Search result for

*ค้าง*

(438 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ค้าง, -ค้าง-
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
admit (แอ็ดมิท) (vi ) เข้าเป็นผู้ป่วยใน (นอนค้างคืนที่โรงพยาบาล)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้าง[V] be unfinished, See also: remain, be unsettled, be incomplete, be undone, Syn. หยุด, ชะงัก, Example: เด็กเริ่มเรียนกฎเกณฑ์ตรรกวิทยาของเรื่องกาลเวลา สถานที่ สาเหตุและผลลัพธ์ที่ค้างเอาไว้, Thai definition: ยังไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนด
ค้าง[V] stay, See also: lodge, stay overnight, spend the night, lodge for a night, pass the night, put up for the, Syn. ค้างคืน, ค้างแรม, พักแรม, Example: นักกรีฑาทุกคนต้องค้างที่สโมสรเวลาเข้าค่ายเก็บตัว
ค้าง[V] remain, See also: leave, Syn. เหลือ, คงอยู่, Example: ผู้ตายมีปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม. ตกอยู่จำนวน 5 ปลอก และยังค้างอยู่ในรังเพลิงอยู่อีก 6 นัด
ค้าง[V] hang, See also: get stuck, dangle, strand, Syn. ติดอยู่, Example: นักโดดร่มค้างอยู่บนยอดไม้, Thai definition: ตกลงมาหรือขึ้นไปติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ติดอยู่กลางทาง
ค้าง[V] owe, See also: be due to, be behind, Syn. เป็นหนี้, ติดหนี้, Example: ผมยืมเงินเพื่อนไว้สองพัน แต่ใช้ไปแล้วพันหนึ่ง ตอนนี้ค้างอยู่พันหนึ่ง
ค้างคา[V] remain, See also: leave, be unresolved, be outstanding, Example: ความแคลงใจต่อความเป็นไปและเป็นมาของเหตุการณ์นี้ยังค้างคาอยู่ในจิตใจของผู้เฝ้าติดตามสถานการณ์ทางการเมืองในโซเวียตอยู่ไม่น้อย, Thai definition: ยังคงอยู่
ค้างปี[ADJ] left over from the previous year, Example: เหล้าค้างปีขวดนี้รสดีมาก, Thai definition: ใช้เวลา, กินเวลานานเป็นปีๆ
ตกค้าง[V] be left over, See also: be left behind, remain, Syn. เหลืออยู่, คงอยู่, ค้างอยู่, หลงเหลืออยู่, Ant. หมดแล้ว, Example: ยากำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในอาหารสามารถก่อมะเร็งแก่ผู้บริโภคได้
ตาค้าง[V] be stunned, See also: stare dumbfounded, shock, bewilder, be amazed, look with fixed eyes, be all eyes, Syn. ตาไม่กะพริบ, Example: ฝรั่งตาค้างเมื่อเห็นความงดงามของการแสดงรำไทย, Thai definition: อาการที่ตาเหลือกขึ้นและไม่กลับลงมาตามเดิม, อาการที่ตาไม่กะพริบ
ตาค้าง[ADV] with fixed eyes, See also: with the utmost concentration, Syn. ตาไม่กะพริบ, Example: ความสวยของเธอทำให้เขาถึงกับมองตาค้าง, Thai definition: อย่างมีอาการที่ตาเหลือกขึ้นและไม่กลับลงมาตามเดิม, อย่างมีอาการที่ตาไม่กะพริบ
ตาค้าง[V] sleep with the eyes open, See also: be unable to close the eyelids, remain with the eyes open, Example: เขาตาค้างตกใจนอนฟังเสียงอันแปลกประหลาดอย่างตื่นเต้น, Thai definition: อาการที่นอนหลับหรือตายลืมตา
ของค้าง[N] leftover, Syn. ของเหลือ, Example: กับข้าวในตอนเช้าเป็นของค้างจากเมื่อคืน, Thai definition: ของกินที่เหลือข้ามคืน
ค้างคาว[N] bat, Example: ค้างคาวบินหวือๆ ไปมาในความมืด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและหลายวงศ์ ลำตัวมีขนปุย ปีกเป็นแผ่นหนังขนาดใหญ่ เวลาเกาะจะห้อยกัวลง หากินในเวลากลางคืน
ค้างคืน[V] stay overnight, See also: spend the nigh, lodge for a night, pass the night, put up for the night, Syn. ค้าง, พักแรม, พักอาศัย, อาศัยอยู่, พักอยู่, ค้างแรม, Example: คนเดินทางจากกรุงเทพฯ จะมาหัวหินตอนนั้นต้องนอนค้างคืนที่ราชบุรีคืนหนึ่ง
ค้างแรม[V] stay overnight, See also: spend the night lodge for a night, pass the night, put up for the night, Syn. พักแรม
งานค้าง[N] backlog, Ant. งานที่ทำสำเร็จแล้ว, Example: อาทิตย์นี้ฉันคงไปไหนกับเธอไม่ได้หรอกมีงานค้างอยู่อีกเยอะที่จะต้องรีบสะสาง, Count unit: งาน, Thai definition: งานที่ยังไม่สำเร็จ
ติดค้าง[V] owe, See also: be indebted, be obligated, be obliged, be beholden, Syn. ค้าง, Example: เราไม่มีอะไรติดค้างกันอีกแล้วนะ, Thai definition: ติดอยู่, เกี่ยวข้องกันอยู่
นอนค้าง[V] be overnight, Syn. ค้างคืน, นอนค้างคืน, Example: เมื่อคืนเพื่อนมานอนค้างที่บ้านหลายคน
น้ำค้าง[N] dew, Example: ในตอนเช้าจะเห็นน้ำค้างเกาะอยู่บนใบหญ้าเต็มไปทั่วบริเวณ, Count unit: หยด, Thai definition: ไอน้ำในอากาศที่ถูกความเย็นแล้วหยาดลงมาค้างบนใบไม้ใบหญ้าเป็นต้นในเวลากลางคืนหรือเช้ามืด
ฝันค้าง[V] dream on, See also: be unsuccessful in obtaining a desired end, Example: รัฐบาลปล่อยให้ข้าราชการฝันค้างเรื่องการให้เงินโบนัส, Thai definition: ไม่ได้อย่างที่ปรารถนา แม้ว่าจะมีท่าทีส่อว่าจะได้
เมาค้าง[V] hang, See also: be still drunk, Syn. แฮงค์, Example: หล่อนดื่มเหล้าไปมากจนเกิดอาการเมาค้างไปทำงานไม่ได้, Thai definition: อาการมึนเมาสุรา ซึ่งตกค้างมาจากคืนก่อน
คั่งค้าง[V] be overdue, See also: be in a bottleneck, be piled up (and awaiting action), Syn. ค้าง, ทับถม, Example: จำนวนบุคลากรที่ทำงานประจำอยู่จะเริ่มมีงานล้นมือ ทำให้เกิดมีงานคั่งค้างอยู่ค่อนข้างมาก, Thai definition: ติดค้างทับถมอยู่, ตกค้างทับถมอยู่
ค้างชำระ[V] be in arrears, See also: be behind in payment, Syn. ติด, ติดหนี้, Example: เขาค้างชำระค่าใช้โทรศัพท์มาเป็นระยะเวลานานกว่า 5 เดือนแล้ว
ซ้อมค้าง[V] bluff somebody into telling the truth, See also: coax a secret out of somebody, Thai definition: พูดทึกทักเอาราวกับเป็นจริง
ค้างสต๊อก[V] remain in stock, Example: บริษัทเลือกส่งสินค้าที่มีปัญหาค้างสต๊อกทีละมากๆ, Thai definition: หลงเหลืออยู่ในโกดัง
ค้างเติ่ง[V] be unfinished, See also: be unsettled, be incomplete, be undone, Example: น่าสังเกตว่าบรรดาเทวสถานส่วนใหญ่สร้างไม่เสร็จมีรอยแกะที่ยังค้างเติ่งอยู่มากมาย, Thai definition: ชะงักงันอยู่, ไม่สำเร็จลุล่วงไปได้
สารตกค้าง[N] residue
จุดน้ำค้าง[N] dew point, Thai definition: อุณหภูมิที่ไอน้ำในอากาศเกิดการอิ่มตัวและเริ่มควบแน่นเป็นหยดน้ำ
ดาวค้างฟ้า[N] long last movie star, Example: เธอเป็นดาวค้างฟ้าที่อยู่ในวงการละครมานาน
ปีกค้างคาว[N] name of a kind of umbrella-cloth, Syn. ร่มปีกค้างคาว, Example: เขาซื้อร่มปีกค้างคาวคันนี้มาจากในห้าง, Count unit: คัน, Thai definition: ชื่อร่มผ้าชนิดหนึ่งซี่เป็นเหล็ก
อ้าปากค้าง[V] be agape and tongue-tied, See also: be at a loss for words, Syn. อ้าปากหวอ, Example: หญิงชราอ้าปากค้างด้วยความตกใจ เมื่อรู้ข่าวว่าลูกถูกตำรวจจับ, Thai definition: อ้าปากแล้วเอาลงหรือหุบไม่ได้
อ้าปากค้าง[V] be agape and tongue-tied, See also: be at a loss for words, Syn. อ้าปากหวอ, Example: หญิงชราอ้าปากค้างด้วยความตกใจ เมื่อรู้ข่าวว่าลูกถูกตำรวจจับ, Thai definition: อ้าปากแล้วเอาลงหรือหุบไม่ได้
ไข่น้ำค้าง[N] water-part of the egg 's white, Example: ถ้าไข่ใบไหนมีปริมาณของไข่น้ำค้างมากจะทำให้ไข่ใบนั้นมีน้ำหนักเบากว่าปกติ, Thai definition: ไข่ขาวส่วนที่เป็นน้ำใสๆ ที่ติดอยู่กับเปลือกด้านป้าน
น้ำค้างแข็ง[N] frost, See also: rime, hoarfrost, Example: ถ้าใครอยากดูน้ำค้างแข็งให้ไปขึ้นดอยแถวภาคเหนือในช่วงเดือนธันวาคม, Thai definition: น้ำค้างที่แข็งตัวอยู่ตามต้นไม้ซึ่งอยู่ใกล้พื้นดิน เมื่ออุณหภูมิผิวหน้าของพื้นดินต่ำกว่า 0 ํซ
เพชรน้ำค้าง[N] white glass, See also: crystal, Example: หล่อนชอบเครื่องประดับที่ทำจากเพชรน้ำค้างมากเป็นพิเศษ, Thai definition: แก้วสีขาว
เดือนค้างฟ้า[N] moon that can be seen in the sky during the daytime, Example: วันนี้ฉันเห็นเดือนค้างฟ้า, Thai definition: ดวงจันทร์ที่ยังมองเห็นได้ในท้องฟ้าเวลากลางวัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กงข้าง, กงค้างน. กงที่ตรึงข้างไม่ถึงท้องเรือสลับกับกงวาน.
กระดูกค่างน. ชื่อไม้ต้นชนิด Diospyros undulata Wall. ex G. Don var. cratericalyx (Craib) Bakh. ในวงศ์ Ebenaceae ขึ้นในป่าดิบ มีมากทางภาคใต้ สูงได้ถึง ๒๐ เมตร ไม่ผลัดใบ, จะเพลิง ชะเพลิง คำดีควาย ดูกค่าง ตะโกดำ พลับเขา ไหม้ หม้าย หรือ สะลาง ก็เรียก.
ขนมค้างคาวน. ของว่างชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งสาลีผสมแป้งถั่วทอง นวดกับหัวกะทิและเกลือ แผ่เป็นแผ่นห่อไส้ทำด้วยกุ้งสับผัดกับรากผักชีตำ พริกไทย เกลือ แล้วทอดน้ำมัน.
ของค้างน. ของกินที่เหลือข้ามคืน.
ไข่น้ำค้างน. นํ้าใส ๆ ที่ติดอยู่ในเปลือกไข่ด้านป้าน ใช้ผสมไข่แดงทำฝอยทอง, น้ำต้อย ก็เรียก.
คั่งค้างก. ติดค้างทับถมอยู่, ตกค้างทับถมอยู่, เช่น งานคั่งค้าง.
ค่างน. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในวงศ์ Cercopithecidae ลักษณะคล้ายลิง ขนสีเทาหรือดำ ลำตัว แขน ขา และหางยาวกว่าลิงทั่ว ๆ ไป กินใบไม้และบางครั้งผลไม้ ในประเทศไทยมี ๔ ชนิด คือ ค่างดำ [ Presbytis melalophos (Raffles)] ค่างแว่นถิ่นใต้ [ P. obscura (Reid)] ค่างหงอกหรือค่างเทา [ P. cristata (Raffles)] และค่างแว่นถิ่นเหนือ ( P. phayrei Blyth).
ค้างก. ตกลงมาหรือขึ้นไปติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ติดอยู่กลางทาง, ติดอยู่, เช่น เรือค้างแห้ง ค้างหนี้, ยังไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนด เช่น ทำงานค้าง
ค้างเหลือกหรืออ้าแล้วเอาลงหรือหุบไม่ได้ เช่น ตาค้าง อ้าปากค้าง ขากรรไกรค้าง
ค้างแรมคืน, ค้างคืน ก็ว่า.
ค้างน. ไม้หลักสำหรับให้ไม้เถาขึ้นเกาะ เช่น ค้างพลู ค้างถั่ว.
ค้างคาก. ยังไม่สิ้นไป, ยังไม่หมดไป, เช่น ค้างคาใจ ยังมีของค้างคาอยู่.
ค้างคืนก. ไปพักที่อื่นข้ามคืน, แรมคืน, ค้าง ก็ว่า.
ค้างคืนว. ข้ามคืน เช่น กับข้าวค้างคืน หมักของไว้ค้างคืน.
ค้างเดือนค้างปีว. ล่วงเวลานานเป็นเดือนเป็นปี.
ค้างเติ่งก. ค้างอยู่, ไม่สำเร็จลุล่วง.
ค้างปีว. ล่วงเวลานานเป็นปี เช่น เหล้าค้างปี ปลาร้าค้างปี.
ค้างน. ชื่อหนึ่งของถั่วฝักยาว ซึ่งมีไม้ค้างปักเป็นหลักให้เถาเกาะ เรียกว่า ถั่วค้าง. (ดู ถั่วฝักยาว ที่ ถั่ว ๑).
ค้างคาว ๑น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและหลายวงศ์ ลำตัวมีขนปุย ปีกเป็นแผ่นหนังขนาดใหญ่ เวลาเกาะจะห้อยหัวลง หากินในเวลากลางคืน เช่น ค้างคาวแม่ไก่ป่าฝนหรือค้างคาวแม่ไก่ใหญ่ [ Pteropus vampyrus (Linn.)] ในวงศ์ Pteropodidae, ค้างคาวลูกหนูบ้าน [ Pipistrellus javanicus (Gray)] ในวงศ์ Vespertilionidae.
ค้างคาว ๒น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Aglaia edulis (Roxb.) Wall. ในวงศ์ Meliaceae ผลคล้ายมะไฟ แต่เปลือกแข็งและหนา, มะก่อง ก็เรียก.
ค้างคาว ๒ชื่อไม้เถาชนิด Passiflora lunata Willd. ในวงศ์ Passifloraceae ใบคล้ายปีกค้างคาว ด้านล่างของใบมีจุด ๓-๔ จุด ดอกกินได้.
ค้างคาว ๓น. ของว่างชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งสาลีผสมแป้งถั่วทอง นวดกับหัวกะทิและเกลือ แผ่เป็นแผ่นห่อไส้ทำด้วยกุ้งสับผัดกับรากผักชีตำ พริกไทย เกลือ แล้วทอดนํ้ามัน เรียกว่า ขนมค้างคาว.
ค้างคาว ๔น. ตัวไม้โครงหลังคา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวระหว่างเต้ากับจันทันระเบียง, แขวน หรือ โตงเตง ก็เรียก.
จุดน้ำค้างน. อุณหภูมิที่ไอนํ้าในอากาศเกิดการอิ่มตัวและเริ่มควบแน่นเป็นหยดนํ้า.
ซ้อมค้างก. พูดทึกทักเอาราวกับเป็นจริง เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับ.
ดาวค้างฟ้าน. ผู้ที่มีชื่อเสียงนานเกินปรกติ.
ดูกค่างดู กระดูกค่าง.
เดือนค้างฟ้าน. ดวงจันทร์ที่ยังมองเห็นได้ในท้องฟ้าเวลากลางวัน.
ตกค้างว. หลงเหลืออยู่.
ตาค้างว. อาการที่ตาเหลือกขึ้นและไม่กลับลงมาตามเดิม, อาการที่นอนหลับตาไม่ลง, อาการที่ตายแล้วยังลืมตาอยู่, อาการที่ตาไม่กะพริบ.
ถั่วค้างดู ถั่วฝักยาว.
น้ำค้างน. ไอนํ้าในอากาศที่ถูกความเย็นแล้วหยาดลงมาค้างบนใบไม้ใบหญ้าเป็นต้นในเวลากลางคืนหรือเช้ามืด
น้ำค้างชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.
น้ำค้างแข็งน. นํ้าค้างที่แข็งตัวอยู่ตามต้นไม้ใบหญ้า เมื่ออุณหภูมิผิวหน้าของพื้นดินตํ่ากว่า ๐ ºซ.
แบ่งค้างก. ชำระหนี้บางส่วน.
ปีกค้างคาวน. ชื่อร่มผ้าชนิดหนึ่งซี่เป็นเหล็ก.
โป่งค่างน. สัตว์ชนิดหนึ่งมีรูปร่างคล้ายค่างแต่ใหญ่กว่ามาก ชอบออกมาดูดเลือดที่หัวแม่เท้าของคนที่นอนหลับพักแรมในป่า เชื่อกันว่าเป็นผีโป่งชนิดหนึ่ง.
ผีโป่งค่างดู โป่งค่าง.
เพชรน้ำค้างน. แก้วสีขาว.
เม็ดน้ำค้างน. ส่วนที่มีลักษณะกลม ๆ คล้ายเม็ดน้ำค้างอยู่ตรงปลายยอดเจดีย์ ยอดปราสาท เป็นต้น, หยาดน้ำค้าง ก็เรียก.
แม่สายบัวแต่งตัวค้างน. ผู้หญิงที่แต่งตัวคอยผู้มารับออกนอกบ้าน แต่เขาไม่มาตามนัด.
ยิ้มเก้อ, ยิ้มค้างก. อาการที่ยิ้มให้เขาแล้วเขาไม่ยิ้มตอบ ทำให้รู้สึกเก้อเขิน.
ลูกลิงลูกค่างน. เรียกเด็กที่อยู่ไม่สุข ซุกซนมาก ชอบปีนป่าย หกคะเมนตีลังกาเป็นต้น.
หม้อแกงค่างดู หม้อแกงลิง.
หยาดน้ำค้างน. ชื่อเครื่องหมายรูปดังนี้ , นิคหิต หรือ นฤคหิต ก็เรียก. (ดู นิคหิต)
หยาดน้ำค้างส่วนที่มีลักษณะกลม ๆ คล้ายเม็ดน้ำค้างอยู่ตรงปลายยอดเจดีย์ ยอดปราสาท เป็นต้น, เม็ดน้ำค้าง ก็เรียก.
ออกลิงออกค่างก. ทำกิริยาซุกซนอยู่ไม่สุขอย่างลิงอย่างค่าง.
กระหม่อมบางว. เจ็บป่วยง่าย เช่น เขาเป็นคนกระหม่อมบาง ถูกนํ้าค้างหน่อยก็เป็นหวัด, ขม่อมบาง ก็ว่า.
ก่ายก. พาด, พาดไขว้กัน, เช่น เอาฟืนก่ายกัน, พาดเกยอยู่หรือค้างอยู่ เช่น เอามือก่ายหน้าผาก นอนเอาขาก่ายกัน, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำ เกย เป็น ก่ายเกย หรือ เกยก่าย.
เกย ๒ก. แล่นหรือเสือกขึ้นไปค้างอยู่พาดอยู่, ถูกซัดหรือลากขึ้นไปติดอยู่ค้างอยู่ เช่น เรือเกยฝั่ง, พาดทับเฉพาะชายหรือริม เช่น ปูเสื่อเกยกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
placenta, incarcerated; placenta, retainedรกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, retained; placenta, incarceratedรกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupil, fixedรูม่านตาค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pendente lite (L.)คดีค้างระหว่างพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
priapismภาวะองคชาตแข็งค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulse, plateauชีพจรสูงราบ, ชีพจรไต่ค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plateau pulseชีพจรสูงราบ, ชีพจรไต่ค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retained placenta; placenta, incarceratedรกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retained testis; cryptorchidism; cryptorchism; testis, undescendedอัณฑะค้าง (ในท้อง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
residue-class-ringริงชั้นส่วนตกค้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
residuum; residue๑. ส่วนที่เหลือ๒. กาก, เศษตกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
room dew pointจุดน้ำค้างห้อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
rudiment; vestige; vestigiumอวัยวะเหลือค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rudimentary; vestigial-เหลือค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
running-on; afterrunning; dieseling; run-onเครื่องเดินค้าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
residual risks policyกรมธรรม์ประกันภัยงานตกค้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
residual valueมูลค่าตกค้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
residual volumeปริมาตรเหลือค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
residual welding stressความเค้นตกค้าง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
residue; residuum๑. ส่วนที่เหลือ๒. กาก, เศษตกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
residueส่วนตกค้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
residue classชั้นส่วนตกค้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
residue numberจำนวนเศษตกค้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
residue theoremทฤษฎีบทส่วนตกค้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
run-on; afterrunning; dieseling; running-onเครื่องเดินค้าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
residual๑. -ตกค้าง, -เหลืออยู่๒. ส่วนตกค้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
residualตกค้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
residual abscessฝีค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
residual airอากาศค้าง (ในปอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
residual capacityความจุอากาศค้าง (ในปอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
residual drugยาตกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
residual immunityภูมิคุ้มกันตกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
residual-ตกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retention toxicosisโรคเหตุพิษคั่งค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remanent magnetizationสภาพแม่เหล็กตกค้าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sale, taxการขายทรัพย์สินที่ค้างชำระภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
space, dead๑. บริเวณเสียเปล่า (การหายใจ)๒. โพรงแผลคงค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spasm, fixedอาการหดเกร็งค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sprue๑. โรคบิดสปรู [มีความหมายเหมือนกับ dysentery, catarrhal]๒. (ทันต.) รูเท๓. (ทันต.) แกนค้างรูเท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sprue๑. รูเท๒. แกนค้างรูเท [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
still outstandingค้าง, ยังคงค้างชำระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outstanding claims advanceการจ่ายล่วงหน้าค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
outstanding claims portfolioยอดรวมค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
outstanding claims reserveเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
outstanding debtหนี้ค้างชำระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
orphanบรรทัดค้างต้นย่อหน้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overdueเกินกำหนด, ค้างชำระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
air, residualอากาศค้าง (ในปอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abscess, residualฝีค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortion, incompleteการแท้งค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hanging indentionย่อหน้าคำค้าง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Backlogหนังสือค้าง
ออสบอร์น [1] และ ปิเตอร์นิค [2] ได้ให้คำจำกัดความของรายการที่ค้างดำเนินการ (Arrear of Cataloging) ไว้ดังนี้ เป็นรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดที่ไม่ได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนใดๆ เลย ซึ่งอาจได้แก่ หนังสือที่ห้องสมุดได้รับบริจาคมาเป็นจำนวนมากๆ หรือเป็นหนังสือที่ได้รับการดำเนินการช้าเกินควรหรือเป็นหนังสือที่ได้รับการทำบัตรรายการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนถึงยังมิได้ดำเนินการในขั้นตอนใดเลย นับตั้งแต่ได้รับหนังสือมา หรือ หมายถึง หนังสือที่ไม่ได้รับการทำบัตรรายการ ซึ่งอาจเนื่องจากลักษณะภายนอกของหนังสือ (accident) หรือเพราะเป็นผลมาจากเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นอุปสรรค (circumstance) ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุที่สำคัญๆ [3]ได้ดังนี้

1. บุคลากร

1.1จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ

1.2มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร บุคลากรใหม่ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านทำรายการ

1.3มีเวลาในการปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา ต้องปฏิบัติงานด้านอื่นๆ อีกด้วย

1.4ไม่เข้าใจรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ทำให้ได้งานน้อยและล่าช้า

1.5ไม่มีความชำนาญในภาษาและเนื้อหาวิชาเฉพาะ

2. การจัดหาหนังสือ

2.1 การจัดซื้อหนังสือเป็นปริมาณมากๆ

2.2 การรับบริจาคหนังสือ (Gift) และหนังสืออภินันทนาการ (Donations) จำนวนมากๆ และห้องสมุดไม่สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที

2.3 ปริมาณการจัดหาหนังสือและกำลังคนไม่สัมพันธ์กัน มีการจัดหาหนังสือเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่บุคลากรที่ทำหน้าที่วิเคราะห์และลงรายการไม่ได้เพิ่มขึ้น หรือไม่ได้สัดส่วนกัน

3. ปัญหาการลงรายการ

ผู้ปฏิบัติงานนำกฎเกณฑ์มาใช้โดยไม่มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับเงื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป และการลงรายการตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด ทำให้เกิดเป็นข้อจำกัด และเป็นอุปสรรค์ต่อการเร่งดำเนินการลงรายการให้ทัน

4. การจัดหมวดหมู่หนังสือ

ความไม่สามารถวิเคราะห์หมวดหมู่ของหนังสือ เนื่องจาก เป็นหนังสือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ หรือ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเฉพาะวิชา ที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้

รายการอ้างอิง

[1] Osborn, A.D. 1951. "Arrearages-Ugly word." Library Journal 76 (November 15, 1951) : 1863-1867.

[2] Piternick, George. 1969. "University library arrearages." Library Resources & Technical Services 13,1 (Winter 1969) : 102-114.

[3] นันทพร แก้วบูชา. การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือค้างในขั้นตอนงานทำบัตรรายการและจัดหมู่หนังสือของห้องสมุดมหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์ อ.ม.] -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทย่าลัย, 2531. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Veterinary drug residueยาตกค้างทางสัตวแพทยศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fish/Fishingอุปกรณ์การเจาะ, อุปกรณ์การเจาะ เช่น ก้านเจาะ ที่หลุดและติดค้างอยู่ในหลุมเจาะซึ่งจะต้องกู้และนำออกจากหลุมเจาะก่อนที่จะทำการเจาะต่อไปได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Decommissioningการเลิกดำเนินงาน, กระบวนการด้านบริหารจัดการและด้านเทคนิค เพื่อยกเลิกการควบคุมโรงงานนิวเคลียร์บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากไม่มีการใช้งานอีกต่อไป โดยต้องให้มีความปลอดภัยต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงการลดปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ตามวัสดุและสถานที่ต่างๆ หลังจากเลิกดำเนินงาน วัสดุบางส่วนสามารถนำกลับมาแปรใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ หรือจัดเก็บเป็นกากกัมมันตรังสี ส่วนสถานที่ก็สามารถใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้ (ดู commissioning ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Emergency Core Cooling System ระบบระบายความร้อนแกนเครื่องปฏิกรณ์ฉุกเฉิน, อีซีซีเอส, ระบบระบายความร้อนฉุกเฉินที่ออกแบบเพื่อขจัดความร้อนตกค้างจากแท่งเชื้อเพลิงในกรณีระบบระบายความร้อนหลักของแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไม่ทำงาน ระบบนี้ประกอบด้วย ปั๊ม วาล์ว อุปกรณ์ถ่ายโอนความร้อน ถังน้ำ และระบบท่อ [นิวเคลียร์]
Sterile Insect Technique เทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน, เอสไอที, การควบคุมประชากรแมลงโดยปล่อยแมลงชนิดเดียวกันที่ทำให้เป็นหมันด้วยรังสีไปในธรรมชาติ จำนวนมากต่อเนื่องกันหลายรุ่น เมื่อแมลงตัวเมียผสมพันธุ์กับแมลงตัวผู้ที่เป็นหมันจะไม่สามารถแพร่พันธุ์ต่อไปได้ ซึ่งทำให้ประชากรแมลงค่อยๆ ลดลง วิธีการนี้ ไม่ทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์ และไม่มีสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม [นิวเคลียร์]
Continuationการดำเนินการยื่นต่อแบบต่อเนื่องหลังจากถูกค้างการพิจารณาไว้
การดำเนินการยื่นต่อแบบต่อเนื่องหลังจากถูกค้างการพิจารณาไว้ ส่วนใหญ่เกิดที่สหรัฐอเมริกาโดยที่ส่วนข้อขอถือสิทธิต้องเหมือนต้นฉบับเดิม [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Dewน้ำค้าง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Frostน้ำค้างแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Irradiated foodอาหารฉายรังสี, อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสม ซึ่งไม่ก่อให้เกิดสารกัมมันตรังสี หรือมีรังสีตกค้างแต่ประการใด จึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค อาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อการพาณิชย์ภายในประเทศจะต้องมีฉลากแสดงข้อความ และเครื่องหมายว่าผ่านการฉายรังสีแล้ว พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ของการฉายรังสี ชื่อ ที่ตั้ง ของผู้ผลิต และผู้ฉายรังสี วัน เดือน ปี ที่ฉายรังสี
[นิวเคลียร์]
geostationary orbitวงโคจรค้างฟ้า, วงโคจรค้างฟ้า เขียนทับศัพท์เป็น จีอีโอ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Accrual basis accountingการบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง [TU Subject Heading]
Maximum Residue Limitปริมาณตกค้างของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์
ปริมาณตกค้างของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์เป็นมิลลิกรัม ต่อน้ำหนักอาหารหรือสินค้า 1 กิโลกรัม ระดับของสารตกค้างที่เกิดจากการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ภายใต้สภาพการใช้เพื่อป้องกันอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารจากการทำลายของศัตรูพืช [สิ่งแวดล้อม]
Antibiotic residuesปฏิชีวนะตกค้าง [TU Subject Heading]
Batsค้างคาว [TU Subject Heading]
Downy mildew diseasesโรคเชื้อราน้ำค้าง [TU Subject Heading]
Drug residuesการตกค้างของยา [TU Subject Heading]
Frozen groundน้ำค้างแข็ง [TU Subject Heading]
Persistent pollutantsสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน [TU Subject Heading]
Pesticide residues in feedsยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ตกค้างในอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Pesticide residues in foodยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ตกค้างในอาหาร [TU Subject Heading]
Placenta, Retainedรกค้าง [TU Subject Heading]
Veterinary drug residuesการตกค้างของยาในสัตว์ [TU Subject Heading]
Residue เศษตกค้าง [สิ่งแวดล้อม]
Frost Point จุด-ขีดน้ำค้างแข็ง
อุณหภูมิสูงสุดวัดได้เนื่องจากการที่น้ำค้าง แข็งตัว ซึ่งเกิดขึ้นจากความชื้น หรือไอน้ำในอากาศเกิดการแข็งตัวเกาะจับอยู่บนผิวพื้นที่เย็นจัดและราบเรียบ [สิ่งแวดล้อม]
Mist หมอกน้ำค้าง
เป็นน้ำในอากาศหรือไฮโดรมีทิเออร์ (hydrometeor) ซึ่งประกอบ ด้วยละอองเล็กมากจนไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือละอองน้ำ ดูดความชื้น (hydroscopic water droplets) ลอยอยู่ในอากาศ หมอกน้ำค้างมีลักษณะเช่นเดียวกับหมอกแต่บางกว่า เมื่อมีหมอกน้ำค้างเกิดขึ้นเหนือที่ใดมักจะแลดูคล้ายม่านบาง สีเทาคลุมอยู่เหนือภูมิประเทศแห่งนั้น ทำให้ทัศนวิสัยที่ผิวพื้นดินลดลงน้อยกว่าหมอก แต่ยังเห็นได้ใกล้เกินกว่า 1 กิโลเมตร ความชื้นสัมพันธ์ในหมอกน้ำค้างมักจะน้อยกว่า 95% หมอกน้ำค้างเป็นสภาพอากาศที่อยู่ระหว่างฟ้าหลัวชื้น (damp haze) กับหมอก [สิ่งแวดล้อม]
Shrinkage Stope อุโมงค์ปล่อยแร่ค้าง
เป็นการทำเหมืองใต้ดิน โดยการเจาะอุโมงค์ เปิดแร่ออก แล้วให้แร่ส่วนหนึ่งค้ำยันผนังไว้ หินแร่จะนำออกเป็นระยะ ๆ โดยให้เหลือ เพียงพอยืนปฏิบัติงานเจาะระเบิดได้ [สิ่งแวดล้อม]
Cluster munitionsระเบิดพวง เป็นลูกระเบิดชนิดที่ปล่อยจากเครื่องบินหรือลูกกระสุน ปืนใหญ่ที่ภายในบรรจุลูกระเบิดขนาดเล็ก (submunition) ไว้จำนวนมาก อาจมีจำนวนถึงหลายร้อยลูก ซึ่งจะระเบิดกลางอากาศและปล่อยลูกระเบิดขนาดเล็ก และสะเก็ดระเบิดกระจายเป็นวงกว้าง มีอัตราความคลาดเคลื่อนผิดพลาดจากเป้าหมายสูงและบางครั้งอาจไม่ระเบิดใน ทันที และตกค้างบนพื้นดิน ซึ่งมีผลทำลายล้างเหมือนกับทุ่นระเบิด [การทูต]
Voting Procedure in the United Nationsวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ในเรื่องนี้ สมาชิกแต่ละประเทศมีคะแนนเสียง 1 คะแนน ข้อมติของสมัชชาในปัญหาสำคัญ (Important Questions) จะกระทำโดยถือคะแนนเสียงข้างมาก 2 ใน 3 ของสมาชิกที่มาประชุมและออกเสียง ที่เรียกว่าปัญหาสำคัญนั้นได้แก่ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการธำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การเลือกตั้งสมาชิกไม่ประจำของคณะมนตรีความมั่นคง การเลือกตั้งสมาชิกของคณะมนตรีเศรษฐกิจและการสังคม การเลือกตั้งสมาชิกของคณะมนตรีภาวะทรัสตี การรับสมาชิกใหม่ของสหประชาชาติ การงดใช้สิทธิและเอกสิทธิแห่งสมาชิกภาพ การขับไล่สมาชิก ปัญหาการดำเนินงานของระบบภาวะทรัสตี และปัญหางบประมาณ คำวินิจฉัยปัญหาอื่น ๆ รวมทั้งการกำหนดประเภทแห่งปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 2 ใน 3 เพิ่มเติมนั้น จัดกระทำโดยอาศัยคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุมและออกเสียงอนึ่ง ในการเลือกตั้งผู้พิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจักต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด (Absolute majority) ในที่ประชุมของสมัชชาและในที่ประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงด้วย นอกจากนี้สมาชิกสหประชาชาติที่ค้างชำระค่าบำรุงแก่องค์การ ย่อมไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในสมัชชา ถ้าหากจำนวนเงินที่ค้างชำระเท่าหรือมากกว่าจำนวนเงินค่าบำรุงที่ถึงกำหนด ชำระสำหรับ 2 ปีเต็มที่ล่วงมา อย่างไรก็ตาม สมัชชาอาจอนุญาตให้สมาชิกเช่นว่านั้นลงคะแนนเสียงก็ได้ ถ้าทำให้เป็นที่พอใจได้ว่า การไม่ชำระนั้น เนื่องมาจากภาวะอันอยู่นอกเหนืออำนาจควบคุมของสมาชิกนั้น [การทูต]
gamma irradiation การฉายรังสีแกมมา, การนำวัตถุใดๆ ไปฉายรังสีแกมมาโดยไม่มีรังสีตกค้าง [พลังงาน]
irradiated foodอาหารฉายรังสี, คือ อาหารที่ผ่านกระบวนการฉายรังสีด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสม ซึ่งไม่ก่อให้เกิดสารกัมมันตรังสี หรือมีรังสีตกค้างแต่ประการใดจึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค อาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อการพาณิชย์ภายในประเทศ จะต้องมีฉลากแสดงข้อความ และเครื่องหมายว่าผ่านการฉายรังสีแล้ว พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ของการฉายรังสี ชื่อ ที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้ฉายรังสีและวันเดือนปีที่ฉายรังสี [พลังงาน]
sterile insect techniqueการควบคุมจำนวนแมลงด้วยแมลงที่เป็นหมัน, คือ วิธีการควบคุมประชากรแมลง โดยใช้แมลงชนิดเดียวกันที่เป็นหมันด้วยรังสี โดยมีหลักการคือ นำแมลงม ทำให้เป็นหมันด้วยรังสีชนิดก่อไอออน แล้วปล่อยไปในธรรมชาติ แมลงตัวเมียที่ได้รับการผสมพันธุ์กับแมลงตัวผู้ที่เป็นหมัน จะไม่สามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้ การควบคุมแมลงวิธีนี้ จะต้องปล่อยแมลงที่เป็นหมันจำนวนมากหลายรุ่นต่อเนื่องกัน จนกว่าประชากรแมลงลดลงหรือหมดไป ข้อดีของวิธีการนี้เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการใช้ยาฆ่าแมลง คือ ไม่มีสารพิษตกค้างในผลิตผลการเกษตร และไม่ทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์ ประเทศไทยมีการใช้วิธีการนี้ควบคุมแมลงวันผลไม้ (Oriental fruit fly) ที่ดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [พลังงาน]
Monograph arrearagesหนังสือค้าง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book arrearagesหนังสือค้าง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Backlog of monographหนังสือค้าง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Backlog of booksหนังสือค้าง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Accrued Interestดอกเบี้ยค้างรับ คือ ดอกเบี้ยสะสมที่เกิดจากการลงทุน ในตราสารหนี้นับจากวันจ่ายดอกเบี้ยงวดล่าสุดจนถึงวันส่งมอบตราสาร [การเงิน-การลงทุน]
Accrualค้างรับค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrual basisเกณฑ์ค้างรับค้างจ่าย, เกณฑ์สิทธิ [การบัญชี]
Accrued dividendเงินปันผลค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued expenseค่าใช้จ่ายค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued incomeรายได้ค้างรับ [การบัญชี]
Accrued interestดอกเบี้ยค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued interest payableดอกเบี้ยค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued interest receivableดอกเบี้ยค้างรับ [การบัญชี]
Accrued liabilityหนี้สินค้างจ่าย [การบัญชี]
Coagulum contentปริมาณยางจับเป็นก้อน หมายถึง ปริมาณของสารที่ตกค้างอยู่บนตัวกรองสเตนเลสที่ทดสอบ สารเหล่านี้ประกอบด้วยเศษยางจับตัวและสารอื่นที่เจือปนมากับน้ำยาง ค่านี้มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตที่เข้มงวด เช่น ในการผลิตเส้นด้ายยางยืด ถ้าน้ำยางมีค่า coagulum content สูงอาจก่อให้เกิดปัญหาการอุดตันที่ปลายหลอดในระหว่างกระบวนการผลิตได้ [เทคโนโลยียาง]
Abortion, Incompleteการแท้งไม่ครบ, แท้งไม่ครบ, การแท้งค้าง, แท้งค้าง [การแพทย์]
Abortion, Missedแท้งค้าง, การแท้งค้าง, การแท้งค้างนาน, การแท้งโดยไม่รู้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jenny, I think you owe lily an apology.เจนนี่, พ่อคิดว่าหนูติดค้างคำขอโทษอยู่นะ. There Might be Blood (2008)
No. It's in the past. Now, there's a little, um...ไม่ มันผ่านไปแล้ว ตอนนี้พูดเรื่องที่ ค้างอยู่เกี่ยวกับแหวนน่ะ Odyssey (2008)
Obviously the drugs weren't out of his system.มียาตกค้างอยู่ในร่างกาย\ ขับออกจากระบบเค้าไม่ได้ Adverse Events (2008)
But what if the toxins were stored in his fat cellsแต่ถ้ามีพิษตกค้างในไขมัน Adverse Events (2008)
So, uh, I could stay at your place tonight if you'd like.ดังนั้นคืนนี้ฉันจะค้างที่บ้านคุณ ถ้าคุณชอบ ฉันทำไม่ได้ The Itch (2008)
Well, you're not gonna sleep here again.ดีละ... คุณอย่าได้ มานอนค้างที่นี่อีก The Itch (2008)
You know why we spend nights at my house?คุณรู้ว่าทำไมเราถึงค้างคืน ที่บ้านของฉัน The Itch (2008)
Because when we spend them at yours...เพราะเวลาที่เราค้างที่บ้านคุณ The Itch (2008)
All right, let's finish what Anakin started. Ahead full.เอาล่ะ มาจบงานที่อนาคิน ทำค้างไว้เถอะ เดินหน้า Shadow of Malevolence (2008)
And he owes it all to you.แล้วเขาก็ติดค้างทั้งหมดนี้กับเธอนะ Valiant (2008)
Two yards of ale? Two miles, more like.โอย แย่แฮะ เมาค้าง Lancelot (2008)
Can't have you nodding off first day on the job, Lancelot.วันแรกของการเป็นอัศวินจะให้เมาค้างคงไม่ดีนะ แลนซาลอต Lancelot (2008)
Sir, did you leave anything behind?ยังมีอะไรคั่งค้างอีกหรือเปล่าครับ? Beethoven Virus (2008)
I think you have a lot on your mind.ผมคิดว่าคุณคงมีเรื่องค้างคาใจเยอะนะครับ Beethoven Virus (2008)
Now, Mr. Toorop, I believe I owe you some explanation.เอาเถอะ คุณทูรอฟ ผมยังค้างคำอธิบายบางเรื่องกับคุณ Babylon A.D. (2008)
I loved those weekends when she'd come and spend the night with her grandmother.ผมชอบสุดสัปดาห์ที่เธอมา และค้างคืนกับคุณยายของเธอ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- I'm sure, I owe it to Frank.- แน่ใจซิ ชั้นติดค้างแฟรงก์อยู่ Death Race (2008)
I am forever in your debt.ข้าติดค้างเจ้าในเรื่องนี้ตลอดไป The Other Boleyn Girl (2008)
You owe me nothing.เจ้าไม่ได้ติดค้างอะไรข้า The Other Boleyn Girl (2008)
Mm-hm. What about that floodlight on the top of MCU?อืมม แล้วไฟค้างคาวบนหลังคาตึกคุณนั่นล่ะ The Dark Knight (2008)
Unrequited love. Maybe you´ve had an unfinished business with a dead relative.หลายเหตุการณ์ติดค้างอยู่ Shutter (2008)
They have a machine.สามารถเปิดประตูมิติแล้วเปิดค้างไว้ นายกำลังพูดอะไรน่ะ Jumper (2008)
Then you wouldn't have spent the night.งั้น คุณก็ไม่ต้องค้างคืน. Episode #1.8 (2008)
All right, obviously, there's a lot of history in this room.ดูเหมือนพวกนายยังมีเรื่องค้างคาใจกันเยอะนะ Breaking and Entering (2008)
They're gonna-They're gonna keep him overnight.พวกเขาจะ.. พวกเขาจะต้อง ให้มันนอนค้างคืน Marley & Me (2008)
Uh, I was gonna ask if I couId stay on a couple days;คือ ผมกำลังจะถามว่า ขอผมค้างที่นี่ สักวันสองวันได้ไหม Changeling (2008)
Staying?ค้างหรอ Changeling (2008)
A lock of his hair?ผมเค้างั้นหรอ ? Quantum of Solace (2008)
Pick up where you left off.ฟังนะ มันจะเรียบร้อยแน่ ทำต่อจากที่คุณค้างเอาไว้ Frost/Nixon (2008)
It's a bat, a bat.ค้างคาว! ค้างคาวหรอ? Ponyo (2008)
it looks like a bat.มันเหมือนค้างคาวมากกว่า! Ponyo (2008)
Hold it.ค้างไว้ Burn After Reading (2008)
Hold and release! Chad!- ค้างไว้แล้วปล่อยออกมา Burn After Reading (2008)
So you call in the next 24 hours and let me know where you're parking yourself tonight.ภายใน 24 ชม.นี้และต้องแจ้งให้ฉันทราบ คุณจะไปค้างที่ไหนคืนนี้ The Echo (2008)
She sleep over yet?เธอเคยมาค้างคืนบ้างไม๊? Taken (2008)
Suppose I have to let you spend the night.ฉันคงต้องให้พวกเธอค้างคืน The Happening (2008)
Easy with the door, tiger.เปิดประตูค้างไว้,ไอ้เสือ Nights in Rodanthe (2008)
So my records show that I paid it and I certainly don't feel that we owe any late...งั้นฉันต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแสดงของฉัน... ...แล้วฉันไม่รู้สึกสงสัยเลยว่า พวกเราจ่ายค้างชำระอะไรช้า... Pilot (2008)
/that weary travelers from near and far /would come and visit.เดินทางมาพักค้างแรม อัศวินผู้นี้ขยันทำงานอย่างมาก Bedtime Stories (2008)
The rock could've ended up on a roof.ก้อนหินอาจค้างอยู่บนหลังคา City of Ember (2008)
I need something to distract myself from the fact that you're driving my car pretty recklessly.ผมแค่ต้องการอะไรสักอย่าง มาเบี่ยงเบนความสนใจผม ...จากความจริงที่ว่า คุณกำลัง ขับรถผมได้ค่อนค้างหลุดโลกมาก Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Computer's frozen.คอมพิวเตอร์มันค้าง Shut Down (2008)
What do you mean, it's frozen?-หมายความว่าไง, มันค้าง? -ฉัน.. Shut Down (2008)
A man who owes me.คนซึ่งติดค้างฉันอยู่ Boxed In (2008)
(PEOPLE GASP)(คนอ้าปากค้างUp (2009)
(GASPS)(อ้าปากค้างUp (2009)
(CARL AND RUSSELL GASP)(คาร์ล และ รัสเซล อ้าปากค้างUp (2009)
Don't wanna wake up the traveling flea circus.อย่ามานั่งตาค้างเลย มีแต่แมลงกับยุงบินว่อน Up (2009)
(GASPS)(อ้าปากค้างUp (2009)
(GASPS)อ้าปากค้าง Fighting (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ค้าง[X] (ārom khāng) EN: unsatisfied ; leftover feelings   
เดือนค้างฟ้า[n. exp.] (deūoen khāng fā) EN: moon that can be seen in the sky during the daytime   
ดอกเบี้ยค้างจ่าย[n. exp.] (døkbīa khāng jāi) EN: accrued interest expense ; accrued interest ; accrued interest payable   
ดอกเบี้ยค้างรับ[n. exp.] (døkbīa khāng rap) EN: accrued interest receivable   
ฝันค้าง[v. exp.] (fan khāng) EN: dream on ; be unsuccessful in obtaining a desired end   
จำนวนเงินที่ค้างชำระ[n. exp.] (jamnūan ngoen thī khāng chamra) EN: amount due   
จุดน้ำค้าง[n. exp.] (jut nāmdāng) EN: dew point   
การค้างชำระ[] (kān khāng chamra) EN: default in payment ; delay in payment   
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย[n. exp.] (khāchaijāi khāng jāi) EN: accrued liabilities   
ค่าง[n.] (khāng) EN: langur ; leaf monkey ; long-tailed monkey   
ค้าง[v.] (khāng) EN: owe ; be due to ; be behind   FR: devoir
ค้าง[v.] (khāng) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone   FR: être inachevé ; être interrompu
ค้าง[v.] (khāng) EN: stay ; lodge ; stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night   FR: loger ; passer la nuit
ค้างชำระ[v. exp.] (khāng chamra) EN: be in arrears ; be behind in payment   
ค่างดำ[n. exp.] (khāng dam) EN: Banded Langur   
ค้างจ่าย[adj.] (khāng jāi) EN: payable   
ค้างค่าเช่า[v. exp.] (khāng khāchao) EN: be in arrears with one's rent   
คั่งค้าง[adj.] (khangkhang) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears   
คั่งค้าง[adj.] (khangkhāng) EN: unfinished   
ค้างคาว[n.] (khāngkhāo) EN: bat   FR: chauve-souris [f]
ค้างคาวดูดเลือด [n. exp.] (khāngkhāo dūt leūat) EN: vampire bat   FR: vampire [m]
ค้างคาวหน้ายักษ์หมอ บุญส่ง[n. exp.] (khāngkhāo nā yak Mø Bunsong) EN: Dr. Boonsong's Roundleaf Bat   
ค้างคืน[v.] (khāngkheūn) EN: stay overnight ; spend the nigh ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night   FR: passer la nuit
ค่างหงอก[n. exp.] (khāng ngøk) EN: Silvered Langur   
ค้างแรม[v.] (khāng raēm) EN: stay overnight ; stay the night ; put up for the night ; pass the night   FR: passer la nuit
ค้างรับ[adj.] (khāng rap) EN: accrued   
ค้างรับค้างจ่าย[n. exp.] (khāng rap khāng jāi) EN: accrual   
ค่างแว่นถิ่นเหนือ[n. exp.] (khāng waen thin neūa) EN: Phayre's Langur   
ค่างแว่นถิ่นใต้[n. exp.] (khāng waen thin tāi) EN: Dusky Langur   
กงค้าง[n.] (kongkhāng) EN: ribs of a wooden boat placed at the sides   
หมายเรียกภาษีค้างชำระ[n. exp.] (māirīek phāsī khāng chamra) EN: tax warrant   
น้ำค้าง[n.] (nāmkhāng) EN: dew   FR: rosée [f]
น้ำค้างแข็ง[n.] (nāmkhāngkhaeng) EN: frost   FR: givre [m] ; gelée blanche [f]
งานคั่งค้าง[n. exp.] (ngān khangkhāng) EN: unfinished work   
งานที่ค้างอยู่[n. exp.] (ngān thī khāng yū) EN: unfinished work   
เงินค้าง[n. exp.] (ngoen khāng) FR: impayé [m]
เงินค้างชำระ[n. exp.] (ngoen khāng chamra) EN: arrears ; unpaid debts ; outstanding debts ; arrearage   
เงินกู้ค้างชำระ[n. exp.] (ngoenkū khāng chamra) EN: overdue loan   
หนี้คงค้าง[n. exp.] (nī khong khāng) EN: oustanding debts ; residual debt ; balance owing   
ภาษีค้าง[n. exp.] (phāsī khāng) EN: delinquent tax   
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย[n. exp.] (phāsī ngoendāi khāng jāi) EN: income tax payable   
ปลาค้างคาว[n.] (plā-khāngkhāo) EN: batfish   
ปริกน้ำค้าง [n. exp.] (prik nāmkhāng) EN: Asparagus fern   
รายได้ค้างรับ[n. exp.] (rāidāi khāng rap) EN: accrued income ; accrued revenue   
สารตกค้าง[n.] (sān tokkhāng) EN: residue   
ติดค้าง[n.] (titkhāng) EN: owing   
ติดค้าง[v.] (titkhāng) EN: owe ; be in debt ; have an outstanding amount to be paid   
ตกค้าง[v.] (tokkhāng) EN: be left over ; be left behind ; remain ; be overlooked   FR: ne pas prendre en considération
วงโคจรค้างฟ้า[n. exp.] (wongkhōjøn khāng fā) EN: geostationary orbit   FR: orbite géostationnaire [f]
หยาดน้ำค้าง[n.] (yātnāmkhāng) EN: vowel mark –ํ   FR: signe vocalique –ํ

English-Thai: Longdo Dictionary
hardy plant(n) พืชที่ทนต่อความหนาวเย็นของน้ำค้างในฤดูหนาวได้
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agape[ADV] อ้าปากค้างด้วยความตกใจ
agape[ADJ] อ้าปากค้างด้วยความตกใจ
arrearage[N] เงินค้างชำระ, See also: หนี้ค้างชำระ, Syn. unpaid debts, outstanding debts, arrears
arrears[N] เงินค้างชำระ, See also: หนี้ค้างชำระ, Syn. unpaid debts, outstanding debts, arrearage
back[ADJ] ค้างชำระ, See also: ค้างจ่าย
backlog[N] งานคั่งค้าง, See also: งานที่ยังทำไม่เสร็จ, Syn. accumulation, reserve
bat[N] ค้างคาว
behind[ADV] ที่ค้างชำระเงิน, See also: ชำระเงิน
behindhand[ADJ] ค้างชำระเงิน
cross in[PHRV] (จดหมาย) ค้างอยู่ในตู้ไปรษณีย์
frost over[IDM] ทำให้ปกคลุมด้วยน้ำค้างแข็งหรือน้ำแข็ง, Syn. frost up
frost up[PHRV] ทำให้ปกคลุมด้วยน้ำค้างแข็งหรือน้ำแข็ง, Syn. frost over
defaulter[N] ผู้ไม่ยอมชำระหนี้, See also: ผู้ขาดชำระ, ผู้ค้างชำระ, Syn. avoider
dew[VT] ทำให้เปียกด้วยน้ำค้าง, See also: ทำให้ชุ่มด้วยน้ำค้าง
dew[N] น้ำค้าง, See also: สิ่งที่เหมือนหยดน้ำค้าง
dewdrop[N] หยดน้ำค้าง, Syn. drop, droplet
dewfall[N] ช่วงน้ำค้างตก, Syn. candlelight
dewy[ADJ] ซึ่งชุ่มด้วยน้ำค้าง, See also: ซึ่งชื้นด้วยน้ำค้าง, Syn. bedewed
due[ADJ] ที่ค้างชำระ, See also: ยังไม่ได้จ่าย, ที่เป็นหนี้, Syn. owed
end[N] ส่วนที่เหลือ, See also: ส่วนที่ตกค้าง, ซาก, เศษ
frost[N] น้ำค้างแข็ง
frost[VI] ถูกปกคลุมด้วยน้ำค้างแข็ง
frost[VT] ปกคลุมด้วยน้ำค้างแข็ง
gape at[PHRV] จ้องมองอ้าปากค้าง, Syn. gawk at, gaxe at, goggle at, stare at
gasp at[PHRV] อ้าปากค้างกับ
gawk at[PHRV] จ้องมองด้วยท่าทางโง่ๆ (มักมีอาการอ้าปากค้าง), See also: จ้องมองอ้าปากค้าง, จ้องมองด้วยความสงสัย, Syn. gawp at, gape at, gaze at, goggle at, stare at
hail up[PHRV] พักค้างคืนในโรงแรม (ใช้ในภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลีย และเป็นคำไม่เป็นทางการ)
hold open[PHRV] เปิดทิ้งไว้, See also: ปล่อยค้างไว้, เปิดอ้าไว้, Syn. leave open
gape[VI] อ้าปากค้าง, See also: หาว, Syn. yawn
gasp[VI] อ้าปากค้าง (เพราะตกใจหรือเจ็บปวด), Syn. choke, gag
half-finished[ADJ] ที่ยังค้างคา, See also: ที่ยังไม่เสร็จ, ที่ยังทำไม่เสร็จ, Syn. incomplete, unfinished, Ant. complete, finished
hammerhead[N] ปลาฉลามหัวค้อน จำพวก Sphyrna, See also: ส่วนหัวของค้อน, ค้างคาวกินผลไม้ในแถบแอฟริกาจำพวก Hypsignathus monstrosus มีหัวโต, นกน้ำขายาวแถบแอฟริกา
hangover[N] สิ่งที่ค้างอยู่
hangover[N] อาการเมาค้าง, Syn. crapulence, morning after
hoarfrost[N] น้ำค้างแข็งที่จับอยู่ตามต้นไม้และพื้นดิน, Syn. white frost
hair of the dog that bit one[IDM] เครื่องดื่มผสมอัลกอฮอล์ที่ใช้ดื่มหลังจากเมาค้าง
keep in[PHRV] หดค้างไว้, See also: หดเข้าและกลั้นไว้, Syn. hold in, pull in, tuck in
lay over[PHRV] พักค้างคืน, Syn. stop over
linger[VI] ยังเหลืออยู่, See also: ไม่รู้จักหาย, ยังค้างอยู่, Syn. persist, stay
morning after[N] อาการเมาค้างจากฤทธิ์สุรา
morning-after[N] อาการเมาค้างจากฤทธิ์สุรา
open-mouthed[ADJ] ที่อ้าปากค้างเพราะความตกใจ, Syn. dumbfounded, confounded
outstanding[ADJ] ที่ค้างชำระ, See also: ที่ยังไม่ได้ชำระ, ที่ต้องชำระ, Syn. unpaid, due, Ant. paid, clear
owing[ADJ] ซึ่งเป็นหนี้, See also: ซึ่งค้างชำระ, ซึ่งยังไม่ได้จ่ายเงิน, Syn. owed, in debt
pending[ADJ] ซึ่งยังไม่จบสิ้น, See also: ยังคาราคาซัง, ยังค้างอยู่, Syn. continuing, unfinished
put up with[PHRV] พักอยู่กับ, See also: ค้างคืนกับ
remainder[N] หนังสือที่ขายไม่ออก, See also: หนังสือตกค้าง, Syn. unsold book
residue[N] เศษตกค้าง, See also: กาก, ส่วนที่เหลืออยู่, Syn. dregs, excess
remain up[PHRV] ยังคงยกขึ้นสูง, See also: ยกค้างไว้, Syn. hold up
run high[PHRV] ค้างอยู่ในระดับสูง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agape 1(อะเกพ') adv.,adj. อ้าปากค้าง (และตกใจ) (with the mouth wide open)
aliped(แอล' ละเพดป adj. ซึ่งมีนิ้วเท้าติดกันด้วยแผ่นเยื่อแบบค้างคาว. -n. สัตว์ที่มีเป็นปีก
arrear(อะเรียร์') n. เงินค้างชำระ,ภาวะที่ล่าช้า,งานที่คั่งค้าง,สิ่งที่ค้างอยู่ (pl. arrears)
arrearage(อะเรีย'เรจฺ) n. ภาวะที่ล่าช้า,ภาวะที่คั่งค้าง,สิ่งที่เก็บสำรอง
back(แบค) {backed,backing,backs} n.,adj.,vi.,vt.,adv. หลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,กองหลัง,ที่เปลี่ยว,กลับคืน,ตรงกันข้าม,ค้างจ่าย,กลับ,ถอย,สนับสนุน,ถือหาง,วางเดิมพันใน, Syn. rear -Conf. re-
bat(แบท) 1. {batted,batting,bats} n. กระบองสั้น,ไม้ตีลูกบอล,การตี,แผ่นอิฐ,ก้อนดินเหนียว,ความเร็ว,ก้าว,ค้างคาว,โสเภณี vt. ตีด้วยไม้,ได้คะแนนตีถูกลูก,พิจารณาหรืออธิบายอย่างละเอียด vi. ตีด้วยไม้,ถึงตาตีลูก 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มคำสั่งรวม หรือที่เรียกว่า batch file เช่น autoexec.bat ดู batch file ประกอบ
batty(แบท'ที) adj. บ้า,สติฟั่นเฟือน adj. เหมือนค้างคาว,วิกลจริต
behindhandadv.,adj. ชักช้า,ค้างชำระหนี้
belated(บิเล'ทิค) adj. ล่าช้า,ยังค้างอยู่, Syn. late,overdue
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
chiropter(ไครอพ'เทอะ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ค้างคาว (bats) -chiropteran n.,adj.
cranreuch(คราน'รูซ) n. น้ำค้างแข็ง
dew(ดิว) {dewed,dewing,dews} n. น้ำค้าง,สิ่งที่คล้ายน้ำค้าง,น้ำตา vt. เปียกชุ่มด้วยน้ำค้าง, Syn. moisture
dewdrop(ดิว'ดรอพ) n. หยดน้ำค้าง
dewily(ดิว'อิลี) adv. เหมือนน้ำค้าง,อย่างสดชื่น
dewy(ดิว'อี) adj. มีน้ำค้าง,คล้ายน้ำค้าง,สดชื่น, See also: dewily adv. ดูdewy dewiness n. ดูdewy, Syn. moist
frost(ฟรอสทฺ) n. ความเย็นจัดจนน้ำค้างแข็ง,ความเยือกเย็นของอารมณ์,ความล้มเหลวสิ้นเชิง vt. ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็ง,จับตัวเป็นน้ำแข็งบน,ทำให้เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง vi. แข็งตัว,กลายเป็นน้ำแข็ง.
frosted(ฟรอส'ทิด) adj. ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็ง,มีน้ำแข็งเกิดขึ้น,ขาวโพลนคล้ายคราบน้ำแข็ง, Syn. frostbitten
gape(เกพ) {gaped,gaping,gapes} vi.,n. (การ) อ้าปากค้าง,อ้าปากหาว,หาวนอน,เปิดออกกว้าง,ความกว้างของปากที่เปิด., See also: gaper n. gapingly adv., Syn. stare,gaze,glare
gapeseed(เกพ'ซีด) n. สิ่งที่ถูกจ้องด้วยความประหลาดใจและอ้าปากค้าง
gasp(กาสพฺ) n. การหอบ,การอ้าปากหายใจ,การหายใจไม่ค่อยออก,การอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจ. vi. หายใจหอบ,หอบ,อ้าปากหายใจ,ปรารถนา,อยาก. vt. พูดหอบ., See also: gasply adj., Syn. gulp,pant,sigh
hang(แฮง) {hungซhanged,hanging,hangs} vt. แขวน,ห้อย,เกาะ,เหนี่ยว,ยึด,ติด,แขวนคอ vi. แขวน,ห้อย,ยืดเยื้อ,แกว่ง,ลังเล,สองจิตสองใจ,ค้าง,เกาะ,ยังคง. -Phr. (hang around (about) อ้อยอิง,เถลไถล) n. ท่าแขวน, Syn. depend,suspend
hangovern. อาการเมาค้าง,สิ่งตกค้าง
hoarfrost(ฮอร์'ฟรอสทฺ) n. คราบน้ำค้างแข็งและขาวที่จับอยู่บนพื้นดิน
lost clusterส่วนตกค้างหมายถึง ส่วนของแฟ้มข้อมูลที่ยังเหลือค้างอยู่ในจานบันทึก แม้ว่าแฟ้มตาราง แสดงรายการข้อมูลจะไม่บ่งบอกว่ามีเหลืออยู่ก็ตาม การที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะในขณะที่มีการคัดลอกแฟ้มข้อมูลลงไปในแผ่นจานบันทึก ไฟเกิดตก แต่บางทีก็หาสาเหตุไม่พบ โดยปกติ เราอาจใช้คำสั่ง Chkdsk/F ซึ่งเป็นคำสั่งในระบบปฏิบัติการดอส สั่งลบส่วนที่เหลือออกให้หมด จะได้มีที่ว่างไว้เก็บแฟ้มอื่นได้
morning aftern. เวลาเช้า (หรือเวลาอื่น) ภายหลังการกินเหล้าเมามาแล้วมีอาการตกค้างอยู่ของฤทธิ์เหล้าหลังคืนที่กินเหล้า pl. mornings after
occasional irregularityความผิดปกติเป็นครั้งคราวหมายถึง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยหาสาเหตุของความผิดพลาดนั้น ไม่ได้ เช่น โปรแกรมที่กำลังวิ่งอยู่ดี ๆ ก็เกิดมีลูกระเบิดขึ้น (เฉพาะเครื่องแมคอินทอช) หรือค้าง (hang) เท่ากับบอกให้รู้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว และเราจะไม่สามารถทำความผิดปกตินั้น ให้เกิดซ้ำได้อีก (เพราะไม่ทราบว่าเกิดได้อย่างไร)
outstanding(เอาทฺ'สแทนดิง) adj. เด่น,สำคัญโผล่ออก,นูนออก,ยังไม่ได้ชำระ,ยังคงเป็นอยู่,ยังไม่ยุติ,ยังไม่สำเร็จ,ยังคาราคาซังอยู่,ค้าง,ยังแก้ไม่ตก., Syn. noted
overnight(โอ'เวอะไนทฺ) adv.,adj. ค้างคืน,ตลอดคืน,เมื่อคืน,ในคืนก่อน,กลางคืน,รวดเร็ว,ทันทีทันใด,ในเวลาอันสั้น
owing(โอ'อิง) adj. เป็นหนี้,ค้างอยู่,ซึ่งควรจะมี หรือให้ -Phr. (owing to เนื่องจาก)
pandanusn. พืชจำพวกลำเจียก,เตย,ต้นน้ำค้างและอื่น ๆ
pass currentn. (บัญชีฝาก) ใช้ได้,ไม้ค้างชำระ
patagium n.แผ่นบาง,เยื่อบาง,ปีกค้างคาว
pending(เพน'ดิง) prep. จนกว่า,อยู่ในระหว่าง adj. คอยอยู่,ค้างอยู่,จนกว่า,คาราคาซัง
phosphor bum-in จอไหม้หมายถึง รอยที่ค้างอยู่บนจอภาพ มีลักษณะเหมือนรอยไหม้ ถ้าปล่อยให้มีการแสดงตัวอักษรหรือภาพอยู่บนจอภาพนานเกินไป (แม้จะสั่งลบตัวอักขระหรือภาพออก รอยนี้ก็ยังไม่หายไป) รอยไหม้นี้เกิดจากฟอสเฟอร์ที่อยู่ในจอภาพนี้เอง วิธีกันไม่ให้มีรอยไหม้ก็คือ ใช้โปรแกรมประเภท screen saver คือ ทำให้ภาพบนจอเคลื่อนไหวตลอดเวลา ดู screen saver ประกอบ
precipitation(พรีซิพ'พิเท'เชิน) n. การเร่งให้เกิดขึ้น,การตกตะกอน,การถลำเข้าสู่,การพุ่ง,การถลำ,ความใจร้อน,ความเร่งรีบ,ความหุนหันพลันแล่น,ตะกอน,ผลิตผลการรวมตัวกันของไอน้ำในอากาศ (ฝน,หิมะ,ลูกเห็บ,น้ำค้าง) ,ปริมาณที่รวมตัวกันดังกล่าว
remain(รีเมน') vi. ยังคง,ยังอยู่,เหลือ,ค้าง,พักอย่,n. สิ่งที่เหลืออยู่,สิ่งที่ค้างอยู่,, See also: remains บทประพันธ์ของผู้ตายที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์,ลักษณะที่เหลืออยู่,ซากศพ,ซากสัตว์หรือพืช,เศษ,เศษอา-หาร, Syn. stay behind,survive,
remainder(รีเมนเดอะ') n. สิ่งที่เหลืออยู่,สิ่งที่ค้างอยู่,ของเหลือ,ของตกค้าง,ซาก,เศษ,ของตกทอด,คนตกค้าง,จำนวนที่เหลือส่วน,หนังสือตกค้าง (ขายไม่ออก), See also: remainders n. แสตมป์ที่ยกเลิกแต่ยังไม่ได้ใช้ adj. เหลือ,ตกค้าง,vt. ขายเป็นของเหลือ,ขายเป็นของตกค้าง
remnant(เรม'เนินทฺ) n. ส่วนที่เหลือ,เศษ,เศษเล็กเศษน้อย,เศษผ้า,เดน adj. เหลืออยู่,ค้าง, See also: remnantal adj., Syn. remainder
residual(รีซิจ'ดวล) adj. ที่เหลือ,ส่วนเหลือ,เหลือ,ตกค้าง, n. จำนวนที่เหลือ,ผลค้าง, See also: residually adv., Syn. remaining
residue(เรซ'ซิดิว) n. ที่เหลือ,ส่วนที่เหลือ,กาก,ส่วนที่ตกค้าง,จำนวนที่เหลือ
residuum(รีซิจ'ดูอัม) n. ที่เหลือ,ส่วนที่เหลือ,กาก,ส่วนที่ตกค้าง,ผลิตผลที่เหลือ,ผลค้าง pl. residua, Syn. remainder
roost(รูสทฺ) n. ราวเกาะ,คานเกาะ,คานนอน,กรงนกขนาดใหญ่,กรงไก่ขนาดใหญ่,ที่พัก,สัตว์ปีกที่เกาะอยู่กันเป็นฝูง vi. เกาะบนราว,พัก,พักอาศัย,ค้างคืน vt. จัดที่พักให้,จัดที่เกาะให้, Syn. henhouse
sojourn(โซ'เจิร์น) n. การอยู่ชั่วคราว,การพักแรม,การค้างคืน. vi. อยู่ชั่วคราว,ค้างคืน
stale(สเทล) adj.,vt.,vi. (ทำให้) ไม่สด,เก่า,เก่าคร่ำครึ,เหม็นอับ,เน่าเปื่อย,ค้าง,ราขึ้น,มีรสเปลี่ยน,เหี่ยวย่น,จืดชืด,น่าเบื่อ,ล้าสมัย,นิ่งเฉย,ไม่ไหล,ไร้ผล (เนื่องจากการไม่เรียกร้อง), Syn. old,trite,rusty,insipid
stand(สแทนดฺ) {stood,stood,standing,stands} vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ยืน,ยืนตรง,ตั้ง,ตั้งอยู่,ติดอยู่,ค้างอยู่,ยืนหยัด,ทนฝ่า,มีผลต่อไป,เป็นม้าพันธุ์,เผชิญ,อดทน,เลี้ยงดู,ปฎิบัติหน้าที่,จุดยืน,ตำแหน่ง,พยานในศาล,แท่นพูด,บัลลังก์,ที่จอดรถ,แผงหนังสือพิมพ์,แผง,แผงลอย,
stay(สเท) vi. อยู่,พักอยู่,คงอยู่,ยืนหยัด. vt. หยุด,ยั้ง,ควบคุม,สกัด,หน่วงเหนี่ยว,คอย,สนับสนุน n. การอยู่,การพักอยู่,การหยุดอยู่,การค้างอยู่,การเลื่อนการพิจารณา,สิ่งค้ำ,เครื่องค้ำ,สิ่งยึด,เครื่องรัดหน้าท้องหญิง,เชือกโยง,เสื้อในรัดรูป,แกงแนง, stays เครื่องวัดลำตัวผู้หญิง
stayer(สเท'เออะ) n. ผู้อยู่,ผู้ค้าง,ผู้ยืนหยัด,ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้มีความอดทน,สัตว์ที่มีความทรหดอดทน,สิ่งที่ยับยั้ง
strandee(สแทรน'ดี) n. ผู้ที่ตกค้างอยู่
terminate-and-stay-resideterminate-and-stay-resident program โปรแกรมค้างในหน่วยความจำใช้ตัวย่อว่า TSR (อ่านว่า ทีเอสอาร์) หมายถึง โปรแกรมชนิดพิเศษที่จะอยู่ใน RAM เสมอ สามารถเรียกหาได้โดยการกดแป้นคำสั่งที่กำหนดไว้เป็นพิเศษ การเรียกโปรแกรมประเภทนี้ จะเรียกได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะกำลังทำโปรแกรมอะไรอยู่ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน เรามีระบบวินโดว์ ซึ่งทำให้เราเรียกโปรแกรมมาใช้พร้อม ๆ กันหลายโปรแกรมได้อยู่แล้ว โปรแกรมประเภท TSR จึงไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป

English-Thai: Nontri Dictionary
arrears(n) หนี้สิน,งานที่ค้าง
bat(n) ไม้ตี,กระบอง,ค้างคาว,โสเภณี
bedew(vt) เปียกน้ำค้าง
behindhand(adj) ล้าหลัง,ล้า,ค้างชำระ
belated(adj) ล่าช้า,สายไป,ยังค้างอยู่
dew(n) น้ำค้าง
dewdrop(n) หยาดน้ำค้าง,หยดน้ำค้าง
dewy(adj) เปียกน้ำค้าง,คล้ายน้ำค้าง,สดชื่น
frost(n) น้ำค้างแข็ง,การแข็งตัว,ความเยือกเย็น
frosty(adj) เย็นจัด,มีน้ำค้างแข็ง,เต็มไปด้วยน้ำแข็ง,หนาวจัด,แก่เฒ่า,เฉื่อยชา
gape(n) อาการอ้าปากค้าง,การหาว
gape(vi) อ้าปากค้าง,หาว
gasp(n) การหอบ,การอ้าปากค้าง,การหายใจไม่ออก
gasp(vi) หอบ,อ้าปากค้าง
inconclusive(adj) ไม่เป็นผล,ค้างคา,พิสูจน์ไม่ได้,ไม่ลงเอย
leeway(n) งานที่คั่งค้าง,สิ่งเพิ่มเติม
overnight(adj,adv) ในเวลาอันสั้น,ค้างคืน,ข้ามคืน,ตลอดคืน,เมื่อคืน
owe(vt) ติดหนี้,ค้างอยู่,เป็นหนี้บุญคุณ
owing(adj) ติดหนี้,ยังค้างอยู่
pendent(adj) ห้อยอยู่,ค้างอยู่,แขวนอยู่,คอยอยู่
pending(adj) ยังค้างอยู่,ยังคาราคาซัง,ยังคอยอยู่
remain(vi) คงอยู่,อยู่,ค้าง,เหลืออยู่,พักอยู่,รอนแรม
remainder(n) ของตกค้าง,เศษ,ของเหลือ
residual(adj) ที่เป็นเศษ,ที่ตกค้างอยู่
residue(n) เศษตกค้าง,สิ่งที่เหลืออยู่,เงินตกค้าง
roost(vi) เกาะบนราง,นอน,พัก,ค้างคืน
sojourn(n) การพักแรม,การค้างคืน
sojourn(vi) ค้างคืน,พักแรม
sojourner(n) ผู้พักค้างคืน,ผู้พักแรม
stale(adj) จืดชืด,เก่า,เหม็นอับ,ฟกช้ำ,เน่าเปื่อย,ค้าง
stay(vi) หยุดอยู่,พักอยู่,อาศัยอยู่,ยืนหยัด,ทน,ค้างอยู่
tarry(vi) ชักช้า,พักแรม,ค้าง,คอย,รีรอ
undone(adj) ถูกทำลาย,มิได้ทำ,ค้างไว้
vampire(n) ผู้ดูดเลือด,ค้างคาวดูดเลือด
yawn(n) การหาว,การอ้าปากค้าง,ช่อง,รอยแตก
yawn(vi) หาว,อ้าปากค้าง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mexican free tail bat (n name uniq ) ค้างคาวหางหนู
outstanding paymentค้างชำระ
stuckค้าง
stuck (adj ) ติด , ค้าง , ไม่สามารถขยับได้ ex. I'm stuck in the elevator ex. They got stuck in a traffic jam.
sundew (n name uniq ) ต้นหยาดน้ำค้าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bat[bat] (n) ค้างคาว
未収収益[みしゅうりえき, mishuurieki] รายได้ค้างรับ
未払利息[みしゅうりそく, mishuurisoku] ดอกเบี้ยค้างจ่าย
負債[ふさい, fusai] (n ) ยอดคงค้าง, ความน่าเชื่อถือ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
残る[のこる, nokoru] Thai: ค้างอยู่ English: to be left
外泊[がいはく, gaihaku] Thai: การไปค้างคืนนอกบ้าน English: spending night away from home
残り物[のこりもの, nokorimono] Thai: พวกตกค้าง English: remnants

German-Thai: Longdo Dictionary
bei(prep) ที่หรือกับ(คนใดคนหนึ่ง ณ ที่เฉพาะหนึ่งๆ ส่วนใหญ่ใช้บ่งบอกว่า ที่บ้านของคนๆนั้น) เช่น Gestern hat er bei ihr zu Hause übernachtet. เมื่อวานเขาค้างคืนที่บ้านเธอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top