Search result for

*ความบังเอิญ*

(70 entries)
(0.4537 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความบังเอิญ, -ความบังเอิญ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความบังเอิญ[N] accident, See also: haphazard, fortuity, Ant. ความตั้งใจ, Example: การพบกันเป็นเรื่องของความบังเอิญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุบัติเหตุน. เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด, ความบังเอิญเป็น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chanceความบังเอิญ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
chanceโอกาส, ความบังเอิญ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coincidenceความบังเอิญ [TU Subject Heading]
Errors, Randomการตรวจสุ่มหาข้อผิดพลาด,ความผิดพลาดที่เกิดจากความบังเอิญ,ข้อผิดพลาดแบบสุ่ม,ความผิดพลาดแบบสุ่ม,ความคลาดเคลื่อนที่เกิดเป็นครั้งคราว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน Night and Fog (1956)
When I see three objectives, three captains, three ships I do not see coincidence.เมื่อผมเห็นจุดมุ่งหมาย 3 อย่าง/กัปตัน 3 คน/ยาน 3 ลำ ผมไม่ได้เห็นความบังเอิญ / ผมเห็นการเตรียมการมาอย่างดี The Matrix Reloaded (2003)
It was the strangest coincidence.ช่างมันความบังเอิญที่แปลกประหลาดที่สุด Latter Days (2003)
I don't believe in coincidence... these days I believe in miracles.ผมแทบจะไม่อยากเชื่อความบังเอิญนี้ วันนั้นผมคิดว่ามันเป็นปฎิหาิริย์ Latter Days (2003)
Brad stand. Hey.- ช่างเป็นความบังเอิญ I Heart Huckabees (2004)
Kind of a coincidence. Yes, exactly.- ใช่ครับ ปัญหาผมคือความบังเอิญ I Heart Huckabees (2004)
No, no. That-that's...ผมพูดถึงความบังเอิญใหญ่กว่านั้น I Heart Huckabees (2004)
She wants to talk about my work situation.- แต่ผมอยากรู้เรื่องความบังเอิญ I Heart Huckabees (2004)
I told you to stay away from my work situation!ถ้าจะไขปริศนาความบังเอิญของคุณ เราต้องรู้เรื่องงาน I Heart Huckabees (2004)
The African guy. That's the African guy from my coincidence.คนแอฟริกันจากความบังเอิญของผม นั่นแหละที่อยากพูดถึง I Heart Huckabees (2004)
I don't know. What do you mean? They won't let me see my coincidence file.เขาไม่ให้ฉันดูแฟ้มความบังเอิญ I Heart Huckabees (2004)
You want them to solve a coincidence?นายมาที่นี่เพื่อให้พวกเขา ไขปริศนาความบังเอิญ I Heart Huckabees (2004)
Tops and mops? That's her.ความบังเอิญของนาย คงไม่มีความหมาย I Heart Huckabees (2004)
Want to take a shot?มันความบังเอิญของผม I Heart Huckabees (2004)
No, I came here on purpose.ผมอยากรู้เรื่องความบังเอิญของเรา มีความหมายยังไง I Heart Huckabees (2004)
I was wondering about our coincidences and what they mean.เราพยายามจะทำความเข้าใจ กับความบังเอิญที่เกิดขึ้น I Heart Huckabees (2004)
What does that mean? It means nothing.มันไม่มีความหมาย เหมือนความบังเอิญของผมนั่นแหละ I Heart Huckabees (2004)
Why don't you tell me about it? You are miserable.คุณทุกข์ใจ เฝ้าแต่อยากรู้ ความหมายของความบังเอิญ I Heart Huckabees (2004)
None of that bullshit.- ความบังเอิญของฉันไร้ความหมาย I Heart Huckabees (2004)
Yeah, well, in the FBI, we'd call it a freaky coincidence.โอ้ ใช่ สำหรับ เอฟ.บี.ไอ. เราเรียกมันว่า ความบังเอิญประหลาด Pilot (2004)
Well, I don't believe in coincidences.ฉันไม่เชื่อเรื่องความบังเอิญ Pilot (2004)
For some reason, whether it is fate or coincidence, she happens to go to your school. What?ด้วยเหตุผลบางประการ อาจจะเป็นเพราะโชคชะตา หรือ ความบังเอิญ เธอกำลังเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกับเจ้า Episode #1.1 (2006)
There's your problem, mate. It's your basic linguistic coincidence.นั่นและปัญหา เห็นความบังเอิญของหลักภาษาที่เปลี่ยนไปไหม The Da Vinci Code (2006)
Her birth was an accident... and so was her death...เธอเกิดมาด้วยความบังเอิญ... แล้วเธอก็ตาย... The Host (2006)
In the world of architecture there is no such thing as coincidences.ในโลกของสถาปัตยกรรม ไม่มีอะไรได้มาด้วยความบังเอิญ Operation Proposal (2007)
I didn't even think it were possible by coincidence.ฉันไม่คิดว่ามันเกิดจากความบังเอิญ Operation Proposal (2007)
But in the world of crime, there's always coincidence.แต่ในโลกแห่งอาชญากรรม มักมีความบังเอิญเสมอ RocknRolla (2008)
We're finding it an odd coincidence that you volunteered your place as a safe house for our victim.เราพบความบังเอิญอย่างประหลาดว่า คุณสมัครใจที่จะให้เซฟเฮ้าส์แก่เหยื่อของเรา Wrecking Crew (2008)
But despite these close calls, Susan and Lelar never met.และจะด้วยความบังเอิญอะไรก็ตาม ทั้งสองก็ยังไม่เคยเจอหน้ากัน You're Gonna Love Tomorrow (2008)
The fighter's irrelevant. You don't like coincidences.คนไข้ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน คุณไม่ชอบความบังเอิญนี่ Not Cancer (2008)
Do you think I'd leave that to chance?คุณคิดหรือว่าผมจะปล่อยสิ่งเหล่านั้นให้อยู่กับความบังเอิญHeroes: Countdown to the Premiere (2008)
That was just an accident!ความบังเอิญ Kung Fu Panda (2008)
There are no accidents.ไม่่มีความบังเอิญ Kung Fu Panda (2008)
There are no accidents.ไม่มีความบังเอิญ Kung Fu Panda (2008)
- Twice. - Well, that was no accident, either.สองครั้ง ไม่มีความบังเอิญ Kung Fu Panda (2008)
Coincidence. That's all anything ever is.ความบังเอิญ นั่นเองคือสิ่งที่เป็นไปในทุกๆอย่าง 500 Days of Summer (2009)
Nothing more than coincidence.ไม่มีอะไรมากไปกว่า "ความบังเอิญ" จริงๆ 500 Days of Summer (2009)
PAGE 47, ROSSI'S BOOK: THERE ARE NO COINCIDENCES.หนังสือรอสซี่หน้า 47 ไม่มีความบังเอิญ Zoe's Reprise (2009)
We need to start thinking in terms of contingencies.พวกเราต้องเริ่มคิดในแง่ของความบังเอิญบ้างแล้ว The Mother Lode (2009)
Keep your stupid mouth shut.มันเป็นความบังเอิญ ปิดปากโง่ๆ ของนายซะ Shake and Fingerpop (2009)
First, you, quite by chance witnessed Chihara-sensei entering the storeroom to kill Hyuga-sensei, didn't you?อย่างแรก คุณ ด้วยความบังเอิญ ...ได้เห็นอ.จิฮาร่าเข้าห้องเก็บของเพื่อไปฆ่าอ.เฮียวกะ ใช่ไหม? Episode #1.3 (2009)
Are you sure you didn't adjust the odds?คุณแน่ใจว่าคุณไม่ได้สร้างความบังเอิญนี้เอง? Spanish 101 (2009)
There's a couple of people floating the theory that you cause the accidents yourself.นั่นคือคนสองคนที่อยู่เหนือหลักทฤษฏี ซึ่งตัวคุณเองเป็นสาเหตุของความบังเอิญนี้ Chapter Two 'Ink' (2009)
Call me in six months, when he meets his next "coincidence,"โทรหาฉันอีกหกเดือน เมื่อเค้าพบ"ความบังเอิญ"แล้วกัน The Treasure of Serena Madre (2009)
Which says it's all simply a coincidence.ที่กล่าวไว้ว่า มันเป็นความบังเอิญ Knowing (2009)
And life is just a... string of random accidents and mistakes.และชีวิตก็เป็นแค่เพียง ความบังเอิญ และบังเอิญ Knowing (2009)
- I guess it's kind of coincidental.- ผมเดาว่านั้น คงเป็นความบังเอิญ Space (2010)
Now isn't that a neat coincidence?นั่นไม่ใช่ความบังเอิญอย่างเหมาะเจาะหรอกเหรอ? Questions and Antlers (2010)
Mm. I don't believe in accidents, Georgia Bravin.อืม ฉันไม่เชื่อเรื่องความบังเอิญ จอร์เจีย บราวิน Questions and Antlers (2010)
The coincidence is-- it's too much.ความบังเอิญมัน- - มันมากเกินไป A Few Good Men (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความบังเอิญ[n.] (khwām bang-oēn) EN: accident ; haphazard ; fortuity   FR: hasard [m] ; coïncidence [f] ; accident [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contingency[N] ความบังเอิญ
peradventure[N] ความไม่แน่นอน, See also: ความบังเอิญ, ความเป็นไปได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chance(ชานซฺ) n. โอกาส,หนทาง,ลักษณะที่เป็นไปได้,หนทางสำเร็จ,ความเป็นไปได้,การเสี่ยง,ช่องทาง,ท่าทาง,โชค,วาสนา,เคราะห์,ยถากรรม,ความบังเอิญ. -vi. ถือโอกาส,เสี่ยง,พบโดยบังเอิญ -vt. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, Syn. happening,risk,opening,happen
contingency(คันทิน'เจินซี) n. ความบังเอิญ,สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ,เรื่องบังเอิญ
fluke(ฟลูค) n. ส่วนที่เป็นเงี่ยงของสมอเรือหรือฉมวก,เงี่ยงเบ็ด,โชคดีอย่างไม่คาดคิด,ฟลุค,ความเคราะห์ดี,ความบังเอิญ,
fortuity(ฟอร์ทิว'อิที) n. ความบังเอิญ,เหตุบังเอิญ, Syn. chance

English-Thai: Nontri Dictionary
fluke(n) ลาภลอย,โชค,ความฟลุค,ความบังเอิญ
mischance(n) โชคร้าย,ความบังเอิญ,อุบัติเหตุ
peradventure(n) เหตุบังเอิญ,ความบังเอิญ,ความไม่แน่นอน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
four-leaf clover (n ) พันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งซึ่งแตกต่างจากใบโครเวอร์โดยปกติที่มีสามแฉก โดยชนิดนี้จะมีใบสี่แฉก ซึ่งเชื่อกันว่ามันจะนำโชคดีมาให้แก่ผู้ที่หามันพบเพราะความบังเอิญ
See also: R. clover

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
偶然[ぐうぜん, guuzen] (n adj adv) ความบังเอิญ, โดยความบังเอิญ (偶然に)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[よすが, yosuga] (n vi vt ) (ชานซฺ) n. โอกาส,หนทาง,ลักษณะที่เป็นไปได้,หนทางสำเร็จ,ความเป็นไปได้,การเสี่ยง,ช่องทาง,ท่าทาง,โชค,วาสนา,เคราะห์,ยถากรรม,ความบังเอิญ. -vi. ถือโอกาส,เสี่ยง,พบโดยบังเอิญ -vt. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, S. happening,risk,opening,happen

German-Thai: Longdo Dictionary
Zufall(n) |der| ความบังเอิญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top