Search result for

*ชะงัก*

(170 entries)
(0.0997 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ชะงัก, -ชะงัก-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชะงัก[V] stop short, See also: stop, cease, get stuck, pause, bog down, halt, Syn. หยุด, สะดุด, Example: ตำรวจยังต้องชะงักเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนกันต่อหน้าต่อตา, Thai definition: หยุดกลางคัน
การชะงัก[N] standstill, See also: discontinuity, interruption, Syn. การหยุด, การชะงักงัน, การหยุดชะงัก, Example: เกิดการชะงักในการผลิตสินค้าเนื่องจากคนงานประท้วง, Thai definition: การหยุดลงกลางคันทันที

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชะงักก. หยุดลงกลางคันทันที.
กระชงว. งง, ชะงัก, ประหม่า, เช่น นอนกระชงใจคราง ครั่นแค้น (นิ. ตรัง).
กระพังเหิรน. ชื่อการฟันด้วยขอช้างวิธีหนึ่ง คือฟันให้หยุดอย่างชะงัก.
กักว. อาการที่หยุดชะงัก เช่น หยุดกัก.
การเวก ๑(การะ-) น. ชื่อนกในเรื่องปรัมปรา เชื่อกันว่ามีอยู่ในป่าหิมพานต์ บินสูงเหนือเมฆ ร้องเพราะ สัตว์ทั้งหลายได้ยินก็หยุดชะงักไป.
งันก. หยุดชะงัก เช่น นิ่งงัน, ไม่งอกงาม เช่น ต้นไม้งันไป, อาการที่ชะงักนิ่งอึ้งไปชั่วขณะเพราะคาดไม่ถึง ในคำว่า ตะลึงงัน.
ตะลึงก. อาการที่ชะงักงันนิ่งอึ้งไปชั่วขณะหนึ่งเพราะคาดไม่ถึง.
ผงะ(ผะหฺงะ) ก. แสดงอาการชะงักงันและถอยไปข้างหลังเล็กน้อยเมื่อประสบเหตุการณ์ประจันหน้าที่เป็นอันตราย น่าขยะแขยง หรือน่ากลัวเป็นต้น โดยกะทันหันไม่ทันรู้ตัวหรือคาดหมายมาก่อน.
ยั้งก. หยุด เช่น ตีไม่ยั้ง กินไม่ยั้ง ยั้งไม่ทัน ลื่นยั้งไม่อยู่, หยุดพักชั่วคราว เช่น ยั้งทัพอยู่ที่นครสวรรค์ ๓ คืน แล้วจึงเดินทัพต่อไป, ชะงักชั่วคราว เช่น ยั้งคิด ยั้งมือ, รั้ง เช่น ยั้งไม่หยุด, ขยัก เช่น อย่าใช้เงินจนหมด ยั้งไว้บ้าง.
สะอึกก. อาการที่หายใจชะงักเนื่องจากกะบังลมหดตัว และช่องสายเสียงก็ปิดตามมาทันทีทันใดในเวลาเดียวกัน
สะอึกโดยปริยายหมายความว่า ชะงักงัน เช่น พอถูกถามปัญหาแทงใจดำเข้าก็สะอึกทันที.
หยุดก. ชะงัก เช่น งูเลื้อยตัดหน้าเขาจึงหยุด, อยู่นิ่ง, อยู่กับที่, เช่น รถหยุด
ฮะอ. คำที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกสะดุดใจ แปลกใจ หรือเมื่อชะงัก เป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pauseการพัก, การชะงัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stagnationการชะงักไหล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
business interruption insuranceการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
coitus interruptusการชะงักการร่วมเพศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fire interruption insuranceการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเนื่องจากอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
engineering interruption insuranceการประกันภัยการหยุดชะงักทางวิศวกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ischuriaการชะงักหลั่งปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interruptขัดจังหวะ, ทำให้ชะงัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thought blockingอาการความคิดชะงัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haltหยุด, ชะงัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economic stagnationความชะงักงันทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Stagflationภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน และเงินเฟ้อ [เศรษฐศาสตร์]
Economic stagnationเศรษฐกิจชะงักงัน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Stagnation ภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน
อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ หนึ่งๆ ที่อยู่ในสภาวะที่ไม่น่าพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตที่แท้จริงต่อหัว หรือรายได้ประชาชาติ สภาพของภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แสดงให้เห็น ได้โดยผลผลิตหรือรายได้มีจำนวนคงที่ ลดลง หรือเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่เคยเป็นมาอย่างมาก สาเหตุเกิดมาจาก 1) การที่อัตราการเพิ่มของผลผลิตน้อยกว่าอัตราการเพิ่มประชากร 2) อุปสงค์รวมในประเทศมีไม่เพียงพอที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตได้อย่าง เพียงพอ แม้ว่าระบบเศรษฐกิจนั้นจะมีศักยภาพในการเจริญเติบโตก็ตาม [สิ่งแวดล้อม]
Stagflation ภาวะเศรษฐกิจชะงักงันและเงินเฟ้อ
คำผสมระหว่างภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน หรือตกต่ำ (stagnation or recession) และเงินเฟ้อ (inflation) ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในระบบเศรษฐกิจขณะหนึ่งๆ สภาพเช่นนี้เกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 ซึ่งราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปมีราคาสูงในขณะที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจมี ไม่มากพอ ทำให้มีการว่างงานเพิ่มขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Normal Diplomacyการติดต่อทางการทูตโดยวิถีทางทูตตามปกติ มักจะกระทำกันดังนี้ เมื่อรัฐบาลต้องการจะหยิบยกปัญหาขึ้นกับอีกรัฐบาลหนึ่ง ตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะส่งคำสั่งไปยังเอกอัครราชทูตของ ประเทศตนที่ประจำอยู่ในประเทศผู้รับส่งให้ยกเรื่องนั้นขึ้นเจรจากับรัฐบาล ของประเทศผู้รับ โดยปกติเอกอัครราชทูตจะมีหนังสือทางการทูต (Diplomatic Note) เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงการต่างประเทศ ของประเทศผู้รับนั้นก่อน หรือไม่ก็ไปพบกับรัฐมนตรีด้วยตนเอง ณ กระทรวงการต่างประเทศ การเจรจากันอาจทำให้จำเป็นต้องมีการบันทึกของทูตแลกเปลี่ยนกันขึ้น ในรูปบันทึกช่วยจำ (Aide-Memoire ) ในบางกรณี เอกอัครราชทูตจำเป็นต้องไปพูดจา ณ กระทรวงการต่างประเทศ อีกหลายครั้งกว่าจะเสร็จเรื่อง ในระหว่างนั้น เอกอัครราชทูตมีหน้าที่จะต้องรายงานผลการเจรจาแต่ะครั้งไปยังกระทรวงการต่าง ประเทศของตน และบางคราวอาจจะต้องขอคำสั่งเพิ่มเติมอีกเมื่อเกิดกรณีใหม่โดยมิได้คาดหมาย มาก่อนเป็นต้น ในขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของประเทศผู้รับก็จะส่งคำสั่งไปยังเอก อัครราชทูตของตน แนะว่าควรดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังเจรจากันกับรัฐบาลของ ประเทศที่ตนประจำอยู่ผลการเจรจาอาจเป็นที่ตกลงกันได้ระหว่างรัฐบาลทั้งสอง ฝ่าย หรืออาจจะจบลงด้วยภาวะชะงักงัน ( Stalemate ) หรือรัฐบาลทั้งสองอาจจะตกลงกันว่าไม่สามารถตกลงกันได้ และปล่อยให้ปัญหาคาราคาซังไปก่อน จนกว่าจะมีการรื้อฟื้นเจรจากันใหม่ บางคราวปัญหาที่ยังตกลงกันไม่ได้นั้น อาจกลายเป็นปัญหาขัดแย้งกันอย่างรุนแรงต่อไปก็ได้ [การทูต]
Stalemateภาวะจนมุม เป็นคำที่ยืมมาจากเกมหมากรุกและใช้ในความหมายที่ว่า ตกอยู่ในสภาพชะงักงันหรือทางตัน คำนี้จะใช้กันแพร่หลายในด้านการทูต และในด้านการเจรจาระหว่างประเทศ คือ ทั้งสองฝ่ายต่างยึดมั่นในหลักการของแต่ละฝ่าย ซึ่งแตกต่างกันได้ก็ด้วยอาศัยมือที่สาม หรือประเทศที่สามเข้ามาแทรกแซงแก้ไขให้ [การทูต]
Failure to Thriveเด็กไม่เจริญเติบโต,การเจริญเติบโตหยุดชะงัก,เลี้ยงไม่โต,การที่เด็กไม่เจริญเติบโต [การแพทย์]
dormancyสภาพพักตัว, สภาพที่เอ็มบริโอของพืชชะงักการเจริญระยะหนึ่ง  แต่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อภาวะแวดล้อมเหมาะสมก็จะเจริญต่อไปได้อีก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
yellow orange leaf diseaseโรคใบสีส้ม, โรคชนิดหนึ่งของต้นข้าวเกิดจากเชื้อรา ใบข้าวจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง หรือสีเหลืองส้ม และจะชะงักการเจริญเติบโต แล้วตายไปในที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Intrauterine Growth Retardationการเจริญเติบโตช้าในครรภ์, โตช้าในครรภ์, การเจริญเติบโตภายในครรภ์หยุดชะงัก, ทารกในครรภ์เจริญเติบโตผิดปกติ, เด็กเจริญเติบโตช้าในครรภ์ [การแพทย์]
Mental Retardationจิตเจริญล่าช้า, ปัญญาอ่อน, ความเจริญด้านจิตใจชะงัก, สมองทึบ, โรคปัญญาอ่อน, สมองเจริญไม่เต็มที่, สมองเสื่อม, ความล่าช้าของความเจริญด้านจิตใจ, สมองพิการ, ความด้อยทางสติปัญญา, สติปัญญาเสื่อม, เด็กปัญญาอ่อน, ภาวะเติบโตไม่สมอายุทางสติปัญญา, ระดับสติปัญญาต่ำกว่าปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- We've made a few arrests.- การผลิตเราจำนวนมากหยุดชะงัก The Great Dictator (1940)
Growing concern over widespread outages in the global digital network have prompted rumors of a new computer super-virus.ความวิตกกังวล ในเรื่องการชะงักงัน ในเครือข่ายดิจิตอลทั่วโลก ส่งผลให้เกิดข่าวลือ เรื่องซูปเปอร์ไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
He thought a counterattack might surprise them.เขาคาดการณ์ว่าการตีโต้คงทำให้พวกมันชะงักได้บ้าง The Matrix Reloaded (2003)
Riverton is in a deep freeze, your Claw-city.รีเวอร์ตั้นชะงักงันไปเลย ฝ่าพระกงเล็บ Inspector Gadget 2 (2003)
... mightdisrupt the North Atlantic Current?... ทำให้แอตแลตติคเหนือชะงัก The Day After Tomorrow (2004)
You didn't, did you? You hesitated over the mention of a cat.คุณชะงักไปตอนเขาพูดถึงแมว หมายความว่าไง I Heart Huckabees (2004)
Um, have you ever done any fact checking?เอ่อ คุณเคยเผชิญเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ชะงักไหมคะ Mr. Monk Gets Fired (2004)
Ηis brain was crammed, his starter jammed with ABC disco!สมองเขาไม่แล่น การริเริ่มหยุดชะงักเพราะ ABC ดิสโก้ Like Stars on Earth (2007)
Lynette Scavo, for the first time in her life, was struck by something... something she would later think of as divine inspiration.ในครั้งแรกของชีวิตเธอ ถูกชะงักด้วยบางอย่าง เก็บลูกบอล Sunday (2008)
This dealt a blow to the business giant resulting in its complete dissolution.ส่งผลอย่างหนักต่อธุรกิจขนาดยักษ์นี้ เป็นผลให้เกิดภาวะชะงักงันโดยสิ้นเชิง Resident Evil: Degeneration (2008)
You paused. - What?ตอนนั้นคุณชะงัก อะไรนะ? Chapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
When I asked you if you trust me, you paused.ตอนนั้นฉันถามคุณว่าถ้าคุณเชื่อใจฉัน คุณชะงัก Chapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
And you paused.และตอนนั้นคุณชะงัก (ลังเล ไม่ตอบทันที) Chapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
{\pos(190,220)}He thinks Charming's stuck in 1969.เขาคิดว่าชาร์มมิ่งหยุดชะงักในปี1969 Seeds (2008)
I was paralyzed.ผมชะงักงันเหมือนเป็นอัมพาต The Breath (2009)
See jerkface grab damsel, See adam jackson--ดูสิอัศวินชะงัก Conflicted (2009)
I lived there all year round for seven years.แต่สิ่งที่ทำให้ผมต้องชะงัก The Cove (2009)
Bad news stops us for a while,but then you move on.เรื่องร้าย ๆ จะทำให้เราชะงักไปพักนึง จากนั้นเราก็จะก้าวต่อไปได้ To Hell... And Back (2009)
Your mind freezes.ความคิดคุณหยุดชะงัก Invest in Love (2009)
Keeps you lucid, but it also hampers memory retention for the hours just before and after you take it.ทำให้คุณตาสว่าง แต่มันทำให้ความทรงจำหยุดชะงักลง หลาย ชม. ก่อนและหลังการใช้มัน Dude, Where's My Groom? (2009)
All those liberals and intellectuals and smooth talkers and all of a sudden, nobody can think of anything to say.เหล่าเสรีชน และปราชญ์เมธี และผู้มีวาจาคมคาย ต่างจะชะงักงัน ไม่มีผู้ใดสามารถปริคำได้ Watchmen (2009)
Traffic has been halted as police search for survivors.การจราจรหยุดชะงัก ตำรวจกำลังหาผู้ที่รอดชีวิต Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Her allegations are false, but the allegations alone could derail the peace process.ข้ออ้างของเธอไม่ถูกต้อง แต่ข้ออ้างเพียงข้อเดียวนั้น อาจจะทำให้กระบวนการ สันติภาพชะงักได้ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Proceeded by temporary disruptionเกิดจากการหยุดชะงักชั่วคราว Incursion: Part 1 (2010)
Day one of the race begins in 10 minutes, and will be brought to you without commercial interruption by Weyland International.วันหนึ่งของการแข่งขันจะเริ่มขึ้นใน 10 นาที และจะมาถึงคุณ without การหยุดชะงักทางการค้า Death Race 2 (2010)
I thought she was just having a moment.ฉันว่าเหมือนเธอชะงักไปแป๊ปนึงนะ The Bishop Revival (2010)
If Lucifer can't take Sam, his whole plan short-circuits.ถ้าลูซิเฟอร์เอาแซมไปไม่ได้ แผนการเขาก็จะชะงัก The Song Remains the Same (2010)
Ladies and gentlemen, as you may have deduced, we're closing in on a leak inside the FBI that is hampering the mosaic investigation.ทุกท่านครับ อย่างที่พวกคุณ คงได้คาดคะเนเอาไว้ พวกเราปิดเรื่องการหา หนอนบ่อนไส้ ในสำนักงานFBI นั่นจะทำให้การสืบสวน โครงการโมเสคหยุดชะงักไป Queen Sacrifice (2010)
Without your fuel, our offensive will grind to a halt.การโจมตีของเราคงจะหยุดชะงักแน่ The Zillo Beast (2010)
But it's frozen.แต่มันชะงักไปแล้ว The Robotic Manipulation (2010)
It's no longer just your education that's being disrupted.มันไม่เพียงแค่การศึกษาขอเธอ ที่มีการหยุดชะงัก The Witches of Bushwick (2010)
Freeman:ชั้นเมของอนุภาคออกจากที่นั่น พวกเขากำลังทำ หยุดชะงักของตัวเอง Beyond the Darkness (2010)
I'll admit that gave me pause.ฉันยอมรับมันก็ทำให้ฉันชะงักไปนิดนึง Truly Content (2010)
Which yields a prospective profit of 200 percent.มันแปลกมากที่ตรงนี้ จะเกิดการชะงักตัว. . Limitless (2011)
And then they heard it or they felt it because then they just stopped.แล้วพวกเขาก็ได้ยิน แบบว่ารู้สึก แล้วก็ชะงัก Wouldn't It Be Nice (If We Were Human) (2011)
When you saw that gun, you froze.ตอนที่คุณเห็นปืนนั่น คุณชะงัก Rise (2011)
But his plan to purge the streets hit a snag when Tyler Faris threatened to reveal his secret identity, causing Lone Vengeance to cut him down in a single, fearsome blow.แต่แผนการกวาดล้างอาชญากรของเขาต้องชะงักลง เพราะไทเลอร์ ฟาริสขู่ว่าจะ จะเปิดโปงตัวตนที่แท้จริงของเขา Heroes and Villains (2011)
Decker froze Bale's accounts.เดคเคอร์ทำให้บัญชีของเบลหยุดชะงัก Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
The war has been in a deadlock for 2 years now.มันหยุดชะงักมา2ปีแล้ว The Front Line (2011)
His music career derailed due to a heroin addiction, but now he's clean and sober and, at 83, still following his dream.เส้นทางดนตรีของเขาตต้องหยุดชะงักลง เพราะว่าความอยากเป็นฮีโร่ของเขา แต่ตอนนี้เขาสะอาดและมีสติ และ ที่อายุ 83 เขายังคงตามความฝันของเขา And the Disappearing Bed (2011)
And then he stops.แล้วท่านก็ชะงัก The Adventures of Tintin (2011)
I don't want my daughter's life derailed any further.ฉันไม่ต้องการให้ชีวิตของลูกสาวฉัน ต้องหยุดชะงักอีกต่อไป The Remains of the 'A' (2012)
We might have a disruption of our little project.เราอาจจะมีเหตุชะงักงัน ในโปรเจคเล็กๆของเรา The Contingency (2012)
Kid, if we have to ramp down for a while, so be it.ไอ้หนู ถ้าเราจำเป็นต้องหยุดชะงัก มันก็ต้องทำ Fifty-One (2012)
We are not ramping down.เราจะไม่มีการหยุดชะงักใดๆทั้งสิ้น Fifty-One (2012)
You've been holed up for weeks obsessing over Lorelei Martins.เป็นสัปดาห์แล้วที่คุณทุกข์ใจ\\\ กับการชะงักเรื่องโลเรไล มาร์ติน If It Bleeds, It Leads (2012)
I would love to dive into talk therapy, discover the root of your fixation, but my expertise is telling me that aversion/conversion therapy won't work with you.ผมอยากจะเริ่มจากการบำบัดด้วยการพูดคุย เพื่อจะค้นพบที่มาของ การชะงักงันของการพัฒนาของคุณ แต่ความชำนาญของผมบอกผมว่าการบำบัดด้วยสิ่งเร้าที่ไม่พึงประสงค์และ การบำบัดด้วยการเปลี่ยนแปลงรสนิยมทางเพศ I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
We're kind of at a standstill here.เรากำลังชะงักกันอยู่ตรงนี้นะ Red Dawn (2012)
Go ahead, son. "The use of Negroes in the Army Air Corps may yet be halted."เอาเลย "การมี ส่วนร่วมของนิโกรในกองบิน" "อาจจะต้องหยุดชะงักRed Tails (2012)
Mud and slush are hampering the Russian armies from Estonia to the Black Sea, but the Germans report a big new Red Army push toward Romania.ทำให้การตอบโต้ของรัสเซียหยุดชะงัก จากเอสโตเนียจนถึงทะเลดำ เยอรมันรายงานว่ามีการส่งกองทัพไปยังประเทศโรมาเนีย Kill Your Darlings (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะงัก[v.] (cha-gnak) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt   
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off   FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ชะงักงัน[v. exp.] (cha-ngak ngan) EN: stun   
เศรษฐกิจชะงักงัน[n. exp.] (sētthakit cha-ngak ngan) EN: economic stagnation ; stagflation   
ติดชะงัก[v. exp.] (tit cha-ngak) EN: be interrupted ; get stuck   
หยุดชะงัก[v. exp.] (yut cha-gnak) EN: stop short   

English-Thai: Longdo Dictionary
political deadlock(n) ภาวะชะงักงันทางการเมือง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aposiopesis[N] การชะงักงันในขณะพูด
arrest[N] การชะงัก, See also: การหยุดอย่างกระทันหัน, Syn. stoppage, staying, interruption, Ant. continuation
balk[VI] หยุดอย่างกระทันหัน, See also: ชะงัก, Syn. hesitate
block[N] การหยุดชะงักของพัฒนาการของกระบวนการทางความคิดหยุดชะงัก
catch[VT] ชะงัก, Syn. check, restrain
cessation[N] การชะงัก, See also: การหยุดชะงัก, Syn. discontinuance
check[VI] หยุดกระทันหัน, See also: หยุดชะงัก, Syn. stop
crimp[VT] ขัดขวาง, See also: ทำให้ชะงัก, Syn. interfere, obstruct
carry on[PHRV] ดำเนินต่อไป (มักเป็นการเริ่มกระทำหลังจากชะงักหรือหยุดไป), See also: ทำต่อไป, จัดการต่อไป, Syn. carry on with
carry on with[PHRV] ดำเนินต่อไป (มักเป็นการเริ่มกระทำหลังจากชะงักหรือหยุดไป), See also: ทำต่อไป, จัดการต่อไป, Syn. carry on
deadlock[VT] ทำให้ชะงัก, See also: อยู่นิ่งกับที่, Syn. standstill
derail[VT] ทำให้สิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้, See also: ทำให้หยุดชะงัก
derail[VI] หยุดชะงัก, See also: ไม่เป็นไปตามคาด
derailment[N] การหยุดชะงัก, Syn. derangement
discontinuance[N] การหยุด, See also: การหยุดชะงัก, ความต่อเนื่อง
discontinue[VT] ทำให้หยุด, See also: ทำให้ไม่ต่อเนื่อง, ทำให้ชะงัก, หยุด, Syn. end, stop, terminate, Ant. begin, start
discontinue[VI] หยุด, See also: ไม่ต่อเนื่อง, ชะงัก, Syn. end, stop, Ant. begin, start
disruption[N] การขัดขวาง, See also: การหยุดชะงัก, การแตกกระเจิง, Syn. agitation, disorder, disturbance
give to[PHRV] ทำให้ชะงัก, See also: ทำให้หยุดคิด, ไตร่ตรอง
hamper[VT] ทำให้หยุดชะงัก, Syn. hinder, hobble, impede, Ant. free, liberate
hold[N] การทำให้หยุดชะงัก, See also: การทำให้ล่าช้า
hold[VT] ทำให้ล่าช้า, See also: ทำให้หยุดชะงัก
holdup[N] การหยุดชะงัก, See also: การทำให้ล่าช้า, Syn. delay, retardation, slowdown
interrupt[VT] ขัดจังหวะ, See also: ขัด, ทำให้หยุดชะงัก, Syn. suspend, stop, break off, Ant. continue, prolong
interruption[N] การขัดจังหวะ, See also: การหยุดชะงัก, Syn. suspension, pause, break
jib[VI] หยุดชะงัก (ใช้กับสัตว์), See also: หยุดนิ่ง, Syn. balk, stop, recoil
pause[VI] หยุดชะงักชั่วคราว, See also: หยุดพัก, หยุดนิ่ง, หยุดคิด, Syn. freeze, rest, stop, Ant. continue
pause[N] การหยุดชั่วขณะ, See also: การพักชั่วขณะ, การหยุดชะงักชั่วคราว, การหยุดกลางคัน, Syn. break, halt, interruption, suspension, Ant. continuity
put the brake on[IDM] หยุดชะงัก, See also: หยุดทำ
standstill[N] การหยุดนิ่ง, See also: การหยุดชะงัก
stasis[N] การหยุดนิ่ง, See also: การหยุดชะงัก
stint[VI] หยุด, See also: หยุดชะงัก, ยับยั้ง, Syn. cease, stop
stunt[N] สิ่งที่แคระแกร็น, See also: สิ่งที่การเจริญเติบโตหยุดชะงัก, Syn. dwarf
tie up[VI] หยุดชะงัก, See also: หยุดยั้ง, ขัดขวาง
tie up[VT] ทำให้ชะงัก
tie-up[N] การชะงักงัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balk(บอล์ค) vi.,vt. หยุด,ชะงัก,ขัดขวาง,คัดค้าน n. การหยุดยั้ง,ความพ่ายแพ้,ความผิดหวัง,ที่ดินที่ไม่ได้ไถ,ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
bog(บอก) {bogged,bogging,bogs} n. ห้วย,บึง,หนอง vt.,vi. จมลงในโคลน,ติดตม,ติดปลัก,ทำให้จมอยู่ในปลัก -Phr. (bog down ทำให้อยู่ในภาวะที่ลำบาก,ทำให้หยุดชะงัก), See also: bogginess n. ดูbog boggish adj. boggish adj. ดูbog คำที่มีความหมายเหมือนกั
breakpointn. หยุดชะงักงัน,จุดเปลี่ยนแปลง
cessation(ซิเซ'เชิน) n.การหยุด (ชั่วคราวหรือสมบูรณ์) ,การชะงัก, Syn. rest
crane(เครน) {craned,craning,cranes} n. ปั้นจั่นยกของหนัก,นกกระ-เรียน vt. เอาปั้นจั่นยกของขึ้นลง,ยืดคอ vi. ยืดคอ,ชะงัก, See also: cranelike,cranely adj.
deadlock n.การอยู่นิ่งกับที่ vt. ทำให้ชะงักงัน vi. หยุดอยู่กับที่
discontinuance(ดิสคันทิน'นิวเอินซฺ) n. ความไม่ต่อเนื่องกัน,ความไม่สม่ำเสมอ,ความหยุดชะงัก,การเลิกล้ม, Syn. termination
discontinuationn. การเลิกล้ม,ความแตกแยก,การแตกความสามัคคี,ความหยุดชะงัก, Syn. termination
discontinue(ดิสคันทิน'นิว) {discontinued,discontinuing,discontinues} vt. ทำให้หยุด,หยุดยั้ง,เลิก,ถอนฟ้อง. vi. หยุด,ชะงัก., See also: discontinuer n. ดูdiscontinue, Syn. cease,stop,drop
discontinuity(ดิสคอนทินิว'อิที) n. การหยุดชะงัก,การไม่ต่อเนื่องกัน,การเลิก,ความไม่สม่ำเสมอ,การขาดตอน, Syn. gap
dissolution(ดิสซะลู'เชิน) n. การสลายตัว,ภาวะที่สลายตัว,การแตกตัว,การสิ้นสุด,ความตาย,การหยุดชะงัก,ความเสเพล,ความเหลวไหล
halt(ฮอลทฺ) vi.,n.adj. (การ) หยุด,ชะงัก,เป็นง่อย,ขาเป๋,ลังเล,สองจิตสองใจ interj. หยุด, Syn. stand,check ชะงัก1. การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติงานตามชุดคำสั่ง ซึ่งอาจเกิดจากการขัดจังหวะหรือมีที่ผิดมีความหมายเหมือน hang2. มีคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งในชุดคำสั่งนั้นเองที่สั่งให้หยุดคำสั่งในชุดคำสั่งหรือในโปรแกรมเพียงชั่วขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อทำการตรวจสอบโปรแกรมเปลี่ยนแถบบันทึกหรือจานบันทึก การหยุดแบบนี้ ถ้าผู้คุมเครื่อง (operator) กดปุ่ม START โปรแกรมจะทำงานต่อได้ทันทีมีความหมายเหมือน pause
hamper(แฮม'เพอะ) vt.,n. (สิ่งที่) ทำให้ชะงัก,หยุดยั้ง,ขัดขวาง,สอดแทรก,ตัด., See also: hamperer n., Syn. hinder,impede
hiatus(ไฮเอ'ทัส) n. รอยร้าว,รอยแตก,การหยุดชะงัก,ช่องว่าง,ส่วนที่หายไป
interruption(อินเทอรัพ'เชิน) n. การขัดขวาง,สิ่งที่ขัดขวาง,ภาวะที่ถูกขัดขวาง,การหยุด,การชะงักงัน,ช่วงระยะเวลาที่หยุด -S.disruption
jib(จิบ) {jibbed,jibbing,jibs} vi. หยุดชะงัก,ผงะหลัง,ลังเล n. ม้าหรือสัตว์พาหนะอื่นที่หยุดชะงัก,แขนปั้นจั่น, See also: jibber n. ดูjib
nip(นิพ) {nipped,nipping,nips} vt.,n. (การ) หนีบ,หยิก,กัด,ตัด,แทะ,เหน็บแนม,เล็ม,ตอด,เด็ด,ทำให้ชะงักไป, (การ) จิบ,ดื่มเล็กน้อย vi.,n. (การ) หลบหนี,หลีกหนี,ลอบ,เหน็บแนม,จำนวนหรือปริมาณเล็กน้อย,เครื่องหนีบ,คีม, (การ) จิบ,ดื่มเล็กน้อย, See also: nipper n.
pause(พอซ) n. การหยุดชะงักชั่วคราว. -v. หยุดชั่วคราว
privileged instructionคำสั่งเอกสิทธิ์หมายถึง คำสั่งภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งจำกัดโปรแกรมต่าง ๆ ไม่ให้ทำงานผิดแนวทาง โดยปกติ คำสั่งเอกสิทธิ์จะประกอบด้วย คำสั่งข้อจำกัดการใช้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับข้อมูลเข้า หน่วยแสดงผล การป้องกันหน่วยความจำ การหยุดชะงักการทำงานของเครื่อง และปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุม และการกำหนดเวลา คำสั่งนี้ผู้ใช้เครื่องธรรมดาไม่มีสิทธิใช้ และจะทำงานได้เฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะการใช้ระบบปฏิบัติการ (operating system mode)
rebootปลุกเครื่องอีกครั้งหมายถึง การเริ่มเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่ง (การเปิดสวิตซ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มการปฏิบัติงานครั้งแรกนั้น เรียกว่า "boot") ทำได้ 2 วิธี คือปิดแล้วเปิดสวิตซ์ใหม่ เรียกว่า "cold boot" ส่วนอีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่า "warm boot" คือการกดแป้น Ctrl, Alt, Del พร้อม ๆ กัน หรือกดปุ่ม Reset ที่ตัวเครื่อง (เฉพาะเครี่องพีซี) มักใช้เมื่อเครี่องหยุดชะงัก (hang) การทำเช่นนี้จะลบล้างทุกอย่างที่สร้างไว้แล้วให้หมดไปด้วย
standstilln. การหยุดนิ่ง,การนิ่งเฉย,ดุษณียภาพ,ภาวะชะงักงัน., Syn. stop
stasis(สเท'ซิส,สแทส'ซิส) n. การหยุดไหลหรือไหลน้อยลง,ภาวะหยุดนิ่ง,ความชะงักงัน,ดุลยภาพที่เกิดจากแรงต้านกัน
stunt(สทันทฺ) vt. หยุดยั้ง หรือขัดขวางการเจริญเติบโต. n. การเจริญเติบโตที่หยุดชะงักหรือช้าลง,คนแคระ,สิ่งแคระแกร็น,การแสดงความสามารถหรือความคล่องแคล่ว,การแสดงที่ทำให้ตะลึงพรึงเพริด,การแสดงโลดโผน.vi.,vt. แสดงดังกล่าว., Syn. impede

English-Thai: Nontri Dictionary
arrest(vt) จับกุม,กั้น,ทำให้หยุด,ยับยั้ง,เหนี่ยวรั้ง,ทำให้ชะงัก
balk(n) การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง,การชะงักงัน
balk(vi,vt) หยุดชะงัก,หยุดนิ่ง
balky(adj) ซึ่งหยุดชะงัก,ซึ่งชะงักงัน,ซึ่งหยุดนิ่ง
baulk(n) การชะงักงัน,การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง
baulk(vi,vt) ชะงักงัน,หยุดชะงัก,หยุดนิ่ง
check(vt) ทำให้ชะงัก,ดึง,ทำให้หยุด,ทัดทาน,ว่ากล่าว,ตรวจสอบ
deadlock(n) การหยุดชะงัก,การหยุดนิ่ง,การหมดหนทาง
discontinue(vi,vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,ชะงัก,หยุด
halt(n) การหยุด,การชะงัก,ที่หยุดรถไฟ
halt(vi) หยุด,สั่งให้หยุด,หยุดชะงัก
hamper(vt) เกะกะ,กีดกั้น,ขัดขวาง,ทำให้ชะงัก
interrupt(vt) ทำให้ชะงัก,ขัดขวาง,สอดเข้าไป,ขัดจังหวะ
interruption(n) การหยุดชะงัก,การขัดจังหวะ,การสอดเข้ามา,การขัดคอ
stint(vt) หวง,จำกัด,ทำให้หยุดชะงัก,หน่วงเหนี่ยว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
故障[こしょう, ] การชำรุดเสียหาย ความขัดข้อง สิ่งกีดกันหรือปัญหาที่ทำให้หยุดชะงัก
停止[ていし, ] การหยุดชะงัก,การยับยั้ง,การหยุด(กระทำสิ่งต่างๆ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top