,เคราะห์ร้าย,สำคัญมาก,เป็นเรื่องโชคชะตา, See also: fatalness n., Syn. deadly,lethal
fatality(ฟะแทล'ลิที) n. คนตายโดยอุบัติเหตุ,ความหายนะถึงตาย,อุบัติเหตุถึงตาย,โชคชะตา,พรหมลิขิต,ดวงจู๋, Syn. death,mortality
fatally(เฟ'เทิลลี) adv. ในลักษณะที่ทำให้ถึงแก่ความตาย,ตามโชคชะตา,ตามพรหมลิขิต
fate(เฟท) {fated,fating,fates} n. โชคชะตา,พรหมลิขิต,เคราะห์กรรม,เวร,ความหายนะ,ความตาย,จุดจบ. vt. โชคชะตากำหนด, Syn. fortune
fortune(ฟอร์'เชิน) n. โชค,โชคชะตา,โชคลาภ,ทรัพย์สมบัติจำนวนมาก,ความสำเร็จ,ความรุ่งเรือง,ผู้รับมรดก,หญิงมั่งคั่ง. Phr. (tell a person's fortune ทำนายโชคชะตา) . vi. มอบทรัพย์สมบัติจำนวนมากให้., Syn. fate,
fortuneteller(ฟอร์'เชินเทลเลอะ) n. ผู้ทำนายโชคชะตา,หมอดู,โหร, Syn. seer,prophet
karma(คาร์'มะ) n. กรรม,กรรมสนอง,เคราะห์ผลของการกระทำ,ชะตากรรม,โชคชะตา., See also: karmic adj.
kismet(คิส'เมท) n. ชะตากรรม,โชคชะตา,พรหมลิขิต, See also: kismetic adj.
lot(ลอท) {lotted,lotting,lots} n. สลาก,ฉลาก,การจับฉลาก (ฉลาก) ,ส่วนแบ่ง,โชคชะตา,ชตากรรม,ผืนดิน,ประเภทของคน,ชุด,รุ่น,ภาษี,ทั้งมวล,กอง,ทั้งหมด v. จับฉลาก,จับสลาก,แบ่งออกเป็นส่วน ๆ abbr. left occiput transverse, Syn. part,quota
luck(ลัค) n. โชค,โชคดี,เคราะห์ดี,โชคชะตา. -phr. (in luck โชคดี) . -Pht. (out of luck โชคไม่ดี)
plight(ไพลทฺ) n. สถานการณ์ (โดยเฉพาะที่ไม่ดี) ,สภาพ,ชะตา, Syn. condition,state
portion(พอร์'เชิน) n. ส่วน,ส่วนหนึ่ง,ส่วนแบ่ง,กอง,ส่วนของมรดก,สินเดิมของหญิง,ชะตา,เคราะห์ vt. แบ่งออกเป็นส่วน, Syn. section
star(สทาร์) n. ดาว,ดวงดาว,ดาวฤกษ์,ดวงชะตา,โชค,วาสนา,ดอกจัน,อินทรธนู,ดารา,ดาวกระจาย,แวววับของเพชรพลอย adj. ดัง,โด่งดัง,เป็นดารา,เกี่ยวกับดาว,ยอดเยี่ยม vt. ติดดาวประดับ,ทำให้เป็นดารา,แสดงเป็นตัวเอก,ทำเครื่องหมายดอกจัน. vi. แจ่มจรัสเหมือนดาว,เป็นดารา,นำแสดง
starred(สทาร์ดฺ) adj. ประดับด้วยดาว,ใช้เครื่องหมายดาว,ถูกดวงชะตาครอบงำ,แสดงเป็นตัวเอก
talebearern. ผู้นินทา,ผู้กลบเกลื่อนความจริง,ผู้ทำนายโชคชะตา., See also: talebearing n., Syn. rumourmonger
ups and downsn. โชคดีและโชคร้าย,ดวงดีและดวงไม่ดี,โชคชะตาที่ขึ้น ๆ ลง ๆ, Syn. vicissitudes

English-Thai: Nontri Dictionary
destiny(n) โชคชะตา,ชะตากรรม,เคราะห์กรรม,พรหมลิขิต
doom(n) คำพิพากษา,คำตัดสิน,เคราะห์กรรม,ความหายนะ,ความตาย,ชะตาขาด
doom(vt) พิพากษา,ตัดสิน,ลงโทษ,ชี้ชะตา
fatality(n) เคราะห์กรรม,อุบัติเหตุ,โชคชะตา,อุปัทวเหตุ
fatally(adv) อย่างเป็นอันตรายถึงชีวิต,ตามโชคชะตา,ตามพรหมลิขิต
fate(n) โชคชะตา,พรหมลิขิต,เคราะห์กรรม,เวรกรรม
foredoom(vt) ชี้ชะตา,ลิขิตไว้ล่วงหน้า
fortune(n) ความมั่งคั่ง,โชคชะตา,เคราะห์,โชคลาภ,ชะตากรรม
luck(n) โชค,เคราะห์,ความเฮง,โชคชะตา
plight(n) สภาพ,อาการ,สถานการณ์,ชะตา
portion(n) ชิ้น,กอง,ห่อ,ส่วนแบ่ง,โชคชะตา,เคราะห์,สินเดิม
predestination(n) โชคชะตา,พรหมลิขิต,ชะตาชีวิต,ชะตากรรม
predestine(vt) เป็นพรหมลิขิต,กำหนดโชคชะตา
providence(n) การเตรียม,การคิดถึงภายหน้า,โชคชะตา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fatalistic (adj ) เกี่ยวกับพรหมลิขิต ชะตาลิขิต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
運命[うんめい, unmei] (n) โชคชะตา
合口[あいくち, aikuchi] (n) การเข้ากันได้ดี ถูกชะตา ถูกคอ

German-Thai: Longdo Dictionary
Schicksal(n) |das, pl. Schicksale| โชคชะตา, โชค, ชะตากรรม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top