Search result for

*จ่อม*

(34 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จ่อม, -จ่อม-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ่อม[V] grovel, See also: crouch, lie down, Thai definition: ฟุบ, หมอบ, (ใช้แก่สัตว์ เช่น โค กระบือ)
จ่อม[V] sit, See also: lower, take a seat, bring somebody/something down, Example: เก้าอี้สกปรกอย่างนี้ ฉันจ่อมก้นไม่ลงหรอก, Thai definition: หย่อนลง, วางลง
ปลาจ่อม[N] pickled fish, Syn. ปลาเจ่า, Example: อาหารหมักดองที่ครองตลาดบ้านเรา คือ ปลาร้า ถัดมาก็มี ปลาส้ม ปลาจ่อม และส้มฟักที่อยู่คู่ครัวไทยมานาน, Count unit: ตัว, Thai definition: ปลาเล็กๆ ที่หมักด้วยเกลือ และข้าวคั่วเป็นต้น ใช้เป็นเครื่องจิ้ม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จ่อมน. ชื่ออาหารอย่างหนึ่ง ทำด้วยปลาหรือกุ้งตัวเล็ก ๆ หมักเกลือไว้ระยะหนึ่ง แล้วใส่ข้าวสารคั่วป่น ทำด้วยปลาเรียกว่า ปลาจ่อม ทำด้วยกุ้งเรียกว่า กุ้งจ่อม ใช้เป็นเครื่องจิ้ม.
จ่อมก. หย่อนลง, วางลง, เช่น เอาเบ็ดไปจ่อม จ่อมก้นไม่ลง, จุ่มลง, จม, เช่น ปวงเทพเจ้าตกจม จ่อมม้วย (โคลงตำนานศรีปราชญ์), จอด เช่น ใจจ่อมเจ้า
จ่อมฟุบ, หมอบ, (ใช้แก่สัตว์ เช่น โค กระบือ).
จ่อมจ่ายก. ค่อยจับจ่าย, จ่ายทีละน้อย.
จ้อมป้อมว. จอมเปาะ.
ปลาจ่อมน. ปลาเล็ก ๆ ที่หมักด้วยเกลือและข้าวคั่วเป็นต้น ใช้เป็นเครื่องจิ้ม.
กลัมพร(กะลำพอน) น. โทษใหญ่, ความฉิบหาย, เช่น มาทำกลัมพรภัย (เสือโค), อันจ่อมกลัมพรภัย (สมุทรโฆษ), ในบทกลอนโดยมากใช้แผลงเป็น กะลำพร กระลำพร หรือ กระลำ ก็มี.
จิงจัง, จิ้งจังน. อาหารอย่างหนึ่ง ทำด้วยปลาเล็ก ๆ หมักเกลือกับข้าวคั่ว อย่างเดียวกับปลาจ่อม ใช้เป็นเครื่องจิ้ม, จุ้งจัง ก็ว่า.
จุ้งจังน. อาหารอย่างหนึ่ง ทำด้วยปลาเล็ก ๆ หมักเกลือกับข้าวคั่ว อย่างเดียวกับปลาจ่อม ใช้เป็นเครื่องจิ้ม, จิงจัง หรือ จิ้งจัง ก็ว่า.
จุ่มก. เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจ่อมลงไปในของเหลวแล้วยกขึ้น เช่น เอาผ้าจุ่มนํ้า.
ชอม ๒ก. จ่อม, จม, เช่น ด้วยให้โกยกัลออม บ้างแช่ชอมโชรมอาบ (ม. คำหลวง กุมาร).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kungjomกุ้งจ่อม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For a town stuck eating sardines, this is totally manna from heaven.จากเมืองที่เคยจมจ่อมอยู่กับซาร์ดีนอย่างเดียว วันนี้กลายเป็นเมืองแห่งสวรรค์.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
- Sitting on a bench near the reservoir.-นั่งจ่อมอยู่ข้างๆ สระน้ำ The International (2009)
I saw myself off the wagon with guns pointed at me.ผมเห็นตัวเองอยู่ที่ห้องทำงาน มีปืนจ่อมาที่้ทางผม Revelation Zero: Part 1 (2010)
I've been involved in many death dealings in focus-al moments.ข้าได้เคยเกี่ยวข้อง กับความตายที่ต้องมีช่วงเวลาที่ใจจดจ่อมากมาย Your Highness (2011)
You're unbelievable. He kept putting it near my face.เธอนี่เหลือเชื่อจริงๆ\ เค้าพยายามที่จ่อมันที่หน้าชั้น Bridesmaids (2011)
No, I don't stick a gun up my butt. That's stupid.เปล่า ผมไม่บ้าเหน็บปืนจ่อมาที่บังเกอร์ผมหรอก จะบ้าเหรอ Bridesmaids (2011)
That'll work, thank you. How is it you get stuck minding the errant princess again?ได้ผลด้วย ขอบคุณนะ เป็นไงมาไง ถึงต้องมาจ่อม Do You Really Want to Hurt Me? (2012)
Held it to my throat.จ่อมาที่คอผม Say the Word (2012)
First time I met you, you held a knife at me.เจอกันครั้งแรกเจ้าก็จ่อมีดใส่ข้าเหมือนกัน The Climb (2013)
When we focus too much on our endgame, we can miss the fun of the journey we can miss the detour that would take us somewhere even more rewarding.เมื่อเราจดจ่อมากเกินไปกับตอนจบของเกม เราอาจจะพลาดช่วงที่สนุกของการผจญภัยไป เราอาจจะพลาดทางอ้อมที่อาจจะพาเราไป Endgame (2013)
Well, the white oak stake pointed at my heart made things a little difficult.ก็นะ แท่งไม้โอ๊คขาวจ่อมาที่หัวใจฉัน ทำให้มันยากน่ะ Catch Me If You Can (2013)
Yes, concentration's hard.ใช่ การจดจ่อมันยาก Ariel (2013)
So Merle pulls his gun on him.เมิร์ลเลยชักปืนไปจ่อมันด้วย Still (2014)
Clark had his knife to her throat.ก็จ่อมีดไว้ที่คอหอยยายนั่นนี่นา Casualties of War (1989)
Well, stop trying so hard...relax.อย่าจดจ่อมาก รีแลกบ้าง Surf's Up (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ่อม[v.] (jǿm) EN: pickle   
ปลาจ่อม[n. exp.] (plā jǿm) EN: pickled fish   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
submerge in[PHRV] จมจ่อมอยู่กับ, See also: หมกมุ่นกับ, Syn. absorb in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dip(ดิพ) {dipped,dipping,dips} vt.,n. (การ) จุ่ม,แช่,จ่อม,จม,ลด,ตัก,เอียง,ล้วง,ล้วงความ,พลิกอ่าน.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top