Search result for

*จัดเตรียม*

(116 entries)
(0.0439 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จัดเตรียม, -จัดเตรียม-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดเตรียม[V] prepare, See also: arrange, Syn. เตรียม, ตระเตรียม, Example: เจ้าหน้าที่จัดเตรียมอาหารไว้สำหรับแขกเหรื่อจำนวน 500 คน, Thai definition: จัดหรือทำไว้ให้พร้อม
การจัดเตรียม[N] preparation, See also: arrangement, readiness, Example: ก่อนออกเดินป่าต้องมีการจัดเตรียมข้าวของสัมภาระอย่างละเอียดรอบคอบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สัมภาระ(สำพาระ) น. สิ่งของต่าง ๆ เช่น เครื่องมือเครื่องใช้และเสบียงซึ่งสะสมรวบรวมหรือจัดเตรียมไว้เพื่อภาระต่าง ๆ เช่น เตรียมสัมภาระสำหรับไปต่างจังหวัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
set-up; setupการจัดเตรียม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
set upจัดเตรียม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
set-up; setupการจัดเตรียม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Waste packageหีบห่อกากกัมมันตรังสี, ภาชนะที่มีกากกัมมันตรังสีในรูปแบบต่างๆ หลังการปรับสภาพบรรจุอยู่ รวมทั้งวัสดุดูดซับ และ/หรือ วัสดุบุผนังภาชนะ ซึ่งต้องจัดเตรียมให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยการปฏิบัติงาน การเก็บรักษา การขนส่ง และการขจัดกากกัมมันตรังสี เช่น ถังเหล็กขนาด 200 ลิตร ที่มีกากแก้วกัมมันตรังสีหลังจากปรับสภาพแล้วบรรจุอยู่ [นิวเคลียร์]
Root canal preparationการจัดเตรียมคลองรากฟัน [TU Subject Heading]
Cross-Matchingหาหมู่เลือดและจัดเตรียมเลือดให้ผู้ป่วย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Miss Tanner obtained tickets for everyone.คุณแทนเนอร์ จัดเตรียม ตั๋วเข้าชมสำหรับทุกคน. Suspiria (1977)
The altar has been prepared as you instructed.แท่นบูชาได้ถูกจัดเตรียมอย่างที่คุณสั่งสอน Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
we're organizing a rescue operation for you. for after you've reached your final objective.เรากำลังจัดเตรียมทีมช่วยเหลือ เพียงแค่พวกคุณทำภารกิจสุดท้ายให้สำเร็จ Spies Like Us (1985)
- Transportation has been arranged.- พาหนะจัดเตรียมไว้แล้วครับ Mannequin: On the Move (1991)
I just want to make sure you're taken care of, provided for.แค่อยากให้มั่นใจว่า เจ้าได้รับการดูแลอย่างดี จัดเตรียมให้ทุกอย่าง Aladdin (1992)
Come on into the lab and we'll get you all fixed up.มาที่ห้องแล็บ แล้วเราจะจัดเตรียมให้คุณอย่างเต็มที่เลย The Nightmare Before Christmas (1993)
Yeah, Ned. Set up an emergency C-section for tonight.เนด จัดเตรียมห้องผ่าตัดคลอดฉุกเฉินคืนนี้เลย Junior (1994)
The son would inherit the estate, no part of which would be entailed away, so providing for my widow and any other children.ลูกชายที่จะได้รับมรดก จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องใครมาเอามรดกไป เพื่อจัดเตรียมไว้ให้เมียม่ายของพ่อ และลูกคนอื่นๆ Episode #1.6 (1995)
Ngawang Jigme, our newly appointed governor... is preparing to send troops toward the Chinese column... in order to stop their progression."นาวาง จิกมี ผู้ซึ่งเพิ่งได้รับ การแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี จัดเตรียมกองกำลังเพื่อเข้า ปะทะกับกองทัพจีน เพื่อหยุดไม่ให้รุกคืบไปมากกว่านี้" Seven Years in Tibet (1997)
And he shall dwell with them... and they shall be his people... and God himself shall be with them and be their God.พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้แล้ว พระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์จะสถิตอยู่กับเขา เป็นพระเจ้าของเขา Titanic (1997)
A home which had been promised but so far has not been provided.บ้านพักซึ่งได้ทรงสัญญาไว้ แต่จนบัดนี้ก็ยังไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้เลยเพค่ะ Anna and the King (1999)
We're preparing a convoy for a delivery...เรากำจัดเตรียมขบวน ไปส่งของ... Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Right, the Christmas party, not my favourite night of the year and your unhappy job to organise.โอเค ปาร์ตี้คริสต์มาส ไม่ใช่คืนที่ฉันชอบซักเท่าไหร่ คุณอาจไม่ปลื้มที่ต้องมาจัดเตรียมงาน Love Actually (2003)
Go on ahead. Gather the faithful.ไป จัดเตรียมกองทัพ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
The special event today... has been arranged for His Majesty's pleasure.การแสดงพิเศษวันนี้ ถูกจัดเตรียมเพื่อความพึงพระทัยของราชา The King and the Clown (2005)
After that you have horse-back riding lessons which have been organized.หลังจากนั้น พระองค์ต้องเสด็จไปร่ำเรียนการทรงม้าที่ทางหน่วยงานได้จัดเตรียมไว้แล้ว Episode #1.1 (2006)
The King has already assigned all the manpower.พระราชาได้จัดเตรียมคนไว้เรียบร้อยแล้ว Episode #1.1 (2006)
So today, after consuming the wine and food prepared, it marks the end of the whole ceremonyดังนั้นวันี้ หลังจากดื่มไวน์และกินอาหารที่จัดเตรียมไว้ มันถึงจะแสดงว่าเสร็จพิธีการ Episode #1.3 (2006)
and could you make the plane ready for..คุณช่วยจัดเตรียมเครื่องบินไป เอิ่ม... . The Da Vinci Code (2006)
We reserved a table for you upstairs Master Huoทางเราได้จัดเตรียมโต๊ะนั่งสำหรับท่านอาจารย์ฮั่วแล้ว เชิญด้านบนเลยครับ Fearless (2006)
Indeed, we are trying to provide Mr. Park the most pleasant... environment that a patient could want...ทางเราพยายามที่จะจัดเตรียม ให้คุณปาร์ก ได้รับสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดเท่าที่ผู้ป่วยควรจะได้รับ The Host (2006)
He helped me prepare a living trust that gives you control of all my assets in the event of my death or... certain other situations.เขาช่วยฉันจัดเตรียมกองทุนเลี้ยงชีพ ที่จะช่วยเธอคุมทรัพย์สินฉันได้ ถ้าเกิดฉันตายหรือ... เกิดมีสถานการณ์อะไรสักอย่าง Left Turn Ahead (2007)
My people have already arranged the opening ceremony this ceremony, prays... is this all necessary?คนของผมจัดเตรียมการเปิดงาน อย่างเป็นทางการไว้เรียบร้อยแล้ว พิธีกรรม , การสวดมนต์... ทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งจำเป็นใช่ไหม? Om Shanti Om (2007)
It said the site's already packed with people who want to see it for themselves.เขาบอกว่าได้จัดเตรียมสถานที่ ไว้ให้กับประชาชนที่อยากจะเห็นด้วยตาตัวเองแล้วล่ะค่ะ Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
It's arranged by nature.มันถูกจัดเตรียมไว้โดยธรรมชาติ August Rush (2007)
I got a funeral to prepare.ผมมีเพียงงานศพที่จะต้องจัดเตรียม เท่านั้น Dead Silence (2007)
And you have to provide me with a written statement clarifying... that none of your family members are involved in terrorist activities.และเธอต้องจัดเตรียมเขียนคำแถลงให้ชัดเจน... ว่าจะไม่มีคนในครอบครัวเธอ มายุ่งเกี่ยวทำตัวระราน Namastey London (2007)
Jasmeet had already packed her bags, but I said no.จัสมีทจัดเตรียมกระเป๋าของเธอแล้ว, แต่ผมบอกว่าไม่ต้อง Namastey London (2007)
I've already prepared everything. It's all here.ผมเป็นคนจัดเตรียมทุกอย่าง ทั้งหมดที่นี่ P2 (2007)
The songs to be used during the reception, the seating arrangements, he left it all to Eri.เพลงที่จะใช้ในวันงาน การจัดเตรียมที่นั่งให้แขก เขาก็ให้เอริทำหมดเลย Operation Proposal (2007)
I arranged for a transfer for your brother to another facility, effective tomorrow.ผมได้จัดเตรียมให้เขาได้ย้ายไปสถานกักกันอื่น มีผลพรุ่งนี้ Orientación (2007)
Assemble the Monkey Warriors.จงจัดเตรียมกองทัพลิง Sita Sings the Blues (2008)
Ahsoka, activate the guns!อโศกา จัดเตรียมการใช้ปืน Star Wars: The Clone Wars (2008)
It's time we talked about arrangements.เราคงต้องคุยกัน เรื่องการจัดเตรียมการ In the Beginning (2008)
I don't know. I've set up a safe house where we can hear him out.ฉันก็ไม่รู้ ฉันจัดเตรียมที่ปลอดภัยไว้แล้ว Quiet Riot (2008)
No, that is why the city has arranged for this safe house.ไม่ นั่นคือเหตุผลว่าทำไม เมืองถึงได้จัดเตรียมเซฟเฮ้าส์นี้ไว้ Wrecking Crew (2008)
Finish prepping the AKs, put 'em in the duffle,จัดเตรียมปืนอาก้าเสร็จแล้ว เอามันใส่ไว้ในถุง Fun Town (2008)
All set for your picnic?จัดเตรียมงานปิกนิกของคุณแล้วเหรอ Giving Back (2008)
Maybe you could prep that, you know, food, booze.บางที่เธอต้องจัดเตรียมของเอาไว้ล่วงหน้า เธอคงรู้นะ อาหาร เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ The Pull (2008)
AND I CONVINCED HIM TO LET US CATER IT. DINNER FOR 80.แล้วผมได้หว่านล้อมให้เขายอมให้เราจัดเตรียมอาหารให้ สำหรับแขก80คน There's Always a Woman (2008)
We prepared the room. We Hung the drapes.เราต้องจัดเตรียมห้อง เราต้องแขวนม่าน The Itch (2008)
Complete all deployment procedures.กระบวนการจัดเตรียมทั้งหมดเสร็จสิ้น The Kingdom of the Winds (2008)
First of, who always keep my dress and leave the biscuits in my room?อย่างแรก, ใครเป็นคนดูแลเสื้อผ้า และจัดเตรียมขนมปังไว้ในห้องของฉัน ? The Secret of Moonacre (2008)
We've provided cell phones, clothing, and toiletries-- all the basic necessities to get you up and running.เราได้จัดเตรียมโทรศัทพ์ เสื้อผ้า และเครื่องแต่ตัว สิ่งพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดเพื่อให้คุณเริ่มทำงานได้ Breaking and Entering (2008)
Tell me you understand that, so I can make arrangements and provide you with the protection that you need.บอกทีว่านายเข้าใจ ฉันจะได้จัดการ และจัดเตรียมเรื่องการคุ้มครองนาย เท่าที่นายต้องการ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
You and erica... have been provided for.คุณและเอริก้า... ได้ถูกจัดเตรียม Hey! Mr. Pibb! (2009)
I will arrange for any ransom to be paid.ข้าจะได้จัดเตรียมค่าไถ่มาให้ Dooku Captured (2009)
And you will arrange for your armies to crush us as well.เพื่อให้ท่านได้จัดเตรียมกองทัพ มาถล่มพวกเราน่ะเหรอ Dooku Captured (2009)
Agent Barker, medical transport for you back to the U.K. has been arranged.สายลับบาค์เกอร์ ทีมแพทย์ที่จะส่งคุณ กลับไปที่อังกฤษ ได้จัดเตรียมเรียบร้อยแล้ว Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Have been prepared during the night for you.เราจัดเตรียมให้ไว้ตั้งแต่เมื่อคืน Episode #1.5 (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrange[VI] จัดเตรียม, See also: เตรียมการ, Syn. prepare, plan
arrange[VT] จัดเตรียม, See also: เตรียมการ, Syn. prepare, plan
arrangement[N] การจัดเตรียม, See also: การตระเตรียม, Syn. preparation, plan
assign to[PHRV] จัดเตรียม
cater[VT] จัดหาให้, See also: จัดเตรียมให้, Syn. provide, provision, supply
cater for[PHRV] จัดเตรียมอาหารไว้ให้
clean out[PHRV] จัดเตรียมให้เรียบร้อย, See also: ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย, Syn. clear out
equip for[PHRV] มีอุปกรณ์สำหรับ, See also: จัดเตรียมเพื่อ
fix up[PHRV] จัดเตรียม
deal[VT] จัดการ, See also: เตรียมการ, ดำเนินงาน, จัดเตรียม, ประสานงาน, Syn. attend to, handle, take care of, treat, manage
dine[VT] จัดเตรียมอาหารสำหรับ
hold[VT] จัดเตรียม, See also: เตรียมการ, จัดแจง
implement[VT] จัดเตรียมเครื่องมือหรือวิธีการไว้ให้
keep in[PHRV] จัดเตรียมสิ่งจำเป็นไว้ให้, Syn. find in
lay for[PHRV] จัดเตรียม
lay on[PHRV] จัดเตรียม
lay out[PHRV] จัดเตรียม, See also: กำหนด, Syn. set out
line up[PHRV] จัดเตรียม, See also: ได้รับ, เตรียมรับ, จัดหา
lay[VT] จัดโต๊ะ, See also: จัดเตรียมโต๊ะอาหาร, Syn. set, prepare
organizer[N] ผู้จัดตั้ง, See also: ผู้จัด, ผู้จัดเตรียม, ผู้ก่อตั้ง
organizer[N] ผู้จัดตั้ง, See also: ผู้จัด, ผู้จัดเตรียม, ผู้ก่อตั้ง
prepare[VT] จัดเตรียม, See also: ตระเตรียม, เตรียม, เตรียมตัว, เตรียมพร้อม, Syn. put in order, get ready
prepare[VI] จัดเตรียม, See also: ตระเตรียม, เตรียม, เตรียมตัว, เตรียมพร้อม, Syn. put in order, get ready
provide[VI] จัดหาให้, See also: จัดเตรียมไว้ให้, Syn. furnish, equip, grant, give
provide[VT] จัดหาให้, See also: จัดเตรียมไว้ให้, Syn. furnish, equip, grant, give
provision[N] การจัดหา, See also: การจัดเตรียม, การเตรียมการ, Syn. preparation, procurement
provide for[PHRV] จัด (บางสิ่ง) ให้, See also: หาให้, จัดเตรียมให้
provide with[PHRV] จัดเตรียม, See also: จัดหา
rearrange[VT] จัดเตรียมใหม่, Syn. reorganize, reposition
rearranged[ADJ] ซึ่งจัดเตรียมใหม่, Syn. remodeled, repaired
rearrangement[N] การจัดเตรียมใหม่, Syn. readjustment, renewal
rehouse[VT] สร้างหรือจัดเตรียมบ้านให้ใหม่
rig[VT] จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์, Syn. equip, fit out
rig out[PHRV] จัดเตรียมสิ่งของ (เช่น เสื้อผ้า) ให้
set[VT] จัดเตรียม, See also: เตรียมเพื่อใช้งาน
spadework[N] งานจัดเตรียมขั้นต้น
see about[PHRV] สอบถาม, See also: จัดหา, จัดเตรียม
set up with[PHRV] จัดหา, See also: จัดเตรียม
supply to[PHRV] จัดเตรียมให้กับ
supply with[PHRV] จัดเตรียมด้วย
table[N] อาหารที่จัดเตรียมไว้อย่างดีในภัตตาคารหรือราชสำนัก, Syn. food, meal
undressed[ADJ] ซึ่งไม่ได้จัดเตรียมเป็นพิเศษ, See also: ธรรมดา, Syn. undecorated, Ant. decorated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะใช้ตัวย่อว่า DTP (อ่านว่า ดีทีพี) หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
dtp(ดีทีพี) ย่อมาจาก desktop publishing ซึ่งแปลว่า การจัดพิมพ์ (หรือการจัดเตรียมต้นแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์) ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
initializeเริ่มต้นหมายถึง การเตรียมการให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ พร้อมที่จะทำงานได้ การเริ่มต้นในอุปกรณ์ส่วนใดก็จะลบล้างข้อมูลเก่าที่บรรจุไว้ที่ส่วนนั้นหมดไป สำหรับเครื่องแมคอินทอช คำ "intialize" จานบันทึก มีความหมายเหมือนคำ format ในระบบดอส กล่าวคือ แปลว่า จัดเตรียมรูปแบบการบันทึก หมายถึง กำหนดแทร็ก (track) และเซ็กเตอร์ (sector) ให้มีความหมายเหมือนคำ format
set upจัดเตรียมหมายถึง การจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือปรับโปรแกรมหรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้ในแบบที่ต้องการ การติดตั้งโปรแกรมแต่ละครั้ง ถือว่าเป็นการกำหนดการจัดเตรียมดังกล่าวนี้ด้วย แม้ว่าหลังจากนั้น เราอาจจะแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น คำนี้ บางทีหากเป็นชื่อโปรแกรม มักเขียนติดกันเป็น SetUp.exeดู install ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
equip(vt) จัดเตรียม,หามาให้,จัดหาให้,ติดตั้ง
equipment(n) การจัดเตรียมไว้,อุปกรณ์,บริภัณฑ์,เครื่องมือเครื่องใช้
forearm(vt) จัดเตรียม,เตรียม,ติดอาวุธ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
catering[แคท เทอ ริ่ง] (n ) การจัดอาหารให้ในงานเลี้ยง, บริการจัดเตรียมอาหาร, จัดเลี้ยง
pink sunday (slang uniq) การให้บริการแก่ผู้ที่กำลังจะแต่งงาน เช่น จัดเตรียมงานแต่งงาน การ์ดแต่งงาน ของชำร่วย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
給食[きゅうしょく, kyuushoku] (n) อาหารที่จัดเตรียมไว้ให้บุคลากร ตามสถานที่ทำงาน หรือสถานศึกษา
設ける[もうける, moukeru] (vt) กำหนดวาง,จัดเตรียม,จัดตั้ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
揃える[ぞろえる, zoroeru] Thai: จัดเตรียมให้พร้อม English: to arrange
整え[ととのえ, totonoe] Thai: การจัดเตรียม English: prepare

German-Thai: Longdo Dictionary
zur Verfügung stehenมีอยู่ให้, จัดเตรียม, จัดหาให้ เช่น Ich stehe dir für Fragen jederzeit zur Verfügung.
festlegen(vt) |legte fest, hat festgelegt| จัดการ, จัดเตรียม, กำหนด เช่น festlegen, wer einkauft, putzt, oder kocht.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top