Search result for

*คอยดู*

(86 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คอยดู, -คอยดู-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
let's see (phrase (spoken) ) Let’s + V, แปลประมาณว่า …..กันเถอะ มาดูกันว่า,เดี๋ยวนะ,คอยดูสิว่า,I am thinking about this,you are not sure what to say next OK. Let's see where we are.มาดูกันว่าถึงไหนแล้้ว Do you know a shop that sells dictionaries?” (ขอโทษครับ) พี่รู้จักร้านหนังสือที่ขายพวกพจนานุกรมไหมครับ? “Let me see” เดี๋ยวนะ ให้ผมคิดก่อน Let’s see what you will get for the New Year. คอยดูสิว่าเธอจะได้อะไรเป็นของขวัญวันปีใหม่ let's see (spoken) I am thinking about this “Do you have any idea how many people will be there?” “Well, let's see – I don't think I could put a number on it.” Let's see how much you want to win this event. Now that we know what your interests are, let's see if we can match you to a job that you'd like.

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระหง่อง, กระหน่อง ๑ก. จ้อง, คอยดู, เช่น ตากตากระหง่องเตรียม คอยแม่ มาฤๅ (นิ. ตรัง), ตระหง่อง หรือ ตระหน่อง ก็ใช้.
คันโดงน. กระโดง, ใช้หมายถึง เสากระโดง เช่น กุมกรวรนุชพงาภาองค์ยุพา มาขึ้นคันโดงคอยดู (สุธน).
ชะแง้ก. เหลียวแลดู, เฝ้าคอยดู, เช่น ว่าจากเรือนเหมือนนกมาจากรัง อยู่ข้างหลังก็จะแลชะแง้คอย (อภัย).
ดอกสร้อย ๒น. ชื่อกลอนแบบหนึ่ง บทหนึ่งมี ๔ คำกลอน วรรคที่ ๑ มี ๔ คำ มี เอ๋ย เป็นคำที่ ๒ และจบบทด้วยคำว่า เอย เช่น แมวเอ๋ยแมวเหมียว...คอยดูอย่างไว้ใส่ใจเอย, บทดอกสร้อย ก็ว่า.
ตระง่อง(ตฺระหฺง่อง) ก. จ้อง, คอยดู, เขียนเป็น ตรง่อง ก็มี เช่น อันว่าพระมหาสัตวก็ต้งงตาแลตรง่อง ซึ่งช้นนช่องมรรคา ที่มีผู้จะมาน้นน โสดแล (ม. คำหลวง กุมาร), กระหง่อง กระหน่อง ตระหง่อง หรือ ตระหน่อง ก็มี.
ตระหง่อง, ตระหน่อง(ตฺระ-) ก. จ้อง, คอยดู, เช่น ตาเรียมตระหง่องตั้ง ตาเรือ แม่ฮา (ทวาทศมาส), เขียนเป็น ตรง่อง ก็มี เช่น อันว่าพระมหาสัตวก็ต้งงตาแลตรง่อง ซึ่งช้นนช่องมรรคา ที่มีผู้จะมาน้นน โสดแล (ม. คำหลวง กุมาร), กระหง่อง หรือ กระหน่อง ก็ใช้.
บทดอกสร้อยน. ชื่อกลอนแบบหนึ่ง บทหนึ่งมี ๔ คำกลอน วรรคที่ ๑ มี ๔ คำ มี เอ๋ย เป็นคำที่ ๒ และจบบทด้วยคำว่า เอย เช่น แมวเอ๋ยแมวเหมียว...คอยดูอย่างไว้ใส่ใจเอย, ดอกสร้อย ก็ว่า.
เฝ้าจ้องดู, คอยดู, เช่น นั่งเฝ้าโทรทัศน์ตลอดวัน
เฝ้าไข้ก. คอยดูแล ปรนนิบัติ พยาบาลผู้ป่วยไข้.
แพ้วโดยปริยายหมายความว่า อยู่ตรากตรำ ตากแดดตากฝน เป็นต้น เช่น ไปยืนแพ้วคอยดูขบวนแห่.
ระวังก. คอยดู เช่น ระวังเด็กให้ดี
ระแวดระวังก. คอยดูแลให้รอบคอบ.
ลูกอ่อนน. ลูกเล็ก ๆ ที่ยังไม่หย่านม, เรียกพ่อหรือแม่ที่มีลูกเล็ก ๆ ยังไม่หย่านม ว่า พ่อลูกอ่อน แม่ลูกอ่อน, โดยปริยายเรียกบุคคลที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องมีผู้อื่นคอยดูแลอย่างใกล้ชิด (มักใช้แก่ผู้สูงอายุ) เช่น เวลานี้ไปไหนไม่สะดวก เพราะมีคุณยายเป็นลูกอ่อน ต้องคอยดูแลท่าน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You can't make me give up my job with eleanor. watch me.เธอไม่สามารถทำให้ฉันเลิกทำงานกับเอเลนอร์ได้หรอก คอยดูสิ Pret-a-Poor-J (2008)
So we--we all just cover for her--you, me, nateเราแค่คอยดูเธองั้นเหรอ เธอ ฉัน เนท There Might be Blood (2008)
Every girl in manhattan will be on the lookout. Chuck!ผุ้หยิงในแมนฮัตตันทุกคนจะคอยดู อ้าว ชัค! There Might be Blood (2008)
I paid a private investigator to spy on you.ฉันจ่ายเงินให้นักสืบเอกชน คอยดูคุณ Not Cancer (2008)
Must be hard not having your mom around, huh?ต้องเป็นเรื่องหนักมาก ที่ไม่มีแม่คอยดูแล Joy (2008)
Really? Wait until the fighting begins and see who he sends in to die first.งั้นหรอ งั้นก็คอยดูว่าใครจะตายก่อน The Moment of Truth (2008)
I'll make sure that your public performance gets really exciting.ฉันจะเป็นฝ่ายคอยดูให้แน่ใจว่าการแสดงต่อชุมชนของพวกเธอมันน่าตื่นเต้นจริงๆ Beethoven Virus (2008)
I'll look after your little flock of birds like they were my own.ผมจะคอยดูแลนกน้อยของคุณ เหมือนพวกเธอเป็นของผมเลยครับ The Bank Job (2008)
Kevin, go stand over there by the oxygene.เควิน ไปยืนตรงนั้น คอยดูออกซิเจนไว้ The Bank Job (2008)
You never had a woman take care of you?คุณไม่เคยมีผู้หญิงคอยดูแลงั้นเหรอ Babylon A.D. (2008)
Uhmm... I'm gonna seriously wound you!ฉันจะทำให้เธอบาดเจ็บแบบหนักๆเลย คอยดูBolt (2008)
Lloyd Spoon, you jump out and scare me, and I'm gonna pepper spray ya again!ไอ่เจ้าบ้ารอยด์ ชอบมาแกล้งให้ฉันกลัวใช่ไหม? \ คอยดูนะ ฉันจะเอาสเปรย์พริกไทยฉีดใส่ Bolt (2008)
Watch me.คอยดูละกัน Kung Fu Panda (2008)
He's a silent guardian a watchful protector.เขาเป็นผู้พิทักษ์ คอยดูแลพวกเรา The Dark Knight (2008)
- You'll see.- คอยดูนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Well, wait till you see what they make you eat in here. - Yeah?งั้นก็คอยดูแล้วกัน พวกมันจะให้แกกินอะไรที่นี่ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Get up in your face, man. - We'll see. Where's he going?งั้นคอยดู เขาจะไปไหน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Unappreciative ass. See if I save your ass again.เสียใจจริงเล้ย คอยดูนะเดี๋ยวผมก็ช่วยคุณอีกแหล่ะ Day of the Dead (2008)
Are we staying with him?ต้องคอยดูเขาต่อหรือเปล่า Body of Lies (2008)
You wait and see.คอยดูแล้วกัน New York, I Love You (2008)
- Something other than you that she has to take care of.-อะไรบางอย่างนอกเหนือจากนาย ที่เธอต้องคอยดูแล Marley & Me (2008)
If you think I'm good with plates, wait till you see what I do with linens.ถ้าคุรคิดว่า มาถนัดเรื่องจาน คอยดูผมเรื่องชุดบ้าง Made of Honor (2008)
Gonna be kick-ass. I will watch her back for you.รับรองว่ามันส์สะแด่ว ผมจะคอยดูเธอให้เอง Pineapple Express (2008)
- I'll watch her ass for...- ผมจะคอยดูก้นเธอให้... Pineapple Express (2008)
Look, I need you to stay out here. Keep guard, okay? - It's important.ฉันต้องการให้นายอยู่ข้างนอกนี่ คอยดูลาดเลาไว้ Pineapple Express (2008)
I'll keep guard.ฉันจะคอยดูลาดเลาให้ Pineapple Express (2008)
Hey, watch him.คอยดูมันไว้ Pineapple Express (2008)
Watch this. Makes them shit.คอยดูให้ดีนะ จับพวกมัน Pilot (2008)
Someone has to be lookout.ต้องมีคนคอยดู Blow Out (2008)
Oh, yeah.คอยดู Blow Out (2008)
He's gonna heal. You watch.เขาสามารถรักษาตัวเองได้ คอยดูนะ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
And I shall be your consort, your guide, your chaperone, into the heart of darkness.อาจารย์จะขอเคียงข้าง นำทางให้พวกเธอ คอยดูแล นำพาเข้าไปในหัวใจที่มืดมิด Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Behold to the only Jetfire!คอยดูเอาไว้ เจ็ตไฟร์! Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Just you wait.ไม่เชื่อคอยดูเหอะ Invictus (2009)
Let's see, for a start,- คอยดูตอนเริ่มแล้วกัน Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
We'll see.คอยดูกัน Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
As much as I want to, he made it very clear that he does not want me around to watch him die.เท่่าที่ฉันต้องการ เขาบอกชัดเลยว่า เขาไม่ต้องการให้ฉันอยู่ข้าง ๆ คอยดูเขาตาย Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Just keep sight of him.คอยดูเขาไว้นะ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
They're with me for one hour, but they're in the gym for the whole year.หนึ่งผมต้องคอยดูแลลูกค้าผมแต่... สองผมอยากให้ฝ่ายสถานที่ ช่วยดูแลลูกค้าผมด้วย พวกเขาอยู่กับผมชั่วโมงเดียว The Girlfriend Experience (2009)
I would always watch over you.ผมจะคอยดูแลคุณ และต้องการดูแลคุณตลอดไป Drag Me to Hell (2009)
You don't need to watch her anymore, pete.คุณไม่ต้องคอยดูเธออีกแล้ว,พีท I Lied, Too. (2009)
Thank you for taking care of me like this.ขอบคุณมากที่คอยดูแลผมดีอย่างนี้ I Lied, Too. (2009)
We'll use you to monitor it from the inside.เราจะให้คุณคอยดูให้เราจากข้างในนั้น I Knew You Were a Pig (2009)
I look forward to it.ฉันคอยดูอยู่ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
We got surveillance in place to monitor the situation.เราให้คนเฝ้าดูแลที่นั่นและคอยดู สถานะการณ์อยู่ They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
We'll see.เราจะคอยดู They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
You'll become a war hero, just wait and see.นายจะกลายเป็นฮีโร่นะ.. คอยดูสิ The Breath (2009)
She'll immediately fall in love with me.เธอจะกลับมารักกับฉันทันที คอยดูสิ! The Breath (2009)
I'll be in the van monitoring your activity.ฉันจะอยู่บนรถตู้ คอยดูการเคลื่อนไหวหน้ามอนิเตอร์ Chuck Versus the Best Friend (2009)
You're-you're gonna go, and you want me to stay here and be on tongue watch duty?และให้ผมอยู่ที่นี่ เพื่อทำหน้าที่ คอยดูลิ้นเขาเนี่ยนะ? Chuck Versus the Third Dimension (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอยดู[v. exp.] (khøi dū) EN: see   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look on[PHRV] เฝ้ามอง, See also: คอยดู, จ้อง, Syn. look at
look to[PHRV] ระมัดระวัง, See also: เฝ้าระวัง, เฝ้ายาม, เฝ้าดู, คอยดูแล
look upon[PHRV] เฝ้ามอง, See also: คอยดู, จ้อง, Syn. look at
minister[VT] คอยดูแล, See also: ให้ความช่วยเหลือ, ปรนนิบัติ
mother hen[N] ผู้หญิงที่คอยดูแลหรือจ้ำจี้จ้ำไช
watch[VI] ดู, See also: คอยดู, เฝ้าดู
watch[VT] ดู, See also: คอยดู, เฝ้าดู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altricial(แอลทริซ' เชียล) adj. ซึ่งช่วยตัวเองไม่ได้ตอนฝักออกมา ต้องอาศัยแม่หรือพ่อคอยดูแล
computer programโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์หมายถึง คำสั่งคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง ๆ ที่เขียนขึ้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) หรือ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ฯ คำ "โปรแกรม" นี้ อาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นก็ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ (software) หรือ แอพพลิเคชัน (application) โปรแกรมนั้น แบ่งได้เป็นหลายประเภท ประเภทแรกคือประเภทที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการ กับอีกประเภทหนึ่งมีคนทำสำเร็จรูปไว้ขาย เช่น โปรแกรมสำหรับวาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีบางส่วนติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิตเลย และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่จะทำหน้าที่เหมือนแม่บ้านคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานให้ประสานกัน สรุปว่า คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ทุกอย่าง แต่คนเขียนคำสั่งต้องเข้าใจขั้นตอน วิธี (algorithm) และภาษาที่จะใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนสั่งเครื่องให้ทำงานได้
lookout(ลุค'เอาทฺ) n. การระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม,ผู้คอยดู,การมองภาพ,ทัศนียภาพ
observant(อับเซอ'เวินทฺ) adj. ระวัง,เอาใจใส่เคร่งครัด,ตาไว,คอยดู,ช่างสังเกต,ซึ่งรักษาวินัย,ซึ่งปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบหรือหน้าที่.n. ผู้ปฏิบัติตาม,ผู้รักษาวินัย, Syn. attentive
observe(อับเซอฟว') vt. สังเกต,มองดู,คอยดู,สังเกตการณ์,ปฏิบัติตาม,ปฏิบัติหน้าที่,รักษาวินัย,รักษากฎหมาย,ประกอบพิธี,ฉลอง,เชื่อฟัง.
operating systemระบบปฏิบัติการใช้ตัวย่อว่า OS หมายถึง ซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทั้งหมด รวมทั้งการปฏิบัติงานของโปรแกรมด้วย เปรียบเสมือนเป็นแม่บ้าน ที่คอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานประสานกัน ระบบปฏิบัติการของโมโครคอมพิวเตอร์ จะเรียกว่า ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน (disk operating systemหรือที่ใช้ตัวย่อว่า DOS) ที่มีชื่อโด่งดังอยู่ในขณะนี้ ก็คือ MS DOS (ใช้กับพีซี) และ System 7 (ใช้กับแมคอินทอช) หลังจากดอสแล้ว ก็มานิยมใช้ระบบวินโดว์แทน
os(โอเอส) ย่อมาจาก operating system (ระบบปฏิบัติการ) หมายถึง ซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทั้งหมด รวมทั้งการปฏิบัติงานของโปรแกรมด้วย เปรียบเสมือนเป็นแม่บ้าน ที่คอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานประสานกัน ระบบปฏิบัติการของโมโครคอมพิวเตอร์ จะเรียกว่า ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน (disk operating systemหรือที่ใช้ตัวย่อว่า DOS) ที่มีชื่อโด่งดังอยู่ในขณะนี้ ก็คือ MS DOS (ใช้กับพีซี) และ System 8 (ใช้กับแมคอินทอช) หลังจากดอสแล้ว ก็มานิยมใช้ระบบวินโดว์ (Windows) แทน ระบบเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เช่น ขณะนี้ ในขณะที่แมคใช้ System 8 หรือ 8.5 พีซีกำลังนิยมใช้ วินโดว์ 95 และ98
preventive maintenanceการบำรุงรักษาเชิงป้องกันหมายถึง แผนงานการบริการการบำรุงรักษา ซึ่งมุ่งเป้าไปถึงการป้องกันไม่ให้เครื่องเสีย การบำรุงรักษานั้น รวมตั้งแต่ การทำความสะอาดเครื่องเป็นระยะ ๆ การตรวจสอบ หรือคอยดูแลเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือวงจรที่จะครบอายุการใช้งานทุกระยะด้วย
tabn. ส่วนที่โผล่ออก,ชาย,แถบ,สายประดับ,เศษผ้า,เศษกระดาษ,ปุ่ม,ป้าย,แผ่นโลหะเล็ก ๆ ,หัวหุ้มโลหะที่ปลายเชือกผูกรองเท้า,เครื่องหมายติดปกเสื้อของนายทหาร vt. ทำให้มีtab (ดู) -Phr. (keep tab (s) on คอยดูแล) ,จุดตั้งระยะหมายถึง ตำแหน่งที่อยู่ห่างกันเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดไว้ด้วยโปรแกรม ปกติมักจะกำหนดไว้ให้ห่างกันประมาณ .5 นิ้ว แต่เราสามารถกำหนดใหม่ได้ ใช้มากในโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) หมายถึง ถ้ากดแป้นตั้งระยะ (แป้น Tab) ครั้งหนึ่ง ตัวชี้ตำแหน่งก็จะเลื่อนไประยะหนึ่ง การกำหนดจุดตั้งระยะนั้น อาจกำหนดเลยไปถึงการสั่งชิดซ้าย ชิดขวา ตรงกลาง หรือเป็นตัวเลข ก็ได้, Syn. flap,strip,tag
watchdog(วอทชฺ'ดอก) n. สุนัขเฝ้าบ้าน,ยามรักษา vt. เฝ้ายาม,คอยดูแล,ควบคุม

English-Thai: Nontri Dictionary
observant(adj) ซึ่งรักษาวินัย,คอยดู,ช่างสังเกต,ระวัง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Carer (n ) ผู้ดูแล, พนักงานดูแล, พี่เลี้ยง บุคคลที่คอยดูแลให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือผู้ที่มีความผิดปรกติทางด้านร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา

German-Thai: Longdo Dictionary
abwarten(vt) คอยต่อไป, คอยดูต่อ เช่น Warte mal ab, bis der Preis der Kamera runtergesetzt ist. คอยดูกันต่อไปจนกว่าราคาของกล้องต่ำกว่านี้นะจ๊ะ
beaufsichtigen(vt) |beaufsichtigte, hat beabsichtigt, etw.(A)| คุม(สอบ), คอยดูความเรียบร้อยในการสอบ เช่น eine Prüfung beabsichtigen คุมสอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top