Search result for

*จับตัว*

(119 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จับตัว, -จับตัว-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับตัว[V] capture, See also: catch, seize, arrest, Syn. จับ, จับกุม, จับกุมตัว, Ant. ปล่อยตัว, Example: จนป่านนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จับตัววางตายก. กำหนดลงไปแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง, กำหนดตัวบุคคลให้ประจำหน้าที่โดยเฉพาะ.
กระดูกร้องได้น. ผลสะท้อนของฆาตกรรมที่ทำให้จับตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ คล้ายกับว่ากระดูกของผู้ตายร้องบอก.
จับตายก. จับตัวมาให้ได้แม้ว่าจะต้องทำให้ตาย.
จับเป็นก. จับตัวมาให้ได้โดยไม่ทำให้ตาย.
ชันเพชรน. ชันที่เคี่ยวกับน้ำมันยางและผงอิฐจนเหนียว เมื่อเย็นลงจะจับตัวแข็ง ใช้รองแผ่นโลหะในกระบวนการสลักดุนลาย.
เชลย(ชะเลย) น. ผู้ที่ถูกฝ่ายตรงข้ามจับตัวได้, (ปาก) สิ่งที่ได้มาโดยไม่รู้เจ้าของหรือเจ้าของลืมทิ้งไว้ เช่น ไก่บ้านใครไม่รู้หลงมาอยู่บ้านเรา เลยยึดไว้เป็นไก่เชลย ฉันเก็บถังเชลยมาได้ใบหนึ่ง.
เชลยศึกน. ผู้ที่ถูกคู่สงครามจับตัวได้.
ดานว. แข็ง, แน่น, เรียกดินที่จับตัวแข็งเป็นชั้น โดยมากเป็นประเภทดินเหนียวเนื้อแน่นที่นํ้าไหลผ่านไม่ได้ เกาะตัวแข็งอยู่ใต้ผิวดิน ว่า ดินดาน, เรียกหินแข็งหรือหินผุที่รองรับดิน ทราย กรวด ซึ่งมีแร่เช่นดีบุก ทองคำ รวมอยู่ด้วย ว่า หินดาน, เรียกสิ่งที่มีลักษณะแข็งเป็นดานอยู่ในท้อง เช่น ดานเลือด ดานลม.
ดินดานน. ดินที่จับตัวแข็งเป็นชั้น โดยมากเป็นประเภทดินเหนียวเนื้อแน่นที่น้ำไหลผ่านไม่ได้ เกาะตัวแข็งอยู่ใต้ผิวดิน.
ตะกอนน. สิ่งที่ละลายปนอยู่ในนํ้าหรือของเหลวอื่นแล้วจับตัวตกจมลงนอนก้นภาชนะเป็นต้น
เทคอนกรีตก. เอาปูนซีเมนต์ ทราย และกรวดหรือหินผสมกับนํ้า แล้วเทให้จับตัวแข็งเป็นพื้นหรือทำถนนเป็นต้น.
ปั่นหัวก. ทำให้งง (มาจากการกัดจิ้งหรีด โดยจับตัวที่แพ้มาปั่นหัวให้งง เพื่อจะได้สู้ต่อไป) เช่น ปั่นหัวจิ้งหรีด
ลากคอก. จับตัว, ดึงตัว, เช่น ลากคอเข้าตะราง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
calcifyจับตัวเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flocculation การจับตัวเป็นก้อน, การเกาะกลุ่มตกตะกอน
1) การจับตัวเป็นก้อน คือ กระบวนการที่อนุภาคของดิน ที่มีขนาดเล็กเกาะตัวกันเป็นก้อน ทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เกิดในสภาพที่มีดินเหนียวมาก ๆ อาจทำให้ดินร่วนขึ้นด้วยการใส่ปูน ซึ่งจะไปกระตุ้น การจับตัวเป็นก้อนของอนุภาคดิน 2) การเกาะกลุ่มตกตะกอน คือ การตกจมทับถมของโคลนตะกอนในบริเวณที่น้ำจืดจากแม่น้ำพบกับน้ำเค็มในทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Air dried sheetยางแผ่นผึ่งแห้งหรือยางแผ่นไม่รมควัน ผลิตโดยเติมกรดลงในน้ำยางสดเพื่อให้ยางจับตัวกันและแยกตัวออกจากน้ำซีรัม นำยางที่ได้ทำการรีดเป็นแผ่นด้วยเครื่องรีดแบบ 2 ลูกกลิ้ง นำไปล้างน้ำแล้วนำไปตากหรือผึ่งแดดเพื่อไล่ความชื้นที่อยู่ภายในแผ่นยาง [เทคโนโลยียาง]
Anticoagulantสารเคมีที่เติมลงในน้ำยางเพื่อหน่วงปฏิกิริยาจากแบคทีเรียที่ทำให้ อนุภาคยางที่แขวนลอยอยู่ในตัวกลางมารวมตัวกันเป็นก้อนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะทำให้น้ำยางเสียสภาพ ตัวอย่างสารต้านการจับตัว เช่น แอมโมเนีย [เทคโนโลยียาง]
Coagulantสารเคมีที่เติมลงไปในตัวกลางที่มีอนุภาคขนาดเล็กแขวนลอยอยู่ ทำให้อนุภาคเหล่านั้นรวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่และตกตะกอน เช่น การเติมกรดซัลฟุริก (H2SO4) กรดฟอร์มิก (HCOOH) หรือ กรดแอซิติก (CH3COOH) ลงในน้ำยาง ทำให้น้ำยางจับตัว [เทคโนโลยียาง]
Coagulum contentปริมาณยางจับเป็นก้อน หมายถึง ปริมาณของสารที่ตกค้างอยู่บนตัวกรองสเตนเลสที่ทดสอบ สารเหล่านี้ประกอบด้วยเศษยางจับตัวและสารอื่นที่เจือปนมากับน้ำยาง ค่านี้มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตที่เข้มงวด เช่น ในการผลิตเส้นด้ายยางยืด ถ้าน้ำยางมีค่า coagulum content สูงอาจก่อให้เกิดปัญหาการอุดตันที่ปลายหลอดในระหว่างกระบวนการผลิตได้ [เทคโนโลยียาง]
Constant viscosity rubberยางธรรมชาติที่มีการเติมสารเคมี เช่น hydroxylamine ลงไปในน้ำยางก่อนที่จะเติมกรดเพื่อทำให้ยางจับตัว สารดังกล่าวจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับหมู่อัลดีไฮด์ ป้องกันไม่ให้เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของยางดิบที่เก็บไว้ก่อนนำมา ใช้แปรรูป ทำให้ค่าความหนืดคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา [เทคโนโลยียาง]
Crepe rubberยางเครพเป็นยางที่ผลิตขึ้นจากน้ำยางธรรมชาติ หรือยางซึ่งจับตัวเป็นก้อน เช่น ยางก้นถ้วย ยางติดเปลือกไม้ เป็นต้น นำไปรีดในเครื่องเครพ (creping machine) พร้อมทั้งใช้น้ำทำความสะอาดเอาสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากยางระหว่างการรีด นำยางแผ่นที่ได้ไปผึ่งลมให้แห้ง ยางเครพที่ผลิตจากน้ำยางเป็นยางเครพที่มีคุณภาพดี ได้แก่ ยางเครพขาว (white crepe) หรือยางเครพสีจาง (pale crepe) เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ยางประเภทยางสี ได้แก่ ยางกระเป๋าน้ำร้อน ยางรัดของ เป็นต้น ส่วนยางเครพที่ผลิตจากก้อนยางจับตัว เป็นยางเครพที่มีคุณภาพต่ำ ได้แก่ ยางเครพสีน้ำตาล (brown crepe) ยางเครฟแฟลตบาร์ก (flat bark crepe) และยางเครฟแบลงเค็ต (blanket crepe) เป็นต้น ซึ่งยางเครฟเหล่านี้มีสีค่อนข้างเข้มและมีความบริสุทธิ์แตกต่างกันมากขึ้น อยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต เหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่คำนึงถึงสี ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนักและราคาต้นทุนต่ำ ได้แก่ ยางปูพื้น ยางกันโคลน เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Dry rubber contentปริมาณส่วนที่เป็นเนื้อยางทั้งหมดในน้ำยาง ซึ่งได้จากการทำให้น้ำยางจับตัวด้วยกรดแอซิติก ภายใต้การควบคุมสภาพการจับตัวอย่างแน่นอน เป็นค่าบ่งชี้ปริมาณของเนื้อยางจริงๆ ซึ่งมีความสำคัญในการซื้อขาย การนำน้ำยางไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง เช่น การออกสูตรส่วนผสมของสารเคมีต่างๆ [เทคโนโลยียาง]
Mechanical stability timeความเสถียรเชิงกลของน้ำยาง หมายถึง ความเสถียรของน้ำยางต่ออิทธิพลทางกล เช่น การกวน การปั๊ม การเคลื่อนย้าย หรือการกระทำทางกลโดยวิธีอื่นๆ สามารถทำได้โดยวัดระยะเวลาที่เริ่มปั่นกวนน้ำยางจนกระทั่งสังเกตเห็นน้ำยาง เริ่มจับตัวเป็นเม็ดเล็กๆ ในหน่วยของวินาที ค่า MST สูงจะบ่งชี้ว่า น้ำยางมีความเสถียรต่ออิทธิพลทางกลได้สูง แต่ถ้าค่า MST ต่ำแสดงว่าน้ำยางนั้นจะสูญเสียความเสถียร สามารถจะจับเป็นเม็ดได้ง่าย เมื่อน้ำยางถูกกระทบกับอิทธิพลทางกล [เทคโนโลยียาง]
Ribbed smoked sheetยางแผ่นรมควันผลิตโดยเติมกรดลงในน้ำยางข้นเพื่อให้ยางจับตัวกัน และแยกตัวออกจากน้ำ นำยางที่ได้ไปรีดเป็นแผ่นด้วยเครื่องรีดแบบ 2 ลูกกลิ้ง นำไปล้างน้ำ แล้วนำทำให้แห้ง โดยวิธีการรมควันที่อุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 2-3 วัน เพื่อป้องกันเชื้อรา การจัดชั้นของยางแผ่นรมควันทำโดยการใช้สายตา (ตามปริมาณสิ่งสกปรกปนเปื้อนในยาง) แบ่งได้เป็น 5 ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่1 ถึงชั้นที่ 5 (ชั้นที่ 1 เป็นเกรดที่ดีที่สุด) [เทคโนโลยียาง]
Stabiliser or Stabilizer1. (ยาง) สเตบิไลเซอร์ คือ สารที่มีอยู่หรือเติมลงไปในยางดิบ เพื่อรักษาสมบัติให้ดีเท่าหรือใกล้เคียงค่าเดิมระหว่างการทำให้แห้ง กระบวนการผลิตและการเก็บรักษา 2.(น้ำยาง)สเตบิไลเซอร์ คือ สารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเติมลงไปในน้ำยางเพื่อป้องกันการรวมตัวหรือ จับตัวเป็นก้อนของอนุภาคยางระหว่างกระบวนการผลิตและ/หรือการผสมสารเคมี [เทคโนโลยียาง]
Affinityสัมพรรคภาพ, ความโน้มน้าว, สัมพรรคภาพ, ความสามารถในการจับกับแอนติเจน, ยึดแน่น, ความเกี่ยวพัน, ความสามารถในการจับ, ความสัมพรรค, การจับตัว, สัมพรรค, แอฟฟินิตี้ [การแพทย์]
Agglutinationแอ็กกลูติเนชัน; แอกกลูติเนชัน, ปรากฎการณ์; การเกาะกัน; ปฏิกิริยาการจับกลุ่ม; การจับกลุ่ม; จับตัวกันเป็นกลุ่ม; การรวมกันเข้าเป็นกลุ่มก้อน; จับกลุ่มตกตะกอน; การเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดง; การรวมกลุ่ม; ปฏิกิริยาแบบเกาะกลุ่ม; การตกตะกอน; ปฎิกิริยาการรวมกลุ่ม; การรวมตัว; ปฏิกิริยาการจับกลุ่ม; รวมเป็นกลุ่ม; การจับกลุ่มกัน; การเกาะกลุ่มของเม็ดโลหิตแดง [การแพทย์]
Aggregationจับกลุ่ม, การชนกัน, การจับตัวกัน, การรวมกลุ่ม, การจับกลุ่มกัน, เกาะกลุ่ม, เกาะตัวกัน, รวมตัวเป็นกลุ่มก้อน, การรวมกลุ่มของเกร็ดเลือด [การแพทย์]
Anticoagulantsสิ่งกันเลือดแข็ง; การแข็งตัวของเลือด, สารป้องกัน; สารที่ป้องกันการแข็งตัวของโลหิต; ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด; สารกันเลือดแข็ง; สารที่ป้องกันไม่ให้เลือดแข็ง; ยาพวกที่ป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัว; ยากันเลือดแข็ง; สารห้ามการแข็งตัวของเลือด; สารต้านการแข็งตัวของเลือด; ยาต้านการแข็งตัวของเลือด; สารป้องกันการแข็งตัวของโลหิต; ยาละลายการแข็งตัวของเลือด; แอนตีโคแอกูแลนท์; ยากันเลือดแข็งตัวในหลอดเลือด; สารกันเลือดแข็งตัว; ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด; สารกันการแข็งตัว; สารป้องกันการแข็งตัวของเลือด; สารกันเลือดแข็ง; ยาต่อต้านโลหิตแข็งตัว; สารป้องกันเลือดจับตัวเป็นลิ่ม; ระงับการแข็งของเลือด [การแพทย์]
Association, Looseการจับตัวกันอย่างหลวมๆ [การแพทย์]
Coagulateแข็งตัวเป็นก้อน,รวมตัวเป็นก้อน,จับเป็นก้อน,จับก้อนแข็งตัว,จับตัวเป็นก้อนแข็ง,การแข็งตัว,แข็งตัว [การแพทย์]
Complexityการจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนซับซ้อน,ความยุ่งยากและซับซ้อน,ความซับซ้อน [การแพทย์]
Drug-Protein Bindingการต่อการจับตัวของยา-โปรตีน [การแพทย์]
cytochromeไซโทโครม, กลุ่มของสารประกอบพวกโปรตีนหรือเอนไซม์ภายในเซลล์ จับตัวต่อกันเป็นลูกโซ่ มีหน้าที่สำคัญในการรับและส่งอิเล็กตรอนต่อเนื่องกันไป พบมากในไมโทคอนเดรีย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
coagulationการจับตัว, การทำให้สารบางชนิดที่ละลายในน้ำจับตัวกันหรือตกตะกอนแยกออกจากสารละลาย  ทำโดยใช้ความร้อนหรือเติมกรดหรือเบสลงไป เช่น การใส่กรดลงไปในน้ำยางเพื่อให้ยางจับตัวแยกจากน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
hailลูกเห็บ, ก้อนน้ำแข็งกลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มิลลิเมตร  เกิดจากละอองน้ำฝนถูกพายุหอบขึ้นไปจนถึงบริเวณที่เย็นจัดจึงจับตัวเป็นก้อนตกลงมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sheet rubberยางแผ่น, แผ่นยางที่ได้จากการผสมน้ำยางกับกรดแอซีติกหรือกรดฟอร์มิกอย่างอ่อนให้ยางสดจับตัวเป็นก้อน แล้วนำมารีดเป็นแผ่นบาง ๆ ด้วยลูกกลิ้ง  หลังจากนั้นก็นำไปรมควันและผึ่งให้แห้งประมาณ 7-11 วัน แผ่นยางจะกลายเป็นสีน้ำตาลและพร้อมที่จะส่งไปสู่ผู้ผลิตสินค้ายางต่อไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mineralizationการจับตัวของเกลือแร่, มีแคลเซียมฟอสเฟตมาจับ, การจับเกาะของเกลือแร่ที่เนื้อกระดูก, การจับตัวของแร่ธาตุ, การเกาะจับของเกลือแร่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want that senator on this bridge.จับตัววุฒิสมาชิกมาที่นี่ให้ได้ Destroy Malevolence (2008)
We need to work on our own boring procedures and figure out a strategy to find Grievous.เราต้องทำตามขั้นตอนน่าเบื่อนี่ และหามาตรการจับตัวกรีวัส Rookies (2008)
Capturing Grievous could turn the tide of the war.การจับตัวกรีวัสสามารถพลิกหน้าสงครามได้ Lair of Grievous (2008)
And if he doesn't know we're here, we could take him down easy.และถ้าเขาไม่รู้ว่าเราอยู่ที่นี่ เราก็จะจับตัวเขาได้ง่ายขึ้น Lair of Grievous (2008)
The battle droids will surely capture you, or worse, me.พวกดรอยด์รบจะต้องจับตัวเจ้าได้แน่ หรือหนักหน่อย ก็ข้า Bombad Jedi (2008)
This is our chance to capture Viceroy Gunray, but I need you to stay calm.นี่เป็นโอกาสของเราที่จะจับตัวอุปราชกันเรย์ แต่เจ้าต้องสงบจิตใจ Bombad Jedi (2008)
The capture of Viceroy Gunray is a major victory for the Republic.การจับตัวอุปราชกันเรย์ เป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของสาธารณรัฐ Bombad Jedi (2008)
Swiftly we must move if we are to recapture himเราต้องรีบดำเนินการ ถ้าอยากจะจับตัวเขา Cloak of Darkness (2008)
Arrest all! Monks and women regardless!จับตัวไว้ทั้งหมด ทั้งพระและบรรดาผู้หญิงสำส่อน Portrait of a Beauty (2008)
Arrest all!จับตัวไว้ มานี่เลย Portrait of a Beauty (2008)
Teacher found out and captured me before the troops arrivedเมื่ออาจารย์มาพบเข้า จึงจับตัวหม่อมฉันไว้ ก่อนที่ทหารจะมาถึง Portrait of a Beauty (2008)
I believe it was the Mage Stone you sensed on the night of Tom's arrest.ลุงเชื่อว่ามันเป็นหินเวทมนตร์ เจ้ารู้ใช่ไหมในคืนที่ ทอม ถูกจับตัว To Kill the King (2008)
If we don't get onto the case quickly the police will have nabbed these robbers, and God knows what will happen to our photographs.ถ้าเราไม่เริ่มแก้ไขปัญหาให้เร็ว ตำรวจก็จะไปจับตัวคนร้ายพวกนี้ และพระเจ้าก็คงรู้ ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับรูปถ่าย The Bank Job (2008)
You will have to catch me yourself so that you don't have any trouble.เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ท่าoจะต้องมาจับตัวข้าด้วยตัวเอง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
If you continue your executions after I am dead, they will reveal the truth behind the sword.หลังจากท่านจับตัวข้าไปประหารแล้ว ความจริงเบื้องหลีงของดาบนี้ ก็จะปรากฎ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Capture him!จับตัวเขาไว้ The Kingdom of the Winds (2008)
- Just hold him.- จับตัวเขาไว้ Babylon A.D. (2008)
Yeah and then he will execute her!ใช่ๆ และเค้าจะ.. จะจับตัวเพนนี่ไปแน่ Bolt (2008)
I'll never let them get you, Penny!ฉันจะไม่ให้พวกมันจับตัวเธอไปได้ เพนนี Bolt (2008)
You've been kidnapped by fiendish Doctor Calico.เธอถูกจับตัวไป อย่าลืมสิ โดยศาสตราจารย์แคลิโก อย่างน้อย .. Bolt (2008)
- She was kidnapped by the green-eyed man.\ เธอโดนเจ้าพวกตาเขียวจับตัวไป Bolt (2008)
Listen to me, okay?ฟังฉันนะ \ เรากำลังโดนจับตัวไปที่.. Bolt (2008)
Don't touch him!อย่าจับตัวเขา! The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I think that preacher laid the hands on you gave you a second life.ฉันว่านักเทศน์นั่นที่จับตัวเธอ ให้ชีวิตที่สองแก่เธอแน่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
It's imperative we locate and apprehend Taylor.นี่เป็นคำสั่ง เราต้องหาตำแหน่ง และจับตัวเทย์เลอร์ให้ได้ Vantage Point (2008)
Then we have a hostage situation.ถ้างั้นเรามีเหตุจับตัวประกัน The Dark Knight (2008)
If we wait for the police to get us, he'll die before reaching the hospital!ถ้าเรารอ ตำรวจจะจับตัวเราได้, เขาจะตายก่อนถึงโรงพยาบาล! Episode #1.5 (2008)
You did not know that this man, after everything I said to you everything I said to Edward, that he tried to take Karami?คุณรู้เรื่องหรือเปล่า หมอนี่ตามสืบทุกอย่างที่ผมบอกคุณ ทุกเรื่องที่ผมบอกเอ็ดเวิร์ด เขาพยายามจับตัวคารามี่ Body of Lies (2008)
But they have kidnapped a friend of mine in order to get to me.แต่ตอนนี้พวกมันจับตัวเพื่อนผม เพื่อล่อให้ผมไปหา Body of Lies (2008)
One, the people that have Aisha are running the show so they're close to Al-Saleem.หนึ่ง พวกที่กำลังจับตัวไอชาไป ใกล้ชิดกับอัล ซาลีม Body of Lies (2008)
I just caught you in a senior moment there, Marley.ฉันจับตัวแก มาตั้งนานแล้วนะ มาร์ลีย์ Marley & Me (2008)
You're the doctor who locked up Christine collins?คุณคือหมอคนที่จับตัวคณนายริสตินคอลลินไปใช่มั้ย Changeling (2008)
Vesper's boyfriend, Yusef Kabira, the one who was abducted in Morocco the one she was trying to saveฉันไม่ปลื้มเลยตอนที่ ยูเซฟ คาเวียร์ร่า โดนจับตัวไปในโมร็อคโค เธอเลยพยายามช่วยเค้า Quantum of Solace (2008)
Gotcha.จับตัวได้แล้ว! Ponyo (2008)
Guan and Zhang shall capture Cao Yingแม่ทัพกวนและแม่ทัพเตียวจะ... ไปจับตัว โจหยิง Three Kingdoms (2008)
He was gathering information for you when he was taken.เขาถูกจับตัวไป ตอนที่เขาไปเก็บข้อมูลให้คุณน่ะสิ Burn After Reading (2008)
We had his name on a hot list. CBP pulled him in.ชื่อเขาอยู่ในบัญชี ศุลกากรจับตัวเขาได้ Burn After Reading (2008)
They're on the back porch. You can catch them if you hurry. Go.พวกมันหนีไปทางประตูหลัง ถ้ารีบตามไปน่าจะจับตัวได้ทัน Pineapple Express (2008)
You know Ted? He took Saul.รู้มั้ยว่าเท็ดจับตัวโซลไปแล้ว Pineapple Express (2008)
- You go, too. - Wait.ไปจับตัวเธอมา \ เดี๋ยวก่อน Death Note: L Change the World (2008)
The recipe is odd.วิธีทำพิศดารทีเดียวล่ะ\พวกเขาจะจับตัว คาปิไปรัสมา Cyborg Girl (2008)
The assailant broke into a classroom in the east building around 8:35 this morning and is holed up with hostages.คนร้ายได้บุกเข้าไปใน ห้องเรียนทางตึกฝั่งตะวันออก เวลาประมาณ 08.35 น.ในตอนเช้า และได้จับตัวประกันเอาไว้ครับ. Cyborg Girl (2008)
- Dad. They took her.-พ่อคะ เค้าจับตัวเธอไปแล้ว Taken (2008)
Dad, they got Amanda.พ่อคะ พวกมันจับตัวอแมนด้าไป Taken (2008)
She and her friend were marked by a spotter at the airport. Albanians took her.เธอกับเพื่อนถูกจับตาตั้งแต่ที่สนามบินพวกอัลเบเนียจับตัวเธอไป Taken (2008)
Look, no one's looking for you.ฟังนะ ไม่มีใครตามมาจับตัวนาย Pilot (2008)
When I was being held, I could hearตอนฉันถูกจับตัวไป ฉันได้ยิน Safe and Sound (2008)
Bon voyage, Charles Muntz, and good luck capturing the monster of Paradise Falls!โชคดี ชาร์ลส์ มันซ์ท ขอให้จับตัวสัตว์ประหลาดกลับมาได้ Up (2009)
Dug says he wants to take Kevin prisoner.ดั๊กบอกว่าอยากจับตัวเควิน Up (2009)
I think they're talking about rounding up people with abilities.เรื่องจับตัวคนที่มีพลังพิเศษ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับตัว[v.] (jap tūa) EN: arrest s.o.   FR: arrêter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anticoagulant[N] ยาหรือสารซึ่งต้านการจับตัวเป็นก้อนของเลือด
clot[VI] จับตัวเป็นลิ่ม
clump[N] การจับตัวเป็นกลุ่มของเซลล์
coagulate[VT] ทำให้จับตัวแข็งเป็นก้อนหนาและเหนียวหนืด, See also: ทำให้เปลี่ยนจากของเหลวเป็นก้อนหนาและหนืด, Syn. curdle, clot
frosty[ADJ] ซึ่งหนาวจัด (เพราะน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็ง), Syn. freezing, frozen, icy, Ant. hot, scorching, torrid
pull in[PHRV] จับตัว (คนที่คิดว่าเป็นคนทำผิด), Syn. bring in, take in
sweat[N] หยาดน้ำ, See also: หยาดน้ำที่จับตัวบนพื้นผิว, Syn. fluid, transudation
sweat[VI] จับตัวเป็นหยดน้ำ, See also: ซึมออกมาเป็นหยดน้ำ, Syn. exude, transude
want for[PHRV] อยากจับตัวมาลงโทษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acroseน้ำตาลที่สังเคราะห์จากการจับตัวของ formaldehyde หรือ glucose
blood platelet n.เกล็ดเลือดซึ่งมีคุณสมบัติช่วยการจับตัวเป็นก้อน
buttonholen. รังดุม vt. เจาะรังดุม,ชวนคุย,จับตัวได้, See also: buttonholer n.
clot(คลอท) n. ก้อนเลือดที่แข็งตัว,ก้อนเล็ก ๆ ,กลุ่มเล็ก ๆ ,คนโง่. vi. จับตัวเป็นก้อน vt. ทำให้จับตัวเป็นก้อน,ปกคลุมไปด้วยก้อนเล็ก ๆ ,ทำให้หยุด,ขัดขวาง., See also: clotty adj., Syn. lump
clotted(คลอท'ทิด) adj. ซึ่งแข็งตัว,ซึ่งจับตัวเป็นก้อน
condense(คันเดนซฺ') {condensed,condensing,condenses} vt. ทำให้แน่นขึ้น,ลดปริมาตร,ทำให้สั้น,ทำให้กะทัดรัด,ย่อให้สั้น,ทำให้ข้น, (ไอน้ำ) จับตัวกันเป็นของเหลวหรือน้ำแข็ง,ทำให้เป็นของเหลว., See also: condensability n. ดูcondense condensibility n. ดูcondense
condenser(คันเดน'เซอะ) n. เครื่องทำให้ไอน้ำหรือแก๊สจับตัวกันเป็นของเหลว หรือของแข็ง,คนย่อ,คนเดี่ยว,เลนส์รวมแสง,เครื่องสะสมประจุไฟฟ้า
curdy(เคิร์ด'ดี) adj. คล้ายนมข้น,จับตัวเป็นก้อน
fibrin(ไฟ' บริน) n. โปรตีนชนิดหนึ่งที่ทำให้โลหิตแข็งตัวหรือจับตัวเป็นลิ่มโลหิต
frost(ฟรอสทฺ) n. ความเย็นจัดจนน้ำค้างแข็ง,ความเยือกเย็นของอารมณ์,ความล้มเหลวสิ้นเชิง vt. ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็ง,จับตัวเป็นน้ำแข็งบน,ทำให้เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง vi. แข็งตัว,กลายเป็นน้ำแข็ง.
frosting(ฟรอส'ทิง) n. การจับตัวเป็นน้ำแข็ง,เปลือกน้ำตาลสีขาวที่ใช้โรยหน้าขนม, Syn. icing
frosty(ฟรอส'ที) n. หนาวจัด,ซึ่งจับตัวเป็นน้ำแข็ง,ขาดความรู้สึกที่อบอุ่น,ผมหงอก,แก่เฒ่า., See also: frostily adv. frostiness n., Syn. icy,hoary
hirudinn. ยาต้านการจับตัวเป็นก้อนของเลือด
platelet(เพลท'ลิท) n. เกล็ดเลือด มีบทบาทเกี่ยวกับจับตัวเป็นลิ่ม หรือก้อนของเลือด
rectifier(เรค'ทิไฟเออะ) n. ผู้แก้ไข,ผู้ปรับ,เครื่องปรับ,เครื่องปรับกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง,เครื่องทำให้ไอระเหยจับตัวเป็นหยดน้ำในเครื่องกลั่น
seize(ซีซ) vt.,vi. จับ,จับกุม,จับตัว,ยึด,ฉวย,ถือเอา,ยึดครอง,ยึดถือ,ชิง,ครอบงำ,ครอบครอง,เข้าใจ,ถือโอกาส., Syn. seise., See also: seizable adj. seizer n. seizor n., Syn. take,grasp,apprehend

English-Thai: Nontri Dictionary
conglomerate(adj) ที่จับตัวเป็นก้อน
conglomerate(vt) ทำให้จับตัวเป็นก้อน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
捕る[とる, toru] Thai: จับตัวไว้ English: to catch
抑える[おさえる, osaeru] Thai: จับตัวไว้ให้อยู่ English: to arrest

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top